huwelijkse-geloften

De Trialitatie van Liefde – juni 2012 –

De Volgende Evolutie                  

Van Steve:
Dit bericht droeg verschillende onderling verweven boodschappen. De basis voor dit bericht was een boodschap over liefde. Ze zeiden dat alles op Aarde wel imperfect moest zijn teneinde bestaansrecht te hebben. Ze gebruikten ter illustratie de liefde van Thuis, aangezien alle liefde van Thuis perfect en onvoorwaardelijk is.
Op Aarde kennen we voornamelijk voorwaardelijke liefde, aangezien zelfs huwelijksgeloften een voorwaardelijke staat vertegenwoordigen. Het is niet goed en het is niet slecht, het is gewoon een feit dat in onze duale werkelijkheid de voorwaardelijke liefde heerst totdat het, op ons pad naar trialiteit, transformeert in onvoorwaardelijke liefde.huwelijkse-geloften
Ze gaven ons de hint om in een relatie zoveel mogelijk onvoorwaardelijke liefde te brengen omdat het die relaties daarmee doet groeien.
Er was een moment in deze doorgeving waarop de groep zei dat de zaal gevuld zou worden met wezens. Enkele minuten later vloog de hoofddeur naar de zaal zo hard open dat bij iedereen de adem even stokte. Ik moest mijn lachen inhouden toen de groep prevelde: “We zeiden toch dat we kwamen.”
Dit waren wezens die een stap opzij deden om ons juist nu op Aarde te laten zijn.
Zij waren hier om ons aan te moedigen en toe te juichen en te vullen met de liefde van Thuis. De liefde in de zaal was meteen een expressie van totaal onvoorwaardelijke liefde. Voel die liefde nu, en geef het door bij elke glimlach. Besef dat jullie nooit alleen zijn en erg geliefd.
Een prachtige maand toegewenst.
Steve
GROETEN VAN THUIS

Het Pad van de Ziel.

Groeten van Thuis.
Telkens als wij deze woorden uitspreken komt er een energie door de Sluier heen. Jullie denken dat wij jullie deze ongelooflijke liefde sturen zodra wij beginnen te spreken.
Wij willen jullie zeggen dat het iets is wat je zelf binnen in je koestert.
Jullie gebruiken ons als een reflector. Wij zijn degenen die jullie kunnen helpen je ware grootte en je ware aard te herinneren. Toch is dat lastig omdat jullie een sluier hebben opgetrokken om te voorkomen dat jullie je geschiedenis herinneren. Niet alleen je vorige levens, maar ook je oorsprong; wie je bent en waar je vandaan komt.
We hebben jullie vaak verteld dat jullie eigenlijk de zonen en dochters zijn van de koning. Jullie, de Koninklijke familie, zijn hier om de geesten van Thuis te aarden. Dat is een ongelooflijke taak waar een ieder van jullie om gevraagd heeft. Jullie brengen je grootste wensen van Thuis om hier op de planeet een verschil uit te maken.
Jullie testen en koesteren die energieën op Aarde, en soms lukt dat wonderwel omdat jullie met de hartsenergie werken. Maar andere keren werkt dat niet op die manier, vanwege het scheidingsvlak van de Aarde en de Sluier die jullie opgetrokken hebben om deze ervaring op te doen.
trialiteit
trialiteit

Vele van jullie zeggen dan: “Laten we dan die Sluier verwijderen. Het wordt toch al dunner. Laten we het gewoon af doen en dit Spel zonder die Sluier spelen, opdat we ten volle beseffen wie wij zijn.”

Dat klinkt goed, nietwaar? De uitdaging is dat zodra je de Sluier verwijdert, het Spel voorbij is. Jullie gaan dan allemaal naar Thuis. Wanneer je geen Sluier meer hebt, heb je ook geen doel meer op deze planeet. Jullie herinneren je wie je bent, en jullie zijn hier om dat te leren via ervaringen.
Hoe staat het met die ervaringen?
“Ik heb alleen maar goede ervaringen vergaard”, zul je zeggen. “Ik heb prachtige ervaringen gehad op deze planeet.” Maar in feite zijn jullie hier om een grote verscheidenheid aan ervaringen te vergaren. Sommige ervaringen noemen jullie verbazingwekkend, of zelfs vervuld van passie. Andere noemen jullie middelmatig, pijnlijk of slechts om te overleven.
Al die ervaringen zijn uiterst waardevol voor de ziel, en niet alleen voor de ziel maar tevens voor het collectief der mensheid op zich. Jullie mogen je zelf op een missie beschouwen om ervaringen te vergaren. De vorige maand hadden we het over vergaren van fouten, die in vele opzichten gelijk zijn aan ervaringen. Soms bepalen fouten wie je bent, en ze helpen je kracht te putten uit je ware aard.

Trialitatie of uit de dualiteit stappen.

Vandaag willen wij jullie iets meer over de Sluier vertellen, en speciaal over deze energie die voortdurend heel snel heen en weer gaan tussen beide zijden van de Sluier. Er zijn positieve en negatieve energieën binnen het dualiteitveld. Jullie gaan van een dualiteitveld naar een trialiteitveld, waar de polariteiten goed en kwaad, juist en onjuist, boven en onder, of liefde en haat niet bestaan.
Jullie hebben meer opties om mee te werken, en jullie beginnen vanuit een veel breder perspectief waar te nemen. Het is erg eenvoudig je dat voor te stellen. Denk aan een lijn, polariteit, met negativiteit aan de ene kant en positiviteit aan de ander kant. Wanneer trialiteit manifest is, zullen jullie een nieuwe connectie hebben met je Hoger Zelf, of eigenlijk een derde punt vanwaar je alles veel duidelijker waarneemt.
Als jullie werkelijk op die lijn zouden zitten, konden jullie niet onderscheiden waar het eindigt of waar een andere lijn begint, omdat je de lijn alleen kon voelen. Zodra de waarneming verandert en jullie je sterker verbinden met je Hoger Zelf, ervaren jullie een ander beeld.
Dat overkomt nu de hele mensheid, niet alleen spiritueel ontwaakte mensen. Iedereen leert kijken vanuit een nieuw perspectief buiten de beperkingen van dualiteit. Dat noemen wij nu Trialiteit. Er is nog iets waarover wij vandaag willen spreken, en om dat te illustreren noemen wij dit Hemel en dat Aarde…
Het is tamelijk interessant waarom jullie de Hemel als ‘boven’ ervaren. Dat komt omdat toen jullie zuigeling waren en de energieën van de Aarde voor het eerst voelden, de meeste ervaringen en koestering van ‘boven’ kwamen.
Je ouders kwamen om je op te pakken. Iemand koesterde je en hield van je van ‘boven’ af, dus als je nu naar koestering uitkijkt, denken jullie nog steeds dat de hemel ‘boven’ is.
Wij vinden dat zo leuk dat we er soms mee spelen. Omdat jullie in een duale werkelijkheid leven, hebben jullie zelfs de hel bedacht en die is voor jullie ‘onder’, het tegenovergestelde van de hemel.
Ha, daar hebben wij nooit aan gedacht. Jullie zijn zo fantasierijk! Het is zo leuk om jullie constant het Spel te zien veranderen. Noem dit Thuis en noem dat Aarde. Alles op deze lijn is heel en volmaakt, terwijl alles wat op die lijn bestaat op een of andere manier onvolmaakt moet zijn.
Een voorbeeld hiervan is jullie muziek dat een representatie is van de energie waar jullie in leefden toen je nog Thuis was. Geloof ons maar als wij zeggen dat jullie niet echte muziek hebben gehoord totdat je weer Thuis bent. Jullie zullen muziek op een nieuwe manier ervaren, want het zal je geest volledig vervullen, alle soorten muziek trouwens.
Jawel, jullie kunnen Thuis zelfs van rapmuziek genieten, want het is simpelweg een voorstelling; het moet onvolmaakt zijn om op Aarde te kunnen bestaan. Zelfs jullie chromatische schaal is niet perfect. Als je die noten speelt en ze gelijkmatig verdeelt is het niet plezant om te horen omdat het voor het menselijke oor te perfect is.
Er moet een lichte toets van imperfectie zijn, waardoor de schoonheid ervan tot zijn recht komt. Laat ons jullie tonen waar dit hele proces toe leidt.

De Trialitatie van Liefde.

Oké, laten nu over liefde spreken. Jullie gedijen allemaal op liefde; mensen worden gevoed door liefde. De liefde van thuis is perfect. Maar om liefde hier op Aarde te ervaren, moet het de Sluier passeren en hoe dan ook een lichte toets (smaak) van imperfectie vinden.
De gemakkelijkste manier om dit te beschrijven is via jullie eigen woorden. Thuis bestaat alleen maar Onvoorwaardelijke Liefde; want voor het grootste deel met betrekking tot liefde is voorwaardelijke liefde jullie favoriete smaak.
Voor de meeste mensen klinkt dit negatief, alsof wij jullie op een of ander manier veroordelen of beweren dat wat jullie doen verkeerd is. Dat is absoluut niet het geval, want zijn op dit pad om aan liefde te werken, en zo is het. Jullie werken met dat wat je hebt, en je ontwikkelt het terwijl je eraan werkt en dat is perfect.
Aangezien jullie, als geest die pretendeert mens te zijn, beginnen je zelf te vervolmaken op veel van deze terreinen, ontwikkelen jullie ook het concept van liefde. Vergun het ons een voorbeeld te geven van de Onvoorwaardelijke Liefde waar wij over spreken.sodavidanielak
Jullie maken huwelijksgeloften als je een verbintenis aangaat, nietwaar? Die geloften zijn eigenlijk een verklaring van voorwaardelijke liefde. Ik zal van je houden als, of ik zal van je handen wanneer… Daar is niets mis mee; maar terwijl jullie je ontwikkelen, kunnen jullie meer Onvoorwaardelijke Liefde in die voorwaardelijke liefde integreren.
Daarmee zullen jullie uiteindelijk beginnen met het loslaten van de voorwaarden waar jullie je zolang aan vast hielden. Jullie ontwikkelen je naar je ware aard om meer van wat Thuis werkelijk/echt is dan wat op Aarde echt is.
Liefde is het volgende hoofdstuk. Een ander deel van het evolutieproces draait om wat er nu gaande is met het stoffelijke lichaam.
Jullie begeven je naar een nieuw terrein, en zoals jullie merken zal het fysieke lichaam aan haar eigen evolutionaire proces beginnen. Het zal nogal wat tijd vergen, helemaal tot aan het jaar 2222 om dit af te sluiten.
Op het moment dat wij dit zeiden, dachten vele van jullie: “Ik wil hier niet zijn!”
 Maar dat mag je wel als je wilt, want het is een van de voorwaarden die nu losgelaten worden.

Reik uit naar de Toekomst.

Jullie hebben overtuigingen over hoe lang je zult leven, en het zijn in feite die overtuigingen die jullie levens beëindigen. Jullie beleven een Spel. Jullie beleven je eigen verhaal, dat momenteel vertelt dat jullie slechts honderd jaar worden.
Dat verhaal zal veranderen voor je het weet, maar het moet wel in het collectieve bewustzijn veranderen.
Vooruit lopend op die fysieke veranderingen, vragen wij jullie je voor te stellen dat je een levenspanne hebt van 150 jaar.
Wat gaan jullie doen met die extra tijd? Wat is je voornemen als dat je bestemming is?
Als jullie hier zolang zullen zijn, hoe kun je het dan volhouden om te verkrijgen waarvoor je kwam? Wij zouden het fijn vinden als jullie nu daarover gaan nadenken, want vele van jullie geloven dat jullie op een bepaalde leeftijd met pensioen gaan.
Waarom zou je? Wat is daar het doel van? Nemen jullie aan dat je met alles wat je doet stopt en voor de rest van je leven gaat rentenieren? Je zult er aan kapot gaan. Wij denken dat je dat nu al merkt. Het is perfect om te veranderen, maar stoppen en niets anders doen dan de rest van je leven spelen zal jullie snel van deze planeet doen verdwijnen omdat het impliceert dat je klaar bent.
Als alles is voltooid, gaan jullie. Je gaat ervan door. Daar is niets mis mee, en het houdt niet in dat je iets fout hebt gedaan, het betekent simpelweg dat jullie je werk hebben gedaan. Er zijn, met betrekking tot dit gegeven, vele dingen die gaan veranderen, maar het deel over de Onvoorwaardelijke Liefde zullen we vandaag met jullie bespreken.

De twee breinen weer in balans brengen. 

50-jaarEr zijn twee breinen in jullie lichaam. Het brein in je hoofd verbruikt de meeste energie in je lichaam. Tot voor kort dacht men dat dit het meest belangrijke orgaan van je lichaam was. Maar onlangs ontdekte de wetenschap dat de inname van calorieën van het brein nauwelijks tipt aan die van het hart.
Het magnetische veld van het hart is eigenlijk veel groter, omdat het hart in feite een eigen brein heeft. Op Aarde zijn de vele uitdagingen een gevolg van de strijd tussen het brein van je hoofd en het brein van je hart. Je hart zegt: “Ik wil dit. Ik wil dit leven leiden. Ik wil dit zijn.” Waarop je hoofd zegt: “Nee, dat gaat niet. Je moet naar school gaan. Dat moet je doen. Dat moet je leren, en je moet het A, B, C leren.”
Je werkt hard om aan de eisen van dat brein te voldoen, slechts om te beseffen dat, ondanks wat je bereikt hebt, je ongelukkig bent omdat het andere brein, dat van je hart, nimmer werd vervuld. Dit overkomt de ganse mensheid, want jullie gaan bewust plan B contracten aan om je hartewensen te vervullen.
Hier is een voorbeeld hoe het werkt. 50 jaar is een sleutelleeftijd voor mensen. Heel simpel, als je honderd jaar hebt te leven, is 50 is halfweg; van geboorte tot 50 jaar waarbij je alle rotzooi over je heen krijgt.
Wel, houdt dat in dat je stop met worstelen, dat je gaat genieten en vanuit je hart gaat leven? Geliefden, je bent op Aarde! We zouden je graag zeggen om elk moment je hart te volgen, maar dan moet je het nog steeds in balans brengen met je bewuste brein.
Jullie leven hier nu eenmaal en er zijn bepaalde verantwoordelijkheden die je moet accepteren. Wat wij jullie vragen is er meer aandacht aan te besteden als je die worsteling tussen beide breinen ervaart.
Nu gaan we het concept van boven en beneden omkeren, omdat de Aarde als hier wordt afgeschilderd en Thuis als hier wordt beschouwd. Zo simpel is het. Goed, en vanwaar zouden jullie je richtlijnen/signalen willen ontvangen?
Van wat je hebt geleerd, of van al die wezens die nog Thuis zijn die jullie Onvoorwaardelijke Liefde sturen en met jullie op vele verschillende manieren werken?
Onvoorwaardelijke Liefde wordt op jullie planeet op vele verschillende manieren opgevoerd. Honden, vaak de beste vriend van de mens genoemd, zijn er specifiek om jullie te herinneren aan Onvoorwaardelijke Liefde. Je kunt een hond verrot schelden of een hond schoppen, gemeen en lastig zijn, toch komen ze terug met kwispelende staarten en likken je gezicht.
Waarom? Omdat ze, onafhankelijk van wat je met ze doet, jullie liefde tonen; het is een expressie van hun liefde, puur en simpel. Ze laten ons door hun Onvoorwaardelijke Liefde zien hoe wij verantwoordelijkheid moeten nemen voor het downloaden van de zuivere energie van Thuis. Betekent dit dat je genoeg van iemand houdt om hem/haar te laten gaan? Soms wel.
Onvoorwaardelijk liefhebben houdt in het inbrengen van die energie van Thuis.
Dat werkt niet altijd zo in jullie relaties omdat veel van jullie overtuigingen met betrekking tot relaties gebaseerd zijn op jullie veld van dualiteit en polariteit. Jullie hebben je relaties gebouwd op wat jullie monogamie noemen, en het is gewoon de manier waarop jullie liefde en relaties comfortabel op Aarde tot expressie hebben gebracht.
Mettertijd zal veel op dat gebied veranderen. Hoewel monogamie waarschijnlijk altijd wel de favoriete keus op Aarde zal zijn, aangezien het merendeel van jullie evolutie in een staat van dualiteit plaatsvond. Daar is niets mis mee, maar alle onderwerpen waarover we spraken zijn voorwaardelijk. Beschouw elk onderwerp maar als een speciale smaak/toets van de originele Onvoorwaardelijke Liefde.

Voed je zelf elke dag driemaal.

Wat kost het jullie om vandaag en elke dag driemaal Onvoorwaardelijke Liefde te tonen? Toon het de dienster in het restaurant, toon het de parkeerwachter. Toon het degene die je in de entree tegenkwam. We hebben het niet over de tandpasta glimlach die iedereen voor de buitenwereld in de plooi houdt.
Durf je kwetsbaar op te stellen, verbind je met hun ziel en geef onvoorwaardelijk, ook al is het voor even. Ontdek een manier om driemaal daags onvoorwaardelijk te geven, en je leven zal erg snel veranderen. Je zult op nieuwe manieren vervuld worden, want je gaat dingen zien die je daarvoor nooit hebt opgemerkt.

Kind-kat-liefde
verbind je met hun ziel
Jullie kunnen kiezen om alle liefde die je kunt koesteren te ontvangen, want dat is de grootste uitdaging als het om Onvoorwaardelijke Liefde gaat. Voorwaardelijke liefde zorgt ervoor dat je deuren sluit om liefde van veel mensen te ontvangen.
Veel van jullie overtuigingen en van je energie al veranderen terwijl jullie voort gaan met je ontwikkeling. Jullie zullen ook merken dat dit een van de dingen is die je liefdevol opnieuw zult ontwerpen, want de voorwaardelijke liefdes op Aarde hebben een prachtige smaak.
Hoe meer je van die onvoorwaardelijke dingen kunt vinden, des te meer zullen jullie de energie van Thuis in je eigen leven en je relaties integreren. Dat is liefde, waar een ieder van jullie op deze planeet op gedijt, de Onvoorwaardelijke Liefde van Thuis.
Wij weten wie jullie zijn. We hebben alles gezien wat jullie verbergen en onze liefde voor jullie gaat je begrip te boven. Jullie zijn een deel van ons.
Er is geen afscheiding. Jullie hebben alleen maar met dualiteit gewerkt en met de Sluier die jullie ontwierpen om te voorkomen dat jullie je dit herinneren.
Geliefden het hart ontwaakt uit de droom voordat het verstand dat doet. Jullie keuzes moeten nu zowel uit het hart als uit het verstand voortkomen. Je moet minstens input hebben vanuit je hart, anders blijf je nog heel lang voortsudderen.
We hebben dit steeds weer zien gebeuren. Jullie kunnen je doelen bereiken, dat is geen probleem, maar kunnen jullie de liefde van Thuis ontvangen?
Daar gaat het om, en wij dagen jullie uit dit dagelijks te beoefenen.
Geliefden, wij zouden bij jullie willen zijn, jullie aan te raken, je elke dag te begeleiden en je te tonen waar we over praten. Maar in feite leren jullie veel beter dan wij jullie zouden kunnen leren. Door met jullie te praten verlagen wij eigenlijk onze energie.
Er zijn frequentionele gaten tussen de Sluier, die een deel van de reden zijn waarom zelfs onze berichten die via de Hoeder komen onvolmaakt moeten zijn om ze te beluisteren. Ontdek die imperfecties en omarm ze. Houd er van! Aanschouw die imperfectie en besef dat het jullie smaak is. Jullie denken dat imperfecties hetzelfde zijn als fouten. Jullie zeggen: “Oh nee, wij maken geen fouten. We kennen geen imperfecties.” Geliefden, jullie schoonheid ligt in je imperfecties.

De imperfecties liefhebben. 

Het was niet zo lang geleden dat mensen leerden diamanten te maken. Jullie kunnen dat in een laboratorium al voor elkaar krijgen. De diamanten die jullie hier creëren werken en worden, meestal voor industriële doelen, goed benut.
Maar er was altijd de angst dat je die diamanten zou pakken en ze als juwelen zou gebruiken. Er was daar zoveel zorg over dat de meeste natuurlijke diamanten nu gegraveerd zijn om ze te onderscheiden van de kunst diamanten. Het interessante hiervan is dat de door mensen geproduceerde diamanten het nooit zullen redden op de publieke markt, omdat ze perfect zijn.
Ze hebben geen insluitingen, waardoor het licht doorheen schijnt als door glas.
Ze schitteren niet als natuurlijke diamanten, omdat er geen imperfecties zijn. Dat geldt ook voor jullie. Jullie onvolmaaktheden zijn jullie schoonheid, toch hebben jullie ze voorheen beschouwd als iets dat fout is.
Neem ze in eigendom, want het is jullie gave. Vind een manier om je onvolmaaktheden te uiten. Koester ze als jullie ware lichtbadges die je op Aarde hebt verdiend.
De keus is aan jullie.
God Ray
Laat ons bijvoorbeeld zeggen dat je een imago probleem hebt omdat je neus iets langer is dan van de meeste mensen.
Elke keer dat je in de spiegel kijkt zeg je: “Oh, ik zou succesvol zijn als ik niet zo’n neus had.” Jullie haten een deel van je lichaam, en daarom vragen jullie je telkens af wat je er aan zou kunnen doen.
Je kunt ofwel chirurgie laten doen om je neus te veranderen, of je kunt kiezen er trots op te zijn en de wereld recht aan te kijken. Wees loyaal tegenover je zelf en je neus en wees niet verrast als spoedig anderen net zo’n neus als jij willen hebben.
Dit is al vaak gebeurd met jullie beroemde acteurs. Wanneer sommige acteurs beroemd zijn geworden, willen anderen plotseling hun lichaam veranderen om meer op hen te lijken.
Wij kunnen jullie zeggen dat die acteurs dachten dat er iets fout was aan hun lichaam, maar ze maakten het eigen, ze werden het. Ze brachten Onvoorwaardelijke Liefde tot expressie en plotseling resoneerden wij allemaal met ze.
Iedereen liep hetzelfde pad, iedereen begreep de connecties. Hoe mooi wij echt zijn, ligt besloten in jullie imperfecties, en als jullie de voorwaarden van je liefde loslaten, zullen jullie het zien. Maak het je eigen. Wandel in trots, want jullie gloeien met het licht van Thuis. Wij hebben jullie dat licht niet gegeven; jullie hebben je harten geopend en het in je zelf binnen gebracht.
Wees er trots op en besef dat jullie, telkens als jullie iemand in de ogen kijken, je een verschil maakt omdat je ze bezield met een prachtig licht van Thuis. Doe dat bewust en geniet van elke stap op dit pad. Jullie bouwen een nieuwe Aarde, stap voor stap, hart voor hart.
Jullie stappen in een totaal nieuwe omgeving.
Jullie fysieke lichamen en de Aarde passen zich aan om beter geautoriseerde mensen te schragen. Jullie redden het en wij zijn ongelooflijk trots op jullie. Jullie reikten voorbij de Sluier, voorbij je eigen begrip omtrent je zelf, en jullie durfden de Sluier af te doen om te zien wie je werkelijk bent.
Koester dat. Wees er trots op en weet dat jullie van het Licht van Thuis zijn. Met de grootste eer vragen wij jullie elkaar elke seconde met respect te bejegenen. Voed elkaar en houd de deur open wanneer je maar kunt, en speel het Spel fijn samen terwijl jullie deze nieuwe wereld bouwen.
Espavo.
De groep

Vertaald door ArjunA – www.assayya.com

5 REACTIES

 1. Trialiteit is ook de zaaien van drie kanten bekijken, de een, de andere kant en vanuit d ziel…

  Mooie reis iedereen, 22 september klapt eindelijk het systeem!

  Liefs, Jaco

  • @rob,

   Dualiteit kan 2 richtingen op, dus bv: links en rechts. hoog en laag, zwart en wit enz.

   Trialiteit is de middenweg. Dus beide is goed. Je kiest geen kant meer. Dus je bent neutraal. Links is goed en rechts is goed, naar boven is goed, naar beneden is goed enz. je kiest geen kant meer zeg maar. Alle kanten(richtingen/keuzes) zijn goed. Dit maakt ook dat je multidimensionaal word en meerdere ervaringen tegelijk kan hebben. Hoop je hier wat duidelijkheid mee te hebben gegeven,

   liefs sabine

 2. Mooi, maar omarm liefde in deze drievuldigheid. Zij is de goddelijke graal, de verloren moeder. Omarm ze diep in jullie, zodat jullie jullie eindelijk kunnen gronden in natuurlijke beweging van vier. XxxxxX

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in