Sirius

Het geeft ons de grootste vreugde om met jullie het nieuws te delen van de nieuwe golf Sterrenkinderen die met de nieuwe energieën naar de Planeet komen. Deze wezens zijn het Planetaire energieveld binnengekomen en worden op dit moment geboren als de nieuwste golf Kristalkinderen.

Hun komst maakt deel uit van de verhoogde Straling en het Licht dat de Aarde heeft omringd sinds de 11:11:11-sterrenpoort. Hun aanwezigheid heeft ook bijgedragen aan de toegenomen versnelling van het Aardse Merkabaveld. Individuen hebben ook in hun eigen Merkabaveld de toegenomen snelheid gevoeld toen zij het proces van de trillende “stroom” ervoeren met deze binnenkomende sterzaden en hun hogere bewustzijnsniveaus.

De Blauwe Sterren-Kinderen hebben op dit moment gewacht om op de Planeet te incarneren. Zij hebben gewacht tot het Paradijsraster op z’n plaats was en een grote groep Lichtwerkers zijn naar de 9e Dimensie gegaan om het raster van het Christusbewustzijn vast te houden. Toen deze twee factoren eenmaal op z’n plaats waren konden de Blauwe Sterren-Kinderen incarneren om hun bijzondere werk te doen.

Follow up:

Zij zullen worden geboren op het 9-Dimensionale Bewustzijnsniveau en zij zullen hun materiële incarnatie verankeren in het Paradijsraster.

Kinderen van de Blauwe Ster

De Energie en de Kleurharmonische waarop deze kinderen incarneren is een Straal van intens Saffier Blauw. Maar binnen deze Saffieren Straal bevinden zich ook flitsen van Wit Diamanten Licht. Het is als Blauwe Lichtflitsen, een vurige kosmische energie met een heel hoge trilling. Diegenen van jullie die hun energie konden voelen, voelden zich duizelig en zweverig, en ervoeren een ontgiften doordat jullie lichamen “meestroomden” met de trilling van deze binnenkomende zielen die helpen de Aarde verder te verheffen op haar reis naar Opstanding.

Wat deze Nieuwe Kinderen zo uniek en ook zo prachtig maakt, is dat hun zielstructuur voortkomt uit het Sirius-sterrenstelsel, en zij brengen een nieuwe structuur naar de Aarde die de zaden zal dragen van verdere spirituele evolutie en groei van de mens in de Nieuwe Aarde. Ja, geliefde zielen, zelfs nu de Nieuwe Aarde wordt geboren zijn de Hogere Dimensies erop bedacht dat de mensheid verder evolueert en groeit langs de Octaven van Licht.

De Blauwe Sterrenkinderen dragen inzicht de zaden des levens op een Octaaf dat begint bij de Negende Dimensie, de plaats waar de meesten van jullie hun Opstandingsreis zullen hebben voltooid. De Blauwe Sterrenkinderen staan klaar om de reis naar het Licht te vervolgen. Maar dit zal nog veel generaties duren, want deze kinderen zullen zaden zijn en wat zij brengen zal worden gedeeld met de hele Kristallen en Gechristende bevolking van de Aarde.nieuwe-aarde1.jpg

Vrede Bewaren en Vitaliteit Brengen

Aanvankelijk zullen de Blauwe Sterrenkinderen in alle gemeenschappen incarneren, maar zij zullen proberen te incarneren in inheemse gemeenschappen, of bij ouders die nauwe banden hebben met inheemse gemeenschappen. De reden hiervoor is dat het hun eerste taak is om de inheemse tradities van de Aarde nieuw leven en nieuwe energie in te blazen.

Wanneer deze kinderen in deze gemeenschappen incarneren, zal hun aanwezigheid het effect hebben van Blauwe Lichtflitsen. Er zal in hun aanwezigheid een stroom van vitaliteit zijn die de tradities en wijsheden van de inheemse volken zal transformeren en belevendigen. Zij zelf zullen deze tradities eerbiedigen en groot respect bewijzen. Dit is nodig opdat de bevolking van de Nieuwe Aarde de Aardse Wijsheid van de Inheemse Gemeenschappen opnieuw zal leren accepteren en eerbiedigen en opdat deze gemeenschappen elk gevoel van uitbuiting en tekortkoming van zich af kunnen schudden en wederom de oorspronkelijke wijsheid in hun tradities en rituelen kunnen eerbiedigen.

Deze kinderen zullen aanvankelijk ook ankerpunten zijn voor de energie van de Vrede. Hun aanwezigheid zal vrede en rust uitstralen. Diegenen van jullie die onlangs hun trilling hebben gevoeld, hebben ook gemerkt hoe gevoelig jullie zijn en hoezeer jullie verbonden zijn met de Stroom van gevoelens van jullie Hart. Dit is de energie van de Blauwe Sterrenkinderen. Zij zullen immens krachtig zijn, maar het zal de kracht van absolute integriteit en afstemming zijn op de Hogere Beginselen. Zij zullen volledig afgestemd zijn op de Energie van het Hart en met het Licht van de Bron waaruit zij zijn geboren, en zij zullen die Hogere Verbinding nooit verliezen. Zij zullen machtig zijn, maar ook heel zacht. Juist hun zachtheid zal die vredige ruimte scheppen waardoor jullie hen zullen gaan herkennen.

Dus, geliefde Lichtwerkers, zijn jullie temidden van alle beroering en verandering en uitdagingen bevoorrecht om de Kinderen van de Lichtende Blauwe Straal te verwelkomen op jullie Planeet!
© 2006-7 Starchild Global, Celia Fenn

This work is licensed under a Creative Commons License.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in