balans in energie

Steve Rother en de Groep, april 2011

Ritme Synchroniseren

Van Steve.

Yin Yang
Alle energie moet bewegen om te kunnen bestaan

Dit bericht gaat over wat de groep de komende maanden verwacht. Ze vertelden hoe alles aan deze kant van de Sluier in beweging is, en hoe een ieder van ons net als bij sneeuwvlokken een unieke signatuur frequentie heeft. Ze lieten ons zien hoe die signatuur begint te veranderen met vaak emotionele consequenties.
Ze zeiden dat het voornaamste probleem is dat dit tot zelftwijfel leidt, en als een Schepper aan zich Zelf twijfelt, kan dat het pad belemmeren.

Ze kwamen ook met de recente Aarde veranderingen en de tragedies is Japan, Nieuw Zeeland, Thailand en in het algemeen over de Ring van Vuur. Ze vergeleken deze gebeurtenissen met Moeder Aarde in barensnood. Ze zeiden dat er momenteel nog meer grote schokken te verwachten waren om de verandering te voltooien. Ze maakten ook duidelijk dat de Aardas weer is verschoven, en dat verandert de signatuur van de Aarde in feite, net zoals met ons, aangezien Zij een nieuwe dimensie binnengaat.

Op persoonlijk niveau gaan onze harten uit naar alle deelnemers die deze serie gebeurtenissen in hun privé levens moeten verwerken terwijl de Aarde haar pad vervolgt. Wij zenden onze gedachten, onze kracht en onze liefde naar hen die ons dit geschenk hebben gegeven.

Stevige  knuffels,

Steve Rother

NB: Het volgende bericht is opnieuw gechanneld en geredigeerd o.l.v. de groep voor meer duidelijkheid in print.

GROETEN VAN THUIS

Ritme synchroniseren.

aarde
De Aarde verandert letterlijk en evolueert naar het volgende niveau door aardbevingen, Tsunami’s, vulkanische en seismische activiteiten

Wij vragen jullie Hier & Nu even bij je zelf te blijven en je hart voelen pulseren.
Neem je zintuiglijke vermogens waar terwijl je hart bloed in je ganse lichaam pompt, voel het ritme en de timing van je lichaam. Wij zeggen jullie dat je hartslag niet alleen wordt bepaald door de behoeften van je lichaamsysteem, die hartslag stuurt ook je unieke signatuur de wereld in.

Die signatuur, de unieke frequentie die jullie zijn, gaat naar het Universum en schept het exacte duplicaat om dat terug te brengen wat jullie willen creëren, waarmee jullie werken en tot uitdrukking willen brengen. Zodra jullie in dit Universum iets tot uitdrukking brengen/projecteren, manifesteert het Universum dat voor je en projecteert het meteen terug.

De grootste uitdaging waar de meeste mensen mee worstelden was dat ze zich niet bewust waren dat hun gedachten eigenlijk een creatief proces creëerden. Jullie waren je onbewust van je gedachten, en dat je geest elke gedachte manifest maakte.

Wat er nu plaatsvindt, is erg interessant. Ten eerste is de tijdspanne tussen jullie gedachten en je creaties nu bijna volledig weg. Dit is nieuw voor de mens, omdat daarvoor er altijd een veilige marge was of ‘uitstel van executie’… Het was mogelijk negatieve gedachten te hebben zonder dat ze meteen in jullie werkelijkheid werden gecreëerd, maar dat is niet meer mogelijk; deels vanwege jullie eigen vorderingen en het collectief omhoog brengen van de menselijke frequentie.

Ten tweede vindt er nu iets plaats dat op Aarde of met elkeen van jullie nimmer eerder gebeurde. Het is jullie unieke signatuur; jullie unieke frequentie patroon verandert. Het evolueert zodanig dat het jullie mogelijk maakt van de ene dimensie naar de volgende te gaan.

Wat zich nu ontspint, zal zich binnen drie of vijf jaar voordoen, en jullie allen op deze planeet zullen erg snel veranderen. Uiteraard zullen zij die zich Lichtwerkers noemen staan vlak voor de poort die open zal gaan. Jullie zijn gewoonlijk de karrentrekkers en nu leren jullie hoe je ermee om moet gaan.

De Planeet Herpositioneren.

Ieder persoon, gelijk een persoonlijkheid, een lichaam of een sneeuwvlok, is verschillend. Elk aspect is nodig om Thuis te creëren. Een ieder van jullie draagt een uniek stukje dat zeer cruciaal is voor de grote puzzel die jullie nu op Aarde in elkaar zetten. Het is zo mooi om toe te zien hoe de Aarde zich aanpast aan jullie voortgang.

Vergun het ons dit op diverse andere niveaus te verklaren opdat je het kunt bevatten. De Aarde verandert letterlijk en evolueert naar het volgende niveau door aardbevingen, Tsunami’s, vulkanische en seismische activiteiten. Dit is niet nieuw voor jullie, want jullie hebben dit de afgelopen 8 jaar al zien gebeuren. De Aarde schuift nu op naar een andere positie; deels is dit te danken is aan haar herpositionering.

Zoals we het in de vorige sessie met jullie besproken hebben, zullen vele van jullie in dit jaar op een of andere wijze opnieuw gepositioneerd worden. Sommige van jullie merken dat hun baan/werk eindigt, terwijl anderen vrij plotseling zullen moeten verhuizen. Enkele onder jullie ontdekten dat ze op een andere plaats moesten zijn, om vervolgens zonder plannen of er veel gedachten aan te schenken, pakken ze hun boeltje en vertrekken!

Dat vertrek is een herpositionering om jullie in de hoogste potentie te zetten voor wat je kunt verwachten van de volgende fase in de volgende dimensie. Veel mensen hebben weerstand tegen deze veranderingen, en enkele onder jullie denken zelfs dat ze iets fout deden, en dat dit daarom voorvalt. Wij zijn dol op jullie menselijkheid. Jullie vatten, of het nu om goed of fout gaat en zonder grijs tussengebied, alles altijd binnen polariteit op.

De werkelijkheid is dat het niet alleen met jullie passeert, maar eveneens met de Aarde. Daarom zien jullie de barensweeën van Moeder Aarde sterker en intenser worden. Het geboorteproces is begonnen. Ze is NU in bevalling. Dat zijn jullie nu getuige van in de evolutie van wat jullie de Ring van Vuur noemen. De Ring van Vuur is feitelijk ontstoken, dat lijdt geen twijfel.

Dit zijn de longen van jullie planeet, want zonder de Ring van Vuur en alle energie die de Stille Oceaan levert, zou de Aarde de kooldioxide die hard nodig is om jullie leven op deze planeet succesvol te maken. Daar kwam het aanvankelijk vandaan, en nu past het zich aan om energie vrij te maken die poorten moeten activeren/openen om een nieuwe Aarde te scheppen voor bekrachtigde mensen.

Jullie eigen fysiologie begint te veranderen, zoals je gemerkt hebt. Jullie eigen effect in de wereld begint te veranderen, en wij geven jullie een waarschuwing hiervoor, omdat het op een bepaald ogenblik een ieder zal overkomen. Wij waarschuwen jullie omdat jullie soms denken dat je iets fout doet. Vaak zal het, in dit geval, iets zijn dat je constant doet, iets waar je goed in bent en waarvan je perfect weet hoe het werkt.

Je hebt het al miljoenen keren gedaan, en dan werkt het plotseling niet meer, en je hebt geen flauw idee hoe dat kan. Je doet alles exact hetzelfde, maar zonder het bekende resultaat, of zonder de bekende verbinding. Het kan uitdagend zijn als je aan je zelf gaat twijfelen, daarom vragen wij jullie af te zien van oordeel over je zelf gedurende deze transformatie periode, want het vertraagt je proces grotelijks.

Zelftwijfel brengt alle energie die er voor jullie is om van het ene niveau naar het andere te gaan op een zijspoor, de energie verdwijnt zodra ju aan je zelf twijfelt.
Vertrouw niet op de buitenwereld met betrekking tot het waarnemen van je Zelf, omdat de buitenwereld net zo snel verandert als jullie zelf.

ogen
in feite is alles dat je ziet energie

Dus, wat gebeurt en nu eigenlijk? Wat zou er gebeuren als je op een ochtend wakker wordt, een boek opent en een kleine alinea vindt die je hele leven zin geeft? Wat als die woorden je een sleutel gaven die je plots de kennis verschaften waar jij je bevond, en je zou meteen alles begrijpen over de planeet Aarde? Wat zou er gebeuren als je dan naar buiten ging, de straat op? Mensen die je kennen en je dagelijks meemaken zouden ogenblikkelijk zien dat je anders bent, omdat jij je originele signatuur op dat immense ongelooflijke “aha’ moment veranderde. Het veranderde alles met betrekking tot wie je bent.

Jullie ervaren op die manier typische evolutionaire stappen, maar nu wordt het ook nog eens in de Aarde weerspiegeld. Dat is wat er gaande is. Deze verbindingen en aanpassingen van de energie van de planeet zullen doorgaan. Er zijn minstens nog 2 ‘klappers’ zoals jullie dat noemen, die zich zullen voordoen om de aanpassing tot een einde te brengen.

Het is eenvoudig te zien waar dat zal gebeuren op Aarde, omdat de meeste activiteit zich ontplooit rond de Poort die de tektonische plaat van de Stille Oceaan is. Dus, wat is er aan de hand? Laten we een ander perspectief verklaren dan de Ring van Vuur, door met jullie te delen wat er met de Aarde gebeurde tijdens de laatste aardbevingen.

De Nieuwe Schommeling van de Aarde.


De Aardas heeft door een aardbeving weer een andere helling gekregen, en de Aarde wordt net als jullie, opnieuw gepositioneerd. Wat is het effect als de Aarde een nieuwe positie krijgt? Het is onmiskenbaar dat de Aarde draait, maar jullie hebben geen idee dat jullie eigenlijk met circa 1.000 m.u. op de oppervlakte van de Aarde rondreizen.

De oppervlakte draait niet alleen, maar reist ook nog in een ellipsvormige baan om de Zon; het draait in een schommelende baan, en die schommeling is net voor de tweede keer veranderd. De eerste keer gebeurde het met de aardbeving van Chili, en de tweede keer met de beving van Japan. Het vergt een gewenning om dit geschenk te ontvangen en te benutten.

De Aarde heeft haar frequentie signatuur veranderd om de mensheid ruimte te geven. Dit is wat er nu gaande is, en het maakt deel uit van de aanpassing. Jullie alen wisten dat het zou gebeuren, aangezien jullie vele jaren over deze gebeurtenissen hebben gesproken. Jullie wisten niet dat zich ‘recht voor je deur’ zou afspelen, maar het is nu eenmaal zo.

Is het iets om je zorgen over te maken? Nee, het is eigenlijk iets om te vieren, hoewel wij begrijpen dat het nogal lastig is als er zoveel tragiek is. Wij weten dat het zelfs voor hen die niet in de tragedie betrokken zijn moeilijk is om ernaar te kijken, omdat je handen jeuken om te helpen…
Vanuit een hoger perspectief was dit een geschenk van hen die hun leven, hun huizen en hun manier van leven verloren. Het was een geschenk voor de wereld om een nieuwe frequentie signatuur te starten, een nieuwe schommeling in de rotatie van de Aarde.

Alles dat bestaat aan deze kant van de Sluier is in beweging. Energie bestaat niet als het stopt met bewegen. Jullie zijn energie, in feite is alles dat je ziet energie, en het bestaat slechts in jullie wereld omdat het in beweging is. Door die beweging heeft de Aarde een nieuwe frequentie signatuur. Jullie hebben een stukje van het tapijt dat een unieke frequentie signatuur heeft, zelfs ten opzichte van de rest van het tapijt op enkele centimeters afstand.

Wat er met de mensheid gebeurt, is dat jullie allemaal evenals de Aarde beginnen te veranderen. Wanneer de planeet de nieuwe schommeling uitzendt, verandert de Aarde in feite dimensies omdat die schommeling naar buiten gaat en interactief is met de Universele energie om de illusie van een fysieke planeet te scheppen.

Dit is ook hoe het allemaal begon. Het idee was een gedachte van god, geschapen als het hologram dat jullie thans ervaren als de planeet Aarde en jullie eigen bestaan. Elk aspect ervan gaat nu een stap voorwaarts. Hoe vindt dat plaats, hoe ziet het eruit, en hoe kunnen wij het pad voor jullie gemakkelijker maken? Die vragen moeten nog beantwoord worden, want jullie hebben ze nog niet gesteld.

 

Frequentie Signaturen Harmoniseren.
Wij vragen jullie uit te zien naar manieren om het anderen in je omgeving gemakkelijker te maken hun frequentie signatuur te veranderen. Wanneer jullie iemand zien de je kent, zeggen jullie: “Ik ken jou. Kom laten we iets leuks doen; iets wat we altijd al deden.”

samen
Wij zeggen jullie niet dat jullie al je oude ideeën of connecties zult gaan loslaten, maar wat wij zeggen is dat jullie er op een andere manier naar zullen kijken

Wat wij jullie echter vragen te doen is te beginnen om op een nieuwe manier naar iedereen te kijken. Neem het potentieel in overweging van wie ze zullen zijn, in plaats ze te beschouwen als wie ze waren. Jullie zullen de mensheid net zo snel zien veranderen als de Aarde. Als je het nieuws opzet, kunnen jullie de veranderingen zien die zich op Aarde voltrekken.

Hoewel het niet zo simpel is om in de spiegel te kijken en de veranderingen in jullie zelf waar te nemen, zeggen wij dat jullie veranderen. Jullie zenden een unieke signatuur uit die je nog nooit hebt uitgezonden. Daarom krijgen jullie vaak ongebruikelijke respons op je signatuur/uitstraling. Soms wil je een signaal afgeven en de ontvanger neemt iets anders waar dan je bedoelde.

Jullie passen je eigen magnetisme en energie nu aan, en de gemakkelijkste manier om dat te doen is je mond open te doen en het aan je omgeving te laten weten. Maak hen deelgenoot van je angsten, je zorgen, of gewoon van de moeilijkheden die je hebt met het aanpassen. Als je een techniek hebt gevonden die het goed doet, deel het met anderen.

Julie zullen voortaan vele nieuwe healers en modaliteiten/voorwaarden vinden die op regelmatige basis op komen dagen. Waarom? Is de Aarde werkelijk zo ziek? Zijn alle mensen echt zo ziek dat jullie als die healers nodig hebben?  Nee, dat is niet de reden waarom jullie hier zijn.
Jullie zijn hier geliefden, omdat jullie degenen zijn die het mogelijk maakten dat het zover kwam. Keer op keer hebben jullie geworsteld om gehoord te worden, om je boodschap af te geven, omdat de mensen om je heen nog niet de juiste frequentie hadden om er naar te luisteren laat staan dat ze het begrepen. Nu zijn jullie hier en enkele onder jullie zeggen: “Well, ik ben geen healer. Ik doe helemaal niets.” Wij zeggen jullie nog eens na te denken. Denk eens na geliefden. Kijk naar wat je hebt gedaan, en niet alleen in deze incarnatie, maar ook in diverse vorige levens. Vele van jullie zijn hier gewoon om het wonder te zien gebeuren, want zij hebben geholpen dit alles in het verleden te verzamelen.

De Frequentie Signatuur Veranderen.
Welnu, wat doen jullie en waar gaan jullie heen van nu af aan? Vier de nieuwe signatuur. Kijk, als je de volgende keer een prachtige zonsondergang ziet, naar de nieuwe frequentie. Kijk naar de nieuwe kleuren die doorkomen en er voorheen niet waren. Je zult zoveel nieuwe informatie ontvangen dat het rechtstreeks via je hart binnenkomt en niet via je hoofd.

Julie zullen het op die manier veel zuiverder filteren en je niet hoeven af te vragen of iets goed dan wel fout is… Jullie zullen het eenvoudig in je wezen opnemen, en dat verwerken wat met je in harmonie is en alles loslaten wat dissonant is. Het is geen kwestie van goed/slecht, juist/verkeerd; het is een kwestie van de stukken in het Universum te vinden die je voeden. Liefde is een van die stukken.

Alle energie moet bewegen om te kunnen bestaan. Wij zeggen jullie dat er een Universele energie is die de basis is van alle vormen die jullie energie noemen, en het wordt in het menselijke lichaam ervaren als liefde. Dat vragen wij jullie; oefen met die Liefde. Als je angst voelt, heb het dan lief. Als je het huis van iemand de straat af ziet drijven, houd er dan van.

Zend die liefde en laat je hart zich groter en kleiner maken, laat het functioneren opdat de hele mensheid die verbinding kan voelen. Dit is het enige aspect dat de nieuwe frequentie signatuur zal verankeren in ieder mens. Zodra jullie je nieuwe expressie van liefde vinden, zullen jullie begrijpen waar het allemaal om gaat.

Wij zeggen jullie niet dat jullie al je oude ideeën of connecties zult gaan loslaten, maar wat wij zeggen is dat jullie er op een andere manier naar zullen kijken. Alles zal een beetje nieuw voor jullie zijn. Heb er geen angst voor. Wandel erin met trots, en vrees bovendien niet dat wat je fouten noemt. Die bestaan niet, er zijn geen verkeerde afslagen. Dit is nog nimmer eerder geschreven. Wij zijn hier gewoon om jullie gade te slaan, om jullie aan te moedigen telkens als je een nieuw pad neemt.

De Nieuwe Aarde is op handen, geliefden. Jullie hebben het gecreëerd, en jullie zullen het nu naar het nieuwe niveau tillen, en je eigen signatuur tot uitdrukking brengen binnen de nieuwe signatuur van de planeet Aarde. Geniet van de rit, en geniet alles van wat je op het punt staat te ervaren, want het is nog nooit eerder gebeurd. Espavo, geliefden. Goed gedaan. Geniet van de rit.

Het is ons een grootse eer dat wij jullie met 3 geheugensteuntjes verlaten. Bejegen elkaar met het grootste respect, want je kijkt in de ogen van god. Voed elkaar en help hen op het pad bij elke gelegenheid, want je helpt je Zelf daarmee. Onthoud dat het een prachtige Spel is, en speel goed samen.

Espavo, de groep.

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 


1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in