Werken met parallelle levens

Maak je een belangrijke keuze in je leven, dan kies je eigenlijk tussen twee mogelijke toekomsten. Zodra je de keuze hebt gemaakt, valt één mogelijke toekomst weg. Toch? Of bestaat die alternatieve toekomst wel, in een parallelle wereld, en wordt die daar beleefd en uitgewerkt door een ander deel van jou? Volgens de ‘veelwerelden theorie’ in de natuurkunde ontstaat er elke keer dat er een keuzemoment is, een splitsing in het universum: de diverse keuzemogelijkheden bestaan als parallelle werelden naast elkaar. In dit artikel staat de volgende vraag centraal: wat is spiritueel gezien de betekenis van parallelle levens en werelden en hoe kunnen we deze betekenis ervaren in ons dagelijks leven?

geschreven door Gerrit Gielen

Inleiding

In de wetenschap werd in de jaren vijftig de zogenaamde ‘veelwerelden interpretatie van de kwantum mechanica’ geformuleerd. Deze theorie houdt in dat zodra er ergens in het universum een keuzemoment is, het universum zich ‘splitst’. Beide mogelijkheden bestaan dan naast elkaar als parallelle werelden. Het universum bestaat volgens deze theorie uit een oneindige verzameling werelden. Ons heelal is maar één van die werelden. Sinds de introductie van de ‘veelwerelden interpretatie’, is de populariteit van deze theorie binnen de wetenschap groeiende. Via science fiction boeken en films werd de theorie ook bij het brede publiek bekend.parallelle levens

Hoewel deze theorie spiritueel gezien heel interessante aanknopingspunten biedt, is het een wetenschappelijke theorie: ze laat zich niet uit over de innerlijke betekenis van het bestaan van parallelle werelden. De wetenschap ziet het niet als haar taak te reflecteren over de zin en betekenis van parallelle levens, of over de consequenties daarvan voor onze ervaringswereld. Wat betekent de veelwerelden theorie  voor ons begrip van de ziel? Wat betekenen parallelle levens voor de ontwikkeling van ons bewustzijn? Waarom kiest de ziel ervoor om één leven op meerdere manieren te ervaren? Parallelle werelden bestaan niet los van elkaar, maar zijn – zoals alles in het universum – innerlijk met elkaar verbonden. Ze dienen een doel: ze vergroten het veld van ervaring voor de ziel, en versnellen daarom de groei van het bewustzijn.

Tijdlijnen

gerrit gielen
Gerrit Gielen. Hij werd geboren in Tilburg, in 1956. Gerrit was -net als veel van zijn generatiegenoten- een van de Nieuwetijdskinderen die als eerste golf ná de oorlog op Aarde geboren werden.

De ziel beleeft de fysieke wereld via ons. Wij gaan één mogelijk weg door de tijd.
We kunnen in deze context dan ook beter spreken van een ‘tijdlijn’. Ons huidige leven is één zo’n tijdlijn. Op het moment dat wij een belangrijke keuze maken in ons leven ontstaat er een splitsing van tijdlijnen. Er is de lijn waarin je keuze A beleeft en er is een tijdlijn waarin je keuze B beleeft. Van die tweede tijdlijn, die wij niet beleven, zijn wij als mens ons niet bewust, onze ziel echter wel. Voor haar is die tweede tijdlijn net zo reëel als de oorspronkelijke.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het is niet zo dat alle tijdlijnen die gedurende ons leven ontspringen aan onze keuzes, gelijkwaardig zijn. Sommige zijn belangrijker en bepalender dan anderen. We kunnen dit een beetje vergelijken met de dagen van ons leven: sommige dagen – onze trouwdag, de dagen waarop onze kinderen geboren worden – vergeten we niet en zijn belangrijk voor ons. Veel andere dagen verlopen routinematig en worden vergeten. Natuurlijk hebben deze dagen ook hun functie in het geheel: het zijn periodes van stille groei die leiden tot bijzondere momenten. Ditzelfde principe geldt voor tijdlijnen.

Tijdlijnen splitsen zich op het moment van intense keuzemomenten. Stel je besluit na een diepe innerlijke strijd om je baan op te zeggen en je leven te wijden aan je passie: je wordt schilder. Er is echter ook een tijdlijn waarin je dit niet doet en je in je kantoorbaan blijft. Het leven als schilder is emotioneel heftig, gepaard gaand met angst en onzekerheid aan de ene kant, en diepe inspiratie en creatieve vervulling aan de andere kant. De tijdlijn waarin je op kantoor werkt en niet teveel risico’s neemt, is emotioneel minder intens, maar ook hier doe je waardevolle ervaring op. Deze tijdlijn is vergelijkbaar met een minder uitgesproken dag in je leven, terwijl de tijdlijn als kunstenaar vergelijkbaar is met een opzienbarende, gedenkwaardige dag.

De werkelijkheid van de aarde

Vanuit het perspectief van de ziel is de aarde is geen ‘ding’, geen klomp materie, maar een ervaringssfeer, een veld van oneindig veel mogelijkheden waarin de menselijke geest zichzelf kan ontdekken. De ziel is nieuwsgierig en wil zich met de ervaring van meerdere tijdslijnen verrijken. Het zou zonde zijn om de schitterende aardse persoonlijkheid, met al zijn potentieel – jij dus – maar te gebruiken voor één mogelijkheid. Het zou een enorm verlies van verrijkende mogelijke ervaringen betekenen. De aardse werkelijkheid – de aarde zelf dus – is gemaakt om al deze mogelijkheden te realiseren. Nogmaals: de aarde is geen ding. Op een bepaald nivo van de ziel worden alle mogelijke tijdlijnen tegelijkertijd beleefd. De aarde is de ervaringsruimte waarbinnen dit geheel van tijdlijnen kan plaatsvinden.parallelle levens

Om dit te begrijpen moeten we ons realiseren dat de geest – het innerlijk – in het universum fundamenteler is dan de materie. Materie is in werkelijkheid niet zo materieel. Ze wordt geschapen voor de geest om zichzelf te ontdekken in al zijn oneindige facetten. Het doel is dat de geest door zichzelf te beleven in de materiële wereld zich volledig bewust wordt van zijn innerlijk potentieel. Dat potentieel is oneindig, daarom is de materiële werkelijkheid oneindig en veel rijker en complexer dan we ons kunnen voorstellen.

Wij hebben hier op aarde het idee dat de materie ons beperkt. Wij zouden bijvoorbeeld willen vliegen als vogels maar kunnen dit niet terwijl we dit in onze dromen wel kunnen. In werkelijkheid zorgen deze beperkingen ervoor dat we bepaalde dingen juist heel intens kunnen beleven. Om een voorbeeld te noemen: als we alles kunnen, zullen we nooit onze moed ontdekken. Er zijn juist beperkingen voor nodig om deze kwaliteit in onszelf te ontdekken. In de woorden van Goethe: ‘In de beperking toont zich de meester’. Door de beperkingen van de materiële wereld worden we ons bewust van onze innerlijke kwaliteiten. We kunnen dit een beetje vergelijken met het spelen van een spel. Een spel is gebonden aan regels. Die regels zijn aan de ene kant beperkingen, aan de andere kant maken ze het spelen van het spel, met alle vreugde en spanning die daar bij hoort, mogelijk.

In andere tijdlijnen van ons leven worden weer andere aspecten beleefd, die tot de bewustwording van andere innerlijke kwaliteiten leiden. Het spel wordt hier op een andere manier gespeeld, en de ziel verrijkt zichzelf door daarvan kennis te nemen.

De aardse werkelijkheid is als een huis met oneindig veel kamers. Iedere kamer toont ons weer een ander aspect van de innerlijke werkelijkheid, is ontworpen om tot bewustwording van een bepaald facet van onze innerlijke werkelijkheid te leiden. Het bestaan van parallelle werelden is zo bezien een instrument van de ziel dat bewustzijnsgroei bevordert.

parallelle levens

De betekenis voor ons

Het tegelijkertijd beleven van parallelle mogelijkheden is niet alleen een verrijking voor onze ziel, het heeft ook betekenis voor ons dagelijks leven. Onze ziel ervaart al die tijdlijnen en wij staan als aards mens in contact met onze ziel. Daarom staan we op een diep nivo ook in contact met deze andere levens van ons zelf.
Onze parallelle levens kunnen ons inspireren en kracht geven. Ze zijn de verklaring voor onvermoede talenten, maar kunnen ook de oorzaak van onbegrepen angsten zijn. Tussen de verschillende tijdlijnen vindt voortdurend een energetische uitwisseling plaats. We vormen als het ware een team dat werkt aan hetzelfde project.

Sommige keuzes leiden tot een rustig en stabiel leven waarin weinig opvallende dingen gebeuren. Zo’n tijdlijn kan een bepaalde rust uitstralen naar andere tijdlijnen waarin het leven turbulenter verloopt. Ook kan het zijn dat in een tijdlijn bepaalde talenten ontwikkeld worden. Iemand kan er bijvoorbeeld voor kiezen om in één bepaalde tijdlijn in Frankrijk te gaan wonen en daar Frans te leren. In andere tijdlijnen zal er dan een natuurlijk gevoel zijn voor de Franse taal en cultuur.

De werkelijkheid is veel rijker en complexer dan we denken.

Contact maken

Voor het maken van contact met andere tijdlijnen kan de volgende techniek gebruikt worden.

 • Breng jezelf in een rustige gemoedstoestand door je lichamelijk te ontspannen op een rustige plaats. Ga dan in gedachten terug naar een moment in je leven waarop je een belangrijke keuze maakte. Laat alle oordelen die je hebt over die keuze los. Zie het gewoon als twee mogelijkheden, de ene is niet beter dan de andere. Voel vrede bij beide mogelijkheden. Accepteer hun beider bestaan.
 • Stel je dan voor dat je omhoog zweeft. Bekijk het moment van bovenaf. Probeer je innerlijk te verheffen tot het nivo van je ziel. Zie vanuit dat moment twee wegen ontspringen. Iedere weg met zijn eigen ervaringen. Het ene is het leven dat je gekozen hebt, het andere is het alternatief.
 • Focus je op het alternatief. Voel de energetische lading. Wat straalt dat uit? Hoe voel je je daar? Wat voor ervaringen doe je daar op?
 • Laat die ervaringen toe;
  zeg er innerlijk ja tegen. Voel hoe die ervaringen jou kunnen verrijken, en maken dat je anders in het leven gaat staan. Duik eventjes helemaal in die andere lijn.
 • Kijk naar de energie uitwisseling tussen jouw huidige tijdlijn en de alternatieve tijdlijn. Wat kun jij van die andere tijdlijn leren, en wat heb jij voor boodschap voor die andere tijdlijn?

Zoals bij alle geleide meditaties geldt, ga ermee door als het je helderheid, inspiratie en kracht geeft. Als het een onprettig gevoel geeft, laat het los en probeer het eventueel op een ander tijdstip nog eens.

© Gerrit Gielen
www.gerrit-gielen.nl

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

9 REACTIES

 1. Dank je voor het delen, met mijzelf vaak in gesprek geweest over dit onderwerp. Weer een paar puzzelstukjes die langzaam op zijn plek mogen vallen. Wat fijn dat er zo veel gedeeld word.

 2. Interessant maar moeilijk zelf toe te passen deze geleide meditatie. Zelf het gevoel dat ik dagelijks in diverse tijdlijnen zit, als ik wakker wordt uit dromen alsof ik in een andere wereld belandt. Ik ben zelfs een keer gaan zweven en kon niet meer op de aarde terecht komen. Ik merk dat mijn nachtleven totaal anders is dan mijn leven hier op aarde, en dat is vermoeiend als je een baan hebt. Ik heb diverse regressie en hypnotherapie gehad. Maar kom er niet achter wat het is, en het belangrijkste, wat ik ermee moet?

  Als iemand ervaring heeft of tips heel graag! , als je het gevoel kent; als je wakker wordt en het voelt alsof je onder de drugs zit, een grote mist in je hoofd, je valt tegen alles aan en staat onstabiel op je benen, je voelt je letterlijk alsof je van een andere planeet komt en je kan heel moeilijk functioneren enz.

  ps ik gebruik geen drank of drugs!

  • @Angel,

   Hoi Angel! Wat toevallig dat jij hier nu over schrijft. Ik schreefvan de week of vorige week ook op deze site iets over het wakker worden met het idee dat je heel wat gedaan hebt en vroeg ook of iemand anders daar ook mee bekend is. Ik ervaar het precies zoals jij! Wanneer ik geslapen heb en wakker word; ‘boem’, ben je d’r weer. Alsof je inderdaad precies zoals jij ook zegt in een dichte mist wakker wordt. Erg vermoeiend kan ik dat vinden, en dan moet je nog de hele dag. Ik vraag me af wat dan die ‘dichte mist’ is. Is dat dan wat ‘ze’ zeggen over het zijn in een 3D-Wereld? Of is dat weer iets van een andere Tijdslijn? Of is het beide? Het kan natuurlijk van alles zijn! En dat zal het dan ook wel weer ;). Maar ik blijf het maar een raar iets vinden. Ik kan dat ook überhaupt overdag ervaren. Alsof je in een dichte mist zit. Een laag over jezelf, ofzoiets. Onzichtbaar. Men ziet mijn lichaam, maar zien ze mij? En ik zie hun lichaam, maar zie ik hen? En waarom lijkt het alsof zij zichzelf niet zien? Vage bedoeling. Hoort dat bij deze tijd? Ik heb ook al die vragen :). Misschien is het het Gewaar worden. Of dat je waar aan het worden bent dat je aan het gewaarworden bent. Ofzoiets. Zeg maar. Dat je bewuster aan het worden bent van je eigen bewustzijn.

   Ik heb ook een keer gehad dat ik mijzelf ‘s nachts mijn lichaam zag verlaten en ergens naar toe ging steeds, maar het is me eigenlijk nooit precies duidelijk geworden hoe of wat. Heb sindsdien wel moeite met slapen. Heb ook angst daarvoor gekregen. Je overgeven aan de nacht, terwijl er blijkbaar iets met je gebeurt, maar je daar dus niet helemaal bewust van bent. Pff, vind ik ook moeilijk. En dan natuurlijk altijd die dooddoener van ‘dat je gewoon Vertrouwen moet hebben’. Ja. Is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben zelf ook ontzettend nieuwsgierig naar wat er dan precies gebeurt, en is dat normaal, en hebben meer mensen dat, en hoe komt dit al, en hoe nu verder, enz.enz. Ik ken verder zelf niemand die dit ook op zo’n manier ervaart en/of ervaren heeft. ‘t Is dat ik nu dus jou erover ‘hoor’! 🙂 Dus ja, hahaha, echt goeie tips hierover heb ik dus helaas nog niet voor je, want ik ben er zelf dus ook mee aan het puzzelen, zeg maar :).

   En inderdaad ook wat jij schrijft het gevoel dat je dagelijks in andere tijdslijnen bezig bent. Wat natuurlijk in feite ergens ook is :). Allerlei beelden die maar komen en gaan, met de daarbij behorende emoties, gedachten, (oude) overtuigingen enz., en hoe je dat dan in dit Hier en Nu kan ‘terugzien’, de restanten, oud zeer, van oude ervaringen, die door lijken te ‘rimpelen’ in dit Hier en Nu. Alsof alles door elkaar loopt. Wat het dus in feite eigenlijk ook ergens doet. Alleen zijn we ons daar nu bewuster van aan het worden. Bizarre ervaring, vind ik. Een constant veranderend idee/concept over wat Leven Is, en wie Ik Zelf daarin denk te zijn. Hoe meer bewustzijn, hoe meer tijdslijnen, hoe meer ‘rimpeleffecten’, hoe meer veranderingen op energetisch gebied, hoe weer meer bewustwordingen, hoe weer meer tijdslijnen, hoe weer meer ‘rimpeleffecten’, en ga zo maar door :). Dus ook je Waarheid over jezelf, je leven, over wat dan ook eigenlijk, die constant weer verandert. Pff.. 🙂 En in die Verandering Veranderend zijn. Haha, gekke bedoeling. 🙂 Wij zijn bezig met bezig zijn, en in dat bezig zijn zijn wij bezig. Gek is dat, hè. 🙂
   Heb ook jaren reïncarnatie-therapie gevolgd, hypno-therapie, en hoe ouder ik word hoe ‘makkelijker’ het lijkt om in het Hier en Nu van alles te voelen en zien. Wat de boel natuurlijk ook weer verwarrender en intenser kan maken, want zie inderdaad dan maar eens in het Hier en Nu werkelijk aanwezig te blijven. Vind ik nogal een uitdaging, op z’n zachtst gezegd. Dat is misschien ook wel waar je last van hebt, het niet goed ‘geaard’ zijn, aangezien je inderdaad lijkt te ervaren alsof je zo’n beetje overal en nergens bent. Dus het bewustzijn dat misschien groter lijkt te worden, maar ja, da’s leuk en aardig, maar ‘wegvliegen’ is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Dus ja, hoe met groeiend bewustzijn toch Hier te blijven, aanwezig te blijven, vind ik ook zo’n ontzettende uitdaging, pff.. Ook al ben je natuurlijk constant in het Hier en Nu, toch kan het dan inderdaad lijken alsof je inderdaad ook overal en tegelijkertijd bent.
   Ik vind dat zelf ook nog wat verwarrend momenteel, wanneer je in een bepaalde tijdslijn iets zit te ervaren, en je lijkt daar dus de naweeën van te ervaren in het Hier en NU. Te vergelijken met een steen die je in het water gooit en de (k)ringen groter en groter worden, en die buitenste (k)ringen als het ware ‘opvangt’ in het Hier en Nu. Hoe daar inderdaad relaxed in te worden, vrij van te raken/voelen! 🙂

   Alles zit in ons. Elke positieve ervaring, elke negatieve ervaring. Geloof ik althans. Alsof de wereld een bol is, met armen, benen en hoofd, 1 Wezen, die jij bent, en ik. De Wereld zit In ons. Alle do’s en don’ts, alle gaan en staan, alle kwaliteiten, alles. Alles. En ergens resoneert er blijkbaar nog iets, prikkelt er iets, voelt er iets, vang je wat op. En waarom vangen wij dat op? Wat overigens niet altijd van onszelf hoeft te zijn, wat het met boemerang-effect uiteindelijk toch wel weer wel is, maar je kan ook moeilijke en zware energieën van je buren bijv. oppikken. Maar wanneer je de energieën als eigen interpreteert en je je er dus bewust dan wel onbewust mee verbonden voelt, ergens op een bepaald niveau misschien mee identificeert, dan zegt dat natuurlijk uiteindelijk weer iets over jezelf. Want wat ervaren we dan als mensen precies? En waarom?
   In mijn situatie bijvoorbeeld; ik heb een 1 buurman die psychotisch is en aan de medicatie zit, mijn andere buurman heeft een cocaïne-verslaving, weer een andere een alcohol-verslaving en weer een andere buurman heeft Parkison, en de meeste van hen zitten dan ook nog de halve dag te blowen. Naah (!!), dan denk ik bijmezelf; hóe moet ik in vredesnaam een relaxte state of mind voelen, creëeren, met al deze energieën om mij heen?? En vraag ik mij af; is het daarom dat ik mij zo vermoeid, misselijk, trillerig, en weet ik veel wat kan voelen.. is het mijn dichte mist, die van de 3D-wereld, die van mijn buren, of een combinatie? Zal het laatste wel zijn, denk ik.
   Aan de andere kant geloof ik ook weer dat je temidden van waanzin ontzettend vrij kan voelen. Omdat iets alleen maar gebeurt met toestemming van je eigen Ziel. Geloof ik althans. Je bent maar zo sterk als dat je jezelf Toelaat. Je bent maar zo schoon van andere energieën als dat je jezelf Toelaat. Je bent maar zo vrij van al die (k)ringen en rimpeleffecten als dat je jezelf Toelaat. Als dat je ook VAN jezelf, of VANUIT jezelf Toelaat. Geloof ik althans op het moment, mijn waarheid van het moment ;). Wat laat je zelf toe? En waarom? Waarom laat je een bepaalde mist, of een bepaalde energie, gevoel, gedachte etc. Toe?

   Dus ja, dan moet er eerst dus weer een bewustwordingsproces plaats vinden om erachter te komen; wat is nu eigenlijk van mij, en wat is nu eigenlijk van die ander, en hoe kan überhaupt iets van mij en iets van die ander zijn, wanneer we allemaal onbewust spiegelen en bovendien niet afgescheiden van elkaar zijn, en als alles van mij is, in mij is, door mij is, waarom laat ik dit of dat dan onbewust toe? Nou, en zo kunnen we dus nog wel even doorpuzzelen met al deze vragen/onderwerpen ;).

   Uiteindelijk, hoe je het ook wendt of keert, zit alles in onszelf. Van Nu, van Toen, van jou, van mij. Het ervaren van andere tijdslijnen, waar jij dus ook over schrijft, bij mij lijkt dat dus ook allemaal meer en meer en meer aanwezig te voelen/zien/horen etc. in mijn Hier en Nu. Ik probeer het dan maar aan te gaan, er naar te kijken, aandacht als het ware er aan geven, en te kijken/zien/voelen wat het me zegt, wat het me vertelt.
   Bewustworden, is the keypoint, lijkt het. Wanneer je Weet hoe of de wat, kan dat vaak al een verandering van perceptie, van ervaring, van gevoel geven. Bewust worden lijkt te doen Veranderen.

   Maar ja, is leuk gezegd, ook dat bewust worden kan soms vet lang duren! Zoals je zelf dus ook schrijft. Maar ja, ook dat heeft, geloof ik, dan weer een reden. Misschien dat je op onbewust niveau nog ergens gelooft dat je de ‘waarheid’ over iets nog niet aan kan, en dat je daarom nog iets onbewust voor je zelf houdt. Of misschien heeft datgene wat maar niet bewust lijkt te doen worden, wel te maken met je reden waarom je überhaupt in dit leven ‘geincarneerd’ bent. Of misschien dat je op onbewust niveau weliswaar nog ergens niet wílt dat je je er bewust van wordt, om wat voor reden dan ook. Dus ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Alleen jij weet dat :). Onze Ziel weet. Ik geloof dat onbewustzijn maar een middel is. Net zoals Intellect. Of Ego. Of Angst. En heiligt het doel de middelen? Blijkbaar. ‘Moeten’ we alleen nog weten wat onze Intentie was. Wat is de intentie van onbewustzijn? Wat is de intentie dat iets over iets nog onbewust is?
   We willen uiteindelijk allemaal de levenservaringen van vrede, harmonie, liefde enz. ontmoeten, voelen, ervaren. We willen allemaal in de Hemel zijn, zonder daarvoor te hoeven sterven. En dat kan misschien ook op onbewust niveau die angst zijn. Misschien dat we ergens al die mooie gevoelens, ervaringen zo gekoppeld hebben aan dat wat wij denken, hopen, geloven wat na de dood komt. Dus misschien houden we onbewust nog ergens al dat mooie en vrije op afstand, omdat we misschien ergens nog herinneren dat dat mooie en vrije in het verleden pas voor ons te ervaren was ná ons sterven. En ja, wie wilt er nu sterven? En dus kan het ook zo zijn dat we daarom het mooie en vrije op afstand houden, en ergens bepaalde dingen nog niet willen weten, en dus onszelf onbewust houden, uit angst, uit een misplaatste overtuiging dat dat met sterven gepaard gaat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Bovendien, herinner jij je Tijdslijnen die geloofden dat je de Hemel op Aarde kan beleven? Herinner jij een leven waarin het de Hemel op Aarde was? Hoe zouden wij in volle bewustzijn een Hemel hier op Aarde kunnen creëeren, wanneer wij ons nog steeds op een bepaalde manier verbonden voelen met de Angst dat we daar eerst voor moeten sterven? Dus ja, het kan natuurlijk van álles zijn waarom we onszelf met bepaalde delen of op bepaalde gebieden onbewust houden. Kan je alle therapie van de wereld er tegen aan gooien, weet ik zelf ook uit eigen ervaring :), maar er is altijd een rede vanuit onszelf waarom we over iets maar niet bewust lijken te worden.
   En waarom we allerlei (k)ringen vanuit andere Tijdslijnen Toelaten in ons Hier en Nu. Want waarom laten we dat toe? Wat proberen we onszelf te laten weten? Wat vertellen we met die beelden tegen onszelf? Wat zegt onszelf over onszelf? Wie zeggen wij te zijn?
   En de vereiste om daar vrij, hoe je het ook wilt noemen, van te geraken is denk ik dus je Bewust worden. En wanneer dat maar moeilijk gaat, is daar naar mijn geloof weer een reden voor.
   Je kan aan jezelf eerlijk vragen waarom je ergens niet bewust van wordt. Je kan aan jezelf vragen wat er zal gebeuren, met jou of met je leven of met een bepaalde situatie, wanneer je iets wél zou weten? Probeer je voor te stellen wat er dan zou kunnen gebeuren. En niet wat je verstand zou zeggen, of je ego, je persoonlijkheid, maar puur aan dat deel vragen die dus blijkbaar nog iets voor jou verborgen houdt of lijkt te houden. Alsof je in gesprek gaat met dat deel, dat iets maar niet aan jou ‘laat zien’, om het maar even zo te zeggen. Aan dat deel dat, zoals jij schreef, maar niet bewust wilt worden, aan dat deel vragen, wat er zou gebeuren wanneer het wél bewust (durf te) word(en)? Waarom weet het niet? Waarom doe je alsof je zogenaam iets niet weet, terwijl je Ziel, je Hogere Zelf, het al wel weet?
   ‘t Kan eng en fascinerend en bevrijdend en veranderend werken wanneer je op dat deel ingaat! Is althans mijn persoonlijke ervaring :).

   Ik ben ook overal en nergens geweest, en maar zoeken, en maar zoeken, en maar zoeken. En alle beetjes helpen. Maar uiteindelijk zit gelukkig (!) alles al in onszelf. Zo’n ui, laag voor laag, afpellen en afpellen en afpellen. Herinneren, herinneren, herinneren. En hoe meer lagen je je bewust wordt, hoe meer lagen je als het ware afpelt, en weer dichter bij jezelf bent, alhoewel we natuurlijk al onszelf zijn. Maar er is altijd iets wat de hele boel bij elkaar doet ‘houden’. Ook onbewustheid heeft een rede.

   Nou goed, Angel, haha, heel verhaal. Veel tips over de nacht kan ik je helaas niet geven, want ik loop daar dus ook zo’n beetje mee te klooien :). Als jij op jouw beurt weer iets weet, hoor ik het graag van je :), en ook van eventueel andere lezers die dit ook ervaren 🙂 Ik wens je veel vinden en herinneren en aarden en rust en vertrouwen toe! Je bent niet alleen! 🙂

   Liefs en een dikke knuffel, Susanne

   • @Susanne, Bedankt voor je reactie, ik had een heel verhaal getypt, maar weg!! Nu even wat korter,..In ieder geval heb je een uitgebreide tekst beschreven, dank je, ik zal het nog eens rustig doorlezen, want de info is erg veel 🙂 Ik slaap gelukkig wel goed en heb daar geen problemen mee of angsten. Het is iets wat ik niet kan doorgronden en geen antwoord op krijg van mijn gids/hoger zelf/ziel. Ik ben verder heel helder en gegrond, en deze acties heb ik gelukkig niet elke nacht, maar zo’n beetje 1x per maand. Zelf heb ik soms wel het gevoel dat ik in mijn vorig leven drugs/alcohol verslaafd was. Affijn, misschien als ik je tekst nog eens doorlees op mijn gemak zie ik iets van informatie voor mij. Hartelijke groet en dank je voor je uitgebreide reactie!
    Angel

  • Hai Angel,

   Wat je schrijft is herkenbaar voor me.
   Wanneer je opstaat met dit gevoel, blijf je de hele dag het gevoel houden dat je ver van jezelf vandaan bent en kosten de werkzaamheden moeite.
   Bij “de les blijven” wordt er dan vaak gezegd.
   Maar……..omdat je ‘s nachts uittreed, is het belangrijk om als eerste contact te maken met jezelf als je wakker wordt.
   Wat mij heel goed hielp, was mijn hand op mijn 3e chakra leggen en mijn andere hand daarop.
   Ik noemde mijn naam of zei alleen ‘Ik’.
   Ik voelde me terug komen en in mijn lichaam dalen.
   Daarna aarden is erg belangrijk.

   Ik hoop dat je hiermee iets kunt.
   Succes, Yvonne

 3. interessant verhaal, hoewel ik het ook wel lastig vind om het helemaal te bevatten en tegelijk ook niet. Het lastige vind ik vaak, als je het met je gewone “dagverstand”, je ratio dit soort dingen probeert te omvatten, dan verdwaal ik in mijn eigen gedachten, theorien en analyses, ofwel, ik snap er geen jota van en kan het al helemaal niet omvatten, denk dan alleen “interessante theorie”, echter als ik in staat ben om meestal in meditatie of gewoon een poosje stil zijn, verbonden met wat ik noem “de andere kant” dan ja zijn dit soort dingen allemaal zo logische als maar kan. Zelf noem ik het “het veld”.

 4. Dank je wel Gerrit voor je artikel! Superinteressant!
  Ik zat er al over na te denken in hoeverre je in de dag van vandaag beïnvloedt wordt. Dat een ‘struggel’ in dit leven, van jouwzelf, eigenlijk ergens anders vandaan komt. In hoeverre kan/mag je dat dan eigenlijk ‘loslaten’, als je andere deel daar nog blijkbaar van profiteert zeg maar? Als je hoogtevrees hebt in dit leven, omdat ergens anders een deel van je naar beneden is gevallen, kan je in dit leven die angst dan loslaten? Ik neem aan van wel natuurlijk. Alleen werkt dat met alles dan zo? Sommige angsten, of ‘gedoetjes’ lijken maar moeilijk ‘weg’ te gaan. Aan de andere kant kan je dan natuurlijk zeggen dat dat komt omdat je iets dan blijkbaar nog niet helemaal hebt uitgewerkt. En hoe kan je dat dan uitwerken als dus inderdaad ergens een deel van jou juist zo’n bepaalde ervaring wilt opdoen? Wat is hierin dan eigenlijk nog jouw keuzevrijheid?
  Kan het overigens ook wel ergens een beetje een vermoeiend idee vinden, haha, dat er ‘ergens’ ook nog allerlei delen bezig zijn. En maar bezig zijn. Met bezig zijn.

  Nogmaals bedankt voor je artikel, Gerrit! 🙂

  Liefs, Susanne

 5. Dank voor dit artikel Gerrit. Ik ben QHHT practitioner en breng mensen onder hypnose naar vorige levens . Ik heb ervaren hoe men in een paralel leven terecht komt in de huidige tijd ,maar andere locatie. Bijzonder om zo de werkelijkheid daarvan te beleven .
  Je artikel voegt weer een puzzelstukje toe. Dank hiervoor.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in