trauma

In het voorgaande artikel heb ik geschreven over het verband tussen hooggevoeligheid en problemen in de prikkelverwerking, ook wel Sensorische Informatieverwerkingsproblemen genoemd. In dit artikel wil ik het verband leggen tussen problemen in de prikkelverwerking en emotioneel trauma. Bij fysiek trauma is het bekend dat het zenuwstelsel daarna overprikkeld kan reageren, waardoor informatie niet goed verwerkt kan worden door de hersenen. Wat de invloed is van emotioneel trauma op de prikkelverwerking is veel minder bekend.

Problemen

Wanneer er problemen in de prikkelverwerking zijn geeft dit aan dat een kind niet goed in verbinding staat met zijn eigen lichaam, oftewel niet goed geaard is. Dit is de basis van alles. Wanneer de aarding verbetert, kunnen prikkels beter verwerkt worden en direct afgevoerd door het lichaam naar de aarde. Maar waarom is dit zo moeilijk voor veel kinderen?

Factoren als een vol weekprogramma, straling, voeding, weinig beweging en veel hoofdwerk, onvoldoende verwerkingstijd en rust zijn zeker zaken die een belangrijke rol spelen bij overprikkeling. Hierdoor wordt het toch al gevoelige zenuwstelsel gebombardeerd met zoveel prikkels dat het gewoonweg te veel is en niet afgevoerd kan worden. Maar dat staat los van het feit dat aarden, en dus prikkels afvoeren, soms gewoon niet lukt, dat het kind er steeds weer “uit schiet”, ook al doe je nog zo je best.

Om dit te doorgronden moest ik zelf ervaren waar de oplossing zit, voordat ik dit in mijn werk kon gaan toepassen. Als hooggevoelige weet ik als geen ander hoe het is om overprikkeld te zijn. Dat aarden hiervoor DE oplossing is, was mij ook helemaal duidelijk. Ik heb ontzettend veel gedaan, geoefend en geprobeerd om beter te kunnen aarden, wat zeker ook wel iets heeft opgeleverd, maar het bleef altijd een heikel punt en ik kon er in een fractie van een seconde weer meteen uit vliegen. Waarom was dit zo moeilijk?

Zoektocht

Na een lange zoektocht ben ik er achter gekomen dat het antwoord hierop te vinden is in mentale blokkades, welke ontstaan wanneer we iets meemaken wat we emotioneel gezien niet goed kunnen verwerken. Met behulp van verschillende therapeuten ontdekte ik dat er nog heel veel onverwerkte trauma’s uit vorige levens opgeslagen lagen in de blauwdruk van mijn lichaam. Deze trauma’s waren ook in dit leven nog steeds een thema. Hierdoor was het gewoonweg niet mogelijk om goed te aarden. Het lichaam is dan een onveilige plek, de energie blokkeert naar de aarde toe en een goede afvoer is niet mogelijk.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Maar hoe werk dit dan? Emoties zijn gewoon, die komen en gaan en zijn bedoeld om het lichaam te ontladen van spanning. Wanneer er iets gebeurt wat emoties oproept, dan is het ons denken dat daar een oordeel aan geeft. Wanneer dit oordeel negatief is, dan geeft dit “mentale laagje” een blokkade, waardoor de emotie niet meer vrij kan stromen. Bijvoorbeeld: ik ben niet goed genoeg. Deze overtuiging bevat altijd een onderliggende onverwerkte emotie.

Mentale blokkades en onverwerkte emoties zorgen ervoor dat de energie in ons lichaam stagneert. Waar energie stagneert, ontstaan blokkades, wat uiteindelijk doorwerkt op het fysieke lichaam en zich daar manifesteert als een klacht of ziekte. Via het fysieke lichaam maken we ook verbinding met de aarde. Wanneer er ergens in het systeem een blokkade zit, is het niet meer mogelijk om goed te aarden waardoor o.a. problemen in de prikkelverwerking kunnen ontstaan.

Impact

Om de impact van mentale en emotionele blokkades beter te begrijpen is het belangrijk om te weten hoe ons energieveld is opgebouwd. Ons lichaam heeft 7 energiecentrales, ook wel chakra’s genoemd. Aan deze chakra’s zijn eveneens 7 auralagen verbonden. Iedere chakra en auralaag vertegenwoordigt zijn eigen functies. Alle lagen moeten met elkaar in verbinding staan en energie uitwisselen om ons als mens vitaal en in balans te kunnen voelen. Ons fysieke lichaam staat in verbinding met de 1e laag van de aura. De 2e en 3e laag die daarna komen, hebben te maken met ons emotionele en mentale welzijn op aards niveau. Het hart, de 4e laag van de aura maakt vervolgens de brug naar de fysieke- (5e), emotionele- (6e) en mentale laag (7e) op spiritueel niveau. Een fysieke klacht of ziekte ontstaat altijd top-down. Er ligt altijd een blokkade aan ten grondslag op een hoger niveau in ons energieveld. Wanneer je daar de blokkade op kunt heffen, zal het fysieke lichaam vanzelf gaan herstellen, zo ook onze verbinding met de aarde.

Onverwerkte emoties en mentale blokkades als gevolg van vervelende gebeurtenissen kunnen via energetische therapie gemakkelijk in beweging gezet worden, zodat ze alsnog verwerkt en losgelaten kunnen worden. Technieken als mindfulness en meditatie zijn dan ook heel behulpzaam om onze mentale patronen te doorbreken en los te laten. De energie gaat weer stromen door alle lagen heen en klachten kunnen verdwijnen. Maar wanneer vervelende gebeurtenissen traumatische vormen aannemen, kom je in een andere categorie. Trauma’s zitten opgeslagen in de cellen van je lichaam en kunnen op de meest onverwachte momenten getriggerd worden zonder dat hier bewuste gedachten aan te pas komen. Het kan een geur, een woord, een geluid of iets wat je ziet zijn. Je lichaam reageert met angst en bevriest, vecht of vlucht. Trauma’s zijn complexe blokkades die niet enkel energetisch op te lossen zijn. Hiervoor moet je letterlijk door alle lagen heen.

Emotioneel trauma uit vorige levens

Een trauma kan in dit leven ontstaan zijn, maar niet zelden is het trauma ook afkomstig uit een vorig leven. Deze zijn zichtbaar in de bovenste lagen van de aura en worden ook wel spirituele blokkades genoemd. Om trauma’s op te kunnen oplossen moet op de eerste plaats via het innerlijk kind gewerkt worden. Het innerlijk kind is anders gezegd je zielskern, het pure wijze kind dat ieder van ons in zich heeft. Bij trauma’s is deze bedrukt en beschadigd. Dit kan zijn door ervaringen uit dit leven, maar ook uit vorige levens. Door het innerlijk kind op energetisch niveau te helen, kan het trauma losgelaten worden op spiritueel niveau. Dit zal al veel ruimte geven en klachten verminderen, maar om het trauma volledig los te kunnen laten is er meer nodig. Het is namelijk niet alleen het innerlijk kind wat beschadigd is, het trauma ligt ook opgeslagen in je lichaam van nu, in je fysieke blauwdruk en heeft de nodige mentale patronen met zich meegebracht. Controle- en overlevingsmechanismen die je hoofd graag in stand houdt, om een vorm van veiligheid te voelen, wat in werkelijkheid een schijnveiligheid is. Dit loslaten van het trauma in de onderste lagen van de aura, het lichaam op aards niveau, kan alleen via de emoties. Je zult door de diepte van alle emoties heen moeten, anders kan je lichaam het niet loslaten en zal het altijd blijven reageren wanneer triggers op je pad komen. Dit is vooral voor volwassenen een heftig proces, omdat we in ons leven heel veel mentale patronen hebben opgebouwd die we een voor een moeten doorvoelen, herzien en loslaten. Technieken als EMDR kunnen daar heel behulpzaam bij zijn. Bij kinderen gaat traumaverwerking vaak veel gemakkelijker, omdat zij nog heel dicht bij hun gevoel staan en nog niet zo mentaal zijn. Dit is gunstig voor het proces van verwerken en loslaten.
Wanneer het trauma opgelost is, wordt het ook weer mogelijk om echt in contact te komen met je lichaam en te gaan aarden. Hierdoor zal ook de prikkelverwerking makkelijker worden en kan er een nieuw gevoel van basisveiligheid ontstaan.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

6 REACTIES

  1. Ik ontdekte een dingetje: Laat Maar en (omgekeerd) Raam Taal. Ik snapte er jarenlang niets van! Ik voelde die brok in mijn keel die ik toewees aan eenzaamheid. Maar ook toen ik dichter bij mezelf kwam bleef het. Los van eenzaamheid dus. Tot ik ontdekte, dat ik mocht leren van de brok in mijn keel dat ik mocht gaan ontdekken wanneer ik iets niet hoefde uit te spreken en wanneer wel.

    Er zijn piepels die zich super eerlijk noemen. Ze zien van alles en zeggen van alles en hebben ‘het hart op de tong’. Ze projecteren vooral. Want waarom constant iemand bekritiseren of zeggen wat je vindt/ ziet?

    Een brok in de keel kan er ook zijn, omdat je spijt hebt over onuitgesproken dingen. Maar gaandeweg, als je ontdekt dat niet alles gezegd hoefde te worden, maar omgezet van binnen, en dat je mag kiezen tussen wel of niet uitspreken. man, wat was ik blij met die brok. Het hielp me uiteindelijk ‘minder brokken te maken”. xx

  2. Hallo, als aansluiting op jouw goede artikel wil ik nog graag een aanvulling geven vanuit een andere energetische therapie. Dit is de methodiek Balance Breathing, ontwikkeld door Paul Lenferink. Deze methodiek sluit volledig aan bij de uitgangspunten en inzichten die jij aanreikt. Wij reguleren onze emoties door middel van ademhalen, dus als je niet anders gaat ademen blijven mensen ook op dezelfde manier negatieve emoties reguleren. Balance Breathing is een verbonden ademhalingsmethode waarbij het uitgangspunt is dat ademen een synoniem is voor je levensenergie en die heeft een hoge trillingsfrequentie. Door de verbonden ademhaling gaat die hoge trilling resoneren met de lage trilling van de vastgezette emotie en blokkade. Door contact te maken met de emotie kun je door de pijn heen ademen. Zo zorg je ervoor dat de diepste emotie wordt geheeld op celniveau. Ik heb dit zelf mogen ervaren en het is een geweldige en veilige methode. Inmiddels heb ik zelf ook de opleiding gevolgd. Het is zo mooi en vredig om mensen op deze manier te mogen helpen.

  3. Hallo Ine, Ik ken de MatriXmethode maar heb er persoonlijk geen ervaring mee. Ik heb zelf ervaring met EMDR, maar wel gegeven door een energetisch therapeut. Dus dat is toch net even anders dan de EMDR in de reguliere zorg. Ikzelf werk in mijn praktijk energetisch via het lichaam, het innerlijk kind en met Bach Bloesemremedies. Er leiden wat dat betreft vele wegen naar Rome. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de therapeut de ervaring en doorleving van het oplossen van een trauma als trilling in zijn energieveld heeft zitten, dat is belangrijker dan de techniek die je toepast. Je kunt een ander energetisch gezien namelijk niet wezenlijk helpen als je iets zelf niet doorleefd hebt.

  4. Dank voor dit verhelderende artikel. Heb je ervaringen met de MatriXmethode als mogelijke ingang tot het opheffen van emotionele blokkades op aards niveau?