Energetische waarneming is een waardevolle tool, voor iedereen. Van managers tot therapeuten, van ondernemers tot ouders. Wie zich bewust is van energievelden heeft toegang tot een schat aan extra informatie. Dit zijn de 9 belangrijkste fundamenten van energetische waarneming.

1. Energie is subtiel, maar concreet

Vaak staan mensen sceptisch tegenover energie en de mogelijkheid van waarneming daarvan. Ze zijn geïdentificeerd met de fysieke wereld, niet met de energetische. Energie valt buiten hun bestaande wereldbeeld. Dat heeft alles te maken met de subtiliteit van energie. Je kunt energievelden niet zonder meer helder waarnemen. Bovendien is het niet eenvoudig om er een eenduidige betekenis aan te geven. En wat je niet ziet en begrijpt kan eigenlijk ook niet bestaan. Echter: hoe zweverig het imago ook mag zijn, energie is concreet. Energie laat zich namelijk ontsluiten via directe ervaring.

2. Energie ervaar je niet mentaal

Je kunt energie op allerlei manieren ervaren: zien, voelen, horen zelfs. Je doet het met je zintuigen. Maar omdat het energetische spectrum ‘voorbij’ het ‘normale’ fysieke spectrum ligt, vraagt het waarnemen van energie om het oprekken van je zintuigen. Om hogere en lagere ‘frequenties’ op te merken dan waar je normaal gesproken toegang tot hebt. Eigenlijk om een verfijning van je arsenaal. En een ontwikkeling van je ‘innerlijke’ oor, oog, hart en weten. Die verfijning ontstaat door training. Ideeën, overtuigingen en gedachten blokkeren de doorstroming van energie. Het is daarom zaak om uit je hoofd, in je lijf te komen. Sta open voor wat je lichaam communiceert.

3. Energetische waarneming is te leren

Elk mens kan energie ervaren. In zichzelf, maar ook in anderen. Iedereen is immers wel eens een kamer ingelopen waar de sfeer onprettig voelde. En verschillende mensen kunnen tegelijkertijd op hetzelfde idee komen; alsof het in de lucht hing. Mensen zijn afgestemd op het grote geheel. We beschikken over hetzelfde aangeboren vermogen als een troep ganzen of een kudde gnoes; om elkaar te voelen en te volgen. Meestal gaat dat onbewust. Maar net als elke vaardigheid valt ook dit vermogen te trainen. Twee kanttekeningen: niet iedereen heeft dezelfde fijngevoeligheid. En meestal is één zintuig meer ontwikkeld dan de andere. Daarom is een belangrijke eerste stap naar waarneming: ontdekken of je makkelijker ziet, voelt, hoort of weet.Snelcursus Energetische Waarneming

4. Energie is informatie

Het energieveld van mensen bevat een veelheid aan informatie, op verschillende niveaus. Het omvat fysieke, emotionele, mentale en spirituele lagen van het bewustzijn. Het veld kent gebieden waar energie stroomt en waar die wordt onderdrukt. Er liggen ervaringen uit heden, verleden en de potentie van de toekomst in besloten. Het onthult patronen, blinde vlekken en talenten. Om jezelf te leren kennen, en ook om anderen echt op waarde te kunnen schatten, is het daarom zinvol om energie te kunnen waarnemen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

5. Energie is niet gebonden aan ruimte of tijd

Dat betekent onder meer dat je toegang hebt tot informatie uit verleden en toekomst, en dat je energie kunt waarnemen van afstand. Het is een kwestie van intentie.

6. Energie volgt intentie

Dit is een van de belangrijkste energiewetten. Het wil onder meer zeggen dat je kunt manifesteren door te focussen op wat je wilt. Voor energetische waarneming betekent het dat je de informatie die in het veld ligt besloten kunt ontsluiten. Richt je aandacht precies op hetgeen je wilt weten.

7. Deze kunst vraagt openheid, concentratie, vertrouwen, vertragen

Openheid: energie is niet alleen subtiel, maar ook vluchtig. Ze vraagt daarom om een delicate benadering. Wil de informatie zich aan je tonen, dan is openheid geboden. Oordelen blokkeren de energiestroom. Daarbij: energie laat zich gemakkelijk verkeerd interpreteren. Het is essentieel om slechts een ontvanger te zijn. ‘Plak’ geen ideeën over de werkelijkheid op de energie.

Concentratie: een vluchtige geest neemt geen energie waar. Ontwikkel daarom je concentratie en leer je geest richten met meditatie.

Vertrouwen: waarnemen is een kwestie van overgave aan het proces van niet-weten. De eerste blokkade die je tegenkomt als je energie wilt leren lezen is vaak: ongeloof.

Vertragen: energie ontvouwt zich stap voor stap. Je moet kunnen afwachten. Vul niet in en geef de energie de ruimte om het verhaal te vertellen.

8. Zuivere waarneming begint bij zelfkennis

Heb je je eigen angst niet doorgrond of ken je bijvoorbeeld je boosheid onvoldoende, dan zal je waarneming van diezelfde energie bij anderen gekleurd raken. Afwijzing van die gevoelens van anderen, ongevoeligheid ten aanzien van de diepgang ervan, of gebrek aan inzicht kunnen in je waarneming doorschemeren. Het kan onder meer leiden tot rationalisering, veroordeling, simplificatie en adviezen die niet aansluiten bij de ontvanger. En dat is projectie. Je schrijft je eigen ongekende, onverwerkte stukken toe aan anderen.

9. Je kunt zoveel waarnemen als je durft

Energie heeft een oneindige potentie. Het uitzicht erop wordt hooguit begrensd door je eigen geloof en vertrouwen. Je kunt slechts zien en voelen waartoe je bereid bent. Hoe groots ben je? Tot wat zijn mensen in staat? Wat ligt er voorbij je denken en je wereldbeeld? En hoe ver reikt dat?

Leestip

Praktisch handboek chakra’s, van K. Govinda

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

7 REACTIES

 1. Deze punten komen overeen met de marma punten uit de Ayurveda, daar werken ze er al een paar eeuwen mee 🙂

 2. @Jessica, neem een donkere achtergrond, zorg dat er geen beeldscherm of telefoonscherm aanstaat en zwak licht(schemerlamp, kaars leid af door geblinker en fel licht maakt het moeilijker te zien) in het donker of beter schemer, bij zonsop en ondergang gaat het beter maar in een verduistere kamer ook…

  Houd eerst je twee wijsvingers ongeveer 1 cm van elkaar af. staar er naar en beweeg heel langzaam ietsjes naar boven en naar onderen. Dus de ene vinger iets naar boven en de andere iets naar onder, 1 tot 2 cm afstand. Als het goed is zie je een vage lijn lopen tussen je vingers, lijkt een beetje op mist maar dan doorzichtig. Later kan je oefenen met al je vingers en steeds verder van elkaar af… 😉

  Love!!
  Barbara

 3. Een afleidingsmanoeuvre waarvan? Ben wel benieuwd hoe jij het ziet Syl? Atrifciele matrix heb je het over. We leven nu eenmaal wel in deze wereld van illusies en met bepaalde wetmatigheden. Van oorsprong zijn we ook geen mens, maar we hebben wel te maken met ons lichaam en organen etc. Zo ook subtielere energieen die we niet kunnen waarnemen maar er wel is. Zoals we gedachten en gevoelens ook niet kunnen zien maar wel ervaren.

 4. We hebben van oorsprong helemaal geen chakra’s. Alleen in deze artificiele matrix wel. Het aquarius tijdperk is een hoax. Een afleidinsmanoeuvre.

 5. Ik heb sinds een week dat als ik lucht uit mijn mond blaas dat ik dan presies een witte rook zie is dit dan energie ik vindt het heel raar