DELEN

Een Nieuwe Wereld bouwen – maart 2012 – Steve Rother
Gechanneld door Steve Rother © vertaald door ArjunA

Groeten van Thuis.
Wij brengen jullie een ongelooflijk comfortabele energie. Wij zijn binnen jullie verwachtingen gekomen omdat jullie antwoorden, begeleiding en een duwtje in de rug konden gebruiken, een duwtje ter (zelf)bevestiging en om je gerust te stellen dat je precies dat doet wat je moet doen.

Laat ons eerst verklaren dat een groot deel van jullie leven het voortaan zonder die (zelf)bevestiging zou moeten stellen. Het is erg moeilijk voor jullie om bevestiging te krijgen uit elke stap die je onderneemt, maar gaandeweg zullen jullie je gemakkelijker voelen met je scheppende vermogens. En daar gaat het allemaal om!

Wij willen jullie een inzicht in jezelf geven vanuit een ander perspectief, eentje die jullie zelf waarschijnlijk nog niet hebben overwogen. Jullie evolueren door die verschillende niveaus van bewustzijn die wij mensheid noemen. Door jullie eigen geschiedenis heen hebben jullie zoveel evolutiestappen ervaren, maar deze stap kent vele verschillende niveaus.

Deze bijzondere evolutiestap, die jullie nu ervaren omvat niet alleen het fysieke zijn, maar het is in feite de eerste keer dat jullie zover geëvolueerd zijn dat je steeds meer van je eigen ZieleLicht kan dragen. De veranderingen die, ondanks jullie eigen fysiologie, zich nu voordoen verschuiven naar niveaus waar jullie niet bekend mee zijn.

De zwervende zenuw zal voor veel mensen erg belangrijk worden, omdat jullie gaan inzien dat het jullie communicatieve uitwisseling is met de rest van de wereld. Via deze zenuw voelt het fysieke lichaam andere geesten, terwijl jullie geest naar buiten reikt om die verbindingen te maken.
Nieuwe Hoogten bereiken via Boventoon Harmonieën.
Jullie hebben vandaag gediscussieerd over het verwijderen van de Sluier om te zien hoe jullie werkelijk met elkaar bent verbonden. Wij willen ook over harmonie spreken, want dat is een ven de meest cruciale zaken waarmee mensen moeten leren omgaan: energetische harmonie.

Laten we eens kijken hoe twee energieën zich harmoniseren. Laat ons eerste een stapje terug doen en omschrijven wat wij met harmonie bedoelen opdat jullie het concept zullen begrijpen. Wanneer je herhaaldelijk twee noten die erg dicht bij elkaar liggen op de piano aanslaat, maak je alleen maar lawaai. Dit is toelaatbaar maar erg provocerend.

Dat komt omdat je twee noten hebt die zo dichtbij elkaar liggen dat ze niet op reguliere toonafstand worden bespeeld; ze ondersteunen elkaars frequentie niet. Het zijn twee unieke noten die er op staan in volsterkte uniciteit van elkaar te onderscheiden zijn. Pas wanneer je een comfortabele afstand op de toetsen hanteert, speel je een akkoord waarbij twee noten op reguliere toonafstand overlappen.

Behalve dat ze elkaar ondersteunen, scheppen ze tevens een derde toon die als harmonie wordt gehoord. Het is magisch om naar muziek te luisteren die een geweldige hoeveelheid harmonieën en boventonen ten gehore brengt.
In harmonieën hoor je alleen de drie noten die de harmonie vormen. De eerste originele noot is het eerste deel van die harmonie, de tweede noot vult de eerste noot aan, en de derde noot is wat je hoort.

Wat we hiermee willen zeggen is dat jullie oren slechts in staat zijn een bepaald bereik te beluisteren. Er zijn boventoon niveaus die jullie niet kunnen horen, maar wij wel. Er zijn boventoon niveaus die veel verder tot de mensheid zullen doordringen dan jullie ooit individueel hebben ervaren, en daarom wordt harmonie dit keer zo belangrijk op deze planeet.

Pijn: Verander het Rollenspel.
Nu we hebben uitgelegd wat harmonie is, willen we jullie iets vertellen over de uitdagingen om Hier & Nu harmonie te vinden. Laten we kijken naar een deel van de mensheid dat steeds weer bij een ieder van jullie aanwezig was. Het is bekend als de motiverende factor van de ganse mensheid.

Wat is dat? Het is pijn; dat wat jullie als pijn ervaren, en het is een enorme motivator. Jullie hebben het op Aarde telkens weer gebruikt om dingen te doen of te laten. Wanneer jullie naar je eigen leven kijkt, zijn de meeste dagelijkse structuren gebaseerd op het vermijden van specifieke pijn.

Wanneer jullie de Sluier op gaan heffen, en als je begint in te zien hoezeer jullie op vele manieren zijn verbonden, is de eerste les die je zult ontdekken dat pijn door het collectief gedragen wordt. Als gevolg daarvan kan iemand pijn voelen die niet van hem/haar is omdat die pijn slechts de tijdelijke drager is van het geschenk.

Ontdek het geschenk en de pijn zal niet langer nodig zijn, en kan dus los gelaten worden. Er schuilt eigenlijk schoonheid in die duisternis. Omdat jullie in polariteit leefden, zijn jullie gewend om alles met goed of kwaad te beoordelen. Wij zeggen jullie, geliefden, dat er goed noch kwaad bestaat.

Alles staat ergens in het midden, afhankelijk van waar je het op dat geëigende moment plaatst. Wat wij jullie willen vragen is de schoonheid in duisternis te vinden, zelfs in de pijn die jullie nog dragen of ervaren. Een ieder van jullie heeft een levenspijn die je meegedragen hebt. Enkele mensen hebben de pijn opgelost, toch is het nog een bitterzoet aspect van hun hart.

Pijn is een enorme motivator in je leven. Denk maar eens aan een expressie van creativiteit als muziek, gedichten en films. Veel daarvan is geschreven uit pijn of uit pijnlijke ervaringen, of uit ongewone situaties waar je in beland. Wat wij aan jullie vragen is jezelf nu voor te bereiden op het volgende niveau van de mensheid, en niet te wachten tot je ermee wordt geconfronteerd.

Neem de heerlijke pijn onder de loep die tot nu toe je leven heeft beheerst, die je op een of andere manier heeft gemotiveerd of je permanent van koers deed veranderen. Zelfs als we het op dit moment van jullie konden wegnemen, zou je het niet loslaten omdat je er een prijs voor hebt betaald die de pijn een werkelijke waarde gaf.

Ontdek een manier om de pijn te bedanken als de drager. Als je het voordeel daarvan kent, zullen jullie blijmoedig door het proces gaan zoals je geest vaak doet. Het is de menselijkheid in jullie, de dierlijke reactie waarmee jullie zijn vermengd die op zoek naar succes op diverse niveaus soms dezelfde patronen of ervaringen alsmaar herhaalt. Vaak verschuift je waarheid naar een zuiverder begrip als je van bewustzijnsniveau verandert.
Veel veranderingen zullen door de mensheid opnieuw zal beoordeeld worden en zullen de mensheid naar antwoorden doen zoeken. Het belangrijkste om te onthouden is dat jullie een Nieuwe Aarde bouwen, die gevuld of vervuld is van de frequenties en partikels stof die jullie allen hebben vergaard.

Jullie ogen zijn open en alles wat nodig is, is je intentie; je wens tot uitdrukking brengen met een gedachte. De partikels komen dan magisch samen en je hebt dan een Nieuwe Aarde gecreëerd om op te leven. Betekent dat dan dat jullie van planeet veranderen? Nee. Het zal hier gebeuren.

De vraag die we jullie stellen is of jullie bereid zijn die Nieuwe Aarde te betreden.
Zijn jullie bereid volledige verantwoording te nemen voor je gedachten? Zijn jullie bereid de schepper te zijn van je eigen bestemming? Zijn jullie bereid de Sluier te verwijderen? Want dat is wat er gebeurt.

Met elke stap hogerop, verwijdert het collectief een klein gedeelte van die Sluier voor de mensen, ongeacht op welke golflengte ze zich bevinden. Het maakt geen verschil of ze zich nu op de top van de hoogste frequentie bevinden of op de laagste sproten van de ladder op Aarde, jullie gaan allemaal samen en het werkt.

Jullie gaan sneller dan de liefde. Eerlijk gezegd, gaan jullie sneller dan iedereen aan deze kant van de Sluier ook maar had verwacht

Externe Filters zijn verwijderd.
Veel mensen beginnen wereldwijd op verschillende niveaus aandacht te trekken, en een betere wereld te eisen, omdat deze evolutie zich niet alleen afspeelt op spiritueel gebied. Het raakt elk mens op deze planeet. Er zijn momenten waarbij het zelfs noodzakelijk is om door een golf energie te gaan die ertoe kan bijdragen dat mensen overal ter wereld hun frequentie naar het volgende niveau kunnen opheffen.

Dit gebeurt momenteel met wat jullie een griepvirus noemen. Het brengt in feite veel mensen snelle mogelijkheden/potentiëlen. Wanneer jullie door een ziekte van dien aard gaan, zijn jullie niet meer dezelfde persoon. Waarom? Welnu, het is erg simpel. Jullie frequenties zijn verschillend. Betekent het dat elke ziekte jullie op een niveau brengt?

Nee, het betekent dat de ziekte gewoon een deel van jullie proces is. Ziekte is niet altijd een signaal dat er iets mis is, hoewel dat een typisch menselijk idee is.
Begrijp alsjeblieft dat jullie Healers zijn. Vele van jullie helpen andere mensen om deze evolutionaire stappoen te doen, en te wennen aan de nieuwe energie, om naar die energie te leven en het dagelijks te benutten.

Dit is de grootste wijsheid die wij jullie als Healers van het Licht kunnen bieden: koester je kennis/wijsheid, weet dat jullie met een doel op Aarde zijn. Het is ook heel belangrijk dat jullie alles hebben wat nodig is om je werk te doen.

Breng het ego weer in balans.
Vele onder jullie zullen naar en nieuwe plek worden geroepen, of ze ontdekken plotseling dat ze het zonder de ondersteuning die ze hadden moeten stellen. Deze mensen zullen zich afvragen wat ze verkeerd doen, en waarom het universum hen niet steunt. Jullie weten dat je geest hier is, jullie kunnen de richting en de energie van je geest voelen, maar jullie kunnen het niet altijd met je eigen ontwikkelingen en emoties in overeenstemming brengen.
Harmonie, hoe kom je in harmonie met een ander? Het is gemakkelijk voor de Hoeder/Steve om uit te kijken en te zien dat hij elk van deze wezens, veel ervan zelfs meerder levens, heeft gekend. Maar het is voor hem niet gemakkelijk zich te herinneren wanneer wij niet bij hem zijn.

Het is een typische Sluier die jullie ervan weerhoudt je rol te herinneren en die te plaatsen, omdat jullie iets bouwden dat het ego wordt genoemd. Welnu, het ego is het besef van het zelf. Het is niet jullie besef van eenheid, maar van afgescheidenheid. Vanwege jullie besef van afgescheidenheid en jullie identiteit als menselijk wezen, geloven veel mensen dat hun ego kleiner wordt.

Je zult altijd een ego nodig hebben, maar het moet nodig weer in balans gebracht worden als je hoger op komt. Jullie hebben zelfbesef nodig om te pretenderen een mens te zijn. Kort door de bocht gesteld, het basis begrip van je eigen energie zal ander zijn.

Even terug naar pijn; wat is de grootste pijn die een mens kan verdragen? Wel, wij kunnen jullie vertellen dat de Hoeder veel botten heeft gebroken in zijn leven.
Hij heeft veel pijn gehad, maar geen pijn was zo moeilijk als een emotionele pijn die het idee dat hij over zijn ego had aan flarden sloeg. We zullen dat herhalen.

Jullie bouwden die structuren die je ego noemde om je identiteit als menselijk wezen te huisvesten. Dan, wanneer je een emotie ervaart, als iets je neerslachtig maakt, je pijn doet of jezelf zo nauwkeurig weerspiegelt dat jij je eigen zwakke plekken ziet, schiet dat het idee wat je over je ego hebt kapot. En dat doet pijn tot op het bot.

Dat is de grootste pijn. Nu als jullie pijn in harmonie gaan brengen en schoonheid in die pijn zoeken, zeggen wij je dat je dat ook mag doen met je ego. Ontdek de schoonheid ervan. Het is niet nodig dat los te laten, want het is een aspect van jullie. Wanneer jullie nu een flexibel ego kunnen bouwen, kunnen jullie groeien. Jullie realiseren je dan dat het uiteindelijk niet om jou gaat, want de duitdaging van het ego is dat het een eigen leven lijkt te leiden.

Vaak kan het zo groot worden dat je de rest van de wereld buiten sluit. Jullie zij allemaal bekend met dat paradigma, en vele van jullie vragen dan ook: “Is mijn ego vandaag weer et groot?” Wij lachen ons een bult daarom, omdat als je werkelijk een probleem met je ego had, je die vraag niet zou stellen.

De realiteit is dat het ego in beide richtingen in balans gebracht dient te worden. Het kan niet te groot of te klein zijn, en het vormt de grootste uitdaging die wij voorzien. Vind de balans waarin je kunt opstaan en je eigen waarde toont. Deel de boodschap die van thuis meebracht, en bezorg het zonder het idee over je ego af te breken.

Dat is het aspect dat we op Aarde opnieuw moeten bouwen om mensen in staat te stellen de volgende evolutionaire stap te doen en te leven als geautoriseerde wezens. Het moet niet slechts een expansie van het ego zijn, maar een complete verbouwing van het ego.

In plaats van een solide, rigide en onflexibele rol te spelen, zullen we nu mensen eren die in ons leven verschijnen en gewoon zeggen: “Ik vind het effect dat je op me hebt fijn. Ik zal het dragen en uitdragen naar de rest van de wereld. Ik zal ook uitkijken naar de schoonheid van het ego.”

Dat is de gemeenschappelijke noemer, het aspect boven alles uit dat jullie allen van thuis meebrachten!
Jullie zijn geen schepsels van de planeet… jullie zijn hier voor een kort bezoek.
Als wij jullie kunnen helpen te herinneren waar jullie waarlijk vandaan kwamen, zullen jullie je de grappige spellen en spelregels herinneren om het Spel hier op Aarde te kunnen spelen.

mogelijkheden die je fantasie te boven gaan(copyright afb.© amiens)

De Regels Veranderen.
Geliefden, de regels veranderen, en jullie doen dat. Wij vroegen jullie je stem te laten horen. Houdt dat in dat jullie de enige stem zijn of dat jullie over alle goede antwoorden beschikken?

Jullie scheppen een Nieuwe Wereld. Jullie inzet is nodig, en wanneer je pijn voelt, is het eerste wat je doet is je zelf toestaan het te VOELEN. Laat die pijn je volledig overspoelen en ervaar de pijn volkomen, want er zit een geschenk in.
Ontdek het geschenk en de pijn transformeert. Vind de balans in je ego, door te ontdekken waar het pijn doet. Vraag je af: “wat is de solide, rigide kern van wie ik denk te zijn?”

Als jullie toestaan dat dergelijke reflecties binnenkomen en geïntegreerd worden in je dagelijkse leven, kan je ook toestaan meer vreugde te ervaren, en in staat zijn om hier of daar voor een wijle te vliegen en te spelen. Neem dit in overweging; als het te serieus wordt, veroorloof je zelf hier of daar voor een tijdje te vliegen en te spelen.

Dat is het basis concept van wat jullie doen. Jullie verspreiden het licht wanneer je maar kunt. Telkens als je glimlacht, telkens als je een waarheid vanuit je hart uit, lichten je ogen op en dat licht doordringt dan alles en iedereen. Jullie hebben meer harten aangeraakt dan je ooit zult weten, en vele van jullie zijn maar net begonnen.

Het is een Nieuwe Wereld die jullie hebben gecreëerd. Wij willen jullie ook nog dit zeggen, want vele van jullie hebben ermee geworsteld en wachten totdat het leven wat gemakkelijker wordt. Wij zeggen jullie, geliefden, dat het moeilijkste deel voorbij si, en dat jullie het hebben bereikt. Alles wat je nu te doen hebt is je verwachtingen veranderen.

Geniet van deze reis, lieverds, want jullie zijn scheppers van wonderen die je bevattingsvermogen te boven gaan, en jullie creëren elk moment wonderen.
Met de grootste eerbied vragen wij jullie elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar waar en wanneer je kunt, en open de deur voor elkaar. Het werkt! Herinner je dat het een gloednieuw spel is dat je speelt en speel goed samen.

Espavo.

De groep

de bron: ArjunA – www.assayya.com

1 REACTIE

  1. ”Deze bijzondere evolutiestap, die jullie nu ervaren omvat niet alleen het fysieke zijn, maar het is in feite de eerste keer dat jullie zover geëvolueerd zijn dat je steeds meer van je eigen ZieleLicht kan dragen. ”

    Dit is wat ik de laatste tijd steeds meer voel, dat het licht in mij groter wordt en meer uitstraalt en het voelt dus net wat in de tekst staat geschreven, dat ik meer kan dragen van mijn eigen Zielelicht.
    Dit vind ik heel erg mooi en ben er dankbaar voor 🙂

    Liefs

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in