DELEN

Positief en Negatief

Een onderwerp als dit leidt bijna altijd tot discussies. Want wat is positief en wat is negatief?Er wordt zo makkelijk geadviseerd om positief te denken, maar helpt het wel? De één beweert van wel; de ander van niet. Lopen positief denkende mensen op een roze wolk? Sluiten zij hun ogen voor het lijden van mensen, voor oorlog, armoede, en andere negatieve zaken? 

Kern der zaak is, dat onze kijk op positief en negatief vanuit meerdere invalshoeken valt te benaderen.Positief en Negatief

Hieronder volgt een overzicht van mogelijkheden. 

Positief en negatief zijn tegengestelde factoren.

Om te beginnen is het wel duidelijk dat positief en negatief tegengestelde factoren zijn, die beantwoorden aan de wet van dualiteit. Er bestaan echter drie manieren, hoe wij met dualiteit – dus in dit geval met positief en negatief – kunnen omgaan. Ieder kan voor zichzelf beslissen, welk van de drie standpunten hij/zij wil innemen.

a.      Dualiteit als tegenstelling 

Positief en negatief worden als tegengestelde factoren ervaren, die met elkaar in strijd zijn. Het is het één óf het ander. De keuze ertussen levert twijfel en conflicten op. Het ene is goed; het andere wordt als kwaad aangemerkt. Men wil gezondheid en geen ziekte. Men wil leven, maar niet sterven. Door op deze manier te redeneren, hinkt men zogezegd op één been.

Het betreft hier een persoonlijk, subjectief oordeel over positief of negatief, goed of kwaad, sympathiek of onsympathiek. Doorgaans vormt zo’n mening zich door persoonlijke ervaringen, omstandigheden en achtergronden. Dieren bijvoorbeeld kunnen wij als onze beste vrienden beschouwen, maar iemand die door een hond gebeten is, kan er heel anders over denken.

b.      Tegenstellingen als geheel 

Beide polen plus en min zijn een synthese en worden in hun totaliteit ervaren. Zij zijn als de twee benen van ons lichaam, die allebei nodig zijn om te kunnen lopen. Het één kan niet zonder het ander. Het één ontstaat ook uit het ander. In dit geval is het niet plus óf min, maar plus én min, want beide aspecten bezitten nuttige functies.

In het bijzonder dienen zij ter onderscheiding van elkaar. Door de aanwezigheid van het negatieve, leren wij het positieve kennen, en andersom. Als het altijd licht zou zijn, zouden wij het licht niet herkennen. Wij herkennen het licht in tegenstelling tot duisternis, en zo werkt het bij alle tegenstellingen.

Met andere woorden: door positief te denken, zal op de achtergrond altijd een negatief beeld meespelen (en andersom). We kunnen er niet aan ontkomen.

Er vormt zich een neutraal oordeel, waarbij beide kanten van een zaak worden gezien.

c.       Tegenstellingen als eenheid 

Dualiteit zet zich om in eenheidsbewustzijn. Positief en negatief hebben zich nu ver-Enigd in Eén en dezelfde.

Vergelijking: warmte en kou zijn allebei temperatuur. Enkel het aantal graden verschilt, waardoor wij het ene warm noemen en het andere koud.

Er is geen oordeel

Volledige acceptatie 

De werking van positief en negatief is duidelijk uit te leggen aan de hand van een driehoek. Plus en min liggen links en rechts aan de basis van de driehoek. Hier zijn zij het verst van elkaar gescheiden. Anders gezegd: hier liggen de meningen het verst uit elkaar. De twee opstaande zijden groeien echter naar elkaar toe tot plus en min zich in de top van de driehoek verenigen tot Eén (d.w.z. Eén-Zijn). Dan wordt er niet langer gedacht in termen van positief en negatief.life

Deze bijzondere situatie wordt ook wel uitgelegd door Positief met een hoofdletter. Positief met hoofdletter betekent volledige Acceptatie. Het is niet ja óf nee, ook niet ja én nee, maar een volmondig Ja. Alles wat zich aan ons voordoet wordt zondermeer volledig geaccepteerd.

Door bijvoorbeeld alle gedachten en emoties van jezelf te accepteren (dus ook de negatieve), zijn ze makkelijker te observeren en te doorleven.

Een bewuste keuze 

Positief denken is een bewuste keuze,  een mentale instelling en/of levenshouding.

Bekend is de anekdote van twee reizigers die over een weg wandelden, en in de berm het ontbindende lijk van een dode hond zagen liggen. De ene man riep: “Och jeetje, wat een akelig gezicht”. De andere riep: “Ach hemeltje, wat heeft de hond mooie witte tanden”. Deze tweede man zag natuurlijk ook het ontbindende lijk van de dode hond, maar gaf de voorkeur aan zijn witte tanden.

Hoewel het negatieve niet valt weg te cijferen, gaat de aandacht uit naar het positieve.smile

Voor menigeen is positief denken een soort levensfilosofie. Zelfs bij tegenspoed worden er nog genoeg positieve zaken opgemerkt, waar men dankbaar voor is. 

Niet oordelen

Verder kunnen we meenemen, dat de Natuur weliswaar tegengesteld werkende krachten kent (zoals yin en yang), echter niet in de zin van goed (is positief) en kwaad (is negatief|). De Natuur kent geen oordeel, evenmin spelen schuld en schaamte er een rol. De leeuw doodt een hertje in alle onschuld, en een papagaai voelt zich absoluut niet beschaamd als hij vloekt. Tegengesteld werkende krachten zijn in de Natuur bedoeld om het kosmisch Evenwicht te herstellen en in stand te houden.

Het hoger Zelf is Positief

Meest belangrijk is wel, dat wij door positief denken in de richting van het hoger Zelf (de Ziel) evolueren.

De Ziel Zélf is immers Positief. Dat wil zeggen: zij is een aantrekkende kracht. Het hoger Zelf zal altijd opbouwen, naar samenwerking en eenheid zoeken, en door liefde verbinden. Wie in contact wil treden met het hoger Zelf, doet er dus goed aan het positieve pad te bewandelen. In dit opzicht spreken religies wel over het “rechter pad”.

Het lager ego is negatief. Dat wil zeggen: het is een afstotende kracht. Het ego wil zich afscheiden, en anders zijn. Bijvoorbeeld mooier en rijker zijn en betere prestaties leveren. Door negatief denken, zullen we nooit tot realisatie van de Ziel komen.

Negatief denken is ongezond

Het is wetenschappelijk bewezen, dat wij moe en ziek worden van negativiteit.Woede, agressie, angst, bezorgdheid, etc. zijn energievreters. Wij beschouwen ze als negatief omdat ze sloten energie kosten. Reden genoeg dus om er afstand van te nemen. Daarentegen werken positieve gedachten en gevoelens stimulerend en opwekkend. Een positieve instelling zorgt voor een stevig energieveld, zodat het negatieve niet kan binnenkomen.Positief en NegatiefHet maakt ons geestelijk en lichamelijk gezond.

Tot besluit volgen hieronder nog enkele tips om tot positieve daden over te gaan.

1.Wanneer negatieve gedachtes en emoties de boventoon voeren, eisen zij simpelweg te veel aandacht op. Aandacht is energie. Dus door veel bezig te zijn met negativiteit geef je er extra voeding aan.

2.Ga oprecht met jezelf om. Observeer je eigen gedachten en gevoelens op een eerlijke en evenwichtige manier.

Zie je minpunten onder ogen, maar zoek met even veel belangstelling naar je positieve kwaliteiten. Die zijn er ongetwijfeld in overvloed.

Overwin angst, schuldgevoel en schaamte, want zij bedekken nu juist datgene waarvoor iemand bang is en waarover iemand zich schaamt.

3.Wees dankbaar voor de goede dingen in het leven. Wees tevreden met wat je hebt. Het feit dat je bestaat en er bent, is in principe al voldoende om dankbaar voor te zijn. Waardeer jezelf. Deel af en toe een complimentje uit.

4.Negativiteit vreet energie, en bij een gebrek aan energie zijn we extra gevoelig voor negativiteit. Op die manier ontstaat er een negatieve spiraal, en op zulke momenten zal het advies om positief te denken weinig indruk maken.

We hebben er gewoonweg de puf niet voor. Probeer je energie dan eens van buitenaf op te laden. Ga sporten, maak een wandeling, trek de buitenlucht in, geniet van de natuur. Kortom, ga iets leuks doen.

5.Vind je eigen kracht en mogelijkheden – kortom positiviteit – in Rust en Stilte. Probeer aanwezig te Zijn in het Hier en Nu. In lawaai en drukte heeft nog nooit iemand zichzelf teruggevonden. Laat de dingen eens gebeuren.

6.Wees geduldig. Negatieve energie is zeer krachtig, maar positieve energie is krachtiger. Als negativiteit jaren lang speelt, is zij niet in één maand verdwenen. Verwacht niet ogenblikkelijk succes en resultaten.

Lia

10 REACTIES

 1. Zowel positivisme als negativisme zijn gefragmenteerde polariteiten en geven slechts een deel van de werkelijkheid weer. Waar het om draait is, altijd weer opnieuw,de kracht van het midden (de waarheid ligt in het midden)en dat is realisme. Alleen realisme ziet alles zoals het werkelijk is en in het hier en nu. Ons werd in de Tuin van Eden (een staat van bewustzijn) niet voor niets bevolen niet te eten/kiezen voor de boom met kennis van de polariteiten goed en kwaad. Want dat zou ons in onbalans brengen, weg van de “zalige” bewustzijn van het midden.
  Echter, het midden betekent niet een statisch maar een dynamisch/vibrerend midden. Niets in de natuur en in het heelal of in ons lichaam is perfect (ons hart zit ook niet perfect in het midden. Het is juist de kleine afwijking die zorgt voor beweging/vibratie en (eeuwig) leven. Ik kan hierover nog heel veel schrijven wat ik niet zal doen. De moraal van het verhaal is niet te vervallen in positivisme of zijn tegenhanger negativisme want dat sluit onze ogen voor de werkelijkheid en brengt ons in meer of minder grote onbalans. Het is realisme dat een beetje overhelt naar positiviteit oftewel een ideëel realisme/realisme met hoop.

  • Dirk,
   Dank je wel voor je aanvulling. 🙂
   Interessant toch, dat de dingen van heel verschillende kanten bekeken kunnen worden?
   Ben het ook eens met je uitleg over de Tuin van Eden.

   Realisme is Zijn, ofwel Hier en Nu Zijn. Ik begrijp je standpunt van het midden of middelpunt tussen + en -. Neemt niet weg dat ook het Middelpunt een fase is. Immers, de Realiteit is onbegrensd en dan kan er geen middelpunt zijn.

 2. De ‘wet van de dualiteit’? Met zo’n uitgangspunt krijg je gegarandeerd problemen. Dualiteit is gewoon een illusie! Het is soms leuk om te filosoferen over positief en negatief maar feitelijk bestaan deze abstracte concepten alleen in de fantasie. Laten we het zo houden, ajb.

  • En nu maar hopen, dat iedereen dat inziet! 🙂

   Vandaar dat het niet enkel leuk is om er wat over te filosoferen. Het kan ook nuttig zijn om af en toe wat inzicht te verschaffen.

   • @Lia, je kunt in-zichten met anderen delen, maar zij zullen deze alleen waarderen als zij reeds zelf naar binnen kijken. Met andere woorden, wanneer zij beseffen dat scheidingen zoals tussen positief en negatief op ijdele fantasie berusten.

    • Michael,
     Ik zie het niet zo strikt als jij het hier beschrijft. Een simpele gedachte, een stukje informatie of een emotie kan tot een stukje inzicht leiden.

     Beschouw mijn artikel dan maar als een aanzet/opstapje om eens naar binnen te willen kijken.

     Ik geef hier enkel een overzicht van mogelijkheden hoe je met + en – om kan gaan. Hoe lezers het opvatten, wat ze er mee willen doen, ligt aan de lezer zelf.

     • @Dulia, omgaan met + en – en dat terwijl het fantasie der mind is.

      Het zijn dus mogelijkheden vanuit de al aanwezige ego-energie die voor hem of haar iets als + of – bestempelen ten opzichte van ego-energie/zichzelf.

      Het blijft een roeren in de ego-energie.

      Niets mis mee maar bij het ontbreken van de bewustheid dat het enkel mindfantasie is blijft het vele levens roeren in de mindbrij.

      Ook niets mis mee.

      Pas als de mens niet meer een uitweg heeft, een omgaan heeft met wat ontstaat uit ego-energie dan pas bestaat de zeer zeldzame ‘shift’.

      De ‘shift’ van de beleving vanuit ego-energie naar de beleving vanuit openheid/heel-zijn/geen-grens.

      Vanuit openheid/geen ik-beleving is er niet een om gaan met maar enkel de verbazing dat er nog zoiets bestaat als mindfantasie/ego-energie/ego-beleving/dualiteits-beleving/pijn/verdriet/boosheid/eenzaamheid/spanning/ontevredenheid/gewenstheid en meer van dat oud zeer/kind-energie.

      Maar een ieder zo zijn/haar fase.

      Een schrijven vindt ook plaats vanuit de fase waarin iemand zich bevindt.

      Ik zit zelf in de penofase.

      Houdt dat hoofd eindelijk eens zijn kop, begint die andere te jammeren.

      Maar ja, ik ervaar het wel als positief, al zijn er wel eens perioden dat ik er negatief tegenaan kijk.

      Al met al ga ik er wel goed mee om, denk ik zo.

      Maar dat morgen weer anders zijn.

      Ik hou altijd wel de postbode in de smiezen.

      Die kan namelijk zomaar met een inzicht aankomen zetten.

 3. Goeden morgen Lia.

  Dit is nou eens een artikel naar mij hart.
  Ik probeer meestal positief te denken
  Dat zit er toch ingebakken.
  Ik kan niet tegen mensen die altijd maar negatief zijn.
  Ik maak het heel veel mee.
  Ik probeer er een andere draai aan te geven
  En zeker wel dat het helpt.
  Meestal krijg je dat negatieve van huis uit al mee.
  Mijn moeder zag ondanks veel ellende het leven als een geschenk.
  Ik krijg de persoon meestal wel om hoor, als hij weer eens
  Het negatieve in iets ziet, wat beslist niet negatief is.
  Beïnvloeden is misschien niet zo goed, want eigenlijk moet
  Iemand het zelf dioen. Toch heeft het zin gehad.
  Je kan een persoon ook laten zien en voelen dat iets goed is.
  mijn Fam. Van de koude kant laat maar zeggen, zijn ze alles
  Behalve positief. ze zien nooit eens de mooie dingen.
  Daarom heb ik besloten om liever met mensen om te gaan die
  Net als ik de mooie dingen in het leven willen pakken, ondanks
  De vele tegenslagen .
  Het is toch niet zo moeilijk denk ik dan.
  Misschien is het aangeboren.

  Het zijn 6 mooie handreikingen die je In je
  Artikel heb neergezet Lia.
  Ik hoop dat veel mensen er wat mee kunnen doen.
  Het leven is zo veel mooier als je de positieve dingen
  Er uit haald.

  Lia alvast een mooi en spetterend 2015

  Bedankt voor je inspireerde artikelen.

  • Jannie, jij ook een prachtig 2015.
   Het begint in ieder geval goed met je mooie kerstcadeau!
   En alsjeblieft doorgaan met schrijven, hier.
   Ik vond het zóóó fijn om je te lezen!
   Liefs van Lia

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in