stralen als een ster

Door Carla Zeegers – zielekind.nl

OVER DE EERBIED

Gij moet het eenzaam laten, het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken.
Dit eerstelings bewegen, van leven binnen leven
vermijd het te genaken.
Laat het stil zijn in zijn waarde,
zaad in de donkere aarde; zaad in de donkere aarde.
En het zal groen ontwaken.

Ida Gerhardt (1905-1997)

Dit wonderschone en prachtige gedicht ontroert mij steeds opnieuw. Dit mooie beeld geeft liefdevol aan hoe we de essentie van de kinderziel geboren kunnen laten worden.
Het geeft prachtig weer hoe we de diepste kern, het wezenlijke, kunnen ontdekken. Hoe we die kern kunnen laten ontwikkelen zoals het bedoeld is.

De gedichtregels heb ik hier vertaald naar het mensenkind. Immers in de eerste levensfase wordt de basis, het fundament, gelegd waar het ‘huis’ het verdere leven op gebouwd wordt.

Gij moet het eenzaam laten, het zaad dat ligt te slapen

Dit vertelt ons dat alles nog in ruste is. Daar kan, in stilte en onzichtbaar, gebeuren wat er moet gebeuren. Het doel is het proces zelf en dat is niet resultaatgericht.

Dat al kiem gaat maken.

Daar diep vanbinnen wordt van alles opgestart. Er speelt zich van alles af. Allerlei processen sluimeren en die moeten we hun eigen gang laten gaan. Het proces vraagt geen inmenging. Maar juist in die rust kan het slapende wakker worden en zo van binnenuit ontkiemen. Wij hoeven niets te DOEN. Dat ‘doen’ smoort de kiem in de kern. De verbinding met zichzelf kan dan niet ontstaan. Door dit te laten zijn, bevorderen we dat een appelboom de mooie appels krijgt en geen peren, of dat Lara geen Suzan wordt. We willen immers mooie appels aan een appelboom en geen peren en een Lara moet geen Suzan worden.

Dit eerstelings bewegen, van leven binnen leven

Het allereerste leven gebeurt in de diepte en is onzichtbaar. Maar er gebeurt wel degelijk iets, ook al zien we dat niet aan de buitenkant. Zo zien we de pasgeborene in de wieg liggen, maar hebben geen idee waar het kind vanbinnen mee bezig is, waaraan gewerkt wordt. Alles verloopt op zijn eigen tijd en heeft een eigen tempo. In de kiem ligt het wezenlijke, de blauwdruk opgeslagen.
( En dan….als er iets zichtbaar wordt, mogen wij ons verwonderen en bewust zijn dat daaraan al heel wat vooraf gegaan is.)

Vermijd het te genaken.

Ingrijpen om te versnellen is een proces van buiten naar binnen. maar we hoeven niets te DOEN. Alles gaat in eigen tempo, en moet eerst wortel schieten. Zo kan bv. het kind niet eerder leren lopen dan wanneer alles aanwezig is. Zowel op mentaal, fysiek en emotioneel niveau. Spieren en skills zijn voor het lopen nodig en moeten wakker worden om die eerste stapjes te zetten. Gaan we dat vervroegen en pushen dan ontstaat er een fysieke vervorming waardoor het kind, ook letterlijk, anders in de wereld komt te ‘staan’. Laat het op zijn eigen tijd gebeuren; wacht af tot het zich aandient. We laten het slapen totdat er iets vanbinnen wakker wordt om geboren te worden. Niet activeren dus, niet iets willen bereiken, maar het proces volgen. Waarnemen, om te kijken wat er in het proces nodig is, als het zover is.

Laat het stil zijn in zijn waarde,

Dit vraagt eerbied voor wat er zich innerlijk afspeelt en doet een beroep op ons geduld. Dat vraagt een ontspannen en liefdevolle omgeving. In de ontspanning kan hetgeen wakker wordt op de eigen tijd en tempo van diep vanbinnen naar boven komen. Aan het licht komen en zich verder ontvouwen. In stilte, rust en vertrouwen. Eerst dan wordt het wezenlijke zichtbaar en kan het bedoelde in volle potentie en in volle glorie op het juiste moment en op eigen manier naar buiten komen. Er wordt van binnenuit gevoeld en gezocht naar wat er geboren wil worden en wat daarvoor nodig is. Heel langzaam, voorzichtig en vol vertrouwen zodat het wortel kan schieten, wat de basis, de verankering, is voor het verdere leven. Daardoor kan het later zijn eigen vruchten in volheid dragen en plukken.

Zaad in de donkere aarde;

Daar, diep in de aarde, is alle kennis en wijsheid van het oerprincipe, het Goddelijk plan, de blauwdruk, al aanwezig. Het hoeft alleen nog maar naar buiten te komen.

Zaad in de donkere aarde.

Laat in stilte, datgene wat er binnenin is, zijn eigen weg naar buiten vinden. Nogmaals: niet versnellen, maar wachten, ruimte geven, in rust, ontpanning en vrijheid om te ZIJN. Dan kan de essentie zich in zijn volheid en puurheid ontvouwen. Hierdoor kan het aarden. Dat geeft een stevig fundament om het leven verder op te bouwen. Dit vraagt geduld en vertrouwen van ons als begeleiders, en voor engelbewaarders is het een religieuze opdracht.
Het is bijna meditatief om te wachten op wat zich aan zal dienen en…..  dan………………… dan ineens………………….. is het er!
zo vouwen de blaadjes steeds verder open, wordt de kern verder zichtbaar, en kan de ster nog meer vanuit zijn kern, gaan stralen.

 

3 REACTIES

  1. Dank jullie wel voor jullie heldere reactie, Mary en Gordon. De eerste levensfase is zoo wezenlijk van belang!! Het gaat mij aan het hart en ik spreek uit diep doorleefde en doorvoelde ervaring en niet alleen als ouder/kind-welzIJNscoach Op dit moment gaat er veel aandacht uit naar het bestuderen en oplossingen zoeken voor de problematiek op latere leeftijd. Maar het vraagt om meer, veel meer. Het vraagt om verdiepte aandacht voor de zielebeleving van de jongste kinderen. Daar immers, worden de eerste impulsen gelegd voor de mogelijke problematiek later. Bovendien , door de kinderen hun eigen ziel te laten spreken zal de Nieuwe Wereld er mooier uit gaan zien. Dit vraagt ook reflectie van ons, als ouders en begeleiders. maar durven en willen we ons daar echt in verdiepen??
    Ik voel de behoefte om daar zeker nog menig keer uitgebreider op terug te komen. Ik denk als eerste even aan bv. fysieke ontwikkeling m.b.t. cognitieve impulsen of de emotionele ontwikkeling, mogen emoties er zijn. Wat betekent een 'lastig kind'. Wat zijn de gevolgen m.b.t. het zelfstanding en creatief handelen, de verantwoordelijkheid daar dan voor te kunnen nemen en niet de ander de schuld te geven. Dit kan inzicht geven in de benadering van deze 0-67 jarigen, maar ook in je eigen manier van leven. Een prachtige spiegel krijg je dan zomaar aangereikt.
    Ik hoor ook graag waar jullie behoefte zou liggen. hartelijk groet van de schrijfster. Carla

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in