DELEN
Zon
Zon
Wij vragen jullie je gezonde verstand te gebruiken met betrekking tot blootstelling aan de zon deze zomer.

Evolutie – Het Jaar 2222 – Steve Rother

Van Steve,
In dit bericht sprak de groep over de ‘reset’ die thans voor de meeste mensen onderweg is. Uiteindelijk is het een integratie van de Geest, maar het voelt eerder aan als een tweede Donkere Nacht van de Ziel. Ze spraken over het jaar 2222 dat de fysieke evolutiecyclus, die nog maar net begonnen is, zal voltooien.
Geniet ervan en heb een geweldige maand.

GROETEN VAN THUIS.
Er vindt thans een mirakel plaats. We hebben slechts drie woorden gesproken: “Groeten van thuis”. En in die spanne tijd hebben jullie onze energie volledig geïntegreerd. Wij zeggen jullie dat dit proces aan het versnellen is. Het grotere inzicht van de mensheid over de planeet Aarde verandert in vele opzichten.

Daarom willen wij vandaag met jullie enkele veranderingen, die jullie te wachten staan, doornemen. Tegelijk willen wij ook het grotere overzicht geven waarom die veranderingen gebeuren en waarom ze momenteel nodig zijn. Vergun het ons dit te verduidelijken.

Een Eindig Wezen dat in Dichtheid Danst.
dansJullie noemen alles aan jullie kant van de Sluier ‘eindig’. Met andere woorden alles bestaat in een polariteitveld en binnen de illusie van tijd en ruimte. Daarom moet alles, inclusief de planeet zelf, een begin hebben.

Toen jullie voor het eerst op Aarde incarneerden hadden jullie geen fysiek lichaam. Niettemin waren jullie er vanaf het eerste begin van haar geboorte. Vele van jullie hadden niet-fysieke lichamen, gelijk aan wat jullie Engelen noemen of wezens met een etherisch lichaam.

Naderhand ontwikkelden jullie deze dichtere lichamen omdat de Aarde toen afkoelde en aan dichtheid won. Om jullie verbindingen te behouden, begonnen jullie in dichtheid te dansen en nieuwe fysieke lichamen te dragen, die door vele evolutionaire fasen zijn gegaan in de korte tijd die jullie hier zijn geweest.

Jullie medische wetenschap denkt momenteel niet dat het menselijke dier evolueert. Maar wij vragen jullie: “Wat bracht jullie er toe te denken dat het stopte? Het is aan het evolueren sinds het moment dat het op Aarde was.”
Jullie zullen zien dat die evoluties meer op fysiek niveau gebeuren, want de planeet was eindig.

Anders gezegd; er was een moment dat jullie de Oerknal noemden, dat het begin betekende van deze richting van tijd, en er zou een tijd zijn tussen de jaren 2000 en 2012 waarin het einde van de planeet Aarde was gepland. Het zou ruwweg twaalf jaar hebben gekost om deze planeet, zoals het oorspronkelijke gepland was, te ontmantelen.

Veranderingen door een Verschuivende Vibratie.
Nu hebben jullie dat alles veranderd door te besluiten hier te blijven. Jullie begonnen te elfder ure te ontwaken uit de droom, je deed je ogen open en je macht terug te nemen. Wij waren ongelooflijk verbaasd; zo ongelooflijk wonderlijk verbijsterd.
Nu benutten jullie die macht op collectieve basis om je omgeving te veranderen, om je werkelijkheid aan te passen en om dat wat jullie de frequentie van de Aarde noemen te verhogen. Jullie hebben succes door het gewoon te doen.

Jullie kijken naar de wereld om je heen, naar je systemen en je ziet ze ineen storten. Jullie zien enkele uitdagingen in je economie, je merkt de problemen op die sommige religies en andere organisaties beginnen te ondervinden dankzij de veranderingen in frequenties.

Als er ook maar ergens disharmonie is, komt die disharmonie nu boven water en onder de aandacht. Veel van de verschuivingen en veranderingen die jullie op Aarde meemaken zijn een natuurlijke reactie op wat jullie hier hebben gecreëerd.

Van Dualiteit naar Trialiteit in een Fysiek Lichaam.
Wij willen nu over het fysieke lichaam spreken. Het was voor jullie ontwikkeld in een polariteitveld. Veel van jullie organen zijn op bepaalde manier doorheen jullie fysieke lichaam gepolariseerd. Bovendien heeft de polariteit van dat fysieke lichaam een negatieve en positieve kant die elkaar tegenwerken, wat in jullie woorden een veld van dualiteit heeft gecreëerd om in te leven.

Mensen zijn erg succesvol geweest in dit veld. Nu is dat aan het veranderen en jullie eigen evolutie neemt jullie mee naar wat wij een veld van trialiteit noemen.
Om dit te bevatten hoef je slechts je voor te stellen dat je twee armen hebt die je gebruikte om je leven gaandeweg in balans te brengen.

Welnu, wat zou er gebeuren als je een derde arm had? Je zou onmiddellijk uit balans zijn als je niet alles op een rijtje had om die derde arm te dragen. Dat zou grote aanpassingen vergen. Nee, dat is niet een van de fysieke veranderingen die staan te gebeuren. Jullie zijn opgesprongen en begonnen het op te schrijven. Nee, nee, nee. We noemden het slechts ter illustratie.

De Nieuwe Stap in Evolutie.
Laat ons je vertellen over de fysieke veranderingen die plaatsvinden. Een groot deel van de hersens gaan anders functioneren, en dat zullen de medische wetenschappers eigenlijk van het begin af aan merken. De mensheid staat op het keerpunt van een evolutieproces dat jullie ruwweg 210 jaar kost om te voltooien

Vanuit een hoger perspectief op de tijdlijn der mensheid zou je kunnen zeggen dat deze evolutie zich in een oogwenk voltrekt. Maar, voor jullie die hier doorheen gaan, zal het hoogstens een uitdaging zijn omdat je het einde ervan niet kunt zien. Het jaar 2222 zal een magisch jaar zijn want het betekent de voltooiing van een evolutiecyclus die intussen veel van jullie energie vergt.

Wat betekent dat precies? Gaat jullie lichaam een derde arm creëren? Gaan jullie er anders uitzien? Welnu, het is erg lastig om te voorspellen waar jullie heengaan omdat het allemaal in jullie hart ligt besloten. Aha, jullie dachten dat wij naar het hoofd zouden verwijzen. Oké, laten we dit uitleggen.

Jullie zullen een evenwicht tussen het hoofd en het hart vinden waarmee jullie gemakkelijk door dit evolutieproces heen zal leiden. Dit evenwicht zorgt ervoor dat jullie in je lichaam kunnen groeien en nieuwe delen zult ontdekken voor ze ook maar volledig ontwikkeld zijn. Jullie eigen concepten en je hartsenergie beginnen deuren te openen nog voor je binnenkomt. Dit zal de uitkomst van een telefoongesprek dat je wilde maken beïnvloeden nog voordat je de telefoon pakt.dimensies
Jullie zullen je bewust worden van het feit dat je hartsenergie jullie voor gaat in alles dat je onderneemt. Wij zullen uitleggen doe jullie met energie omgaan omdat je Geest een fysiek lichaam heeft gebruikt. Een prachtige combinatie van Geest, Wezen en Lichamelijkheid stelt jullie in staat te spelen dat je mens bent.
En jullie doen er geweldig werk mee.

De Nieuwe Wereld betreden.
Nu deze verandering op gang komt, zullen jullie eerst transformaties in je emotionele energie merken. Er ging een golf van energie door de Aarde en alles veranderde wat, zoals wij eerder hebben voorzegd, jullie heeft geholpen te creëren.

Jullie hebben al die magische data gevierd die nu in de 12.12.12 een hoogtepunt vinden. Jullie hebben letterlijk geholpen je eigen veranderingen beweging te zetten en jullie hebben daarmee een nieuwe wereld om je heen gecreëerd. Jullie volgden stap is gewoon in die nieuwe wereld te stappen, het als je eigendom te claimen, het je eigen te maken en het tot jullie expressie van Licht te maken.

Wij zeggen jullie dat het bepaalde uitdagingen met zich meebrengt, want jullie zijn gevoelig geworden voor verschillende energie niveaus die jullie onbekend zijn. Daarom hebben we jullie gevraagd om afgelopen zomer voorzichtig te zijn met je aan de Zon bloot te stellen.

De X klasse zonnevlammen die nu jullie atmosfeer binnen komen kunnen je systemen overbelasten. Normaliter hebben jullie gewoon je eigen magnetische velden waarmee jullie de schadelijke stralen van je af houden. Vanwege de fysieke en energetische veranderingen die gaande zijn, werden enkele van die schermen/beschermingen verwijderd.

Daarom vragen wij jullie je gezonde verstand te gebruiken met betrekking tot blootstelling aan de zon deze zomer. De volgende zomer is er geen probleem, maar nu, met al die magnetische energie die van de zon afkomt, zijn er potentiëlen te ervaren die jullie niet willen meemaken.

Het Grotere Plaatje.
Hoe zit het met het grotere plaatje? Hoe komen jullie enkele van die fysieke veranderingen comfortabel door? Hoe moedig je jullie lichaam aan deze veranderingen te doorstaan?

Welnu, het gebeurt al. Veel mensen hebben nog geen evenwicht gevonden in dat wat hen aan fysieke veranderingen overkomt. Laat ons dit uitleggen. Veel van die energie is als een golf doorgekomen. De gemakkelijkste manier om die golf te bevatten is het als een grote rimpeling te zien, die veroorzaakt is door het tapijt op te pakken en alle stoelen tot achter in de kamer opzij gooien.

Terwijl de rimpeling haar weg tot achter in de kamer vindt, zet het onderweg alle meubels anders neer. Dat is wat nu met vele van jullie emotioneel gebeurt.
Het buitenschild is al veranderd en als gevolg daarvan, spoelt er een enorme energiegolf door de ganse mensheid die alles wijzigt.


Vele van jullie, geweldige leraren, healers en kanalen van Licht die de Aarde geholpen hebben te evolueren, hebben zich het laatste halfjaar afgescheiden of geïsoleerd gevoeld. Sommige hebben dit gevoel voor de buitenwereld verborgen omdat jullie niet graag over afscheiding/isolement praten aangezien het aanvoelt alsof jullie je magie kwijt zijn geraakt. Niettemin is het over de hele planeet een algemeen verschijnsel. Wat er gebeurde is dat een energiegolf binnenkwam die zo sterk was dat het de Sluier, die jullie hebben benut om je eigen plaats te vinden en je van jezelf bewust te zijn, gedeeltelijk verwijderde.

Als de Sluier begint te verdwijnen, raken jullie een beetje van je eigen identiteit kwijt. Tegelijkertijd echter, verwerven jullie de harmonische connectie met alle andere wezens om je heen. Dat is het belangrijkste wat jullie ervaren terwijl jullie evolueren, zelfs fysiek, want de nieuwe fysiekheid zal jullie bewust je connectie met anderen laten zien en laten benutten.

Er zijn mensen op Aarde die deze gebeurtenissen elke dag verbergen. Waarom denken jullie dat dit gebeurt? Het is een van onze manieren om zaden op Aarde te planten, om jullie te laten weten dat hier alles mogelijk is als je er de verantwoordelijkheid voor neemt.

VredeDit gevoel van losmaking/isolement, dat een tweede donkere nacht van de ziel zou kunnen worden genoemd, is de laatste uitdaging voor vele leraren en healers. Het vond wereldwijd plaats. Het interessante hiervan is dat alles op een nieuwe, sterkere manier is herverbonden.

Wanneer die tweede donkere nacht van de ziel een ieder van jullie overkomt, zulle jullie de neiging hebben te denken dat er iets fout is gegaan of dat er iets mis is omdat de innerlijke vrede, het innerlijke zelfbesef dat een ieder van jullie in zich droeg, iets van zijn geloofwaardigheid verliest. Als jullie leren je zelf waar te nemen door de ogen van de mensen om je heen, verlies je niets.

Geliefden, jullie glimlachen als jullie je gelukkig voelen. Hebben jullie er ooit aan gedacht die glimlach aan een die ieder die je kent energetisch uit te delen? Heb je er ooit aan gedacht de vreugde en je passie, of wat je aan het glimlachen maakt, vast te houden en je hele leven te focussen op die hartsenergie in plaats van op wat je denkt te moeten doen?

Dat is wat er gebeurt. Jullie bewegen van het hoofd naar het hart, en jullie leren je leven op verschillende manieren weer aan te passen. Er zal een groot feest zijn in 2222. Wat jullie niet weten is dat vele van jullie er wellicht bij zijn.

Er zijn vele vorderingen en inzichten die nu verankerd worden op het gebied van de medische wetenschap en de psychologie. Jullie weten dat jullie slechts een klein deel van je potenties gebruiken. Dat verandert. Jullie systemen zullen spoedig volledig benut worden als je er om vraagt.

Het is niet iets dat naar je toe komt. Het is niet iets dat je overbelast zonder dat je er om gevraagd hebt. Weet dat zodra jullie dit proces starten, jullie in het tijdperk van autorisatie belanden, want jullie bevinden je niet meer in dualiteit waar je dingen kan bestempelen als juist of verkeerd, goed en slecht, zwart en wit, liefde en angst.

Een nieuw evenwicht van het Hoger Zelf maakt dat jullie dingen anders gaan waarnemen. Jullie beginnen je met al jullie dimensies te verbinden en één enkele
Lichtstraal te zijn. Het is geen gemakkelijke transitie en wij vragen jullie elkaar te helpen in dat proces, want de magie is op Aarde.

Jullie zijn met die magie gekomen. Jullie hebben het al je levens gekoesterd, Benut het nu dan ook. Speel er dagelijks mee. Je hoeft nergens op te wachten. Het is Nu tijd. Geniet van de reis, lieverds, en weet dat wij op elke mogelijke manier achter jullie staan.
We zijn er niet om jullie te helpen de juiste richting te nemen, niet om jullie te leren wat het beste is, maar gewoon om van jullie te houden om wie je bent.

Jullie brengen het Licht van Thuis en laten het door je ogen stralen. Jullie veranderen deze planeet om de Hemel op Aarde te scheppen, en het werkt!

Het is ons een grote eer om je te vragen elkaar met het grootste respect te bejegenen. Voed elkaar en houd de deur open wanneer je maar de kans krijgt, want het is een totaal ander Spel waar je aan begint. Herinner je alsjeblieft goed samen te spelen.

Espavo.

De groep.

bron: ArjunA – www.assayya.com

8 REACTIES

 1. ”Jullie brengen het Licht van Thuis en laten het door je ogen stralen. Jullie veranderen deze planeet om de Hemel op Aarde te scheppen, en het werkt!”

  Mijn uitgangspunt 🙂

 2. Geachte lezers,

  Het jaar 2012 zien velen als een bijzonder jaar.Het jaar van de grote verandering.Maar is het niet zo dat dit al
  langer aan de gang is.Zelf ervaar ik al een aantal jaren
  dat de licht inval anders is.Bepaalde energievelden voelen
  soms zwaar, dan weer licht.Twee jaar geleden lag er in onze
  tuin afbeeldingen van een dun laagje sneeuw in de vorm van
  een tand,cirkel met een gat in het midden,een enorme dofijn,
  buiten de poortdeur zelfs een lotusbloem van zeker 9 meter
  lang(verder lag er geen sneeuw).Waarschijnlijk heeft dit met
  de toekomst te maken,of met de zware tijd waar wij als gezin
  in zitten.
  Dit gegeven heb ik aan verschillende deskundigen voorgelegd
  maar niemand kan hier iets mee,of kan er iets over zeggen.
  Sommigen geloven het niet.Wat ik in onze tuin heb gezien ervaar ik als zeer waardevol (ik ben niet gek hoor).Verder schrijf ik alle bijzondere ervaringen op(kan er wel een boek over schrijven).Ben dankbaar dat ik als kind ook al vele ervaringen mocht opdoen.
  Zijn er mensen die ook iets bijzonders hebben mmeegemaakt/ge
  zien hebben?

  hoogachtend,

  Truus

 3. Ik krijg het gevoel dat in deze channeling erg vanuit het hoofd wordt geschreven. Er is al veel, heel veel verteld over ‘de nieuwe tijd’ en het meeste is er naar mijn menig al over gezegd. Het innerlijke proces dat is waar het om gaat. Het lijkt erop in deze channeling dat er gezocht wordt naar meer stof om over te denken of verheugen (2222) om het geluk in de toekomst te zoeken. Het voelt voor mij alsof de integriteit van de channeling weg is. Misschien ook omdat het in het Nederlands is vertaald maar het onderwerp is naar mijn mening helemaal niet relevant.

  • Hoi Rob, dank je wel voor je reactie. Ik kan me voorstellen wat je zegt. Heb dat zelf niet zo. Ik vraag me af of anderen dezelfde mening als jij zijn toegedaan.

   • @Gordon,

    heb het zelf ook niet zo eerlijk gezegd. Tot nu toe krijg ik bij deze man steeds weer dat “joepie” gevoel. En eigenlijk is het de kunst naar je eigen waarheid te zoeken en te leven, door dit soort berichten krijg ik steeds weer een boost mijn eigen droom en hart te blijven volgen. En dat is voor iedereen weer anders, overal je eigen waarheid uit halen, go with your own flow….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in