Leestijd: 5 minuten

Para betekent gewoon ‘voorbij het gewone’. Paranormale gaven zijn daarom nog geen onnatuurlijke gaven. In feite geven ze gewoon een sterke intuïtieve begaafdheid weer.

In zekere zin draagt elkeen de potentie in zich, om deze aangeboren gaven weer te ontwikkelen.

Kleine kinderen zijn allemaal paranormaal begaafd tot op een bepaalde leeftijd. Ze zien dingen, horen dingen en de ouders schrijven het toe aan ‘veel fantasie’. Maar is het dat wel?

Naarmate hun spraakvermogen zich ontwikkelt en ze dus meer met hun verwanten en vriendjes leren praten via de gesproken taal (= een afgesproken code) om zich uit te drukken, verdwijnen de bijzondere ‘aanvoelende’ gaven. Sommige enkelingen behouden die paranormale gaven. Ze duwen ze namelijk niet weg. Ze koesteren ze. Ook eenzame kinderen zullen ze vaker kunnen behouden, want ze halen veel troost uit deze onzichtbare wereld. Misschien spelen ze zelfs met hun onzichtbare maatjes, bij gebrek aan broertjes, zusjes of vriendjes.

Spijtig genoeg zijn er teveel ouders die het paranormale abnormaal vinden en daarom sturen ze hun jonge kinderen al naar psychologen en psychiaters, alsof het een gekte betreft. Het is dus niet abnormaal dat heel jonge kinderen deze argwaan en het gevaar dat ze al lopen hierin te worden afgekeurd, snel zullen aanvoelen en dat ze uit zelfbescherming hun gave zullen verbergen.

Helderhorendheid

Stemmen horen die je intuïtieve begeleiding geven in je leven. Over de psychische aandoening (psychose/schizofrenie) waarbij stemmen je dwingen iets te doen, heb ik het hier niet.

Heldervoelendheid

Sterk aanvoelen wat er speelt. Dat kan op diverse fronten. Het kan gaan van gevaar aanvoelen, mensen aanvoelen, voelen wat er speelt wanneer je een ruimte betreedt of een plek bezoekt. Vrijwel iedereen is tot op zekere hoogte heldervoelend. Zo weet je intuïtief meestal ook wie bij je past en wie niet, tenzij je je daarbij op rationele of eerder seksuele prikkels verlaat. Rationeel een relatie aangaan is bijvoorbeeld: die persoon zal me sterker maken, me rijker maken, me status geven… En je verlaten op sterk seksuele prikkels, dat behoeft wellicht verder geen uitleg. Dat kan ook een sterke trigger zijn in verband met het aangaan van relaties, maar of ze dan veel kans hebben op slagen, dat weet ik niet.

Helderziendheid

In zekere zin is dit de meest aanvaarde gave van de zeven hier benoemde gaven. Men weet gauw van iemand wanneer die beelden ziet van situaties uit het verleden, in het nu of in de toekomst. Mensen die helderziend zijn, maken er soms hun bijverdienste of hoofdverdienste van. Ze staan anderen bij met raad en daad, en putten hun info uit de beeldensymboliek of uit beeldfragmenten van reële gebeurtenissen die aan hen worden getoond. Weet echter, dat de toekomst nooit echt vast ligt. Bovendien, van zodra iets wordt onthuld, kan het dus al een andere weg opgaan omdat je je dan bewust wordt van de weg die je zeker niet dient te kiezen. Dat de info je op een bepaald moment wordt getoond of via iemand anders wordt geopenbaard, dat heeft immers een reden. Soms zelfs een waarschuwende reden.

Helder ruiken

Sommige mensen ruiken zelfs dingen. Een rioolgeur is een geur die hoort bij een zeer zware neerhalende energie. Men zegt soms in oude geschriften dat bepaalde mensen die achteraf heilig werden verklaard een zoete rozengeur verspreidden. Of dit klopt, weet ik niet.

Zo weet ik van iemand die net na het verhuizen steeds een wafelenbak rook en de geur van verse aarde, alsof de tuin elke dag weer werd omgespit. Het moet wellicht hebben verwezen naar de vorige eigenaars. Misschien dwaalden hun geesten er nog rond en diende hier een huiszuivering plaats te vinden door iemand die daarin bekwaam is. Een feit is wel dat het mooie huis heel lang bleef leeg staan, hoewel de prijs niet zo hoog was. Men vond de sfeer die er hing, erg zwaar. Dit werd ook zo aangevoeld door mensen die spiritualiteit in feite als absolute onzin bestempelen. Of diep vanbinnen toch niet, dan?

Intuïtief schrift / intuïtief tekenen / intuïtief musiceren

Mensen met een vlotte pen die the flow vinden, kunnen mogelijk het gevoel ervaren dat hun pen het van hen overneemt. Ze schrijven dingen waarover ze zich achteraf zelf verbazen. Zo van: “Wie was hier nu aan het woord? Was ik dat? Hoe kon ik dit alles weten? Ik begrijp het niet.” Sommige bekende componisten, songwriters en verhalenschrijvers, zeggen dat ‘het werkstuk’ precies klaar zat om in zijn volledigheid door hen te worden gedownload. Zonder enige noodzakelijke verbetering. Zij zien zichzelf als een instrument en voelen veel nederigheid en dankbaarheid voor deze gave. Ook zij zien zichzelf dus als een kanaal.

Deze kracht kan ook zitten in het schilderen of het tekenen. Ik ken iemand die beweert dat ze in feite technisch gezien niet kan tekenen, maar als ze zich afstemt, dan komen er toch heel mooie, of zelfs akelige, maar altijd heel kundige tekeningen tevoorschijn die ze vooraf niet heeft bedacht. Ook zij zijn op zo’n moment een kanaal.

Voor elk soort van medium geldt dit: hun hogere leiding gebruikt hen dus als kanaal voor te verspreiden boodschappen.

Boodschappen komen uit verschillende energielagen en dimensies, zo heb ik ondertussen begrepen. Hoe zuiverder mensen met deze begaafdheid in hun eigen waarheid gaan staan, hoe hoger hun vibratie of frequentie en hoe zuiverder de boodschappen die doorkomen vanuit het collectieve of specifieke veld. Dit geldt voor elke gave die hiervoor al werd benoemd. In feite is het nooit de bedoeling de gave door jezelf te gaan claimen. Je bent enkel een kanaal, een soort medium om iets over te brengen… Je gebruikt de boodschappen meestal voor jezelf want je intuïtie stuurt je meestal juister dan je ratio.

Of je ontvangt al boodschappen voor anderen en dan geef je ze door aan hen. Het doorkrijgen van boodschappen van anderen is nooit iets wat je bijhoudt voor jezelf of wat je gebruikt voor eigen gewin. Dat heet ‘misbruik’. Als je dingen ziet, hoort of aanvoelt, vertel het dan aan de betrokkene die zich openstelt voor jou als medium. Misbruik de info niet en hou ook geen info achter.

Omgevingssymboliek

In deze mathematisch geordende wereld waar krachten en tegenkrachten actief zijn, berust niets op toeval. Niets gebeurt zomaar. Er is altijd oorzaak en gevolg. En er is ook hulp, zelfs onzichtbare hulp. Vraag ernaar en ze schieten je ter hulp. Geloof in the spirits, zo zei een bekend sjamaan, want je lijkt wel ‘de ongelovige Thomas’.

Makkelijker gezegd dan gedaan, want zelf zie ik geen beelden noch geesten, hoor of ruik ik niets vreemds. Via intuïtief schrift komen soms wel boodschappen tot mij waarover ik me enigszins verbaas. ‘Wat is dit nu?’ En soms laat ik me al eens verloren rijden, en dan kom ik blijkbaar terecht op plaatsen met een bijzondere betekenis. De rest zoek ik zelf uit. Soms verwijzen ze naar een vorig leven, of tonen ze me iets belangwekkends. Het kan zelfs via een film gebeuren. Een boodschap die me dan pakt, een beeld dat duidelijk van betekenis is…

Ik durf me ook te verlaten op omgevingssymboliek. In feite zie je dan in je dagelijks leven ineens iets wat je als abnormaal of niet-logisch ervaart. Bijvoorbeeld vogels die zich niet in hun juiste habitat bevinden maar wel door je worden opgemerkt, een vogel die je plots wil benaderen of op je hand komt zitten. Daar verbaas je je dan over. Of het kan ook gaan om een situatie die nogal apart is: een botsing, plots struikelen of een knieval maken, voortdurend ziekenwagens zien, een welbepaalde ontmoeting, iemand die je plots een vreemde boodschap doorgeeft…

Interpreteer dan de situatie op symbolische wijze en kijk of je er een boodschap in ziet voor jezelf. Vogels hebben hun eigen symboliek en ook de symboliek van getallencombinaties die je worden getoond of zelfs van situaties, kan je nu via een zoekmachine makkelijk opsnorren op het worldwide net, maar je kan ook zelf een betekenis leggen in bepaalde omgevingssymboliek. Een soort afspraak met jezelf. Zo van, als ik dit zie, dan betekent het dat.

Ik denk overigens dat iedereen die ervoor open staat, en die erop begint te letten, hogere begeleiding kan ontvangen via omgevingssymboliek. En in het interpreteren word je steeds beter indien je het veel doet. Oefening baart kunst in elke begaafdheid, maar alstublieft, overdrijf niet, zie niet in alles ‘een teken’, want dan moet je vast wel naar een psychiater!

Hou balans in alles wat je doet, zo boven (the flow), zo beneden (aarding), zo links, zo rechts.

3 REACTIES

  1. Helderwetendheid werd vergeten: dat zijn mensen die uit het collectief bewustzijn de juiste informatie kunnen filteren ivm dingen waarop zij zich focussen. Het komt bij hen gewoon als gedachten binnen, niet als beelden of zo… Ze weten ook ‘dit is waar’, of ‘dit is niet waar’. Er is veel meer onwaarheid dan waarheid in wat er wordt verteld. Mensen lijken wel acteurs.

  2. Inderdaad:”Overdrijf niet, zie niet in alles een teken” Die mensen die in alles een teken van de spirituele wereld of iets in die orde zien, kunnen beslist érgerlijk zijn!

    • Dat is zo… genieten van de dingen die zich voordoen op je pad… en je merkt het onmiddellijk als er een boodschap achter zit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in