DELEN
energetische-aanval

BLAUWE STRAALS ASCENSIE MASTER SCHOONMAAK VAN AARTSENGEL MICHAEL

door Shekina Rose

 www.shekina.com

energetische-aanvalNu het 12/12/12- portaal intense schoonmaak-energieën brengt, zullen velen onder jullie de laatste fasen van wedergeboorte ervaren. Denk eraan, JE BENT AAN HET ASCENDEREN. Dit is waar je innerlijk op gewacht hebt, op dit kosmisch portaal dat je bevrijding brengt, net voor de wedergeboorte. De laatste fase kan de moeilijkste zijn, want je wordt de kristallijnen verheven engelenmens.

Velen zullen energetische aanvallen ervaren, of iets wat daar op lijkt, daar de 4de dimensie in de 3de stort. Dit creëert een vergrote intensiteit naar de 12/12/12 en 21/12/12 portalen toe van toenemende vibraties om de negatieve duistere energieën en van karma los te laten en om ons te healen. Weet dat de 5de tot 12de hogere dimensies ook meer zichtbaar worden en zich vermengen met de 3de. Dit kan de intensiteit counteren van de lagere dichte energieën die de hogere engelenvibraties van de Lichtschepen, die je oude spirituele gaven zullen activeren, tegenwerken.

Het is extra belangrijk nu om alert en volledig in je lichaamsbewustzijn aanwezig te zijn, om te onderscheiden waaraan je je energie blootstelt. Daar je Lichtcellen geactiveerd worden tot de kristallijnen engelenmens, je Goddelijke Oorspronkelijke Blauwdruk, zal je door perioden gaan van verhoogde gevoeligheid en kwetsbaarheid. En terzelfdertijd is er een toegenomen zuivering en schoonmaak van het massabewustzijn. Doe wat nodig is om jezelf te beschermen, te koesteren en lief te hebben in deze periodes.

Wat is een energetische aanval?

De projectie en intentie van negatieve energieën, bewust of onbewust, om je schade te berokkenen.

Aanvallen van in jezelf, je gedachtenvormen loslaten lijkt op een energetische aanval.

De 4de Dimensie die ineenstort maakt de zuivering van je energielichamen intenser, want je krijgt te maken met je eigen creaties en je laat sterk verouderde gedachtenvormen en emoties los. Soms kan dat aanvoelen als een energetische aanval; het kan ook gebeuren als je een Blauwe Straals Omzetter bent, en je in een omgeving komt waar gedachtenvormen of geesten bevrijding nodig hebben. Wat gebeurt is dat ze je Licht zien en bevrijding willen. Als dit gebeurt, open dan een portaal van Goddelijk Licht van de Bron en stuur ze in Liefde en Mededogen weg, en zonder verstrengeling of hechtingen. Je kan ook het Heilige Geest Christus Licht en de engelen vragen ze mee te nemen.Jezus-in-Licht

Let op dat je in goddelijke aflijning bent voor je zo’n portaal opent. Je kan jezelf in een engelen Lichtportaal van heilige geometrie plaatsen, en eerst een aartsengelenkamer van Liefde/Licht/Healing/Bescherming oproepen. Als dit met je gebeurt, dan ben je hoogstwaarschijnlijk een Blauwe Straals Omzetter en maakt dit deel uit van je spiritueel doel. 13

Symptomen van een energetische aanval, aanhechting van entiteiten en/of een te open en kwetsbaar energieveld:

(opmerking: misschien moet je een consult overwegen bij een professioneel gezondheidsverstrekker, want niet elk symptoom komt door ascensie; en ook al kan het een ascensiesymptoom zijn, toch kan je hulp nodig hebben bij het proces)

 • Jaloezie en nijd naar jou toe gericht
 • Gedachten en gevoelens van angst die vanuit het niets komen
 • Alsof je net in een donkere energie stapte
 • Bij iemand of ergens zijn waar je voelt dat je levenskracht afgetapt wordt
 • Plotse angsten
 • Je niet jezelf voelen
 • Slechte dromen
 • Willen ruzie maken of jezelf verdedigen wanneer je dat anders niet gewend bent
 • Niet in staat zijn om je te concentreren
 • Niet kunnen focussen, niet in staat zijn om dagelijkse dingen te doen
 • Lage energie en depressie. Let op, supergevoelige empathische mensen, dat je geen verloren zielen en spirits in je energieveld hebt; maak jezelf schoon.
 • Plots twijfelen aan je pad en je zieledoel; wees alert bij het bekijken van bepaalde filmen of TV-programma’s en bij bepaalde mensenaanval-energie

Energetische Bescherming en hoe belangrijk het is je eraan te herinneren dat de 4de Dimensie ineenstort

In het verleden was het makkelijker om oude emoties en trauma’s geblokkeerd te houden, afgescheiden van spirit. Nu is de kristallijnen geluidsfrequentie zo hoog dat ze het karmisch collectief van je lichamen en je systemen doorbreekt. Vaak vibreer je op zulk een hoge Lichtfrequentie dat je de angst en de kwetsuren in anderen activeert zonder het te weten, en hun ongehealde stukken kunnen je aanvallen.

Denk eraan om niet in verstrengeling en gehechtheid te gaan met mensen die negativiteit naar jou toe projecteren of uiten. Door in hun negativiteit mee te gaan of erop in te gaan, sta je jezelf toe om in hun net verstrengeld te raken en dat kan hechtingskoorden naar je toe laten komen.

Wat kan je doen. Zeg luidop tegen jezelf:

‘Op het hoogste punt waar mijn ziel God ontmoet op het punt van Creatie, laat ik je los in vrede. Ik geef onze verbinding over aan het hoogste goed en het hoogste goddelijke plan van Liefde en Licht. Dank je.’

kaars-hand-blauw

Aardeverschuiving van het 12/12/12-portaal: opgelet.

Hou je aura en energievelden sterk en gezond. Het is moeilijker een aura binnen te raken die sterk in de Liefde en Licht-frequentie staat en die resoneert met je kernsignatuur-vibratie.

 • Indien je een verslaving hebt, heal ze dan, en ruim ze op, want dit is een open deur voor negatieve energieën en entiteiten Word nog krachtiger in je zelfvertrouwen en in je lichaamsbewustzijn, om te weten wanneer iets te doen of te laten. Een deel van je healing en je karma loslaten zal bestaan uit het luidop je waarheid spreken en op andere momenten uit het gewoon uit de weg gaan van conflicten

 • Blijf weg van negatieve omgevingen en mensen

 • Hou je gedachten positief en oordeel jezelf niet wanneer je dat niet doet. Vergeef jezelf en ga verder. Zeg vaak: ‘Ik hou van mezelf, dank je God, ik laat het gaan.’

 • Zeg dagelijks en doorheen je dag bekrachtigende intenties, gebeden, positieve dingen en affirmaties

 • Wees liefde, projecteer Liefde naar al wat leeft. Plaats jezelf in de Christus Hartliefde bel.

 • Versmelt met je Christuszelf en vraag om de Roze Straal van Schepping om je goddelijke oorspronkelijke blauwdruk in complete integriteit te houden

 • Blijf in goddelijke aflijning, dit verzekert je dat je in je lichaam bent, in het nu, en al je delen werken als een team voor je hoogste goed. Vraag je hoger zelf om je in goddelijke aflijning te plaatsen.

 • Heel belangrijk: lach en speel. Vreugde is een instant healer, net zoals hogere goddelijke klankfrequenties en muziek

 • Gemuteerde beschadigde dieren en producten kunnen nu een negatieve reactie veroorzaken in je, als een energetische aanval, en kunnen je depressief of angstig maken.

12/12/12 Blauwe Straals Master- Ascensie Schoonmaak Codes van Aartsengel Michael.

archangel_michael_by_edcamp65rhh

‘Macht van de Blauwe Straal, Aartsengel Michael, breng alsjeblief ascensie upgrades van soevereine Genade en master Healing Schoonmaak doorheen mijn Ik BEN aanwezigheid nu.

Heilige Roze Straal, hou mij in complete energetische integriteit van mijn Goddelijke Oorspronkelijke Blauwdruk en in goddelijke aflijning in perfecte goddelijke timing.

Violet Vuur, consumeer en transmuteer al wat niet Gods verlangen is.

Schoonmaak van DNA Genetische Zielsbeschadiging in het Lichaam

Raak de God Code punten aan van het 3de oog en het hoger hart, om goddelijke aflijning te maken, en zeg: ‘Ik kom nu in goddelijke aflijning met mijn ziel.’

Raak het Gaia punt aan, aan de zonnevlecht en het 3de oog, tot de energie verschuift.

‘Ruim alle hechtingen, verstrengelingen, beschadigingen, emoties, alle frequenties en energieën op en breng ze naar het licht.’ ‘Maak alle rondhangende redders- of slachtoffersrollen, kruisigingscodes, wrok, schaamte, schuld, angst, zich onwaardig voelen en alle frequenties en energieën schoon.’ Adem diep om het los te laten, en hou de punten vast tot de energie verschuift. ‘Maak alle resterende redders- en slachtoffersrollen, kruisigingscodes, wraak, schuld, schaamte, angst, onwaardigheid, alle frequenties en energieën schoon.’ Adem diep om los te laten, en hou de punten vast tot de energie verschuift.

Versterk mijn verbond met de beste weldadige actie van mijn Ik Ben, perfecte welzijn en hoogste goddelijke plan van Liefde en Licht nu!

Hou beide handen op het hoger hart.

aartsengel-michael

‘Wat er ook nog in mij aanwezig is dat vasthoudt, dat gehecht is, in angst, in illusie, in een illusionaire droom te maken hebbend met die bepaalde situatie, persoon of plaats, in elke tijdsruimte, rijk, in elk ander bestaan, parallel universum, werkelijkheid, bekend of niet, ik erken, Bemin, vergeef, eer, laat los, overstijg, transmuteer alles dat geen Goddelijke Liefde van mijn hogere zelf zielsessentie is, nu.

Energie aftappingen, energielekken, energiekoorden, alle koorden en banden, subpersoonlijkheden, onbeminde delen, onopgeloste problemen, resterende pijn, verwarring, trauma, vastzittende stukken, onopgelost karma, contracten, geloften, eden, ik laat ze los, volledig losgelaten in Opperste Goddelijke Liefde van de Gods ScheppingsBron, en dat ze nooit op die manier naar mij terugkeren.’

Adem.

‘Geliefde Aartsengel Michael, Macht van de Blauwe Straal, God, schoon alle hechtingen op, alle entiteiten, spiritaanhechtingen, gedachtenvormen, negatieve overtuigingen, alle overblijfselen en restanten, cellulair DNA, met speciale teams van engelenlicht, en verwijder alle levende mensen en alle wezens uit mijn energieveld die de bedoeling zouden hebben me te beschadigen, mijn energie te stelen en af te tappen.

Vind alsjeblief alle verloren spirits van allerlei aard rond mij, en breng ze naar huis, volledig loslaten in Gods scheppingsBron, en dat ze nooit op die manier naar me terug keren, en sluit alle open deuren af waar ik kwetsbaar was hiervoor, en herstel ze ook; bevloei me met mijn hoger zelf bronverbinding in goddelijke Liefde nu. Dank je.’

Adem.

‘Ik eer mijn ware Kernessentie, en beveel mijn soevereine rechten op Opperste Goddelijke Liefde en complete emotionele healing aan via de Heilige geest Shekinah dispensatie van de Roze Straal, in elke cel van mijn lichaam en wezen.’

‘Plaats me in een Aartsengel Diamanten Kamer van Liefde, Licht, Healing en Bescherming en doe wat nodig is om deze healing compleet en heel te maken.

aartsengel-michael3Lijn mijn aura af, balanceer, versterk en verzegel mijn aura, al mijn energievelden, duizend keren duizendvoudig, in Gods perfecte harmonische frequentie nu in mijn lichaam, wezen en leven, zonder verstrengelingen en aanhechtingen.

Ik ben vrij, Ik ben bevrijd, Ik ben compleet en Ik ben heel. Het is klaar. En zo is het. Dank je!

Shekina Rose

Vert. Fran Tielemans

7 REACTIES

 1. Als je naar je intuitie heb geluisterd in de afgelopen maanden dan heb je veel van het “opruimwerk” al gedaan en is het nu slechts het afwikkelen van het opruimwerk.

  Het vuil licht nu “opgestapeld” en klaar om weggegooid te worden en slechts dat is nog over. Zelf vind ik het gebruik van stilte en de cultivatie van vriendelijkheid (waartoe ik gewezen ben vanuit mijn eigen “opruiming”) belangrijker. Er is geen goed en er is geen kwaad, vertrouw erop dat elk moment dat gebeurd er is om jou in je eigen kracht te zetten.

  Vooral de innerlijke reis wordt nu belangrijk. Als je een eigen innerlijke reis heb waarin je richting een doorbraak aan het gaan ben, ga terug naar de plek waar je begon. Daar zal je antwoord te vinden zijn.

  • @Shantanu, Hallo Shantanu

   Het lijkt erop alsof je je bericht naar iemand richt door in “je” vorm te spreken. Of is het gewoon in het algemeen een aanvullende boodschap van jou?

   En wat bedoel je met;

   “Als je een eigen innerlijke reis heb waarin je richting een doorbraak aan het gaan ben, ga terug naar de plek waar je begon. Daar zal je antwoord te vinden zijn.”

   Je bericht maakte me nieuwsgierig vandaar de vragen.

   • @rob,

    het is een algemeen aanvullend boodschap 🙂

    Iedere innerlijke reis heeft een begin. Wat bij mij het geval was is dat ik vanuit dat begin een hele reis heb gehad door me gehele lichaam heen. Ik ben al op verschillende momenten teruggestuurd naar de plek waar ik begon (in mijn geval me heiligbeen chakra) en vanuit daar weer verdergegaan.

    Wat ik er mee wil zeggen is dat het antwoord of oplossing zo simpel is, dat het in het begin al voor je ogen lag maar je het nog niet zag. Je wist nog niet goed waar je naar zocht.

    “Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.”

    • @Shantanu, Het voelt voor mij meer als een boodschap voor jezelf ter bevestiging dat je het zo hebt ervaren. Ik begrijp in je korte beschrijving namelijk niet wat je bedoelt met de innerlijke reis zoals jij die hebt ervaren.

     • @rob,

      Elke reis heeft een begin en een eind maar wat is het begin en wat is het eind? Is juist het eind niet een nieuw begin, en een nieuw begin niet het eind van een oude reis?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in