DELEN

Door  van http://www.wanttoknow.nl

Dit is Matias de Stefano. Geboren in de stad Venado Tuerto in Argentinië in augustus 1987, kon hij zich van kinds af, situaties en realiteiten van ver voor zijn geboorte herinneren . Dat zorgde ervoor dat hij in zijn puberteit al mensen aantrok met vragen over spiritualiteit en de geschiedenis van de menselijke ontwikkeling.Matias_De_Stefano_5

Als tiener onderging Matías meerdere fases waarin hij zich nog meer begon te herinneren en waarin hij boodschappen ontving uit andere sferen, vooral over wat wij het Planetair of Collectief Bewustzijn noemen, waarover hij informatie ontving die al onze werkelijkheidsconcepten verenigt.

In 2009 begon hij aan congressen deel te nemen over nieuwe onderwijsparadigma’s. Vanaf september 2009 geeft hij de workshops ‘ATER TUMTI: De Hemel op Aarde’, waarmee hij beoogt de mensheid te helpen om zijn of haar oorsprong te herkennen aan de hand van zijn/haar persoonlijke herinneringen. 

Vanaf het begin van 2012 stopte hij tijdelijk met het geven van workshops om zich te wijden aan de taak die van hem werd verlangd in het laatste jaar van een 26000jarige galactische cyclus: het openen van de poorten van het bewustzijn voor de Nieuwe Dageraad van 21 december 2012. In dit jaar bezocht hij 40 landen, op alle 7 continenten, waarbij het pad van de Levensenergie en de Geschiedenis van de Mensheid volgde.

Dagelijks deed hij via radio-uitzendingen en via zijn blog verslag van zijn ervaringen en bevindingen, maar ook van de taken die duizenden mensen die hem op zijn pad begeleidden moesten vervullen om betrokken te blijven. Deze beweging kreeg de naam ‘Harwitum’ of ‘het Pad van Noord tot Zuid’…Harwitum

 

Roma/Amor . Rome in liefde

2014 © Matias De Stefano, Harwitum stichting

Op 15 juni 2014 worden we allemaal opgeroepen om met zijn allen een belangrijke opdracht uit te voeren teneinde de deuren te openen voor de aanstaande energiefrequentie die in de komende jaren arriveert. Op deze dag veranderen we Rome in liefde (Roma en amor). De grote opdracht is op zondag 15 juni 2014 om 19.00 uur Italiaanse tijd. Op deze tijd moeten we allemaal herinneren en het netwerk verbinden dat ons maakt tot de samenleving die wij vandaag de dag zijn, om zodoende de sleutel om te draaien die de deur opent naar de hemel op Aarde.Vatican

Op die dag komt een groep mensen samen op het Sint Pieterplein in het Vaticaan. Zij gebruiken onze intenties om de frequentie te wijzigen en, net als bij een spiegel, de heerschappij van Rome te weerkaatsen naar de wereld en het in liefde te veranderen.

Spiraalvormige Geschiedenis

Zoals vele andere koninkrijken in oude tijden zocht het Romeinse Rijk zijn grenzen buiten de bekende wereld. Romulus, die afstamde van de Trojanen en was geboren in het kleine gebied Lacio, stichtte een natie die de geschiedenis en werkelijkheid van de wereld tot op de dag van vandaag zou bepalen. Rome volgde het rijk der Grieken in de voetsporen en veroverde dezelfde gebieden als de Grieken in oostelijke richting en in westelijke richting alle land tot aan de zee. Verschillende religies bestonden vreedzaam naast elkaar binnen haar grenzen, want Rome was een polytheïstisch Rijk.

romulus remus01
De wolfskinderen Romulus en Remus zouden aan de basis staan van de stad Rome.

De situatie veranderde toen Jezus van Nazareth een nieuwe sociaal-religieuze beweging begon, die, samen met economische spanningen in het Rijk, leidde tot de val van Rome. De enige manier waarop Rome kon standhouden was door het opkomende Christendom te accepteren. Gezien het monotheïstisch karakter van de religie zou het misschien makkelijker zijn de macht over het volk te behouden, een volk dat toch de Keizer ook aanbad. Daarmee werd God tot de kern van het Rijk, en de Paus -een titel afkomstig van de apostel Petrus- zou de afgevaardigde van God op Aarde zijn in dit nieuwe tijdperk voor Rome. Rome was na duizend jaar ten onder gegaan, maar haar resten bleven samen dankzij het Christendom.

In antwoord op de opkomende dreiging van de Islam vanuit Arabië en de Mohammedaanse bezetting van het Heilige Land begon het Vaticaan een strijd om het beheer over dit belangrijke gebied. Deze strijd heette de Inquisitie en werd geleid door een Baskische-Spanjaard die de Kruistochten in het Midden-Oosten begon, wat aanleiding gaf tot de zogeheten ‘Heilige Oorlog’.

Dit gegeven breidde de Roomse macht uit tot niet alleen Europa, maar ook het Midden-Oosten en Afrika… tot Amerika vierhonderd jaar later werd herontdekt. Spanje opende nogmaals de deur voor Rome om haar macht over de hele wereld te verspreiden. Werd de Inquisitie oorspronkelijk uitgedacht door het Vaticaan, nu werd het naar de Amerika’s gedreven via het Iberisch schiereiland, in de uitbreiding van Noord naar Zuid.

Krachtplekken en de portalen van de wereld.

In alle samenlevingen in de geschiedenis van de Mensheid, zijn  door mensen bepaalde strategische plekken herkend met een grote verbinding tussen de hemelse en aardse wereld, zogeheten krachtplekken. Precies op deze plekken bouwden architecten en priesters de tempels waar de mensen leerden luisteren naar de Hemel en de Aarde en hun boodschappers.

Het Christendom maakte gebruik van de zelfde methode van verbinding in samenhang met de kennis van de vrijmetselaar architecten, en bouwde Kathedralen op deze energetische noden in Europa, en vanaf de Ontdekking van Amerika en de verwoesting van wat zij noemden ‘heidense tempels’, begonnen ze aan de verovering van het magnetisch veld van de Aarde door in heel Amerika kathedralen over de tempels en noden heen te bouwen.needles-rome-washington-london

De energie van de Roomse beheersing verspreidde vanuit Iberië over de rest van de wereld: de Rocky Mountains, de Andes en nog verder tot aan de koloniën in de Indische Oceaan en de Grote Oceaan. Europa vertegenwoordigt het hart, en daarmee de energie van Liefde, maar Europa heeft haar macht gebruikt om te overheersen en veroveren. Dit noemen wij tegenwoordig de (Katholiek-Apostolisch) Roomse dominantie. Hoog tijd dat deze stroom verandert!

De Grote Sleutel.

De bouwers in de Renaissance gaven het Vaticaan een nieuwe structuur. Ze gaven het de originele vorm van een reusachtige sleutel. Deze sleutel opent de deuren tussen Hemel en Aarde maar in de laatste tweeduizend jaar heeft men deze macht slechts gebruikt om anderen te overheersen, door haat en nijd te zaaien en overheersing en onderdrukking aan te moedigen, onder de angst voor God.vatica-w1

Heden ten dage wordt onze liefde voor God, voor het Goddelijke, tegemoetgekomen vanuit het innerlijk wezen van diegenen die overheerst waren, en daarom moeten we samenwerken en met zijn allen de grote sleutel draaien in de richting van deze nieuwe Liefde. Als elk energetisch punt in de wereld – en vooral in de Amerika’s- is verbonden met het Vaticaan, dan vloeit daaruit voort dat het Netwerk die negatieve boodschappen heeft verspreid in het hele gebied en het grootste gedeelte van de wereld.

De wereld is nu aan het veranderen maar om deze grote transformatie te verwezenlijken moeten we deze frequentie de andere kant op draaien: laat ons vanuit de Amerika’s de aandacht op Liefdevestigen; vervolgens brengen we het naar het Iberisch schiereiland en vanuit daar versterken we deze liefhebbende frequentie in een spiraal naar Rome.

Dit zal de sleutel van het Vaticaan van Noord naar Zuid draaien en de deuren van de Hemel op Aarde openen door de Liefdesenergie. We hebben nog een lange weg te gaan voor de wereldwerkelijk zal veranderen, maar het begint ermee dat we ons er bewust van worden en dat we de frequentie op die aangewezen plekken activeren. Er zijn maar enkele mensen nodig om de golven te veranderen die de wereld verbinden.

15 juni 2014: Ontmoeting bij het Vaticaan
Op 15 juni om 19:00 zullen wij allen – verbonden met elke kathedraal in Amerika en Iberië- onze aandacht en intentie richten op de Obelisk op het Sint-Pietersplein met het verlangen om stralen Liefde en Dankbaarheid op het Vaticaan af te vuren, zodat we de frequentie van het Vaticaan in Liefde kunnen omzetten. Dit is een kleine maar belangrijke stap richting de grote transformaties in de toekomst.

Slechts middels Onvoorwaardelijke Liefde kunnen we onszelf bevrijden van de zelfopgelegde banden uit de Menselijke Geschiedenis. Laat ons dankbaarheid en liefde geven in plaats van vergiffenis  te geven ofte , zodat we kunnen helpen om dat grote Netwerk te herverbinden door de deuren van de Hemel in onze harten te openen en in het hart van de Aarde.

roma-amor-2

Activering van de kathedralen..!
Het hoofddoel is om de energie die door de geschiedenis van Europa en de Amerika’s stroomt opnieuw te verbinden en te transformeren

 • WAAR: Op elk energieknooppunt in (Latijns) Amerika is een kathedraal gebouwd die als anker diende voor het Vaticaan (Rome). Deze werden opgelegd door het kolonialisme en de inquisitie. Onze rol op 15 juni is om alle Harwitum-groepen te mobiliseren die bestaan in Europa en de drie Amerika’s en hen te laten deelnemen via geluidsactivering en liefde voor of in de grootste en oudste kathedralen in hun stad.
 • HOE: Kom samen in een cirkel in of buiten de kathedralen op elke manier die je wilt. Met instrumenten, stemmen, meditatie en elk stuk gereedschap dat van binnenuit vibreert. Hierbij wordt het energieknooppunt van de Aarde verbonden met zowel het centrum van de kathedraal als haar magnetische kracht, net zolang tot we met zijn allen de frequentie hebben opgestuwd, de spiraal visualiseren die alles verbindt en deze samenbrengen met het magnetisch netwerk, om vervolgens al deze liefde naar Rome te sturen waar een groep mensen deze ontvangt om de sleutel van het Vaticaan om te draaien.
 • Als je geen lid bent van een Harwitum-groep, sluit je dan bij de dichtstbijzijnde groep  via Facebook of start er een op in jouw stad om een meditatie te coördineren.. Je kunt de Harwitum-groepen terugvinden via het Netwerk-gedeelte op onze website.

Impuls uit Rio de Janeiro:


De Andes is het gebergte dat loopt van Venezuela tot Chili en Argentinië. Zij bezitten vandaag de dag de activering van de energiebanen van de Aarde en daarmee ook de frequentie die nodig is voor het opstarten van het DNA en het potentieel van de mensheid om te ontwaken. De poort naar de Andes van de wereld is Rio de Janeiro, waar de elf dichte dimensies verbinding maken met de elf lichte dimensies.

Andes-en-Zuid-America

Deze 22 dimensies en rassen komen samen onder de 2014-frequentie tijdens het wereldkampioenschap voetbal, waardoor Rio de Janeiro onze energie zal weg katapulteren richting Europa en de rest van de wereld aangezien die dagen de hele wereld haar aandacht op het wereldkampioenschap zal richten.

 • WAAR: Alle kathedralen uit de Andes zullen de energie van hun knooppunten op Rome richten en de hoge frequentie aan liefde naar Rio de Janeiro sturen. In Rio ontvangen alle Harwitum-groepen uit de regio de Aandes-liefde en met alle kracht in hun hart doorsturen naar Rome en de rest van de wereld, dat hun harten naar een niveau tilt dat het verbindt met het grootste deel van de mensheid.
 • HOE: Iedereen die verbonden wordt vanuit de Andes-kathedralen moet hieruit, vanuit hun gevoel, de lokatie van de codes van de bergen en de Zuid-amerikaanse regio distilleren en deze codes in DNA-vorm verzenden via het netwerk naar de stad en staat Rio de Janeiro.
 • De mensen in Rio zullen hun harten openen om deze frequenties te ontvangen en zij sturen deze door naar Portugal, Spanje en Rome.

Dit is de grote opdracht in 2014: het openen van deze deur van liefde staat ons toe om de fundering te leggen voor de nieuwe frequentie.

Houd van de geschiedenis, overstijg het door integratie. Dat is de sleutel om de wereld te hervormen. De frequentie wordt gedreven door de bewuste wil van hen die weten dat de wereld aan het veranderen is en dat de mensen primair aan de basis staan van deze verandering. Wordt bewuste aanjagers van de frequentieverandering en sta toe dat onze energiegolven het magnetisch veld veranderen dat de moleculen schept die DNA vormen, waar het potentieel van het zijn wordt bewaakt en waarvan de activering ons ertoe leidt om actie te ondernemen die de werkelijkheid zal veranderen. Het geluid en haar frequentie schept het licht in het midden van de duisternis en geeft vorm aan de actie en transformatie wat synoniem is voor wat mensen liefde noemen. Verenigd!

Waar zal het gebeuren?
Van 18 mei tot 15 juni zullen wij bezig zijn met het Spiraalvormig Pad ‘ROMA – AMOR’. De ontmoetingen zullen worden gehouden op publieke open plekken. We spreken af voor de ingangen van de Kathedralen van de volgende steden om 19:00.:

toer-matias
Klik voor vergroting

We blijven lopen!
En… hopelijk tot ziens op het Sint-Pietersplein!

Zondag 20 april is Matias de Stefano in Nederland voor een workshop; kijk HIER voor meer informatie.

Harwitum Nederland: harwitumholland en Harwitum vind je hier op Facebook: facebook.com/groups/HarwitumNederland

2 REACTIES

 1. prachtig!!! en met dank aan de metaalkathedraal mocht ik mijn
  start hierin vinden, dank jullie wel jongens 😉
  prachtig om hierin nu bewust een steentje bij te kunnen dragen, LIEFDE is de sleutel tot alles, dank je wel Matias, ik dank het universum en jou voor jouw prachtige werk en inzet <3

 2. Wat mooi! En een heerlijk gevoel van, ja dat klopt! Het is hier, het is zo dichtbij.

  Klaar om over te stappen na 5d

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in