Leestijd: 7 minuten

Nikkie Gray,

Voor 2011 had ik nog nooit gehoord van het idee dat we ons leven plannen. Ik had me er voordien ook niets bij kunnen voorstellen. Zelfs toen ik er jaren geleden over hoorde, duurde het even voor het postvatte in mijn wereldbeeld. Ik stuitte er niet eens op door mijn fervente internetomzwervingen op zoek naar het hiernamaals of reincarnatie. Ik kreeg een soort visioen en daarin leerde ik er voor het eerst over.

Voor dit visioen geloofde ik in reincarnatie. Dat had me altijd al gefascineerd, ik had ook sterk het gevoel dat ik al eerdere levens had meegemaakt; ik wist alleen niet wat voor levens dat waren geweest. Na drie jaar van intensieve research en van veel luisteren naar mensen van allerlei verschillende achtergronden en geloven uit de hele wereld die er over spraken, wist ik dat het iets was wat gedeeld en bediscussieerd moest worden.

De Cyclus van Reincarnatie en het Voorgeboorteplan

“Er zijn veel mensen die denken dat reincarnatie niet zou kunnen bestaan, omdat zij zich hun verleden niet kunnen herinneren; nou, mijn antwoord aan de wereld is dat we ons dat wel herinneren. We kennen de details dan verder niet, maar we hebben wel wat hints over ‘wie we zijn’. Wat voor muziek we leuk vinden, wat voor eten we lekker vinden, de kleren die we dragen, bepaalde tijden uit de geschiedenis waar we ons toe aangetrokken voelen. Dit zijn allemaal indicaties dat we daar al eerder mee te maken hebben gehad, dus ons huidig leven is een optelsom van alles wat we eerder al waren.” Carey Williams – mede-auteur van Reincarnation: A New Horizon (Ancient Mysteries – Reincarnation Documentary Hosted by Leonard Nimoy)

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Min of meer overal waar ik research deed, in alle bronnen die ik onderzocht (en dat waren er nogal wat) kwam de cyclus van geboorte tot dood, tot hergeboorte, ongeveer op hetzelfde neer. Het begint allemaal met het Grote Plan Voor De Geboorte. Dit plan stel je samen met een raad van wijzen op. Sommigen noemen dit de Raad der Ouden. Het zijn in ieder geval allemaal superoude wezens die weten waar ze het over hebben. Je bespreekt hier het leven dat voor je ligt en krijgt dan de keuze uit een aantal levenslopen in de tijd waar je tijdens je incarnatie in terechtkomt.

Een voorbeeld: ik kreeg ooit de keus om artiest of samurai te worden in Japan. In die keuze zit alles inbegrepen, ook je ouders. Zo gauw jou de keuzes zijn geboden en je kiest er één, dan begint het wat saaiere gedeelte waarin je alle ervaringen inplant die je wilt meemaken in je aanstaande leven. En we zoeken niet alleen ervaring; we hebben doelen die we halen moeten en we krijgen er ook wat uitdagingen bij. Er zijn er die geduld willen leren verwerven, of die willen leren hoe ze over hun jaloezie heen komen.

Over het volgende verschillen de meningen, maar volgens mij krijgen we ook karma op te ruimen. Als je het mij vraagt, betekent het opruimen van karma niet meer dan dat je een evenwicht realiseert. Er zijn zo nog wat dingen als het verwerken en opklaren van valse overtuigingen. Op het moment dat het levensplan wordt gemaakt, zijn onze gidsen daar samen met ons om wat Robert Schwartz een flow chart zou noemen op te stellen. Een flow chart is een plan waar nog vrije wil aan te pas komt. In een interview met Afterlife TV gaat hij uitgebreid in op de details van deze flow chart.

Onze gidsen zorgen ook voor momenten van synchroniciteit in ons leven om bepaalde dingen in ons te activeren en om ons te sturen op het beste pad richting het verwezenlijken van onze doelen. Als het plan staat, worden we geboren en vergeten we het plan en ook wie we echt zijn.

Waarom Vergeten We?

“Je sluit je ogen voor het verleden zodat je ze open kunt doen voor een nieuw bestaan. Door te vergeten kun je beter groeien.” Teal Swan, medium

“Als je de antwoorden al wist, zou je niet getest hoeven worden” – Dolores Cannon

Het vergeten is een belangrijk deel van de cyclus. Het is alleen op die manier dat we onszelf echt leren kennen en alleen zo kunnen we ten volle ons huidige leven leiden. Bovengenoemde citaten zeggen het eigenlijk heel simpel. We leven nu in een tijd van herinneren en velen van ons herinneren zich wel degelijk wie we zijn en waarom we in dit tijdsgewricht op aarde zijn gekomen.

Diegenen die zich hun eigen vaardigheden nog niet geheel en al bewust zijn maar wel beter willen inzien wie ze zijn en waarom ze hier zijn, kunnen naar mediums of naar mensen met een hogere trilling die hen zouden kunnen helpen achter die informatie te komen.

Wat Is de Invloed Van Het Voor-Geboorte-Plan Op De Wetten Van Aantrekkingskracht en Manifestatie?

Het Voor-Geboorte-Plan staat dan wel op de rails, maar vanaf onze geboorte hebben we altijd onze vrije wil nog om zelf de realiteit te creeren waar we in kiezen te wonen. Dan nog zijn er een aantal dingen die we geacht worden mee te maken en daarom vallen sommige zaken nog buiten onze invloedssfeer. Bijvoorbeeld, als het de bedoeling is dat je een bepaalde ziekte of aandoening krijgt, dan zul je die krijgen. Moet jij een negatieve relatie meemaken, dan zal die negatieve persoon beslist in jouw leven komen.

Dat zou je ergens wel kunnen benoemen als het werk van de Wet van de Aantrekkingskracht of van de Manifestatie, maar aangezien je dat dan voor je geboorte al gepland zou hebben, ben je je dat toch niet helemaal bewust tijdens je leven op aarde en kunnen we dat misschien toch ook niet zo bestempelen.

De laatste tijd ervaar ik nogal eens dat mensen in de war raken, omdat ze weet hebben van de Wet der Aantrekkingskracht en best snappen hoe je positiviteit kan manifesteren en ze zijn ook wel op een hoog trillingsniveau, maar dan gebeurt er iets akeligs en dan zijn ze helemaal hun balans kwijt, doordat ze het gevoel hadden dat ze goed bezig waren en ze snappen dan ook niet hoe ze zoiets negatiefs in hun leven kunnen aantrekken.

Ik vermoed dat dát de momenten zijn dat het Voor-Geboorte-Plan zich ermee bemoeit. Er moet een les geleerd worden, een ervaring meegemaakt, om te groeien, te helen, of om in balans te komen. Soms komt het voor dat je ver van je oorspronkelijke Voor-Geboorte-Plan geraakt bent en dan valt je leven wel eens in duigen.

Hebben Vroegere Levens Iets Met Dit Leven Te Maken?

Het komt wel eens voor dat er nog een wond uit een vorig leven geheeld moet worden. In andere gevallen dan dat is het geen goed idee om, gewoon uit nieuwsgierigheid, meer te weten te willen komen over vroegere levens, en dat om meerdere redenen.

“Meher Baba is er erg duidelijk over; voor heel wat mensen zelfs beangstigend duidelijk. Tussen het bewustzijn van dit leven en dat van eerdere levens staat een grote muur. Hij zei ook dat het maar goed is dat die muur er is, want de ‘opnames’ van die oude levens zijn zo divers en zo ingewikkeld en soms zo tegenstrijdig zelfs.

Dit leven staat helemaal hier, dat dan weer daar en als die beschermende muur opeens weg zou vallen en al die dingen er zomaar achter vandaan zouden komen, dan zou dat best één van de meest verstorende gebeurtenissen voor hem kunnen zijn en normaal gesproken is een mens emotioneel niet sterk genoeg om hier mee om te gaan.

Baba zegt eigenlijk die beschermende muur maar gewoon met rust te laten. Hij sprak voornamelijk met mensen die uit pure nieuwsgierigheid probeerden inzicht te krijgen in eerdere levens.”

– Don E. Stevens – volgeling van Meher Baba (In Another Life: Reincarnation in America Documentary)

Kennis van voorbije levens kan je geestelijk en emotioneel behoorlijk in de war brengen. Ik weet dit doordat ik me veel reincarnaties herinner en er naar heb gevraagd in readings die ik deed met een medium waar ik erg van onder de indruk ben. Zelf vind ik zulke readings superinteressant en ik kan er redelijk waardevrij naar kijken; niet iedereen is misschien in staat goed om te gaan met kennis van alle rollen die we hier op aarde spelen.

Rollen Spelen

In elke reincarnatie spelen we een rol. Die rol kiezen we samen met onze gidsen en met de raad van wijzen, vóór we geboren worden. We spelen omstebeurt verschillende rollen. In één leven word je vermoord, in een ander kies je er vrijwillig voor de rol van moordenaar op je te nemen. De lijst van afwisselende rollen is enorm lang en ingewikkeld. Voor sommige mensen is dit maar moeilijk te bevatten. Voor mij duurde het ook even om het door te krijgen, maar uiteindelijk geloof ik wel dat ik het snap.

In de film Kung Fu Panda zit een stukje waar ik altijd aan denk als het gaat om Goed en Slecht. Meester Shifu rent daarin naar Meester Oogway en zegt dat er erg slecht nieuws is. Meester Oogway glimlacht dan en zegt: “Er is alleen nieuws. Niet goed, niet slecht.”

Wat ik tijdens mijn onderzoek ontdekt heb en wat ik in mijn hart ook geloof, is dat ‘negatief’ een illusie is. Negatief en positief zijn allebei bouwstenen. Negatief zet aan tot evolutie. Er zijn meerdere redenen dat wij op aarde komen, maar een belangrijke is de groei van onze ziel. De ziel echter ís al het paradijs. Omdat we kunnen vergeten wie we zijn, kunnen we dingen op een dieper niveau leren en er nog meer van groeien.

Stel bijvoorbeeld dat je liefde wil kennen. Nou, hoe kom je er beter achter wat liefde is dan door het kwijt te raken, of er van afgescheiden te raken, als je al niet weet dat ons hele bestaan liefde is.

Nadat ik er over hoorde dat wij allen rollen spelen, kon ik geen enkel mens op deze planeet meer haten en ik was ook nergens bang meer voor. Omdat we in een wereld van dualiteit leven, hoort ‘negatief’ er ook bij. Het negatieve maakt deze wereld tot wat ze is. Hadden we geen boeven, dan zou er geen verhaal zijn. In elke boef (onderdrukkers, misbruikers, enzovoorts) schuilt een prachtige ziel die een menselijke ervaring doormaakt die helemaal van te voren werd gepland met als doel de groei van de ziel.

Wat Is Er Zo Belangrijk Aan Het Idee Van Het Plannen Van Ons Leven?

Wij leven in een bijzonder boeiende tijd, waarin vele ooit verscholen waarheden aan het licht komen. Ik zeg niet dat de theorie van geplande levens perse waar is, maar het is zeker een nieuw perspectief op een oud verhaal.

Er zijn aardig wat verhalen over de oorsprong van de mens en over waarom we hier zijn maar na gedegen onderzoek, na alle verhalen te hebben gehoord, is dit wel het verhaal dat mij het meest aanspreekt. Dus dat, en bovendien heb ik me met behulp van mijn geestengidsen weten te herinneren wie ik ben. Over hoe je in contact kunt komen met jouw eigen geestengidsen heb ik een artikel geschreven.

Ik heb op dit moment vooral het gevoel dat het voor ons belangrijk is er achter komen wat er werkelijk gaande is in onze wereld en wat we hier komen doen. We moeten alle perspectieven onderzoeken en het staat eenieder vrij te geloven in wat het beste bij hem of haar past.

Ik ben hier niet om overtuigingen te ondermijnen. Ik deel deze theorie omdat hij mij geholpen heeft. Ik heb het negatieve van deze wereld vergeven en ben er nu dankbaar voor omdat het me heeft helpen groeien. Of deze theorie klopt of niet, dat is sowieso iets positiefs en misschien dat een ander daar ook iets aan heeft.

Om Meer Uit Te Vinden Over Deze Theorie

Ik leer altijd graag bij en vind het heerlijk zoveel mogelijk bronnen te vinden over interessante onderwerpen. Hieronder een flink aantal nuttige links naar bronnen die ik heb bestudeerd. De één houdt meer van boeken, de ander meer van filmpjes; ze staan er allemaal tussen. Het zelfde geldt voor dit artikel als voor mijn oudere artikels: vragen staat vrij. Schroom niet me te mailen.

Where To Learn More About This Theory

Does our Soul Plan Life’s Challenges before birth? Robert Schwartz interview

Michael Newton – Souls and the Spirit World FULL INTERVIEW

In Another Life: Reincarnation in America Documentary

Stephen Sakellarios, Producer, Director – “In Another Life: Reincarnation in America”

Reincarnation: A New Horizon (Ancient Mysteries – Reincarnation Documentary Hosted by Leonard Nimoy)

The Collective Evolution II: The Human Experience

Temples on the Other side – Sylvia Browne (Book)

Life Between Lives – Michael Newton (Book) – http://newtoninstitute.org/shop/

Your Soul’s Plan – Robert Schwartz

http://yoursoulsplan.wordpress.com/2012/05/29/do-we-plan-our-life-challenges-before-were-born/S

3 REACTIES

 1. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een van m’n eigen voorouders ben geweest. Ooit heeft een helderziende tegen mij gezegd dat ik in een vorig leven ben verbrand als heks. Ik zou een excentrieke vrouw zijn geweest. Toen ik m’n stamboom maakte, kwam ik als een van m’n voorouders iemand tegen die ook verbrand is als heks http://users.skynet.be/van.meldert/histories/josijne.htm . Nou geloof ik dat ik dat ben geweest. Of zou dat toeval zijn?

 2. “Hebben Vroegere Levens Iets Met Dit Leven Te Maken?

  Het komt wel eens voor dat er nog een wond uit een vorig leven geheeld moet worden?”
  Dit is toch karma?

  Stukken uit eerdere levens of situatie’s waarvan je nog niet geleerd hebt en dat nu mag doen……goed maken van iets met een ander in dit leven, waarmee je weer samen bent.

  Zelf heb ik gegevens mee gekregen dit leven in en die kwamen naar voren in de vorm van dromen. Als heel jong meisje droomde ik ze totdat het gegeven in mijn leven kwam. Het allerlaatste stukje van de droom mag nog verwezenlijkt worden.
  Het mooie is: je verledens wordt afgeschermd, de toekomst wordt ook niet gegeven en zo werden mijn dromen in symbolische betekenis gegeven. Door het te be-leven, kon ik ze vertalen……
  Heel bijzonder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in