een mop vertellen

Het Licht opnieuw regisseren
oktober 2011

een grap vertellen
een grap vertellen

Van Steve:
De groep heeft verschillende keren getracht mens te spelen. Het moeilijkste voor hen was een grap vertellen. Ze begrijpen het lachen om aangezien dat de taal is van de engelen. Laten we het er op houden dat ze nog wat moeten werken aan hun pointe. Pretenderen dat je mens bent is soms veel moeilijker dan het lijkt…

Ze gaven me geen waarschuwing waar dit bericht over zou gaan. Ik gaf zelfs vlak voor de start enig commentaar omdat ik geen idee had waar het heen zou leiden. Toen zei ik dat het oké was, omdat ik tenminste de drie eerste woorden wel begreep: “Groeten van Thuis”. Nadat het publiek lachte kwam de groep binnen.

Ik was erg trots op hen. Ervaar een geweldige maand en omhels je Zelf…

Daar gaat ie!

Steve

Groeten… (Lange pauze)

Ja, hij wachtte op de andere woorden en maar veranderde ze. Er is momenteel een interne dialoog gaande tussen de Hoeder en ons. Dat willen jullie niet horen. Welkom. Groeten van Thuis.

De Geest van Technologie.

lichtwezen
Jullie zijn op een niveau gekomen waarmee jullie meer van je intrinsieke licht kan dragen

Deze energie is zoveel en zo snel veranderd. Het is voor een ieder van jullie erg opwindend geworden. Wij willen jullie vandaag zeggen wat er terstond is te verwachten en enkele grotere zake die de mensheid kan verwachten, speciaal op technologisch gebied, want er is zo veel dat nu in beweging is gekomen.

Mensen hebben technologie en spiritualiteit altijd als twee verschillende werelden beschouwd. De op polariteit gebaseerde gedachten op Aarde hebben ze altijd van elkaar gescheiden, en tot op zekere hoogte is het ook zo. Nu echter kan iedereen zien hoe die twee werelden elkaar op nieuwe manieren steunen. Nu de mensheid evolueert, wordt een hoger perspectief bereikt waarmee jullie andere waarheden kunnen zien en omarmen.

Metafysica is gewoon anders dan fysisch/natuurkundig of wat wij ‘Spirit’ noemen. Onze definitie van ‘Spirit’ is dat wat bestaat als de fysieke/stoffelijke wereld is verwijderd. Wij nemen jullie niet waar als mensen die rondlopen en op elkaar botsen. Wij zien jullie als geesten die een biologisch jasje dragen, spelen dat ze mens zijn en zo vele uitdagingen ervaren.

Wij willen enkele opwindende zaken met jullie delen, en een tipje van de sluier lichten van wat daarvan komt. Een ieder van jullie kan nu een beetje verder in jullie realiteit reiken en je hartenwensen creëren, want daarvoor zijn jullie in feite gekomen. Jullie kwamen niet om hard te werken, en jullie kwamen niet om doelen te bereiken. Jullie kwamen om Licht te zijn, en dat is knap lastig als jullie jezelf met anderen meten. En jullie voldoen voortdurend aan de verwachtingspatronen van je omgeving.

Maar nu verandert de onderliggende energie van de ganse mensheid. Jullie zijn op een niveau gekomen waarmee jullie meer van je intrinsieke licht kan dragen, en van je eigen autoriteit als schepperwezens, meer dan ooit tevoren. Jullie hoeven niet op al die dingen te wachten

Littekens komen boven.

De mensheid is in beweging en dat schept ook vele uitdagingen. Er kunnen veel littekens tevoorschijn komen wanneer die nieuwe niveaus bereikt worden. Vele van jullie werden vermoord of gemarteld alleen maar omdat je de waarheid wilde brengen of Licht op de Aarde wilde delen. Nu gebeurt het aangezien iedereen in beweging komt, dus zij die dergelijke littekens hebben, kunnen merken dat die zich weer roeren.

Jullie kunnen meer blokkades ondervinden omdat je simpelweg bang bent die volgende stap te maken. Voor alles willen we dat jullie beseffen dat dit een normaal menselijk proces is, omdat mensen vorderingen maken met drie stappen vooruit en een stap achteruit. Oordeel alsjeblieft niet over die stap achteruit.

Gun je zelf de ruimte om te groeien, en denk niet dat je iets fout doet, want wat denk je dat er gebeurt als een schepperwezen denkt dat hij/zij iets fout doet? Het wezen schept de illusie van iets fouts en creëert er vervolgens een hele wereld omheen om die overtuiging in stand te houden. Wees daar voorzichtig mee, omdat het nu gevolgen zal hebben. Wat jullie zullen ontdekken is dat jullie elk facet van jullie wereld creëren zodra je er in stapt.

Speel een Nieuw Spel.

Er vinden enkele gebeurtenissen plaats die ervoor zorgen dat alle mensen, een ieder van jullie, die stap kunnen nemen waarheen je ook maar wilt. Het eerste dat is verwijderd is die onderliggende energie die vele van jullie hebben gevoeld als een veiligheidsnet; als een basis waaruit jullie je energie hebben gebouwd.

Nu die basis verdwenen is, voelen vele mensen zich onbestendig en enigszins verloren. Het wordt lastig om je te aarden en je eigen plaats te vinden. Wat er gaande is, is dat de mensheid een nieuw spel begint. Het is erg simpel. Jullie creëren een nieuwe energiebalans in je fysieke voertuig waarmee jullie meer Licht van Thuis kunnen dragen.

Dit staat jullie toe meer van je eigen ziel en geest te dragen en dat vergt van jullie aanzienlijke aanpassingen om het te leren uitdragen. Elke keer als je glimlacht, spreekt of naar iemand kijkt verspreidt zich dat Licht! Dit is een nieuwe basis die voor de hele mensheid manifest wordt.

Vergun het ons jullie een eenvoudig verhaal over Jane te vertellen, want zij is nu een van onze favoriete karakters. Jane groeide op in een gezin en had een erg liefdevolle moeder die altijd trachtte haar bezig te houden. Jane wilde altijd iets om handen hebben, aangezien ze erg creatief was. Maar ze had alles snel onder de knie, waardoor ze zich verveelde en op zoek ging naar iets anders.

Daarom kocht haar moeder een prachtig bordspel voor haar. Jane vond vele vrienden om ermee te spelen, en ze hadden enorm plezier en speelden het spel. Op een dag kwam Jane naar haar moeder en zei: “Mam, ik word erg goed in dit spel en ik win altijd. Ik versla altijd iedereen en ik begin me te vervelen.” Haar moeder keek haar aan en zei: “Lieverd, speel een ander spel.” Jane keek daar van op en zei: “Oh, kan dat dan?” Ze ging terug naar haar speeldoos en vond andere spellen waarvan ze niets eens wist dat ze die had. Toen vond ze een spel dat haar in een hogere frequentie ondersteunde.
Geliefden, wat wij jullie vertellen is dat het tijd is voor een Nieuw Spel. Het is tijd een stap omhoog in je bewustzijn te doen door je Licht te ZIJN.

Dit is niet iets dat jullie gewoon maar omhult; het is iets waar jullie bewust voor moeten kiezen. Het mooie hiervan is dat jullie het pad scheppen met elke stap die jullie doen. Jullie scheppen iets wat noch de mensheid, noch Al Dat Is zich ooit heeft kunnen voorstellen. Jullie creëren het pad onder je voeten, vlak voor je voeten de grond raken, en het is absoluut magisch om te zien hoe de schepperwezens hun plaats op Aarde in nemen.

lichtwezens
Wij harmoniseren met jullie en jullie stemmen je af op ons

De Technologische Download wordt verankerd.

We pakken nu een andere versnelling en snijden een licht verschillend onderwerp aan: wat staat jullie te wachten in technologie. Vele malen zijn technologieën op jullie planeet gedropt door andere wezens die jullie buitenaardsen noemen.

Maar toch werkten die technologieën niet. Ze werkten goed voor de anderen, maar toen ze op Aarde werden gebracht, werkten ze niet omdat de menselijke spirituele verbinding destijds niet hoog genoeg was om de frequentie van die technologie te behouden.

Het gaat om de balans. De technologieën op Aarde zijn er om jullie grootsheid te reflecteren. Ze zijn er om licht te dragen, net als de wijze waarop de Hoeder deze technologie nu gebruikt om dit Licht over de hele wereld te spreiden. Er zal een tijd komen waarin jullie technologieën zich aan jullie aanpassen. Dan zullen jullie de camera’s en al die fun technologieën die jullie hebben niet nodig hebben, want jullie zullen in staat zijn die van binnen te dragen.

Dit noemen wij nu singulariteit, het punt waarop al jullie technologie vordering maken tot waar ze het menselijke brein kunnen evenaren. Dan zullen ze zich aanpassen; geïntegreerd worden. De technologieën zullen jullie niet overnemen zoals in veel van jullie SF boeken/films beschreven wordt dat computers slimmer worden dan mensen. Besef dat er een evenwicht is tussen beide werelden.

Er waren technologieën die op scherp stonden. Maar als de spirituele frequentie niet hoog genoeg is om die technologie te steunen, zal de technologie stuklopen op een stenen muur. Heel simpel, er zal iets zijn dat niet werkt en het zal de hele technologie stoppen voort te gaan totdat de frequentie hoog genoeg is.

Jullie, en we bedoelen alle mensen, hebben een niveau van frequentionele integriteit bereikt die het loslaten van al die blokkades triggert. Jullie beginnen eenvoudige antwoorden te vinden op al die complexe vragen die de vooruitgang van de mensheid hebben geblokkeerd. Het is nu aan de gang en heel snel.

Vortex naar Poort naar Torus.

We hebben jullie al eerder over vortexen geïnformeerd. Een vortex is gewoon energie die rond wervelt. Een van de redenen waarom we hier in Las Vegas tot jullie spreken via de stem van de Hoeder is omdat Las Vegas een enorme vortex is.

Er zijn bergen aan alle kanten, en als de energie, of noem het de wind als je wilt, binnenkomt, wervelt het rond en veroorzaakt een vortex. De Las Vegas vortex is gebruikt als een scheppingsvortex, daarom bevinden al die hotels zich midden in de woestijn. Nu zijn jullie in staat die vortexen voor iets anders te benutten, maar de vortex zelf is slechts manifest op twee dimensies, die van breedte en diepte.
Wat wij jullie vertellen is dat als jullie een vortex in drie volkomen dimensies, en naderhand in vijf dimensies nemen, jullie een machine creëren. Het is een machine die een ieder van jullie draagt om je fysieke lichaam, het verandert in een zogenaamde ‘Buis Torus’. (voor mij is dit de Pranabuis – vertaler)

De Buis Torus is een individuele energie cyclus die om alle fysieke wezens ligt; rots, berg en zelfs elk grassprietje. Het is het punt waarop jullie je verbinden met de universele energie, en het is op het terrein van technologie waar jullie de snelste beweging/ verandering zullen zien.prana buis?

Let maar op hoe de Buis Torus in technologie opduikt en de mensheid in de komende zes jaar grotelijks voorwaarts stuwt. Jullie zullen belangrijke veranderingen zien in technologische vorderingen. Vele daarvan zullen sommige van de uitdagingen die jullie met je omgeving hebben oplossen, zoals vervuiling, en met energieën waar jullie geen kant mee uit kunnen.

Dit zijn allemaal elementen die een hoogtepunt naderen. Als jullie dat probleem niet hadden, zou het nu niet opgelost hoeven worden. Dat is de reden waarom al die zaken nu opduiken op jullie planeet.

In een Nieuw Patroon komen.

Ja, er is veel meer dat zal gebeuren met betrekking tot de herverdeling van water, want er moet een nieuw evenwicht gevonden worden. De planeet heeft een andere schommeling vanwege de twee aardbevingen in Chili en Japan. Veel van die herverdeling werkt goed.

Jullie komen in een nieuw patroon, dat primair een nieuwe dimensie voor de Aarde schept. Het is een plek waar zelfs de Aarde thans een geautoriseerd wezen op haar oppervlakte kan ondersteunen. Dat is wat de Aarde doet, ze is niet stervende, ze is zwanger en staat op het punt te bevallen.

Waar bevalt ze van? Ze geeft geboorte aan een nieuwe menselijke vorm die het meeste van jullie eigen Licht kan dragen; jullie dus. Daarom hebben jullie allen er zorgvuldig voor gekozen op dit moment hier te zijn, want het was erg kritiek voor veel mensen.

We hebben jullie verteld dat er geen mens op deze planeet is die ruimte inneemt. Dat gebeurt nu niet, omdat er een kritieke massa werd bereikt. Degenen onder jullie die een stoel hebben voor deze reis, zij die een ticket hebben voor de rit van het leven hebben het gered…

Jullie hebben er nooit aan gedacht dat je een passagier bent. Jullie zijn hier met opzet. Jullie nemen een aspect van Thuis mee om die nieuwe geautoriseerde Aarde te creëren. En nu is het tijd om dat aspect te vinden.

aarde-zwanger
de Aarde: ze is niet stervende, ze is zwanger

Wij weten dat jullie geen vertrouwen hebben in je eigen vermogens. Wij weten dat vele van jullie vragen: “Wat kan ik zeggen dat nog niet is gezegd?’ Wij weten dat jullie twijfelen aan je eigen talenten om je geest te channelen. Je zult het niet weten tot dat je een poging doet. Laat los en laat het gebeuren, want zodra de energie binnen komt zullen jullie je aanpassen.

Wij harmoniseren met jullie en jullie stemmen je af op ons. Wij kunnen informatie verstrekken, niet noodzakelijkerwijs om jullie naar hogere niveaus te brengen, maar om je vertrouwen te geven. Want dat is iets wat de mensheid mist; het vertrouwen om naar voren te treden en iets nieuws uit te proberen. Geliefden, speel een nieuw spel.
Het is heel simpel. Creëer het! Vind je passie/vreugde en schep er iets omheen, want het is niet de perceptie die jullie daarvoor hadden.

Jullie zorgen omtrent deze wereld betroffen hoe jullie jezelf kon onderhouden, of je nu het juiste deed, het verschil uitmaakte of dat jullie je contracten nakwamen.
Spoedig verandert dat in: “Hoeveel fun kan ik hebben?”

Jullie focus zal tamelijk drastisch veranderen. Vele van jullie zullen er natuurlijk weer zorgen om hebben. Jullie zullen denken: “Oh, dat kan ik niet hebben tenzij ik er hard voor werk.”

Maar jullie kunnen fun hebben! Jullie zullen belangrijke veranderingen in je leven ontdekken, in de kansen die voor het oprapen liggen. Wij vragen alleen maar die kans te pakken, om een nieuw spel te spelen

Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar bij elke gelegenheid die je ziet. Besef dat het een prachtig Spel is wat jullie spelen, en speel het goed samen.

Espavo.

De groep. ©

Bron: ArjunA – www.assayya.com

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in