door A Levesque bron , vertaald door Jitske, voor www.nieuwetijdskind.com ©2014

Crowdfunding is de laatste jaren een populaire trend. Mensen die bezig zijn om een nieuw project, of een bedrijf of een idee van de grond te krijgen zoeken “geldschieters” als ondersteuning voor wat ze willen. De bedoeling van crowdfunding is om ondersteuning te krijgen van een grotere groep mensen in plaats van van maar één hoofdbron. Kunnen we dit idee van crowdfunding op wereldschaal toepassen? En als we het zien als een investering in de mensheid om ons ontwaken mogelijk te maken? Er zijn al een paar gevestigde projecten gaande om mensen en masse aan het mediteren te krijgen en deel te nemen aan groeps-healingen en experimenten met gerichte aandacht. Wat zou er gebeuren als iedereen zich persoonlijk zou verplichten om een van deze projecten te ondersteunen? En om het te zien als onze manier van spirituele steun die de mensheid ten goede komt.

De noodzaak 

Het lijdt geen twijfel dat onze wereld dringend behoefte heeft aan wat spirituele valuta. Of we het nu hebben over hoe we om moeten gaan met de klimaatveranderingen, met terrorisme, of met armoede, we hebben snel oplossingen nodig. Het enige probleem is dat in ons zeer gepolariseerde, politieke klimaat, veel van de veranderingen die we zouden willen zien, niet plaats vinden. Elke keer als er van bovenaf oplossingen voorgesteld worden, wordt dat met sterk verzet beantwoord. Het lijkt er op dat we misschien een andere benadering nodig hebben. Hoewel spirituele crowdfunding misschien een niet-rechtstreekse manier lijkt om verandering te bewerkstelligen, is het eigenlijk de meest directe benadering die we kunnen kiezen. We laten ons niet horen op straat maar we veranderen de trilling van onze harten, om zo liefde en levensenergie de mogelijkheid te geven over te wereld te gaan van hart tot hart in bewustzijn verbonden.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het bewijs

In 1993 kwamen in Washington DC meer dan 4000 beoefenaars van Transcendente Meditatie voor een periode van 3 weken bij elkaar om te zien of ze het aantal geweldsmisdrijven konden beïnvloeden.

dc 1993
In de zomer van 1993 daalde in Washington D.C. het aantal geweldsmisdrijven met ruim 23% tijdens een congres van tot 4000 TM-Sidhibeoefenaars. Te zien is dat de misdaad daalde naarmate het aantal TM-Sidhibeoefenaars in Washington steeg. De kans dat dit door toeval zou komen, werd berekend op 1 op de 500 miljoen.
grafiek_washington
Afname in geweldsmisdrijven in hoofdstad VS in 1993

Wat uit de resultaten bleek was dat er een negatief verband was, in die zin dat naarmate de groep mediterenden groter werd des te lager het aantal geweldsdelicten werd. Dit met een maximale afname van 23,3% (I)  Het meest verbazend in dit onderzoek is dat ze alleen aan het mediteren waren en niet speciaal probeerden de misdaadcijfers omlaag te krijgen. Alleen al het bij elkaar brengen van zoveel mensen om gezamenlijk te mediteren, en vrede en harmonie uit te stralen zonder enige speciale bedoeling creëerde dit statistisch gezien aanzienlijke effect. Uit een andere, 2 jaar durende studie naar meditatie, die werd gedaan met grootschalige, op vrede gerichte bijeenkomsten met meer dan 7000 deelnemers, bleken deze een wereldwijde vermindering van het aantal slachtoffers en doden door terrorisme tot gevolg te hebben van 72%. (II)  Er zijn zelfs meer dan 50 bekende bewijzen en 23 gepubliceerde studies waaruit hetzelfde blijkt. Veel ervan zonder specifieke intentie wat betreft een gewenst resultaat.

lynn mctaggart
Lynne McTaggart

Lynne McTaggart, schrijfster van bestsellers en onderzoekster heeft jarenlang grootschalige experimenten gedaan met een bepaalde intentie, variërend van het doen toenemen van de biofoton-afscheiding van planten tot het verminderen van het aantal aanvallen in door oorlog verscheurde gebieden zoals Afghanistan. In een bepaalde studie maten ze het effect van het sturen van liefdevolle gedachten naar water. (III) In die studie maten ze verschillende parameters om de signalen die het water afgaf te begrijpen en ze vergeleken die met de signalen voor en na het intentie-experiment. Wat ze ontdekten was dat liefdevolle aandacht de intensiteit en de kracht van de signalen deed toenemen. Ze ontdekten ook dat de ervaring van degene die de intentie uitstraalde alsook de de gedetailleerdheid van de intentie van invloed was op de resultaten. Dus als we bedenken hoe groot de hoeveelheid water op aarde is en in onze lichamen, wat zou dan een wereldwijde, liefdevolle aandacht doen voor genezing van de mensheid?

Het omslagpunt

We zijn allemaal met elkaar verbonden en in die sfeer van verbondenheid kan spirituele crowdfunding plaatsvinden. Wat zou er gebeuren als we allemaal investeerden in grootschalige groep-intenties en meditaties? Als ieder van ons zijn aandeel zou leveren om het groter goed te dienen. Het kost geen geld, alleen aandachtig adem halen en een intentie vanuit het hart. We weten dat het werkt, en het kan een grote impact hebben. Als er voldoende mensen bij betrokken zijn, zouden we dan dat omslagpunt kunnen bereiken waar zovelen van ons op hopen? Het punt waarop we de kritische grens bereiken en de golven van vrede en duurzaamheid zich als een lopende vuurtje onder de mensen verspreidt. Dat zou prachtig zijn, hoewel omslagpunten op zich goed noch slecht zijn; dat hangt af van het niveau van bewustzijn waar ze uit voortkomen. Veel mensen geloven dat we een omslagpunt aan het bereiken zijn wat betreft het klimaat en de energiebronnen. Dus daarom wordt het samenkomen op een positieve manier nog belangrijker.

Manieren om hier bij betrokken te raken

Er zijn veel fantastische organisaties die dit werk al doen. In de eerste plaats kun je beginnen met het ontwikkelen van je eigen meditatie-beoefening. Zoals blijkt uit het werk van Lynne McTaggart is de ervaring van degene die de intentie uitstraalt van belang. Dus  deelnemen als je al enige ervaring hebt met mindfulness en meditatietechnieken, versterkt het effect van deze manifestaties. Als je echter nieuw bent op het gebied van meditatie en er wel bij betrokken wilt zijn, laat dat je er dan niet van weerhouden. Meditatie en mindfulness zijn ook goed voor je eigen leven en gezondheid, dus als dat de reden voor je mocht zijn om er mee te beginnen, doe dan in ieder geval toch mee. Hier volgen een paar gevestigde organisaties die dit werk al doen.

  • De Global Coherence Initiative (www.glcoherence.org). Deze non-profit organisatie opgericht door HeartMath, is een co-creatief project op wetenschappelijke basis, die een benadering heeft waarbij het hart centraal staat, met het doel om het bewustzijn in de wereld te verschuiven naar evenwicht, vrede en duurzaamheid. Ze houden vaak grootschalige evenementen die erop gericht zijn de samenhang in de wereld te verbeteren.
  • Het Intention Experiment (www.theintentionexperiment.com), opgericht door Lynne McTaggart. Ze doen wetenschappelijk gecontroleerde experimenten via het netwerk om de kracht van intentie te testen als het gaat om het creëren van veranderingen in de wereld. Ze deden kortgeleden hun eerste experiment om het effect te testen van het sturen van genezende aandacht naar een mens.
  • Deepak Chopra’s : 21-Day Meditation Challenges (www.chopracentermeditation.com). Deepak Chopra ( en vaak samen met Oprah Winfrey) organiseert 21-daagse meditatieve opwekkingen voor allerlei verschillende thema’s. Onthoudt dat ook in experimenten zonder een speciaal doel, het feit alleen al dat veel mensen bij elkaar komen en vrede uitstralen, effect heeft.

Dus vraag jezelf af of je, in onze kleine grote wereld, wilt overwegen om te investeren in een vredigere en duurzamere samenleving? Niet met geld, maar met spirituele valuta. En blijf ook alsjeblieft meedoen met plannen die regeringen aandragen, maar onderzoek ook hoe je verandering kunt bewerkstelligen via het gemeenschappelijke veld van bewustzijn. Het is nodig dat er voldoende mensen in grote getale willen investeren in het belang van de mensheid. En het is snel nodig.

Over de schrijfster

Angela Levesque
Angela Levesque

Angela Levesque is schrijver, genezer en gezondheidsvoorlichter. Ze schreef Healing Environment. Kijk op www.hestiahealth.com als je meer wilt weten.

Referenties

(I) Hagelin, John S., Maxwell V. Rainforth, David W. Orme-Johnson, Kenneth L. Cavanaugh, Charles N. Alexander, Susan F. Shatkin, John L.Davies, Anne O. Hughes and Emanuel Ross. “Effects of Group Practice of hte Transcendental Meditation Program on Preventing Violent Crime in Washington, DC: Results of the National Demonstration Project, June-July 1993.” Institute of Science, Technology and Public Policy, n.d.

(II) Hagelin, John S. “Effect on Terrorism,” n.d. –  Hagelin, John, e.a. Effects of group practice of the TM program on preventing violent crime in Washington, D.C.: results of the National Demonstration Project, 1993 Social Indicators Research1999, 47 (2) 153-201

(III) McTaggart, Lynne. “THE INTENTION EXPERIMENT The First Korotkov Water Experiment,” November 30, 2007

Overname van dit artikel is toegestaan mits het volledige artikel wordt overgenomen mét bronvermelding: www.nieuwetijdskind.com ©2014

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

2 REACTIES

  1. mensen het is zo simpel echt KAPITALISME EN MORAAL IN HET RECHT KUNNEN HAND IN HAND OOK SAMEN GAAN! EEN DROOM KAN WAARHEID WORDEN BIJ HET JUIST BESLUIT TWEE ZAKEN ONDER OGEN TE ZIEN! hoe los je de wereld problemen op?? het is niet moeilijk in de basis is het zelfs heel eenvoudig! men staart zich totaal blind en ziet door hun eigen bomen het bos niet meer! Houd jezelf allemaal aan “twee Simpel regels” en alle problemen zijn over voor nu en voor altijd! Het is niet zo moeilijk in de basis van je mens zijn, in je moraal in je trust in je menselijkheid om mensen ook mens te laten zijn! in plaats van slaaf in onderdrukking! het is de God gegeven wijsheid van het recht, U zult niet doden U zult niet stelen 2 regels die gewaarborgd dienen te worden! geldend voor elk mens op de planeet in het recht dat elk ander mens heeft! en zo simpel is het denk er maar even over na! leven met die simpele voorwaarden maakt van UW HELL een PARADIJS 🙂 <3

  2. Ik vind dit een helder artikel. Persoonlijk ga ik ervan uit dat -gezien alles energie is- spirituele crowdfunding een enorme impact kan hebben op ons leven hier op aarde (en ver daarbuiten natuurlijk). Be the change you want to see in the world……vanuit je eigen innerlijke rust, vrede, licht veranderingen bewerkstelligen is volgens mij de enige oplossing. Gelukkig gaan steeds meer mensen inzien dat we de oplossingen niet buiten onszelf moeten zoeken, maar dat het noodzakelijk is om m.n. aan onszelf te werken.
    Hoe dan ook probeer ik zoveel mogelijk mee te doen met acties die georganiseerd worden vanuit ‘spiritueel crowdfunden’!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in