DELEN
1 Wedergeboorte

Elrah & De Opzichter v/d Tijd: ~ De Schaduw Wereld Verlaten ~ Augustus 2013 – Steve Rother

~ De Schaduw Wereld Verlaten ~

Het Bereiken van een Kritieke Massa!
1 Wedergeboorte

Augustus 2013 / Steve Rother


Gegroet iedereen, Ik Ben Elrah van de Ritmische Dienst!
Ik ben hier voor slechts een moment bij jullie, om tegen jullie te glimlachen. Er is magie in de lucht vandaag en ik hoop dat je er een klein stukje van met je mee kunt dragen waar het ook is dat je naartoe gaat, omdat het voldoende voor iedereen is. Jullie hebben hier iets magisch gecreëerd … er is overal hoop. Hoop is één van de stukjes waar jullie het allemaal zonder hebben gedaan gedurende de laatste paar maanden, aangezien jullie aan het proberen waren om jullie ankers weer te vinden. Jullie gingen door dit ongelooflijke portaal heen welke plaatsvond tussen de 12de en 21ste van december en kwamen in deze gehele nieuwe wereld tevoorschijn, maar het was niet gemakkelijk voor jullie. Jullie hadden er een weerstand tegen want mensen houden niet van verandering (voor het geval jullie dat nog niet uitgevogeld hadden).

Er zijn allerlei soorten van weerstand tegen het, aldus is jullie natuur om gewoon hetzelfde te blijven zoals jullie zijn … jullie denken hieraan als zijnde normaal; jullie noemen dat succesvol. Maar dat zal nu veranderen, omdat jullie door dit portaal heengegaan zijn en in een nieuwe wereld tevoorschijn kwamen. Jullie hadden een soort van rennend begin, aangezien wij jullie echt in beweging moesten krijgen om door het portaal heen te komen zoals jullie dat deden. We begonnen er bijna 11 jaar geleden aan te werken, deze grote golf van energie opbouwend welke jullie met zich meenam door het portaal heen.

Nochtans, het duwde jullie erdoorheen met een natuurlijke beweging van zichzelf en het voelde voor de meesten van jullie zeer comfortabel aan. Net zoals het wakker worden de volgende dag, openden jullie eenvoudig jullie ogen en alles zag er hetzelfde uit, maar dat was het niet. Het veranderde nogal drastisch voor jullie allemaal, maar wij konden jullie hier zelfs niets over vertellen tot na maart 2013, om de zeer eenvoudige reden dat jullie allemaal nog steeds aan het ronddwalen waren en jullie ankers in de nieuwe wereld probeerden te vinden. Wat als wij jullie vertellen, “Raad eens? Jullie zijn allemaal verdwaald!” wel, dierbaren, jullie zouden zelfs meer verdwaald geweest zijn dan dat jullie dat op de eerste plaats waren. Wij proberen jullie dit soort dingen zelfs niet te vertellen omdat jullie ons soms te serieus nemen. Wij weten dat jullie ervan houden jullie macht weg te geven, maar dat is oké. Wij gaan gewoon een klein beetje met jullie spelen.

19 Augustus: Een Kans om de Nieuwe Wereld te Verankeren
Nieuwetijdskind.com-kaarsHier is waar jullie zijn. Het einde van maart stond alle mensen toe om te beginnen te voelen waar jullie waren, om te beginnen de nieuwe wereld te verankeren. Voor diegenen van jullie die meekomen, slechts een soort van tevoorschijn komen en wakker worden vanuit de droom, was het een volmaakte timing omdat jullie gehele wereld sowieso aan het veranderen was. Maar wat betreffende jullie allemaal die op het pad waren of dingen in een richting gaande hadden, toen jullie plotseling ontdekten dat zij niet langer meer op dezelfde manier werkten. Velen van jullie hebben dat ervaren, wat werkelijk was wat er gebeurde aangezien jullie door dit portaal heen duwden en deze schaduw wereld aan de andere zijde creëerden. De schaduw wereld werkte goed want het stelde jullie in staat om er rechtstreeks in te stappen; het stond jullie toe om niet teveel te denken en op de één of andere manier in jullie hart te gaan. Nochtans, diegenen van jullie die de weg leiden kunnen trillingsgewijs een klein beetje te gemakkelijk door het rookscherm heenkijken.

Velen van jullie zagen de ledigheid welke er aan de andere zijde van de schaduw wereld was die jullie voor jezelf creëerden, en onmiddellijk begonnen jullie gedeprimeerd te raken omdat jullie de ledigheid en het gebrek van jullie aarding voelden. Het veroorzaakte een rimpeleffect en ongerustheid aan onze zijde van de sluier, want zien jullie, jullie zijn de grootste engelen die ooit waar dan ook gelopen hebben. Jullie zijn onze hoop voor de gehele mensheid want jullie zijn nog steeds vanuit de droom aan het ontwaken en durven jullie licht op een nieuwe manier te dragen. Wel, daar was deze gehele periode van paniek die op de planeet Aarde gebeurde. Sommigen van jullie begonnen zich te aarden en voelden zich meer comfortabel, maar veel van wat jullie voor jezelf gebouwd hadden als een platform en fundament is weg. Velen van jullie voelen zich verloren, en wij begrijpen dat, maar het hoeft niet een volgende ‘duistere nacht van de ziel’ te zijn. Jullie hoeven niet nogmaals op die manier door een volledige reiniging heen te gaan omdat het met jullie allemaal gebeurd. Welnu, hier is de magie, omdat iemand ons een tijdje geleden gevraagd heeft – ik geloof dat het feitelijk op de 12-12-12 was – “Wanneer is de volgende magische datum die naar voren komt waar wij allemaal naar uit kunnen kijken? Wat is het dat wij nu kunnen doen nu we de 12-12-12 gepasseerd zijn?” En wij vertelden jullie 19 augustus. Dus, wat vond er plaats op 19 augustus? Er werd jullie de kans gegeven om je weer te aarden/gronden. De schaduw wereld begon weggeblazen te worden en jullie begonnen ermee om de werkelijke Aarde te zien, de manier waarop jullie het op dit moment bouwen. Jullie gaan allerlei soorten van nieuwe bewegingen en veranderingen overal rondom de wereld zien.

Jullie Zijn Nooit Alleen: Jullie Plaats op de Nieuwe Aarde Kiezen.
Welnu, als jullie vandaag jullie televisie aanzetten en jullie gaan naar een nieuwszender, gaan jullie vier fundamentele evenementen zien. Eén van de grootste evenementen waar wij jullie over vertelden is de herverdeling van het water, wat door zal gaan om voor de meesten van jullie enige uitdagingen te veroorzaken, terwijl de Aarde zichzelf opnieuw in balans brengt. Zij zit in een nieuwe draaiing, weet je, wat betekend dat er een nieuwe trilling vanuit de planeet Aarde naar het volledige Universum uitgestuurd wordt. Wel, het is volmaakt omdat dit een plaats voor jullie is om bekrachtiging te vinden. De planeet Aarde is veranderd omdat de mensen nu meer van hun eigen spirit dragen; jullie hebben dezelfde schaduw wereld niet nodig die jullie voorheen nodig hadden.

Jullie hebben het vermogen om er volledig op eigen kracht in te stappen om het te laten werken, en wij zijn zo trots op jullie. Dat is wat jullie niet altijd begrijpen. Wij zien jullie. Jullie zijn nooit alleen. Oh, wij weten dat jullie denken dat jullie dat zijn. Wij weten dat jullie denken dat jullie de gehele tijd dingen tegen jullie zelf zeggen, maar wanneer jullie tegen jezelf praten zeggen wij, “Ja, wij horen je.” Wij weten en begrijpen wat er gaande is, dus begrijp alsjeblieft dat wij altijd op jullie schouder zitten. Wij zijn altijd op de één of andere manier een deel van jullie en dus zijn wij hier nooit om jullie te vertellen dat jullie iets verkeerd doen want dat is een oordeel aangaande de polariteit, nietwaar?

Alles dat wij willen doen is om jullie op jullie pad te helpen en om jullie een klein beetje wind in de rug te geven en te zien wat jullie ervan kunnen maken, om te zien wat jullie kunnen doen als wij de scheppers op de planeet Aarde loslaten. Wij geven jullie een prachtige plaats van bekrachtiging om jullie verantwoordelijkheid te nemen en het te gebruiken. Het is er net mee begonnen dus kies jullie plaats op de nieuwe Aarde omdat dit een bewuste keuze is. Het is de enige manier om daar te komen. Jullie kunnen het niet standaard bereiken; jullie moeten het bewust kiezen, dus is het tijd voor de scheppers om te ontwaken vanuit de droom om jullie route te nemen. Weet dat jullie op de planeet Aarde geplaatst zijn met een zeer specifiek doel en nu is het tijd. Welkom Thuis allemaal.
Ik ga nu mijn broeder voor slechts een moment binnenbrengen.

Groeten, Ik Ben de Opzichter van de Tijd.

De Wetenschap Omhelst de Spiritualiteit

wetenschap-spiritualiteitDeze dag heeft zich, meer dan jullie weten, in de tijd bewogen, want de tijd heeft zich nu geklonterd in/naar een nieuwe werkelijkheid. Dit is prachtig vanuit ons perspectief, omdat wij alle mensen hebben zien worstelen terwijl jullie van de ene naar de andere wereld verhuisden. Jullie wisten allemaal dat het eraan zat te komen. Jullie voorspelden het allemaal zelf, anderen vertellend om op het nieuws hiernaar te kijken terwijl anderen wachten op de wetenschappelijke validatie, hoewel geen van beide op de manier zal gebeuren welke jullie verwachten. Jullie zitten in een dilemma met jullie wetenschappen precies op dit moment, want al jullie wetenschappen hebben zich beroemd op structuur, op het bouwen en labelen van dingen; alles van de hartenergie en de emoties konden nochtans geanalyseerd worden, wat zeer toepasselijk is.
Het maakt deel uit van jullie normale wetenschappelijke manier van zaken doen. Maar dan komen jullie aan bij problemen die jullie niet op kunnen lossen en jullie kunnen niet verder gaan. Plotseling is daar een nieuwe energie, een hartenergie welke ermee begint alle ontbrekende stukjes in jullie wetenschappen te verklaren. Dit is wat jullie noemen kwantum wetenschap, welke deuren geopend heeft die de spiritualiteit verklaren; zij verklaren wat jullie allemaal in jullie hart in een wetenschappelijk rijk weten.

Nu komt het dilemma en het is een grote uitdaging voor jullie allemaal, want jullie bestuderen iets. Wat bestuderen jullie? Dat is een grote vraag, want het veranderd op het moment dat je het bewustzijn erop focust. Dat is kloppend met alles.

Als wij de sluier weg zouden halen om jullie te laten zien wat er werkelijk gebeurd in alle dimensies van tijd en ruimte, zouden jullie zien dat ieder atoom in ieder persoon altijd in beweging is. Jullie worden niet gedefinieerd door wat je in de spiegel ziet wanneer je naar jezelf kijkt. Jullie zijn voortdurend in beweging en zijn niet ingeperkt door de fysieke bubbel van biologie die jullie bewonen. Nu beginnen jullie te beseffen dat jullie op hetzelfde moment op verschillende locaties bestaan. Dit heeft nooit deel van jullie begrip uitgemaakt, want hoewel jullie eerder met dit concept gedanst hebben, hebben jullie het nooit volledig weten te bevatten of weten te aarden. Het is een interessante gedachte geweest waar velen van jullie en jullie science fiction schrijvers mee gespeeld hebben, maar niemand heeft het ooit geaard in de werkelijkheid en aldus hebben jullie die kans nu.

Wandelen in Genade
tumblJullie hebben de kans om jullie eigen reflectie in het universum te beginnen te zien. Waarom is dat voor jullie zo moeilijk om te zien? Het is om de eenvoudige reden dat jullie de ego”s moeten balanceren. Jullie moeten dat gevoel van zelf hebben met het oog op het pretenderen een mens te zijn, want dat is de enige manier waarop het werkt. Welnu, dat volledige gevoel van zelf moet zichzelf op een nieuwe manier opnieuw definiëren, zodat het zowel de spirit als de mens zal bekrachtigen. Het is een manier van het wandelen in/met genade. Dit is een woord dat wij gedurende vele jaren vermeden hebben, dierbaren. Wij schreven een aanzienlijke tijd geleden een boek met de Opzichter (Steve) genaamd “Spirituele Psychologie” welke een laatste levensles van genade aanhaalt. Nochtans, namen wij er praktisch niets van op in het boek behalve dat er een paar mensen waren die met genade werkten omdat het betekend dat je alle gebieden van jouw leven moet harmoniseren.

In het boek beschrijven wij een persoon met de levensles van genade als iemand die dwars over een ongerepte weide van gras kon wandelen en in plaats van het te vertrappen, ontwikkelde het gras zich sterker omdat die persoon erop gelopen had. Jullie hebben deze mensen meesters genoemd; jullie hebben hen vergoddelijkt en hebben hen aanbeden in vele gebieden van jullie leven en wij hebben daar geen oordeel over, want dat is een prachtige reflectie van jullie. Nu moeten jullie begrijpen dat diegenen reflecties van jullie energie zijn en dat jullie binnenin een ieder van jullie deze macht/kracht vasthouden. Wat zou er op de planeet Aarde gebeuren als iedereen morgen zou ontwaken en zou ontdekken dat zij God waren? Wel, jullie zouden enige labelings-problemen hebben, overduidelijk. Dat is wat wij jullie vertellen. Jullie ontwaken allemaal in dit moment uit de droom. Het is al gedurende diverse maanden aan de gang op een manier welke allen op de Aarde beïnvloed heeft. Er is een golf van energie geweest die de Aarde omcirkeld heeft en opnieuw omcirkelde. Jullie zijn degenen die het creëerden; jullie zijn degenen die het aanduwden iedere keer dat het langs kwam om er zeker van te zijn dat het de kracht had om nog een ronde te maken en nu is het voltooid. De Aarde is gereed voor de bekrachtigde mens.

Het Loslaten van de Polariteit

04grpmedpagJullie zullen een verandering van energie voelen. Jullie zullen nog steeds weerstand en uitdagingen vinden; jullie zullen nog steeds vinden dat niet alles volmaakt geharmoniseerd is want er zijn dingen die jullie jezelf wilden leren toen jullie naar de Aarde kwamen. Er zijn bepaalde ideeën en concepten die jullie wilden bevatten wanneer jullie hier waren, dus velen van jullie hebben, wat jullie zouden willen noemen negatieve situaties of uitdagingen, in jullie levens opgezet zodat je deze dingen naar jezelf aan kon trekken. Wij hebben met wat dan ook daarvan geen probleem, maar jullie be/veroordelen het soms. Weten jullie wat er gebeurd wanneer God zichzelf be/veroordeeld? Er is een grote uitdaging, dierbaren; er is ledigheid in die creatie welke een rimpeleffect veroorzaakt die uitdagingen door de gehele mensheid heen creëert. Jullie zijn degenen die de engelenvleugels hebben, en jullie kunnen jullie vleugels uitslaan en alle energie op de Aarde settelen.

Wij vragen jullie om daarvoor verantwoordelijkheid te nemen en om op die manier te beginnen te werken. Het is jullie verantwoordelijkheid om ervan verzekerd te zijn dat alles goed gaat. Dagelijks zien jullie mensen op het nieuws die op een zielsniveau bang worden en overreageren op hun wereld. Ja, soms noemen jullie deze, slechte mensen. Wij vinden het vreselijk om jullie dit te vertellen, dierbaren, maar er is nog nooit een slecht persoon geweest. Er is niet iets dergelijks als het kwaad. Het heeft nooit bestaan; het is een menselijke compilatie, dierbaren, en het is ook tijd dat jullie dat idee gaan beseffen. Polariteit werkt niet op dezelfde manier op jullie Aarde als dat het dat in de lagere trillingen voorafgaand aan het portaal deed, dus is het tijd om te beginnen enige van deze negatieve concepten welke jullie naar het Licht voortgestuwd hebben te verliezen. Jullie hebben hen niet langer meer nodig. Dit kan jullie grote uitdagingen in jullie eigen inspanningen veroorzaken als jullie voorwaarts gaan, want zij zullen jullie waarheid ondermijnen.

Wij vragen jullie om positief streven te vinden dat jullie passie in/naar jullie hart brengt. Probeer om meer van jullie hartdenken in/naar jullie gedachten te vermengen, omdat dat de magie is welke het geopend heeft. Er is een nieuwe verbinding tussen het hart en het brein, en mensen hebben slechts het hart één keer te vragen. Het brein zal vragen, “Welnu, wat zei je daar? Kan ik dat anders zeggen? Kan ik het nogmaals vragen? Hoe zie je dat precies?” Het brein zal het helemaal uiteen splitsen, maar het hart zal het eenvoudig voelen en ja of nee zeggen. Gebruik hen beide. Combineer hen op een nieuwe manier met elkaar want dit is de nieuwe Aarde en dit zijn de nieuwe mogelijkheden die jullie gecreëerd hebben. Jullie hebben vooruit gekeken naar deze prachtige tijd van de wedergeboorte van de planeet Aarde. Het is hier. Welkom Thuis. Welkom Thuis. Welkom Thuis.
Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Koester elkaar bij ieder kans die jullie krijgen. Het is een prachtig spel dat jullie spelen. Speel goed met elkaar.
Espavo.
De Groep

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

10 REACTIES

 1. Geweldig bericht 11 jaar geleden klopt precies toen heb ik van de één op andere dag besloten om mijn man naar 10 jaar te verlaten 🙂
  Daarna heb ik jaren rond gezwerfd en na een zware tocht samen met mijn zoon heb ik mijn huidige man en soulmate leren kennen in 2011 Nu zijn we de gelukkige ouders van Simone geboren in 2012
  Dat gisteren de juiste tijd was om te aarde klopt precies gister ochtend heb ik een meditatie gedaan om contact te maken met Gaia.
  Prachtig hoe alles zo mooi in elkaar valt!
  Ik hou van mijn leven en ik wandel het pad in Liefde en Licht
  Liefs Bianka

 2. Een prachtig stuk. Ik wilde onderstaand schrijven al delen op de site, nu zie ik dat het kan aansluiten op bovenstaand artikel. Ik heb 2 jaar geleden deze ervaring gehad, uitlijning mannelijk/vrouwelijk, heelheid. Hoe ik het heb ervaren heb ik getracht te verwoorden volgens het ritme van mijn zijn, de muziek in mijzelf. Het heeft ondersteunend gewerkt voor anderen om het zelfvertrouwen te versterken, om contact te maken met het Zelf en die prachtige onvoorwaardelijke liefde te herkennen, te voelen en te Zijn in contact met anderen.

  Ik en mijn Zelf…

  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe jij muziek ervaart
  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat jij voelt als je danst
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe jouw eten smaakt
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe jij kleur ervaart
  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat een kus met jou doet
  Niemand anders dan jouw Zelf kent jouw lichaam als de beste

  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat jouw herinneringen
  Niemand anders dan jouw Zelf kent jouw pijn en jouw verdriet
  Niemand anders dan jouw Zelf kent jouw leugentjes om bestwil
  Niemand anders dan jouw Zelf weet welke zorgen jij soms hebt
  Niemand anders dan jouw Zelf kan jou het beste troosten
  Niemand anders dan jouw Zelf staat altijd voor je klaar

  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat lachen met je doet
  Niemand anders dan jouw Zelf kent jouw echte waarheid
  Niemand anders dan jouw Zelf kent jouw diepe blijdschap
  Niemand anders dan jouw Zelf weet ook hoe jij rust ervaart
  Niemand anders dan jouw Zelf houdt meer van jou dan jij
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe stom jij soms kan doen

  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe jij de natuur ervaart
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe de regen voelt op jouw gezicht
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe jij de geur van bloemen ruikt
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe jij zonlicht op jou huid ervaart
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe het gras onder jou voeten voelt
  Niemand anders dan jouw Zelf kent jouw gevoel van vrijheid

  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoeveel jij weet
  Niemand anders dan jouw Zelf weet ook waar jij goed in bent
  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat jij wenst voor je toekomst
  Niemand anders dan jouw Zelf weet ook wanneer je twijfelt
  Niemand anders dan jouw Zelf kent jouw ware motivaties
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe waarden-vol jij bent

  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat je doet als je alleen bent
  Niemand anders dan jouw Zelf weet ook hoe jij sex ervaart
  Niemand anders dan jouw Zelf weet wanneer je angstig bent
  Niemand anders dan jouw Zelf kent jouw dromen in de nacht
  Niemand anders dan jouw Zelf kent jouw innerlijke strijd
  Niemand anders dan jouw Zelf kent ook jouw innerlijke kracht

  Niemand anders dan jouw Zelf kan het beste voor jou zorgen
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe jij anderen ervaart
  Niemand anders dan jouw Zelf weet dat jij geluk verdient
  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat jij al hebt gedaan
  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat jouw gedachten zijn
  Niemand anders dan jouw Zelf weet ook waar jij zo moe van wordt

  Niemand anders dan jouw Zelf wil altijd naar jouw luisteren
  Niemand anders dan jouw Zelf weet wie jij werkelijk bent
  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat jouw behoeften zijn
  Niemand anders dan jouw Zelf weet daaraan te voldoen
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe mooi jouw liefde is
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe jij dit ontvangt

  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat een knuffel met jou doet
  Niemand anders dan jouw Zelf weet wat je weggeeft van jouw zelf
  Niemand anders dan jouw Zelf weet hoe jij dag en nacht ervaart
  Niemand anders dan jouw Zelf deelt jouw eigen overtuiging
  Niemand anders dan jouw Zelf gaat altijd met je mee
  Niemand anders dan jouw Zelf… vind jou helemaal ok

  Het gevoel van afgescheiden zijn is wat we zelf ervaren. Een ander kan die verbinding in jou niet herstellen. Een ander kan wel weten, dat wat Jij ervaart, het Aller belangrijkste is voor jou.
  Leef je waarheid, leef jouw Zelf… be-leef de onvoorwaardelijke liefde.

  Cora Scherp

 3. Er zit helaas een cruciale fout in de vertaling…
  Ik vond het al vreemd dat er stond: “Wij konden jullie hier niets over vertellen, tenzij na maart 2012…”
  De Engelse tekst erop nagekeken…. en inderdaad, het moet zijn:
  “na maart 2013″….

  Dat maakt nogal een verschil!!!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in