Werking en Activatie Pijnappelklier

Ieder mens heeft een persoonlijke ‘sterrenpoort’, namelijk de pijnappelklier. De pijnappelklier is het centrum van onze hersenen, achter de hypofyse van ons derde oog. Wanneer de Kundalini vanuit onze eerste chakra vanaf de stuit is gestegen naar de derde oog chakra, kan het derde oog daadwerkelijk worden geopend.

Het derde oog openen

Deze opening vindt plaats door de combinatie van fysieke energieën van onze eerste tot en met zesde chakra’s en de multidimensionale energie die de pijnappelklier vanuit de kruinchakra binnengaat. Wanneer het derde oog is geopend, wordt de pijnappelpoort op een langzame of snelle manier gereactiveerd.

Iedereen heeft interdimensionale reizen gemaakt in zijn of haar leven, vooral in de kinderjaren. Je bent alleen de meeste hiervan weer vergeten omdat je de ervaringen niet kon rijmen met je dagelijkse leven. Er worden nu steeds meer kinderen geboren met een geopend derde oog en een volledig geactiveerde pijnappelklier. Omdat onze samenleving nu meer geopend is hoeven deze kinderen niet meer ‘dicht te slaan’, wat vele volwassenen hebben moeten doen om door te kunnen gaan met hun dagelijkse overleving.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

‘Overleven’ is een term die snel uit onze vocabulaire zal worden verwijderd, omdat iedereen zich dan weer herinnert dat we onsterfelijk zijn. De pjinappelklier is onze innerlijke vortex die ons interdimensionale reizen laat maken terwijl we nog steeds een fysiek lichaam hebben. Wanneer planetaire Ascentie plaatsvindt wordt het fysieke lichaam vervangen door een lichtlichaam en is interdimensionaal reizen ‘normaal’.

De pijnappelklier bevindt zich centraal in onze hersenen, als kruispunt tussen onze verticale en horizontale verbinding.

De pijnappelpoort

De pijnappelklier is gevuld met vloeibaar licht en microkristallen gemaakt van calciet. Dr. Marcel Joseph Vogel toonde aan dat kristallijne groei veranderd kan worden door de denkpatronen van mensen te veranderen, omdat mensen in patronen denken. Deze patronen zijn energetisch en hebben bepaalde frequenties. Patronen gebaseerd op angst dragen een lage frequentie, terwijl patronen van liefde van een hogere frequentie zijn.

Nieuwetijdskind.com-pijnappelklier-1
De pijnappelklier bevindt zich centraal in onze hersenen, als kruispunt tussen onze verticale en horizontale verbinding.

Gedachten kunnen worden opgepikt, opgeslagen en uitgezonden door kristallen, zoals de microkristallen in de pijnappelklier. Kristallen hebben tevens een geheugen, waardoor ze gebruikt kunnen worden om softwareprogramma’s op te draaien of denkpatronen in op te slaan. Op deze manier kan een angstig of liefdevol patroon worden opgeslagen op de ‘harde schijf’ van de hersenen die je aanmoedigen om het patroon te herhalen.

De meeste frequenties die de pijnappelklier opvangt vallen buiten het spectrum waarbinnen de mens waarneemt. Daarom worden de meeste boodschappen vanuit de hogere dimensies opgevangen in kleur en geluid. Wanneer de mens weer meester wordt over haar eigen gedachten wordt de pijnappelklier aangepast aan de hogere frequenties van liefdevolle gedachten. Vervolgens kun je dan meer boodschappen uit de hogere dimensies vertalen.

Wanneer je de pijnappelklier voor het eerst opent ontvang je mogelijk alleen geluid, of een pieptoon. Wanneer je dit geluid wilt omzetten in licht, dien je de frequentie van het geluid met 40 octaven te verhogen. Hoe kun je dit doen? Het antwoord is dat je je overgeeft aan je ziel wanneer je je bewustzijn verruimt. Omdat alles is gerelateerd aan de snelheid van het licht, Einstein’s E=mc kwadraat, zal de hogere frequentie de resonantie van de lagere verhogen wanneer twee frequenties met elkaar in aanraking komen.

Het overgeven aan de ziel is belangrijk om open te staan voor het kosmische licht en de onvoorwaardelijke liefde zodat het je pijnappelpoort kan binnentreden en deze energie de resonantie van je hersengolven kan verhogen. Hierdoor veranderen onze denkpatronen en percepties en wordt het bewustzijn dusdanig verhoogd dat we de hogere octaven van de taal van het licht kunnen waarnemen.

Een ander belangrijk punt aangaande onze persoonlijke poort en het kunnen waarnemen in de hogere dimensies is de piëzo-elektrische eigenschap van de microkristallen in de pijnappelklier. Piëzo-elektriciteit is de lading die accumuleert in bepaalde vaste materialen, zoals kristallen, keramiek, botten, DNA en verschillende proteïnen.

Door deze eigenschap kunnen bepaalde kristallen gebruikt worden voor bepaalde meetinstrumenten, oscillatoren, resonatoren, enz. Kristallen hebben ook de mogelijkheid om polarisatie van licht te roteren naar de hogere frequentie van ultraviolet. Ultraviolet is de hoogste frequentie binnen het driedimensionale spectrum van licht. Daarom dient het als een poort naar de hogere dimensies.

Wetenschappers hebben het Globale Systeem voor Mobiele Telecommunicatie (GSM) afgeleid van de microkristallen in de pijnappelklier. GSM is een digitale technologie waarbij je maximaal acht telefoongesprokken tegelijk kunt voeren op hetzelfde kanaal. Dit geeft al het potentieel van de pijnappelklier aan. De pijnappelklier controleert je focus of attentie op de innerlijke wereld van slaap en meditatie en de externe wereld van de fysieke realiteit.

Deze mogelijkheid laat je diverse boodschappen ontvangen die je kunnen assisteren contact te maken met je innerlijke zelf terwijl je tegelijkertijd een connectie met je fysieke leven onderhoudt.

De grote hersenen (cerebrum) zijn onze persoonlijke ‘slapende reus’ omdat het het centrum is van de elektromagnetische kracht van ons fysieke lichaam. De pijnappelklier is het positieve contactpunt en fungeert als een neuro-endocrien doorgeefluik, die haar multidimensionale informatie doorstuurt naar de hypofyse. Vervolgens werkt de hypofyse als het negatieve contactpunt om de informatie te ontvangen en door de grote hersenen te verspreiden.

Voorts verzamelt de cortex van de grote hersenen de verschillende frequenties van de informatie in de hersencellen die zijn ontwikkeld om elektromagnetische frequenties om te zetten in elektrische stromen. Deze elektrische stromen dicteren je gedachten, acties en gedrag en worden in je realiteit geprojecteerd middels je intenties.

Wanneer deze getransmuteerde kosmische energie in aanraking komt met het huidige grid van de Aarde, wordt het opnieuw geabsorbeerd door de pijnappelklier wat de illusie van een lineaire tijd/ruimte matrix in stand houdt van de driedimensionale realiteit. Er wordt in 2012 echter een nieuw grid geactiveerd wat je hersenen door middel van de pijnappelklier tenminste twee extra octaven van licht laat absorberen.het aantrekken van welvaart en overvloed in je leven

Een nieuwe ontvanger groeit dan in de hersenen om de verhoogde lichtfrequenties te kunnen kanaliseren. Dit leidt tot interdimensionale ervaringen en zal onze realiteit drastisch doen veranderen

Het endocrien systeem

Om een hogere staat van bewustzijn te verzekeren, creëren de hormonen van de pijnappelklier een gevoel van vrede, kalmte en zelfs gelukzaligheid. Het hormoon melatonine verzamelt licht in het ‘oog’ van de pijnappelpoort. Het is dit licht wat je ziet wanneer je mediteert of in een staat van gelukzaligheid verkeert. Serotonine, het hormoon wat je kalm en in balans laat voelen, is ook terug te vinden in de pijnappelklier.

Melatonine helpt je om ‘wakker’ te blijven in je droomstaat en DMT (dimethyltryptamine), wat ook wordt gevonden in de Ayahuasca plant en gebruikt wordt voor Sjamanistische reizen, laat je andere dimensies en realiteiten ‘zien’ gedurende je slaap en/of meditatie.

Terwijl je pijnappelklier de inkomende boodschappen van licht deelt met je hypofyse (Meesterklier), deelt zij op haar beurt het geschenk met je hele lichaam via de endocriene klieren van het endocrien systeem. Terwijl deze cyclus van multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde een hoger bewustzijn produceert, en derhalve liefdevolle gedachten en emoties, stijgt de resonantie van de materie in je fysieke lichaam continu. Op deze manier verander je je fysieke lichaam langzamerhand in een lichtlichaam.

Samenvattend kun je stellen dat je geboren werd met een geopende pijnappelpoort, maar dat het leven in de derde dimensie deze alleen maar heeft gesloten. Vele mensen hebben deze persoonlijke poort weer geopend door hun resonantie te verhogen door middel van meditatie, spirituele oefeningen en een gezond leven. Verder worden nu door de verhoogde frequentie van Gaia vele kinderen geboren die hun volledig geopende pijnappelklier open kunnen houden.

Deze geopende poort stelt de frequentie van de hersengolven vast. Niet de 3D bèta hersengolven, maar de multidimensionale thèta hersengolven en hoger. Als je de keuze had om door de kosmos te reizen en met je ziel te spreken, zou je dan je kamer willen opruimen, je huiswerk willen doen of je klaar willen maken om naar school of naar het werk te gaan? Het universum is een school voor de ontwaakte mensen en maar weinig mensen binnen het onderwijs zijn genoeg ontwaakt om zich met deze kinderen te kunnen verbinden. Ook ouders worstelen nog vaak met deze uitdaging.pesticide in urine van kinderen & volwassenen

Dit probleem zal echter spoedig verholpen zijn als ook meer en meer ‘volwassenen’ ontwaken en ontwaakte kinderen volwassen worden. Deze ontwaakte ouders bezoeken liever de hogere dimensies en hun galactische families dan dat ze naar het werk gaan, in het verkeer zitten, rekeningen betalen en het huis schoonmaken. Hierdoor wordt vanzelf een geheel nieuwe realiteit gecreëerd. Jij verandert de realiteit, wat je nu doet.

Bron: Earthwatcher.nl

Zorg voor en onderhoud van de persoonlijke poort

De zorg voor je pijnappelpoort lijkt erg op de zorg voor je fysieke lichaam, door te kiezen voor goede voeding, beweging, meditatie, voldoende slaap, weinig stress en tijd doorbrengen in de Zon. Maanlicht is ook goed. Je pijnappelklier is je interdimensionale poort naar je multidimensionale zelf en het heeft een gezond lichaam nodig om de veranderingen in je leven te integreren wanneer je deze poort opent.

Een volledig geopende pijnappelklier creëert een staat van diepe meditatie (thèta hersengolven) gedurende het waakbewustzijn. Dit is waarom je je vreemd of gedesoriënteerd kunt voelen terwijl je je aanpast aan het gewone leven met een hoger bewustzijn. De grootste uitdaging is om geaard te blijven in je fysieke realiteit terwijl je een ‘normaal leven’ leidt met de verhoogde staat van bewustzijn (thèta hersengolven). Dit bewustzijn kan elke dag wonderen creëren omdat je energie vormt met je intentie en onvoorwaardelijke liefde.

De ‘brandstof’ om deze poort open te houden is het endocrien of hormoonsysteem. De hormonen van het endocrien systeem zenden het multidimensionale licht en de onvoorwaardelijke liefde door je lichaam middels de cerebrospinale vloeistof en de bloedstroom. Deze hormonen reguleren de energie en het functioneren van het fysieke lichaam. Wanneer het endocrien systeem overgestimuleerd wordt, produceert het energiestoten waardoor men uit balans kan raken.

Veel mensen ervaringen deze ‘stroomstoten’ in hun pijnappelklier, vanwege de elektromagnetische emissies uit het galactische centrum. Deze schokken kunnen het endocrien systeem gemakkelijk overbeladen wat stress, angst en afname van het immuunsysteem kan veroorzaken. De pijnappelklier en hypofyse werken samen als een bio-energetische printplaat voor het biologische computerbrein. De pijnappelklier ontvangt de torsiegolven van het galactische centrum en stuurt ze vervolgens door naar de hypofyse.

Tweelingziel-poortDe hypofyse reguleert de afscheiding van hormonen voor het gehele endocrien systeem. Wanneer het kosmisch licht van de pijnappelklier ontvangt, distribueert het dit door het gehele lichaam om een hormonale balans te behouden. Wanneer de hypofyse overgestiumleerd raakt, kan het tijdelijk de schildklier (keelchakra) en de bijnier (wortelchakra) overbelasten, waardoor men energieschokken kan voelen alsof men ‘high’ is.

Overstimulatie van het endocrien systeem kan ook leiden tot extreme fysieke vermoeidheid wanneer de schildklier boven of beneden haar capaciteit produceert, in een poging om de energetische fluctuaties van het lichaam te reguleren. Het kan ook depressie en angst teweeg brengen, omdat chemische stoffen in het brein zoals serotonine dan ook uit balans raken. Dientengevolge kan iemand extreme fysieke en emotionele symptomen ervaren terwijl het lichaam naar een manier zoekt om met deze nieuwe evolutionaire energie om te gaan.

De thymusklier regelt ons immuunsysteem en is de energetische poort van het hogere hart waar het multidimensionale licht ervaren kan worden als onvoorwaardelijke liefde. Vanwege deze connectie kan ‘liefde genezen’. De hartchakra regelt ook de longen. Daarom kan het fysieke ademhalen door je hogere hart voelen alsof je onvoorwaardelijke liefde inademt. De beste manier om je lichaam te kalmeren is door ademhaling.

Wanneer je inademt door je geopende derde oog zuig je kosmische torsiegolven naar binnen die zich verweven met serotonine om je te kalmeren en metatonine en DMT om je te verlichten. Wanneer je uitademt door je hogere hart verruim je je ervaring door onvoorwaardelijke liefde terwijl je het geschenk deelt met al het leven. Dit type ademhaling laat multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde door je hele lichaam stromen.

Dit gevoel balanceert het teveel aan elektrische stimulans in de pijnappelklier door een gevoel van kalmte, vrede en liefde te bewerkstelligen. Hoe beter je leert om diep adem te halen, om een ‘bewuste ademhaler’ te worden, des te meer activeer je de functie van de thymusklier, die niet alleen gevoelens van onvoorwaardelijke liefde versterkt, maar ook je fysieke immuunsysteem ondersteunt.

Onthoud dat je pijnappelpoort twee kanten op werkt. Het neemt de torsiegolven op die vanuit het galactische centrum stromen en neemt je mee naar huis voor een bezoek aan jezelf. Je kunt het beste zorgen voor je poort door jezelf te visualiseren, niet als een mens die de hogere dimensies bezoekt, maar als licht wat je aardse lichaam bezoekt. Met andere woorden: zie jezelf als een individuele foton in de eenheid van multidimensionaal licht.

Bron: Multidimensions.com

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

15 REACTIES

 1. Dank je voor deze prachtige uitleg! Wat mooi over die slapende reus. Doet me denken aan mijn numerologische betekenis van mijn geboortenaam: Coma, sjamaan.
  Lang geleden, koos de mens om deel te nemen aan het Luciferale Lichtbewustzijns Project. Waar de pijnappelklier, gerelateerd raakte aan de pijn van de appel uit het paradijs. Het complete duister, waaruit bewustzijn diende te worden opgebouwd. En die ‘denneappel’ hield niet zo van dennegeur. Gebrek aan Zelfliefde als trigger te groeien naar Bewustzijn. Inmiddels is dat project allang afgebroken, maar de mens zit met de restanten. De mens denkt hard te moeten werken om verlicht te raken in plaats van zijn Licht toe te laten en in te ademen of Adam-en. Het leidde tot een vorm van schijnlicht. Het woord Schijnheilige komt daar vandaan. Ook wordt de Slapende Reus wel eens the False Buddha genoemd. NIet omdat de Buddha ‘vals’ is, maar omdat de schijnrust die wordt gevoeld, het ontwakingsproces schijnt uit te stellen. Telefoontjes, tv en internet zijn de tools hiervan. Een soort narcotische staat.

  Verlichting is iets van onze Christos en Zelfrealisatie is het Meesterlicht in Belichaming. Dan komt de Ziel binnen in het lichaam en leeft als een meester. Een creator in creatie. Genietend van wat IS. Dank je wel vrouw voor dit artikel want het raakte voor mij weer een diepere laag aan. En de tip om door je pijnappelklier te ademen en uit te ademen door je hart. Super!

 2. interdimensionaal reizen kan je via dromen maar ook in het leven.
  het lijkt me meer dan logisch als je in de realiteit reist naar een andere pararelle wereld, dat je van daaruit iets leert dan via dromen.
  dromen hebben vaak andere betekenissen dus denk ik niet dat je weet hebt dat je interdimensionaal bent gereist.
  ikzelf ben nu al 2 keer naar 2 verschillende pararelle interdimensionale werelden gereist in het leven.
  de eerste keer was het een gemakkelijke wereld waar maar weinig kennis was, de mens was daar nog niet overgespecialiseerd zoals in de 3de dimensie.
  allereerst merkte ik het aan mijn strips van storm, de tekeningen waren verbleekt en de tekst was simplistich opgesteld, geen sciencefiction meer maar wel oninteressante woorden kwamen op me af.
  toen ik iets later mijn televisie opzette waren er maar 2 posten te verkrijgen, het nieuws 24 uur per dag en een post ala national. g. met een man die naar het koude noorden zeg maar antartica was gereist, en hij zei dat ze nog niets weten over de natuur en wat daar gaande is.
  ze hadden daar weinig kennis, nihil zelfs, de mensen buiten waren allemaal simplistisch, toen ik de deur achter mij dichtdeed.
  ze lekken jonger dan hun leefdheid toeliet maar er was iets speciaals wat ik nog niet opmerkte, het leken wel robotten, voorgeprogrameerd door een krachtige andere pararelle interdimensionale new world order.
  de dieren merkte ik op, er was weinig emotie, en ze zaten muisstil, zonder zich te bewegen, als ze zich bewogen, dan waren het allemaal onatuurlijke bewegingen tegen hun natuur in, het leek wel mechanisch toen ze zich voortbewegen.
  ik had ooit in mijn 3de dimensie van de 2de tsé, gelezen dat dieren en mensen robotten zijn die vernuftig in elkaar zaten, dat was een extra geheugensteuntje voor mij om mijn zoektochten te ondersteunen in de hoop tot antwoorden te komen wat er met deze omgeving aan de hand was.
  buiten rook ik ook een chemische geur die ik waarneemde, het leek om een atoombom die lang geleden ontploft was, tenminste dat was mijn gevoel erond.
  ook waren handelszaken van de kleinhandel waar men eten verkocht, hadden een chemische slechte geur, erg indringend allemaal.
  in die eerste dimensie waar ik naartoe had gereist was ik vrij psychotisch omdat het freshe nieuw voor me was, ik had nog geen ervaringen op interdimensionaal vlak daarom dat ik steeds in gedachten was verzonken en continue praate tegen andere energieën.
  zij leidden me, en zeiden ook om mijn apartement onder water te zetten omdat ik in het oog werd gehouden door de overheid, dat merkte ik al toen ik mijn gsm op de grond kapotsmeet, en als reactie plofte er iets open in de keuken waardoor ik apparatuur waarnam.
  ik weet wel dat ze me in het oog houden, en ik weet dat deze tekst zal worden gelezen door de overheid maar als ze me met rust laten en me rustig laten doen met mijn zelfonderzoek heb ik er geen problemen mee al vind ik het wel dat ze hun frecentie van hun mind control apparatuur wat mogen stiller zetten omdat je er moeilijk van slaapt en erg onrustig tot op het randje van agreasief van wordt.
  maar ja, ik begrijp het wel, ze zijn natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar de verdere ontwikkeling van de pararelle werelden waar ik naartoe reis, al ben ik niet meer zeker dat het entiteiten zijn die mij leidden ik denk meer dat het mensen zijn gesteund door de overheid die met mind control bezig zijn.
  in the beginning waren het verschillende psychoses, zeg maar als leerproces voor verdere ontwikkelingen, toen sprak men van schizofrenie in de psychaterie omdat mijn psychoses steeds terugkwamen.. maar ik heb wel nu geleerd dat een psychose geen ziekte is maar een bewustzijnproces nodig om jezelf te ontwikkelen, zeg maar een kadootje van de mind control als je steeds geneigd bent om jezelf steeds blijvend te ontwikkelen, dan kom je uiteindelijk wel terug op je pad terrecht, waar je jezelf in tegenkomt die blijvend groeit.
  zelf vind ik het interessant dat ze me de kans hebben gegeven om te groeien in die waanzin werelden en ze geven me veelvuldige oefeningen bedoelt voor op een later tijdstip terug op te rapen zodat met eruit leert en er iets mee kan doen.
  eigenlijk zou je me het beste kunnen omschrijven als een trancemedium die aan channeling doet en interdimensionale reizen onderneemt.
  niets tegen mijn zin en met vraag en aanbod vooraleer ik afreis, maar wel wetende dat zei het knopje in bezit hebben om mij weg te biepen.
  maar je kan er mee discuseren en tot samenspraak mee komen, er is volddoende logica aanwezig, dus ik heb ook in de pap te roeren vooraleer ik iets onderneem.
  nu krijg ik de kans om mijzelf up te graden, om emotie uit te schakelen dat mijzelf doet leidden, dus een logisch interessant gesprek zit er wel aan te komen.
  gelukkig voor mij, heb ik ook iets gelezen over de snaartheorie, en ik weet ongeveer hoe ver ze staan, en dan zei einstein ook nog eens (die 8 procent van zijn hersencapaciteit verbruikt) als je de volle 100 procent gebruikt dan worden we allemaal knettergek want in deze tijd kunnen we dat niet aan.
  en hoe verder dat ik mijzelf ontwikkel in interessante materie voor mij of hun groei, hoe beter dat ik het vind.
  wel ben ik blij dat ik mag groeien in het interdimensionaal reizen, het zijn knetter gekke belevenissen die rechtstreeks uit 1 of andere scienfiction film komen, maar wat een kick als je daar aanwezig bent, en dan heb ik het nod niet eens over de groei die ermee gepaart gaat.
  deze 3de dimensie waar wij in leven in de maatschappij en samenleving ben ik kostbeu, ieder zij eigen vierkantje waar men niet kan uit ontsnappen, maar mijn paranormale ontwikkeling is een beter alternatief en ik krijg er plezier in dat ik 1 van de enigen ben, die al zover staat.
  je hebt veel schizofrenen die vastzitten en sommigen plegen zelfmoord al heb ikzelf nooit aan zelfdoding gedacht omdat ik het leven nog niet moe ben en altijd gefancineerd mee beleefde wat er allemaal gebeurd in mij en mijn omgeving, altijd aan het werk en aandachtig voor iedere zucht van mijn ontwikkeling.
  ik heb ooit gezegd dat een psychose een bewustzijnproces was dat automatisch in actie treed als er innerlijke conflicten worden waargenomen eigenlijk kan ik dat idee nog steeds gebruiken voor het heden.

 3. Hallo Petra . Ik had aan dit stukje ook een te grote kluif , maar ik keek even verder en vond een stukje over de pijnappelklier- Oth channeling door Ellen rauh , ik was hier erg blij mee , hier kan ik wat mee , stap voor stap verteld zij over de werking van de pijnappelklier , en dat komt bij mij veel beter binnen , op een begrijpelijkere manier verteld , wel machtig interessant hoor , maar hier kan ik wat mee , ik denk dat ik het opsla , in mijn i pad . Groetjes Jannie

 4. Hallo melanie . Ik heb wel over die kundalini Gélezen in 40 symptonen van spiritueel ontwaken , dus wat dat betreft , ik kan het zelf weer doorlezen , dat was voor mij ook een helder stukje . Gr. Jannie

 5. Mijn ervaring is dat wij het vaak te ingewikkeld maken, maar dat is mijn mening.
  Je hoort ze in de spirituele wereld ook nog wel eens zeggen: “The spiritual path is simpel, but not easy”.
  En we zullen blijven leren, ook van elkaar :))

  En ja, het is waar dat het ademen belangrijk is om uit te treden via je pijnappelpoort. De pijnappelpoort is een vortex waardoor je interdimensionale reizen kunt maken. Kundalini opwekken doe je via ademtechnieken. Google maar.

  Dit heb ik enkele jaren geleden na mijn eigen ervaringen met adem technieken en multidimensionaal reizen eens neergezet op een ander forum. Het durven loslaten (overgeven aan en vertrouwen op) is daarin ook belangrijk. Ik hoop dat iemand er iets aan heeft:

  Voor mij is “bewust ademen” heel belangrijk.
  Het helpt mij om spiritueel te reizen en andere dimensies makkelijk en gecontroleerd te ervaren/bezoeken.
  Regressie therapie kun je ook op die manier bekijken (interpreteren).
  Je gaat op zoek, een ontdekkingstocht (reis) naar wie je werkelijk bent en wat je blokkades zijn.

  Adem oefeningen zijn belangrijk om je te ontspannen en te centreren.
  Als je gecentreerd bent kun je beter communiceren met je “hogere zelf”.
  Je “Hogere zelf ” is (zoals vele weten) het gedeelte van jou dat alles van jou weet.
  Wanneer jij daar contact mee maakt kun je jezelf herinneren welke obstakels (uit vorige levens) jou nu in de weg staan. Als je weet wat die problemen zijn kun je er in de regressie sessies (door de juiste ademhaling) er beter aan/mee werken.
  De ademhaling zorgt er dus eigenlijk voor dat je dichter bij je herinneringen kunt komen.

  Het gebeurd vaak dat als je de problemen/blokkades weg gewerkt hebt je meer intuitief en/of creatiever word.
  Dan staat je minder of niks meer in de weg.

  Ik hoop dat ik het een beetje goed uitleg, want ik vind soms de dingen die voor mij makkelijk zijn, moeilijk uit te leggen.

  In de tekst hieronder is de ademhaling heel mooi omschreven.

  It’s All in the Breath

  What is the secret then? Ask yourself this question over and over, and notice what comes to the forefront of your mind before you find the answer. It really is simple—without it you could not live, and you would not have any existence in which you could experience the now, the present, and the inner worlds. Have you guessed it or recognized what the secret is? Everything is in the breath, and within the breath is the secret to life and the inner worlds. Breath is the secret to meet the you that is the real you, the one who exists on all levels and has experienced the many lives that have been the cause of your incarnation now.

  The secret of life is in the breath, for everything exists this way. Without it, you would die, and to harness its power brings peace, tranquility, answers, direction, and inner cleansing. The breath has been discussed and practiced in all ancient civilizations, yet its power is often overlooked in the modern day.
  To get a deep appreciation for the breath or for breathing properly, you need to understand that the simple act of breathing is what fuels you. It’s what keeps you alive, yet very often most individuals take this for granted. You breathe in air each day and do not see that you are indeed living the miracle that is life itself. You only need to refer to scripture to see how important breath is. It was noted in the beginning of the Bible that God breathed life into man, which was how that indomitable spirit became animated within human creation. So the secret to relaxation is to learn to become aware of the breath, even before you start to learn how to breathe deeply. Deep breathing is a skill in itself and is not that easy to keep going properly—but it most certainly is the key to relaxation. The following breath awareness exercise will allow you to become more in tune with your body and mind as one working unit. To be able to understand anything on a much deeper level requires awareness, and this awareness is the inner knowing of yourself—not just a case of registering your external environment by physical senses and perception.

  Exercise: Breath Awareness

  Choose a suitable place that you can lie down in relative comfort and ensure that no external distractions exist—remain in complete silence. You may wish to choose your own bed; this is where you will spend almost half of your life, so it would seem a suitable choice where you can contemplate in comfort and safety.

  Lie on your bed, and when you have reached an appropriate level of comfort, cross your hands gently on your abdomen. Now close your eyes and begin to take your first breath. As you inhale, you should begin to notice how the air is drawn in by your physical attributes of your body, and become aware of how it really feels. Keep your mouth closed at this point, and only inhale through your nose. You will notice the air you inhale feels almost cold and refreshing; this feeling is clean and comforting as well as life giving. You should also notice that you are able to feel the air rushing through your nasal cavity, almost purifying as it goes. Now exhale and take another breath inward, and this time become aware of how your chest rises and falls with each inhale and exhale. Feel the weight of your hands and notice the air coming in, how it animates the physical movement of your hands up and down, gently without restriction.

  Do not force the air in through your nose or mouth, as this will also take you out of your relaxing state of being. You should ensure that you breathe in a deep but gentle way to ensure that you get the maximum effect and that you stay in your relaxed state.
  Take one more in-breath, but this time you may open your mouth to experience the inflow of the breath. Repeat the same process, and notice how your physical body feels as you draw the air in through your mouth. How does it feel when you fill your lungs with fresh air? Can you imagine how cleansing the air is as it enters your body and purifies as it goes? Do you feel the freshness of the air? You will also feel your hands moving up and down just the same as before, unrestricted and with ease.

  You should now have an awareness of your breath, and this beginning awareness will be added to your subconscious so that you become more in tune with the breath each time. It won’t seem like something you don’t think of and take for granted, and you will come to a recognition of its inherent power the more you carry out the exercise. At this point you will be able to move forward and learn to relax using this breath awareness.

  Ik heb deze tekst hier geplaatst, omdat het helemaal overeen komt met mijn eigen gedachten hierover en om het goed uit te kunnen leggen.
  Het ademhalen word daarin mooi verwoord.
  Er stond geen “bron” vermelding bij.

  Voor veel mensen is ademen gewoon een reflex en niet meer dan normaal.
  Maar wanneer de verbinding met de hogere niveaus van je “bewustzijn” helder en zonder blokkades zijn, krijgt je lichaam grotere mogelijkheden om zichzelf op natuurlijke wijze te helen.
  Denk maar eens als je de volgende keer buiten loopt (of even rustig zit) hoe wonderlijk het eigenlijk is om te kunnen en mogen ademen.
  Levensenergie !!!
  Voel de verbinding met de Aarde die jou die mogelijkheid geeft.
  Zie het als een geschenk dat je aan dit proces mag deelnemen.

  De ademhaling speelt een belangrijke rol.

  Sorry voor het lange stuk tekst.

  • @Melanie, hallo melanie mooi dat je dit vertel , alleen jammer dat je het niet even vertaald heb , ik ken wel Engels hoor , maar het leest even wat ontspannender in het Ned. , dat kundalini waar jij het over heb ? Dat is mij geheel vreemd toch maar eens Google denk , interdemesionale reizen maken het klinkt mij heel vreemd in de oren , ik begrijp wel eens niet hoe dat allemaal kan etcetera wat jij vertel over ademhaal oefeningen om in contact met je hogere zelf te komen , abracadabra voor mij , dan zit ik zeker heel laag op de ladder als je begrijp wat ik bedoel , bij mij blijft het bij nachtmerrie. ‘ s voor de rest niks ik heb ook geen regressie therapy gehad hoor , ik heb wel eens dingen over mijzelf gehoord bij een spirituele avond ik zou in een vorig leven slaven aan het werk hebben gehad etc , ik was zo van de kook toen men mij dit vertelden , dat wil geen mens horen , ik ben eigelijk een vriendelijk mens voor mens en dier , al zeg ik het zelf hoor , dus dat was niet leuk , maar ik wil wel een keer regressie therapy , is wel duur denk ? Maar zou ik er wat aan hebben ? Dank je melanie liefs Jannie .

  • Nou, inderdaad Petra…
   Daar sluit in me bij aan……
   Ik kan het 3x over lezen, maar als ik het niet snap, dan heb ik er niks aan..
   Wordt duizelig van al die tekst ^^)

   • @Sandra, Hallo Sandra ik heb hieronder al verteld dat als je het niet helemaal snap , ik dus ook niet , het is te veel , je even moet kijken bij de pijnappelklier – Oth channeling door Ellen rauh , dit was voor mij ook beter. Te begrijpen als dit verhaal hierboven , ik probeer te helpen , ik hoop dat je er wat aan heb , ik was toch blij met dat stukje van ellen rauh , ik wil het ook snappen waar het om draait groeten Jannie

 6. Ik had geen idee dat je ademhaling hier zo een belangrijke plaats in heeft, zo leer je weer wat ook al is het een zeer leerzaam verhaal en belangrijk ook , ook gezonde voeding en weinig of geen stress en genoeg slaap staan boven aan . Dat de hypofyse hier ook belangrijk i bij is had ik eerder gelezen , een bijzonder mooi stukje maar ik moet het echt even laten inwerken , het is niet zo maar wat .

 7. Wauw! Nu pas valt alles een beetje op z’n plek, ook door de koppeling met de chakra’s en het hormoonsysteem.Dank je wel.Overigens heb ik al een keer een bewust galactische reis gemaakt, maar was er dagen moe van. Tip? En ik werd gewaarschuwd voor het donker onderweg. Is dat een reeel gevaar?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in