DELEN
Kristallijnen-aard
Kristallijnen-aard
Ons op koolstof gebaseerde voertuig transformeert.


Wij zeggen jullie dat Thuis/Hemel, of welk begrip je ook hanteert om je oorsprong te beschrijven, is veranderd. Het is, vooruitlopend op jullie beweging op Aarde, veranderd. Een ieder van jullie is door je eigen evolutionaire proces dichter bij Thuis gekomen. Er zijn veel hieraan gerelateerde dingen die nu beginnen voor te vallen.

Wij willen vandaag enkele daarvan met jullie delen opdat jullie een glimp zien waar dat toe leidt en hoe het eruit ziet. Wij zeggen jullie dat je in de afgelopen zes maanden meer veranderd zijn dan in de vorige zes belichamingen. Het gaat zelfs sneller, en veel van jullie voelen dat er geen controle is over je tijdgrenzen.

Met andere woorden, jullie perceptie van een dag en hoeveel je al dan niet in een dag gedaan krijgt verandert.

Er ligt nu een enorme uitdaging in dat scenario, want de tijd zelf begint te veranderen. Jullie zullen ontdekken dat veel meer zaken eerder in een vloeiende stroom van verandering komen, dan dat je gewoon wakker wordt om te merken dat je een kwantum sprong naar het volgende niveau hebt gemaakt

Het was nog maar enkele maanden terug dat wij jullie zeiden dat het koolstof atoom ook zal transformeren. Jullie perceptie op de Aarde is dat alles op koolstof is gebaseerd. Als het koolstof atoom ook maar enigszins zou veranderen, zal het elk deel der mensheid opnieuw aanpassen. En dat is nog maar een van de wonderen die zich nu voordoen.

Het is nog maar enkele weken geleden dat jullie wetenschap heel de periodieke grafiek opnieuw evalueerde, er diverse nieuwe elementen aan toe voegde en het belang ervan opnieuw bepaalde, inclusief koolstof. Dit is nog maar het begin van alle veranderingen die uiteindelijk zullen gebeuren. Hoewel er heel lang niets is veranderd, zullen jullie je gemakkelijk voelen bij verandering en veranderlijkheid.

Het was jullie eigen weerstand die jullie weerhield vooruitgang te boeken. Wanneer jullie er druk op zetten dat het maar niet wil vlotten, doet er zich plotseling een kans voor om naar het volgende niveau te springen. Vaak echter zijn het deze snelle bewegingen die ontkenning, problemen en allerlei energie uitdagingen veroorzaken bij mensen uit je omgeving.

De veranderingen veroorzaken uitdagingen in relaties en werkgelegenheid, en in communicatie op alle gebieden. Het niet goed en niet slecht, het is simpelweg de manier waarop de mensen in de loop der tijden zijn geëvolueerd. Toch zeggen wij jullie dat dit nu begint te veranderen. Het zal een vloeiender overgang zijn, waardoor jullie de enorme veranderingen die de afgelopen eeuw kenmerkte niet meer zullen ervaren.

Jullie zullen van nu af aan lichte, vloeiende beweging ervaren in deze hele evolutie, want het is niet nodig de enorme evolutionaire sprongen te maken die jullie hebben gemaakt.

Veranderingen in het biologische voertuig.
Wij zeggen jullie tevens dat deze beweging balanserende energieën heeft veroorzaakt in gans het Universum, want alle energieën zoeken uiteindelijk balans. Er was in den beginne een enorme onbalans in jullie wereld geplaatst omdat het belangrijk was net te doen alsof jullie van elkaar afgescheiden waren. Toen de illusie van afscheiding begon, gingen jullie jezelf zien en waar te nemen als individuele expressies van licht in plaats van een gezamenlijk licht. Het hielp jullie geweldig in jullie evolutie, want jullie pakten meer macht op door je energie in jezelf te kunnen vasthouden en je eigen licht te kunnen zien.

man-aan-zee-op-bank

Hoe ongelooflijk dat moge zijn geweest, ook dat is niet langer nodig op de manier waarop de mensheid het vroeger deed. Het gaat nu op de manier waarop jullie evolutie nu gaat; het wordt een vloeiende beweging.

“Hoe kan ik het beste in het Licht staan in die nanoseconde?” Wel, dat is exact hoe het er in de toekomst toegaat. Het herbergt de sleutel voor jullie comfort als mensen, als geesten die pretenderen mensen op Aarde te zijn. Je biologische voertuig zal veranderen, maar dat gebeurt niet om jullie ruimte te geven.

In plaats daarvan zijn jullie het die veranderen, jullie zullen dit fysieke wezen ontwikkelen. Daarom is het soms zo frustrerend voor jullie. Jullie lijken vorderingen te maken in het volle besef waar je op af stevent, maar dan loop je plotseling tegen de muur. Die muur is een signaal dat je de verkeerde weg bent ingegaan of dat je verkeerd bezig bent.

Maar in feite is die muur precies wat je nodig had om dingen vanuit een ander perspectief te zien en voort te gaan langs de dingen die je blokkeerden. Veel van dit soort zaken beginnen zich te ontvouwen, en jullie zullen leren veel van die nieuwe handvatten te benutten.

Het zijn geen langdradige ervaringen, het zijn bliksemsnelle manieren om Licht te gronden en snel naar de Aarde te brengen. Zodra ze op Aarde zijn verankerd, kunnen jullie ermee werken. Maar als je een idee vast houdt zonder er over te schrijven of het met een ander te delen, zal het zich alleen in je hoofd ontwikkelen zonder geaard te worden.

Je zult nimmer alle puzzelstukjes vinden. Breng het dus op Aarde. Schrijf het op ook al is het niet compleet, ook al heb je alle puzzelstukjes nog niet. Veranker dat wat je op dat moment hebt, want zodra je licht verankert maak je ruimte voor nog meer licht. Het is net als wanneer je nieuwe kleren wilt kopen en je ruimt je garderobe op. Het is verbazingwekkend hoe je een vacuüm kan scheppen dat meer licht aantrekt, en het gebeurt door je eigen gronding, door het verankeren Van je licht.

Twee manieren om met Licht te werken.
Er zijn allerlei percepties/uitdagingen die je hierin blokkeren. Vele van jullie zullen denken dat ze niet goed genoeg zijn om licht te aarden. Of ze zeggen: “Wat kan ik zeggen dat al niet eerder is gezegd? Hoe verkrijg in een ander resultaat? Ik heb alle antwoorden al gehoord, dus wat geeft mij het recht te denken dat ik iets speciaals heb?”

Ach, geliefden, wij moeten er hysterisch om lachen hier bij ons Thuis. Wij hebben eonen van levens met jullie doorgebracht, en jullie voorbereid om een specifieke boodschap te dragen. Dan zijn jullie er eindelijk en je zegt: “wat geeft mij het recht te denken dat ik dit mag doen?” Jullie zullen dat gedrag snel veranderen, want jullie beginnen in te zien wie jullie werkelijk zijn.

gereflecteerd licht
zand in de ruimte reflecteert licht van een ster

Jullie hebben iets zeer specifieks van thuis meegebracht om het te delen. De volledige energie van Thuis kan niet herschapen worden op Aarde voordat een ieder van jullie zijn/haar eigen rol vervult, zijn/haar Lichtstraal verankert en het toestaat te werken. Vergun het ons even over jullie Licht te spreken, want wij vinden het erg belangrijk dat jullie dat concept begrijpen.

Er zijn twee manier om met Licht te werken. De eerste is het licht reflecteren, en de tweede is het licht zijn. Vanuit het concept succes gezien zijn ze beide ongelooflijk nuttig, en jullie zullen ze altijd beide gebruiken.

Sommige onder jullie zullen de Leraren zijn die voor de anderen op het toneel staan en het licht zijn. Anderen zullen dat licht oppakken en het op hun eigen wijze reflecteren. Ze zullen het met hun eigen filters kleuren, er een eigen smaak aan geven en het daarna op een nieuwe manier reflecteren.

Dat zijn mensen die wij vaak op Aarde zijn tegengekomen. Het is erg gemakkelijk om naar je geschiedenis te kijken en de helderste lichten aan te wijzen die de wereld hebben veranderd en de mensheid een andere koers hebben gewezen. Niettemin hebben jullie vaak niet beseft hoeveel van de reflecties van licht nodig waren om die koers te veranderen.

Dus laat je ideeën betreffende polariteit varen en verwerp even je ideeën over goed en slecht omdat er niemand beter is dan een ander. Beide zijn ongelooflijk belangrijk op Aarde.

Treedt de Derde Golf van Autorisatie binnen.
Dit is het punt waarop jullie je nu bevinden; je hebt je transitie al ervaren of je treedt de Derde Golf van Autorisatie binnen. De Eerste Golf was zeer eenvoudig: Jullie moesten dingen ontdekken die je kracht gaven, daarom kwamen jullie in groepen samen.

Het schonk je vertrouwen en het vermogen je licht rustig te reflecteren met vele andere lichten om tot een gezamenlijke consensus te komen over wie jullie waren. Dit was een zeer grote hulp in de vroege fasen van de mensheid, maar dan durfden jullie nog verder te gaan. Dat was ongelooflijk, want jullie durfden te leren hoe jullie je eigen licht konden zien.

Het is erg verwarrend, omdat jullie nu niet langer de leider moeten volgen, maar je Zelf volgen, en dat kan een uitdaging zijn omdat jullie systemen op leiders gericht zijn. Al jullie systemen zijn gericht op een groep om dezelfde richting op te gaan. Nu herevalueren en herscheppen veel van die dingen om het licht op verschillende manieren te verankeren.

Aangezien jullie in de Derde Golf van Autorisatie stappen, dat zijn harmonieën die de meester octaven bereiken, zullen jullie in staat zijn een toon te horen en die te reflecteren. Dat geldt ook je vermogen om een glimlach op iemands gezicht te zien, en in staat zijn de schoonheid daarvan te reflecteren.

Het gaat ook om het vermogen een energie van Thuis te dragen, of een gedachte, idee of expressie van liefde en het dan op anderen te projecteren. Dat is een enorme reflectie van Licht. Terwijl jullie vorderen zal het nodig zijn dat Licht te zijn. Je zult ook behoefte voelen om dat licht in harmonie te reflecteren, en dat is het meest interessante.

Eén Geest en Distributie van Licht.
Er zijn momenteel vele wetenschappelijke studies over verschillende vogels die als één bewegen. Jullie hebben dat waarschijnlijk al eerder gezien. Er is een zwerm van 1.000 vogels die allen in één richting vliegen en dan plotseling in éénheid een andere richting kiezen alsof ze één geest vormen.

Onderzoekers beginnen uit te rekenen hoe snel de eerste vogel moet verplaatsen, en hoe snel de laatste vogel die verplaatsing moet begrijpen. Ze ontdekken dat informatie overdracht onmogelijk zo snel kan plaatsvinden, en toch gebeurt het.

Die vogels hebben geleerd in harmonie te zijn, ze hebben niet alleen geleerd het licht te zijn maar ook hoe ze elkaars licht zo goed mogelijk kunnen reflecteren. Dat is de reden waarom ze als één kunnen handelen. Dat geldt ook voor bijen, want die hebben gemeenschappelijkheid en hebben geleerd dat licht te bovenmatig te reflecteren.

Nu kennen ze andere uitdagingen, want de bijen vinden het moeilijk (bee-ing the light) het licht te zijn, wat erg grappig is! Het interessante hiervan is dat harmonieuze waar jullie op Aarde aan werken. Houdt dat in dat jullie allemaal in communes gaan en als één werken? Wij denken het niet, omdat het niet op die manier heeft gewerkt en het zou jullie licht verborgen houden.

Jullie zijn bedoeld om onder elkaar te zijn. De intentie is dat jullie deze energie op de wereld verdelen, want jullie dragen zeer belangrijk licht van Thuis. Jullie dragen de Her-innering aan wie die persoon tegenover je in werkelijkheid is. Het is belangrijk dat jullie allen naar buiten komen en je rol op je nemen, waar dat ook toe leidt.

Als je ontdekt dat je de enige Lichtwerker bent, zoals jullie dat noemen, voelen jullie je ongelooflijk eenzaam en alsof je nergens steun krijgt en niemand je begrijpt. Maar dan weet je dat je op de juiste plaats bent omdat jij degene bent die het Licht hier bracht. Jij bent dan degene die daar nodig is, dus denk niet dat je het verkeerd doet of dat je niet bevestigd wordt door al het andere licht.

The-light-of-your-being

Het gaat er gewoon om dat jullie het Licht verankeren waar je ook bent, en dat is erg belangrijk als je naar buiten komt, naar voren treedt. Er is een nieuwe energie die voor een ieder van jullie beschikbaar is. Jullie zijn je er zeer bewust van, aangezien jullie je er op hebben voorbereid en er op vooruitlopen.

Jullie hebben dit de 12.12.12 genoemd of de 21e december. Jullie hebben er veel verschillende namen aan gegeven en eindelijk is het hier, recht voor je. Jullie hoeven niet op een ander jaar te wachten, want het is er; Hier & Nu! Jullie gaan ermee aan de slag en je leert het te gebruiken. Kijk er net iets anders naar dan de vorige keer; dit is de mensheid eerder overkomen, alleen in tegenovergestelde richting.

Excursie in Dichtheid.
Toen de Aarde voor het eerst werd geboren, waren jullie hier. Jullie maakten deel uit van de Aarde sinds de aanvang, dat wat jullie de Oerknal noemen. Jullie waren nog niet in fysiek vorm, want de Aarde was erg heet en de atomen vibreerden snel. Jullie waren toen in een etherische vorm, dat wat je een Lichtlichaam noemt. Wees even stil en breng je Zelf naar die vorm, en Her-inner.

Op een gegeven moment begon de Aarde af te koelen en dichtheid/stoffelijkheid te krijgen. Jullie begonnen je verbinding met de Aarde kwijt te raken, dus namen jullie voor het eerst fysieke, verdichtte lichamen aan, veranderden van koers en stapten op het volgende niveau.

Wij zouden jullie daar even willen hebben. Stel je even voor dat je in de eerste groep mensen zit die naar de Aarde kwamen. Jullie incarneerden in die dichte lichamen en je riep naar je vrienden: “He, Jane! Kan je me horen? Kan je me zien?” Jane zou om zich heen kijken en zegt: “Ik zie niets.” En jij zou zeggen: “Wow, dan zijn we succesvol geweest!”

Jullie grootste idee was de Sluier aan te nemen en te vergeten wie je was, om vervolgens om Aarde volkomen verloren rond te dwalen… Jullie waren erg succesvol. De planeet Aarde is een enorm succes gebleken. Vele van jullie lopen nog steeds verloren rond, maar daar maal je niet om, en dat is goed.

Dat was erg lastig voor jullie, aangezien jullie op de survival modus over moesten gaan, en je wereld erg klein werd. Je behoeften werden erg simpel; je had voedsel en warmte nodig, en ook bescherming. Jullie hele focus was er op gericht de wereld dicht om je heen te hebben, opdat je kon overleven.

Nu gaan jullie de andere richting op, want je frequentie omlaag brengen was toen nodig om fysieke dichtheid te verwerven. Toen leek er heel lang geen beweging te zijn, niet omhoog noch omlaag, omdat het gewoon zijwaarts ging. Jullie zijn begonnen weer omhoog te gaan, maar nu springen jullie erg rap in de lift.

Jullie zijn erg opgewonden om weer terug te zijn aan de andere kant en om je fysieke lichaam weer in Geest te ontwikkelen. Terwijl dit gebeurt, brengen jullie meer van je eigen Geest in je lichaam om er samen mee de volgende transitie te ervaren. Tegenwoordig zijn jullie behoorlijk opgetogen over het verhogen van je frequenties.

Maar wij zeggen jullie dat er een tijd was waarin je wakker werd en zei: “Kijk toch hoe dicht/fysiek ik ben vandaag! Is dat niet prachtig?” Jullie getroosten je heel lang de moeite je frequenties omlaag te brengen!

Een glimp van de Schepper.
Jullie waarneming van polariteit is erg interessant voor ons, het stelt jullie in staat god te zien in dat wat wij niet zien omdat wij Thuis geen polariteit kennen.

Het is een illusie in het Spel dat jullie spelen. Het stelt je in staat dingen te zien als je Zelf. Veranker dat wat je ziet, veranker dat licht waar je van houdt, dat wat je voelt van binnen.

Reflecteer het hoe dan ook terug. Autoriseer anderen en wandel dan voort in je eigen autorisatie, want dit wordt een nieuwe planeet. Jullie hebben hard gewerkt.

Jullie voornaamste motivatie op Aarde was heel lang gericht op overleving. Maar dat is voorbij en jullie zijn niet meer bang voor de dood. Dat is geweldig! Het is absoluut ongelooflijk hoe ver en snel jullie de mensheid hebben ontwikkeld.

door_to_heaven
Het gaat er gewoon om dat jullie het Licht verankeren waar je ook bent

De expressie van dit Spel verandert nu. Wij hopen dat jullie je Her-inneren dat het een Spel is, en dat jullie geacht werden plezier te beleven, want het gaat om de glimlach op je gezicht. Dat zal het Licht verankeren. Als je dat kunt reflecteren, het maakt niet uit of dat nu in een winkel is of bij een meeting van Lichtwerkers.

Jullie zijn op Aarde om dat verschil te maken met iemand anders, om hem/haar alleen met je glimlach aan Thuis te Her-inneren. Jullie kunnen de volgende stap groter maken dan je ooit hebt gedacht, en het hoeft niet moeilijk te zijn. Het kan erg simpel zijn, en wij hopen dat je begint te Her-inneren wie je werkelijk bent.

Wees er niet huiverig voor. Het is inderdaad groots, en met die grootsheid komt niet alleen verantwoordelijkheid maar ook vreugde en vrijheid om te zijn wie je werkelijk bent. Het is de tijd voor de geautoriseerde mens. Jullie treden in de Era van Autorisatie. Welkom Thuis. Welkom Thuis. Welkom Thuis!

Met het grootste eerbetoon vragen we jullie elkaar met respect te bejegenen.

Voed elkaar wanneer en waar je maar kunt, want jullie kijken in de ogen van god. Her-inner je dat het een prachtig Nieuw Spel is waarin jullie spelen, en speel goed samen.

Espavo.

De groep.

bron: ArjunA – www.assayya.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in