DELEN
healing-trees-light

Een dringende boodschap, die de wereld in wil, gedeeld wil worden:
x

Stuur Licht en Liefde!

2012 © Petra Maartense

x

petra-maartense
Petra Maartense

 

Stuur Licht en Liefde naar elke situatie die pijnlijk is, die moeilijk te begrijpen is, naar mensen die het moeilijk hebben, naar situaties waar je bang voor bent of je zorgen over maakt. Stuur Licht en Liefde naar die delen van de wereld, waar strijd, oorlog, ellende, onderdrukking, armoede of rampen zijn. Stuur Licht en Liefde naar Moeder Aarde, haar prachtige natuur, die het zwaar te verduren heeft, naar bedreigde diersoorten, bossen, vervuilde meren en bossen. Maar vergeet niet ook jezelf en je naasten, je eigen situatie, je relaties, je verleden en je angsten in het licht te zetten. Maak er een gewoonte van vanuit je hart te kijken, met ogen van Liefde, naar alles wat je waarneemt.

Helpt dat? Ja, dat hélpt! Het is het beste wat we op elk moment kunnen doen. Alles is een eenheid en wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, is daarom niet los te zien van onszelf. Als wij ergens iets zien wat naar onze maatstaven ‘niet deugt’ wijzen wij iets af zonder te beseffen dat alles een geheel is, waar wij onderdeel van zijn. We plaatsen het buiten onszelf en zien het als ‘afgescheiden’. Het gaat er zeker niet om dat we ons overal schuldig over moeten voelen, maar door situaties buiten onszelf te veroordelen of anderen te beschuldigen, vergroten we de conflicten en verergeren we de problemen. Ons mede-verantwoordelijk gedragen en voelen voor elkaar, voor de wereld, voor het milieu betekent: positieve energie sturen, licht en liefde, focussen op oplossingen, bijdragen aan verlichting.

Een interessant aspect van ‘de Eenheid’ is dat wat ver weg lijkt, buiten ons, van een ander, helemaal niet los gezien kan worden van onszelf, want ook in ons aanwezig is. Kun je je ontzettend opwinden over onrecht en onderdrukking in de wereld? In hoeverre zit je zelf nog gevangen in machtsstructuren, voel je je onmachtig en overheerst? Het vergt lef om in de spiegels te kijken, die het leven je biedt. Maar als je ernaar kijkt zonder enig oordeel, gewoon waarneemt, dan ga je ontdekken dat het nuttig is de pijn of de boosheid in jezelf te helen, voor je tekeer gaat tegen of over anderen.
Het is bijvoorbeeld heel nuttig om te ontdekken hoe je zelf – vanuit angst – bepaalde zaken en misschien ook mensen onder controle probeert te houden, probeert te beheersen, geen ruimte en vrijheid geeft. Niks staat los van elkaar. Alles wat in jezelf geheeld wordt, heeft ook effect op het grotere geheel. Vandaar de uitdaging om ons zoveel mogelijk te richten op Licht en Liefde, om te leven vanuit ons hart.

healing-trees-lightHoe doe je dat, licht en liefde sturen? Dat kan op verschillende manieren. Zoek de methode, die voor jou het beste werkt, waar je jezelf het lekkerste bij voelt. Je kunt er – meditatief – voor gaan zitten en het je inbeelden hoe er licht stroomt. Je kunt het bedenken. Je kunt het vormgeven, zoals het voor jou het makkelijkst is. Het gaat puur om de intentie, niet zozeer om de vorm of de ‘kunstjes’ eromheen. Veel mensen bidden, dat is een waardevolle en krachtige methode. Hoe je het ook aanpakt, in wezen verbind je je met het Al, je hogere Zelf, het Goddelijke.

Je vraagt aan het Goddelijke, de bron, de kosmos of aan de engelen of zij hun liefde, kracht en hulp willen sturen naar een bepaalde situatie en het gebeurt. Let wel: De uitkomst is nooit aan ons. Wees niet resultaat-belust! Vertrouw. Het doet altijd goed, het kan geen kwaad. Maar wat ‘de weg’ is of wat ‘de uitkomst’ moet zijn, daar gaan wij mensen niet over. Er is een grotere kracht werkzaam. Via onze intentie kunnen we daar richting aan geven.

Zo werkt het ook met healing. We vragen verlichting voor pijn, herstel van het evenwicht – in het lichaam bijvoorbeeld, we vragen genezing van oud zeer, emotionele verwondingen. We kunnen om inzichten vragen, om hulp vragen en we kunnen vragen om mensen en situaties in het licht te zetten. Het is onze intentie die telt en ons vertrouwen, dat het kracht geeft. Licht en Liefde sturen, healing, bidden, mediteren, intenties, het is allemaal samenwerking met ‘de Divine’, de Goddelijke kracht. De Goddelijke kracht in onszelf, in samenwerking met het geheel. Daar gaat het allemaal om, op die manier herontdekken we het Goddelijke in onszelf en kunnen we instrument zijn van deze energie: Licht en Liefde.

Wij worden allemaal uitgenodigd lichtwerkers te zijn, licht te brengen op aarde. Wij kunnen en mogen allemaal een kanaal zijn voor deze helende energiestroom. Hoe meer hoe beter! Dat is natuurlijk niet voor iedereen even gemakkelijk, zeker niet voor mensen die in een zeer vijandige omgeving verkeren, die ernstig beschadigd zijn en daardoor vol pijn en strijd zitten. Innerlijke vrede en harmonie is voor iedereen uiteindelijk bereikbaar, mits je het toestaat en er expliciet om vraagt!

We kunnen iedereen een warm hart toedragen, zelfs onze grootste vijanden. Onder meer door onszelf te helen, door te verzachten en door ons eigen hart te helen en open te stellen. Vertrouw je op de kracht van het Licht en de Liefde, op het Goddelijke, dan kan er alleen maar verbetering optreden in de situatie. Voor jezelf en voor de ander.

Hoe kun je je hart helen?
walkingVraag het! Vraag hulp en het zal komen. Verzacht. Verzacht ook in je gedachten, laat je boosheid en verdriet er zijn, het mag er zijn, maar het hoeft niet te blijven. Laat het er zijn en laat het los. Er zijn vele methoden voor, vraag of dat op jouw pad komt wat jou zal helpen. Vraag genezing voor jezelf. Als je de intentie hebt om vanuit je (geheelde) hart te leven, stroomt alles naar je toe om je daarin te versterken. Hoe meer je ‘in het licht’ kunt blijven, vanuit je hart aanwezig bent, hoe makkelijker en sneller het gaat. We hoeven geen heilige te zijn, we hoeven niet alles zelf te doen, erkennen dat iets moeilijk is of pijn doet en vragen om verlichting is geen schande. Dat is precies het inzicht dat je nodig hebt om het leven optimaal te leven en uiteindelijk in vrede en vreugde te leven.

Een voorbeeld: Stel je bent verbitterd, want je voelt je benadeeld. Je voelt tekort. Tekort aan liefde, tekort aan financiën, tekort aan waardering, tekort aan aandacht. Omschrijf wat je voelt en erken het. Erken het zonder meteen te handelen of te oordelen. Zie het. En ga dan vragen om hulp, om inzichten, geef het bij wijze van spreken uit handen aan ‘de Divine’, het Goddelijke of dat wat voor jou persoonlijk ‘het hogere’ is. Dat kan je eigen ziel zijn, je hogere zelf, dat kunnen engelen zijn, het kan de kosmos zijn, het kan God zijn, Jezus, Maria… Het is allemaal goed!

Als je de eerste tekenen begint te herkennen van de hulp die op je pad komt, zal je vertrouwen vanzelf groeien. Dit is in feite ‘het geheim’, jouw persoonlijke relatie met het Goddelijke, de Divine. Je kunt het je voorstellen als je (onzichtbare) beste vriend, die altijd aan je zijde is en jou alleen maar wil helpen. Het is aan ons om daarvoor open te staan. Vergeet daarbij vooral alle religieuze ballast, die je in je leven kunt hebben opgelopen, laat alle regeltjes van de kerk buiten beschouwing, creëer gewoon je eigen vorm van ‘Divine’, dat wat voor jou het beste werkt!

Hoe sterker onze verbondenheid met de ‘Divine’ is, hoe meer we in onszelf ‘opruimen’, hoe krachtiger onze energie zal zijn, onze intentie. Ons Licht en onze Liefde.
Nog een voorbeeld: Je hebt een probleem met iemand en je wilt dat graag oplossen, maar je bent heel boos of heel verdrietig. Dus Licht en Liefde sturen is een beetje teveel gevraagd. Op dat moment kan je ‘de Divine’ vragen deze persoon in het Goddelijke licht te zetten, om Liefde en Licht te sturen naar de situatie. Je zult er zelf baat bij hebben en die andere persoon ook. Altijd!

‘Don’t be attached’ ofwel: klamp je niet vast aan een probleem of aan een situatie of aan je boosheid en je oordeel erover. Juist het vasthouden, het vastzitten in bepaalde gedachtenpatronen en het per sé willen of een bepaalde uitkomst nastreven, maakt Goddelijke interventie moeilijk, zo niet onmogelijk. Je zult los moeten laten voordat het zichzelf kan gaan regelen.

Dat is geen onverschilligheid, je hoeft je ook niet schuldig te voelen omdat je juist het gevoel hebt dat je wel iets ‘moet’ doen, nee, het is wijsheid. Wijsheid en vertrouwen. Geef het ruimte, laat het los. Vraag elk moment wat je maar wilt vragen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn om je aandacht op andere zaken te richten of dat je geholpen wordt met loslaten. Alles wat het hogere in jouzelf (en in de ander!) dient, zal je goed doen en zal altijd snel ondersteund worden. Maar het is aan jezelf om die keuze te maken en het te vragen!

Zo zijn we bij allerlei persoonlijke situaties uitgekomen, terwijl er zoveel ellende op de wereld is te transformeren. Op een van mijn vorige artikelen barstte iemand in woede uit dat wij als mens verantwoordelijk waren voor uitbuiting, armoede, ongelijkheid, dat er juist heel veel moest gebeuren en wij toch niet zomaar op onze lauweren konden rusten. We moesten iets doen! In feite roept deze persoon (en hij is natuurlijk niet de enige) om nog meer strijd, strijd tegen al het onrecht. Maar wat doe je met strijd? Niks anders dan de tegenstellingen bevestigen, benadrukken, vergroten en het negatieve steeds negatiever maken en dus ook sterk aanwezig laten zijn. Je voedt het in feite met je kracht en de energie van je boosheid en frustratie. Richt de aandacht op positieve ontwikkelingen, op de lichtpuntjes, op de oplossingen, weet dat uiteindelijk alles zich naar het licht toe beweegt.lotusblad

Alles is energie. Alle aandacht die je ergens op richt is energie. Dat kan positieve energie zijn, die het donker wat lichter maakt en dat kan zware negatieve energie zijn en al lijk je met je strijd nog zoveel gelijk te hebben, je doet exact hetzelfde: strijden. Dat is geen Eenheid creëren, dat is de strijd in stand houden. Kijk eens eerlijk naar je eigen gevoel van machteloosheid en frustratie. Waar komen die gevoelens vandaan? Wat in jou mag er nog geheeld worden? Wat in jou leeft nog in pijn? Waarom heb je zo’n behoefte aan strijd? Waarom plaats je het buiten jezelf?

Velen van ons weten niet dat en hoe je alles ‘van binnenuit’ kunt oplossen. Door het in te zien, allereerst. Door het te erkennen, te voelen en door het los te laten. Door van jezelf te houden, door Goddelijke hulp te vragen. Door jezelf niet te verzetten tegen dat wat Liefde en Licht is. Ik weet het, dat is makkelijk gezegd. Iedereen zal voor zichzelf die weg moeten vinden.

Maar je bereidheid is wat telt. Als je bereid bent ernaar te kijken en de wens hebt vrede en vreugde in jezelf te bereiken, dan strekt het pad zich voor je uit dat leidt naar een leven in harmonie, gezondheid, vreugde. Licht en Liefde. Je kunt het voor jezelf ook vragen en aanwezig laten zijn. In wezen zijn wij namelijk Licht en Liefde. Iedereen, vergeet dat niet!

Daarom is het ook van belang het beste in de ander te zien en daarmee te stimuleren. Voed een ander (en jezelf) niet in het slachtofferschap, in afhankelijkheid. Je hoeft daar niet in mee te gaan. Wijs een ander liever op z’n eigen kracht en mogelijkheden. Want iedereen heeft die kracht in zich en kan de keuze maken te leven in vreugde in plaats van in lijden. Het lijden doen we onszelf aan, totdat we het zien en begrijpen. De makkelijkste weg is voor jezelf een beslissing nemen, de keuze maken: Ik wil leven in Licht en Liefde, in Vreugde. Ik wil zijn wie ik werkelijk ben!

Wij kunnen een verschil maken.
Door uit de verharding – al die scherpe veroordelingen – te stappen, en te verzachten. Verzachten (ook van je gedachten) is de weg naar het hart. Als je voor jezelf op moet komen, wat natuurlijk ook erg belangrijk is, doe het dan met liefde voor jezelf en met mildheid naar anderen. Vraag er hulp bij als dat je moeilijk valt. Probeer vanuit je hart te leven en je eigen pijn los te laten.

Reageer niet vanuit woede en pijn. Laat die eerst los en reageer daarna vanuit vertrouwen. Vanuit het vertrouwen dat je gesteund wordt en dat er altijd oplossingen zijn. Dan pas wordt alles makkelijker; het zal een gewoonte worden. Je gaat meer en meer vanuit je hart leven. Vanuit je hart zul je automatisch Licht en Liefde uitstralen, alles zal makkelijker zijn, je hoeft niet meer te vechten.zand

Blijf zelf in het Licht. Stel het je voor hoe je het licht om je heen hebt of roept, hoe de helende energie je hart instroomt, weet dat je hart jouw verbinding is met het Goddelijke. Stel je open voor die verbinding. En hou jezelf gehuld in de Liefde en het Licht. Vermijd zoveel mogelijk te vervallen in negativiteit, in oordelen, in boze woorden en gedachten. Er is al genoeg ellende en vervuiling op deze wereld. Laten we het niet erger maken. Laten we gezamenlijk het netwerk van Licht en Liefde dat er is versterken en blijven aanvullen. Licht en Liefde sturen is altijd goed. In de eerste plaats voor jezelf!

Love and Light,

Petra Maartense

 

Happy View

Bijgevoegd een meditatie voor Syrië (geleid door Inge De Smedt) maar niet alleen voor Syrië, zoals je zult horen in de begeleidende tekst. Voor alle donkere plekken op de wereld. Het tweede deel is een vervolg op deze meditatie, we stellen een aantal vragen aan ‘de lichtwezens’ over het sturen van licht en de betekenis ervan voor onszelf.

Meditatie op YouTube: stuur Licht naar Syrië
x x
PS.: Op zaterdagmiddag 18 augustus organiseren we een Lichtmeditatie & healingsbijeenkomst in het Panbos, tussen De Bilt en Bosch en Duin. Wil je er ook bij zijn? Mail ons dan – happy.view@xs4all.nl – voor meer informatie! We zien je graag! Van harte welkom,

3 REACTIES

 1. Bedankt hoor Petra, heel mooi en voor mij een handvat , Ik ben het niet met Walter eens, dit is een ontzettend positieve stukje om te onthouden , heel mooi en ik kan alleen het alleen maar opvolgen , bedankt hoor ik kan alleen maar zeggen veel lichten liefde Petra , liefs Jannie

 2. Hallo Petra

  Via de webpagina aan Khalil gewijd, over kinderen kwam ik plotseling op deze pagina, ik vind je een prachtig pleidooi houden over Licht en Liefde zenden naar duistere plekken op aarde! Maar ik vind dat je daarmee de paarden achter de kar spant!
  Dag en nacht vormen namelijk één geheel, je kan wel “kunst”licht naar het duister sturen, maar dat is verloren energie! Ik heb al eens geopperd dat de dag meer bied, dan de mens vermag en dan doel ik op het zonlicht!

  De zon biedt ons via mineralen, planten en dieren, menselijk leven op aarde! Via het zonlicht komt de mens tot Glorie en wat doet hij? Ik kan de pagina van Gibran Kahlil niet zo gauw weer terug vinden, dan had ik het hem kunnen laten vertellen!

  Kinderen van gisteren graven hun eigen graf en kinderen van morgen worden vanuit de kosmosch ons toe geworpen om deel te nemen aan het leven op aarde! Dit vanuit een levensgevoel, ze begraven zich niet in grotten maar springen van bergtoppen! In wezen raakt het zonlicht eerst de bergtoppen, het eerste, zuivere licht raakt op die plek de aarde! Het maakt daar stof van de bergrots los, met behulp van de nacht en het kunstlicht van de maan. Wat een zéér koud licht is, het ontneemt veel wezens op aarde het leven!.

  Ik bewonder Khalil omdat hij de dilemma’s van de mens op een indringende wijze beschrijft! Het heeft een begin en een einde, daartussen plaatst hij, sociale en a-sociale gebeurtenissen gedurende zijn leven! Nicolay Berdjajev beschrijft ons leven nog indringender! Namelijk in zijn boek: De mens en zijn machine!

  Een Haarlemse dominee sprak een paar jaar geleden deze column uit! Door de eeuwen loopt ‘n draad die van vrouwen naar vrouwen gaat, veel verloren iets gewonnen, alles is in deze daad gesponnen, waar we in het leven ook gaan, deze draad leidt ons bestaan!

  Ik ben het wel met deze Dominee eens, immers ‘n kind wordt geworpen in de schoot van ‘n vrouw, zij blijft kinderen inwijden in het leven op aarde! Onbewust doet ze dat al negen maanden voordat het kind daadwerkelijk het zonlicht kan zien, daarna past ze het kind aan, aan de normen en waarden van haar omgeving!

  Alles is één schrijf je, dat onderschrijf ik, maar niet in tijd! Alleen maar in het levenslicht wat de gehele kosmosch omvat, het bezig zijn op aarde om licht te zenden, waar volgens onze normen duister heerst, is een arrogante uitspraak voor ‘n vrouw! Ik zou willen opperen zend meer licht naar het nog ongeboren kind op aarde, waar ook op aarde aanwezig. Vrouw wordt bewust van je onbewuste leven in je baarmoeder! Onderwerp het niet aan aardse slavernij! Laat men de toren van Babylon niet afbouwen!

  Besef in je binnenste dat we nog steeds parasieten zijn van het prille babybewustzijn! De vrouw heeft de vlucht uit Egypte, noch de daad van Herodus goed in haar binnenste laten doordringen! We hebben er nu abortus voor in de plaats gezet!

  Tot zover mijn licht om het levenslicht te ontwaren!
  Groetjes Walter

 3. ”Dit is in feite ‘het geheim’, jouw persoonlijke relatie met het Goddelijke, de Divine. Je kunt het je voorstellen als je (onzichtbare) beste vriend, die altijd aan je zijde is en jou alleen maar wil helpen. ”

  Heel erg mooi 🙂 zo voelt het voor mij ook altijd.

  Liefs Anne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in