DELEN
September 2015 - Egyptische Lichtfrequenties ontsluieren om de mensheid te herinneren aan hun Goddelijk Zijn

Het is al een veel verspreidt woord dat september 2015 de mensheid een Dimensieverhogend Bewustzijnsniveau zal aanreiken…

Naar mijn inzicht is september een voorbereidende periode én onder andere de eerste stap naar het collectief Herrijzen van de Goddelijke Kinderen van de Wet van Een.

De Wet van Eén is dé belangrijkste Universele Wet en houdt in dat, hoewel alles van elkaar afgescheiden lijkt, in werkelijkheid alles één Onvoorwaardelijk liefdevol Goddelijk Geheel vormt.

Veel Kinderen van de Wet van Eén voegde zich na de val van Atlantis bij een Atlantische kolonie die in Noord-Egypte gevestigd was.

Het blijkt dat alle wereldwijd bestaande piramides door van Atlantis afkomstige koloniën gebouwd zijn. De grote piramide op het Gizeh plateau in Cairo-Egypte blijkt tot nu toe het opus magnum (het grootse bouwwerk) te zijn.

Het is bewezen dat zelfs de toekomstige uitlijning naar de vier windrichtingen, die pas van toepassing werd na de kanteling van het aardas, al meegenomen was in het ontwerp van de grote piramide!

Het ontwerp en de bouw van o.a. de grote Piramide waren naar verluidt het werk van Ra en Thoth- Hermes Trismegistus.

Slapend DNA geheugen laten ontwaken

Om de mensheid collectief door een Hogere Dimensie-Bewustzijns-Shift te laten gaan, is het nodig dat het daarop afgestemde ‘slapende’ DNA celgeheugen ‘ontwaakt’. En om het benodigde DNA celgeheugen subtiel te laten ontwaken mag/behoord de mensheid enkele Kosmisch aangestuurde activaties te ondergaan.

Elke Kosmsiche activatie op zich activeert persoonlijke én in overeenstemming met iemands Zielscontract, afgestemde Lichtrequenties, codes en Glyphs in de Blauwdruk Matrix en het DNA celgeheugen. Voor de ‘opnamen’ en integraties van de Kosmische activaties behoord ‘ruimte’ te zijn. Vandaar dat Kosmsiche activaties tegelijkertijd karmische- en zelfgecreëerde ballast, vanuit het ‘denk- en voelvermogen’ uitzuiveren, én hierdoor energetische-emotionele-mentale en/of fysieke klachten ervaren kunnen worden.

Ik ben geen astronoom of astroloog, maar weet-voel regelmatig de ‘werking’ van de Sterren- en Planeten aan die o.a. het ‘lot’ van de mensheid mee, of gaan beïnvloeden.
Astrologische Sterren-en Planeet duidingen laat ik graag aan de profesionals over!

Degenen die de Cosmic&Flower therapeuten opleiding hebben gevolgd, of mijn nieuwsflitsen lezen, weten dat ik o.a. aangesloten ben op de ‘Informatie Matrix’ (energie frequentie) van Helena Blavatsky, Alice Bailey en de Lichtwereld die met hen samenwerkt.

Dank Zij Hen heb ik o.a. de Universele- en Kosmische- en Galactische Stralenleer mogen aanreiken. Dit is niets bijzonders, veel collega’s ervaren dezelfde connecties en uiteindelijk zal de gehele mensheid weer verbonden zijn met alle Matrixen en bijbehorende kennis!

Indien ik ‘aards’ te druk ben om te kunnen ‘ontdekken’ welke Sterren en Planeten actief zijn of actief gaan worden, gebruik ik als hulpmiddel de nieuwsbrief van Alles over Sterrenkunde en SpaceWeather.com. Voor beide kan men zich gratis abonneren op de mails die ze versturen.

De Kosmische Activaties in September

Kort omschreven zijn de Kosmische Activaties die ik omschrijf door de Lichtwereld aangestuurde beinvloedende Hemelverschijnselen.

In dit artikel omschrijf ik alleen de data 6-7; 9-10-11 en 13-14-23-25 en 28 september, omdat deze duidelijk maken wat ‘de bedoeling’ is.

Indien men zich openstelt tijdens het lezen van ‘mijn’ Sterren en Planeet omschrijvingen, zal het duidelijk worden welke kennis in het DNA celgeheugen herinnert mag/behoord te worden.

Mocht men de laatste maanden dromen hebben over de Piramides, het Giza Plateau, andere plaatsen in Egypte of van Egyptische Goden-Godinnen, dan zal elke Kosmische Activatie versnelt integreren en Zielstaken kunnen uitgedragen worden.

6 en 7 september

Terug kijkend naar 6 september, vormde de Maan een gelijkbenige driehoek met de Orion Ster Betelgeuze en de Aldebaran Ster van Stier. Dit samengand met een CME (Coronal Mass Ejection).

Het verwachtingsproces was dat de CME op 7 september in de aarde admosfeer terecht zou komen. Dit verwachtingspatroon kwam heftiger dan verwacht uit. Door de snelheid van de Zonnewind ontstond een Geomagnetische Zonnestorm in het magnetische veld van de aarde. Ook kwamen 31 meteoor vuurballen in onze atmossfeer terecht.

Duidelijke uitleg over CME’s, Zonnewinden- stormen en de beinvloeding op het DNA onwakingsproces en de Shumann resonatie staat omschreven in de nieuwsflits op mijn website van juni 2015.

Het samenspel van Betelgeuze, Aledebaran, en de Maan.

Het Giza plateau, waar zich o.a. de Piramides en Sphinx bevinden, is ontstaan vanuit de Kosmische Thoth-Hermus Trismegistus Wet Zo Boven zo Beneden.

Het totale Giza plateau is een weerspiegeling van Sirius en de Sterrenstelsels Orion, Stier en de Pleiaden.

Er valt giga veel te vertellen over alle Sterren en planeten, hieronder volgt alleen de omschrijving die nu van belang is.

Betelgeuze, Alpha Orionis

Betelgeuze is de rechter Ster van Orion en beinvloed o.a. de Piramide en Sphinx Kracht- Inwijdingsplaatsen. Tussen 1919 en 1949 begeleide Lichtmeester Dhjwal Khul Alice Bailley in het omschrijven van de Esotherische leer. Dhjwal Khul omschreef dat de potentiële Krachten van de Sterren de mensheid beïnvloedt via de magnetische uitstraling van Betelgeuze. Om de werking van de beïnvloedende wijze goed te kunnen bergrijpen, adviseer ik nogmaals om mijn nieuwsflits van juni 2015 te lezen.

Volgens Dhjwal Khul is de Kracht van Betelgeuze voor het Zonnestelsel, te vergelijken met hetgeen de Ziel voor het menselijk lichaam is. Met andere woorden en denkend aan de Zo Boven Zo Benede Wet, in de Blauwdruk van ons Zielswezen ligt alle potentiële Sterren- kracht en kennis opgeslagen, die kan ‘ontwaken’ door de beïnvloeding van Betelgeuze. In principe kan men al in Lichtfrequentie verhogen indien men zich afstemt op Betelgeuze.

Aldebaran, Alfa Tauri

De Egyptenaren zagen het Orion stelsel als de god Osiris, die in zijn rechter hand de Ster Aldebaran vast houdt.

Aldebaran is het rechter oog in het sterrenbeeld Stier en wordt door de potentiele uitzendende Krachten ook het Derde Oog van Stier, de Aartsengel Michael Ster en de Wachter van het Initiërend Oosten genoemd.

Aldebaran staat o.a. voor Hoge Inwijdingen en activeert een hoog onderscheidingsvermogen, integriteit en zuiverheid in denken en spreken. Aldebaran is ook één van de vier sterren (Aldebaran, Regulus, Antares en Fomalhaut) die betrokken is bij het eeuwen oude raadsel betrefende een tweede Sphinx die naar het westen zou aanschouwen op het Giza plateau. Het bijzondere is dat deze tweede Sphinx begin september ontdekt en opgegraven is! Op 22 september mag ik, samen met mijn groep meereizende zielsmaatjes, als eerste ‘toeristen’ de Sphinx bezoeken…

Deze 2 Sphinxen symboliseren, volgens de altaarplaat die tussen de benen van de Sphinx bij de grote Piramide staat, gisteren en morgen, oftewel het verleden en de toekomst. Naar mijn gevoel-weten zie ik het opnieuw mogen ontdekken van de tweede Sphinx als volgt:

De Piramides en Sphinxen, samegaand met de bijbehorende Goddelijke verborgen kennis zijn ontstaan in het verleden. Vanuit het oude Kemet staat het Oosten voor het land van ‘de levende’ ofetwel de Bewuste en het Westen voor het land van ‘ de doden of de slapende onbewuste’.

Door het hervinden van de Sphinx die het Westen aanschouwd, is het voor mij een teken dat ‘zij die in het land van de doden of slapende’ vertoeven, nu een kans krijgen om hun Goddelijk Zijn weer ‘tot leven’ te brengen. Zij die al op een Oost bewustzijn niveau ontwaakt zijn, kunnen hun Goddelijk bewustzijn verder ‘verlevendigen’ en laten ontwaken.

De ontdekking van de tweede Sphinx is een bekrachtiging van eerdere ontdekkingen, die ik bij de Kosmische Activatie van 14 september omschrijf.

De Maan

Vanuit Egyptische zienswijze symboliseert Thoth de Goden- en Isis de Godinnen kracht van de Maan. De Maan staat ook voor de Ziel en het onbewuste wezen en stuurt emoties en gevoelens aan die het intuitieve vermogen en het DNA celgeheugen herinneringen behoren te ontwaken.

Van de grote Piramide, die wij als Cheops kennen, is bekend dat deze o.a. gecreëerd is om Chela’s (leerlingen) in te wijden tot Hoge Priester/Priesteres. Na het volledige Hogere Priesteressen- of Priesterschap behaald te hebben, was men weer gelijk aan de Goden. Het is bekend dat de Goden onder de mensen leefden in Kemet (het oude Egypte).

Tijdens het Chela Inwijdingspad speelde de Maankamer (de huidige Koninginnenkamer) een belangrijke rol. Na de eerste drie inwijdingingsdagen in de ‘kamer van de schaduwkanten van de Ziel, die 110 meter onder de grote Piramide ligt, mocht de Chela in de Maankamer alle innerlijke ervaringen verwerken, om vervolgens met behulp van de Lichtfrequenties van de Maan, Orion, Sirius en de Pleiade, die via de aanwezige schachten binnestroomde, intuitief alle benodigde Hogere Bewustwordingen die naar Goddelijk Zijn behoorde te leiden ontvangen, voordat de volgende inwijding plaatsvond.

9 september 2015, de 9:9 Sterrenpoort

De 9:9 Sterrenpoort activeerde met behulp van Alkaid, de laatste Ster van Grote Beer, die naar Arcturius in het Westen wees. Alkaid is, net zoals de opnieuw gevonden tweede Sphinx, verbonden met het Westen en het land van ‘ de doden of de slapende onbewuste’. Worden we wakker ?

Arcturius

Edgar Cayce noemde de Ster Arcturus de meest geavanceerde gemeenschap in het Universum, de gemeenschap die het meest lijkt op het Goddelijke.

Het vijfde aura Lichtlichaam, het Spiritueel, oftewel Hoger Mentaal Lichtlichaam, behoort verbonden te zijn met Arcturius. Arcturius activeert de mogelijkheid om het Zielsproces versneld uit te zuiveren én om de coderingen van alle kosmologische kennis en de Universele Liefde in het DNA celgeheugen te laten ontwaken én te begrijpen, o.a. via Graancirkels, de codes die Janosh doorkrijgt van zijn Arcturiaanse Gids Saïd, en de Heilige Geometrische Licht Taal die Richard van Rijswijk aangereikt krijgt door zijn Arcturiaanse Gids Cleo.

De 9:9 Sterrenpoort

Voorafgaand aan de 9:9 sterrenpoort was er de 8:8 Sterrenpoort of ook wel de zogeheten leeuwenpoort. Meer informatie over mijn inzichten kun je lezen in het stukje dat ik 8 september op mijn facebook tijdlijn plaatse.

De 9:9 Sterrenpoort activeert de herinneringen van de Evolutietijdlijn, de Kosmische Wet van Oorzaak en Gevolg en Goddelijke Kosmische- én persoonlijkheid kwaliteiten om de ‘mens’ weer op weg te helpen naar hun Goddelijke Multidimensionale Bewustzijn in de Blauwdruk en het DNA celgeheugen. (De Evolutietijdlijn is een profetische kalender in de Cheops. Vandaar dat de Cheops ook wel de Stenen bijbel genoemd wordt).

Alkiad wijst niet voor niets naar Arcturius! De Lichtcoderingen, Glyphs en Fotonenergie, die o.a. vanuit de Siriuspoort, Alkaid en Arcturius vrijkomen, deactiveren verstoringen en traumatische ervaringen die zijn ontstaan door zelfgecreëerde illusie, schijn-comfort en zekerheden én Galactische- Planetaire- en Aards karmisch opgedane onzuivere en duisterstere aanwezige ballast in het DNA celgeheugen (die dus het persoonlijke Transmutered Evolutieproces naar Goddelijkheid stagneren) met als doelstelling het Transcendente Chakrasysteem collectief weer te activeren.

Bij personen die al op een Hoger Dimensieoneel Bewustzijnsniveau resoneren, kunnen voor de verwezenlijking van de Zielsbestemming, de bijbehorende Goddelijke Transcendente Chakrakwaliteiten in de persoonlijkheid verder integreren.

Uiteindelijk kan de 9:9 Sterrenpoort de mogelijkheid bieden om vanuit volledige zuiverheid van gedachte, gevoelens, daden en spreken met de flow van de Evolutietijdlijn mee te stromen naar het niveau van het Goddelijke Multidimensionale Bewustzijn voor het Ziel Evolutie proces naar Goddelijk Zijn.

10 september: samenstand onderling de laatste fase afnemende Maan en Venus

Een afnemende Maanfase, en vooral de laatste zichtbare Maansikkel periode, zie ik persoonlijk altijd als een afsterving- of afsluiting van een situatie/periode.

Betreffende alle vorige Hogere Dimensie Bewustzijns-shift mogelijkheden in september, is het voor mij begrijpelijk dat Venus een rol ging meespelen, omdat Sanat Kumara, Lady Venus en de Hathors van Venus een belangrijke rol ‘spelen’ tijdens het huidige Transmuterend Evolutieproces naar Goddelijk Zijn.

De Hathors van Venus dragen het totale begrip van het Universum in zich en zijn momenteel belangrijke Interdimensionale ‘leraren’. De Hathors zijn Galactische Androgyne Lichtwezens en zijn oorspronkelijk afkomstig uit het etherische gebied van Venus.

Gehoor gevend aan de oproep van Sanat Kumara en Lady Venus, zijn de Hathors vanuit Hun Universele Liefde Zijn, weer afgedaald naar onze planeet, om de Universele Liefdesvormen, het Eenheidbewustzijn én het totaal begrip van het Universum weer mee te helpen verankeren onder de mensheid.

Dit bewerkstelligen Zij door subtiel Hun persoonlijke Universeel Hathor Holon (het elektrische man- God en magnetische vrouw- Godin Aura Lichtlichaam) te activeren in de Lichtlichamen van de mensheid, zodra deze een bewustzijnsfrequentie van 34-21 uitdraagt. De frequentie van 34-21 is de frequenties van een optimaal functioneerde Godsbewustzijn Chakra.

Door het Hathor Holon zuiveren en transmuteren gestaag, alle aanwezige bewuste of onbewuste herinnering in ons DNA cel geheugen en onze Akasha matrix. Deze herinneringen omvatten het geheugen van het feit dat we ons God-Godin ZIJN verloren, omdat we hoofdzakelijk zielenpijn, hartzeer en ziekte aantrokken door het misbruiken van onze Hogere Wil.

11 september Magnetische Zonnewind

Alweer een Magnetische Zonnewind, die in de vroege ochtend het magnetische veld van de Aarde bereikte. Nogmaals het advies om de Cosmic&Flower nieuwsflits van juni 2015 even in te kijken…

13 september Nieuwe Maan en gedeeltelijke Zonsverduistering

Ondanks dat de gedeeltelijk Zonsverduistering in Nederland, en voor mij in Egypte, niet zichbaar was, zullen de vrijkomende Licht-frequenties collectief en wereldwijd beïnvloedend doorwerken.

Het allereerste begin van een nieuwe Maan is onzichtbaar en wordt daarom ook wel de zwarte Maan genoemd. Voor mij persoonlijk is dit een pril nieuw begin op bewustzijn- en Zielsniveau, waarin vanuit het onbewuste wezen en het DNA celgeheugen weer inzichten mogen ontwaken.

Doordat de Zon maar gedeeltelijk verduisterd, blijft er ‘Licht’ schijnen op de Maan, die zoals ik al aangaf staat voor het onbewuste- en Zielswezen.

Voor mij persoonlijk betekend dit, dat er weer een gedeelte Licht- inzicht mag komen, dat behoord te leiden naar het ‘Verlichtingsproces’, oftewel het Zelf herinneringsproces van het Goddelijk zijn.

De Nieuwe Maan en Gedeeltelijke Zonsverduistering vormen een een soort tijdtunnel, waar we door de verdere Kosmsiche activaties (vooral die van 14 september) energetisch doorheen stromen, naar de Volle Maan verduistering van 28 september.

14 september

Tijdens de avond zal de Ster Deneb van het Sterrenbeeld Zwaan (Cygnus) zijn eeuwen lang verborgen Inwijdende Kennis uitstralen om het DNA celgeheugen te activeren.

Voor degene die nog niet op de hoogte zijn van de belangrijke functie van Deneb zal ik in het kort wat informatie aanreiken.

Sinds 2008 worden er onder het Giza plateau bijzondere ontdekkingen opgegraven, die ik persoonlijk heb mogen zien, maar voor de buitenwereld grotendeels geheim gehouden worden. Ook het ontdekken van de tweede Sphinx is nog niet geopenbaard. Dat de tweede Sphinx zichzelf nu onthuld staat naar mijn inzicht nauw in verbinding met de activatie van Deneb.

Doordat het British museum de 200 jaar oude aantekeningen van de Britse diplomaat en ontdekkingsreiziger Henry Salt, over een onderaards grotten netwerk onder het Giza plateau tentoonstelde, is in 2008 de Giza Onderwereld herontdekt.

Het blijkt dat het Giza plateau ook een weerspiegeling is van het Sterrenbeeld Zwaan en Deneb. Op de plek waar Deneb staat zijn in de Giza Onderwereld, de graftombes ontdekt van Osiris Thoth-Hermes.

September 2015 - Egyptische Lichtfrequenties ontsluieren om de mensheid te herinneren aan hun Goddelijk Zijn A

 

September 2015 - Egyptische Lichtfrequenties ontsluieren om de mensheid te herinneren aan hun Goddelijk Zijn B

fotos zijn van www.andrewcollins.com

Nadat de tombe van Osiris werd geopend mochten er geen foto vrijgegeven worden. Dr. Hawass verkondigde dat de sarcofaag leeg was, maar liet meteen het gebied afsluiten en tot heden toe bewaken.

Omdat de graftombe van Osiris zich in een ‘geheime’ ondergrondse tombe bevindt, op enkele meters van de Grote Piramide (ook gemarkeerd door de ster Deneb), is het mogelijk dat de grote Piramide niet door Cheops werd gebouwd maar door Osiris.

September 2015 - Egyptische Lichtfrequenties ontsluieren om de mensheid te herinneren aan hun Goddelijk Zijn C

September 2015 - Egyptische Lichtfrequenties ontsluieren om de mensheid te herinneren aan hun Goddelijk Zijn D

fotos zijn gemaakt in de tombe van Osiris tijdens een van mijn groepsreizen.

Andrew Collins, wetenschappelijk onderzoeker en auteur van o.a. The Cygnus Mystery en het in 2009 uitgegeven boek Beneath the Pyramids, was al 38 jaar bezig rondom het Sphinx gebied met onderzoeken naar de Hall of Record. Zijn vriend Rodney Hale attendeerde hem erop, dat de Hall of Records best eens op de plaats zou kunnen liggen, die de weerspiegeling van de ster Deneb op het Giza plateau is. Op deze plek is idd de ingang naar de graftombe van Thoth-Hermes gevonden.

Omdat de Ster Deneb ook de graftombe van Thoth-Hermes markeert en deze zich verbindt met de Sphinx en de Tweede Piramide (Chefren), vermoedt Andrew dat in de tombekamers, achtergelaten openbaringen liggen betreffende de door Edgar Cayce voorspelde legendarische Hall of Records.

Volgens Edgar Cayce leefde rond 10.000 tot 11.000 V. Ch. een Atlantische beschaving in Egypte, die verantwoordelijk was voor de bouw van de Grote Piramide en voor het begraven van de verloren geschiedenis van de mensheid, in een kamer die Cayce de ‘The Hall of Records’ noemde.

Dit komt redelijk overeen met de wortelrassen omschrijving van Helena Blavatsy. Zij omschrijft dat na de Val van Atlantis, de Kinderen van de Wet van Een zich onder leiding van Thoth, in Noord Afrika, het huidige Egypte vestigde.

Er is nog veel te vermelden over de Giza-Onderwereld, bij ineteresse adviseer ik om de website van Adrew en de website over grenswetenschap te bezichtigen.

Mijn vrienden Richard en Judith Gabriel is het gelukt om foto’s te maken, hun website is zeker de moeite waard als je jezelf wilt verdiepen in de Giza Onderwereld.

Wie weet ben jij een van de vele, die de tot op een juist Divine moment, de door Thots-Hermes bewaakte verborgen Kennis -Informatie mag herinneren….

23 september de Herfst-Equinox

Sterrenkundig berekend begint de Herfst-Equinox op 23 september. De Herfst-Eequinox is de cyclus van dood en geboorte, een cyclus die helpt om je te bevrijden van alles wat niet meer voedend is, zodat er ruimte ontstaat voor datgene wat je nodig hebt, om je persoonlijk- en Zielspad vanuit het Licht en in liefde te kunnen bewandelen.

Voor meer astrologische informatie omtrent de equinoxen kijk ik altijd op de pagina van Marlies Goovers. In dit artikel besteed ik verder geen aandacht aan de september Equinox, maar niet dat de september Equinox niet belangrijk is!

25 september, Mars en Regulus

Rond 6 uur staat de planeet Mars minder dan een graad van Regulus, de helderste ster van het sterrenbeeld Leeuw.

Naar mijn weten/gevoel mag in deze periode bij velen, de Karmische verworven ‘balast’ omtrent het Oergekwetse Goddelijk mannelijke wezen (die iedere man en vrouw in zich draagt) uitgezuiverd worden.

Even een kort inzichtgevend stukje: samen met Atlantis is ook Maldek vernietigd. Zielsdelen van de overleden wezens van Maldek incarneerden o.a. in de van het Licht afgewende Sterrenwezens en de planeet Mars.

Veel incarnaties op Mars waren een ‘product’ van genetische experimenten met levensvormen van verschillende planetaire en sterrenstelsels. Het waren agressieve, manipulerende en oorlogszuchtige rassen.

Regulus

De Ster Regulus is het hart van het Sterrenbeeld Leeuw. Leeuw staat bekend als een Koning en Regulus, zijn hart is de ‘kleine koning’, die als het ware een wakend knipoog heeft op de Kosmische Wet Zo Boven Zo Beneden. Regulus wordt ook de Helende Aardsengel Raphael genoemd en is de Bewaker van het Noorden, dat staat voor verfijning. Regulus activeert o.a. het Spirituele leiderschap.

Volle Maanverduistering 28 september

 Vandaag, als de Zon en de Maan zich verenigen, overwin ik mijn zelf, van gisteren

In de nacht van 27 op 28 september is er een Volle (bloed) Maan Eclips op 4.40 Ram.

Vanuit Egyptische zienswijzen staat een Maan- of Zon verduistering voor de samenkomst van het Universeel licht van de Zonnegod Ra en de Universele Wijsheid van Isis.

Ook tijdens deze Volle Maansverduistering zal licht en donker centraal staan.

Het is de Volle Oogst Maan van Onsterfelijkheid: In het oude Babylon beschouwde men de Oogstmaan al als de Maan van de dood en wedergeboorte, het gewaarworden van het nieuwe zaad als schakel in de nieuwe levenscyclus. De Volle Maan in Ram werkt ook bekrachtigend als men zich afstemt op nieuwe Zielsdoelstellingen en projecten.

De Volle Oogst Maan sluit een periode af van de voorheen opgebouwde kracht, die nu het hoogtepunt heeft bereikt. De enorme kracht van Volle Maan versterkt altijd de energie van het sterrenbeeld waarin de Maan staat.

Tijdens de Volle Maan in Ram Eclips is het o.a. ook goed om je af te stemmen op de relatie die je met jezelf hebt, en om jezelf de vraag te stellen of je leeft vanuit eigen overtuigingen en meningen!

Ram

Ram staat in verbinding met de hersenen, het hoofd. Voor het kunnen transformeren- transmuteren naar het Goddelijk Zijn behoren alle hersenen verbonden te zijn met het hart én de ‘geheime’ hersencellen van het hart….

De Volle Maan in Ram Eclips activeert en triggert het onderbewustzijn, om inzichten te ontvangen in je dualiteit en je tekorten om androgeen te worden. (Androgene is een vorm, waarin het mannelijke- Goddelijk wezen totaal in balans is met het vrouwelijke- Godinnen wezen, dat kan functioneren in een Goddelijk Lichaam en de Geheime Kennis van Ether, de Kosmische Blauwdruk, door het Aardse heen kan ophalen uit de Universa/Boven de Universa, om samen te werken met en dienstbaar te zijn voor Al Wat Is.) Vandaar dat de Volle Maan in Ram Eclips ook de Heilig Huwelijk activering Maan genoemd wordt.

De eclips zal alles in je DNA laten ontwaken wat op dat moment in overeenstemming is met je Zielniveau.

Zoals ik in het begin schreef, is naar mijn inzicht september een voorbereidende periode én o.a. de eerste stap naar het collectief Herrijzen van de Goddelijke Kinderen van de Wet van Een.

Helena Blavatsky schreef in de Geheime Leer deel II dat:

‘alle mensen geestelijk en lichamelijk dezelfde oorsprong hebben’ en dat ‘de mens in wezen Een en dezelfde essentie is.’

Alice A.Bailey schreef in De Nieuwe Psychologie deel II:

“De Ziel is het wezen dat tijdbewust is in de ware zin van het woord. Zij bekijkt de periode van openbaring als één geheel, waardoor zij een gevoel van proportie, een begrip van waarden en een innerlijk besef van synthese verkrijgt. Wanneer wij deze houding van de Ziel begrijpen, wordt onze gehele leefstijl en het gevolg van sterven, volkomen gewijzigd.”

Helena Blavatsky omschrijft in de Geheime Leer Deel II:

“HET HEDEN IS HET KIND VAN HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET PRODUCT VAN HET HEDEN. EN TOCH, O TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE LEVENDE DRIE-ËENHEID IN ÉÉN – HET MAHAMAYA VAN HET ABSOLUTE IS”.

Vanuit het Universele Licht en in liefde wens ik jullie een ‘ontwakende’ september maand toe. Hart -Ziel omarming, liefs Donny www.cosmicflower.nl

83 REACTIES

 1. He Sabine,
  .
  Ik kan me goed voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer zag en dat alles op elkaar lijkt. Die ervaring heb ik ook gehad. En iedereen heeft het over transformeren. Vermoedelijk is het toch wat anders, dat APK, je loopt immers nog steeds met dat gevoel van niet OK zijn met jezelf 😉 Met wat ik bedoel laat je dat gewoon achter. Het enige wat nodig is, is willen en voelen.
  .
  Mooi en goed zoals je bezig bent! 🙂
  .
  Groetjes en knuffels terug 😉

  • Okeee robert, dan was het toch anders dan die van jou 🙂

   Dank je wel he 🙂 en jij ook groetjes en knuffels terug…….en idd wat een liefde hier hahahahaha <3 <3 <3

  • Hoi Sabine,
   .
   Mja, makkelijker kunnen we het niet maken 🙂
   .
   Graag gedaan en succes verders!
   .
   Heerlijk die liefde hè, en volgens mij heeft Aart een oogje op me 😉
   .
   Fijne dag!

 2. He Sabine,
  .
  Ik kan me zeker wat voorstellen bij wat je doet, en fijn dat dat werkt voor jou!
  .
  Om er toch iets over te vertellen. The force is strong with this one 🙂
  .
  De weg die ik heb gevolgd is (grotendeel) universeel voor iedereen. D.w.z. dat de manier waarop belemmeringen tot stand zijn gekomen bij iedereen hetzelfde is. Iedereen heeft dus hetzelfde soort belemmeringen op een bepaald nivo in zijn wezen. Dat maakt het makkelijker om ze op te sporen en aan te wijzen, en dus op te lossen. Dat bedoel ik met exacte oorzaak 🙂
  .
  Voorbeeldje. De eerste belemmering waar bijna iedereen tegenaan loopt is het beperkende besluit wat op hele jonge leeftijd is genomen over zichzelf of toekomst vanwege een ondragelijke situatie. In beginsel leeft dit besluit nog onbewust in je wezen en wordt getriggerd door alledaagse situaties, waardoor je bijvoorbeeld angstig wordt, gaat vluchten. Kan vanalles zijn. Dus iedereen heeft zo'n besluit, maar wat dat dan is, is voor iedereen verschillend.
  .
  Eenmaal bewust geworden van het bestaan hiervan, het besluit zelf, onder welke omstandigheden dit besluit is genomen (de gevoelens in kwestie), kun je jezelf hiervan bevrijden : besluit terugdraaien en jezelf vergeven voor dat besluit (dat is de transformatie hier). Alle gevoelsmatige gevolgen en lading wat aan dit besluit hangt, zal mee verdwijnen. Dat ga je voelen 🙂 Dit was mijn eerste transformatie. Ik vond dat indrukwekkend omdat ik nog nooit zoiets had meegemaakt of gezien, en gevoeld! 🙂
  .
  Groetjes enzo van Robert 🙂

  • mogge 🙂 🙂

   Lief Robert, dat je het toch nog even wilde vertellen!
   Zo een transformatie zo als jij dat uitlegt zoals hierboven beschreven heb ik in het verleden ook gedaan. APK noemde deze dame het:) Algemene persoonlijke kennis. Ik praat dan zeker over ruim 18 jaar geleden en dat heeft bij mij ook toen zeker zijn vruchten afgeworpen, dus ik kan mij ook goed voorstellen wat dat bij jou gedaan heeft 🙂

   Weet je alles is goed in deze, iedereen doet datgene wat past bij hem of haar en dat is ook weer voor iedereen verschillend. uiteindelijk komt iedereen er wel in zijn eigen tijd en op zijn eigen manier 🙂 en in zijn eigen tempo!

   Ik heb zoveel therapieën, workshops, healingen gehad in de afgelopen jaren, kan er wel een boek over schrijven 🙂 🙂 hoe je het wend of keert ,alles heeft bij gedragen en mij geholpen en mij gebracht waar ik nu ben!

   Aartsengeltje heeft mij ook zoveel geholpen en gebracht en nog GRATIS ook hahahahaha
   heeft me niets gekost, hoe mooi is dat! Aart is voor mij NU de persoon die de laatste puzzelstukjes op zijn plaats heeft laten vallen voor mij(en nog steeds). Ik ben dankbaar dat ik deze wijze man heb mogen ontmoeten op deze site!!!!

   Dank je robert, dat je het alsnog met mij wilde delen..groetjes en knuffeltjes van mij 😉 <3

  • Volgens mij heeft Aart een oogje op me 😉
   hahahahaha, ja echt he Robert!! Uuuuuh, nee MEESTER Robert 😉

   jij ook een hele fijne zondag! <3 <3 <3

 3. He Sabine,
  .
  Als je bewust bent geworden van de oorzaak, wat staat je dan in de weg om er definitief afscheid van te nemen?
  .
  Voor de rest begrijp ik je schrijven heel goed.
  .
  Wel grappig dat je dit zegt :
  "zo blijf je bezig…jezelf maar willen veranderen omdat je "zogenaamd" denkt dat iets niet goed is aan jezelf. "
  .
  Laat dat nou net zijn waar je last van hebt, dus waarempel het zat er al 😉
  .
  Ik kan je wel vanalles vertellen maar het gaat er om dat jij happy bent (met je leven, met jezelf). En mocht het nou niet helemaal 'slijten' 🙂 , dat niet OK zijn met jezelf, dan schrijf me gerust eens aan, en dan wil ik wel verder uit te doeken doen over transformeren. Anders blijft het gewoon maar een verhaal, zonder dat je de intentie hebt om er iets mee te gaan doen.
  .
  Groetjes Robert 🙂

 4. He Sabine,
  .
  Als ik bewust geworden ben van de exacte oorzaak en die getransformeerd heb, dan is de transformatie instant, dus direct. Ben je het gewoon kwijt, die komt niet meer aankloppen nee. Next! 🙂
  .
  Mogelijk dat je nu nog niet exact de oorzaak weet en mogelijk ook niet hoe je 'm achter kunt laten. Om tot de exacte oorzaak te komen helpt het als je weet hoe zoiets er uit kan zien en hoe je zoiets aan kunt pakken.
  .
  Als jij niet OK over jezelf denkt helpt het om er eens wél op in te gaan om te achterhalen wat je nu in de kern dwarszit, en wat je bijvoorbeeld over jezelf hebt besloten. Alles wat jou belemmert zit in je zelf, is door jezelf gecreeerd en dus ook in jezelf op te lossen.
  .
  Groetjes Robert

  • hee robert,

   Jij schrijft: Wel grappig dat je dit zegt :
   "zo blijf je bezig…jezelf maar willen veranderen omdat je "zogenaamd" denkt dat iets niet goed is aan jezelf. " Laat dat nou net zijn waar je last van hebt, dus waarempel het zat er al 🙂

   Jaaa hahaha, das een hele goeie wat je nu zegt……..bingo wederom…u gaat door voor de magnetron 🙂 🙂

   Maar tis wel nu zo dat ik er niet meer mee bezig ben in de zin van er bezig mee zijn in de vorm van doen zoals voorheen. Tis nu zo door alles er gewoon te laten zijn dat het voorbij komt en ik me er bewust van ben dat dit stuk er nog zit, is toch anders voor mij nu dan voorheen.

   En het kwam natuurlijk ter sprake doordat ik in eerste instantie reageerde op jou reactie aan Aart.

   Jammer dat je het niet wil vertellen joh jou methode 🙂 ….was toch nieuwsgierig hoe dat dan werkt bij jou! fijne avond en groetjes 😉 terug xxx

   .

 5. Aart,
  .
  Als je liefde bent, kun je liefde voelen. Als je liefde bent dan zit er niets meer tussen jou en jezelf en liefde. Liefde is de stroom van het leven/bestaan/wat-is. Voel je liefde in jezelf, dan voel je de stroom van het leven in jezelf. Liefde is de pure energie van de schepping, waar we allen onderdeel vanuit maken.
  .
  Het gevoel van liefde, die energie, zal er altijd zijn. Alles wat bestaat is een uitdrukking van liefde. Ook al voel jij het nu niet, wat denk je dat er gebeurt als je komt te overlijden? Je zult in liefde worden ontvangen. Brrr of niet? 🙂 Of blijf je nog even ronddolen op aarde, gezien je weerstand 🙂
  .
  Ik kan het niet helpen, maar sinds dag 1 dat ik je schrijven las, had ik al het gevoel dat je niet (meer) weet wat liefde is. Ik weet dat het in je zit, alleen moet je het wel willen (voelen). U heeft een mooie les in liefde vind ik.
  .
  🙂

  • Robert, ik weet wat de exacte oorzaak is. Dus die informatie heb ik al. Gelukkig weet ik Nu dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn als dat ik voorheen WEL altijd dacht…..hoe mooi is dat 🙂 Ik heb de tools in handen nu! En die zijn eenvoudig…..puur bewust zijn, herkennen, laten zijn, dat is alles…….en ik kan beamen in het NU dat het werkt 🙂 En nee, ik onderdruk niets(meer)
   Meer kan ik niet doen, en eigenlijk is het niet eens iets DOEN 🙂 juist niets doen! Dat was de valkuil elke keer. Van alles blijven doen….maar het is juist andersom 🙂 niets doen is de sleutel en jaaa dat is juist de moeilijkheid……voor vele mensen en dat snap ik maar al te goed!!! 🙂
   En maar blijven sleutelen aan jezelf….zo blijf je bezig…jezelf maar willen veranderen omdat je "zogenaamd" denkt dat iets niet goed is aan jezelf. Al huppelend van de ene egocreatie in de andere egocreatie …..mijn god…..doodmoe word ik er van……uuuh werd ik er van bedoel ik 😉
   Uitzoeken doe je met je HOOFD…weet je nog? zo kom je niet uit dat hoofd he! En blijf je maar ronddolen, ego is zooo slim…zo waar wat Aart zegt.
   Nee, ik weet beter nu lieve Robert, ik zoek niets meer uit en dan komt het verhaal van zelf(de exacte oorzaak zoals jij dat benoemd)…hoef je niets voor te doen, hoe mooi is dat 🙂
   Laat alles er maar gewoon ZIJN en dan zie je vanzelf wel wat er nog speelt.

   Ben dan toch wel nieuwsgierig naar jou specifieke methode….omschrijf jij eens in jou woorden wat die transformatie dan inhoud? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Klinkt simpel 🙂

   knuffel

 6. He Sabine,
  .
  Die ongemakkelijke gevoelens is toch wat de buitenwereld aan jou laat zien dat je niet helemaal OK met jezelf bent?
  .
  Als je daadwerkelijk bewust bent geworden van de oorzaak én die achter je hebt gelaten, zou ik niet weten wat er dan nog te slijten valt 🙂
  .
  Maar slijt u rustig voort 🙂
  .
  Beste graadmeter blijft je gevoel natuurlijk. Succes!

  • Maar lieve Robert, werkt het bij jou dan zo dat op het moment dat je de oorzaak weet en die je dan achter je hebt gelaten(zoals jij zegt) dat het meteen weg is? Komt het dan niet meer aankloppen bij jou? Bij mij blijkbaar wel dus 🙂 Ik weet de oorzaak, maar het komt toch nog bij mij aankloppen hoor! 🙂 🙂 Maar zoals ik al zei……het word wel minder, das vooruitgang! Aangezien ik er niet meer op in ga(het dus niet meer voed, of mee in gesprek ga, of mee verbind of dus eigenlijk niet meer mee identificeer) het geen aandacht meer geef, zal het( ego/kleine afhankelijk kind/oud zeer) uiteindelijk sterven(oplossen). Tot het moment dat het volledig is verdwenen(opgelost)…..

   knuffel <3

 7. Hoi Sabine,
  .
  Dat is toch precies wat liefde is : dat jij 3 prachtige kinderen hebt en dat je de liefde voelt stromen als je in contact met hun bent! Je gevoel weet precies wat het is, en dan is er geen noodzaak meer voor benamingen of beschrijvingen, of prietpraat 🙂
  .
  En je weet ook dat je dit niet altijd voelt stromen, maar dat je je wel eens geblokkeerd voelt, da's simpelweg omdat er nog wat 'tussen jou en de liefde staat'. Ik zal maar niet over 'levenslessen' beginnen 🙂 Maar om het bruggetje te slaan met wat je verder zegt : angst, boosheid, verdriet is wat er dan tussenkomt staan, datgene wat jou je liefde belemmert.
  .
  Je weet wie je niet bent zeg je, weet je dan wie je wél bent? 🙂
  .
  Groetjes Robert

  • Neen, dat is niet wat Liefde is.
   .
   Zolang er een Liefde is die voelbaar is, is dat geen Liefde.
   .
   Liefde, voelt zichzelf niet.
   .
   Liefde voelen is nog een opstapje naar 'Liefde-zijn'.
   .
   Toch?
   .
   Niets mis met Liefde voelen hoor maar als het je missie is om naar het gaatje te gaan dan zal ook dat gevoel van Liefde verdwijnen.
   .
   Voel jij de Liefde tussen jou en een bromvlieg stromen, Robert?
   .
   Ach, wat weet ik er nou van.
   .
   Ik heb geen Hart.
   .
   Wat is dat toch, dat Liefde voelen stromen.
   .
   Hoe voelt dat?
   .
   Wie voelt dat?
   .
   Waarom is dat zo wenselijk?
   .
   Waarom heb ik dat niet als ik op de toilet zit te boutersen.
   .
   Als ik moet kiezen tussen Liefde voelen stromen of de smaak van koffie in mijn mond dan wist ik het wel.
   .
   Ik ga koffie zetten.
   .
   M.a.w. wat is nou die Liefde en wat willen we of moeten we er toch mee.
   .
   Hoe kan het dat ik die reut der Liefde geheel heb zien wegvallen en het Universum op mijn inmiddels kunstknie DANK dat dat heeft mogen geschieden.

  • hahaha, wat ben je toch een lekker ding he Robert 🙂
   Dat met die boosheid, verdriet, angst en blijheid was een voorbeeld van het verleden….. Wat heerlijk dat ik dat kan zeggen nu!!!!! YES

   Die blijheid heb ik altijd wel gehad, maar er zat wel veel verdriet achter die glimlach. Ik kon dat natuurlijk heeeeel goed verbergen 🙂 Door de afgelopen jaren(jaa Aart zolang volg ik je al ) met het indirecte contact met mijn drielingvlamindepanziel (hahahahaha) Aart heb ik veel inzicht gekregen in mijzelf. Ik heb heeeeeel veel gehuild, ik kan er wel een oceaan mee vullen 🙂 🙂 Ben ook heeeeeel boos geweest en niet te vergeten ANGST was ook zeer aanwezig in mij. De woorden van Aart…kom maar op met die angst…daar ging ik hoor…..het laatste stukje wat in mij werd aangeraakt ben ik onder ogen gekomen……….Alsnog mijn Dank hiervoor Aart 😉
   Ik blijf je bedanken 🙂 🙂 Nou ben ik ook echt dankbaar hiervoor!!!!

   Hoe dan ook..ben nog steeds blij maar zonder verdriet, als ik tranen in mijn ogen krijg, want dat heb ik zeker nog is het altijd van vreugde…..

   Belemmeringen voel ik niet meer. niets raakt me meer, niet meer mbt pijn in welke vorm dan ook.
   Het enige wat ik nog heb en wat dus nog voorbij komt in het Nu zo af en toe…..maar word trouwens ook steeds minder dus die is nu ook langzaam aan het sterven 🙂 🙂 is een Sabientje die niet kan geloven dat ze OKE is….dat ze het ook verdiend hier te zijn. Gek he, ik kan het bij iedereen zien hoe mooi ze zijn, maar bij mezelf…. goh.das moeilijk hoor 🙂
   Het stomme in deze is dat de buitenwereld dat niet aan mij laat zien. Iedereen is lief, geven me complimenten, van alle kanten word ik geholpen in welke vorm dan ook( niet arrogant bedoelt hoor), maar toch….dit zit duidelijk in mij, hoe ik mijzelf zie. Naja dat is het dus……kwestie van slijten( Aarts woorden wederom) en dat is ook zo. Het komt steeds minder aankloppen bij me….dus er komt een moment dat ik weet dat t vergoed wegblijft! 🙂 🙂
   Dan gaat Sabientje de vlag uithangen 🙂 : )

   knuffel xxxx

   • hahahaha……bingo 🙂 Das natuurlijk ook wel waar wat je zegt Robert, want dat stukje raakt inderdaad nog! Maar het doet niet echt pijn ofzo..hahaha…..meer iets van uuh, tsjaah ik weet niet zo goed hoe dit gevoel uit te leggen maar het blokkeert wel iets in mij op zo een moment maar tis niet zo als verdriet of boosheid.
    Ik weet wat de oorzaak is.

    Dus dat slijten is prima hoor 🙂
    Herkennen is genoeg..einde verhaal!
    Meer kan ik er niet meer van maken 🙂

    Dat is het hem juist Robert, de buiten wereld kan zeggen dat ik OKE ben, maar daar word ik ongemakkelijk van of zoiets. Ik geloof het zelf nog niet helemaal. theoretisch begrijp ik t allemaal wel maar mijn gevoel doet (nog) iets heel anders 🙂
    Dat is okee, ik laat het er zijn……….maar ik identificeer mij er niet meer mee 🙂
    Ik hou het maar bij slijten hoor en weet je Robert, het verdwijnt echt uiteindelijk!

    knuffel <3

    • He Sabine,
     .
     Call me crazy, maar is het niet makkelijker om gewoon de exacte 'zelfbeperkende overtuiging die je ooit gecreeerd hebt' op te sporen en te neutraliseren? Hoef je in ieder geval niet steeds tegen jezelf te zeggen dat je iets niet bent en dat je iets dient te slijten. Gewoon de angel er uit halen.

     🙂 🙂

   • "dit zit duidelijk in mij, hoe ik mijzelf zie"
    .
    Sabine, wie is die ik in de woorden; hoe ik mijzelf zie?
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    En wat ziet die ik dan als mijzelf?.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Sabine, mijn COMPLIMENTEN, je bent een
    .
    .

    • aaah, lieve Aart toch….Vind ik trouwens een heel leuk liedje! 🙂

     Die ik is het afhankelijke kleine kind/oud zeer(om jou woorden te gebruiken) Die altijd (in t, verleden dan) te horen kreeg dat ie NIET OKE was.
     Dus die ik, vind t heel moeilijk om te geloven dat ik WEL OKE ben.
     DE overtuiging van niet OKE zit er zo in vast geroest, dat die andere ik 🙂 🙂 dat eigenlijk ook een gecreëerd nieuwe overtuiging is maar niet echt wil aanslaan geloof ik hahaha dat ik wel OKE ben…….volg je me nog? 🙂 🙂
     En hoe lief ik het ook allemaal vind wat de omgeving zegt, ik ga er van blozen, voel me ongemakkelijk en denk op een gegeven moment, hou nu maar op hoor! Tis normaal zoals ik ben.

     En dan weet ik, of herken ik op t moment dat t speelt/aandient……neeee dat ben ik niet. Herken het, laat het er zijn, en meer kan ik niet doen.
     kwestie van slijten!
     Komt goed! Weet t zeker…thanx too you !

     knuffel <3 <3

     • Sabine, wie gaat er blozen en wie voelt zich ongemakkelijk?
      .
      Ik hou er over op hoor.
      .
      Zoals jij verwoordt wat er bij je geschied gaat het m.i. PERFECT en komt het zeker goed, je bewustheid is GODDELIJK en het natuurlijk proces vertelt je de rest wel.
      .
      Ik weet niet of ik je juist begrijp m.b.t. dat OKE zijn.
      .
      Het kan zijn dat omdat er een oude overtuiging was die zei dat 'je niet OKE bent) er gedurende een tijdje een overtuiging ontstaat vanuit de mind dat 'je wel OKE bent'.
      .
      Maar uiteindelijk zal datgene wat zich oke of niet oke zou kunnen voelen of vinden er nier meer zijn.
      .
      Dan is er enkel het NU waar zich die mind dingen niet meer kunnen/zullen afspelen.
      .
      Staat hier weer niets nieuws he.
      .
      Dikke KUS met mondkapje (3x nagedacht) van Sabine/Aart.

      • hahaha Aart, mondkapje???? Hoe weet jij dat nu dat ik strondverkouden ben? 😉

       Dat kleine meisje(sabientje) he, dat bloost, voelt zich ongemakkelijk, want het kreeg eerder nooit complimenten, het kreeg alleen maar te horen wat niet goed was, tsjaah, zo helder als een klontje he 🙂 😉

       Ik begrijp heel goed wat jij bedoelt!!!! Roeren in dezelfde brij zijn nu de woorden die bij mij binnen komen als ik jou schrijven nu lees.
       Ik zeg ook dus niet tegen mijzelf (meer) 🙂 Sabine jij bent OKE, want dat is natuurlijk wat je bedoelt in deze.
       Nee, ik zeg NIETS meer 🙂 🙂
       Laat het er gewoon ZIJN…….einde verhaal!
       En dan zal het uiteindelijk ook verdwijnen….
       Jaaa Aart, ik heb heb heel veel geleerd van jou en zit nog in de klas bij je (symbolisch bedoelt natuurlijk he ) En voer de opdrachten uit in de praktijk en zie dat het zijn vruchten afwerpt! DANK U MEESTER Aart,

       dikke kus terug…leerling sabine

       • Meester Sabine, dat mondkapje sloeg op dat condoomverhaal van een ander artikel, iets met uitwisselen van energie bij het bed delen of zoiets.
        .
        Je ziet dat ik hier heel wat uitkraam en laat er nou maar 1 leerlinge Sabine zijn die een Meester ziet.
        .
        Dat kan toch niet aan de Meester liggen.
        .
        Neen, lieverd, dat is enkel Sabine die iets in haar zelf herkent daar bij ene idioot die Aart heet.
        .
        Het is zelfs zo erg dat ene Aart enkel bestaat omdat Sabine 'de energie lezen' kan.
        .
        Maar als jij een Meester wenst dan ben ik je Meester.
        .
        Ik heb er alleen moeite mee om jouw als leerlinge te zien maar Robert zal zo liefdevol zijn om mij te vertellen hoe dat bij mij komt.
        .
        Ik noem Robert even omdat hij mijn Meester is.
        .
        Dat zeg/schrijf ik natuurlijk niet want dan vertikt hij het helemaal om te verzuipen in de Liefde.
        .
        He he, eindelijk eens de waardering die Aart verdient.
        .
        Aart is een MEESTER en heeft en leerling.
        .
        Ik hou mijn Hart vast, het is bijna de 28ste.

      • Hee Aart, weet niet of ik mezelf jouw leerling zou noemen. En al helemaal niet of meester het woord is wat ik voor jou zou kiezen 🙂
       .
       Maar eh, ik leer wel ook heel veel van jou!
       .
       Dank je wel!
       .
       Groetjes N.G.

  • He Sabine!
   .
   Klinkt heel erg mooi, echt Sabine, goed bezig hoor!!
   .
   Ook natuurlijk dat van 'lekker ding' haha 🙂
   .
   Ennuh, als niets je raakt en niets je belemmert, dan heb je toch ook geen last van dat Sabientje niet OK is met zichzelf? 🙂
   .
   Je zegt dat de buitenwereld niet aan jou laat zien dat Sabientje niet OK is : ben benieuwd hoe jij je voelt als de buitenwereld tegen jou zegt dat jij OK bent? Ben je daar OK mee?
   .
   Slijten is natuurlijk ook een manier om *er mee om te gaan*. Maar dat hoeft niet, als je er voor kiest om de oorzaak aan te pakken…
   .
   Groetjes en knuffels enzo van Robert…. als dat geen liefde meer is 🙂

   • Robert, hoe pak ik de oorzaak aan?
    .
    Pappie heeft me misbruikt, ik kan al jaren weer gewoon zitten.
    .
    Ik laat me nu niet meer misbruiken.
    .
    Ik kan de goede man recht in de ogen kijken zonder enige beleving.
    .
    Ik heb mezelf en hem vergeven.
    .
    De Liefde stroomt volop tussen ons.
    .
    Maar af en toe jeukt mijn bibs.
    .
    Wat moet ik nou nog meer doen?
    .
    Oei nog maar 6 dagen.

   • Aart,
    .
    Van mij hoef je niks te doen. Mocht je er nog last van hebben, buiten fysieke klachten, dan kunnen we het er verder over hebben 🙂

 8. "23 september de Herfst-Equinox

  Sterrenkundig berekend begint de Herfst-Equinox op 23 september. De Herfst-Equinox is de cyclus van dood en geboorte, een cyclus die helpt om je te bevrijden van alles wat niet meer voedend is, zodat er ruimte ontstaat voor datgene wat je nodig hebt, om je persoonlijk- en Zielspad vanuit het Licht en in liefde te kunnen bewandelen."
  .
  Nou lekker hoor, ben ik plots bevrijd van het persoonlijk-en Zielspad.
  .
  Licht en Liefde zeggen me ook niets meer.
  .
  Dat is even bevrijdend zeg.
  .
  Ik ga er eens een boterhammetje in stoppen dat lijkt me heel voedend.
  .
  Ik heb voor de rest niets nodig op dit moment.
  .
  Misschien later in het jaar een paar schaatsen maar dan moet het eerst maar eens flink gaan vriezen.
  .
  Ik word een beetje Licht in het hoofd, snel aan de boterham want met liefde ga ik het niet redden.

  • heeey Robert, n.m.i gaat het inderdaad niet terugkomen hoor….. er zit er wel wat in wat Aart zegt 🙂 Nou klinkt dat natuurlijk heel ongeloofwaardig maar hij heeft gelijk wat ie allemaal uitkraamt! Nooit verwacht dat ik dit ook ooit zou voelen….of juist niet eigenlijk meer 🙂 😉 knuffel <3

   • hihi Robert, snapte wat je bedoelde hoor! maar "liefde, god, bron, essentie whatever" kan niet weggaan , want dat is wie je bent! Maar die ander soort liefde, waar de meeste mensen het over hebben die verdwijnt, dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Eenmaal weg, is het weg, komt niet meer terug heb ik in de gaten nu 🙂 knuffel wederom <3

   • Hi Sabine, en wat is dat dan voor liefde "waar de meeste mensen het over hebben"? En zou dat dan wel liefde zijn? 😉
    .
    Wat mij betreft is er maar 1 'soort liefde', meerdere soorten bestaan feitelijk niet, liefde is liefde. Zal er maar niet over door gaan reutelen 🙂

   • Hoi Sabine,
    .
    Wat is die vertaling dan, dat verhaal, waar je het over hebt?
    .
    Je hebt kinderen geloof ik. Kun jij het wel eens in jezelf voelen stromen als je in contact met ze bent? Voel jij het wel eens stromen in jezelf? Mag je dat liefde noemen, volgens jou?
    .
    Groetjes Robert 🙂

    • Kan vele voorbeelden geven maar …ik hou het kort als bv………ik heb een missie/taak 🙂 want………….vul het maar in.

     Zo zijn er vele verhalen in de naam van liefde……

     liefde IS gewoon…
     liefde heeft het niet over…..
     liefde is niet bezig met….
     liefde voelt niet dat ie liefde is…je bent gewoon wie je bent.nl

     Aart zei het eigenlijk wel mooi, het is ook maar om iets aan te duiden, te benoemen, wij hebben het liefde genoemd en dat is ook prima, je kan er vele benamingen aan geven.

     En jaaa, ik heb 3 prachtige kinderen 🙂 en natuurlijk voel ik liefde stromen als ik in contact met hun ben……..

     Wat dat betreft zijn we het zeker met elkaar eens 🙂

     Die ander soort liefde zou ik kunnen benoemen als angst, verdriet, boosheid en zelfs blijheid al zou je dat op onbewust/bewust niveau niet zo benoemen en of voelen.
     Dat zijn uiteindelijk wel de onderliggende emoties die er ten grondslag aan liggen nadat het helder word.

     Ik heb zoveel gehad aan Aart zijn reacties…ik weet nu wie ik NIET ben en op het moment dat er een gedachte/gevoel voorbij komt ben ik mij bewust dat ik dat NIET ben en dat geeft per direct bevrijding….
     Ik laat het er zijn maar identificeer mij er niet meer mee en dat maakt dat het verdwijnt……

     knuffel sabine

   • Ben het helemaal met je eens hoor robert, dat er maar 1 …. essentie, bron,ziel, liefde of hoe je het ook wil benoemen is 🙂 maar ik zag/voelde dat altijd anders en dacht dat het liefde was en dat is wat de meeste mensen ook zo zien/denken /handelen/voelen enz.

    De meeste vertalen liefde…..en dan komt er een verhaal.
    Die andere vorm van liefde heeft geen verhaal.

    knuffel en een fijne avond nog 🙂

    • "Die andere vorm van liefde heeft geen verhaal."
     .
     En zo is het maar net.
     .
     Daar waar geen verhaal is, is liefde.
     .
     Einde der verhaal is dat liefde ook maar een verhaal is.
     .
     En dat kan wel eens verdomd lastig te verteren zijn.
     .
     Althans voor het verhaal.
     .
     Liefde is hooguit een aanduiding voor iets.
     .
     Maar op zich is het niets.
     .
     Hooguit het ontbreken van iedere identificatie met iets.
     .
     Een opgelost zijn, een grenzeloos zijn, openheid, ontspannenheid, controleloosheid (sorry Dikke v D) .
     .
     Maar ja, leef het leven maar eens zonder verhalenverteller en verhaaltjes.
     .
     Even om mijn verhaaltje tot een goed einde te maken; uiteindelijk is dat wat je bent ook maar een verhaaltje waar je in het NU ook niet mee bezig bent.
     .
     M.a.w. dat wat je bent is ook maar een duiding.
     .
     Die uiteindelijk verdwijnt omdat het ook maar een duiding is en mogelijk nog een houvast der verhaaltjes/verhalenverteller.
     .
     Sabine, voor zover nog gewenst/nodig, U bent een zegen voor de mensheid.
     .
     Wat ben ik blij dat de brandstapel is afgeschaft, wat zou ik branden.
     .
     Alles ontnemen van liefde is gelijk aan autodrop.
     .
     Al kan de duiding LIEFDE een opstapje zijn tot waar het uiteindelijk naar toe gaat.
     .
     Maar dan zal de mens wel tot inzicht moeten komen dat wat hij/zij LIEFDE noemt tot op heden gebaseerd is op EIGENBELANG.
     .
     Niets mis mee want dat is onderdeel van het proces maar dat EIGENBELANG is wel verdomd lastig te doorzien, laat staan te doorvoelen want het EIGENBELANG is gebaseerd op leven of dood van een klein afhankelijk geboren wezentje.
     .
     Aart, hou toch op met die vreselijke verhaaltjes van je, ik wil LIEFDE, ik wil LIEFDE voelen, ik wil niet terug geworpen worden op mezelf, we zijn mens, een kuddedier, we moeten het samen doen, samen zijn we 1, we hebben allemaal een HART, luister naar de stem van je HART en doe toch eens niet zo hard en neen ik ben geen klein kind meer wat aandacht, verzorging, hulp nodig heeft, ik wil enkel LIEFDE en daar is niets mis mee, iedereen wil LIEFDE, kijk om je heen, doe toch niet zo verbitterd, je mist gewoon/ontbreekt je aan LIEFDE.

     • Dus eigenlijk weet je eigenlijk niet wat liefde is 🙂
      .
      Voel je het leven in jezelf stromen?
      .
      Liefde is niet niets, het is juist alles, het is de bron van jouw bestaan, het leven, en alles wat jou jou maakt. Het gaat niet om aan- of afwezigheid van duidingen of opstapjes, en zeker niet om afhankelijkheid. Al kan afhankelijkheid in liefde jou heel goed leren wat liefde nu wél is. Als je het leven aan wilt gaan tenminste.
      .
      🙂

    • Ligt er maar net aan door welke bril je dat wenst te bekijken 🙂
     .
     Als bewustzijn komen we allemaal uit dezelfde bron, in dat opzicht zijn we hetzelfde. Alleen hebben we sinds het verlaten van die bron heel wat dingen meegemaakt, en wat pijntjes opgelopen. Nu kun je al die pijntjes aanpakken, nog steeds bestaat er een 'persoonlijkheid' : fysieke eigenschappen, voorkeuren. Verder kom je hier naar aarde met intenties, en jaja : een levensmissie. Maar ja, dat zal allemaal wel niet in jouw kader passen 😉

    • nee Aart, geen enkel verschil. Behalve het uiterlijk dan, ik zie er anders uit dan jij 😉 knuffel van mij….dat blijf ik doen hoor 🙂 <3

     • Sabine, 'ondanks' dat uiterlijk (m.a.w. is toch maar net of de mind ergens een onderscheid/grens maakt of niet), zie/ervaar ik geen enkel verschil.
      .
      JIJ BENT MIJ en IK BEN JOU.

      • Echt aart????? Als jij een paar mannen, vrouwen, kinderen, dieren en bomen op een rij ziet staan is er geen verschil voor jou???? Dat ervaar/zie ik (nog) niet hoor 🙂 Niet dat het ene beter of mooier is dan het ander, want de schoonheid zie ik wel in elk van hen…maar ik zie wel of t een boom is of een mens of dat de een blond haar heeft en de andere donker haar en niet te vergeten 🙂 of het een man of een vrouw is 🙂 🙂 JIJ BENT MIJ EN IK BEN JOU….. daar kan ik wel wat mee 🙂 knuffel

       • Echt Sabine.
        .
        Maar mogelijk ben ik geestelijk niet in orde en is het maar goed dat jij het (nog) niet zo ervaart.
        .
        M.a.w. alles wat ik hier neer kwak of kwaak heeft enkel als mogelijk nut om te herkennen als het bij jezelf heeft plaats gevonden en je daar niet mee dealen kunt omdat je denkt; dat is niet goed, ik wordt gek.
        .
        Ik zeg niet dat je dat doet maar het kan hier maar staan; je moet niet willen of streven of denken dat het bij jou moet zijn zoals bij Aart.
        .
        Aart vertelt hooguit hoe het bij hem ervaren wordt en wie weet is eenzame opsluiting wel het beste.
        .
        Even zoals ik het ervaar; als ik mijn ogen open doe dan zie ik precies het zelfde als wat een ander ziet aan beeld maar er klapt niet gelijk het geheugen open wat een betekenis aan dat beeld geeft.
        .
        Dat gebeurd vanzelf wel als dat praktisch nodig is en er is geen eigen verhaaltje/oude ervaring meer bij wat er gezien wordt.
        .
        In eerste instantie wordt er dus geen man of vrouw of steen gezien maar enkel 1 geheel of zoiets.
        .
        Ik zie ook geen schoonheid of wat dan ook, er is enkel beeld.
        .
        M.a.w. er is niet die directe invulling of scheiding van het neutrale/gehele beeld die er bij mij voor die tijd wel was.
        .
        Maar nogmaals deze woorden hebben enkel mogelijk nut als je aan jezelf twijfelen gaat als je OVERKOMT wat ik omschrijf. Het nut is dan dat je er gewoon laat zijn wat er is en dat er niets mis is.

      • Eigenlijk best bizar Aart wat je zegt over dat het uiteindelijk allemaal weg valt 😀 Geen oude gedachten meer die iets vertalen als je iets ziet….de geheugen klep gaat vanzelf wel open indien nodig :-D. sowieso dat werkelijk ALLES wegvalt…..goh ben gewoon soort van flabbergasted van deze info 😀 😀 nooit gedacht dat dit het nou was waar ik me halve leven al op zoek naar ben hahahahaha.. NU stop ik met denken hoor….we gaan t beleven……. kuzzzz★♥

    • Aart en Sabine voelen voor mij niet hetzelfde aan. Komt natuurlijk omdat ik me identificeer met mezelf 🙂 🙂

 9. De gebruikte terminologie komt me een beetje hol en wollig over, ik heb liever helderheid op de inhoud 🙂 Misschien heb ik de activaties misgelopen 🙂
  .
  Maar zonder gekheid, bewustzijnsgroei ontstaat niet van buitenaf, niet door de standen van de planeten, de grootte van zonnevlammen of de dag van het jaar, maar onstaat van binnenuit, doordat je actief met jezelf aan de slag gaat.
  .
  Het is wel mogelijk om energetisch beïnvloed te worden van buiten af, zoals een ander mens of een fysieke plek op aarde dat kan doen. Dan merk je op dat moment dat je bijvoorbeeld omlaag of omhoog getrokken wordt. Het voordeel van omhoog getrokken worden is dat je sneller tegen je belemmeringen/lessen aanloopt :-). Zie dat alsof er meer licht op je pijnplek wordt geschenen. Vandaar dat een hogere energie dan ook bevorderend werkt voor bewustzijnsgroei 🙂 Maar niks gebeurt uit zichzelf totdat je er zelf mee aan de slag gaat.
  .
  Groeten Robert 🙂

  • Mogelijk is er een tijd van mee aan de slag gaan en een tijd van dat er geen verschil ervaren wordt tussen binnen en buiten en je het dient te laten gebeuren.
   .
   Dit omdat er geen beleving meer is van afgescheidenheid oftewel geen eigen grens meer.
   .
   Ik zou het kunnen zien als de eikel die 6 tot 24 maanden nodig heeft om te ontkiemen en tijdens dat proces denkt; ik moet toch flink aan de slag om een flinke eikenboom te worden.
   .
   Ach een appeltje wordt vanzelf rijp en dondert uit de boom.
   .
   Al zijn er appeltjes die zich van de zon afkeren en het vertikken om rijp te worden, zelfs schudden aan de boom helpt niet.
   .
   Mijn elstar, ik lees hier boven mijn levensverhaal.
   .
   Nog maar 13 dagen, ik ga het niet redden.
   .
   Het hangt er mogelijk maar net vanaf wat de mens onder dat 'je zelf' verstaat en welk proces er gaande is.
   .
   Sprak het Universum.
   .
   Ik ga Pluto eens uitlaten, ik heb mijn plasje al gedaan zie ik.

  • Hoi Aart,
   .
   Dus jij werd rijper door thuis achter de geraniums te zitten en naar je vissen te staren? Zou kunnen hoor in jouw geval 🙂 🙂
   .
   Groeten Robert

   • Groeten Robert, bij mij was er een tijd van vreselijk veel DOEN oftewel met mezelf bezig zijn.
    .
    Tot dat ik merkte dat datgene wat aan het DOEN was ook in de weg ging zitten.
    .
    Met dat DOEN draaide ik rondjes in de eigen brij, logisch ook want ik kende enkel de eigen brij/mind/mechanismen/etc.
    .
    Toen kwamen er jaren van NIETS doen en dat voelde in het begin als rijp voor het gekkenhuis.
    .
    Maar door dat niets doen werd de boel die er zich nog afspeelde (bv CONTROLE, een altijd maar bezig willen zijn, verantwoordelijkheidsgevoel, angst) wel veel duidelijker/helderder en deed het NU, de stilte haar intrede.
    .
    En nu doe ik niets meer, er is geen bezig zijn met een ik of wat dan ook, de boel gebeurd gewoon vanzelf en dat is al niet juist omschreven.
    .
    Er is simpelweg een nergens meer mee bezig zijn vanuit een iets wat zich vroeger Aart voelde.
    .
    Ik ga de vissen eens water geven en de geraniums verversen.
    .
    Ja, ik heb nog een hoop te doen, verrekte levenslessen maar ja zelf voor gekozen.
    .
    Ach, 1 oktober is alles weer voorbij dan is alles uitgezuiverd.
    .
    Mijn androgeen, wat wordt het leven dan simpel en saai.
    .
    Dan is het enkel lachen, gieren en brullen.
    .
    Ik mis NU alle ellende en pijn al.
    .
    Hopelijk krijg ik dan kloofjes in de mondhoeken en doen die zeer.
    .
    Heb ik tenminste geen oud zeer meer maar nieuw zeer.
    .
    Alles uitgezuiverd, dat is geen hemel op aarde maar een hel.
    .
    Een niet meer met mezelf bezig zijn, een verdwenen in het geheel zijn, geen LIEFDE meer voelen of mee bezig zijn maar enkel een LIEFDE ZIJN.
    .
    Wacht even, er wordt aan de tralies gerammeld, schijnt dat ik mijn medicatie niet heb ingenomen.
    .
    Ik vermoedde al zoiets want ik had na de eerste toetsaanslag al zoiets van; wat ben ik in Groeten Robert`s naam toch aan het doen.
    .
    Waar haal ik toch de tijd vandaan en ik heb het nog wel zo druk.
    .
    Adem in, adem uit, bloedpompen, adem uit, oh nee, adem in, adem uit, bloedpompen, okselkrabben, adem in, adem uit.
    .
    Eigen schuld, ik heb wegens bezuinigingen de automatische piloot moeten ontslaan.
    .
    Dat doe ik dus in een volgend leven niet meer.
    .
    Alhoewel, volgend leven, ik raak door mijn karma heen.

    • Hoi Aart, dank voor All je reacties. Ondertussen kunnen we een heel boek met Aart wijsheden vullen. Wanneer ga je eens een artikel schrijven en onthullen wie JIJ bent 😉 Dank voor al het werk wat je hebt gedaan.

     • Hoi Natasja, ik heb nog geen enkel Aart wijsheid hier gelezen hoor, noem er eens eentje aub dan kijk ik met je mee.
      .
      Ik baal Zelf al van iedere toetsaanslag die er hier geschied, het Zijn als steken in mijn Hart.
      .
      M.a.w. een artikel zou mijn Hart niet aankunnen, ik ben daar te Hoog Gevoelig voor, het zweet breekt me uit bij de gedachte.
      .
      Onthullen wie IK ben, nou vooruit omdat het bijna de Herfst-Equinox is, ik heb geen flauw benul Natasja, ik heb er geen beleving, gevoel, gedachte of wat dan ook bij en iets verzinnen lukt ook al niet meer.
      .
      DIT is wat er IS en meer niet.
      .
      Maar als jij een artikel wilt, wie ben ik om dat te weigeren.
      .
      Waar wil je dat het artikel over gaat Natasja?
      .
      Wonderlijk toch dat ik niet de beleving heb ooit iets gedaan te hebben.
      .
      Als ik deze reactie even na lees dan hebben we hier te maken met een Gek.
      .
      Ach, boekenwijsheid/geschrevenwijsheid daar trappen we toch niet meer in Natasja, simpelweg vanuit die mindloze/gevoelloze staat leven als een onbevangen, vrij, speels kind, zonder enige beleving vooraf of erna.
      .
      Wat hebben we toch een moeite moeten doen om die natuurlijke staat van speelsheid te verlaten/vergeten.
      .
      Ik DANK jou ook voor je aanwezigheid Natasja.
      .
      Nou we hebben "de eerste stap naar het collectief Herrijzen van de Goddelijke Kinderen van de Wet van Een" wel gezet, waarschijnlijk.
      .
      Nog 9 dagen om rustig in en uit te ademen.
      .
      Ik ga eens hoepelen.

   • Dag Aart,
    .
    Je bent in ieder geval wel iets kwijtgeraakt 🙂
    .
    En veel keus had je toch ook niet op dat moment? Het was dát, of doodgaan, zoiets toch?
    .
    Waar zou die Aart in Robert's naam toch zijn?!
    .
    Wederom : groeten Robert 🙂

    • MaanDag, Robert, de beeldenstorm (1566) was er niets bij.
     .
     Ach, keus, ik weet het allemaal niet hoor het is ook maar de beleving van de mind, zoals alles maar mind is tot dat het NU/DIT er enkel IS.
     .
     Niets zo HEERLIJK (maar een duiding) als doodgaan of doodZIJN.
     .
     Als al het leven eruit is, IS er pas LEVEN.
     .
     Jakkie, weer zo`n weisheid.
     .
     Aart zit gelukkig enkel maar in je hoofd, net zoals Robert.
     .
     Toch?
     .
     Groeten van Aart en alle Goddelijke Kinderen van de Wet van Een.

    • Nou Aart, zat ik daar lekker in het NU, en toen kreeg ik een berichtje van jou, snapte ik er helemaal niks van. Waar heeft ie het toch over? Moest ik weer in het Verleden gaan graven om het proberen te begrijpen.
     .
     Ik weet niet hoe jij dat doet hoor, zo allemaal in het NU. Ben blij dat ik nog mijn mind heb zodat ik weet wie je bent en dat je eerder aan Mij dacht en Me aanschreef. Ik zeg : dit is een wonder!
     .
     Zal vast wel ego zijn dan 🙂

     • Ho, ho mijn Robert, jij moest helemaal niets.
      .
      Zelfs geen bericht te versturen of typen; "Aart ik snap er niets van en daar wil ik het bij laten".
      .
      Maar even het simpele geheugen raadplegen kan ook geen kwaad toch.
      .
      Al zou het voor de mensheid fijn zijn als hij/zij dat continue zou weten, dat verschil tussen wat werkelijk is/NU en het geheugen.
      .
      In het NU gebeurt het simpelweg allemaal vanzelf en gaan die geheugenlaadjes gewoon open of niet.
      .
      Ik versta onder mind iets anders dan het geheugen en ego.
      .
      Geheugen is in basis neutraal en toont enkel wat ooit was.
      .
      Mind is voor mij al een bundeltje hersencellen/mechanisme wat het geheugen heeft ingekleurd/eigen betekenis heeft gegeven.
      .
      Al zit waarschijnlijk bij de meeste mensen het geheugen vol met al ingekleurde beelden/eigen belevingen bij gebeurtenissen ipv wat werkelijk geschied is.
      .
      Ego is dan ook nog eens een bundeltje hersencellen wat de ik-beleving doet ontstaan door zich met alles in het geheugen te identificeren en zichzelf maar continue herinneren blijft vanuit het idee dat zonder zijn/haar bestaan geen leven mogelijk is omdat het leven te bedreigend is.
      .
      Zeg nou eens eerlijk Robert, er zou toch enkel maar een beeld van ene Aart kunnen zijn en dat beeld komt toch weer voort uit beelden die in jouw geheugen zitten.
      .
      Zo heb ik geen beeld van ene Aart, laat staan van Robert.
      .
      Kan die mind ophoesten; "wat geschied hier dan in hemelsnaam op 22 september rond 7.00 uur en dat nog wel 1 dag voor de Herfst-Equinox".
      .
      Geen idee Robert, Aart en tante Bep.
      .
      Wat letters op een scherm, getypt door ontwaakt DNA wat in overeenstemming is met het Zielniveau en in zichzelf (?) zit te brabbelen.
      .
      Maar wie weet hoest de mind niets op en is er enkel het lezen van deze tekst en gebeurd er verder niets in het hoofd.
      .
      Dan is er ook geen Aart of Robert.
      .
      Nog 8 dagen.

      • Klopt Aart, we moeten niks, maar toch reageren we naar elkaar en we hebben een indruk van elkaar. Jij kent mij van mijn schrijven en ik jou. Ik zie ook wel eens dat je schrijven anders is afhankelijk van de persoon die je aanschrijft.
       .
       Jij hebt een eigen karakter en voorkeuren, of valt dat niet onder 'beeld van jezelf'?
       .
       Ik zie ook dat je er voor kiest om inhoudelijk in te gaan op mijn schrijven, dat ontspruit zich dan toch ook vanuit een ene Aart 🙂
       .
       Ik heb volgens mij wel een ik-beleving, ik zeg namelijk "ik ben Robert", maar ik heb voor zover ik weet niks in de weg zitten waardoor ik het gevoel of ervaring krijg dat het leven anders bedreigend is. Ik voel verder geen lading op 'mezelf' zitten of iets dergelijks.

       • Robert, heerlijk toch dat er geen lading op dat 'mezelf' zit.
        .
        Einde levenslessen en al die oude reut, toch?
        .
        De pot op met Liefde en als Ziel gekozen voor dit of dat.
        .
        NU de gehele vrijheid om dat te laten gebeuren wat je vanuit NU maar wenst (of het NU gebeuren laat), toch?

       • Het is wel merkbaar dat we al een eindje in September zitten, wat een uitzuiveren.
        .
        Robert m.b.t. bv karakter en voorkeuren en beeldvorming, ik-beleving, ene Aart of Robert, etc , zou het niet een gevalletje https://www.youtube.com/watch?v=dO9lz6Odo2U kunnen zijn?
        .
        M.a.w. de mens ziet de dingen niet zoals ze zijn maar ziet hoe hij/zij is.
        .
        Als die mind stil is dan bestaat er toch niet zoiets als voorkeur, karakter, Aart, Robert en ontzettend veel meer dan die reut die enkel het gevolg van de mindbeleving is?
        .
        En het praktische leven gaat gewoon door en nog veel eenvoudiger ook.
        .
        Ik ga even ene Aart uit de droger halen, hij was nat geregend.
        .
        Aart, ene Aart, laat ik daar nou echt geen beleving of beeld of wat dan ook bij hebben.
        .
        Ja maar Aart is een mens of ziel in menselijke vorm en hij drinkt koffie ipv bier dus zijn voorkeur is koffie en hij heeft rimpels in zijn gezicht dus hij is oud en lelijk maar wel Liefdevol want daar heeft hij ooit voor gekozen.
        .
        Sorry Robert, ik trap er niet meer in hoor.
        .
        Ik zet Aart bij de gevonden voorwerpen.
        .
        Wie is Robert, Robert?
        .
        Maar pas op, na morgen heb je mogelijk een andere kijk op Robert en na de 25ste is het eind zoek.
        .
        "Naar mijn weten/gevoel mag in deze periode bij velen, de Karmische verworven ‘balast’ omtrent het Oergekwetse Goddelijk mannelijke wezen (die iedere man en vrouw in zich draagt) uitgezuiverd worden."
        .
        Hemelse Goedheid wie zijn we dan nog?
        .
        Zo heb ik gisteren satésaus gegeten.
        .
        Als je enkel je reukzin zou gebruiken dan denk je dat ik een hoopje Oosterse stront ben.
        .
        En wie weet zit dat heel dicht bij wat werkelijk is.

      • Ik heb overigens nooit de aanwezigheid/afwezigheid van een "ik" als bedreigend ervaren.
       .
       Dergelijke angstgevoelens vonden altijd de oorzaak in een vroegere gebeurtenis die zich in het heden kon manifesteren. Dat ging dan niet zo zeer om de "ik", omdat de "ik" daar niet zo veel aan kon doen, maar wat de "ik" had besloten of gecreeerd vanuit het verleden… of simpelweg pijnlijke gevoelens vanuit het verleden ophalen in het heden.

  • Aart,
   .
   Deze is wel leuk :
   "M.a.w. de mens ziet de dingen niet zoals ze zijn maar ziet hoe hij/zij is."
   .
   Ik houd me normaal gesproken niet bezig om stil te staan dat er zoiets als een voorkeur of karakter is. Ik weet wel dat ik een voorkeur heb voor dingen, maar dat zit me niet in de weg. Integendeel, anders heb ik dadelijk iets voor m'n neus staan wat ik niet lust 🙂
   .
   Het zijn hele praktische dingen allemaal, die volgens jou geen onderdeel van de werkelijkheid vormen. Vormen die dingen dan geen onderdeel van de werkelijkheid, of vorm jij geen onderdeel van de werkelijkheid? Er uit.
   .
   En je filmpje : ik zie alleen gekleurde pixels en hoor geluid. Geen idee wat het is, zie jij er meer in? 🙂 Je kunt alles zo plat maken als je wilt…
   .
   "De pot op met Liefde en als Ziel gekozen voor dit of dat."
   Tijd om dat vuurtje eens in jezelf aan te steken 😉

 10. Een hele goede dag allemaal, wilde graag persoonlijk even reageren op jullie reacties, maar blijkt dat ik bij elke reactie in behoor te loggen, dus maak om tijd te besparen er even een gezellige groepsreactie van ":) @ Diana ja, Divine is Simplicity, and Grace en vele hebben de zegen dat ze door alle Kosmische Activaties versnelt mogen herinneren 🙂 @ Veertje, begrijp je, voor sommigen zijn het nog 'moeilijke' woorden en in principe schrijft of deelt niemand iets nieuws, alleen met andere woorden die weer door de personen die het herkennen begrepen worden 🙂 @ Lutje , je hebt voor 100% p] gelijkt 🙂 We behoren vanuit het Hier en Nu te doen, een nadere wijze zal alleen maar ballastend doorwerken 🙂 @ Lilian, bedankt lieverd 🙂 @ Sopie, ook jouw visie kan ik goed begrijpen, en ja waarom praten we erover…waarom behoord een ouder of leraar vaak herhalend dezelfde woorden tegen kinderen te gebruiken? In mijn ogen omdat ze hopen dat de woorden die gezegd worden gehoord en begrepen worden 🙂 Persoonlijk zie ik Kosmische Activaties zijn niet als voorspellingen , eerder als inzicht gevende aanreikingen zodat men begrijpt wat er gaande is, vooral als men metaal-emotioneel of fysiek reageert . Degene die het spreekwoord "het hangt in de lucht" in de wereld heeft geholpen, is in mijn ogen een zeer wijs persoon geweest 🙂 En tja, niets hoeven te doen, het gebeurd toch wel, alles op een juist moment etc. daar zit waarheid in, alleen is het wel zo dat als je jezelf fysiek wilt voeden eerst ervoor behoord te zorgen dat je voeding hebt….en daar kunnen verschillenden stappen voor nodig zijn die moeite kosten zoal bijvoorbeeld naar een winkel gaan. koken etc. Dit zelfde geld ook voor geestelijke voeding, wil men een bepaald bewustzijnsniveau bereiken zal men ook uit comfortzones behoren te stappen en vooral moeite doen om te begrijpen wat er gaande is en hoe het huidige transformatie-evolutie proces verloopt 🙂 En ja ik geef je voor 100 % gelijk dat niemand uitverkoren is en dat we allemaal EEN zijn, als je de inleiding en het eindstukje van het artikel gelezen hebt, dan zal je begrijpen dat ik je mening deel 🙂 @ Loes en Gordon bedankt voor het delen van jullie visie 🙂 en @ Lia 🙂 Love you sis 🙂 xxx

  • Je hebt het er maar druk mee … al die meningen, visies en aanreikingen, ik begrijp je helemaal maar ja we kennen elkaar ook al aardig lang natuurlijk 😉 Netjes je reacties … ♥

 11. "Vandaar dat Kosmsiche activaties tegelijkertijd karmische- en zelfgecreëerde ballast, vanuit het ‘denk- en voelvermogen’ uitzuiveren, én hierdoor energetische-emotionele-mentale en/of fysieke klachten ervaren kunnen worden."
  .
  Dat verklaart dan waarom ik de afgelopen 16 dagen zo`n jeuk onder mijn oksels heb.
  .
  De karmische balast van het afstammen der aap.
  .
  Jammer dat september maar 30 dagen heeft.
  .
  Ik heb wel voor 31 dagen uit te zuiveren.
  .
  Hoo hoo wacht eens even ik voel een herinnering opkomen.
  .
  Mijn God, ik ben God.
  .
  Of is dat nou een herinnering uit de tijd van mijn Godcomplex.
  .
  Wat het ook dan is om dat Goddelijk Zijn kan ik niet heen.
  .
  Ik heb namelijk al jaren geen vliegen doodgeslagen.
  .
  Androgeen ben ik al een tijdje, was in het begin wel even wennen, ik trok namelijk wel eens ondergoed van mijn vrouw aan.
  .
  Niets mis mee want we hadden dezelfde maat maar je zal maar in het ziekenhuis belanden en daar in het nieuwe setje van je vrouw op de behandeltafel liggen.
  .
  Als androgeen maakt je dat niets uit maar de kans is groot dat je niet serieus meer genomen wordt door je omgeving.
  .
  Dat gaat de komende 14 dagen nog wat worden, waarschijnlijk of niet.

 12. Het hele verhaal intrigeert mij in het bijzonder. Die pyramide 's hebben een
  grote rol gespeeld in het geheel.
  Edgar Cayce een grote ziener die zowel verguist werd als bejubelt heeft
  Hier ook een bijzondere verhaal verteld.ik weet zeker dat dat juist was.
  Na zijn boek gelezen te hebben ben ik helemaal om, wat een bijzondere man.

  • Klopt helemaal Jannie 🙂 De mensheid heeft zowel op Ziel- als persoonlijkheidsontwikkeling niveau, als op vooral ook gezondheidsniveau nog steeds heel veel aan de readings van deze 'slapende profeet'. Wens je dagelijkse gezondheid en zegeningen toe , hart-groet, Donny

  • Dank je donny voor je aardige reactie.
   Nog een kleine toevoeging.
   Bij Discovery Chanel heb ik een tijdje
   terug dat verhaal gezien , dat de stand van
   de sterren ermee te maken had bij
   het bouwen van de pyramides .
   Wat men er mee deed ceremonies etc
   Sindsdien heb ik het te pakken van
   alles wat er mee te maken heeft.
   Ik moet mij wel concentreren op dit
   artikel . want het is duvels interessant
   dat zeker .
   Zeker omdat het Sterren stelsel
   Wonderbaarlijk is .

   Lieve groeten Jannie. ❤️

 13. Divine is= Simplicity, and Grace .We moeten niets dan slechts herinneren wie we zijn en vertrouwen in het Leven, dat ondanks de schijnbare chaos gedragen wordt door de wet van Harmonie en Liefde.
  Hartegroet Diana .

 14. Zeer interessant allemaal… maar de grote vraag blijft… al die uitleg en al die theorieën en al die lichtfrequenties en al dat "triggeren" enz… waarom PRATEN jullie daar steeds over. Ik dacht altijd dat we allemaal iets moesten DOEN of ZIJN? Of ik die theorieën nu lees of niet, verandert toch helemaal niets aan mijn wezen noch aan mijn evolutie. Wie in het "hier en nu" leeft ervaart wel wat hij moet ervaren, alles op de juiste tijd. Toch? Waartoe dient in hemelsnaam al dat voorspellende gedoe?? Het "Eenheidsbewustzijn" dat heeft altijd al bestaan. Het herinneren over dromen van informatie of van pyramides ook. Niemand is uitverkoren. Allen zijn één. Deze tijd is niet beter dan de vorige of de toekomstige tijd. Het begrip TIJD bestaat eenvoudigweg niet omdat verleden, heden en toekomst ook EEN zijn…Groetjes!

  • Sophie,
   Als je hier niks mee hebt, dan vraag ik mij af waarom jij wel dit artikel hebt gelezen. Verspilling van je tijd toch? Zoek het dan ergens anders, of misschien zitten alle antwoorden wel in jezelf!

 15. Kijk hier hebben we tenminste wat aan, duidelijke taal en zeer belangrijke aanreikingen!
  Well done sister! Ben trots op je. Al weer ♥

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in