DELEN

Alle niveaus ontwikkelen zich.

Groeten van Thuis
De Omkeer Golf is begonnen. De Verbinding tussen Thuis en de Aarde is, zeker de laatste maanden, veel sneller geworden. De Aarde verandert nu ter voorbereiding op wat komen gaat. Stel je voor hoe het zou zijn als een enorme golf als een Tsunami binnenkomt en alles op zijn pad verandert.
Voordat die golf binnenkomt, gaat het water eerst terug naar de zee en lijkt daar een omkeer golf te vormen, vooruitlopend op de enorme golf die verwacht wordt. Het is alsof de negatieve energiegolf zonodig alles terug moet trekken voordat de positieve energiegolf binnen kan komen om verandering te brengen. Dit is typerend voor golfpatronen.
We hebben al meermaals over golfpatronen gesproken. Nu staan we op het punt jullie te vertellen over de golf die jullie creëren en het geweldige effect dat het zal hebben. Jullie zijn opgewonden en bereid om te ascenderen. Het is gewoon zo dat die opwinding zich binnen jullie roert en ervoor zorgt dat jullie hart zo klopt dat jullie een frequentie beweging op gang hebben gebracht.
Als jullie die frequentie combineren met die van andere geestverwanten in je omgeving, vormt het een opeenhoping van golven. Alle golven beginnen krachtig, maar als ze weerstand ontmoeten verzwakken ze en worden uiteindelijk een vlakke lijn. Dit is kenmerkend voor alle golfpatronen totdat twee golven zich samenvoegen.
Als twee golven samenkomen, omringen ze het centrum gelijkwaardig aan alle kanten en daardoor valt de combinatiegolf niet uiteen. Deze golven worden scalaire golven genoemd, en wij zeggen jullie dat jullie dit met je hart creëren. Het vindt wereldwijd plaats, niet alleen in één segment van de mensheid, één gebied of één land.
Het vindt letterlijk op vele verschillende niveaus simultaan plaats. Vanwege jullie gevestigde structuren en culturen zal deze nieuwe energie enigszins verschillend geïntegreerd worden in diverse delen van de wereld. Op dit neemt maakt de hele mensheid imponerende stappen in het verhogen van de frequenties, en daarom doen zich twee dingen voor.
 Ten eerste overbruggen jullie de kloof tussen wat jullie Hemel en Aarde noemen.
Jullie spiritualiteit, dat deel van jezelf waarvan jullie altijd dachten dat het van je afgescheiden was, communiceert thans op een andere manier met je geest en je hart. Jullie beginnen naar nieuwe waarheden uit te reiken en naar gebieden die jullie ware macht onthullen. Jullie Her-inneren je steeds meer van Thuis, en Julie durven nu te kijken naar werkelijk diepgaande/verborgen zaken op deze planeet.
Daarom, geliefden, wordt je verbinding tussen jullie en het aspect dat jullie Geest is alsmaar sterker. We hebben het al eerder gezegd, omdat de ganse mensheid zich ontwikkelt, zal er een tijd aanbreken waarin iedereen gaat channelen. Tegen die tijd zal het woord channelen verdwijnen, want jullie hebbe geen woorden nodig voor zaken die iedereen doet
Ergens in de jaren ’70 kwamen jullie met een woord om een nieuw fenomeen, dat jullie buitenzintuiglijke waarneming noemden, te beschrijven. Het woord is geheel uit jullie taal verdwenen omdat jullie het niet meer nodig hebben. Jullie begrijpen dat iedereen dit vermogen heeft, en het is niet ongewoon meer.
Vele van jullie zullen zichzelf geen channels noemen en dat is goed, want wij zijn niet belast met de ego’s die jullie moeten dragen. We geven er niets om van welk channel het komt, zolang jullie de energie van liefde, die tot je komt van Thuis, kunnen voelen en toestaan.
Jullie allen op deze planeet hebben een kans je eigen deel van Thuis, dat alleen voor jou uniek is, te channelen en dat gebeurt op dit moment. Wij doen het niet, jullie doen het. De mensheid heft nu een niveau bereikt waarop jullie deze kracht van binnen kunnen vasthouden terwijl jullie nog steeds groeien en pretenderen mens te zijn in een biologisch omhulsel. Bravo, geliefden. Goed gedaan!
Vergun het ons nu te spreken over het tweede ding dat voorvalt terwijl de hele mensheid de frequentie verhoogt. Er is nog een golf die gecreëerd werd door de actie van de eerste golf, en het is een vorm van harmonie die heel natuurlijk is.
Spoedig zullen al die golven samenvallen. Stel je even alle golven voor die binnen zijn gekomen met elk van de jaren die jullie meester zijn geworden.
Het getal 9 is in eigendom genomen, toen de 10, de 11 en spoedig de 12. Jullie hebben een menselijke energiegolf gecreëerd die deze planeet radicaal verandert.

Alle niveaus ontwikkelen zich – Aarde Verbinding.

Er is nog een effect, waar jullie je niet bewust van zijn, dat wij onder jullie aandacht willen brengen. De creatie van de golven veroorzaken ook hun terugloop/omkeer, door de oude energie eruit te halen en te helpen de nieuwe golf binnen te brengen.
Hoewel die oorzaak en gevolg reactie op een niveau een bijzonder probleem schept, hebben jullie het antwoord daarop al van binnen. Her-inner je geliefden, dat jullie oneindige geesten zijn die een rol spelen dat ze eindig zijn. Jullie doen alsof je een begin en een einde kent, jullie doen alsof je mens bent. Maar diep van binnen weten jullie allemaal dat het alleen maar een spel is dat jullie spelen.
Julie biologische omhulsel is slechts een tijdelijk onderkomen. De echte jij is oneindig en maakt deel uit van elk ander aspect van het Universum. Welnu, dit is de uitdaging. Maar al te vaak blijven zielen die uit hun lichaam stappen en de Aarde verlaten om naar Thuis te gaan op de planeet van de Vrije Keus; ze kiezen er niet voor om naar Thuis te gaan
Mensen houden van angst en trachten vaak in een staat van angst te komen. Jullie verzinnen zelfs spookverhalen en enge films om deze ruimte tussen twee levens te verklaren, en dan worden jullie bang. Omarm je emoties, zelfs angst, omdat mensen alleen op Aarde kunnen zijn als ze alle menselijke emoties vasthouden; het is de enige manier om de Aarde Verbinding te houden.

Menselijke Emoties en het Geschenk van Tragedie.

Vele van jullie hebben empathie voor de wezens waarvan jullie denken dat ze op Aarde vastzitten, jullie noemen ze spoken/geesten. Begrijp echter dat zij ook op de planeet van de vrije Keus verblijven, dus zij kunnen ervoor kiezen elk moment naar Thuis te gaan als ze dat willen.
Enkele van hen weten gewoon niet hoe. Anderen zijn in hun verhaal verstrikt en vinden het moeilijk om het lang genoeg los te laten om Thuis te komen. Snap je nu, geliefden, dat menselijke emoties Thuis niet werken?
Wat zijn die menselijke emoties? Angst is nummer één. Alle negatieve emoties zijn gebaseerd op angst. Dit zijn menselijke interpretaties omdat jullie in dualiteit leven. Jullie voelen dat als je iets goeds ervaart, er ook iets slechts moet zijn om het in balans te brengen. Dit is wat jullie al heel lang geloven.
Bovendien, hoewel dat nu aan het veranderen is, is het in feite het punt waar de problemen opduiken. Eonen lang zijn er wezens geweest die nog niet Thuis zijn gekomen. Misschien hebben ze zich vastgeklampt aan hun woede, angst, jaloezie, of zelfs liefde die hen op Aarde vasthield.
Waarom is liefde een menselijke emotie die sommige geesten op Aarde kunnen vasthouden in plaats van ze naar Thuis te brengen? Dat kan niet als het ware liefde is. Jullie expressie van liefde op Aarde omvat zowel onvoorwaardelijke liefde als voorwaardelijke liefde. Maar, als je gebonden bent aan voorwaardelijke liefde, en je niets kan doen om de voorwaarden daarvoor te vinden, zul je niet in staat zijn Thuis te komen. Het is jullie keus.
Dit veroorzaakt een ontwaken van de hele menselijke dimensie, maar denk geen seconde dat ze anders zijn dan jullie. Het zijn jullie ouders, grootouders, je broers en zusters, je zonen en dochters, en zelfs je kleinkinderen. Elk menselijk wezen is hoe dan ook een aspect van jullie, ongeacht in welke dimensie ze zijn.
Vrije Keus is een grote uitdaging geweest, omdat je niet gewoon de deur tussen twee dimensies kan openen. Het gevolg is dat er vele levens zijn geweest waarin collectieve afspraken zijn gemaakt om tragedies te ervaren. Een van de manieren om de deuren te openen voor die wezens die in hun cycli gevangen zitten van aan de Aarde gebonden zijn, is dat er wezens aan de andere kant van de Sluier tegen over ze staan.
Vaak is dit de diepere betekenis en de oorzaak van een tragedie. Dank zij de huidge technologie wordt het snel naar elk hart op Aarde verspreid, en jullie voelen een schaduwpijn als er iets met iemand gebeurt. Dat is waarlijk prachtig, omdat empathie de Aarde zal genezen.
Tracht niet antwoorden te vinden voor elke tragedie. Vaak zijn het degenen die de tragedie hebben ervaren die ingestemd hebben naar Thuis te gaan zonder waarschuwing. Zij veranderen de planeet, omdat zij de poorten naar gene zijde van de Sluier openen waardoor enkele verdwaalde zielen naar Thuis kunnen.
Jullie ervaren verdriet als je een tragedie ziet of ervan hoort, omdat jullie proberen de redenen van een dergelijke gebeurtenis te begrijpen. Weet dat het op een bepaald niveau mooi is en dat er niets mis mee is. Neem het daarom in eigendom en besef dat je helpt met het creëren van een Zuil van Licht om ze naar Thuis te laten gaan.

Je Magnetische Veld Oprekken.

Hier is nog een stukje dat we met jullie willen delen. Jullie zijn magnetische wezens, en wat er thans op Aarde plaatsvindt, is een onvoorstelbare magnetische verschuiving. Hoewel jullie tot op bepaalde hoogte geleerd hebben magnetische velden te meten, weten jullie weinig over de effecten van je eigen magnetisme op de lange termijn. Vaak merk je dat aan de manier waarop jullie telepathisch communiceren.
Sommige onder jullie beginnen zich depressief te voelen, wat nu op deze planeet heel gewoon is; het is de emotionele trekkracht van de eerste golf. Je kunt een golf van ernst over je voelen spoelen zonder daartoe redenen te hebben, alsof je diep van binnen weet dat er iets gebeurt maar je kunt het niet uitleggen.
Als jullie dit gevoel niet kunnen verwerken, raak je werkelijk in een depressie. Dan word je waarschijnlijk deel van het water dat naar de zee terugvloeit voorat de volgende golf binnen kan komen. Wij zeggen jullie geliefden, dat de gemakkelijkste manier om hier uit te komen is anderen de hand te reiken om hen uit hun golfdal te helpen.
Soms worden jullie zo in beslag genomen door je eigen gevoelens, door je eigen biologische omhulsel, dat jullie vergeten dat je magie zich altijd voordoet wanneer je anderen helpt. Sommige mensen hebben de omkeergolf, deze recessie, op deze manier gevoeld, en vinden het moeilijk de draad in hun dagelijkse bestaan op te pakken. Wij vragen jullie de moed op te brengen jezelf dagelijks even opzij te zetten om te focussen op de broers en zussen die in deze dimensies zitten en hulp behoeven.
Reik voorbij de dimensies, til de Sluier op, tik hen op de schouders en zeg ze hoeveel er van hen gehouden wordt… Vertel hen dat als ze los laten, ze onmiddellijk Thuis kunnen komen. Vaak hoef je alleen maar de weg te wijzen met je eigen licht. Als je echter in angst vervalt, maak je hun illusie van angst eerder sterker dan dat je de Sluier verwijdert.
“Ga naar het Licht. Ga naar het Licht. Ga naar het Licht!” Geliefden, wij zeggen jullie dat dit soms alles is wat ze nodig hebben. Vertel hen dat ze de keus hebben om de cyclus te doorbreken en naar Thuis kunnen gaan als ze dat willen. Door uit te durven reiken, helpen jullie andere geesten die op hun beurt Julie weer uit je depressie halen. Uitreiken naar anderen zal helpen je geest te herstellen in de energie waarover je waarlijk beschikt, en het geeft je de richting waarop jullie je energie kunnen richten.
Macht Houden.
Jullie zijn allemaal meesters op deze planeet. Jullie wachten om meesters op alle gebieden te zijn, maar wij zeggen jullie dat dit in het verleden goed niet werkte. Deze persoon hier heeft een speciale gave, en die persoon daar heeft een totaal andere gave. Wij kunnen nauwelijks wachten tot jullie elkaar ontmoeten.
 
Als jullie elkaar eindelijk tegenkomen, zeggen jullie: “We hebben 20 jaar lang geprobeerd elkaar te ontmoeten, waarom deden we daar zo lang over? De eenheid is perfect.” Iedereen heeft een kristal dat alleen in je eigen hart het helderste straalt. Het is niet voorbestemd om de ganse mensheid te redden, want het is simpelweg je eigen puzzelstukje dat jij alleen kan dragen.
Alleen jij kunt opstaan en zeggen: “Ik heb dit unieke stukje van Thuis.” Vaak houdt jullie zelfoordeel je tegen om zoiets te zeggen. Dus zeg je in plaats daarvan: “Wie ben ik om dat te zeggen? Er zijn veel beroemde mensen en zij kunnen het zeker zeggen, maar ik ben slechts een onbeduidend mens die niets doet. Wat kan ik überhaupt in mijn boek schrijven dat nog niet is opgetekend?”
Maar dat is niet de manier om ernaar te kijken, lieverds. Een ieder van jullie heeft een speciaal en uniek talent, en wanneer jullie je talenten combineren creëren jullie Thuis. Wanneer jullie naar buiten durven treden en je stem laat horen aan de andere kant van de Sluier, dan schept het daar een energie die ook op de Aarde gehoord wordt. Het zal jullie naar het nieuwe millennium brengen, naar de duizendjarige vrede die heel lang geleden werd voorzegd. Jullie zijn magisch, toch blijft het lastig in je eigen magie te geloven. Soms doet het bewijs van je magie zich anders voor dan je dacht. Misschien bracht je reiken naar het Universum je niet het resultaat dat je verwachte, omdat de geest je aanspoorde nog hoger te reiken.
Nu komt er een tijd waarin jullie kunnen leren ervaren hoe het is als het leven met de stroom meegaat, door de geest toe te staan voortdurend deel van je energie te zijn en niet alleen wanneer je channelt, schrijft of muziek speelt…
Als je nu naar iemand aan de andere kant van de zaal kijkt, en hem of haar even een golf van liefde stuurt, weet dan dat je wellicht niet alleen hun dag, maar hun hele leven verandert.
Jullie hebben die macht, maar de vraag is wat je ermee gaat doen… De inkomende golven zijn begonnen. Medio augustus is de tijd waarin de recessie, de omkeergolf, haar eindpunt bereikt, en vanaf dat punt zullen jullie gaan zien dat de golven van verandering in kracht toenemen en binnen komen.
De bedoeling is dat jullie je zelf vrij tegenover die golven opstellen. Surf op die golven en laat ze je dragen! Houdt jullie adem in* als het moet, want vaak rennen jullie voor die golven weg en proberen jullie je te beschermen. *“Hold your breath” wordt sarcastisch gezegd als je op iets wacht dat toch niet gebeurt.
Het gewoon laten gebeuren zorgt ervoor dat jullie je overweldigd voelen als de golf eindelijk binnenstormt. Dit was niet mogelijk gemaakt door een of andere groepering, dit is de Tsunami die jullie zelf hebben gecreëerd. Het vloeide niet voort uit voorspellingen. Het was een manifestatie van jullie zelf, want jullie wilden je levens, je richting en je wereld veranderen. Wij hebben slechts één antwoord: “En zo is het!”
Jullie zijn de grootste engelen die ooit leefden. Jullie voelen de nieuwe energie binnenkomen, en toch voelen jullie ook de pijn en de beperkingen. Jullie voelen bij tijd en wijle het gebrek aan liefde, en jullie zullen waarschijnlijk zelfs angst voelen. Hoe jullie met die energie omgaan, bepaalt het verschil.
Wat kunnen jullie uit die duisternis halen en hoe kunnen jullie van richting veranderen? Welk deel van die donkerte draagt jullie naam? Wij zijn erg trots als we dat helder stralende licht in een ieder van jullie waarnemen. Wij weten wie jullie zijn, geliefden. Wij zien jullie heel duidelijk, en wij houden van jullie op een manier die je begrip te boven gaat.
Deze wereld verandert hart voor hart en jullie doen geweldig werk. Reik uit en doe wat je kunt. Als je even niet meer weet wat je kunt doen, reik dan iemand anders de hand om hem/haar te helpen de weg te vinden. Dat is jullie gave. Vind daarom een manier om iemand uit je omgeving in zijn/haar kracht te zetten, en kijk dan toe hoe je eigen wereld en leven op slag verandert.
Het is een grote eer om dit alles met jullie te delen. Wij vragen jullie elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar wanneer je kunt. Jullie spelen een gloednieuw Spel, speel goed samen. Espavo.
De groep

bron: ArjunA –www.assayya.com

5 REACTIES

 1. Heel erg mooi, dankje wel 🙂
  Ik heb de laatste weken erg het gevoel dat er van alles met mij gebeurt, maar ook met de mensen hier op aarde.
  Het voelt of dat ik in een korte tijd grote veranderingen meemaak.
  Soms is het lastig om je staande te houden, maar steeds weer word ik geraakt door het Leven en zijn volheid, dit geeft mij het vertrouwen dat alles zo gaat zoals het moet gaan en dit brengt mij rust.

  ”Nu komt er een tijd waarin jullie kunnen leren ervaren hoe het is als het leven met de stroom meegaat, door de geest toe te staan voortdurend deel van je energie te zijn en niet alleen wanneer je channelt, schrijft of muziek speelt…

  Als je nu naar iemand aan de andere kant van de zaal kijkt, en hem of haar even een golf van liefde stuurt, weet dan dat je wellicht niet alleen hun dag, maar hun hele leven verandert.”

  Je kunt 1 zijn met het Leven en dan zal het Leven door je heen stromen en dit zal je veel mogelijkheden brengen en hierdoor kun je in liefde, licht, het volste vertrouwen in het Leven dingen in werking zetten, ook voor andere.
  Het Leven hoort te stromen..

  Liefs Anne

 2. Na 2 weken keihard werken en hectiek besloten we om gisteren even de rust op te zoeken langs de waterweg. Het is heel leuk om te kijken naar de golfjes, en toen er een heel groot schip voorbij kwam was het geweldig. We zaten precies bij een hoek. Eerst werd het water weggezogen van de kant en toen kwamen vanuit de verte met sneltreinvaart van 2 kanten de golven naar elkaar toe. Heel gaaf om te zien! De golven naderden elkaar heel snel en het was een enorm waterfestijn toen ze elkaar raakten. En snel was het water weer rustig en waren er alleen weer kleine golfjes. Dit was zo geweldig en indrukwekkend om te zien, dat ik er net nog aan moest denken. En dan lees ik deze tekst 🙂 Ik sluit me helemaal aan bij de reactie van Renee!

 3. Dank je wel Gordon, voor plaatsen van deze boodschap! Heel herkenbaar voor mijzelf althans. Er is een enorme ‘omkeer’ gaande en het tempo is hoog. Maar het is goed en het komt precies zoals het moet zijn! Go with the flow 🙂

 4. Vandaag werd ik wakker uit een droom waarin ik samen met een heleboel mensen in wit gekleed een overgang ging maken. We bedankten elkaar dat we elkaar in dit leven hebben gekend. Toen overviel ons een golf van licht gecombineerd met een trilling een soort resonantie. Ik liet me meevoeren en toen ik mijn ogen opende was een oudere generatie meegenomen en alle jonge mensen stonden er nog. Heel bizar in verhouding tot bovenstaand verhaal. Ik had ik deze week sterk de behoefte mijn slogan van mijn school aan te passen in het thema ‘thuiskomen’…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in