DELEN
degroep

Steve Rother & De Groep, augustus 2011

degroepGroeten van Thuis.

Geliefden, Jullie zijn van alle uithoeken van het Universum gekomen voor zoveel diverse levens. Zo voorzagen jullie je Zelf van zeer uiteenlopende ervaringen en kansen om je in andere mensen weerspiegeld te zien. Jullie werden echter vaak door die reflecties op het verkeerde been gezet.

Wij zeggen jullie nu, wanneer jullie blijven evolueren, dat elk mens door ene evolutionair proces gaat om de Sluier van Vergetelheid te reduceren. Dan zullen jullie dingen gaan zien die je op deze terreinen nog nooit hebt opgemerkt. Jullie zullen meer ideeën ervaren, meer concepten en hartsopeningen, en jullie zullen je reflectie in anderen op een volkomen nieuwe manier beleven.

Daar willen we het vandaag over hebben; je reflectie in anderen. Wij zijn hier niet om jullie te laten zien hoe je in de toekomst moet handelen, of de nieuwe mogelijkheden voor geëvolueerde mensen te tonen. We schenken jullie, in plaats daarvan, suggesties, handvatten en ideeën waar je mee kunt spelen.

Weerspiegeld Licht.
Jullie maken integraal deel uit van elkaar, jullie zijn wezens die pretenderen van elkaar afgescheiden te zijn. In dit Spel communiceren jullie op meerdere niveaus. Jullie spreken met je woorden, met je lachen of met je tranen. Je communiceert met je ogen, met lichaamstaal en door middel van je glimlach of de uitdrukking op je gezicht.

En jullie communiceren op veel meer manieren dan je weet. Vaak komen deze vormen van niet-verbale communicatie eigenlijk harder aan dan de woorden waarop je zo vertrouwt. Aangezien alle mensen voortgaan met evolueren, zullen jullie verschillen gaan ontdekken in alle vormen van communicatie.

creatie
communicatie op vele niveau's

Het is van belang eerst in te zien dat alle vormen van communicatie reflecties zijn van jullie eigen licht. Voorts is het zo dat als je overdreven bent begaan met de persoon of personen waar je mee werkt, je communicatie minder zuiver wordt. Dat gebeurt als je ze zo goed aanvoelt, dat je ze naar de mond spreekt.

Het maakt weinig uit wat ze van je denken, en op een of andere manier gaat het je ook niets aan. Je zult ze altijd aanvoelen, en gevoelig voor ze zijn, omdat jouw energie op natuurlijke manier terugkaatst van hen met wie je communiceert, maar als dat je communicatie erg gevoelig beïnvloedt zal het geen accurate reflectie zijn. Dat is een gegeven waar wij jullie aandacht op richten, terwijl jullie met deze energie aan de slag gaan.

Diep Contact.
Jullie brengen een complete nieuwe energie in je leven terwijl je evolueert.
Gaandeweg zullen enkele van de relaties die je nu onderhoudt afzwakken, terwijl andere nieuwe hoogten zullen bereiken. Zelfs als 2 mensen hun eigen frequentie in een ander tempo verhogen is er, zo lang er een doeltreffende communicatie tussen die twee niveau’s is, gepaard aan een bewustzijnsverruimende overtuiging, ruimte voor beiden.

Jullie zullen iets nieuws in je relaties ontdekken, en daar willen we het over hebben. We hebben er een paar maanden geleden al aangeroerd. Het is iets wat wij Diep Contact noemen. Diep Contact is een vorm van communicatie die jullie uiteindelijk met iedereen zullen ervaren. Het is communicatie op zielsniveau met een ander mens, maar tot nu toe hebben slechts enkele mensen dit voor elkaar gekregen. Dit diepe communicatieniveau heeft zich gedurende vele levens geëvolueerd. Het is thans voor het eerst mogelijk dit met volslagen vreemden te ervaren, omdat jullie de Sluier beginnen af te zwakken.

Diep Contact wil zeggen van meet af aan op zielsniveau met een ander persoon spreken. Zijn daar woorden voor nodig? In aanvang wel waarschijnlijk wel, ja, want daar zij jullie nu eenmaal aan gewend. Naderhand zal het overgaan in telepathische communicatie, maar het interessante daarvan is dat er nog steeds sprake is van afscheiding.

samen
Tijdloze Liefde

Als de Sluier zwakker wordt, zullen jullie duidelijk de energetische koorden zien die je met anderen verbinden, en zelfs hoe je emoties anderen beïnvloeden. Je zult inzien hoe jou energie met andere mensen werkt, en welk effect je op de wereld hebt.

Je zult ook iets als je eigen reflectie gaan zien, want dat is wat je zult ervaren als je op zielsniveau gaat leven. Wanneer je dat zielsniveau in communicatie met een ander bereikt, zie jij je eigen reflectie, niet die van hun! Het zal jullie baten dit concept te begrijpen, want het zal veel verwarring veroorzaken wanneer de ganse mensheid naar het volgende bewustzijnsniveau gaat.

Als jullie die openingen gaan opmerken, kunnen jullie met iemand contact maken op zielsniveau. Net als alle communicatie zal het zich verbeteren als je het ontwikkelt, er mee aan de slag gaat, het sterker maakt, en het de kans geeft! Het zal alsmaar sterker worden, en zal tot een vorm van communicatie leiden, die het succes van Tijdloze Liefde zal bereiken. Wanneer je die verbinding met een ander verkrijgt, wanneer je dus eindelijk je eigen reflectie waarlijk door de ander heen ziet, heb je een relatie bereikt die nooit eindigt, ongeacht hoe vaak je weer incarneert.energielichaam

Je zult altijd je reflectie heel duidelijk zien door de ziel van de ander. Jij hebt geleerd hun energie duidelijke te weerspiegelen, en zij hebben geleerd jouw energie zuiver te reflecteren. Dat is een heel diep communicatie niveau; dat is Diep Contact.

Aanvankelijk zal het Diepe Contact zich meestal voordoen in liefdesrelaties. Het echter uiteindelijk ook gebeuren met mensen die je kent van je werk, of zelfs met vreemden in het winkelcentrum of bij de bakker op de hoek. Het kan al gebeuren door een simpele hoofdknik naar de andere kant van de zaal, of een glimp die je opvangt in je ooghoek omdat iemand je aandacht trekt.

Wanneer jullie die verbinding met elkaar maken, kan die ander in feite in jullie energieveld/aura springen en voor het moment Diep Contact maken. Het zal groeien tot het jullie dagelijkse normale communicatie is.

BS Afscheiding tussen het Hoger Zelf en Lager Zelf.
Wij willen jullie ook iets anders vertellen dat nogal verwarrende kan zijn. Veel mensen hebben overtuigingen die hun communicatie corrumperen. Wij hebben een naam voor die beperkingen: “BS”. Het is niet verkeerd in iets te geloven, maar veel mensen passen hun communicatie aan, aan wat ze denken dat juist is.

Dat is een triest gegeven, en zal de grootste uitdaging vormen wanneer de mensheid naar het volgende niveau groeit.

Het is ‘BS’ dat het Hoger Zelf van het Lager Zelf separeert. De Sluier zelf genereert de illusie van die afscheiding, maar de Sluier is rap aan het verdwijnen. De uitdaging met dit nieuwe niveau van Diep Contact Communicatie is, dat het mogelijk kan zijn dat je het ene hoort van het Hoger Zelf van de ander, en toch BS communicatie ervaart van het Lager Zelf. (opmerking Gordon: ik neem maar aan dat BS staat voor BullShit)

Dit zal snel afnemen, maar het kan in wanneer jullie dit handvat gaan gebruiken heel verwarrend zijn. Typerend voor dit fenomeen is dat je iemand vind om dit Diepe Contact mee te maken, maar zodra je dat voelt, schrikt het je ook af.
Het schrikt mensen af.

Het kan zelfs voorkomen dat je dwars door de ruimte/de zaal naar iemand kijkt en oogcontact maakt. Dat kan je afschrikken omdat je denkt dat de ander dwars door je heen, en in jou kijkt, en dat je niets kunt verbergen. Het is echter juist deze verbinding die jullie kracht schenkt.

Ach ja, alle mensen verbergen wel iets! Wanneer je transparant bent, win je aan kracht. Dat is iets waar we met jullie aan werken, en wanneer deze energie open bloeit, zal het vaker voorkomen dat jullie of de mensen om je heen angst ervaren als gevolg daarvan.

Dit is ook waarom wij vorige maand over angst spraken, angst is slechts een vacuüm, een gebrek aan informatie. Het is alleen mogelijk om bang te zijn voor het onbekende. Dus wanneer je het onbekende met kennis invult, verdwijnt de angst. Als jullie je angst kunnen loslaten, zal je werkelijkheid veranderen en je overtuiging zullen veranderen.

See a Soul – Fall in Lovezwanen
Er is iets dat je moet weten als je andere zielen begint waar te nemen. Als het gebeurt, is het in feite je eigen reflectie die je waarneemt. Als je waarlijk de ziel van een ander waarneemt, voel je Liefde. Zo simpel is het. Veel van jullie overtuigingen over liefde weerhouden jullie ervan dit te voelen, omdat jullie altijd hebben geloofd dat ware liefde slechts met één partner ervaren kon worden…

Nadat jullie gewend zijn geraakt aan Diep Contact zal het kunnen voorkomen dat je ’s morgens met de bus of met de trein naar je werk gaat, en dat je onderweg met andere mensen contact maakt. Dan bel jij je vrouw als je op je werk bent en je zegt: “Lieverd, ik ben net op de zaak en ik ben vanmorgen drie keer verliefd geworden!”

Dat is hoe het voelt. Je zult letterlijk verliefd worden op de mensen die je ziet. Dat is tamelijk verwarrend, omdat hetgeen je ziet in feite ware liefde en je eigen reflectie is. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste deel van die gevoelens… jullie worden verliefd op je Zelf als het gebeurt. Het is kenmerkend dat jullie deze nieuwe energieën zullen ervaren en als het jou of je vrienden overkomt. Vaak ook, zullen jullie Diep Contact met andere mensen willen ervaren, en je zult je er verlicht door voelen.

De gemeenschappelijke overtuiging is dat men slechts van één persoon kan houden, zoals in een monogame relatie. Toch zal een moeder met kinderen je zeggen dat het niet waar is.

Wij zeggen jullie ook dat als jullie liefde met een ieder delen, de Aarde een magische plaats zal zijn. Dan zal de Sluier volledig verdwijnen en dan pakken jullie je GodZelf compleet op terwijl je nog in een fysiek lichaam bent.

Dat is jullie doel, en het is exact de creatie van de Hemel op Aarde, die jullie lieten gebeuren door je verwachtingen!

Gaandeweg zullen jullie andere zielen ontmoeten, sommige zul je kennen, het kan je vrouw zijn, het kan ene vreemde zijn, soms is het een vriend… en je zult met andere ogen naar ze kijken en verliefd op je Zelf worden. Besef dat je verliefd wordt op je beeltenis, gezien door verschillende spiegels.

Het is dezelfde schoonheid die in je ziel waarneembaar is als je Thuis bent! Zonder verwachtingen of overtuigingen, kan je gewoon de Liefde tot je nemen.
Het maakt in zekere zin meer mens van je omdat het je ziel in je fysieke lichaam verankert. Het geeft je een hogere frequentie. Het geeft je een beter gevoel over het idee dat je geest bent die afgescheidenheid speelt, het genereert een beter gevoel met betrekking tot het Spel zelf.

Jullie hebben meer aan andere mensen te schenken. Wanneer jullie je zelf steeds transparanter zien worden en mensen die verliefd op je worden, besef dan dat het slechts de volgende stap is en dat je er niets mee hoeft te doen. Het houdt niet in dat je lange – of fysieke relaties met hen aan moet gaan. Het houdt evenmin in dat er verwachtingen zullen zijn als gevolg op die interacties.

Het houdt slechts in dat jullie ene spiegel zijn. Jullie reflecteren andermans energieën op een prachtige wijze, tot het moment dat ook zij hun GodZelf in jullie herkennen. Dat is de aard der dingen die jullie te wachten staan.

Er zijn vele wegen die de mens kan bewandelen naar de volgende dimensie. Een ervan hebben we al besproken en dat is de weg van angst, maar wij geloven niet dat het werkelijk zal gebeuren. Wij willen je graag zeggen dat jullie de kritieke massa van Liefde op de planeet bereiken, en dat gebeurt deels door de huidige dwang op Aarde.

Het gebeurt vanwege de moeilijke tijden waarin jullie als mens en als gemeenschap in hebben gemanoeuvreerd. Dat begint op een heel mooie manier te veranderen. Jullie hebben het in je wereld waargenomen als moeilijkheden als uitdagingen, maar dat zijn ze niet. Het is een kans voor het Licht, en voor jullie zelf om je ware ik te herkennen in de ogen van anderen. Als je daartoe in staat bent, hopen wij dat jullie verliefd worden op je Zelf.

waarnemen
waarnemen

Wij zijn verliefd op jullie!

Het is ons een grote eer om deze dagen met jullie te spreken. Begrijp alsjeblieft dat het wij, als engelen in de hemel, de grootste hoop koesteren hier te zijn en jullie te helpen herinneren wie je werkelijk bent.. en het lukt! Onze grootste passie is om jullie schittering te reflecteren op een prachtige en bekrachtigende wijze.

Wij zijn hevig verliefd op jullie geworden. Het is een grote eer om dit te mogen meemaken, en het gebeurt over heel de wereld. De frequentie van de mensheid verandert met de dag. Al die nieuwe energieën die binnenkomen, al die nieuwe dingen die gebeuren, als ze niet in de hogere frequentie van de Nieuwe Planeet Aarde passen, zullen ze zich eerst voordoen als moeilijkheden.

Verwelkom ze. Kijk uit naar de kansen van licht in die moeilijkheden en laat de mensen je zien. Laat ze je worstelingen zien. Laat hen je pijn zien. Laat hen je uitdagingen zien, en als je het durft, laat hen je overtuigingen zien, want dat toont hen wie je bent. Begrijp alsjeblieft dat als je straks in je dagelijkse leven verliefd wordt, dat het je eigen spiegelbeeld/reflectie is waar je voor valt. Dat is waar schoonheid opbloeit. Als de manier waarop je wordt gereflecteerd in hun harten je aanstaat, en wanneer je in hun ogen kijkt, zijn ze je vrienden. Als je verliefd op hen wordt, kunnen zij dat ook zo ervaren als ze er voor open staan.

Vaak kan je zulke diepe en sterke connecties voelen, heel vluchtig, heel kort ook, maar het zal je leven plotseling veranderen. Dat kan heel verwarrend zijn voor veel mensen, omdat liefde vele definities heeft. De liefde voor een partner is er een, en de liefde voor je kinderen is een andere, net als liefde voor vrienden, voor passie, voor werk, en dingen die je graag doet.

Het is echter allemaal dezelfde hartsenergie! Die energie integreren en toe staan dat het door je woorden werkzaam is, en door wat je reflecteert. Energie is wat de meeste van jullie op Aarde heeft gebracht.

beer
diepe en sterke connecties voelen

Een spiegel zijn.
We richten ons tot de spiegels op Aarde. Vele van jullie hebben ervoor gekozen om niet meer te zijn dan een accurate spiegel voor mensen waar ze hun energie in gereflecteerd zien. Jullie zijn de Healers en de Leraren op Aarde, en jullie nemen nu je posities in.

Jullie zijn precies op tijd. Voel en weet dat je in je dagelijkse leven verliefd zult worden. Het kan gebeuren dat je verliefd wordt terwijl je gewoon op straat loopt.
Wat een heerlijke en hilarische planeet zal dit straks zijn, omdat er geen ruimte voor oorlog in je hart is als je het met Liefde vult.

Er zal geen ruimte in je hart zijn voor onenigheid als je het met Liefde vult. Daar gaat het om. Besef dat de reflectie die je in de ander ziet, je eigen weerspiegeling is. Er is ook een tegenpool, omdat jullie nu eenmaal in een veld van polariteit leven. Jullie noemen dingen als boven en beneden, juist of onjuist, goed en slecht, ondanks dat die definities niet bestaan.

Als je oplet, zul je zelfs mensen zien die jou negatief reflecteren. Dat zijn waarlijk geschenken omdat het je eigen reflectie in een negatief aspect toont. Het lijkt veel op het zien van een fotografisch negatief. Wij beseffen dat het verouderde techniek is, maar we zullen het in deze analogie toch gebruiken.

Wanneer je een negatief of een ontwikkelde foto hebt, en je bekijkt het, zul je gefascineerd zijn en je betrokken voelen bij de foto. Het negatief echter, zal je niet begrijpen, omdat licht en donker zijn omgekeerd. Het is tamelijk simpel, en toch is dat wat er gebeurt als je in iemand ogen of ziel kijkt. Met als gevolg dat je niet leuk vindt wat je waarneemt, en een weerstand voelt opkomen. Ook dat is een kans om naar je zelf te kijken, want meestal is dat gewoon een reflectie van een deel van je zelf dat je nog niet hebt geaccepteerd.

VerLichting is Gemakkelijk!
Vele van jullie weten dat als je iets meester wordt, als je enige van de kenmerken, kwaliteiten, talenten of vermogens die je hebt meester bent geworden, dat je intolerant kunt zijn tegenover mensen die dat meesterschap nog niet hebben bereikt. Dat is ene normaal menselijke reactie. Oordeel je zelf alsjeblieft niet daarop, maar wees je ervan bewust dat hoger en lager niet bestaan.

ascensie
ascensie

Het is allemaal een illusie van polariteit in dit Spel. Er is geen oordeel, en goed of fout bestaan niet. Dit zijn zaken die jullie gaan begrijpen, en gaandeweg wordt het jullie manier van waarnemen. Dan kan je je zelf waarnemen via mensen die je op straat tegenkomt, mensen van wie je houdt, mensen met wie langdurige relaties hebt, of mensen waarmee je dagelijks werkt.

Kunnen jullie je überhaupt voorstellen hoe het zal zijn als je zo verliefd bent op je collega’s dat je nauwelijks kunt wachten om ’s morgens aan het werk te gaan alleen al omdat je het heerlijk vindt ze om je heen te hebben? Dat is het punt waarop je volkomen bent gewend aan je eigen energie. Dan heb je veel zelfvertrouwen, en je beschikt over het zielsvertrouwen van je eigen reflectie zoals vele harten je dat voorspiegelen. Het is de volgende stap voor de mens.

Er zijn vele manieren om dit te ervaren. Kennis koestert het Licht, als je een Innerlijk Weten hebt is er geen ruimte voor angst! Dat is het hoogste droombeeld dat we van jullie hebben. Wij hopen dat jullie je eigen reflectie kunnen zien door onze ogen, want wij houden meer van jullie dan je ooit zult weten. De energie van Thuis omhult een ieder van jullie.

Jullie hebben iets speciaals meegenomen om te geven/te delen. Het is nu tijd om tevoorschijn te komen. Het is tijd om de oogkleppen af te doen. Het is tijd om de eerste stap te doen en tegen de muur te duwen. Wanneer je iemand ziet die jouw energie reflecteert, en je wordt verliefd, hecht je dan niet aan dat gevoel.

LAAT HET DOOR JE HEEN STROMEN EN ZEG GEWOON: “DANK JE!”

Denk nu niet dat je er iets mee moet doen, dat je voor de rest van je leven met die persoon moet zijn, want als je verliefd wordt op elk ander mens, dan kan je het vreselijk druk krijgen… De waarheid is dat je verliefd wordt op je Zelf. Wees niet verward als dat voorkomt. Besef dat jullie de Healers zijn, die deuren voor andere open houden.

Vele van jullie dragen lichtzaden die het volgende niveau voor de mensheid toegankelijk maken. Laat je aan hen zien. Heb het lef om ze allemaal helemaal binnen te laten, en je zult grote veranderingen in je energie ervaren. Je zult merken dat energie zich om je heen vergaart. Je zult ondersteunende netwerken krijgen. Je zult kansen krijgen. Je zult wonderen zien gebeuren.

Wij zijn er om jullie te helpen groeien. Wij zijn er niet om jullie te helpen te ascenderen. Dat is gemakkelijk. Ascenderen is simpel+ je hoeft alleen maar dood te gaan. Het moeilijke deel is hier blijven en je hart laten zien aan andere zielen.

Wij zijn elk moment van de dag bij jullie. Besef dat jullie de energie van Thuis in uitdragen wanneer je glimlacht, wanneer jullie de zaden planten die zo belangrijk voor jullie zijn, en wij hopen dat jullie vaak verliefd worden. Geniet er gewoon van.

Het is ons een grote eer om jullie te vragen elkaar met het grootste respect te bejegenen. Voed elkaar waar en wanner je kunt. Weet dat het een prachtig Spel is, en maak er samen een mooi spel van.

Espavo,
De groep

Bij vertalingen van gechannelde berichten blijft copyright geheel van het channel.

bron: ArjunA – www.assayya.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in