DELEN
Pijnappel klier

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 maart 2012, Nederland

Pijnappel klierWij willen het met jullie hebben over de pijnappelklier. Er is reeds veel over gezegd, maar de nieuwsgierigheid naar deze klier is groot en dat zegt iets over de tijd waarin jullie leven. De pijnappelklier is een klein kliertje ter grootte van een erwt, maar het kan ook de grootte van een druif krijgen – in het midden van je hoofd. Een bolletje. Jullie regiekamer, jullie verbinding met energie.

Op het moment dat een mens ontstaat bij de samensmelting van een eicel en een zaadcel, is het eerste wat ontstaat een heel klein facet van de pijnappelklier. Dit is de klier die jullie verbindt met je ziel, je wezen, je hogere zelf of welke naam jij er ook aan geeft, maar sowieso met iets wat eigenlijk buiten jullie lichaam staat. Als een persoon, een mens, afscheid neemt van de Aarde, is dit de laatste klier die afscheid neemt van de Aarde. Het is het tegenovergestelde proces. Als een mens ontstaat, werkt de pijnappelklier feilloos, helpt bij het ontstaan van het lichaam en houdt contact met de hogere energieën van het wezen dat indaalt.

Laten we voor alle duidelijkheid steeds het woord wezen gebruiken voor het onbestemde, het onzichtbare, hetgeen wat blijft bestaan als jullie lichamelijke bestaan voorbij is.

Het contact met jullie wezen ontstaat dus doordat de pijnappelklier als een satelliet signalen op kan vangen. Het is de klier die verbinding heeft met alles wat energie is in en rond jullie lichaam. De zetel van je energetische zintuigen zit in de pijnappelklier. Er zijn vele mensen waarvan de pijnappelklier een soort slapend bewustzijn is, zoals er ook mensen zijn waarvan het brein een slapend bewustzijn is. Op het moment dat een persoon zich niet bewust is van de pijnappelklier, wil dat niet zeggen dat de pijnappelklier niet werkt. Alleen heb je er dan geen controle over. Zoals een baby zich niet bewust is van z’n lichaam, maar dat langzaam maar zeker leert, is het ook zo met de pijnappelklier. Als je je niet bewust bent van een lichaam, is een lichaam er wel, maar ben je afhankelijk van anderen om voor dat lichaam te zorgen. Als je je niet bewust bent van jouw pijnappelklier, kun je dus niet bewust contact maken met je pijnappelklier en wordt jouw pijnappelklier gestuurd, bestuurd, door jouw hogere leiding. Maar er is iets aan het veranderen.

pijnappelklier
kunstwerk van Alex Grey, waarin hij de kosmische ontvangerfunctie van de pijnappelklier uitbeeldt.

Steeds meer mensen gaan hun energetische zintuigen gebruiken die niets te maken hebben met hun lichamelijke zintuigen. We hebben het dan over ‘heldere zintuigen’, wat eigenlijk betekent meer zien dan je ogen kunnen registreren, meer horen dan je oren kunnen registreren, meer ruiken en ga zo maar door. Hoe meer een mens beseft en accepteert dat er meer is dan het zichtbare, hoe meer je van die signalen gebruik kunt maken. Je krijgt een ander soort beveiliging. Dit alles heeft te maken met jouw pijnappelklier. Je verbetert, verfijnt of leert jouw energetische zintuigen te accepteren, te gebruiken en te activeren en elk mens heeft zo zijn specifieke kwaliteiten, zoals je dat ook met je menselijke zintuigen hebt.

Langzaam maar zeker begin je dus een zoektocht naar waar jouw energetische zintuigen toe in staat zijn, waar je ze voor kunt gebruiken en waar je ze niet voor kunt gebruiken. Je hebt beide nodig: je lichamelijke zintuigen en steeds vaker ook je energetische zintuigen, want de beïnvloeding is steeds vaker onzichtbaar.

Kijk naar de beveiligingen. Steeds vaker zijn aanvallen of gevaren niet meer zichtbaar maar wel te registreren door bepaalde apparatuur. Jullie pijnappelklier is een zeer geavanceerd kliertje wat alle signalen waarneemt. Het beveiligt jou voor spam, het beveiligt jou tegen informatie die niet goed zou zijn voor jou, niet waardevol zou zijn voor jou of zelfs schadelijk zou zijn voor jou. Vele klachten van het zenuwstelsel zijn het gevolg van het niet gebruiken, het niet accepteren van een pijnappelklier. Veel van deze storingen zijn te neutraliseren door energiewerk. Hoe meer mensen geïnteresseerd geraken en gaan accepteren dat een mens ook beïnvloed wordt door energie, hoe belangrijker een energielichaam en een aura zullen worden. De aura en je energielichaam worden gevoed en gesteund en beveiligd door je pijnappelklier.

Dan zul je zeggen: “Er zijn toch allerlei manieren om kunstmatig in bepaalde bewustzijnslagen terecht te komen of er contact mee te krijgen?” Al die bewustzijnsverruimende medicijnen of middelen of whatever hoe jullie het noemen – ja, die zijn er. Maar de vraag is: Wat heb je er aan? Wat je er aan kunt hebben is dat je kunt accepteren dat er andere bewustzijnslagen zijn, maar of het waardevol is, dat is iets anders. Wat heb je er aan als je in Noorwegen rijdt om via navigatie informatie te krijgen over Zuid-Afrika? En dat is dus wat er zeer veel gebeurt met al die bewustzijnsverruimende middelen. Mensen krijgen allerlei informatie die totaal niet aan de orde is en die je zelfs in de war kunnen brengen en je laten verdwalen, omdat je signalen krijgt, omdat je plattegronden krijgt, omdat je gebruiksaanwijzingen krijgt, voor iets wat je niet hebt of wat niet aan de orde is. Daardoor kun je gedesoriënteerd geraken en dat is wat er vaak gebeurd. De signalen die er echt toe doen, voor jouw veiligheid of voor je praktische leven, komen niet meer binnen en je geraakt gedesoriënteerd. Verder is er nog een schadelijke uitwerking.

De pijnappelklier zorgt ervoor dat als jij bewust eraan toe bent om bepaalde bewustzijnslagen te gebruiken – en dan hebben we het over energielagen – de pijnappelklier OD-energie produceert in jouw aura. OD-energie is door vele mensen die helder kunnen waarnemen zichtbaar in de aura. Deze OD-energie laat zien in welke mate die persoon zich bewust is van energie. OD-energie in je aura helpt je om met jouw energetische zintuigen waar te nemen wanneer wel en wanneer niet. Je leert jouw energetische zintuigen te gebruiken of uit te schakelen. Hier is zeer veel over te vertellen en we gaan daar nu niet verder op in. Maar OD-energie in jouw aura is altijd gekoppeld aan ervaringen. Enkel kennis, enkel contact met bewustzijnslagen die hoger zijn dan normaal en die niet gekoppeld zijn aan praktische ervaringen, zullen geen OD-energie creëren in jouw aura. OD-energie helpt je om te aarden. Het is een ander energiecircuit dan je lichamelijk zenuwstelsel. Hoe vaker je dus op wat voor manier dan ook en om welke reden dan ook contact wil maken met hogere sferen, met hogere entiteiten of hogere bewustzijnen, hoe meer OD-energie jij nodig hebt in jouw aura om te aarden. Dit is een groeiproces. Door allerlei technieken die jouw bewustzijn verruimen, kun je stap voor stap schakelen van de derde naar de vijfde, naar de twaalfde dimensie of hoe je het ook wil noemen. Als je met veel OD-energie in jouw aura contact legt met hogere dimensies, zul je deze informatie concreet kunnen gebruiken op het moment dat jij op Aarde vertoeft. Al de andere informatie kan alleen maar verwarrend zijn en jou van je concentratie afbrengen waardoor je de signalen die je nu nodig hebt – de informatie die je nu nodig hebt – niet meer hoort. Dan geraak je dus gedesoriënteerd.

Ben dus dankbaar voor je pijnappelklier die jou beveiligt, die er voor zorgt dat jij precies met de juiste bewustzijnslagen in aanraking komt die jij als mens kunt hanteren. Ben blij met je pijnappelklier. Op het moment dat je je bewust bent van dit kleine kliertje in je hoofd, krijg je er ook verantwoordelijkheid voor. Dit kan een groot nadeel zijn. Mensen die zich bewust zijn en accepteren dat dit gevoelige kliertje midden in hun hoofd actief is, zullen dus meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor waar zij vertoeven. Bepaalde gebieden, bepaalde sferen bij mensen waar veel spanning hangt, kunnen niet goed zijn voor de pijnappelklier die alles wat onzichtbaar is, verfijnd waarneemt en registreert. Zo kun je zomaar geïrriteerd of nerveus of rusteloos worden zonder enige aanwijsbare reden. Weet dat jouw pijnappelklier dan onrust registreert. Vele kinderen van deze tijd hebben een zeer goed werkende pijnappelklier en dat is nodig voor de nieuwe tijd die komt. Steeds meer zal er gebruik gemaakt worden van hogere bewustzijnslagen. Deze kinderen zijn dus gevoeliger voor onzichtbare spanningen. Als dat bij jezelf zo is en je bent in contact, je bent tussen mensen waar onderliggende spanning heerst, dan zouden wij je aanraden, richt je op je fysieke zintuigen. Weet dat een deel van jou het registreert maar ga het voor jezelf op een soort sluimerstand zetten. Dat wil niet zeggen dat het niet geregistreerd wordt maar dat wil zeggen dat jij er geen bewust gebruik van maakt en dit is waar vele mensen nu last van hebben.

pijnappelklier
Supplementen waarvan gezegd wordt dat ze de pijnappelklier ontgiften en stimuleren: chlorella, spirulina, blauw-groene algen, koriander, jodium, zeoliet, ginseng, borax, mumijo, vitamine D3, cystine, bladgroen en natuurzuivere leverolie. Voedsel: biologische cacao, gojibessen, watermeloen, bananen, honing, kokosolie, hennepzaad, zeewier en nonisap. Bron: GLP en niburu.nl

Steeds meer mensen zijn in staat om hun energetische zintuigen te gebruiken. Wij zouden zeggen: het wordt steeds belangrijker om dit regelmatig uit te zetten. Al die energetische storingen van zonnestormen, van allerlei onzichtbare spanningen, kun je tijdelijk elimineren door niet helder te willen zijn, door je energetische zintuigen tijdelijk uit te zetten. Wil het niet weten, wil het niet voelen en wil het niet horen. Als mensen in staat zijn om die energetische zintuigen aan- of uit te zetten, zijn jullie gebruikers van de energetische zintuigen en daardoor niet altijd slachtoffer. Leer af om alles te willen weten, leer af om alles te willen voelen, leer af om bewijzen te willen vinden, want het is een onveilige situatie. In de tijden waar we nu doorheen gaan met al die verschuivingen in energielagen kun je zeer verward, gedesoriënteerd en ongeconcentreerd geraken. Als je niet in staat bent om je energetische zintuigen te laten slapen, kun jij energetisch zwaar overspannen geraken. Leer ze dus te gebruiken. Als je ervan overtuigd bent dat je ze hebt en dat je ze kunt gebruiken, hoef je niet meer steeds te bewijzen dat je ze hebt. Het komt je energetische zintuigen, je energetische zenuwstelsel ten goede als jij jezelf het recht geeft om energetisch regelmatig te slapen. En dat is iets anders dan fysiek slapen. Een lichaam heeft fysieke slaap nodig om tot rust te komen. Je energielichaam heeft ook steeds vaker rust nodig om tot rust te komen. Hoe meer je je dus bewust bent dat je ook een energielichaam hebt, dat je ook uit energie bestaat, hoe meer verantwoordelijkheid jij krijgt om zorg te dragen dat dit energielichaam ook tot rust kan komen.


Lieve Oth, is er een relatie tussen de smaak zoet en de ontwikkeling van de pijnappelklier door de eeuwen heen?

Nee. De pijnappelklier is een energieregelaar. Suiker is op zich een energie maar gekoppeld aan de Aarde. Je pijnappelklier is wel in staat om storende elementen van alles wat Aards is te neutraliseren, maar alles wat Aards is, heeft geen invloed of schadelijke invloed op de pijnappelklier. De pijnappelklier is en de pijnappelklier blijft. Niet te beïnvloeden door de Aarde. Wel zal het energetische signalen van de Aarde opvangen.

Om het over suiker te hebben. Suiker kan energetisch een toevoeging zijn of een verstoring zijn en dan gaat het nog niet eens om wat voor soort suiker het is. Het hangt van het individu af. Besef dat er mensen zijn die behoefte hebben aan suiker maar ook aan energetische suiker. En energie kun je toevoegen en tegelijkertijd ook niet. Het kan dus zomaar zijn dat suiker die bepaalde verstorende energie opgenomen heeft, verstorend werkt en tegelijkertijd kan dezelfde suiker iemand anders voeden. Dit heeft dan weer te maken met frequenties. Hoe gevoeliger je bent, hoe hoger je bereik van frequenties, hoe meer storende elementen er kunnen zijn en hoe nauwer en nauwkeuriger het luistert dat iets jou voedt. Tegelijkertijd is het zo dat als jouw pijnappelklier voor veel OD-energie heeft gezorgd, je zelfhelend vermogen enorm is toegenomen.

Hierdoor zijn mensen in staat om wat zogenaamd schadelijk is, moeiteloos tot zich te nemen en te neutraliseren. Dit zal veel en steeds vaker gaan gebeuren. Dit zal al de wetenschappelijke berekeningen en statistieken op z’n kop zetten en het zal dus steeds vaker noodzakelijk zijn om iets te bekijken vanuit het individu. Wat voor de één voedend is, kan voor de ander juist schadelijk zijn. Hoe meer mensen zich bewust zijn dat energie belangrijk is, dat de energiehuishouding belangrijk is, hoe secuurder je met jezelf en met anderen om moet gaan. Er is dus bijna geen goed of slecht meer. Het hangt van het individu af. Als statistieken mensen gaan onderverdelen in grotere vakken, zullen vele mensen tekortkomen. Blijf dus altijd openstaan voor de individuele reactie van een persoon. Als je beseft van jezelf dat je gevoelig bent, ben dan zelf alert. Als je medicijnen voorgeschreven krijgt, kan het zomaar zijn dat de dosis die normaal is, voor jou te hoog is of te laag.

Third-Eye-Activation-Minds-Eye-Pineal-Gland-Opening-Evolution
Oude spirituele tradities zoals Yoga en Tantra beschouwen de pijnappelklier als een ‘kosmische antenne’ via welke wij in contact staan met een diepere, mystieke realiteit.

Durf verantwoordelijkheid te nemen, durf het in vraag te stellen en neem niet zomaar aan wat algemeen gezegd wordt dat het goed of verkeerd is. Durf eigenwijs te zijn, durf je eigen wijsheid te voelen en durf naar je eigen wijsheid te luisteren. En dat wil niet zeggen dat je vanuit een soort gewoonterebellie sowieso tegen bent, durf ook jouw aversie neutraal te beoordelen. Het kan zomaar zijn omdat de vernieuwing en de verfijning zo snel gaat dat wat jij vanuit gewoonte altijd moeiteloos kon verteren, ineens niet meer te verteren is. Ook dat staat allemaal op losse schroeven. Ook dit is weer terug te brengen naar jouw pijnappelklier, die in deze periode zeer geactiveerd wordt en daardoor zeer veel OD-energie kan genereren en in jouw aura OD-energie kan planten. Dit beïnvloedt jouw immuunsysteem meer dan je kunt vermoeden. Als mensen in staat zouden zijn – en het is wel al mogelijk – om OD-energie te analyseren en waar te nemen en te registreren in een aura en van daaruit op een therapie of een bepaalde behandeling zou afstemmen, zou dit geweldige gevolgen hebben.

Dan hebben wij nog een advies aan iedereen hier aanwezig en iedereen die de boodschap zal lezen. Iedereen die zich bewust is dat ze ook bestaan uit energie, zullen dus meer verantwoordelijkheid voor zichzelf moeten gaan dragen. Het is niet omdat een hulpverlener goed is voor de ene, dat die ook goed is voor jou. Durf individueel af te stemmen. Ga niet af op wat goed was voor een ander. Durf te voelen. Durf met jouw pijnappelklier te voelen of diegene die jou hulp wil verlenen energetisch hulp verleent en dat heeft dan weer te maken met frequenties. Jouw OD-energie absorbeert frequenties en zendt frequenties uit. Op het moment dat jij dus uit balans bent, heb je hulpverleners nodig die frequenties ter beschikking hebben die beantwoorden aan bepaalde elementen van jouw OD-energie. Dat is de enige manier om deze energie tot je te nemen. Als iemand met geweldige frequenties, met een geweldige kunde, die prachtige frequenties ter beschikking heeft en jij hebt geen ontvangers in je aura, door middel van OD-energie, dan zal die persoon geen invloed uit kunnen oefenen op jou. Het kan dan zomaar zijn dat iemand uit je omgeving of iemand die je nog nooit gezien hebt, met jou in contact komt en dat er iets gebeurt met jou. Misschien zonder dat die persoon de functie van hulpverlener aanneemt, maar er worden wel frequenties getriggerd en er wordt dus iets geheeld of terug in balans gebracht in jouw energielichaam. Ben dus alert. Durf hulp te vragen als je beseft dat je uit balans bent en laat je verrassen. Uit onverwachte hoek kan er hulp komen. Iets of iemand die balans brengt in jouw energielichaam waardoor jij energetisch rust en balans gaat ervaren. Laat dan los ‘hoe’ het gebeurt, probeer geen bewijzen te verzamelen. Want dat ben je weer aan het analyseren. De controle loslaten wil dus eigenlijk zeggen dat je veel verfijnder en secuurder jezelf gaat controleren, jouw balans, jouw gevoel van balans – en laat het niet belangrijk zijn hoe je in balans komt maar dat je in balans komt. Controleer dus jouw balans, minstens één keer per dag. En indien nodig zul je signalen krijgen dat je het vaker moet doen. Het zijn hectische tijden en dat is nog niet voorbij. Dus onderhoud je eigen balans.

936 Hz Pijnappelklier Activator:


U vertelde eerder dat we soms verkeerde signalen krijgen of signalen die niet bruikbaar zijn, zoals we in Oslo zijn en de plattegrond van Kaapstad krijgen. Dus ik ben nu een beetje in de war. Kan ik nu helemaal niet meer op m’n intuïtie en gevoel vertrouwen? Kunt u iets meer vertellen over deze verkeerde signalen?

Je bent een belangrijk onderdeel vergeten. Wij hadden het erover dat je deze signalen kunt krijgen als je geestverruimende middelen tot je neemt, die jou in contact brengen met de bewustzijnslagen zonder dat je dit nodig hebt. Dan ontstaat disoriëntatie voor jou op dat moment. Als je die bewustzijnslagen aanboort door technieken die jij individueel veredelt hebt, maar niet door toevoeging of het tot je nemen van bewustzijnsverruimende middelen, zal de pijnappelklier ervoor zorgen dat jij informatie krijgt die voor jou op dit moment belangrijk is. Dan zal jouw intuïtie, jouw diepe voelen, helder en duidelijk zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het in een heel andere tijdslijn staat. Zo kun jij intuïtief glashelder boodschappen krijgen, die eigenlijk pas aan de orde zijn over een jaar. Dit kan verwarring scheppen. Dus maak onderscheid. Alles wat jij gedownload krijgt via jouw pijnappelklier en wat eventueel in de tijdslijn niet klopt, klopt wel degelijk. Het helpt jou en het stelt je in staat om langzaam maar zeker te wennen aan het idee. Dit is een heel energetisch gebeuren waar we later nog wel op terugkomen. Dus blijf jouw intuïtie vertrouwen. Blijf jouw afstemming vertrouwen, maar ben wantrouwig als je in bewustzijnslagen terechtkomt door chemische toevoegingen van buitenaf.


Lieve Oth, Atha en Era. Wat is de menselijk ziel en wat is de relatie van de ziel tot de pijnappelklier?

Wij noemden het ‘je wezen’ weet je nog? Het is jouw verbinding met je hogere ziel, je wezen, je ziel, het zijn allerlei benamingen. Het is jouw verbinding met datgene wat overblijft als jouw lichaam niet meer van jou is. Zo kun je het het best omschrijven. Deze verbinding blijft. Het is een verbinding van delen van jou, meerdere delen van jou op het moment dat jij een lichaam aanneemt om op Aarde rond te kunnen wandelen. Zoals een astronaut een astronautenpak aan moet doen om in een andere zwaartekracht te kunnen vertoeven, heeft een deel van jou een menselijk lichaam nodig om op Aarde te vertoeven. Dat wil niet zeggen dat je niet tegelijkertijd ook in andere regionen vertoeft net als de astronauten. Zij leven tijdelijk in twee werelden. Dat doen jullie als mens ook. Je neemt tijdelijk een lichaam aan om op Aarde te kunnen vertoeven. Maar een ander deel van jou blijft in regionen waar je echt vandaan komt. Wij hopen dat dit duidelijkheid gegeven heeft.

pijnappelklier-chakra-verbinding
pijnappelklier-chakra-verbinding

OD-energie 

Lieve Oth, u heeft het over de OD-energie maar ik heb niet begrepen wat dat is.

Het Oth-symbool bestaat uit Oth maar ook een d en die d staat voor OD-energieDaar wordt ook weinig over gesproken. Wij hebben er een en ander over uitgelegd. Zoals je weet bestaat het Oth-symbool uit Oth maar ook een d en die d staat voor OD-energie. Er is weinig over bekend. Het is waar te nemen in de structuur van je aura en ja, dan hebben we het over waarnemen. Elk mens wat helder kan waarnemen, zal OD-energie kunnen waarnemen. Maar je hebt daar weer je eigen code voor nodig. Als je aura’s bekijkt, bestudeert, zul je zien dat er delen zichtbaar worden maar weet dat je misschien maar drie procent kunt waarnemen van wat er is. Een deel van je aura bestaat uit OD-energie. Dit zorgt ervoor dat jij geaard bent om bepaalde frequenties op Aarde toe te kunnen laten en erop te stromen. Alle frequenties die niet geaard zijn, zijn als mens niet concreet te gebruiken door handelingen, woorden of gedachten. Je hebt als mens concrete informatie nodig om je er bewust van te zijn. Op het moment dat je je er bewust van bent, zal het zich planten in je menselijk brein, in de database van jouw geheugen. Energetisch zal het zich nestelen in de database van je aura als zijnde een ervaring van een contact met een bepaalde frequentie. Hoe vaker jij concreet en veilig in contact komt met deze frequenties, hoe meer OD-energie er dus ontstaat in jouw aura. En zo – we zeiden het vaak – kun je een mens vergelijken met zoals Ellen het zegt een streepjescode, een streepjescode van frequenties. Laat het aantal los, we geven alleen maar een voorbeeld. Stel je voor. Elk mens bestaat energetisch uit zestig frequenties. Dat wil niet zeggen dat je al die frequenties gebruikt, maar het is je streepjescode. Kosmisch gezien, universeel gezien, vanuit je ziel gezien, heb je al die verbindingen, ben je in staat om al die verbindingen te hebben. Stel je voor. Dertig frequenties gebruik jij regelmatig. Stel je voor dat dat basaal is en dat je dat alleen door menselijke fysieke ervaringen bewust geworden bent, dan zal dit geen OD-energie teweegbrengen in jouw aura. Op het moment dat je je bewust wordt van bepaalde energieën, van bepaalde patronen, zal het OD-energie creëren. OD-energie wordt dus gecreëerd als jouw bewustzijn ervaren wordt – walk your talk – hoe meer OD-energie jij verzamelt in jouw aura, hoe meer je in staat bent om volwaardiger te zijn. We zullen hier nog vaak op terugkomen. Dus lieve dame, ga je maar van alles afvragen en de kennis komt naar je toe.

Voel de grote liefde en support van Oth, Atha en Era.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 maart 2012, Nederland

 

6 REACTIES

 1. Hoe bijzonder de pijnappelklier , Ik had geen idee hoe belangrijk , Zo groot als een erwt en Onze regie kamer En onze verbinding met enerergie. en Dat je aura en energieveld Gevoed, gesteund, en beveiligd worden door de pijnappelklier heel bijzonder nooit gedacht . En als je lichaam overgaat de pijnappelklier als laatste je lichaam verlaat , ik heb dit artikel opgeslagen omdat ik er zo veel uit kan pikken aan informatie wat ik kan gebruiken , en ook enkele mensen er op attend gemaakt , omdat het goed leesbaar is . Een fijn artikel .

 2. Jeetje, geweldig artikel dit, zeg! 🙂

  Er staat: “Steeds meer mensen zijn in staat om hun energetische zintuigen te gebruiken. Wij zouden zeggen: het wordt steeds belangrijker om dit regelmatig uit te zetten. Al die energetische storingen van zonnestormen, van allerlei onzichtbare spanningen, kun je tijdelijk elimineren door niet helder te willen zijn, door je energetische zintuigen tijdelijk uit te zetten. Wil het niet weten, wil het niet voelen en wil het niet horen. Als mensen in staat zijn om die energetische zintuigen aan- of uit te zetten, zijn jullie gebruikers van de energetische zintuigen en daardoor niet altijd slachtoffer. Leer af om alles te willen weten, leer af om alles te willen voelen, leer af om bewijzen te willen vinden, want het is een onveilige situatie. In de tijden waar we nu doorheen gaan met al die verschuivingen in energielagen kun je zeer verward, gedesoriënteerd en ongeconcentreerd geraken. Als je niet in staat bent om je energetische zintuigen te laten slapen, kun jij energetisch zwaar overspannen geraken. Leer ze dus te gebruiken.”

  Hier heb ik echt enorm veel aan! 🙂

  Er staat: “Als mensen in staat zouden zijn – en het is wel al mogelijk – om OD-energie te analyseren en waar te nemen en te registreren in een aura en van daaruit op een therapie of een bepaalde behandeling zou afstemmen, zou dit geweldige gevolgen hebben.”

  Dat is natuurlijk ook slim om te doen. Gewoon puur kijken naar wat op dit moment zichtbaar, waarneembaar is in je aura en inderdaad vanuit dáár gaan werken. Nooit aan gedacht. Heb al wel het één en ander aan energetische dingen gedaan, maar dit vind ik een zeer goede tip :). Alsof je ‘directer’ als het ware aan de slag kan gaan. Gelijk to the point, dat idee.

  Er staat: “Alles wat jij gedownload krijgt via jouw pijnappelklier en wat eventueel in de tijdslijn niet klopt, klopt wel degelijk. Het helpt jou en het stelt je in staat om langzaam maar zeker te wennen aan het idee.”

  Is wel tricky ergens, want dan moet je eerst wel heel goed het verschil kennen/weten tussen je intuïtie en angst. Hoe weet je zeker of iets, een bepaald beeld en dergelijke, afkomstig is vanuit je intuïtie, pijnappelklier, of dat het afkomstig is vanuit angst? Kan een wezenlijk verschil natuurlijk tussen zitten, maar de scheidingslijn dus angst en intuïtie is soms flinterdun. Dus eerst goed het onderscheid kennen voordat beelden, gevoelens, ideeën, hoe je het noemt, geïnterpreteerd gaan worden.

  Er staat: “Zoals een astronaut een astronautenpak aan moet doen om in een andere zwaartekracht te kunnen vertoeven, heeft een deel van jou een menselijk lichaam nodig om op Aarde te vertoeven. Dat wil niet zeggen dat je niet tegelijkertijd ook in andere regionen vertoeft net als de astronauten. Zij leven tijdelijk in twee werelden. Dat doen jullie als mens ook. Je neemt tijdelijk een lichaam aan om op Aarde te kunnen vertoeven. Maar een ander deel van jou blijft in regionen waar je echt vandaan komt.”

  Supergoeie vergelijking, dat van die Astronauten. Bovendien ook weer lekker ‘toevallig’, heb nog niet zo lang geleden een soort van reïncarnatie-sessie gedaan, alhoewel ik het tegenwoordig maar gewoon sessie noem, want in ‘vorige’ levens geloof ik niet meer zo, maar dat alles tegelijkertijd gebeurt en noem ik dat nu Tijdslijnen, maar goed, dus zo’n sessie gedaan, dat ik astronaut was! Haha, lees je prompt deze tekst. Haha. Typisch :).
  Ik heb zelfs tegenwoordig het gevoel, letterlijk de ervaring, vooral wanneer ik net wakker ben, alsof ik uit een hele andere wereld kom. Sterker nog, alsof ik nu, blijkbaar, de persoon zit te bekrachtigen die men Susanne heeft genoemd, maar dat ik ergens anders ook nog wat aan het doen ben. Raar iets is dat eigenlijk. En nu ben ik al jaren en jaren met reïncarnatie-sessies bezig, tijdslijnen, noem het maar op, maar dit is anders. Heeft iemand van jullie dat ook?
  Nu kan je wel Geloven dat je ergens anders ook nog je ding aan het doen bent. Ofzo. Maar het ervaren is toch wel een ander ding. Alsof je veel groter bent dan dat de buitenkant zo doet lijken, veel groter dan dat je in eerste instantie zou zeggen. Ik vond dat nogal een apart iets, kan het elke ochtend tegenwoordig hebben wanneer ik wakker word. M’n hele kijk op mijzelf, of wie dat dan ook is, lijkt er door te veranderen. Die kijk is dan ook heel anders. Alsof je niet bent wie je dacht te zijn. En niet dat je nu wist wie je dacht te zijn, maar toch blijkt dat het dus niet te zijn. Is ergens engig :), haha.. je zou maar heel sterk zijn! Je zal maar heel groot zijn! Dat je even hier bent, energie te geven aan dat wat je aan het verwezenlijken ben, iets uit te voeren. ‘t Is ergens maar een spel. Na al die pijnen en moeilijkheden, blijkt het maar een spel te zijn. For the greater good. Een spel dat ‘Leven’ heet. En dus ben je helemaal niet afgescheiden, of bang, of machteloos. Je zit maar een rol te vertegenwoordigen. Gek is dat.

  Er wordt ook gezegd: “ga je maar van alles afvragen en de kennis komt naar je toe.”

  Eigenlijk bezit je die kennis al. Of je er nu bewust van bent of niet. Het je bewust worden, gewaar worden, is dan dus ook niet meer dan die kennis naar voren halen, op te halen, zichtbaar te maken, leesbaar, aanwezig te laten zijn. Interesting..

  Ontzettend mooie tekst, zeg! 🙂 Dank je wel daarvoor!

  Lieve groet, Susanne

 3. Mooi artikel en herken er wel wat dingen in 🙂

  ”Mensen die zich bewust zijn en accepteren dat dit gevoelige kliertje midden in hun hoofd actief is, zullen dus meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor waar zij vertoeven. Bepaalde gebieden, bepaalde sferen bij mensen waar veel spanning hangt, kunnen niet goed zijn voor de pijnappelklier die alles wat onzichtbaar is, verfijnd waarneemt en registreert. Zo kun je zomaar geïrriteerd of nerveus of rusteloos worden zonder enige aanwijsbare reden”

  Ik kan erg last krijgen van mijn derde oog, het kan erg pijn doen, als ik ergens ben of als ik met iemand ben die een niet zo fijne energie bij zich draagt.
  Mijn derde oog raakt bevuilt als het ware en dan kan ik niet meer helder zien.

  Ik ben er ook achter gekomen net zoals in dit artikel wordt verteld dat ik zelf een keuze heb en kan kiezen hoe ermee om te gaan.
  Als ik me niet zo op mijn derde oog richt als ik zo’n energie ervaar komt het bij mij ook niet binnen en wordt mijn derde oog ook niet bevuild.

  Anderzijds is mijn derde oog een soort van kompas, het laat me weten wat er op energetisch niveau afspeelt en welke energieen wel goed voor mij zijn.

  Ik hoef alleen maar te volgen…

  Liefs

 4. wat een prachtig artikel! het zou fantastisch zijn als medici dit artikel ook zouden lezen. ik kan het niet beter verwoorden! bedankt voor het delen! warme groet, anna

 5. Wat een geweldige informatie bron! dank voor het delen ervan het heeft me heel wat wijzer gemaakt.

  Het heeft me gerustgesteld. en ik voel me opgelucht door deze wijze lessen. nogmaals mijn dank hiervoor.

  Liefs, Henriëtte

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in