Relaties, en hoe ze succesvol te maken, lijkt meer en meer de concentratie van onze energie en aandacht te worden op dit moment in ons transitie proces. Velen onder ons werken er hard aan om de manier waarop wij ons met anderen verbinden te herdefiniëren, speciaal in onze primaire en liefdesrelaties. Aartsengel Michael heeft mij gevraagd deze informatie met jullie te delen, in de wetenschap dat het jullie op dit pad zal helpen.

Voor we naar de nieuwe manier van verbinding kijken moeten we eerst terugkijken en zien wat relaties vroeger inhielden.In metafysische termen werden relaties, zoals de meeste andere aspecten van de 20ste eeuw, geleid door de lagere 3 chakra’s. Dit betekende dat de meeste relaties een compensatie rond Geld (Basis chakra), Seks (Sacraal chakra) en Macht (Zonnevlecht chakra) waren. Om het even welke gevoelens en emoties mensen samenbrachten, zij zouden in hun dagelijkse verbintenis onvermijdelijk gaan ruziën over kwesties van geld, macht en seks. En natuurlijk, deze zullen tot op zekere hoogte nog altijd kwesties blijven wanneer een relatie gegrondvest is, maar de relaties in de 21ste eeuw moeten ook de Hartruimte of Hartchakra binnengaan waar spirit en de ziel ook een deel van de relatie worden. Een centraal en belangrijk deel.

Geld, Seks en Macht – hoe het was

Een primaire volwassenenrelatie of liefdesrelatie, zou onvermijdelijk betekenen dat de twee betrokken personen in een bepaald stadium samen beginnen te leven. De behoefte aan intimiteit en gezelschap is een primaire menselijke behoefte, liefdesrelaties zijn en zullen altijd voortgaan zich uit te drukken in samenwonen en fysieke intimiteit.

Traditioneel – was er compensatie tussen de twee geslachten. De man werkt voor het geld en de vrouw doet het huishouden. Dit maakt het voor het partnerschap mogelijk om een thuis te creëren en te aan te schaffen en te onderhouden wat nodig is. De seks tussen hen produceert de familie. De macht werd traditioneel aan de man overgedragen, als deel van een hiërarchische patriarchale sociale vorm.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De Veranderingen

Echter, krachtige sociale veranderingen die in het midden van de 20ste eeuw in de ontwikkelde wereld begonnen betekenden dat deze traditionele veronderstellingen over relaties verouderd waren, ook al werken velen onder ons er op onderbewust niveau nog mee.

De revolutie van het Feminisme betekende dat vrouwen buitenshuis begonnen te werken als de norm. Carrières voor vrouwen en partnerschappen met dubbele inkomens worden nu geaccepteerd. Dit creëert problemen in de traditionele structuren van relaties, gezien vrouwen nu ook geldverdieners zijn en in sommige gevallen meer verdienen dan mannen. Het machtsevenwicht is nu verschoven terwijl we ons verwijderen van het hiërarchisch model van verbinding. En niemand is er helemaal zeker van hoe seks in deze nieuwe vorm van relatie past.

Wat er uit deze transitie naar voren komt is dat relaties nu handelen over twee mensen die gelijkwaardig zijn in mogelijkheden en kracht, en die voornamelijk gezelschap en intimiteit zoeken, eerder dan gewoon een compensatie op fysiek niveau.

De manier om dit te bereiken is de Hartruimte, of Hart Chakra, binnen te gaan als de voornaamste locatie van de relatie. Eens dat dit bereikt is kan er over de andere niveaus onderhandeld worden volgens de noodzaak van elk individueel koppel.

Hartruimte en Communie

Dit zijn de twee termen die mij door Aartsengel Michael gegeven werden om de nieuwe manier van verbintenis te definiëren.

De relatie moet voornamelijk handelen over in het Hart zijn. Dit betekent in contact te zijn met GEVOELENS en deze gevoelens kunnen UITDRUKKEN op creatieve en versterkende manieren.

Veel mensen denken dat dit betekent verbaal te kunnen communiceren. In sommige gevallen is dit zo. Maar ik heb gemerkt dat vrouwen ertoe neigen hun gevoelens beter verbaal te kunnen uitdrukken dan mannen. Hoe dikwijls hoor ik vrouwen erover klagen hoe ze lange gesprekken over hun gevoelens kunnen hebben met hun vriendinnen, maar niet met de mannen die belangrijk voor ze zijn.

Betekent dit dat mannen zoals vrouwen moeten worden en over hun gevoelens moeten praten?

Wel – misschien?

Maar ik denk dat het ons allen beter zou dienen als wij beseften dat over gevoelens praten niet het enige antwoord is.

Het is gewoon praten – en neigt ertoe in cirkels rond te draaien, ook al voelt de persoon zich er beter door.

Maar NON-VERBALE uitdrukking is dikwijls belangrijker bij het uitdrukken van gevoelens.

En misschien moeten vrouwen technieken van non-verbale of Hart-gecentreerde uitdrukking leren hetgeen hen zal toestaan zich met hun partner te verbinden.

Communie

Communie is een term die een religieuze bijbetekenis heeft, verbonden met het sacrament van de dood van Christus en het ritueel van het Laatste Avondmaal. Maar wat Christus waarschijnlijk bedoelde, was dat wij leren met elkaar te communiceren door één te worden met het andere wezen.

In religieuze communie drinkt iemand de wijn en eet het brood dat het lichaam van Christus vertegenwoordigt, en wordt op dat moment één met Christus.

De les voor ons is om op zo’n manier met anderen te “zijn” dat wij één met hen kunnen worden. Om hen te begrijpen en met hen samen te zijn op zo’n manier dat uitleg en verhaal niet belangrijk zijn.

Om de goddelijke essentie in die persoon of dat wezen te zien en hun essentie met die van jezelf te laten resoneren. Om hun gevoelens zo intens mogelijk te voelen alsof ze van jezelf zijn, omdat ze in waarheid van jezelf zijn, of een spiegel van jezelf.

Wanneer we begrijpen dat de persoon die wij gekozen hebben om zich met ons te verbinden een deel van ons is, en dat wij onszelf zien, dan kunnen wij in compassie en liefde met onszelf zijn en dan met hen. Vanuit deze plaats van communie en begrip kunnen wij leren ons te verbinden met totale aanvaarding – van onszelf en van anderen.

Aanvaarding

Het is nu heel belangrijk om van jezelf te kunnen houden en jezelf te kunnen aanvaarden. Alleen wanneer jullie jezelf ten volle aanvaarden zul je de persoon die de spiegel voor je houdt kunnen aanvaarden. En als jullie van jezelf kunnen houden, zullen jullie van hen kunnen houden en met hen samen kunnen zijn.

Aanvaarding betekent in staat zijn in liefde en genade met die persoon samen te zijn, zonder de behoefte te hebben hen te veranderen of iets anders van ze te maken dan ze op dat moment zijn. Zo vele relaties mislukken omdat mensen potentieel zien en verliefd worden op potentieel. Dit wordt gevolgd door frustratie wanneer het potentieel nooit verwerkelijkt zal kunnen worden.

Creativiteit

In deze plaats van Communie en Aanvaarding zal de relatie neigen diep, warm en creatief te worden.

Er zijn geen regels om creativiteit uit te drukken – elk koppel zal unieke en individuele manieren vinden om elkaar te versterken en hun groei uit te drukken als resultaat van hun aanvaarding van elkaar.

Het belangrijk aspect van een Hartruimte relatie is dat de partners zichzelf versterkt zullen voelen om datgene te zijn wat ze kunnen zijn op dat moment. Ze zullen zich inspannen om het hoogste goed voor zichzelf en de relatie uit te drukken, vanuit een plaats van aanvaarding, genade en dankbaarheid voor de persoon die ervoor gekozen heeft met hen te creëren.

En van daaruit…

Eens dat deze plaats bereikt wordt zullen de betroffen personen kunnen onderhandelen hoe hun relatie gebaseerd zal worden. Hoe zij macht in evenwicht zullen brengen, hoe zij seksueel met elkaar zullen omgaan en welke rol geld in hun relatie zal spelen. Over deze dingen kan onderhandeld worden, en niet verondersteld, vanuit een plaats van respect, zorg en liefde. Want de Hartruimte, indien ze opengehouden blijft, zal voortgaan de relatie te doordringen met energie vanuit de Ziels- en Spirit niveaus, en verzekeren dat de relatie een creatieve plaats van groei en liefde blijft…

Klik Hier voor Starchild

© Celia Fenn

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in