copyright

Het komt in de spirituele wereld nogal eens voor, dat auteurs, webmasters, leraren, muzikanten en andere kunstenaars hun werk gekopieerd en verspreid zien door derden, veelal zonder toestemming en zonder bronvermelding.

Bij het vragen om opheldering bij de andere partij, is de reactie nogal eens: ‘Het is toch spiritueel materiaal? We zijn toch allen Een? Het staat toch op internet? Dus dit materiaal is voor iedereen en het is oké het te kopiëren.’

In dit artikel wil ik graag uitleggen wat er mis is met deze redenering en waarom het juist in het kader van veilige spirituele groei en spirituele volwassenwording zo belangrijk is om het concept Eénheid op een juiste manier toe te passen.

Creaties

Wanneer iemand iets creëert, schrijft, maakt, bakt, boetseert, kookt, of wat dan ook, is dat een extensie van diens unieke wezen, een uiting van diens energie, diens ziel, diens persoonlijkheid. Het is een creatie waar die persoon moeite voor heeft gedaan, over na heeft gedacht, liefde en energie, en soms bloed, zweet en tranen in heeft gestoken. Aan mijn eigen boeken bijvoorbeeld zijn jaren van persoonlijk groeiproces vooraf gegaan, en er zitten eindeloze uren werk in om de creatie zo goed en mooi mogelijk in de wereld te brengen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Hoewel het spiritueel gezien waar is dat we op zielsniveau verbonden zijn en in de Bron één, zijn we tegelijkertijd autonome en zelfstandige wezens met een vrije wil en, zoals auteur en spiritueel leraar Jamie Sams het noemt, recht op grenzen en respect voor onze Heilige Ruimte.

Heilige Ruimte

Om als kinderen gezond en gelukkig op te groeien en als volwassen mensen gezond en gelukkig te kunnen zijn, hebben we het nodig dat onze Heilige Ruimte gerespecteerd en geëerbiedigd wordt. Onze Heilige Ruimte bestaat uit onze lichamen, gevoelens, gedachten, en materiële eigendommen.
Wanneer iemand jouw uitspraken belachelijk maakt, voel je je met recht vernederd. Wanneer er bij mensen wordt ingebroken, voelen ze zich alsof hun persoonlijke grenzen overschreden zijn en lijden ze vaak nog jaren daarna aan symptomen van posttraumatische stress, zoals slapeloosheid. Mensen die seksueel misbruikt zijn hebben veelal jaren therapie nodig om de schending van hun lichamelijke integriteit te boven te komen.
Wanneer de fysieke, emotionele, en zelfs intellectuele grenzen van een mens niet worden gerespecteerd zal deze zich terecht geschonden voelen.

Grenzen en Eenheid

Op aarde hebben we gezonde grenzen nodig. Stel je voor dat iedereen zomaar gebruik zou kunnen maken van jouw lichaam, jouw huis, jouw identiteit! Dat is wat er gebeurt met mensen die niet geaard zijn en niet goed in hun lichaam verankerd zijn: hun grenzen en identiteit zijn onduidelijk en ze kunnen worden beïnvloed, lastig gevallen en zelfs tot (zelf)vernietiging worden gedreven door levende mensen (pesten, hersenspoeling) maar ook door aardgebonden entiteiten en andere energetische lastpakken (bezetting).
Zonder grenzen is het moeilijk je autonomie en persoonlijke integriteit te handhaven. Zonder grenzen weet je niet meer wie jij bent, waar jij begint en waar de ander ophoudt. Zonder grenzen ben je makkelijk te beïnvloeden: denk maar aan massahysterie. Zonder grenzen ben je als een stukje wrakhout drijvend op een oceaan.

Aan de andere kant hebben we het vanuit een gezond zelfgevoel bewust en vrijwillig overstijgen van grenzen op weg naar Eénheid.
Wanneer je een gezond zelfgevoel hebt, een stevige identiteit en gezonde grenzen, kun je ervoor kiezen op een veilige manier deze grenzen te overstijgen zonder jezelf kwijt te raken.
Het bewust en met wederzijdse vrijwilligheid overstijgen van grenzen, bijvoorbeeld in ontmoetingen van hart tot hart, van spirituele en liefdevolle seksualiteit, tijdens meditatie en trance, is het daadwerkelijk ervaren van de Eenheid in een menselijk lichaam en wat de Noord-Amerikaanse Indianen een heilige daad noemen. Het is de hemel op aarde brengen.eenheid-en-copyright

Eenheid en ascentie

Op het niveau van de ziel zijn we allen verbonden met de Bron en bevinden we ons (nu) al in de Eenheid.
Op onze reis van de ziel door de dualiteit naar spirituele autonomie en volwassenheid leren we om zelfstandige creators te worden door onszelf (en dus onze grenzen) te leren kennen en die, wanneer we daar aan toe zijn, bewust te overstijgen terwijl we tegelijkertijd stevig verankerd blijven in de wortel van het Zelf. Dat is Ascentie.
Ascentie is niet het verdwijnen in een grenzeloze oersoep. Het is het een worden met het Hoger Zelf en de ziel op aarde manifesteren. Het is het bewust verbinding maken met de Bron. Denk maar aan Opgestegen Meesters of Aartsengelen: hoe dicht die ook bij de Eenheid en de Bron staan, ze blijven hun unieke signatuur, energie en individuele autonomie behouden.

Het zonder toestemming iemands grenzen overschrijden, bijvoorbeeld door diens kunstwerk te kopiëren is dus geen daad van spirituele eenheid. Het is een daad van grensoverschrijding en gebrek aan eerbied voor de ander, gerationaliseerd en gerechtvaardigd door een spiritueel concept. Daarmee is het ook, gezien we allen op zielsniveau inderdaad Eén zijn, een uiting van gebrek aan respect voor jezelf!

Creaties en copyright

Iedereen die met hart en ziel schrijft weet, dat de artikelen, boeken, columns waar je werkelijk je hart in hebt gestopt voelen als delen van jezelf, als kinderen. Iedereen die een authentieke vorm van creatieve expressie beoefent zal erkennen dat je creaties een uiting van je Zelf zijn, het dierbaarste wat je deze wereld te bieden hebt. En net als jijzelf en alles wat leeft heb je er recht op dat je creaties, net als je kinderen, met eerbied en respect behandeld worden.

Daarnaast is de wet heel duidelijk over intellectuele eigendom, of het nu in een boek staat of op internet:

‘Als iemand iets origineels heeft gemaakt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders daar zomaar mee aan de haal kan gaan. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. Auteursrecht wordt met een Engels term ook wel ‘copyright’ genoemd. Het auteursrecht biedt iedereen die werken creëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van zo’n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd. Daarnaast worden deze werken beschermd tegen misbruik door anderen. Het auteursrecht is daardoor een constante stimulans voor mensen om creatief te blijven.
Internationaal is het auteursrecht geregeld in de Berner Conventie van 1886. In Nederland is het auteursrecht in de Auteurswet geregeld. In artikel 1 van de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven:

Het auteursrecht is het uit¬sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.
Bron: www.auteursrecht.nl

Tenslotte

Om ethisch met elkaar om te gaan en onze creaties veilig te kunnen delen in de (spirituele) wereld is het van belang dat we respect hebben voor elkaars heilige ruimte. Het feit dat we op zielsniveau één zijn wil niet zeggen dat we zomaar over elkaars persoonlijke grenzen mogen stappen.

Eenheid en spirituele groei zijn iets heel anders dan grenzeloosheid. Het concept van Eenheid gebruiken als excuus voor grensoverschrijdend gedrag is respectloos en gaat voorbij aan de rechten en gevoelens van de ander.

Door de uitbreiding van het internet is het alleen maar makkelijker geworden om met één muisklik een artikel of kunstwerk van een ander te kopiëren. Het lijkt zoiets kleins. Maar voor de schepper van dat werk voelt het alsof een vreemde zijn huis is binnengegaan en aan zijn eigendommen heeft gezeten.

Voor onze spirituele volwassenwording is het nemen van de verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag van groot belang. Wanneer we de grenzen van een ander schenden, schaden we ook onszelf. Wanneer we respectloos met een ander omgaan, hebben we diep van binnen ook geen respect voor onszelf.

Wanneer we iets van een ander kopiëren zonder toestemming, zal het heldere stemmetje van binnen ons laten weten dat we iets doen wat niet oké is.
Maar luisteren we er ook naar?

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

153 REACTIES

 1. Dag Aart,

  Leven is ervaren. Elk moment dat je leeft is ervaren, wat je ook wel of niet doet/denkt.
  Denk je dat het een kwestie van toeval is dat je hier op aarde bent?

  Groetjes,
  Robert

  • Ha Aart, ik reageer even hier want 'jouw' reageerknopje doe het niet.
   .
   Laatst kreeg ik een inzicht door iets wat jij schreef 🙂 En nu vraag ik me af of ik het goed heb begrepen.
   .
   jij noemt alles wat niet flowen is ego. En dat als je nog dingen benoemt, als dat of dat zoals het flowen zelf, dat dat dan door het ego komt.
   .
   Nu ken ik zelf het verschil tussen tussen mijn ego en de flow. Maar dan inderdaad (ook) als waarnemer van die flow. Voor mij is die waarnemer dus iets anders dan mijn ego.
   .
   En dan heb ik het niet over het verschil wat anderen soms aangeven. Zoals Robert een tijdje geleden "Het is wel zo dat ik momenteel nog wat te dealen heb met bagage, maar heeft niks met ego te maken".
   Dealen met oude bagage zou ik zelf wel benoemen als ego.
   .
   Ik zou het dan denk ik zo omschrijven. Je hebt je ego; dat is alles wat met je persoonlijkheid je mentale concepten, je oordelen, je meningen, je oud zeer, je interpretaties, je verwachtingen enz., enz. te maken heeft.
   .
   Daarnaast heb je een staat van Zijn waarin je voornamelijk (als je er een woord aan moet geven)Liefde ervaart. En die steeds meer door alles heen gaat stromen.
   Tegelijkertijd kun je die stroom van Liefde ervaren en benoemen vanuit je waarnemer.
   .
   En eigenlijk zeg jij dat zolang je nog het verschil maakt tussen die waarnemer en die Liefde (of hoe je het ook noemt) wil benoemen, leef je in dualiteit en ervaar je (nog) niet als een eenheid.
   .
   Zo heb ik het zelf nog nooit ervaren maar ik kan wel begrijpen wat je bedoelt, als dat is wat je bedoelt 🙂
   .
   Groetjes N.G.

  • Hoi Aart,
   .
   Als ik in mijn flow zit, dan ben ik alleen bezig met wat ik dan aan het doen ben. Wil niet zeggen dat ik mezelf niet kan voelen… ik kan op zo'n moment liefdevolle gevoelens voelen. Ik voel me denk ik zelfs heel aanwezig (presence) eigenlijk als ik er even bij stilsta.
   .
   Ik kan het achteraf inderdaad wel bekijken en zien als een ervaring. Het is m.i. ook een ervaring, omdat voor een ervaring eigenlijk alleen tijd nodig is. Binnen elk moment van tijd verandert er iets, dat is een ervaring.
   Het gaat mij niet om het concept 'ervaring', maar het gaat er me om hoe die ervaring ervaren wordt en of die je belemmert. Puur het concept 'ervaring' belemmert me niet.
   .
   Mooi bruggetje naar 'ego' : een ik-beleving belemmert me niet, maar wel de aspecten van 'ego' die je belemmeren : je belemmerende overtuigingen over zelf/anderen, je gedragspatronen, je (zelf)oordelen, karmische banden, herinneringsgevoelens, ontkenningen over zelf, elke creatie die jou op het lijft geschreven staat.
   .
   Tot op heden in mijn transformatieproces is het woordje ego nog nooit gevallen, mijns inziens ook niet nodig, zie verklaring hierhoven 🙂
   .
   Groetjes Robert

 2. Dag Aart,
  .
  Hoezo schep je geen liefde? Als je je eigen goddelijkheid ervaart ben je als het ware dezelfde energie, dan schep je dus vanuit die energie. Vandaar 🙂
  .
  Volgens mij begrijp ik enigszins wat je zegt, dat alles in het God-zijn zit. Daar zit ergens wel wat in, maar zolang jij hier op aarde vertoeft heb je nu eenmaal delen die enkel en alleen bij jou horen, bijvoorbeeld je fysieke lichaam. Je kunt er van alle kanten naar kijken (of geen kijk op hebben), het is een gegeven. Je fysieke lichaam kan energetisch samengaan met God, toch blijft het een gescheiden 'entiteit'. Dat merk je vast wel in het dagelijks leven 🙂
  Die delen waar ik het over heb, die zuiver je (levenslessen, belemmeringen), zodat de goddelijke energie vrij mag/kan stromen. Van je energielichamen naar je fysieke lichaam, zo manifesteert zich dat, zo zet je deze energie achter je scheppen/creeeren.
  .
  Wat mij betreft hoort je fysieke lichaam bij je 'persoonlijkheid' en dat mag je misschien dan ego noemen (geen idee). En dat fysieke lichaam is wel van belang om je goddelijkheid op aarde te kunnen ervaren. Zonder dat fysieke lichaam kan de 'energie van God' niet tot je komen.
  Ik ben op dat fysieke nivo ook veel dingen tegengekomen die geheeld mochten worden. Daarvoor dien je wel diep in de oorzaken te gaan graven.
  .
  Naar mijn mening kun je je goddelijkheid niet op aarde ervaren als je jezelf niet kunt voelen. En dan kun je een ander ook niet voelen, of dat nu liefde is of angst.
  .
  Maar ja, het was geen verrassing dat we hier anders over denken 🙂
  .
  Ik had de smaak rundvlees, was lekker 🙂
  .
  Groetjes Robert

 3. Dag Aart,

  Prima, God(-zijn) is liefde, dan schep je als God dus liefde 🙂
  Liefde is flow, openheid, stromen, leven, verbinden, onafhankelijkheid. Zolang je energielichamen en een fysiek lichaam hebt (meeste mensen hier op aarde 🙂 ), kun je die energie voelen.

  Cup-a-soup net op, heerlijk zo even 🙂

  Groetjes Robert

 4. Dag NG,
  .
  Gezien deze reactie en dat je alsnog je punt richting mij aan het ventileren bent inclusief wat jij meent bij mij te zien inclusief tips, zou ik inderdaad zeggen dat je mij niet kunt loslaten.
  .
  Jij spreekt vanuit je eigen wereldbeeld en geeft mij jouw 'constateringen'. Ik doe hetzelfde maar dan komt dat over alsof ik mensen van problemen beticht, terwijl ik nooit zal zeggen dat er iets mis met de ander is. Zo voelt dat ook niet voor mij, en ik vind heling juist iets moois.
  .
  De enige die kan voelen dat er iets mis met zichzelf is ben jezelf. Dat is ook heling, maar misschien dat ik dan weer de ander van problemen beticht. 🙂
  Als een ander niks kan met wat ik zeg, en niks kan met een constatering die ik doe, dan laat je het toch. Ik heb er simpelweg een duidelijke mening over.
  .
  Ik heb zeker nog wat te helen, hoop dat de rest dat ook doet, eigenlijk was het me daar om begonnen zonder intentie om te zeggen dat er iets mis met de ander is.
  .
  Ik zou hiermee de 'discussie' willen afsluiten.
  .
  Groetjes Robert

  • Dag Aart,
   .
   Herkenbaar wat je zegt, ik ben er zelf ook mee bezig op mijn eigen manier. Wat een ellende soms ja, die zelfreflectie 🙂 Niks mis mee!
   .
   Groetjes Robert

   • Robert, ik moet je bekennen dat ik niet meer aan zelfreflectie doen kan.
    .
    Ik beredeneer gewoon alles weg.
    .
    Dat is veel gemakkelijker.
    .
    Ik doe gewoon of er hier geen zelf is.
    .
    Dan is zelfreflectie ook geen noodzaak meer.
    .
    Trouwens, God kijkt ook niet in de spiegel.
    .
    God heeft trouwens wel een copyright allergie.
    .
    Inderdaad Robert, ik neem niets en dan ook niets meer serieus.
    .
    Morgen kan ik precies het tegenovergestelde typen.
    .
    Kun jij dat ook?
    .
    Ik kan het niet hoor.
    .
    Dat bedoel ik nou, wat gaat de tijd toch snel.

  • Tja Robert, als het eenmaal in jouw hoofd zit dat ik jou niet los kan laten. Dan is dat wat je zou zeggen.
   .
   Eigenlijk wel logisch 🙂

   Groetjes N.G.

  • Mag ik nog wat zeggen over god….dames en heren 🙂 🙂
   Ik ben god, jij bent god, iedereen is god!
   God werkt door ons heen, wij zijn geschapen naar zijn even beeld .
   Gooi alle mensen, wezens op een hoop en tadaaaaa daar is GOD.
   Wij zijn een deel van hem, sommige verwoorden het als kinderen van god(omdat hij ons geschapen zou hebben) . Hoe dan ook, alle deeltjes/kinderen bij elkaar maakt 1 geheel. Wij zijn al een, wij zijn 1 ziel, gefragmenteerd in deeltjes.Tenminste, dat DENKEN wij. Dat komt weer door het ego 🙂 Voor het iedereen is het leven hetzelfde. Doorzie/herken je ego en dan kan je zijn wie je echt bent!

   Het is ook maar een woord hé GOD 🙂
   Keep it simple!

   Wat maakt het uit hoe je het noemt, het gaat erom dat je kan zijn wie je WERKELIJK bent, dat kunnen doorzien wie je NIET bent en dan begint HET LEVEN <3 <3

   AMEN…..knuffel Sabine

   • Tis inderdaad maar een woord, ben het helemaal niet oneens met hoe jij en anderen het uitleggen, het komt veelal op hetzelfde neer,

    Ik kwam zojuist op skyletters.net een gechannelde tekst tegen waar ik, ik vermoed wegens copyright, niet naar kan linken laat staan kopiëren.

    Ik kan het niet laten om toch een stukje te quoten omdat het in deze 'discussie' past, het gaat om een bericht van 13 april:

    Als u zich meet met de engelen die vertoeven in gods liefde, en dat op aards niveau uitdraagt, dan bent u bezig met uw ego op te kloppen.

    Dit is niet de hele tekst, maar nogmaals, ik kon het niet laten. Met dank aan skyletters.net

   • Vooruit dan maar, ik zal ook nog een poging wagen.
    Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God; naar Zijn gelijkenis. Wat betekent evenbeeld? Het betekent: “naar een duidelijke gelijkenis”. Bij een evenbeeld lijk je enkel op iemand. En daarmee ben je NIET dezelfde. M.a.w. de mens (als ziel, of Zijnde) lijkt op God maar is niet God Zelf. M.i. kun je dus niet zeggen “ik ben god”. God is het onbegrensde geheel-Zijn en wij als bewust-Zijnden zijn hooguit een Zijnsdeeltje binnen dit geheel-Zijn.

    Bovendien: het kennen van je goddelijke aard/evenbeeld betekent dat er geen ego meer is. Dan kan er ook geen ik/ego zijn die zegt “ik ben god”. Het ego kan zich hooguit een beeld van God vormen. De goddelijke aard van de mens blijft dus onuitgesproken.

    {—Als u zich meet met de engelen die vertoeven in gods liefde, en dat op aards niveau uitdraagt, dan bent u bezig met uw ego op te kloppen.—} Mooi gezegd, Sylvia! Vooral wat betreft het opgeklopte ego. 🙂

    • God zegt gewoon; ik ben God. Daar is geen ego voor nodig.
     .
     Wie weet is een ieder wel het geheel op zich en is er geen sprake van deeltjes.
     .
     Ik ben het geheel, als ik er niet meer ben is er niets meer.
     .
     Alles vindt plaats in mij.
     .
     Zo vindt ene Lia of Robbie plaats in mij en ik kan niet bewijzen dat er buiten mij ook ene Robert of Lia is.
     .
     Nou kan Lia zeggen; ja maar ik heb toch ook contact met Robert.
     .
     Maar als ik Lia dat zie schrijven dan vindt dat wel in mij plaats.
     .
     M.a.w. in mijn geheel.
     .
     Hier heb je niets aan bij het afrekenen bij Appie hoor.
     .
     Maar het kan de mens wel helpen inzien dat alles wat er in zijn/haar leventje plaats vindt een eigen schepping van zijn/haar God-zijn is.
     .
     Dat de mens wel met zijn vingertje naar buiten wijzen mag maar dat daar niet het absolute God-zijn ligt maar in zichzelf.
     .
     Ego is panisch voor God-zijn want er is dan geen excuus meer voor wat er bij hem of haar plaatsvind.
     .
     De mens kan in alle vrijheid zijn/haar God-zijn hier op aarde leven enkel het ego denkt van niet.
     .
     Maar daar is God Aart en God Robert en Godin Sabine voor om te vertellen dat God-zijn een mogelijkheid is.
     .
     Maar gelukkig is een ieder vrij om te scheppen wat tie niet laten kan.
     .
     Het hele vervelende van God-zijn is dat er geen negativiteit in je leven meer plaats vind, dat er niets te mopperen valt, dat er niet het gevoel van eigenheid meer is, dat je niet blij meer van dingen wordt, dat je niet meer bent dan een net ontstane dampend uitwerpsel en dat ziet ego nou net niet zitten en verwerpt het God-zijn.
     .
     Zo dat is er ook weer dampend uitgekomen.
     .
     En dat in mijn eigen geheel.

   • Onze diepste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn
    Onze diepste angst is dat we mateloos krachtig zijn
    Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons het meest afschrikt.
    We vragen ons af, wie ben ik dan wel dat ik stralend, enthousiast,
    getalenteerd en heel bijzonder zou zijn?
    .
    Je bent een kind van God (het Licht)
    Jezelf klein maken, doen alsof je klein bent,
    Dient het welzijn van de wereld niet.
    Er gaat geen licht van je uit als je zo inkrimpt,
    Opdat anderen zich niet onzeker voelen om je heen.
    .
    We zijn bedoeld om te stralen, als kinderen.
    We zijn geboren om de grootheid van God (het Licht),
    Die in ons is, te manifesteren.
    Het is niet alleen in sommige van ons: het is in iedereen.
    .
    En als ieder zijn eigen licht laat schijnen,
    Geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
    .
    Als wij bevrijd zijn van onze benauwdheid,
    bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.
    .
    Nelson Mandela

    • Nice Robert 🙂

     Heeft een lamp het nodig te melden dat het een lamp is? Hij maakt zichzelf echt niet kleiner door dat achterwege te laten, als ie maar licht geeft. Subtiel verschil. Dan zou god enexis zijn, haha een lamp die meldt dat ie de netwerkbeheerder is, stel je voor zeg…

     • Hallo Sylvia,

      Als je het nodig zou hebben, voel je je denk ik niet als een lamp. Als je het niet nodig hebt om te melden dat je een lamp bent, maar je voelt je een lamp en je zegt dat je lamp bent, wat dan? Geeft toch niet?
      Aart doet het net ook, prima hoor! Voelt gewoon neutraal voor mij.
      .
      Groetjes Robert

      • Ik vond het zelf wel een komische vergelijking Robert, al zie ik nu dat ie niet helemaal klopt. Ik zie een subtiel verschil, weet niet of jij dat subtiele verschil ziet, maar maakt ook niet uit. Misschien ben ik daar gevoeliger voor dan jij, helaas meerdere NPS-ers in mijn leven gehad. Zie reactie van Lia van vanochtend. Heb ook geen zin om er verder al te veel woorden aan vuil te maken, jammer van deze mooie zonnige dag. Groetjes terug! 🙂

    • Heb je gelijk in, zie het nu dat zij de bron is en dat Mandela deze woorden citeerde tijdens zijn inaugurele rede. 🙂
     .
     Hoedanook, ik word hier warm van! Heel krachtig.

     • Hallo Lia,

      Er staat ook : "We zijn geboren om de grootheid van God (het Licht),
      Die in ons is, te manifesteren. Het is niet alleen in sommige van ons: het is in iedereen."
      .
      We zijn geboren om de grootheid van God in ons te manifesteren.
      .
      Jezus zei zo mooi : "jullie zijn Goden!". Als we de esoterische traditie erbij nemen, komt dat overeen met één van de kenmerken : Word je bewust van wie je ten diepste bent: een goddelijk wezen!
      Legt het kerkelijk Christendom de nadruk op onze onmacht en kleinheid, de esoterische traditie legt juist de nadruk op onze (toekomstige) grootheid. (Hans Stolp)
      .
      We denken er dus anders over 🙂
      .
      Groetjes Robert

      • Mag allemaal zo zijn, Robert.

       Volgens de mythologie zit de wereld barstensvol goden. We kennen ze in soorten en maten en in allerlei hoedanigheden met allerlei verschillende functies. Afgebeeld als mensen waren zij de personificatie van krachten in de natuur (de mens kan er niet aan tippen). Maar nogmaals: zelfs deze goden waren nog niet God Zelf (als de Schepper ervan en overkoepelend geheel-Zijn ervan). Je kunt dus niet zeggen: “ik ben God”.

       We kennen ook mensen die zich goden noemden: in het verleden bijv. de farao’s en koningen. Dictators hebben er ook een handje van. Om maar niet te praten van mensen met een narcistische persoonlijkheidstoornis. Naar mijn smaak allemaal signalen dat de mens niet goed begrijpt wat een goddelijk wezen (liever kind van God) inhoudt.

       Robert, ik voel mij niet klein in de zin van minderwaardig. En ik heb geen enkele behoefte om mij groot te voelen, of een “grootheid” te zijn in de zin van een god.

       Het is voor mij nu juist de Grootheid en Grootsheid van die Ene God, dat ik maar een stipje in dit geheel-Zijn ben. Nou ik laat het hier bij, hoor. Vind het wel welletjes zo.

      • PS kleine aanvulling: esoterische traditie kan veel verhelderen, maar ik ben het er niet altijd mee eens. En op je nu vast te pinnen op zo'n uitspraak van Jezus. Er bestaan veel en veel meer opmerkingen die het tegenovergestelde beweren.

       • Was dat ook niet het geval toen er iemand beweerde dat de aarde rond was en niet plat 😉 😉
        En ach, er is altijd wel geloof en ongeloof over zo vele zaken… kijk dan maar wat bij je past is denk ik het beste wat je dan kunt doen.

        Groetjes Robert

    • Robert, mooie tekst van Marianne Williamson en helemaal mee eens. We zijn een kind van God. We zijn Licht. Daarmee zijn we nog niet God Zelf. Je hoeft jezelf niet minder voor te doen, noch meer voor te doen. Wees simpelweg degene die je Bent.

     • Ha Lia,
      .
      Wat is dat toch met die reageerknop die het maar niet goed wil doen 🙂
      .
      Volgens mij is de goddelijkheid op aarde ervaren de 'ultieme' vorm van gelijkwaardigheid (eenheid) aan alles en iedereen. Dan bestaat er geen ervaring meer van minder- of meerwaardigheid, om het zo maar eens te noemen.
      En als je het over dictators en dergelijke hebt, dan is er geen sprake van ervaring gelijkwaardigheid, maar van lessen (zelfafwijzing, angst ed.)
      .
      Ok, het is goed zo, fijne dag Lia, groetjes
      Robert

 5. Ha Robert,
  .
  op één of andere manier interpreteer jij een onbeantwoorde vraag meerdere malen stellen als niet kunnen loslaten.
  .
  De reden dat ik de vragen meerdere malen stelde is omdat ik telkens geen antwoord kreeg. Je geeft nu aan 'een andere keer misschien'.
  Dat is het eerste heldere antwoord 🙂
  .
  Ik sluit me aan bij Sylvia dat het niet vruchtbaar is om anderen van het hebben van problemen te betichten als ze het niet me jou eens zijn.
  .
  Ik heb geen idee of je doorhebt dat je dat doet.
  .
  Maar ik heb nog een tip. Misschien kun je i.p.v. naar anderen naar jezelf kijken. En misschien kom je dan tot de conclusie dat je je misschien wat ongenuanceerd hebt uitgedrukt. Of misschien kom je tot een hele andere conclusie. Dat weet ik niet.
  .
  Hoe dan ook, misschien kun je er zelf iets van leren i.p.v. anderen proberen te overtuigen.
  .
  Veel succes en misschien en andere keer. 🙂
  .
  Groetjes N.G.

  • Ik kan N.G. hierin wel volgen. Ik bedoel het niet als persoonlijke kritiek op Robert, maar wil wel kwijt dat ik het een schoolvoorbeeld van projectie vind, en hoe iemand daarmee andere mensen een bepaald beeld over zichzelf probeert op te dringen. Je omzeilt je eigen inhoud, omzeilt vragen maar focust voortdurend op de ander. Dan heeft de ander problemen, pleegt de ander weerstand, luistert de ander niet naar zijn gevoel, raakt de ander getriggerd en jawel hoe zou dit nu komen? Kortom, er is met de ander iets mis en bewijs genoeg dat de ander nog niet geheeld is. 🙂

   Ik besteed er aandacht aan omdat ik er écht bezwaar tegen heb. Wanneer dit projecteren aanhoudt, is de kans namelijk groot dat iemand nog gaat geloven in zulke insinuaties, en gaat denken dat er van alles met hem of haar mis is. 🙂

   Overigens begrijp ik heel goed dat mensen moeten helen en aan zelfonderzoek moeten doen. Op welke punten heling en zelfonderzoek plaatsvinden ligt echter geheel aan iemand zelf. Bovendien geschieden zelfonderzoek en heling uit vrije wil. Het moet je niet worden opgedrongen; zeker niet door de projectie van een ander. 🙂

    • @Lia,
     .
     Ik plaats ergens een stelling over gelijkwaardigheid aan God en de gerelateerde heling. Het is gewoon mijn stelling, mijn idee hierover, heling is bewustwording en andersom. Jij pakt dat op alsof ik insinueer alsof er iets mis met een ander is, wat ik dus niet zeg en bedoel. Wie vervormt en projecteert er hier nu?
     .
     Ik begrijp ook niet uit eerder contact dat als ik bijvoorbeeld wijs op een mogelijkheid tot bewustwording of heling, dat jij dat oppakt alsof er iets mis met je is. Als je er niks mee kunt dan laat je het toch.
     .
     Je zegt "luistert de ander niet naar zijn gevoel". Dat zeg ik toch helemaal niet, ik zeg tegen jou : luister naar je gevoel en kijk of het bij je past. Dat is iets wat ik in zijn algemeenheid van harte kan aanbevelen.
     .
     Je zegt dat ik mezelf als God zie, wat ik niet heb gezegd en ook niet doe.
     .
     Zo worden dingen uit z'n verband gerukt en gaan een eigen leven leiden. Geen idee waarom je dat zo allemaal oppakt, maar het draagt niet bij…

     • Robert, je zult het goed bedoelen en zal niet rechtstreeks beweren dat er met iemand iets mis is. Echter als jij letterlijk schrijft “luister naar je gevoel (en niet naar je hoofd) en kijk of het bij je past” dan insinueer je daarmee iets, namelijk dat ik dit niet zou doen en niet naar mijn gevoel zou luisteren. En als ik vervolgens aangeef dat zo'n medium niet bij mij past, dan proeft Robert enkel weerstand, en suggereer je dus dat de ander weerstand pleegt, terwijl dit niet zo hoeft te zijn.

      Robert, ik begrijp best wat jij zoal van mij vindt, maar dat is in het geheel niet waar het om gaat. De vraag is wat ik van mijzelf vind en moet doen wat ik OK vind. En dan zal ik dit toch uit eigen beweging zélf en vooral in mijn eigen tempo uit moeten zoeken. Dus graag zonder dat iemand mij op de hielen zit. Ik zou zeggen: geef gewoon wat informatie en beweeg je niet te veel op het persoonlijke vlak. Groet van mij 🙂

     • Dag Lia,
      .
      Met een concreet voorbeeld kan ik wel wat mee.
      .
      Dat schrijven : "luister naar je gevoel (en niet naar je hoofd) en kijk of het bij je past"
      .
      Volgens mij zijn deze woorden neutraal, en daarbij is mijn bedoeling precies zoals het er staat. Het kwam in mij op dat bij deze dingen helpt om het zoveel mogelijk vanuit je gevoel te benaderen. Kwam zo in me op.
      .
      Alleen komt dat zo niet bij jou binnen, mijn boodschap komt niet aan. Als ik je goed begrijp is dit waardoor je gaat denken dat er iets mis met 'iemand' is. Hoe kan ik nou jou dit gevoel geven?
      .
      En waarom zou dat gevoel ook voor een ander gelden, immers een ander hoeft dat gevoel van dat er iets mis met zichzelf is helemaal niet te hebben op basis van mijn schrijven.
      .
      Wat betreft jou, ik vind dat er helemaal niks mis met je is, integendeel 🙂
      .
      Groetjes Robert

 6. Hallo Sylvia,
  .
  Misschien dat ik beroep moet doen op mijn geduld, maar heb ik nu niet meerdere malen aangegeven dat ik niet heb gezegd dat ik God ben 🙂 Ik haal nog maar even mijn laatste alinea aan :
  .
  "Wat ik frappant vind is dat ik niet eens over mezelf heb geschreven, alleen over de werkzaamheid. Daar kun je iets mee of niet (het was initieel bedoeld als reactie op Lia). Nu wordt dat toch her en der zo opgepakt én triggert dat gevoelens. Tja, hoe kan dat nou en bij wie ga je dat zoeken…"
  .
  Dus hoe kom JIJ erbij dat ik mezelf God noem? En als ik dat niet tegen jou hebt gezegd, waarom neem jij dat over van een ander? En dat nog even los van de gevoelens die dat bij jou oproept.
  .
  Zo dacht ik toch wel een vruchtbaar 'gesprek' met je te hebben gehad in dat andere topic, maar nu blijkt dat je daar toch een ander gevoel over hebt. Had je dan toch meer moeite met mijn 'stelligheid' dan je deed voorkomen? Zou bijna zeggen dat je vanuit die gevoelens mijn woorden leest. En is dat nu vanuit het hart?
  .
  Wat betreft je opmerking "Je bent dus een deel van de schepper, de schepper is meer dan de som der delen". Dat is wat anders dan wat Jezus zegt "Je bent de Schepper en de Geschapene tegelijk" : dat betekent dat je op dat moment van bewustwording zowel kind/deel van God bent als God zelf. Dus thuiskomen bij jezelf in alle opzichten.
  .
  Groetjes Robert

  • Robert, even het volgende over jouw reactie aan Sylvia:
   {…Dat is wat anders dan wat Jezus zegt "Je bent de Schepper en de Geschapene tegelijk" …}
   Mag ik opmerken, dat deze woorden in eerste instantie uit de mond van medium Gabriella komen en geen woorden van Jezus hoeven te zijn? En dat jouw conclusie dat je God zelf bent dan ook niet juist hoeft te zijn?

   • @Lia : Ik zou zeggen : luister naar je gevoel (en niet je hoofd)… Ik vind hun boeken : de goddelijkheid van de mens (jaja!) een echte aanrader. Maar ja, dat gaat dan wel over de goddelijkheid van de mens 🙂
    Aart's video zegt eigenlijk hetzelfde.

    @Aart : bedankt voor je video, amen! 🙂

    Groetjes Robert

   • Hoi Lia,

    Wat betreft je reactie over openbaringen.com. Ik zou hier ook zeggen : luister naar je gevoel (niet je hoofd), en kijk of het bij je past.
    Je vindt "je bent God zelf" dus te veel van het goede. Zal er maar niks meer op zeggen. Misschien eens die link van Aart eens kijken. Maar ja, dat is dan ook een soort medium die je maar beter niet kunt vertrouwen 😉

    Groetjes Robert

  • Dag Robert,

   Of jij een beroep hebt moeten doen op je geduld, daar kan je alleen zelf over oordelen. 😉

   Hoe IK erbij kom dat jij jezelf God noemt? Ik heb je meerdere malen in die trant zien schrijven, of dat specifiek tegen mij gezegd is kan ik me niet herinneren, dat zou ik op moeten zoeken. Maakt het überhaupt iets uit aan wie je dat schreef? Mij niet. Netzomin als dat copyright op met name spirituele artikelen me boeit, alsof die anders zijn dan andere artikelen. Zo, toch even ontopic, knap van me al zeg ik het zelf. 😉

   Misschien reageer ik op je omdat ik voel dat het mijn missie is om bewustwording te creëren en ik zie hoezeer je je best doet om datzelfde te doen, misschien dacht ik even te 'tolken' maar kan ik denken voortaan beter aan een paard overlaten want dit gesprek leidt nergens toe.

   Ik heb nergens geschreven dat mijn vorige gesprek met jou niet vruchtbaar was, integendeel het heeft bij mij geleid tot voortschrijdend inzicht over stelligheid bij anderen, hoe vruchtbaar is dat?
   Ik ben thuis bij mezelf en vanuit daar kan ik je schrijven dat sarcasme niet de meest vruchtbare stijlfiguur is, maar wel degelijk uit het hart kan komen. Heel stellig.

   Ik proef uit je woorden dat het voor mij tijd is voor punt 2, dus ik laat het hier maar bij. Succes met alles. Wil tot slot nog even zeggen dat ik het net als Lia zorgelijk vind (zij gebruikte het woordje eng) als mensen te veel aan mediums hangen, of op jou de woorden 'te veel' van toepassing zijn weet ik niet, dat is een antwoord dat jij alleen in jouzelf kan vinden. Zo kan jij niet in jouzelf vinden of anderen nog problemen in zichzelf hebben, het zou fijn zijn als je van me aan zou willen nemen dat het niet vruchtbaar is om anderen van het hebben van problemen te betichten als ze het niet me jou eens zijn. Dat zou dus fijn zijn, maar het hoeft niet, het mag. 😉

   Groetjes

  • Dag Sylvia,
   .
   Ik heb er eigenlijk niet meer aan toe te voegen dan ik er al over gezegd heb, jij ook succes! 😉
   .
   Groetjes,
   Robert

 7. @ Aart

  Zoals ik al eerder zei Liefde is ruimte en sluit niets en niemand buiten, ook het ego niet wat uiteindelijk ook maar een idee van de mens is en ooit nodig voor zijn overleving. Ik ben niet bang voor het ego, ik wil het begrijpen en uiteindelijk zal het vrijwillig gaan omdat het wel gezien maar niet gevolgd wordt en een nieuw gasthuis zal zoeken. En ik zal het in liefde laten gaan of laten blijven, maakt niet uit.

  groet
  Riet

 8. Ha Robert,
  volgens mij kom ik niet met een vervolgvraag.
  .
  Aangezien ik geen antwoord kreeg op mijn vragen (waarin ik oprecht geïnteresseerd was naar jouw antwoord), stelde ik ze nog een keer.
  .
  Je kunt daar van alles van vinden en bijvoorbeeld als reden bedenken dat ik het niet los kan laten. Dat kan, dat is blijkbaar jouw interpretatie.
  .
  Maar dat geeft nog steeds geen antwoord op mijn vragen (die ik gewoon uit interesse stel).
  Komen ze nog een keer 🙂
  .
  – Wat roept ego bij je op? En welke betekenis heeft ego voor jou?
  .
  – Heb je door dat je soms vanuit je ongeheelde stukken reageert? En welke betekenis geef je daar aan (mag dat er van jezelf zijn)?
  .
  Ik ben erg benieuwd wat jouw antwoord op deze vragen is.
  .
  Als je het (om wat voor reden dan ook) lastig vindt om erop te antwoorden of er geen antwoord op wilt geven, hoor ik het ook graag.
  En dan stel ik natuurlijk de vragen niet nog een keer 🙂
  .
  Groetjes N.G.

  • Hallo NG,

   Sinds een aantal reacties geleden kun je het blijkbaar niet loslaten, dat doe je op een bepaalde manier, en ik vroeg me af wat daar de werkelijke motor achter was.

   Wat betreft je vragen : andere keer perhaps. 😉

   Groetjes Robert

 9. Hoi Lia,

  Laat ik het zo zeggen. Ik had de intentie om aan bewustwording te willen doen, en niet om het hebben over of ik God ben ja of nee. Dat is helemaal niet interessant, ik ben het ook niet.

  Heling lijkt mij juist iets positiefs, niet dat er iets mis met je is. Jammer dat je dat zo ziet. Ik ben ook aan het helen, ik denk niet dat er iets mis met me is. Is toch de normaalste zaak van de wereld (dat helen), maar ja, misschien ben ik wel gek 🙂

  Het begon met jouw reactie op het artikel over 1 te worden met Hogere Zelf, waarop jij reageerde dat eenheid geen versmelting is. Eigenlijk bevestig ik wat het artikel schrijft.

  Even nagezocht, maar jij gaf toch aan "Daarom kun je als mens wel beweren dat je van goddelijke aard bent, maar niet dat je God bent." Daar was ik het dus niet mee eens, en de rest is history. Het is wat met dat God-zijn zeg! 🙂

  Ik heb er eigenlijk niet zo veel meer aan toe te voegen 🙂

  Groetjes Robert

  • Ha Robert,
   ik wilde eigenlijk op je andere reactie reageren, die van het juiste als hogere waarde, maar die doet het niet.
   Dus doe ik het maar hier.
   .(goed idee Aart)
   Wat ik me afvraag is of jij zelf inderdaad door hebt dat je vaak vanuit je ego reageert?
   (waar niks mis mee is!)
   .
   Groetjes N.G.

  • Hoi NG, klinkt meer als iets wat bij jouw concept/beeld hoort, het is niet mijn weg.
   Het is wel zo dat ik momenteel nog wat te dealen heb met bagage, maar heeft niks met ego te maken.

   Wederom bedankt voor je mening 😉

   Groetjes Robert

   • Ha Robert,
    nee dan is ego niet het goede woord 🙂

    Ben nu wel benieuwd wat het woord ego bij jou oproept. Wat roept het bij je op? En welke betekenis heeft ego voor jou?
    .
    Je geeft aan dat je nog te dealen hebt met bagage (waar niks mis mee is!).
    .
    Dus ik vraag me af of je door hebt dat je soms vanuit je ongeheelde stukken reageert? Of anders gezegd, dat je niet altijd vanuit je eenheidservaring reageert.
    En welke betekenis je daar dan aan geeft?
    .
    Groetjes N.G.

    • Hoi NG,

     Blijkbaar spiegel ik iets in jou, je hebt moeite om het los te laten. Wat zou dat kunnen zijn… Voordat je met vervolg vragen komt, zou je dat eens kunnen onderzoeken.

     Lijkt wel op dat gesprek een tijd geleden, wat ik met je 'tweeling ziel' had 🙂

     Groetjes Robert

  • Hoi Robert,
   nee, ik vind jou niet pretentieus.
   .
   Vind je het belangrijk wat anderen van je vinden?
   .
   Ben nog steeds benieuwd naar jouw antwoorden.
   – Wat roept ego bij je op? En welke betekenis heeft ego voor jou?
   .
   – Heb je door dat je soms vanuit je ongeheelde stukken reageert? En welke betekenis geef je daar aan (mag dat er van jezelf zijn)?

   Ik hoor het graag.
   .
   Groetjes N.G.

 10. Robert,
  Van mij mag iedereen zichzelf God noemen, hoor. Ik zou het alleen zelf niet doen. Vind het eerlijk gezegd vrij onbescheiden. Je kunt je afvragen waarom iemand zichzelf persé God wil noemen.

  Ik vind wel dat er sprake is van verwantschap; niet van gelijkwaardigheid. Wat ben je als mens/ziel? Toch slechts een stipje in het geheel? Volgens mij staat ook niet alles tot je beschikking. Je kunt immers tot op zekere hoogte creëren. En heb je enig vat op natuurverschijnselen, de krachten in de natuur? Nou nee hoor.

  Maar OK misschien moeten we eens afstand nemen van het woordje god. Ik noem het soms enkel ter vergelijking, maar heb iets tegen die man met z'n lange baard. 🙂

  • Hoi Lia,

   Ik zou niet weten wie zichzelf God wil noemen, daar had ik het niet over 🙂
   Jezelf niet als God zien kan alleen als je jezelf ongelijkwaardig aan God ervaart. Dat ligt gewoon voor iedereen in het verschiet, simpelweg omdat dat je afkomst is. Was, wordt, zijn.

   Je bent dan een deeltje van het geheel, echter door je bewustzijn samen te laten gaan met dat geheel, BEN je dat geheel. Voila : ervaring van eenheid.

   Klopt, niet alles heb je gelijk in, en je kunt dan niet de krachten van de natuur beïnvloeden, weet ook niet of God zich daarmee bezig houdt. Maar ja, blijft er nog wel wat over 🙂

   Het woordje God is ook maar een woordje, ik vind het zo wel duidelijk 🙂

   Groetjes Robert

   • Robert, over God noemen, daar had jij het niet over? Zie je reactie 9 april: dan mag je toch wel zeggen dat je God bent?

    • Even dat ik het nog kan volgen..
     Jullie doelen hierop:
     "Als je bewust de God in jou erkent, jij bent God en God is jou, gelijkwaardigheid met God, op hetzelfde niveau van bewustzijn, dan mag je toch wel zeggen dat je God bent? Dat is volgens mij nu net de bedoeling van het hele ‘spel’.
     En nu zeg jij dat je eigenlijk bedoelt dat je kan 'stellen' dat je god bent.
     Dan heb je het toch nog steeds over God? En over het zijn van God?

     Voor mij klinkt het nogal pretentieus.
     Ik geloof meteen er mensen zijn die weleens een eenheidservaring hebben gehad.
     Maar ik ken niemand die zijn bewustzijn continu totaal laat samenvallen met dat geheel (reactie Robert 10 april)

     Dus hoe zie jij jezelf Robert. Wat bedoel jij met dat je toch wel kan stellen dat je God bent?

     Groetjes N.G.

     • N.G. en Robert,
      Je kunt nooit God Zelf zijn.
      Je bent niet het totale onbegrensde universum; hooguit een deeltje ervan.
      Door je persoonlijke ervaringen met eenheid kun je een “relatie aangaan met God”. D.w.z. door je eigen Zijn (bewuste ervaring ik Ben) is er directe vereniging/verbinding met het kosmisch Zijn, en ontstaat er een begrijpen. De druppel begrijpt de Oceaan omdat ze van dezelfde aard zijn en dezelfde eigenschappen bezitten. Dit ook volgens de wet van analogie (macrokosmos = microkosmos). De druppel komt voort uit de Oceaan; is er bij wijze van spreken door geschapen. Schepper en het geschapene zijn dus wel verwant maar niet gelijkwaardig. Groet van Lia

      • Hoi Lia,

       Iedereen heeft een relatie/verbinding met God, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het verenigen met eenheid God. Dan voel je je niet meer ongelijkwaardig 🙂 Op aarde, in beginsel, ben je een druppel die als het ware "los" van de oceaan is (onbewust), maar zodra de druppel weer thuis is gekomen, dan is de druppel in de oceaan. Dan is de druppel de oceaan en de oceaan de druppel. Zoiets 🙂 Niet dat je de oceaan in je wezen kunt vatten, maar (energetisch) gelijkwaardig (bewustzijn).
       Blijft lastig om het allemaal in woorden te vatten…

       Maar vanwaar die weerstand dat je nooit God kunt zijn (Goddelijkheid op aarde ervaren)? Is dat dezelfde weerstand toen Aart een keer zei dat ie God was?

       🙂

       Groetjes,
       Robert

       • Precies Robert, de druppel komt thuis IN de oceaan. Je kunt die oceaan niet in zijn geheel vatten, (noch omvatten). Daarom blijft het o.a. lastig om het allemaal in woorden te vatten en te begrijpen, ben je niet gelijkwaardig en zou ik mij geen god noemen.

        Hoe kom je er nu weer bij dat er sprake zou zijn van weerstand? Het lijkt wel alsof je alles wat niet overeenstemt met jouw mening als weerstand opvat. Mag ik misschien mijn eigen opvattingen hebben? En die is duidelijk, toch?

        En nogmaals: ik legde eerder al uit dat jij begon over “jezelf god noemen”. Daar reageer ik dus op. Opvattingen daaromtrent heb ik al heel lang. Dus e.e.a. staat los van Aart.

       • Hoi Lia,

        In reactie nog op "apr 11, 2015 at 11:33"

        Duidelijk hoe je erover denkt. Ik proef enkel weerstand op het idee dat God-zijn een mogelijkheid zou kunnen zijn. Prima verders.

        Fijne dag! Robert

       • Hier even God aan het woord;
        .
        "Op aarde, in beginsel, ben je een druppel die als het ware "los" van de oceaan is (onbewust), maar zodra de druppel weer thuis is gekomen, dan is de druppel in de oceaan. Dan is de druppel de oceaan en de oceaan de druppel. Zoiets"
        .
        Zolang er nog geen ego/grens gevormd is, is er oceaan.
        .
        Ego is druppel.
        .
        Egoloosheid is weer oceaan.
        .
        In de oceaan bevinden zich geen druppels.
        .
        Fijn dat je bijna net zo weinig DENKhersencellen hebt als ik, Robert en dat het daarom wel GOeD bij je zit.

     • Hoi NG,

      Lia zei : "Drager van goddelijke energie wil toch niet zeggen dat je God zelf (=totaal aan onbegrensd kosmisch bewustzijn) bent?". Daarvóór ging het over samengaan, waar de schrijfster over schrijft (waar ik het mee eens ben) en Lia iets van vond waar ik op reageerde.

      Ik heb het hier toch niet zo zeer over mijzelf, maar over bewustwording en werkzaamheid 🙂 Althans hoe ik dat zie, en het deel waar dit uit ontsprong kwam vanuit het artikel, waarmee ik het eens ben.
      Ik ervaar niet dat ik ergens in vastzit, best veel ruimte hiero 🙂

      Jij gaf toch aan dat je het pretentieus vindt? Ik heb er geen gevoel bij als iemand zichzelf God noemt.

      Groetjes Robert

    • Hoi NG,

     Ben zelf niet begonnen over "dat je God bent", maar wat mij betreft, als je bewustzijn zover terug is gekeerd en verruimd dat het is samengegaan met het bewustzijn van God, dat je de God in jezelf weer hebt erkent, oftewel gelijkwaardigheid aan God, dan zie ik niet waarom je dan niet kunt stellen dat je God bent. Het gaat me vooral om de gelijkwaardigheid.

     Waarom vind je dat pretentieus? Wat gebeurt er met jou als iemand zegt : ik ben God. Voelt dat als ongelijkwaardig? Dat kan toch alleen door iets wat in jou nog niet geheeld is?

     Voor iedereen ligt de ervaring van God op aarde in het verschiet, sterker nog, het is de bedoeling. Je bent namelijk ooit met je bewustzijn van de eenheid God afgesplitst, en uiteindelijk keer je weer terug. Dat is wat mij betreft je bewustzijnsproces. Elke stap die je daarin maakt ga je weer samen met een hogere eenheid, waarbij God/bron de hoogste vorm van eenheid is.

     Als je je bewustzijn niet continu kunt laten samenvallen, dan zou ik eerst willen weten wat men er onder verstaat. Mogelijk dat er geen sprake van samenvallen is, maar een andere ervaring. In ieder geval kunnen er meerdere oorzaken zijn. Maar als je bewustzijn er vandaan komt, kan het ook weer samenvloeien.

     Wat betreft hoe ik mezelf zie, dat kan ik desgewenst persoonlijk nog eens toelichten. Maakt het eigenlijk uit, wat betreft mijn schrijven, hoe ik mezelf zie? 🙂

     Groetjes Robert

     • Waren het dan niet jouw woorden "dan mag je toch wel zeggen dat je God bent?"?. Dat komt toch van jou af? Of heb ik dat niet goed begrepen?

      Ik denk dat ik voor een eind met jou mee kan gaan. in het stukje bewustwording en God in jezelf herkennen.
      Dat is voor mij iets anders dan God zijn.

      Het valt me op dat je dat graag uitdraagt dat jij dat bent of jezelf zo ziet. Ik vind dat heel bijzonder 🙂
      Terwijl je tegelijkertijd uitdraagt (om maar een voorbeeld te noemen) dat "je kunt dan niet de krachten van de natuur beïnvloeden, weet ook niet of God zich daarmee bezig houdt".
      Wat je wel zou weten als je God bent 🙂

      Het voelt voor mij niet als ongelijkwaardig als iemand zegt dat hij/zij God is.
      Het gaat hier niet om mijn ongeheelde stukken. Hoewel ik het wel interessant en fijn vind als die aan de oppervlakte komen.
      Voor mij is het meer een soort van nieuwsgierigheid waarom jij zo vast zit in dit verhaal.
      Het helpt mij als het ware om mijn eigen diamant te slijpen.

      Groetjes N.G.

     • Robert, Vanwaar toch steeds dit soort vragen? 🙂
      <blockquote> " Waarom vind je dat pretentieus? Wat gebeurt er met jou als iemand zegt : ik ben God. Voelt dat als ongelijkwaardig? Dat kan toch alleen door iets wat in jou nog niet geheeld is?" </blockquote>

      Robert, als iets niet overeenkomt met jouw overtuigingen, komt blijkbaar de bekeringsdrang bij je boven. Je insinueert met je vragen dat er met de ander iets mis is (die is namelijk nog niet geheeld).

      Ik zou echter de zelfde soort vragen aan Robert kunnen stellen: wat gebeurt er met Robert als je jezelf nu eens NIET zou zien als God. Dat je jezelf als God ziet kan toch alleen door iets wat in jou nog niet geheeld is? (Voor alle duidelijkheid: ik stel die vraag niet.) 🙂

      En voor de derde maal: het was toch echt Robert die erover begon dat "je God bent". 😀

      • Robert, hier nog even mijn reactie op jouw schrijven: " Duidelijk hoe je erover denkt. Ik proef enkel weerstand op het idee dat God-zijn een mogelijkheid zou kunnen zijn. Prima verders."

       Het gaat niet enkel om de weerstand, want je zegt erbij dat iemand dan niet geheeld is. Daarmee suggereer je dat iemands opvatting over God-zijn niet juist is. Punt 1: het hebben van een andere opvatting hoeft helemaal niet op weerstand te duiden. Punt 2. weerstand hoeft lang niet altijd "negatief" te zijn. Het kan ook een teken zijn om ergens uit de buurt te blijven en afstand van te nemen.
       Je kunt dus wel van alles proeven, dat doen wij hier trouwens allemaal. Echter smaken verschillen. 🙂

       • Hoi Robert, een poosje terug gaf je in het tweelingzieltopic aan je aangetrokken te voelen tot de esoterische kant van de bijbel, volgens mij ook in dit topic. Mag ik jou vragen, zou het zo kunnen zijn dat jezus de druppel is en god de oceaan? Niemand komt tot de vader dan door mij, met andere woorden de druppel zijn is genoeg, jezelf vergelijken met de oceaan vind ik best pretentieus. Moet vast eenzaam maken als je zo denkt. Ik moet heel eerlijk bekennen dat de laatste woorden die ik in dat tweelingzieltopic aan je schreef sarcastisch gekozen waren, met andere woorden: ik had op dat moment punt 2 bereikt (dankjewel Lia). Door gewoon de druppel te zijn maak je mensen bewust, jezelf vergelijken met de oceaan roept weerstand op. Natuurlijk kan je dat weer terugspiegelen naar diegenen die weerstand voelen, maar of dat de oplossing is? Hartelijke groet, Sylvia

       • Hallo Sylvia,
        .
        Ik heb zelf de indruk dat Jezus de God in mijn zichzelf heeft 'gevonden' op aarde.
        .
        Uit openbaringen.com (omschrijft het beter dan ik doe) :
        .
        Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wat houdt je ontmoeting met God in? Het is in feite een ontmoeting met de liefde, de onvoorwaardelijke liefde die zowel in je hart als in het Universum aanwezig is. Het is de totale vergeving en acceptatie van jezelf. Het liefhebben van jezelf als een kind van God, als een Goddelijk wezen dat in geïncarneerde vorm op Aarde manifest is. Wat bedoelen we met het zijn van een kind van God? Dit appelleert aan het feit dat ieder van ons een onlosmakelijk deel vormt van het hele Universum en van het absolute dat wij God noemen. Jullie zijn tegelijk God zelf en een deel van God. Jullie zijn zelf God – en jullie zijn je daarvan bewust – op het moment dat jullie in volledig contact staan met je Goddelijke Bron, dat jullie volledig versmolten zijn, één zijn met de alom aanwezige liefdevolle Goddelijke energie. Je bent een kind van God, een deel van God, wanneer je als geïncarneerd mens op Aarde functioneert. Je bent de Schepper en de Geschapene tegelijk.”
        .
        Ik heb enkel geschreven over de werkzaamheid, en als ik sommige reacties proef, lijkt het wel alsof het heel eng is, dat gegeven dat iedereen op weg is om de God in zichzelf te 'vinden'. Iedereen dus, hoe gelijkwaardig kan ik het nog schetsen.
        .
        Wat ik frappant vind is dat ik niet eens over mezelf heb geschreven, alleen over de werkzaamheid. Daar kun je iets mee of niet (het was initieel bedoeld als reactie op Lia). Nu wordt dat toch her en der zo opgepakt én triggert dat gevoelens. Tja, hoe kan dat nou en bij wie ga je dat zoeken…
        .
        Groetjes Robert

       • Robert, leuke website, die kende ik niet. Ik heb ook zo mijn gods- c.q. christusbewustzijnservaringen, heel erg mooi. Toch zal ik mezelf niet god noemen en ik zie de makers van die site dat ook niet doen. De werking begrijp ik, uit jouw eigen quote: "Je bent een kind van God, een deel van God, wanneer je als geïncarneerd mens op Aarde functioneert. Je bent de Schepper en de Geschapene tegelijk.” Je bent dus een deel van de schepper, de schepper is meer dan de som der delen. Toen bij mij lang geleden dat inzicht kwam, voelde ik dat het niet nodig c.q. ongepast was om mezelf God te noemen. Er zijn immers miljarden andere delen van de som. Het verwondert mij dus dat anderen dat anders voelen of uit willen dragen en ergens roept het de vraag op of je wel werkelijk met dat christusbewustzijn bent verbonden (voelt/ervaart waar de klepel hangt) of dat je alleen de klok hebt horen luiden (enorm je best doet bijvoorbeeld dmv studie van andermans woorden/websites). Als je werkelijk dat christusbewustzijn ervaart, dan moet je op een gegeven moment ook erkennen/leren uitfilteren wat slechts newagegeneuzel is, bijvoorbeeld het idee dat je je je missie moet herinneren. De pijl zijn is genoeg, missie is newagemisleiding. Of is het Jezus wel gelukt om zijn missie om te buigen, de boog anders te richten? Sorry, zit nog steeds met ons vorige gesprekje in mijn achterhoofd, de vergelijking met de pijl en de boog. Komt voor mij erg dicht in de buurt van andere newagemisleiding als 'ziek zijn is een keuze'. Niet dat ik jou dat hier zie doen, dat niet. Enfin, fijne middag en bedankt voor je link naar die website, zal het eens op mijn gemak doorbladeren, misschien leidt het tot andere inzichten. Groetjes

       • Robert, ik reageer even op je bericht aan Sylvia inzake de website openbaringen.com. Ik begrijp dat de opmerkingen die je hier aanhaalt afkomstig zijn van ene Gabriella die zich medium noemt en boodschappen zou door krijgen van de hele familie: Jezus, Maria, Jozef en ook nog van Maria Magdalena? Nou daar gaan mijn ogen wel van knipperen, hoor. 😀 Er moet bij mij heel wat gebeuren, wil ik zo’n medium geloven. Robert, je proeft weer (m.i. ten onrechte) dat we het eng vinden om de God in ons zelf te vinden. Ik vind dat niet eng, maar met “God in jezelf vinden” ben je nog niet die God Zelf. Wat deze Gabriella hier "doorgeeft" is op zich interessant, echter absoluut geen bijzondere of unieke boodschap. Zo wordt het namelijk al jaren uitgelegd: je bent een kind van God, d.w.z. je bent een deeltje met dezelfde erfelijke eigenschappen en verwantschap. Behalve dan dat ene zinnetje: je bent God zelf. Dat lijkt mij een beetje te veel van het goede. Wat ik eerlijk gezegd wel een beetje eng vind, is dat mensen blijkbaar makkelijk op iemand vertrouwen die beweert medium te zijn. 🙂

  • Misschien zijn wij als Mens wel groter dan de God die we geschapen hebben.
   Het blijkt uit onderzoek dat we slechts 1% van ons bewustzijn tot onze beschikking hebben en maar 10% van het vermogen van onze hersenen gebruiken. Misschien moeten we steeds weer
   onderzoeken of alles wat we met ons denkvermogen hebben gedacht en invoelingsvermogen hebben ervaren en verbeeldingskracht hebben verbeeld ook maar iets zegt over het leven zelf.
   Wie zouden wij als Mens zijn wanneer we 100% volwassen zouden zijn.
   Wat als de Mens er niet meer zou zijn zou God dan nog bestaan. Is er dan niet alleen nog maar het Onnoembare.
   Het woord GOD heeft voor ieder\ een andere inhoud. Dat kun je in discussies wel merken.
   Het valt me op dat veel mensen niet meer durven twijfelen en ruimte scheppen om nieuwe informatie te ontvangen. Onze Geest lijkt ook geconditioneerd te zijn.
   Ik weet wel dat angst er een grote rol in speelt.
   Maar wat weten we nou echt?

   • Riet, mooi uitgelegd en helemaal mee eens. Het lijkt wel alsof wij God geschapen hebben; natuurlijk niet God Zelf, maar we hebben een beeld van Hem geschapen.

   • Morgen Riet,

    In Rust.

    In rust twijfelen.
    In rust ingevingen ontvangen en plaatsen.
    In rust telkens de kern willen kunnen benaderen.
    In rust, gewoon je best doen.
    In rust, je opdracht uitvoeren.
    In rust er zijn voor jezelf.
    In rust dienen.

    In overgave ter bedde gaan.

    Ik Voel.
    Ik voel dat vergane meesters een tijdelijk al hebben ervaren.
    Ik voel wat ik voel.
    Ik blijf voelen wat ik voel.

    Genoeg gevoeld.

    Groeten,

    Eddy

 11. Hoi Lia,

  Ik kan helaas ook niet reageren op jouw reactie…

  Wat betreft je eerste alinea. Mee eens tot je laatste zin 🙂 Als je als gevolg van je bewustzijnsproces je bewustzijn verruimt tot goddelijk bewustzijn, en daarmee bewust de God in jezelf erkent, een manifestatie van God op aarde, waarom ben je dan God niet?
  Je hele bewustzijnsproces is er voor om weer al die treden van de trap terug te volgen totdat je weer thuis bij God bent, thuis bij jezelf (de druppel is weer 1 met de oceaan). Dan ben je een drager van de goddelijke energie/bewustzijn energie op aarde.

  Wat betreft de bijbel. Ik weet er niet zo vreselijk veel van, ben meer van de esoterische kant van het verhaal 🙂 Maar wat je schrijft lijkt me juist. Naar mijn idee kan de mens zijn wereld(beeld) afstemmen op God(elijkke werkelijkheid).

  Groetjes Robert

  • Hoi Lia,

   Als je bewust de God in jou erkent, jij bent God en God is jou, gelijkwaardigheid met God, op hetzelfde nivo van bewustzijn, dan mag je toch wel zeggen dat je God bent? Dat is volgens mij nu net de bedoeling van het hele ‘spel’. 🙂
   Klopt natuurlijk dat het totale bewustzijn van God niet in de mens te vatten is, maar omdat je 1 bent met God staat het bewustzijn wel als het ware tot je beschikking, alleen niet alles tegelijk en direct. Dit geldt feitelijk voor elke éénwording met hogere delen van jezelf, waarbij God (gemakshalve) het eindstation is. Vandaar dat ervaren van eenheid (is éénwording met hogere delen van jezelf) een geleidelijk proces is, en niet een kwestie van ja of nee. Hetzelfde geldt voor bewustzijn/licht/liefde, niet ja of nee.

   Je kunt overigens altijd een relatie of contact met God aangaan, iedereen draagt dat op een bepaalde manier in zich (alles op aarde), alleen het bewust 1 worden met God gaat om bewustzijnsontwikkeling, bewustzijnsgroei. En dat gaat om ‘beperkingen’/lessen onder ogen komen en achterlaten, waardoor je je wezen heelt. Helen is niet alleen licht schijnen op de ‘wond’, maar de ‘wond’ transformeren in/naar licht.
   In dat opzicht wijzen je gevoelens en belemmeringen je de weg naar je God-zijn. 🙂

   Groetjes, Robert

 12. Robert, de reageerknop doet het niet. Dus dan maar hier.

  Ik zie de Bron als kosmisch bewustZijn (God, het totaal van alles). Bron als onbegrensde Oceaan; ziel als druppel ervan. Zeg maar hetzelfde verschil als tussen Licht en de ziel als vonkje of vlammetje.
  Oceaan en druppel verschillen van grootte, maar bezitten dezelfde geaardheid. Met grootte bedoel ik de ruimte die het bewustzijn van iemand kan innemen. Het bewustzijn verruimt zich immers. Daarom kun je als mens wel beweren dat je van goddelijke aard bent, maar niet dat je God bent.

  Je bent naar ik begrijp wel een beetje bekend met de bijbel? Daarin in sprake van de Vader, de Zoon en het erfdeel. De zoon erft dezelfde eigenschappen als de vader. Vader is kosmisch bewustZijn; zoon = deeltje “ik Ben”. Vader schiep het heelal; als mens creëer je je eigen wereld.

  • Robert,
   Drager van goddelijke energie wil toch niet zeggen dat je God zelf (=totaal aan onbegrensd kosmisch bewustzijn) bent? Je kunt zeggen dat zielen (bewustZijnden) een bepaalde ruimte innemen BINNEN dit kosmisch bewustZijn. Dit kan een kleine ruimte zijn of een grotere ruimte, afhankelijk van op welke trede iemand op de ladder staat (hoeveel licht iemand meedraagt). Er bestaat dus wezens –of zijnsverwantschap. Microkosmos is macrokosmos, waardoor je kunt begrijpen wat God is en er een relatie mee aangaan. Als ziel ben je in dit totaal opgenomen, word je er door omgeven. We zijn echter nooit gelijk aan het kosmisch bewustZijn als totaal.

   Ik vind de bijbel interessant vanwege de esoterische en gnostische kant. Die vertelt volgens mij een heel ander verhaal dan de traditionele leer.

   Groetjes Lia

 13. "Ascentie is niet het verdwijnen in een grenzeloze oersoep."

  Het ego is panisch te verdwijnen dus die wil niets weten van oersoep/eenheid.

  Het kan zich er ook niets bij voorstellen (het is een onmogelijkheid) vanuit zijn/haar opgeworpen grens.

  Het ego spreekt over als druppel in de oceaan.

  Zo kan het lekker zichzelf in stand houden.

  Maar in werkelijkheid is er of de oceaan/oersoep waar je in bent opgegaan of er is de druppel die DENKT samen met gelijke ego-energietrillingsdruppels samen de oceaan te vormen.

  M.a.w. heeft de mens nog wat te verdedigen dan is dat vanuit ego/druppel/grens.

  Is er geen enkele wrijving met het leven dan ben je opgegaan in het geheel/bron.

  Niets van deze tekst mag gebruikt worden zonder mondelinge toestemming van mijn psychiater.

  De letters a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, mogen wel in iedere willekeurige volgorde gebruikt worden.

  Ach, er is herkenning of niet.

  Zal mij een copyright zijn.

  Ik ga weer verder met appels met peren vergelijken.

 14. "Iedereen die met hart en ziel schrijft weet, dat de artikelen, boeken, columns waar je werkelijk je hart in hebt gestopt voelen als delen van jezelf, als kinderen. Iedereen die een authentieke vorm van creatieve expressie beoefent zal erkennen dat je creaties een uiting van je Zelf zijn, het dierbaarste wat je deze wereld te bieden hebt. En net als jijzelf en alles wat leeft heb je er recht op dat je creaties, net als je kinderen, met eerbied en respect behandeld worden."

  Kleine correctie, vanuit de oersoep oftewel de bron.

  Iedereen die met ego schrijft weet, dat de artikelen, boeken, columns waar je werkelijk je ego in hebt gestopt voelen als delen van jezelf, als kinderen. Iedereen die een authentieke vorm van creatieve expressie beoefent zal erkennen dat je creaties een uiting van je Ego zijn, het dierbaarste wat je deze wereld te bieden hebt. En net als jijzelf en alles wat leeft heb je er recht op dat je creaties, net als je kinderen, met eerbied en respect behandeld worden.

  Het is moeilijk de waarheid te accepteren wanneer de leugens je precies vertellen wat je wilde horen.

  Schijnt verdomd lastig te zijn om ego, hart en ziel te onderscheiden.

  Het ego is zo slim.

  Het draagt het liefst zijn/haar favoriete jasjes; hart en ziel.

  Maar ja, hoe kom je daar achter.

  Waarschijnlijk door/met copyright.

  • Ik wil je bedanken Aart, dat voel ik zo. De energie achter de woorden die je deelt komt aan en resoneert met mijn hart. Als me dit overkomt, dan word ik daar blij van! 🙂
   In mijn ogen kun je heel helder en op een fijne manier verwoorden en ik zie gewoon het licht dwars door de regels heen schijnen. Dankjewel.

   • De heldere ossenstaartsoep bedankt jou Emmy voor je heldere ogen en je open hart en is blij voor en met jou. Graagontstaan.

 15. Zou ik zonder bronvermelding iets kopiëren? Nee waarschijnlijk niet.
  Ten eerste omdat het moraal niet het juiste is, ten tweede omdat het wettelijk niet mag.

  Maar het oordeel/redenering dat dit de juiste keus is, net als het oordeel/redenering dat het mag omdat het spiritueel is enz., zijn beide concepten in je hoofd over hoe het hoort.
  Het één is niet beter dan het andere.

  Moraliteit is mooi en geeft vaak een goede richting aan. Alleen blijft het iets wat bedacht is en dus van het ego.
  Daar is niks mis mee. Het kan handig en verhelderend werken.

  Het is denk ik wel van belang dat je het leert zien. Dat een concept, een oordeel, een mening, een redenering altijd iets van je hoofd is.
  Dat is waarom mensen zo van mening kunnen verschillen. Het ene hoofd bedenkt iets anders dan het andere.. 🙂

  Ik denk niet dat ik het fijn zou vinden of het er mee eens zou zijn als iemand iets ongevraagd van mij zou overnemen. Tegelijkertijd ben ik me er van bewust dat dat iets zegt over mijn overtuigingen en angsten.

  Net als bovengenoemde uitspraak "Wanneer iemand jouw uitspraken belachelijk maakt, voel je je met recht vernederd."
  Ik denk niet dat het me iets kan schelen als iemand mijn uitspraken belachelijk zou maken. Maar als het me wel zou raken, zou ik daar naar kijken.
  Ik zou er van een afstandje naar kijken, om te beseffen dat het gevoel van vernedering niet is wie ik ben. En mezelf er niet mee identificeren.
  Daarnaast zou ik naar binnen kijken om uit te zoeken waarom een ander mij daarmee kan raken. Wat er nog in mij zit wat geraakt kan worden. Zodat ook daar licht op kan schijnen.

  Volgens mij ontwikkel je zo spirituele volwassenheid.

  • Hoi NG,

   Maar er bestaat toch ook zoiets als een innerlijk compas? Of denk je dat dat altijd iets bedachts is, van het ego is?

   Groetjes Robert

   • Ha Robert, ja zeker bestaat er (volgens mij) iets als een innerlijk kompas. En dat is zeker niet bedacht of iets van het ego.

    Dat innerlijk kompas oordeelt niet over gedrag van anderen (of over je eigen gedrag). Het is een leidraad voor of kan een leidraad zijn (als je jezelf erop afstemt) voor je eigen gedrag. Niet voor dat van iemand anders.

    Groetjes N.G.

  • Hoi NG,

   Dan zou dat innerlijke compas je ook van dienst kunnen zijn om het juiste te doen (bv respect voor een ander). Dus, hoe iets hoort kan dan iets bedachts zijn, maar het juiste doen is dan naar mijn idee een hogere waarde.
   Misschien is 'juiste' niet het goede woord. Rechtschapenheid is misschien beter.

   Groetjes Robert

 16. Je zelf herontdekken en vreugdevol in pure liefde en volledige vrede vinden.
  En deze in volle vrijheid aanvaarden.

  Of volharden in de weg van het ego, in welke vorm deze ook tot uiting komt, zoals angst, pijn, verdriet, winst en verlies in relaties, ziekte, zich bijzonder voelen, veroordelen, oordelen, aan de hand hiervan een mening vormen, gedachten over een offer te moeten brengen, of te hebben gebracht in een relatie, etc.

  Precies als ieder ander heb ik alle vormen van het ego ten volle beleefd en ondergaan om uiteindelijk te luisteren naar de stem van onze liefdevolle schepper.
  En vervolgens hier gehoor aan geven door me te laten leiden in pure liefde.

  Het is heel duidelijk te herkennen waaraan je gehoor geeft.
  Het ego geeft je lagere signalen, zoals boven omschreven.

  De stem van de schepper en dus ook je echte liefdevolle kern
  zijn gedachten van pure liefde en vreugde.

  Als we op bezoek gaan bij een pas geboren baby wat voelen we dan daadwerkelijk.
  Je ziet en voelt de zuiverheid en onschuld.
  Tevens voel je dan ook, je eigen zuiverheid en onschuld.
  Dus herkenning, ohhh ja dat ben ik.

  Op dit moment voel je de pure verbondenheid.
  Er is dus geen sprake van enige afscheiding.

  Als kind wist en voelde ik al heel goed dat deze wereld niet echt is.
  Ofwel, is geschapen door het ego.
  Dus, kan ik op geen enkele wijze waarde geven of hechten aan deze wereld behalve de verbondenheid met de oneindige bron van wijsheid en pure liefde.

  Omdat wij allen uit deze bron geschapen zijn, zijn we ook allemaal zuiver en puur met elkaar verbonden.

  De taal van pure liefde is de enige taal die onze schepper begrijpt.
  Dus de taal van het ego is voor hem niet te begrijpen.
  Als kinderen van de schepper hebben wij dezelfde gave mogen ontvangen.

  Iedere gedachte en uitspraak die we doen daarmee scheppen wij veel meer en verder dan we ons bewust zijn.

  Stuur of schep ik ego gedachten dan komt deze daadwerkelijk bij de ontvanger aan en door de wet van de aantrekkingskracht komt deze ook weer bij je terug.
  In welke vorm dan ook, dus dit wetende is het totaal overbodig en van generlei waarde iemand anders de schuld te geven, over hetgeen jou overkomt.

  Zijn we echter in staat om de pure verbondenheid in iedere relatie
  te voelen dan luister je intens zonder enige vorm van ego naar elkaar.
  Je voelt dan daadwerkelijk net als bij de baby de pure liefde.

  Wat ik graag wil delen is dat er vanuit diepe pijn en verdriet het verlangen bij mij ontstond om weer volledig in contact te komen met onze schepper en dus ook met mijn echte ik.

  Op een gegeven moment stroomde de zuivere diepe liefde van de schepper door mijn hele wezen.
  Direct herkenbaar en vreugdevol ontstond er weer de echte eenwording/verzoening met de bron.

  Geheel bewust van mijn zuivere pure kern.
  Ontplooide zich zachtjes aan het besef dat wij daadwerkelijk een zijn met de schepper en met elkaar.

  Zoek, vind en doorleef eerst je echte zuivere onschuld en dan pas zul je hem ook in ieder van ons ervaren.
  Als ik nu zuiver in contact ben mezelf en de bron, en ben in gesprek met een relatie/broeder/lichtwezen dan voel ik ook daadwerkelijk wederzijds de pure liefde stromen.
  In zo'n gesprek laat je de woorden vloeien die door de schepper worden aangeboden.

  Vraag in alle rust en vrede om hulp, en het wonder geschied.

  Laat je rustig leiden door de schepper en zie en verwonder.
  Dan scheppen we liefde en door de wet van de aantrekkingskracht trek je steeds meer pure liefde aan.
  Open je hart voor iedereen, en ze komen tot jou.

  Denk in alle vrede en rust na over het volgende.

  Zou de schepper onderscheid maken tussen zijn kinderen en over ze oordelen.

  Of zal hij in alle vrede wachten tot hij geroepen wordt om weer in pure liefde en vreugde samen te komen.

  We zijn allen een en niemand is bijzonder.

  Aan ieder dus de vrijheid om te kiezen.
  Onderzoek wel in alle vrijheid je keuze.

 17. Gezien mijn ervaringen inzake deze lijkt mij de beste optie op dit moment voor mij ,
  Zo snel mogelijk ergens in de buurt van Delft in het bos gaan staan en zo goed mogelijk een boom na doen……

  Sri Sri Magnitude

 18. Beste Rob,

  Omdat ik nog net een beetje in de polariteitsfase hang een reactie:

  De belangrijkheid van alles. De betrekkelijkheid. De waarde van.
  Het niet bestaan van groot en klein en van de rest. Zoiets ?

  De "uitvinder" is geboren met zijn tools, mogelijk gemaakt door Xxx , net zoals alle creatievelingen die op persoonlijke titel de wereld beter verbeteren, vernieuwen.

  Met vriendelijke groet,

  Eddy

  Ps. Ik ga wel voor de liefde. In 2025 schrijf ik een boek dat vernieuwing gaat brengen, tot die tijd geen "stof" voorhanden.

 19. Het is maar vanuit welk bewustzijn veld je de dingen ervaart en beziet… Creaties zijn druppels van de oorspronkelijk Creativiteit . Deze is universeel en inherent aanwezig in een ieder.Zij is de Spirit die Bewustzijn vorm geeft. Doch wordt (nog) beperkt door het menselijke bewustzijn.
  De claims van deze creaties worden op verschillende manieren beleefd.
  In de volgend sleutelwoorden ,

  Vanuit het pre-persoonlijk doet men dit om erbij te horen. Vanuit het persoonlijk om zijn/haar uniciteit te benadrukken. De mens die leeft in het trans persoonlijke creëert voor het plezier. Geeft zonder zich te bekommeren om het resultaat. . Blame or fame its all the same.

  Boeddhistische monniken worden getraind om hun eigen creaties, veelal in de vorm van het maken van mandala's ,te offeren en te vernietigen .Dit om te leren zich te onthechten van een sterke zelf identificatie met hun tijdelijke creaties.

  Natuurlijk moet je zelf altijd beschermen tegen ongewenste indringers,,niet vanuit de angst maar uit de feitelijkheid.

  Weet dat als je iets publiceert,zeker op internet, dan kun de regie en claims kwijt raken! Anders wordt het een strijd die zinloos en nutteloos is.

  Be Happy!

  Hartegroet Diana..

 20. 'Copyright is the right to copy' .. een andere uitleg die voor mij heel goed voelt wanneer we bewust blijven van onze eenheid, verantwoordelijkheid en integriteit, dus altijd met vermelding van de bron .. niets mis mee!

  • Precies, 'the right to copy', ligt bij degene met het 'copyright' heel normaal om even toestemming te vragen om iets te kopiëren en dan altijd met bronvermelding.

 21. Kan toch niet zo zijn dat als iemand een spirtueel artikel schrijft dat we vinden omdat het spiritueel is dat het dan automatisch van iedereen is, terwijl als we naar de bakker gaan we die neiging maar thuislaten.

  Volgens mij wordt er vergeten dat we op aarde zijn en hier op aarde hebben we nu eenmaal te maken met het gegeven dat iemand's scheppingen tijd en energie kosten. Of dat nu een artikel is, kunst, of een brood, dat verdient respect.

  En : goed geschreven artikel! 🙂

 22. <blockquote> Ascentie is niet het verdwijnen in een grenzeloze oersoep. Het is het een worden met het Hoger Zelf en de ziel op aarde manifesteren. Het is het bewust verbinding maken met de Bron. Denk maar aan Opgestegen Meesters of Aartsengelen: hoe dicht die ook bij de Eenheid en de Bron staan, ze blijven hun unieke signatuur, energie en individuele autonomie behouden. </blockquote>

  In dit verband wil ik graag aankaarten wat Jan van Ruusbroec er over opmerkte.
  Namelijk dat eenheid (met God) geen versmelting of oplossing (in de zin van verdwijning) betekent, maar een volledig Een-Zijn met die ander. Je bent geheel in God (zeg maar de onbegrensde Oceaan) en geheel in je Zelf. Ruusbroec noemde deze ervaring: “ een hangen van jou Zelf Zijn in Gods Zijn”.

  • Het gaat om je bewustzijn 1 te laten worden met je Hogere Zelf en God, zo lees ik dat. Dat is feitelijk wat je doet uit je artikel met die trap : je bewustzijn kwam naar aarde, en je bewustzijn 'keert weer terug'… door 1 te worden met je hogere delen (HZ, …., God).

   Zeg maar : de druppel wil graag weer terug naar/in de oceaan 🙂 Maar wel met de voetjes op aarde. Ik meen dat de schrijfster daar ook over schrijft. Goed artikel vind ik.

   Groetjes Robert

   • Robert, ik vind het lastig, maar zou het iets anders omschrijven.
    De Bron is bewustZijn en wij (als ziel) komen er uit voort. Als ziel zijn wij dus zelf bewustZIjn. Probleem is dat wij ons er niet van bewust zijn. Het bewustzijn moet dus van zichzelf bewust worden.

    Het licht moet zichzelf verlichten. Echter waar het altijd licht is, wordt dit licht niet herkend (kan het licht zichzelf niet verlichten). Daarom is er die afdaling richting dualiteit (als tegenstelling tot eenheid).

    Ja, de druppel wil graag terug naar de oceaan. Je voelt dit als een verlangen, hoewel je de bron niet kent. Ofwel een verlangen om thuis te komen, heimwee gevoel, etc.

    Niet alleen voetjes op de grond (=goed geaard in de werkelijkheid van Hier en Nu), maar ook om op aarde te Zijn en dit Zijn uit te dragen.
    Dag Lia 🙂

   • Hoi Lia, kan op jouw reactie blijkbaar niet reageren…

    Klinkt me allemaal niet verkeerd in de oren, al vraag ik me het volgende af. Je geeft aan dat de bron het bewustZijn is, waar ik me wel in kan vinden, hoe kan de ziel dan ook het bewustZijn zijn?

    Zou het bewustzijn van de bron en ziel wel eens van elkaar kunnen verschillen? Zou ook wel logisch zijn als je bedenkt dat het bewustzijn van de bron verantwoordelijk voor de gehele schepping van alles en iedereen is, terwijl de ziel daar een deel vanuit maakt.

    🙂

    Groetjes Robert

 23. Bij mijn eigen ervaringen maak ik graag gebruik van de vergelijking druppel en oceaan. Als druppel (hoger Zelf, ik Ben) ben je opgenomen in de onbegrensde Oceaan van bewust-Zijn. De druppel is van de zelfde aard en bezit dezelfde eigenschappen. Wel is de druppel in staat zich uit te breiden. Hij kan een grotere ruimte gaan innemen. De druppel kan een hele plas of vijver worden. Maar hoe dan ook, je blijft een begrensde eenheid. M.a.w. het bewust-Zijn kan zich verruimen, maar er is altijd een zekere grens, een “ring-niet-verder” om je heen waar je niet overheen kunt kijken. Je kunt namelijk iets begrijpen of beseffen tot een bepaald punt.

  Vanuit standpunt Zijn bekeken is er geen enkele behoefte om iemands “innerlijke ruimte” te betreden, zeker niet ongevraagd. Daarbij aangetekend dat je die ruimte Zelf Bent.

  Het hoger Zelf kent geen enkele behoefte om te roven en uit stelen te gaan.

  Daarnaast is het ook zo, dat er op dieper niveau (Zijnsniveau) geen sprake is van persoonlijk bezit. Gedachten, en ideeën waaruit creaties ontstaan zijn geheel vrij. Kennis is geheel vrij. Impulsen in de vorm van informatie worden simpelweg opgevangen. Je hoeft er niets voor te doen. Het wordt je gegeven of er is afstemming op een bepaald niveau. In die zin ben je hooguit een doorgeefluik. Zo kan het gebeuren dat personen uit verschillende landen dezelfde ideeën opvangen en uitdragen, dezelfde uitvindingen doen, etc.

 24. ik begrijp de verschillende meningen hierover prima, ik vraag me soms wel af of (in sommige gevallen) de intentie om te "delen"wel uit liefde gebeurt of uit eigenbelang. Als iemand mijn woorden over Nieuwetijdskinderen op haar site zet, zonder mijn naam er bij en dan aangeeft dat ze deze groep coacht? Wanneer het dus lijkt of zij deze woorden heeft geschreven en daarmee nieuwe clienten werft? Is dat delen? Is dan de intentie "liefde". Ik weet het nog niet zo…

  • gordon,

   Voor mij is het een en al egotripperij, zowel wanneer iemand de naam van de ander gebruikt, als
   wanneer men vindt dat men geld moet verdienen met een goed dat voor iedereen bestemd zou kunnen zijn. Ik vraag me regelmatig af bij het zien van alles wat met name op het internet gebeurt wat er de intentie van is. Want wat er onder onze neus gebeurt zien we niet meer omdat we op het internet bezig zijn om discussies te voeren.
   We betalen ons scheel aan informatie die al bekend is, aan therapieen die niet verder gaan dan de mens die haar geeft zelf is en ik concludeer dat er weinig nieuws te melden is.
   Als het dan al nieuw is dan kun je het meestal gratis bekijken.
   Wat maakt het uit wie er met wat komt. We hebben het over eenheid en de ego's maken zich op
   om zichzelf groot te maken op wat voor een manieren dan ook. Wanneer worden we wakker en gaan samenwerken in plaats van te concurreren op zo'n kinderachtige manier.

   • Aan allen,

    Voor wat het waard is. Een mening:
    De spirituele wereld is altijd al een heel vertroebelde omgeving geweest. Daarbij wil ik niks afdoen alle intenties die er aan ten grondslag liggen. Ook niet aan de effectiviteit ervan. Alles staat immers in functie/dienst van.
    Echter, nader persoonlijk onderzoek heeft inmiddels voor mij uitgewezen dat het kleine-ik een geweldige mooie functie heeft in het uitkristalliseren van je zuiverste motieven en persoonlijke tijdelijke waarheden.

    Voordat je een h e e l eind op weg bent, ben i k van mening dat "m e n" heel voorzichtig het woordje liefde in de mond mag nemen. De definitie van liefde laat zich naar mijn mening heel breed dragen.

    Ik goat nu ff een mp3 tje downloaden.

    Groeten,

    Eddy

    • Ik heb me vaak afgevraagd wat liefde is en het wordt te pas en te onpas gebruikt. Na ervaring en onderzoek kwam het antwoord voor mij
     en voor mij betekent het ruimte en het sluit alles in en sluit niets en niemand buiten.

     • Hoi Riet,

      Wat het nu precies omvat? 😉 Tis i.i.g groots. 😉

      Naar jezelf kijken als in de film is leuk, maar alles went en die ego-opwinding, daar is het niet om te doen en zeer tijdelijk. In de auto zitten de luchten bekijken en zien dat de film (de projector) vanuit jezelf draait , is een fantastische besefsbeleving. Terug de 3d in om de psyche van de mens te mogen bevatten kan ontnuchterend werken. Maar de voeten in het gras en de opwinding voelen van je verbondenheid met de aarde is een heerlijke (voor mij errugg nieuwe) kracht op weg naar je tijdelijke balans. Zoiets.

      Ik vond je eerste bericht qua inhoud en stijl trouwens errug plezierig, ik zag hem na mijn "relaas".

      Je wilt delen, ik praat voor mezelf, maar je komt maar niet door de brei van lieve woorden,algemeenheden en het vinden van; je hanteert daarbij ook af en toe een no-nonsense stijl. Stoppen met proberen? Tja, het is een expressie-stuk, je verhaal verkoopt zich niet maar zo overal, en je keelchakra mag niet meer dichtslippen. Het verhaal is ook bijzaak, maar moet er wel uit, zolang het eruit moet.

      Dag Riet,

      Eddy

      • Ik ben verbaasd Eddie dat jij mijn woorden waardeert, meestal krijg ik geen reactie en ik geef niet vaak een reactie op dit soort verhalen. Maar soms komt er een impuls om dat wel te doen. Het is prettig om af en toe ook eens een gelijkgestemde te horen na altijd of niet begrepen te worden of in een enorme uitwisseling te komen die nergens toe lijdt.

       tja, eddie, het valt niet mee voor de mensheid om volwassen te worden. Mijzelf inclusief hoor. Ik zou niet meer weten met welke woorden er nog gesproken kan worden over iets dat niet benoembaar is. We verschuiven alleen maar, net als in de politiek, maar vernieuwen niet iets.
       Om iets te kunnen veranderen in deze wereld is eigenlijk heel eenvoudig maar 1 ding nodig en dat is dat de Mens centraal staat. Zolang dat niet is heeft geen enkel woord inhoud, en geen enkele handeling zin.
       Misschien moeten we ons een veld voorstellen van niet weten en alles eens helemaal opnieuw onderzoeken wat we als Mens gecreeerd hebben en daarbij ook alle religies, alle zaken die we kunnen verwoorden. Misschien is er meer dan de Goden die we geschapen hebben en de religies die er uit voort gekomen zijn. De Mens is een creator en heeft zoveel ingewikkeldheden gecreeerd dat hij volledig in de mist terecht is gekomen.
       Volgens mij is er meer dan God die door de Mens geschapen is met alle werelden, staten van zijn en weet ik het wat allemaal. Alles wat wij ons kunnen bedenken is bekend en ik verlang zo naar iets nieuws onder de zon.
       Tegelijkertijd zie ik de humor er ook wel van in en vind het bij tijd en wijle erg ko(s)misch. Het is heerlijk om om jezelf te kunnen lachen.

       • Riet,

        Inderdaad een mooi en zeer welkom onderonsje nu even, ik sta altijd open voor echt mooie en langdurende contacten, tot in de eeuwigheid zelfs trouwens, haha; lachen om jezelf ja heel fijn;-), maar lachen om mezelf is ook kunnen lachen om de anderen en daar ligt ook weer een kwetsbaar kantelpunt. Ik kan het me nu niet veroorloven om het te luchtig te zien, al doe ik dat het liefst, het heeft allemaal zo weinig om handen, maar tegelijkertijd ook zoveel omhanden dat mijn natuurlijke vlucht in arrogantie geen debet mag zijn voor het ontkennen van mijn diepe gevoelens van zelfliefde en daarmee de liefde naar anderen toe, vandaar ook mijn demonenstrijd, die ik inmiddels gelukkig op die schaal kan toetsen omdat die dient als tegenhanger voor mijn superieure gevoelens. Het gaat nu even om de balans, het voorkomen van valse bescheidenheid (vals zelfbeeld;minder dan de ander), maar ook de verleiding om te hoog in de ivoren toren te kruipen. Ik moet nog wennen aan "de minder is meer wet", die zal nog wel even doorduren in het stof, alhoewel er zich mooie dingen aan het ontwikkelen zijn.
        Prachtig om te zien trouwens is dat ik het nu aan het typen ben, dat alles telkens 2 kanten opwerkt.

        Hoe herkenbaar: Het stilvallen van correspondentie aan de andere kant, vaak ontstaat er inderdaad helemaal geen over en weer. Is het niet het geval dan moet ik er de importantie er van voelen, mezelf op gevoel dan, als een fool neerzetten, om zaken neer te zetten waarbij ik voel dat ik ze toch moet neerzetten.
        Daarbij bemerk ik bij mezelf dat ik voel dat er in "spirituele" correspondentie er een soort ongeschreven wet lijkt te zijn, om jezelf niet te verdedigen, lees: stilvallen. Die wet zal trouwens in de kern bestaan (de behoefte eraan), maar ik zie het verdedigen in deze toch anders, waardoor ik het niet als verdedigen zie. Stelling nemen/duiden zijn voor mij bijv. gereedschappen om een bepaald gevoel te uiten, niet zozeer om mijn waarheden te creëren, maar om los te komen van een geconditioneerd denken/ patroon-denken, voor mij en voor de eventuele ontvanger.
        Wederom op persoonlijke titel, woorden gegeven aan mijn ingevingen.

        -De mens centraal staan. Resonantie.
        -Je opteert veel mogelijkheden in je tekst, mooi. Er schemert iets door van: Niets staat vast ? Ook niet na evt. mystieke ervaringen die neigen naar de absolute waarheid?

        Veel groeten inmiddels en het was me een genoegen !

        Eddy

        Ps. Het verschuiven is denk ik niet helemaal altijd wat er aan de hand is, je groeit verder, maar de uitdagende omstandigheden groeien met je mee, zodat het misschien wel lijkt op schuiven, maar dat het net anders schuiven is?
        Zoiets 😉
        2025 komt er weer nieuws! 😉 Tis toch nu al bekend dat het sterrenstelsel in onszelf bivakkeert ? Optische Illusie 😉 .

     • Tis heel simpel.

      Liefde is daar waar jij er niet meer bent.

      M.a.w. er is geen grens meer, geen ik-beleving waardoor er afgescheidenheid ervaren kan worden.

      Zo voel je je dan geen mens meer of wat dan ook.

      Een steen of grassprietje is dan in beleving niets anders dan 'jezelf' bent.

      Die 'natuurlijke staat', dat weer opgegaan zijn in het geheel, zou je om het te duiden liefde kunnen noemen.

      Maar 'vanuit' liefde zegt, betekent, doet, voelt liefde helemaal niets.

      M.a.w. je hebt er niets aan.

      Het voelt niet goed.

      Het brengt je niets.

      Dat mag de mens liefde noemen.

      • Wat is er toch tegen het liefhebben als mens ook al is het onvolmaakt. Volgens mij kun je alleen maar tot de ware liefde komen door je aan de ander te kunnen schenken. Juist die onvolmaaktheid is "zo verschrikkelijk mooi en is voor
       mij de enige echte weg tot inzicht en mystiek geweest.
       De enige bedoeling is volgens mij dat wij hier op Aarde in mensvorm zijn om juist de Mens te doorgronden en tot volledige ontwikkeling te laten komen.
       Als we al "Goden" zijn waarom zouden we dat dan nog willen worden?
       Wat is er mis met het Ego, het heeft zijn eigen functie vermoed ik. Je kunt hem ook inzetten in dienstbaarheid naar de Mens. Ik praat er mee en geef hem de waarde die hij heeft zodat hij zijn taak kent. Niemand wil genegeerd worden, dus ook het Ego niet. Ik ben er goede vriendjes mee geworden.

       • Het menselijk jasje is het probleem niet, het is net een marionet waar jij als god aan de touwtjes trekt.
        .
        Het enige probleem is dat de mens vergeet dat hij/zij het is die aan de touwtjes trekt.
        .
        Het uiteindelijke enige doel/nut/mogelijkheid van hier op aarde zijn is dat je als wat je bent (god), je goddelijkheid hier in dit menselijk lichaam leven kan zonder de beleving van 1 enkele beperking.
        .
        Ego is enkel de marionet die aan het woord is.
        .
        Dat is ongeveer hetzelfde als dat je met koud weer handschoenen aantrekt en denkt een handschoen te zijn en zo het leven gaat ervaren.
        .
        Het ego heeft enkel als nut/doel om d.m.v. wat het ego ervaart, te gaan inzien dat je het ego niet bent.
        .
        Dat iedere angst niet op werkelijkheid gebaseerd is en naarmate de angst verdwijnt zal het ego verdwijnen en resteert er uiteindelijk enkel je goddelijkheid.
        .
        Dan ben je hier bewust als god in het menselijk jasje aanwezig.
        .
        Zonder eerst dat ego ervaren te hebben ben je je niet werkelijk bewust van je god-zijn.
        .
        Maar dat ego zal geheel moeten verdwijnen.
        .
        Al zal vriendje ego het daar absoluut niet mee eens zijn.
        .
        Want vriendje ego wil/kan niet verdwijnen omdat het denkt noodzakelijk te zijn ter overleving.
        .
        Vriendje ego is enkel een beschermingsgrens vanuit ANGST.
        .
        Hoe eerder het ego verdwijnt des te beter.
        .
        Niets van deze tekst mag gelezen worden.
        .
        Of de tekst mag op de knieën gelezen worden, al prevelend; Aart wat ben je toch geweldig dat je deze tekst gecreëerd hebt, dat je met hard en ziel en bloed, zweet en tranen je voor de mensheid hebt ingezet t.b.v. een nieuwe wereld waarin we allen te eten hebben en onderdak en een laptop en kwijlen bij je goddelijke teksten op deze site.

 25. alles gaat om eerlijkheid, naar jezelf toe en naar de ander. Ik deel ook wel een foto of artikel van iemand anders en zet er altijd de naam of website van die persoon erbij. Dat voelt voor mij eerlijk aan. Tevens is het ook een reclame voor die andere persoon. Ik hanteer eigenlijk: waar voel jij je goed bij? voel je er niet goed bij? stuur een mailtje naar die persoon en vraag gewoon of je het mag gebruiken? Ik krijg altijd antwoord terug.

 26. De mind is slim en weet altijd wel een antwoord te vinden op zaken die de moeite waard zijn om volledig te onderzoeken. Er zou ook een antwoord op kunnen komen waarom we juist alles belangeloos zouden moeten delen en dan is de mind er ook bij om antwoord te geven.
  De vraag is waar de waarheid te vinden in onszelf, onszelf dat gefragmenteerd en verknipt is netzoals de wereld die we daarmee geschapen hebben en waarin wij leven.
  Er zou eens iets ongekends te voorschijn moeten kunnen komen, maar dan dien je te beseffen dat de inhoud van de geest alles is wat je kent en weet. Zich dus nooit kan vernieuwen.
  Vanuit welke bron kunnen we putten om het nieuwe toe te laten in ons en onze wereld.

 27. Ik deel geregeld via Facebook artikelen met bron en schrijver erbij. Het is duidelijk dat ik zelf dit artikel niet geschreven heb maar deel hem graag omdat mijn netwerk groot is (ik plaats hem in een groep met meer dan 5500 leden) en ik weet dat deze mensen hier behoefte aan hebben. Ongetwijfeld melden een groot deel van deze mensen zich vervolgens aan bij jullie eigen site. Als het delen van deze artikelen op deze wijze niet de bedoeling is dan hoor ik het graag van jullie. Mijn intentie is goed geweest.

 28. Einstein was in de tijd geen genie. Hij was een kanaal/omvormer waardoor hogere intelligentie voor aardse maatstaven bruikbaar zijn geworden. De man heeft zijn best gedaan, met zijn gereedschap. Off topic? Nope .

   • Op mijn p.c. doet de reageerknop het wel vandaar nog even mijn reactie hieronder geplakt:

    Beste Rob,

    Omdat ik nog net een beetje in de polariteitsfase hang een reactie:

    De belangrijkheid van alles. De betrekkelijkheid. De waarde van.
    Het niet bestaan van groot en klein en van de rest. Zoiets ?

    De "uitvinder" is geboren met zijn tools, mogelijk gemaakt door Xxx , net zoals alle creatievelingen die op persoonlijke titel de wereld beter verbeteren, vernieuwen.

    Met vriendelijke groet,

    Eddy

    Ps. Ik ga wel voor de liefde. In 2025 schrijf ik een boek dat vernieuwing gaat brengen, tot die tijd geen "stof" voorhanden.

 29. Overschrijden van grenzen gaat in mijn beleving verder dan teksten kopiëren.
  Dat is sowieso erg genoeg; plaatsgenoten die letterlijk mijn creatieve ideeën van mijn Facebook pagina en website kopieerden Maar ook bewoners die denken dat ze de oudste rechten hebben en de hele straat hun eigendom is, voortdurend voor geluidsoverlast zorgen en treiteren, geen enkel respect voor de privacy van een ander hebben. Waarom die afgunst? Je kunt toch ook binnen jouw mogelijkheden zelf iets moois van je leven maken en niet afgunstig zijn naar een ander toe?
  Ik las laatst ergens dit citaat: vaak zijn mensen die kritiek hebben op jouw leven dezelfde mensen die niet weten welke prijs je hebt betaald om te komen waar je nu staat. Mooi!

 30. Ik had er vroeger ook altijd moeite mee als dingen werden 'gepikt', tot ik samenwerkte met Paul Wouters toen directeur van de ISVW ( internationale school voor wijsbegeerte) in Leusden. Hij zei na een week met een cursusgroep, 'neem allemaal wat je wilt uit mijn werk, deel het uit verspreid het, het inspireert mij om het los te laten en nieuwe dingen te creëren'. In die tijd kwam ik ook nogal wat mensen tegen die erg krampachtig met 'hun' creaties omgingen, en elkaar achtervolgden om dat de een iets gepikt zou hebben van de ander.

  Voor mij werkten Paul zijn standpunt en visie bevrijdend, wat heerlijk om er zo tegenaan te kunnen kijken. Sindsdien doe ik dat ook, en het voelt goed. Ik kom soms schilderijen van mezelf tegen op websites van mensen aan de andere kant van de aardbol, en wordt dan niet boos, maar denk, wow, wat een eer dat bv die psychotherapeut mijn schilderij wil gebruiken voor zijn site. Sommigen vragen toestemming anderen niet. Maar ik lijd er niet meer aan sinds ik mijn visie erop veranderde. Ook wetend dat het achterhalen, vaak achtervolgen betekent, moeizaam is en met negatieve energie gepaard gaat. Ik heb dat allemaal los kunnen laten. En dat was voor mij een bevrijding.

 31. Aart je schrijft erg logisch. Vind i k .
  H e t slot op de deur is wellicht dat het niet in je opkomt dat ook maar 1 iemand op het idee komt om iets bij je weg te halen. De ander is immers jezelf. Vrij ultiem energetisch verhaaltje maar volgens mij is het een universele wet. Kan het ook mis hebben.
  Persoonlijk kan ik ook steeds minder met het copyright-verhaal, ook al zitten er bloed zweet en tranen-uren in.
  Als het de bedoeling is dat je naamsbekendheid gaat krijgen, komt die er wel.
  Laag voor laag gaat eraf, totdat alleen jij overblijft, daar heb je het voor gedaan, daar kan geen naamsbekendheid tegenop. Op persoonlijke titel.

  Eddy

 32. Ja herkenbaar en mooi geschreven! Fijn ook zo'n stuk.

  Natuurlijk komt het uit de bron, maar de bron werkt via een persoon. Ieder is zijn/haar eigen bron.

  We zijn één maar ieder is een druppel in de oceaan.

  Het gaat ook om het eren. Eren is respect en eerbied tonen voor het werk van de ander. Zoals je eerbied toont voor de bakker die je brood bakt. Eerbied voor de bron, eerbied voor het leven, eerbied voor jezelf En de ander.

  dank je wel!

 33. Ik heb er gelukkig nog niet mee te maken gehad. Maar ken anderen die het wel kennen. Het lijkt mij erg naar als zomaar een artikel word gebruikt die je hebt geschreven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in