degroep

Een Nieuw Levensritme.
Een berichtgeving van de groep aan Steve Rother ©

GROETEN VAN THUIS

Er is een verandering in jullie frequentiestatus, geliefden. We hebben dit eerder al gezegd, en we hebben waargenomen hoe de mensheid een nieuw niveau heeft bereikt en vervolgens hard heeft gewerkt om aan dat niveau te wennen om zich even op haar gemak te voelen, en weer nieuwe stappen te ondernemen.

Wij hebben jullie zien worstelen met de uitdagingen en emoties waar vele van jullie mee geconfronteerd werden tijdens het wennen aan die nieuwe energieën. Wij willen jullie vertellen wat je kunt verwachten voor de rest van dit jaar, want er is veel energie die op het punt staat te veranderen.

degroepNeem een lang touw, maak er een zweep van en maak een zweepslag in de lucht. De zweepslag creëert een golf die op zich een grotere golf veroorzaakt en dat proces herhaalt zich tot in het universum. Er zijn toppen en dalen in die golf, maar dat is nodig om de nieuwe energie op te wekken/in te brengen.

Vaak voelen jullie je verloren hier op Aarde. Als je van Thuis uit op Aarde komt, kunnen jullie je niet meer herinneren wie je bent, omdat het lijkt alsof alles van je is afgepakt. Maak een begin met kijken naar wie je waarlijk bent in plaats van wie je pretendeerde te zijn.

Elk mens op deze planeet heeft een niveau van integriteit waar hij/zij gedurende het Spel aan gehecht is geraakt. Soms hechten jullie je teveel aan je integriteit omdat je voortdurend tracht dezelfde persoon te zijn die je vroeger was. Wij zeggen jullie, geliefden, dit stopt en blokkeert je transformatie, omdat het je onmogelijk maakt buiten de kaders te treden, flexibel en stromend te zijn

 

Afstemmen op Gaia’s Nieuwe Frequentie


We vragen je nu samen met ons diep te ademen. Adem in door je neus en adem uit door je mond. Dit noemen wij een Aarde ademhaling, want je ademt de Aarde je fysieke lichaam in en laat dan het op de uitademing los. Op het moment dat je dit samen met ons deed, kwam je in harmonie met ons.

energielichaamJe hebt al opgemerkt dat we ons spreektempo hebben veranderd; jullie hebben het tempo van ontvangen veranderd. Jullie hebben je eigen cadans/ritme veranderd, en met de ganse mensheid gebeurt dit meer dan je ooit hebt geweten. Enige rijd terug hebben we jullie gewezen op twee belangrijke triggers op deze planeet.

De ene was de aardbeving in Chili, en de andere was de aardbeving in Japan. Beide triggers hebben de rotatie en het tollen van de Aarde veranderd. Op een grotere schaal betekent het dat er een nieuw frequentiepatroon is dat nog maar kort geleden op Aarde begon. Anders gezegd creëert de Aarde nu een nieuwe cadans, een nieuw ritme in Al Dat Is om eveneens haar nieuwe plaats in de nieuwe energie te vinden.

Wanneer je over je evolutie nadenkt, kan je in je eigen verleden schouwen, dat is voor de meeste van jullie de afgelopen 3 à 4 jaar, waarin je een enorme evolutie en beweging kunt ontwaren. Wanneer je naar de Aarde kijkt, denken jullie dat zij veelal hetzelfde is gebleven zoals ze altijd was.
Maar wij zeggen jullie dat ze net zo snel evolueert als jullie, want het gaat in feite om één evolutie die plaatsvindt in een onvoorstelbaar tempo. Door het nieuwe ritme van de Aarde, evalueren/herijken de mensen hun ritme evenzeer.

Ja, wij weten dat vele van jullie denken dat je geen ritme hebt en dat je de maat niet kunt houden, maar dat is niet het ritme waar wij over spreken. Wij willen liever diep naar de innerlijke niveaus van de mensheid gaan en praten over iets wat jullie Circadian (dagelijks terugkerende) Ritmes noemen; een woord dat vandaag al enige keren in deze zaal is genoemd.

Innerlijke Ritmes verschuiven nu.
Er zijn evolutionaire delen van je fysieke lichaam die beginnen te evolueren en op hogere niveaus van de nieuwe frequentie resoneren. Vanaf de eerste dag is het de pijnappelklier zelf die het meest verandert. Het is het orgaan dat kristallijn wordt van aard, waardoor je verbindingen maakt die je vroeger niet hebt kunnen dromen.

De pijnappelklier was ook verantwoordelijk voor wat je Circadian Ritmes noemt. Circadian Ritmes zijn veel meer dan alleen maar slaappatronen. Hoewel ze op Aarde welbekend zijn als slaappatronen, sturen ze ook je seksdrift aan. Aha!
Hiermee hebben we jullie volle aandacht…

beer
jullie slaappatronen veranderen op aarde

Ze behelzen tevens de zin van je positie in het Universum, slaappatronen, fysieke evolutie en je emoties die normaliter op en neer gaan. De verandering is een uitdaging voor jullie. Als gevolg van het veranderen van het basis ritme van de Aarde zal de mensheid in harmonie met dat nieuwe patroon komen. Dat is deels de reden waarom jullie momenteel het griezelige gevoel hebben van stilte voor de storm.

Vele van jullie voelden de veranderingen van de nieuwe energie binnen komen en daarmee werden jullie opnieuw gepositioneerd voor een nieuw leven dat jullie met wijd open armen ontvangt. Anderen voelden zich volkomen verloren omdat, ook al deden jullie het stap voor stap, de bestemming, het doel ineens weg was.
Het lijkt wel of je een 90° bocht miste en jullie kijken uit naar iets wat je weer een doel geeft om in je ritme te komen.

Wij zeggen jullie dat het gemakkelijker is dan je dacht, laat het ons daarom maar uitleggen. Toen de 10.10.10 energie op deze planeet insloeg, waren jullie het die dit schiepen. Jullie schiepen een grotere golf dan de meeste mensen verwachtten; jullie creëerden een golf van verandering. Dat touw, die zweep ging hoog, erg hoog en jullie genoten ervan en dansten in het licht en waren bereid om er in te gaan, maar jullie waren niet klaar voor het volgende niveau dat omlaag zwiepte.

Dit punt in jullie geschiedenis, er is geen precedent voor deze tijd op Aarde, deed zich gedurende de afgelopen 8 maanden voor omdat het touw/de zweep het voor jullie mogelijk maakte als scheppers. Wat gebeurt er als god aan zichzelf twijfelt?
Wat gebeurt er als scheppers aan zichzelf twijfelen? Ze creëren twijfel. Dat deed zich dan ook enige tijd voor op Aarde.

Daarom zien jullie over de hele wereld zulke overdreven reacties op politiek en economisch gebied, aangezien alles zich begint te harmoniseren met het nieuwe ritme van de Aarde. Jullie evolueren evenzeer, en dat is waarover we nu willen spreken.
De pijnappelklier begint te veranderen en zich aan te passen aan de grotere nieuwe cycli en ritmes van de Aarde. Dat harmoniseert jullie ook, net als toen we zoeven samen diep ademhaalden en wij allen werden geharmoniseerd.
Jullie zullen erg simpele technieken gebruiken om in harmonie te komen, maar nu zullen jullie het in je eigen leven op diverse manieren opmerken. Veel dingen die gewoonlijk ongelooflijk belangrijk voor jullie waren, verliezen hun importantie voor jullie, daarom vragen we jullie je leven dagelijks te herijken.

Zet stap voor stap in de wetenschap dat dit het pad was dat je betrad, maar dat het in de toekomst niet voldoet of je de vreugde verschaft om de eindjes rond te krijgen. We zullen jullie enkele erg simpele ideeën om voort te gaan en enkele handvatten om je op het pad vooruit te helpen.

waarnemen
Er is geen voorbestemming voor waar jullie heen gaan

Slaap Triade.


Terwijl jullie door dit stuk evolutie heen gaan, zul je ervaren dat je slaappatronen veranderen. Dat is op zich al genoeg om een schepper te doen twijfelen omdat het jullie ganse energieveld zal veranderen en jullie fysiologie als jullie je niet kunnen opladen tijdens je slaap.

Het slapen verandert in ieder geval op Aarde. Jullie gaan op een triade van slaap af: drie delen in plaats van één deel. Jullie waren gewend ’s nacht te gaan slapen en ’s morgens wakker te worden, en dat was tamelijk eenvoudig. Nu worden jullie midden in de nacht wakker. Vele van jullie dachten dat het van de zenuwen kwam, maar wij zeggen jullie dat het een evolutionair proces is dat een ieder overkomt.

Het gaat er niet om dat ze op moeten staan om iets te doen, maar vaak wanneer jullie naar een triade van slaap evolueren, beginnen jullie te slapen voor pakweg twee of drie uur. Dan ben je twee uur wakker en slaap vervolgens weer drie uur.
Dat overkomt nu veel mensen op Aarde en terwijl het nieuwe ritme zich aanpast aan onze fysiologie, zullen er mensen hieraan beginnen.

Wij willen jullie waarschuwen voor de twee uur dat je wakker bent omdat je dan in een hyper actieve staat bent. Elke gedachte die je in die tijd hebt, zal zich op een of andere manier in je leven manifesteren. Wat is het eerste waar je aan denkt? Je denkt: “O, wat zal ik morgen bekaf zijn.”

Als je dan wakker wordt, ben je bekaf, en je denkt dat het komt omdat je midden in de nacht twee uur slaap hebt gemist. Dat is niet zo! Het komt omdat je dat jezelf wijs hebt gemaakt. We moeten jullie fysiologie opnieuw evalueren omdat het erg snel verandert.

Jullie verbinding met de planeet wordt hechter en intenser, en het harmoniseren op het nieuwe ritme van de Aarde zal voor een ieder kritiek worden, aangezien we op weg zijn naar de hogere energie van de nieuwe frequenties.

De 11.11.11


Wij zullen je ook vertellen dat jullie klaar zijn om een nieuwe golf te starten. Jawel, de 11.11.11 is een golf van bewuste energie die door mensen doelbewust is gemaakt om het volgende bestaansniveau te creëren, want jullie zijn nu geautoriseerde mensen op Aarde.creatie

Jullie hebben er van geproefd, je hebt stukjes ervan ontdekt en het staat op het punt werkelijkheid te worden. Wij zeggen jullie dat het in 2 à 3 jaar probleemloos voor een ieder zal gebeuren, toch zullen er onder jullie mensen zijn die vooraan willen staan om te helpen die golf te scheppen. Wij willen jullie zeggen wat je kunt verwachten en wat zal plaatsvinden.
Jullie bevinden je nu in een periode waarin de zweep van 10.10.10 en de golf daarvan terug zijn op normaal niveau. Dat is deels de reden waarom jullie iets van een ‘ongemakkelijk gemak’ ervaren. Het lijkt op een gemakkelijk gevoel, maar je weet alleen niet of je erop kunt vertrouwen dat het blijft.

Daarom vertellen we jullie, terwijl dit voortgaat, dat wat zich zal voordoen erg gemeenschappelijk ervaren zal worden. Stel het je voor als een grote golf die aanspoelt, en Nu trekt die golf zich terug. Het is het moment waarop het water zich terug trekt en alles heel rustig wordt. Het is het moment waarop buiten alles grauwgrijs wordt en je elektriciteit in de lucht kunt ruiken, maar er gebeurt nog niets.

Dat is de perfecte tijd om je nieuwe harmonie te vinden, omdat het voor jullie veel moeilijker is om in harmonie te komen met iets dat je overweldigt wanneer de golf binnenkomt.

Telkens als je in iemands ogen kijkt en glimlacht, is er een spiegel die jouw energie reflecteert. Kijk naar die spiegels. Begin te beseffen waar jij je bevindt (op de Ascensie ladder) en wat je grootste dromen zijn. Dit is de tijd van dromen.
Jullie hebben om volledige autorisatie gevraagd en dat is wat je nu ontvangt.

Jullie keren terug naar je eigen vermogens als geesten in de hemel terwijl je op Aarde bent. Wij zeggen jullie dat je er nog niet helemaal bent. Jullie staan nog niet op het kruispunt waar de ganse mensheid die sprong kan maken, maar jullie komen er met elk moment dichter bij!

Met elk tragische gebeurtenis zien jullie een hartsverbintenis ontstaan die jullie in harmonie brengt, dat zorgt ervoor dat jullie energetisch harmoniseren met alles en iedereen op deze planeet. Dat schept een liefdesniveau en een vertouwen op Aarde die hier nooit eerder was. Er wacht jullie een grootse tijd, geliefden.

Jullie hebben het verdiend, je hebt er om gevraagd en je hebt altijd geweten dat die tijd zou komen. En NU is het zover! Jullie waren niet echt voorbereid op de manier waarop die tijd zich zou presenteren, maar het was wel effectief. Er komt nog een stel golven aan, maar we zullen ze een voor een aanpakken. In plaats van er op het laatste nippertje door bedolven te worden, kunnen jullie waarlijk boven op die energie springen en op de golf surfen.

Veel mensen gaan momenteel door fysiologische en emotionele transformaties. Jullie zullen op vele gebieden nieuwe patronen/concepten zien opduiken. Wij zeggen jullie ook dat er healingsystemen geblokkeerd waren op deze planeet. Vele van die systemen die boven water kwamen werken niet in de oude energie.

Jullie hebben allemaal aangenomen dat het verhoogde trillingsgetal/frequentie van de mensheid en haar evolutie oorzaak waren van de verandering, wij zeggen jullie echter dat sommige veranderingen door jullie zelf bewust werden geblokkeerd/afgewezen.

Veel informatie die oorspronkelijk met Nicolaï Tesla meekwam werd geblokkeerd, zo simpel is het. Veel van waar hij mee bezig was toen hij stierf werd geblokkeerd, en het komt nu allemaal terug. Het gaat niet alleen om het werk van Tesla, er zijn nu enorme evolutionaire technologische downloads die geïntegreerd moeten worden in het werk van veel mensen op Aarde die op het punt staan geopenbaard te worden.

Jullie zullen veel van je grote problemen als vervuiling zien oplossen op nagenoeg dezelfde manier waarop het gecreëerd werd.
Veel technologie die oorzaak was van de milieuverontreiniging zal ook beginnen het te zuiveren en jullie in staat stellen meer controle over je planeet te krijgen. Dit schenkt jullie meer bevoegdheid om de hoeders van de Aarde te zijn.

De langste tijd die jullie op Aarde doorbrachten had je geen (zelf)vertrouwen om de hoeder te zijn, en de walvisachtigen, walvissen en dolfijnen die al die tijd de rol van hoeders op zich namen, hebben die macht aan jullie terug gegeven. Jullie hebben die macht.

Autorisatie = Vrije Keus.


Er is geen voorbestemming voor waar jullie heen gaan en dat is voor veel mensen een grote uitdaging. Jullie waren gewend om op het pad vooruit te kijken, nu echter wordt dat pad pas zichtbaar als een stap doet, in beweging komt!

Jullie verwachtingen beginnen nu nieuwe kansen voor jullie te scheppen. Wij vragen jullie slechts om mee te spelen. Doe mee. Speel er mee. Harmoniseer ermee. Ontdek een manier om je passie op een of andere manier tot uitdrukking te brengen. Jullie zullen de samenhang zien in dingen die je in het verleden ‘gek’ hebben gemaakt. Jullie zullen voelen dat de poorten magisch opengaan omdat het de juiste tijd is.

Zelfs als Tesla’s werk geëvolueerd zou zijn sinds hij vertrok, zou het nog niet geaccepteerd zijn door de mensheid. Het zijn niet de technologische kopstukken die het verschil uitmaken, het is een ieder van jullie, en jullie doen het in je hart.

Jullie maken het mogelijk, en wij zijn hier niet om je de weg te wijzen, wij zijn hier om je te helpen Her-inneren wie je bent en die kans te nemen om een enorme verandering in je leven teweeg te brengen. Iedere dag zulle jullie geconfronteerd worden met nieuwe kansen voor harmonie. Omarm ze en besef dat jullie ritmes/trillingsgetallen zullen veranderen als gevolg daarvan.

We hebben al eerder gezegd dat bij het loslaten van je lichaamsblauwdruk het tegenovergestelde aanvankelijk met je lichaamsgewicht kan gebeuren. Dat is een natuurlijke fysiologische reactie op elke energie verandering. Dat gaat ook op voor je slaappatronen en hoewel je in het begin minder zult slapen, zou je kunnen bemerken dat het tegenovergestelde zich voordoet.

Dit maakt allemaal deel uit van de natuurlijke evolutie die je als mensheid doormaakt. Ondanks dat we over deze dingen hebben gesproken alsof ze ergens in de toekomst zouden gebeuren, vinden ze Nu al plaats. Het vergt enige tijd. Alle zaken waarover wij in de afgelopen 15 jaar hebben gesproken, beginnen zich nu te ontvouwen. Deze planeet wordt erg opwindend/stimulerend. Jullie hebben meer energie verschoven dan je ooit zult weten.

Wij weten dat vele van jullie aan jezelf twijfelen; je vraagt je af of je wel het juiste pad loopt. Als we maar even die Sluier opzij konden houden, dan zouden we jullie tonen hoe groot jullie werkelijk zijn. Je zou niet in een fysieke vorm leven als je niet een van de hoogste beschikbare wezens op deze paneet was.

Dit betekent dat jullie de beste kansen hebben van al die wezens die nu op Aarde trachten te komen. Vele van jullie wilden hier zijn op exact de juiste tijd/ruimte om het wonder te zien gebeuren.

Het gebeurt. Het vindt Hier & Nu plaats. Wacht niet langer op de 12.12.12.
Open die poort en zie hoe deze evolutie plaatsvindt. Neem het in eigendom. Creëer het op je eigen manier. Laat je ritme met iets resoneren dat voor jou goed voelt. Zet de maat in, en als je op enig moment niet gelukkig bent met het ritme en de maat, wees dan zo moedig om het te veranderen.

ascensie
Het gebeurt. Het vindt Hier & Nu plaats

Seks en spelen dat je Mens bent.


Jullie worden groter als wezens die spelen dat ze mens zijn. Het fysieke lichaam zal je niet toestaan om ongelooflijke dingen te doen die vroeger voor jullie geblokkeerd waren. Toen we daarnet het woord ‘geblokkeerd’ noemden was er iets van angst merkbaar. Vergun het ons daar op in te gaan.

Jullie waren het die informatie van deze planeet blokkeerden; niemand anders.
Jullie zijn het die hebben besloten tot hoe ver je wilde gaan. Jullie zijn het die de grootste veranderingen die ooit op enige planeet plaatsvonden in gang hebben gezet. Wij kijken toe hoe jullie stap voor stap dit mogelijk maakten.

Vind die Passie. Vind dat aspect, dat puzzelstukje dat je van Thuis meenam dat niemand anders kan dragen. Niemand kan zich op jouw unieke manier uitdrukken. Neem het in eigendom. Vergeet vooral niet er vreugde uit te putten. Dat is namelijk een enorm aspect van het spelen dat je mens bent.

Ten slotte willen we jullie nog één ding zeggen. Aangezien de ritmes in je fysieke lichaam veranderen, zullen jullie ook merken dat je seksdrift een ander ritme krijgt. We hebben veel over seksuele energie gesproken, we hebben er zelfs een cursus over gegeven omdat de meeste mensen bang zijn voor hun eigen seksuele energie.

samen
Seksuele energie is licht dat van thuis afkomt

De geschiedenis op Aarde over het geheim houden van seks heeft vele problemen veroorzaakt. Nu is het tijd die energie te kanaliseren en het te benutten op de prachtige manier waarvoor het bedoeld was. Jullie kunnen een verandering in je eigen fysieke seksdrift tegemoet zien. Er zijn mensen die op diverse redenen de knop hebben omgedraaid. Je zult merken dat het allemaal vanzelf terug komt.

Het is een natuurlijke reactie omdat mensen van seks denken dat het een basale energie is van animalistische aard. Wij zeggen jullie dat dit niet het geval is. Seksuele energie is licht dat van thuis afkomt en gedeeld wordt via een fysiek lichaam. Terwijl jullie door de nieuwe evolutie gaan, zullen je eigen seksuele verbindingen weer opleven.

Het is gewoon meer van de Geest die je lichaam bezield. Dat is de basis van seksuele energie. Kijk er naar uit. Speel er mee. Ontdek een manier waarop je die energie doelbewust kunt gebruiken in plaats van er door overweldigd te worden. Besef dat elke stap die je maakt een nieuw pad opent, en dat je door gans het Universum wordt gadegeslagen.

Zelfs de rassen die hierheen kwamen om jullie te helpen bij het vormen van de fysieke lichamen kijken toe met een ongelooflijke verbijstering. Jullie doen het. Goed werk. Goed gedaan. Het is een grote eer om jullie te verzoeken elkaar met het grootste respect te bejegenen. Voed elkaar waar en wanneer je kunt. Her-inner je dat het een prachtig Spel is en speel goed samen.

Espavo,
De groep.

bron: ArjunA – www.assayya.com

4 REACTIES

  1. er veranderd veel. ook in mij. zoals ook bij de mooie kanten bij het indigo-zijn zijn er zoals in deze website vermeld ook minder mooie. Zoals daar ook in mijn geval op het gebied van seksualiteit. een verslaving aan het verzamelen/bekijken van prikkelende plaatjes/foto’s en video’s (tegenwoordig steeds makkelijker te verkrijgen op internet) en daarbij jezelf bevredigen. schuld gevoelens en schaamte en leegte en depressie komen in plaats van het ‘normale’ genieten. het frusteert meer en meer en in de relaties met anderen lieg je steeds meer. en het verborgenhouden en voorliegen van je vriendin en de naasten in je omgeving wil en kan ik nu na zo’n 20 jaar. elke leugen is een extra lading. elke lading komt er vroeg of laat uit als geïrriteerdheid, prikkelbaarheid en boosheid/woede aanvallen en schreeuwen. waarom duurde het zolang voor ik echt wil erkennen dat het een probleem is? voor mezelf en voor wat de gevolgen ervan als leugens, geheimhouding en boosheden, leegtes en depressies gezien ook partner, ouders vrienden en anderen in je omgeving.

  2. Ik kan niet wachten, ik heb zo veel wensen die ik uit wil laten komen zodat iedereen een beter leven krijgt. Ik zou wensen dat alle mensen oprecht vriendelijk tegen elkaar zijn en rijkdom voor allen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in