Wat zijn Sterrenkinderen?

De Nieuwe Aarde heeft een nieuwe bewoner nodig, een die vanuit het hart werkt, om zich heen kijkt en zeer snel handelt en reageert. Dit soort bewoner bestaat al! Het heet het STERRENKIND of het STERRENZAAD. Deze sterrenwezens bezitten de Lichtkennis vanuit de andere dimensies, het zit in hen om dit op aarde neer te zetten. Verspreiden van het Sterrenlicht of  het planten van het Sterrenlichtzaad is hun hoofdtaak.

Dit is de evolutiestroom die de komende jaren versnelt op gang zal komen. Vele komen nu al samen, ontmoetingen van gelijk geaarde, zodat er vele projecten opgezet kunnen worden. Deze projecten zullen succesvol worden. De trilling is daar, het kan nu ontstaan. Mede door de hulp van de Lichtwereld, onze Buitenaardse Sterrenfamilies en door de verandering van de aarde. En bovenal het contact met de Bron! De energie gaat steeds hoger trillen en degene die daarop afgestemd zijn zullen het voortouw nemen vanuit Liefde, Passie, Creatie en Overwinning.

De Sterrenkinderen zijn op de wereld gekomen om de situatie “op te vangen”. Nu (het oude vissentijdperk) lopen ze verveelt rond. Voor sommige warrig en chaotisch, of dromerig dat zijn ze ook, ze doen maar wat….Toch niet!

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het moment van actie is niet ver weg meer, de Nieuwe Aarde zal geboren worden vanuit het Oude. Het oude zal de voedingsbodem, de mest, worden voor het nieuwe. Dan zullen de Sterrenwezens op aarde meteen weten wat te doen De ervaringen die ze eerst hadden opgedaan, meestal in de negatieve sfeer, zullen dan juist voordeel opleveren om de 3d wereld beter te begrijpen, voor de omzetting. Zij zijn de mediators.

 

STARSEEDS OF STERRENZADEN

Als de Lichtwereld zuivere Engelen naar beneden zouden sturen, wat ooit al is gedaan, met een liefdevolle hogere trilling van energie, dan zouden de mensen deze totaal niet begrijpen. Zij zouden gezien kunnen worden als een bedreiging of als geesteszieken opgesloten worden. Zij zouden niet passen in deze harde 3d maatschappij. Ze zouden zichzelf niet kunnen beschermen of verweren. Elke daad die uit liefde zou plaats vinden , zoals wonderen verrichten om de mens te overtuigen vanwaar zij komen en wie zij zijn. Zou slechts door een enkel mens geaccepteerd worden en dan zullen zij aanbeden worden! Deze mens zou zeggen: ” Jij bent de Engel ik slechts een mens, ik kan niet zo worden..dus kan ik jou alleen maar aanbidden”. De boodschap zou mislukken. De mens-Engel kan dan niet tot “leven” komen.

De massa zou echter reageren met achterdocht. Hun geloof zou alles bestempelen als bedrog. De boodschap die de zuivere Engel brengt zal niet gelooft of begrepen worden. De Engel wordt verbannen en buiten de maatschappij geplaatst, sociaal en psychisch. Dus ook dan zal de boodschap verloren gaan.


De enige mogelijkheid blijft dan over:  DE VERBORGEN  ENGEL, als mens geboren, maar met een heel ander DNA. De Engel-mens. Het DNA van de mens uit de oude tijd bestaat uit 3 strengen, die van de starseed uit 12 strengen. Dit “mensenkind” zal “afwijkingen” vertonen. Als gehandicapt worden gezien. (Wanneer de mens zijn Engelenvleugels wilt activeren, activeert deze ook zijn DNA. Zijn 13 chakra’s en zijn kristallijne codes.)

Maar als het moment is gekomen dat het sterrenwezen kan worden “aangezet’, geactiveerd kan worden. Zal dit wezen direct kunnen handelen. De periode van “wakker worden” zal zeer snel en heftig verlopen. Op neurologisch, mentaal, energetisch en fysiek gebied zal alles gedecodeerd moeten worden. Dit kan zeer verschillend zijn, er zijn immers vele diverse varieteiten en  vormen van sterrenwezens en starseeds die  op aarde zijn gereincarneerd en geintergreerd. Vanuit diverse planeten en dimensies. Allen met een andere blauwdruk.

Sommige zijn al met hun taak begonnen. In verpakte vorm bieden ze hun verborgen boodschap aan. Want als de boodschap niet goed wordt verpakt, wordt deze niet gehoord of gezien door de mensvorm op aarde. Ook het tijdstip, te vroeg of te laat de boodschap verspreidde levert een negatief resultaat op. Ze worden dan genegeert of  niet begrepen.

HET JUISTE MOMENT is belangrijk!

Starseeds planten zaden, energetische Lichtzaden bij de mens, die langzaam tot rijping komen dit versterkt en versnelt de ascentie op aarde. Elk menswezen heeft door zijn Goddelijke Vonk een code die geactiveerd kan worden.. Ieder van ons mag de Levende Christos energie ervaren en intergreren in zijn hart. Om uiteindelijk de aansluiting te maken op het Al dat Is, zodat we als een geheel kunnen gaan functioneren. Dit alles hangt af van het bewustzijn van de mens, zijn keuzes en zijn vrije wil bepalen hoe snel of langzaam het raamwerk van het bewustzijn zich zal gaan ontvouwen. de overgang naar de mens-Engel en zijn kristallijne codes.

Het “wakker word” proces  van een Starseed verloopt anders en veel sneller, dit hangt ook af van de taak die hij of zij gaat vervullen. Hun lichaam of energetische matrix is hierop afgesteld. Snel incarneren en transmuteren tot Engel-mens. Velen mensen om hen heen begrijpen totaal niet waarin deze sterrenzaden verkeren,  sommige Lichtwerkers begrijpen dit proces niet. De Starseeds komen vanuit de toekomst en hebben een eigen weten, zij weten dat dit alles goed is. Ook al wordt dit nergens vermeldt of bevestigt. Hun multidimensionaal bewustzijn zorgt voor de contacten met de andere dimensies en hun sterrenfamilies die hen begeleiden in dit proces. Hun codes van de Nieuwe Aarde zijn al “wakker” die van de Lichtwerker mogen ook nu wakker gaan worden en zij krijgen nieuwe tools vanuit het Licht. Sommige Lichtwerkers kunnen de nieuwe tools niet waarderen. Blijven vast houden aan hun bekende en vertrouwde “vissenvorm”. Ook hier mogen de Starseeds de oude vormen gaan doorbreken. Het wordt hen niet altijd in dank afgenomen, en ze krijgen soms veel tegenwerking juist vanuit de spirituele ervaren Lichtwerkerswereld. De omzetting naar de Nieuwe Aarde is een WERKWOORD. Er zal hard gewerkt moeten worden door iedereen. Wachten totdat je gered wordt, is niet de juiste instelling. Elk mens kan transformeren tot de mens-Engel en zijn energetische vleugels weer kracht inblazen, wanneer de starseed zijn zaad van nieuw Licht mag planten bij jou. Laat hem of haar toe. Wijs ze niet meteen af.De Lichtwerker kan op zijn beurt de starseed weer helpen, deze hebben veel ervaring in de oude stof. Zij kunnen hier weer uitleg over geven. We hebben elkaar nodig.

STERRENZAAD KINDEREN

Hun ervaringen tot het moment van “wakker worden” hebben te maken met de missie in de nieuwe wereld of het verschaffen van informatie naar die wereld toe. Zij zijn daar al, zij leven daar al in. Alleen de “oude” omgeving met hun “oude” principes komen met hen in botsing. Daardoor kunnen zij in een zeer negatieve spiraal terrecht komen. Soms lijken zij op school of thuis totaal te ontsporen. Vrees niet dit is slechts een tijdelijk iets.

Alles wat op aarde verlicht dient te worden moet soms eerst een bepaalde mate van duisternis doorgemaakt hebben. Waar men normaal gesproken levenslang over doet, doen de starseeds in enkele jaren dmv hun “wakker word” proces. Dat brengt de 3d wereld met zich mee. De ervaring opdoen in de stof, het materiele deel is voor hen vaak zwaar. Dit komt omdat het het tegenovergestelde is van de hoe zij leven in de Lichtwereld. Daar wordt niet gelogen, worden zij niet opgelicht, daar is geen dualiteit, geen concurrentie. Tijdens het “wakker word” proces wordt hen duidelijk waarom ze niet zo goed in deze stoffelijke wereld passen. Structuur is wel belangrijk, maar sommige structuren doen “pijn”. Hun andere zijnsvorm wil wel structuur, maar de vorm die zij verlangen, is anders. Het is belangrijk dat zij de uitleg krijgen over deze wereld en dan kunnen zij weer uitleg geven over de Lichtwereld waar zij vandaan komen en de nieuwe methodes. Er zijn vele verschillende Licht en Sterrenbeschavingen. Alles gaat via gedachtenkracht en telepathie. Licht en snel. De stof, onze materiele wereld is voor hen zwaar en log. Het resoneert niet gelijk. Hun hogere frequentie steeds aanpassen aan deze lagere resonantie.

Waardoor gewoon opstaan en naar school  gaan, een waar traject is. Dan is er ook nog de tijd, waarin alles moet passen. Wanneer je gewend bent om in een tel van gedachtenkracht dit alles te kunnen doen, nu ineens is facetten moet opdelen en in aparte beelden moet gaan uitvoeren en materialiseren. Snap je wel dat dit bijna onmogelijk kan zijn. Dat stuk moet wel geleerd worden. Ouders en docenten moeten dit wel kunnen begrijpen en kunnen begeleiden.

Wij bevinden ons in een overgangsfase, ook zij de starseedskids hebben hier last van. Ze zijn heel anders geprogrameerd en kunnen niet anders dan daar aan toe geven. ADHD, ADD, Autisme en PDD-NOS kunnen hieruit voort komen. Dit is eenvoudig een te vroege manifestatie van wat er komen gaat, maar dat is nodig om de dingen op aarde om te zetten.

We mogen hen dankbaar zijn.
Waar we voor moeten waken is dat deze kinderen op een onnatuurlijke manier in bedwang worden gehouden, zoals legaal gedrogeerd te worden met ritalin of antidepresiva of bepaalde hulpverleningsprogramma’s, die het kind psychisch en energetisch gevangen zetten. Dit werkt traumatisch.

“Kinderen met een intuitief bewustzijn ordenen de wereld anders, in beelden, kleuren, geuren, smaken, geluiden, gevoelens, herinneringen en emoties. Kenmerkend hiervoor is dat deze wijze van ordenen niet gebonden is aan tijd en ruimte, dat het levensecht is en vooral razendsnel! Sterrenkinderen, oude zielen in een nieuw lichaam, gedijen goed op chaos. Hun meersporig apparaat, al schrijvend, tv kijkend, muziek luisterend, telefoon rinkelend en een vrije hand wat het dopje lospeutert….elk onderdeel draait op zij n eigen snelheid. De gesprekken gaan vaak alle kanten op, zolang het maar vanuit het eigen gevoel mag ontstaan en in ongedwongen groepen mag plaats vinden, is er geen probleem. Hun grootste gruwel is verveling. Het gewone reguliere onderwijs is supersaai voor hen en vaak gaan ze daardoor onderpresteren”……

MULTIDIMENSIONAAL BEWUSTZIJN

Reconnection door middel van multidimensionaal bewustzijn. Het verbinden van de andere delen van de lichtlichamen en het fysieke lichaam, deze weer herintergreren. GE_DEMON_TEERD zijn, en weer gemonteerd worden! Vaak worden deze sterrenkinderen begeleidt door etherische leraren uit de andere dimensies of hun sterrenfamilies waar ze telepatisch contact mee hebben. Trekken zich vaak terug om met hun droomvriendjes te kunnen communiceren. Dit zijn echter echt bestaande wezens van andere planeten of lichtdimensies. Ze worden door hen vaak liefdevol bezocht of meegenomen naar hun planeet van herkomst.

Ouders wees gerust, de kinderen blijken in chaos en verwarring. Dit gaat vanzelf over in de nieuwe tijd, mooi zou zijn als iemand hen dat verteld, hen gerust stelt. LAAT HEN LOS. Zoek naar een tussenvorm.

Dwing hen niet anders te zijn of anders voor te doen. Dwing hen niet hun uiterste best te doen in deze 3d wereld, eis niks. Het is vergeefse moeite, verspilling van energie. Ze doen het toch niet….  Misschien even om de ouders een plezier te doen en hier ervaring in op te doen, dat het echt niet zo hoort. Ze hebben een eigen wijze en zullen dit uitdragen en hoe meer verzet ze krijgen, hoe meer iedereen hen in die oude structuur wil dwingen, hoe verder hij of zij van hun taak zullen afdwalen en hoe dieper de negativiteit zal worden. Maak ze niet nog meer in de war!

Deze kinderen of adolescenten WETEN het al. Ze weten hoe ze het moeten doen en moeten volhouden want: Een printer print, een radio geeft geluid, een tv geeft beeld en geluid en een auto rijdt.

Probeer maar hoe je een printer laat zingen, een radio dwingt tot beelden en een auto woorden laat produceren. Onmogelijk toch? Zij zijn anders afgesteld, gecodeerd, zij kunnen niet anders. Ze lijken te mislukken in deze maatschappij van leugens, bedrog en egoisme.

WEES BLIJ

Want zij dragen de codes van de blauwdruk van de LIEFDE, de samenwerking en het verbinden in zich. Vanuit hun gevoel, het hart, hun passie en creativiteit kunnen ze optimaal functioneren. Straks in de nieuwe wereld zullen zij als een energetische witte tornado van liefde en licht gaan uitwaaien over de aarde. Zuiverend. Alles zal dan gewoon in elkaar vallen als puzzels voor hun voeten, ze hoeven alleen het verlichte pad te volgen.

Dus laat hen. Observeer hen en luister! En zie ze dragen de nieuwe boodschap nu al uit. Stel je af op hun frequentie. Heb geduld want jij bent degene die het niet snapt ouder, jij bent degene die moet luisteren hulpverlener. Want jullie weten het nog niet leraar. Zij wel!  Zij zeggen met alles LOS LATEN.  Als je mij los laat komt de nieuwe kennis hoe het te doen vanzelf op het pad van de ouder, leraar, hulpverlener. OPEN STELLEN, voor de nieuwe manier die zij met hun gedrag en weten nu al neerzetten. Maar zij: de ouder, de leraar en hulpverlenenr houden vast aan de oude kennis, oude moraliteiten en oude structuren. Dat gaat niet samen, dat geeft verwarring en chaos. In strijden zijn zij niet goed, dat maakt hen zeer verdrietig.

Deze sterrenkinderen en sterrenzaden zeggen met hun hele lijf en leden:

“ONTVANG MIJ, HEB MIJ LIEF, VOEL MIJ en vooral VERTROUW MIJ. Als je mij de ruimte geeft, zullen we samen kunnen werken in overleg en ik zal rekening houden met jou. Want eenheid is wat ik nastreef.”

31 MAART 2012

Door Arthura Hector ©

bron / http://www.nieuweaardekinderen.nl/

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

31 REACTIES

 1. Renata geplaatst op 04- 05-2021
  herken dit nu ook,wie er behoefte heeft,ik wel om er over te praten,kan mij bellen.Mijn verhaal is veelste lang,ik ben inmiddels 56,en heb vier kinderen.Zie geen familie meer,weinig contact met de kinderen.En nu word aangestuurd ,mijn ervaring te delen,op een you tube kanaal,wat ik doodeng vind.Ik heb altijd heimwee,maar snap nu waarom.Ik zie of voel ineens mijn missie.ik zoek gelijkgestemden hierin. We kunnen samen komen,er over praten voor degene die dit snappen. Veel liefde en licht

 2. super man deze info… maar dit weten we al, waar zijn de echte sterrenzaden…. niet de zweefteven en de spiritueel verheven verlichte wezens die het allemaal beter weten en prevcies weten hoe het universum in elkaar zit…. maar waar zijn de echte sterrenzaden…. opzoek naar hun missie? Op eigen kracht zonder richtlijnen ondervonden echte aliens… Hoi ik ben Johanneke.. Andromedan..

  • Help me, ik zoek richtlijnen. Ik word herkend door vreemden die mij in hun dromen hebben zien aankomen. Ik ben een empaath, kan mensen invoelen en huil voor hen die hun verdriet geblokkeerd hebben. Ik draag licht in mijn hoofd en heb sinds ik 8 was dromen over andere planeten, tijdscapsules en tijdreizen. Ik heb geen besef van dag en nacht, die lopen in elkaar over. Als ik overdag in slaap val, weet ik niet meer wat voor dag het is of wat er is gebeurd. Dat kan wel 5 minuten duren voordat ik het heb terug gehaald. Ik voel me verward en vervreemd van mijn omgeving en familie. Ik heb behoefte om met iemand hierover te praten.

 3. Hallo ik zou graag willen weten of er bijeenkomsten zijn voor starseeds en indigo (volwassenen)?
  Of een soort forum voor het in contact brengen met elkaar?

  Vgr debby

  • Hallo Debby dat is een goede vraag! Ik heb deze ook nog niet gevonden. Maar ik zou het leuk vinden met je in contact te komen. Om ervaringen uit te wisselen over het starseed zijn en als er behoefte voor is kunnen we elkaar uiteindelijk ontmoeten. Als je behoefte aan contact hebt geef ik je mijn email adres.

   Liefs, Starsy.

 4. Starseeds ontwaken wereldwijd om liefde,harmonie en vrede te brengen,en andere helpen te ontwaken.Het gaat er ook om dat mensen het hoofddenken(ego) leren los te laten,en beginnen te denken met hun hart(liefde).het ego is de bron van alle ellende in de wereld,en het enige medicijn is liefde.Het groeien in liefde en wijsheid is de evolutie,niks anders.

  Groeten Erwin

 5. Hoi hoi.. Heb al heel veel gelezen overal, haha maar dit geeft toch de beste omschrijving… Ik ben een mama van.25 met een zoontje van 3.. . Allebei sterrenkinderen… Ik ben door mijn familie min of meer afgestoten constant weer omdat ik anders ben… Ik communiceer met geesten en werk met energieen… Ze snappen het gewoon niet. .ik kom uit een familie die het heel belangrijk vind hoe de wereld tegen.ze aankijkt en zoveel mogelijk pronkt met materialisme..leugens en.bedrog zijn normaal…iets wat ik totaal niet begrijp en wat voor veel afstoten en pijn heeft gezorgt…vooral omdat ze mij niet aan willen horem en doen of ik gek nen… Maar ik heb wel het geluk dat ik meerdere.sterrenkinderen om mij heen heb en sinds kort ook mijn tweelingvlam heb die ook een sterrenkind is en mij net zo snel herkende als ik.hem… Ik gebruik de tzolkin veel wat voor mij en.de.sterrenkinderen om me heen een goede tool is om af te stemmen op energieen en het onbegrepene te kunnen begrijpen…. Mijn zoon zal zivj nooit alleen voelen, ik geef hem de sterrenkind opvoeding zoals ik het noem haha… Iets waar mijn aardse familie het niet mee eens is want ze vinden dat ik.strenger moet zijn…terwijl dat voor mij helemaal niet goed voelt, hij onderzoekt alles het liefst zonder hulp.. Mou laat het lekker doen als hij hulp nodig heeft komt hij wel en ik sta dan voor hem klaar.:) (sorry moest ff mijn verhaal kwijt bij mensen die me wel begrijpen..) Liep vandaag weer eens tegen de dikke muur van onbehrip aan en dat deed pijn…

 6. Dank, heel veel dank voor deze begeleiding naar waar het om gaat.

  Een enkele week geleden – na 54 jaar aardse “regelgeving” – het juiste pad in mij mogen vinden en te laten ontwaken wie en waarvoor ik hier ben. De eerste stappen zijn als thuiskomen en geef dit niet meer uit handen. Voor het eerst is alles zo herkenbaar.

  Gerard

 7. “Heb geduld want jij bent degene die het niet snapt ouder,”

  Grappig, dit is de vroegste herinnering die ik heb, ik weet nog dat ik dat wel eens dacht: “JULLIE SNAPPEN ER NIKS VAN, wat jullie bezig houd is niet relevant want waar ik vandaan kom bestáát het niet eens.”
  Dit was toen ik een jaar of 4 a 5 ?? was….
  en in mijn beleving was ik ook veel ouder dan bv mijn ouders en kwam ik van heel ver. Ook wilde ik t wel uitschreeuwen: jullie denken verkeerd, dit ís niet wat het leven is zoals jullie denken en leven…..maar goed, 44 jaar ben ik nu…en ik wil weer naar huis, weg van hier…mijn leven was er een van alleen willen zijn maar ook van verdriet en pijn…onbegrip maar vooral van frustratie…

  Ik wou de wereld veranderen maar dat kan niet,
  wat ik wel kan doen is accepteren….
  dan komt de rest vanzelf…

  Anu-Ki worden weer één : Anuki
  geen tegenstellingen meer……

 8. Dit stuk geeft mij veel rust! Ik ben 22 en heb veel korte baantjes gehad en een paar studies geprobeerd, maar het klopte allemaal niet, na een tijdje brak ik er weer mee. En dan zat ik weer thuis, waar ik toch behoefte had aan structuur maar dit niet goed kon realiseren in deze wereld… Dit is niet heel handig in dit systeem en mijn ouders begrijpen mij niet helemaal waardoor mijn financiële afhankelijkheid van hen ook lastig wordt, ze sporen mij steeds aan te gaan werken etc.

  “Dwing hen niet anders te zijn of anders voor te doen. Dwing hen niet hun uiterste best te doen in deze 3d wereld, eis niks. Het is vergeefse moeite, verspilling van energie. Ze doen het toch niet…. Misschien even om de ouders een plezier te doen en hier ervaring in op te doen, dat het echt niet zo hoort.”

  Dit is dus precies wat ik deed… Traumatisch wel. Ik heb ook mijn leven lang al eczeem en dat is de afgelopen jaren stukken erger, ik kan nu bijna niks meer verdragen qua chemicaliën en andere (energetische) vervuiling, en van mijn ouders kan ik ook niet zoveel meer verkroppen, en uiten kan ik ook niet goed bij ze… Heb wel geprobeerd ze te helen maar dit gaat ten koste van mijzelf en ze moeten toch zelf veranderen. Dus ik ga een tijdje werken en wonen in een spirituele/ecologische gemeenschap in Frankrijk (Ecolonie). Dat confronteert me met alle angsten die ik lange tijd heb onderdrukt, ook die voor mijn eigen licht…

  Altijd fijn om herkenning te lezen in dit soort stukken en andere sterrenkinderen/nieuwetijdskinderen te ontmoeten. Dat helpt me elke keer weer een stukje met mijn ontwaken 🙂

  • Hallo Roos, heb je behoefte aan contact? Ik ben een Starseed man, ik ben 31, en heb nog nooit contact gehad met andere Starseeds, maar sinds kort groeit die behoefte zo sterk bij mij omdat ik graag iemand zou ontmoeten die met mij resoneert. Dat zou ik echt heel bijzonder vinden. Ben je nog in Frankrijk? Je verhaal is voor mij heel herkenbaar. Als je contact wilt geef ik je mijn email adres.

   Liefs,
   Starsy

 9. Gegroet allemaal!! wat fijn te zien dat veel sterrenkinderen (al dan niet volwassen) op zoek zijn naar elkaar!! Voelt goed om te lezen dat ik niet de enige ben met deze gevoelens.

 10. Dank je wel voor deze mooie reacties. Ben er stil van. Want dit had ik niet verwacht. Mijn eerste poging om naar buiten te stappen vanuit de ervaring en mijn hulp van mijn sterrenfamilie. Er komt binnenkort ook een website gericht op het Nieuwe Aarde Kind, ben ik mee bezig en dit gaat vooral over de planeet waar zij vandaan komen! Dit heeft nl alle invloeden en de kennis en hun stille krachten.

  Op mijn huidige website staat veel over de sterrenwezens ed telepathie, naar de andere dimensies reizen.

  • @Arthura, dank je wel voor je mooie stuk. Ik ben blij dat de reacties je verwarmen. Laat ons/mij gerust weten wanneer je nieuwe website af is. Warme groet, Gordon

  • @Arthura, ook ik ga het zeker eens allemaal bekijken.

   Die kleine van ons maakt ons meermaals per dag enorm trots.
   Meer dan ik zelf al ben sinds hij in ons midden kwam.
   Ik weet wie hij is, en wat hij komt doen. Vader en zoon hebben een speciale band, heel anders maar niet minder speciaal dan moeder en zoon.

   Ik leer momenteel ook iedere dag vele nieuwe dingen.
   En ik leer mijn zoon de dingen zelf te doen.
   Niet door achterstevoren vóór ‘m te blijven lopen om ‘m op te kunnen vangen als hij ‘valt’, maar achter ‘m lopend om ‘m de weg te wijzen en te observeren op zijn pad.
   Zien wat hij ziet, en waarschuwen waar nodig zodat hij zelf kan beslissen wat te doen.
   En inderdaad ook soms om ‘m op te rapen. Hoort erbij.

   Mijn zoon is een sterk licht, schijnend waar hij komt. Mensen lachen en komen los uit hun beslommeringen waar hij binnenstapt.

   Ik leef nu in een thuis waar een Indigo en een ontluikend Kristalkind een Regenboogkindje hebben.
   Één ding moet wel gezegd worden.
   Zo’n jongeling opvoeden moet ook een balans kennen in liefdevol handelen t.o.v. ALLES én weerbaarheid tegen invloeden die je niet wil binnenlaten. Een stukje realiteit welke maar al te vaak in het nieuws komt. Keiharde werkelijkheid.
   We zijn nu al erg alert op zulke invloeden, en leren ‘m nu al om zich er tegen te wapenen door het te herkennen. Mooi om te zien dat hij ondanks zijn jonge leeftijd in staat is het goede van het niet zo beste te scheiden.

   A good parent NEVER sleeps.

 11. Het artikel én de reacties erop geven me hernieuwde hoop op mijn eigen weg. Ik ben aan het bijtanken, en neem daar nog maar eens extra de tijd voor.

 12. haha wat een prachtige reacties allemaal!
  ik herken het zó goed,

  mooi dat dit allemaal gedeeld wordt. en ja, we hebben elkaar nodig. om te leren en door te geven.

  we komen er wel, want we zijn er al.

  wat mooi dat we elkaar hier kunnen ontmoeten!

  allen bedankt voor het delen en inderdaad dat gordon ons hier deze kans bied.

  in één woord; Prachtig!

  liefs, Henriëtte

 13. Dit is zó mooi!!!
  Zó herkenbaar en ik kijk er naar uit wanneer alles eindelijk zover is en ook ik mag!
  Het lijkt wel of mijn leven een lange wachttijd is en nu eindelijk aan de beurd ben. Nog even, geweldig.

 14. Op werk en op school had en heb ik altijd alles zo af en dan ook goed ook, zonder fouten.
  Ik snapte nooit hoe dit kon, het is ook of dat het me weinig tot geen energie kost.
  Het lijkt vanzelf te gaan.
  Daarna verveel ik me. Ik verveel me snel, want werk en school zijn geen echte uitdagingen voor mij.

  Het ”Weten” wat hier wordt beschreven in dit artikel heb ik ook erg sterk 😀 hier ben ik erg dankbaar voor.

  Ook heb ik erg de drang in mij en altijd al gehad, om verder te gaan niet vast te houden aan het ”oude” dit voldoet niet voor mij, er is zoveel meer…

  Het leven is eindeloos……

 15. Dwing hen niet anders te zijn of anders voor te doen. Dwing hen niet hun uiterste best te doen in deze 3d wereld, eis niks. Het is vergeefse moeite, verspilling van energie. Ze doen het toch niet…. Misschien even om de ouders een plezier te doen en hier ervaring in op te doen, dat het echt niet zo hoort. Ze hebben een eigen wijze en zullen dit uitdragen en hoe meer verzet ze krijgen, hoe meer iedereen hen in die oude structuur wil dwingen, hoe verder hij of zij van hun taak zullen afdwalen en hoe dieper de negativiteit zal worden. Maak ze niet nog meer in de war!

  Ze komen van andere sterrestelsels als Sirius, de Pleiaden, Arcturus enzovoorts.

  Deze kinderen of adolescenten WETEN het al. Ze weten hoe ze het moeten doen en moeten volhouden want: Een printer print, een radio geeft geluid, een tv geeft beeld en geluid en een auto rijdt.
  Probeer maar hoe je een printer laat zingen, een radio dwingt tot beelden en een auto woorden laat produceren. Onmogelijk toch? Zij zijn anders afgesteld, gecodeerd, zij kunnen niet anders. Ze lijken te mislukken in deze maatschappij van leugens, bedrog en egoisme.”

  En zo is het maar net. LOSLATEN is de sleutel want alleen zo kunnen zij hun taak hier doen. Probeer hen niet te sturen,maar bied hulp bij de dingen waar zij om vragen..;-)

  Warme groet

 16. Mooi…ik voel mee met sterrenkinderen, dat we samen veel engelenmensen mogen ontmoeten en de wereld samen mooier maken. <3

 17. Prachtig verhaal,om te lezen . Ik ben blij dat ik op deze site terecht ben gekomen, Zoveel erkenning en duidelijkheid. Laten we er met z’n allen voor gaan, we hebben elkaar nodig.

 18. Wat een prachtig stuk!! Ze mogen ‘los van het systeem’. Dan zien we regelmatig pareltjes verschijnen……..cadeautjes! Dankjewel voor het delen!

 19. Zo herkenbaar en zo fijn om dit vandaag als liefdevolle bevestiging te krijgen nu ik weer even twijfel aan mijzelf.Ik krijg veel van deze kinderen op mijn onderwijs pad en ben dankbaar voor mijn taak in deze. Niet altijd gemakkelijk omdat ik door veel heen breek in onderwijsland om een weg te banen voor mijzelf en anderen die niet in de oude/beperkende onderwijs structuren passen.Dit artikel geeft mij moed en kracht na een periode van hard werken wat mij veel kracht heeft gekost. Ik weet waar ik voor sta en het voor doe maar ben het soms even kwijt.Ik ben niet gek en lach nu weer!Bedankt!!

 20. Fijn om weer even te lezen…Als sterrenkind(inmiddels volwassen)begin ik langzaam mijn energetische blauwdruk ook hier op aarde te manifesteren. wel langzaam maar het voelt steeds beter.
  Dank je Gordon voor alle mooie teksten op de site 🙂

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in