nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

2018, ze pakt je al vanaf de eerste nacht mee in haar zog. Met een volle supermaan in de nacht van 1 op 2 januari om 3:25u verrijkt ze je met haar kosmische energie. Maar bovenop deze superpower komt er nog een volle, en wel een blauwe, maan op 31 januari. Dus we hebben 2 volle manen in januari waarvan die op 2 januari een supermaan is en deze op 31 januari een zogenaamde blauwe maan. De blauwe maan komt enkel voor als er 2x een volle maan is in 1 maand. De energie van de blauwe maan is de energie van herkansing of herbevestiging, van een uitzonderlijke kans. Al bij al belooft het een unieke beleving te worden in 2018!

Heel benieuwd wat de kosmos zo graag in de verf zet voor 2018?

Wat wil deze maan met volle kracht belichten?

Om maar direct met de deur in huis te vallen.. ..VOELEN ..VOELEN.. Deze maan of jaarvrouwe 2018, wil dat je gevoel de trigger is die alles in beweging brengt. De tekening laat dit mooi zien. De focus ligt op de maan die helemaal alleen staat en als het ware alles onder haar aanstuurt.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Lieve mensen, van kindsbeen af leerde je om NIET meer te voelen, om je af te sluiten van jezelf, om in je hoofd te gaan wonen in plaats van in je lichaam te leven. Verlichting, vernieuwing kan enkel als jij je gevoel weer als basis en leidraad wil accepteren.

Het begin van iets zet altijd de toon van het geheel. Ook deze maan is een duidelijke toonzetter voor 2018. Ze staat in Kreeft op de cups (start) van het 9de huis. Kreeft gaat over emoties, thuiskomen, durven voelen. De Kreeft energie is ook de consolidatie en laatste fase van de eerste fase van de materiële opbouw. Kan je het nog een beetje volgen? De levenscyclus kent 3 fases met 4 opbouwpunten. Ram / Stier / Tweeling / Kreeft is de eerste fase. Kreeft is de afsluiting van de eerste fase van materialisatie in de materie. Jaja, een mond vol, maar herlees het eens en je zal snel mee zijn met de draad van het ‘verhaal’ ;-).

In Ram ontkiem je; in Stier wortel je; in Tweelingen groei je en in Kreeft ben je vruchtbaar vanuit je kleine ikje. In Kreeft zet je vast wat voor jou werkt, een soort van eerste afbakening van je persoonlijkheid van waaruit jij je verdere leven gaat leiden. Dat waar jij je mee veréénzelvigt. Bijvoorbeeld: ik ben coach, ik ben healer, ik ben nietsnut, ik ben… het ‘ik ben’ en de leugentjes voor bestwil die je gebruikt om dit pantser (Kreeft heeft een pantser) in stand te houden.

De laatste jaren waren als een ploegijzer die de ondergrond omploegde. Er was collectief en persoonlijk onrust en chaos, waardoor je alles in vraag kon stellen. Nu in Kreeft heb jij voor jou uitgemaakt hoe jij de wereld ziet en ga jij vanuit deze bodem jezelf proberen vruchtbaar te maken. Je hebt je ‘gewapend’ met ideeën over alles, waarbinnen jij je verschanst. Als het ware je pantser (thuis) van waaruit jij je verder zal ontwikkelen. Kreeft heeft alles met voelen en thuiskomen te maken, want je kan pas spreken van een thuis als je je ergens goed voelt. Ik herinner me nog heel goed die fase van mijn eerste eigen plek. Weg vanonder vader en moeders vleugels, de eerste maal van het dragen van mijn eigen verantwoordelijkheid, huis en relatie. Zalig was dat. Dat is ook de energie van de Kreeft. Pas wanneer we instaan voor ons eigen nest, kunnen we eindelijk ons eigen ding doen (vruchtbaar worden).

De lading of thematiek van 2018 zal het gaan over bezieling, jezelf van daaruit manifest maken, emoties toelaten en thuiskomen in jezelf en in relaties. Er komt ook een anders leren kijken naar samen-zijn en naar wat veiligheid voor jou betekent. Ook het diepe verlangen naar die juiste match (tweelingziel) kan versterkt naar voor treden. De volle maan staat opposiet de zwarte maan, dus je diepste innerlijke drijfveren zullen van zich laten horen/voelen. Maskers vallen weer een stukje af ten voordele van je authentieke zelf.

Wat geeft jou echt een gevoel van vervulling

Ceres (vervulling) is conjunct het MC (carrière/status) dus jij je zal je bewust worden van wat jij echt nodig hebt om je gevoed en vervuld te voelen. MC is hoe jij jezelf zichtbaar maakt. De mensen die momenteel nog een job doen voor het geld of omdat je ouders die goed voor je vonden, zullen heel wat katjes te geselen krijgen. Het gevoel van leegte zal versterkt worden, opdat jij eindelijk zal durven kiezen voor jezelf, je gaven en kunnen. Vanaf 2018 zal je ziel hard proberen om je in contact te brengen, je te laten voelen wat wel je ding is, waarmee jij je vervuld voelt. Bijvoorbeeld: ik ben coach & healer en ik ben dat echt in hart en nieren, als ik me daarmee bezig houd, dan voel ik me vervuld. Het schenkt me vreugde, dus ga ik automatisch vreugde weer uitstralen. Vreugde is leven en zo versterkt en vernieuwt het leven zich.

Iedereen heeft zijn eigen ding dat 100% bij hem/haar past. Ga je ermee aan de slag, dan zal je vanzelf succesvol zijn. Je kan het niet zoeken, je ontdekt het pas als jij ja zegt tegen jezelf. Zolang je zoekt, ben je buiten jezelf en loop je verder weg van jezelf. Blijf je echter dicht bij jezelf, dankzij het vertrouwen en de wetenschap dat alles ALTIJD juist en volmaakt is, dan kan jij genieten van wat je doet. Dit in de wetenschap dat elke stap je dichter brengt bij je ware zelf. Ik heb 44 jaar nodig gehad om zo ‘slim’ te worden. Hardnekkig en als een gek heb ik lang verwoed gezocht naar de meerwaarde die ik kon zijn voor de wereld. Echter, hoe meer ik zocht, hoe minder ik vond en hoe meer ik gek kwam van het idee dat ik faalde. Het moment dat ik eindelijk gewoon accepteerde dat ik was wie en wat ik was, kwam ik thuis. En toen gingen de deuren vanzelf open. Ik was op, zat letterlijk op mijn tandvlees, overleefde puur op wilskracht en het moment dat ik opgaf, kon ik beginnen leven en voelen. Zolang je vecht, is dit simpel feit zo moeilijk om te snappen. Onthou dat zolang je probeert en ‘moet’, je aan het vechten bent in plaats van aan het leven en genieten. Wanneer je ‘bent’, spontaan en alert vaar je mee op de stroom van het leven en alles gaat vlot. Vervulling ontdek je eerst wanneer je uit de weerstand blijft en je jezelf en het leven accepteert en als uitgangspunt gebruikt. Je laat je letterlijk vullen door wat aanwezig is en van daaruit geef jij vorm op jouw eigen unieke wijze.

Maan gaat het 9de huis binnen

De Maan staat aan cusp (start) van het 9de huis en gaat volle bak voor ‘de zin van het leven’. Ja, inderdaad, tijd voor zingeving! Wat is waardevol voor jou, wat is belangrijk voor jou? Geld en overleven of vreugde en beleven? De angst en het overleven optillen naar vreugde en (be)leven. Hier vorm je je ervaringen en kennis om tot wijsheid. En wijsheid is uniek voor elke mens.

In Kreeft zal je flitsen van inzicht krijgen door herinneringen uit het verleden die vormend en bepalend geweest zijn voor je huidig gedrag en wezen. Ook kan je je behoorlijk zelfbeschermend opstellen en het is de bedoeling dat je deze reflex op een hoger plan brengt, door te onderzoeken waarom jij denkt bescherming nodig te hebben? Ga kijken wie jij in je intieme ruimte toelaat en bekijk eens waarom, wat heb je van hen nodig. Wie in volle vertrouwen leeft, weet dat kwetsbaarheid een illusie is. Met deze maan krijg jij een inkijk in je blinde vlek, in de onderliggende pijn, ontstaan in een ver verleden vanuit een onbegrip en een onmachtig zijn om ermee om te gaan.

Nu ben je echter volwassen, heb je de teugels in eigen handen en kan jij de dingen logisch een plaats geven. Je bent te lang vastgelopen op deze zelfbescherming waardoor je eigen bloeien verstikt werd, op je zoektocht naar veiligheid en bescherming. Wees flexibeler in je omgang met mensen, soms komt er een klap aan en soms een aai, maar beide kan jij aan.

Zwarte Maan (Lilith) conjunct Venus

De Zwarte Maan is de ‘donkere’ kant van het vrouwelijke, het ontembare, die oerkracht waar de mensen bang voor worden gemaakt. Maar conjunct met Venus (schoonheid, liefde) krijg jij de kans om te ontdekken dat de ontembare kracht van liefde heel mooi is als je je voor haar openstelt. Wie er bang voor is, zal er inderdaad door overweldigd worden. In Steenbok op de cusp van het derde huis zal ze ervoor zorgen dat deze kracht een onderdeel wordt van je zelfexpressie. Je mag leren om je op je gemak te voelen met deze oerkracht. Jouw woord is scheppend, leer dat begrijpen, te accepteren en GERICHT in te zetten. Superbelangrijk voor 2018 is ADEMEN, probeer je elke dag 2x per dag bewust 5 diepe teugen na elkaar te nemen. Mensen ademen veel te oppervlakkig omdat ze zichzelf minderwaardig voelen en klein houden. Lilith is die pure kracht die neemt, die er staat, die adem is en pure manifestatie. Dat ontembare deel van jou dat altijd standhoudt, altijd terug opveert, jouw redding in deze wereld waar de ziel zolang monddood gemaakt is. Voel mensen, durf passie toe te laten (PS: passie is meer dan seks, hè!). Ik hoop dat jullie toch al ver genoeg geëvolueerd zijn om te begrijpen dat passie dat is wat je een gevoel van diepe vreugde geeft en een tomeloze energie. Het is dat wat je ogen laat stralen.

De volle maan in het 9de huis

De kracht van het 9de huis is een mannelijke energie, vervuld met optimisme en vurigheid in het zoeken naar de eigen waarheid. De bedoeling is dat jij vanaf nu jezelf de vrijheid gunt om jezelf te verrijken met inzichten en daar waar nodig bij te sturen. Het 9de huis is verbonden met Boogschutter, die uit het mierenneuken over details stapt, om aan de slag te gaan met de grote lijnen. Het 9de huis is het inzicht dat alles past in een groter geheel, samenhang, communicatie en verbinding. Jouw hoger (ge)weten. Je mag nu je kleine wereldje verruimen en je verbinden met het onbekende, om het zo bekend voor je te maken. Met deze energie kan jij ontdekken dat de reis, de ervaringen en belevingen het allerbelangrijkst zijn in het leven. Je bent hier op verkenning, op ontdekkingstocht en als jij enkel pijn en lijden ziet, zal deze focus je naar een afgesloten weg, meer nog naar een box-mind leiden. Focus jij je op het avontuur, zal dit je brengen naar wonderbaarlijke ervaringen.

Neptunus in Vissen 4de huis

Neptunus staat voor een diep respect voor het leven, naastenliefde, idealisme, religie, mystiek, kunst, occultisme.. Het is zowel een scheppende als een reproducerende energie en Neptunus staat in het meest (over)gevoelige teken: Vissen. Het is een constellatie die meestal verlichting via revolutie brengt. In het 4de huis, het huis van structuur (4 is ook het cijfer van de materie) zal ze zorgen voor een revolutie in je persoonlijke leven. Het juk van de buitenwereld wordt volledig geweerd, het borrelt van diep in jezelf omhoog en met de ontembare kracht van Lilith vindt het zeker zijn uitweg in je leven.

Het wordt een zeer persoonlijk proces, waarin je genoeg zal hebben aan jezelf en je zult ook op jezelf aangewezen worden door emoties en gevoelens. Dus je kan sterk op jezelf zijn in deze periode.

Om 2017 af te sluiten verwijs ik nog eens naar een heel vaak gehoorde ‘klacht’ / vraag van klanten: “Maar Isabelle, wanneer ga ik er eindelijk dóór zijn of wanneer ga ik eindelijk geheald zijn?” Dat is hetzelfde als direct willen doorspoelen naar het einde van de film of enkel het laatste blad lezen van een boek. Inderdaad, ik hoor het je graag denken, dat is helemaal niet leuk. Het leukste is juist het verhaal. Dus, lieve mensen, geniet van je verhaal, van je ervaringen. Healing is weer heel worden en je kan jezelf alleen maar ontdekken door dingen te beleven.

In 2018 is het toneel helemaal voor jou en ik hoop dat jij leert om te genieten van je eigen verhaal.

Het was fijn om samen met jullie te mogen groeien en ontdekken en ook in 2018 hoop ik hiermee door te kunnen gaan. Ik wens jullie heel veel plezier in 2018 en moge je je eigen waarheid ontdekken en leven.

Vorig artikelWe zijn ook wat we eten. Verbaast je dat?
Volgend artikelOpgroeien met een narcistische ouder
Isabelle Lambrecht
Isabelle Lambrecht is healer (energie overdracht vanop afstand) en life coach en zal met haar artikels bijdragen aan een evenwichtige levensbalans waarbij de emotionele en fysieke gezondheid voorop staat. Haar specialiteit is het wegnemen van emotionele en fysieke pijn door healing en door coaching op alle domeinen. Sterk aanbevolen voor mensen die lijden aan een leven dat 'vierkant' draait. Klanten feedback en meer kan je vinden op haar website www.zichtbaar.be

17 REACTIES

  • Wat een prachtig artikel, heeft gevoelsmatig ook relatie met het Présence Proces van Michael Brown, dankjewel voor de inzichten en inspiratie.

 1. Wauw.. Weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Dit is precies, wat jij nu omschrijft, wat ze me nu al 4 maanden zeggen van boven als voorbereiding voor 2018; een jaar van ontknoping. En ze zeiden precies ‘vanaf ergens begin februari ongeveer’ en na het Chinese nieuwe jaar dat mijn leven dan eigenlijk volledig veranderd. En ik voel nu sinds deze dagen eigenlijk al zoiets aankomen. En vandaag merkte ik al echt het effect, omdat mijn omgeving er voor zorgd dat ik geen controle over m’n eigen leven heeft. En vorige nacht zeiden ze precies dat het nog even zo door bleef gaan, en heb het los gelaten, en vertrouw nu op het lot weer; wat er ook gaat komen. En sinds afgelopen avond voelde ik echt die ontknoping. En zoals alles nu van boven gezegd wordt vanaf eind januari – begin februari lees ik hier allemaal terug?! Ik dacht echt ‘my belebe, he.’ En precies na dat moment kwam er alles via de chat ook nog is uit een onverwachte hoek dat ik mijn 6e zintuig naar iemand moest gebruiken voor contact te maken met iemand van boven voor een vriendin van me – haar oma. Dus ik lees verder, en precies wat ik na dat moment voelde las ik terug met het stukje ‘ontdekken.’
  Zo erg stond ik verbluft te lezen.
  Heel erg bedankt voor deze extra bevestiging. Ik wist het eigenlijk al, maar nu voel ik het niet alleen maar lees ik ook nog is hetzelfde.
  Dus heel erg bedankt
  X Siri

 2. Woww…dank je wel Isabelle. Dit had ik nou net nodig. Alsof het persoonlijk gericht was. Ik heb ineens weer veel meer zelfvertrouwen gekregen.

 3. Ik lees dit artikel met open mond van verbazing… dit is preciés hoe ik me heb gevoel en hoe ik naar het komende jaar kijk. Wat grappig. Ik dacht al, 2018 knalt er lekker in zeg! Maar dat kan kloppen dus 😉

 4. Toen ik zag dat er weer een nieuw artikel stond op nieuwetijdskind en door : Isabel. Riep ik enthousiast ‘ he Isabel heeft weer iets geschreven’ alsof ik je ken.. of in iedergeval Herkende!
  Ik vind het weer een mooi artikel! Verhelderend, inspirerend en motiverend! Ik heb er zin in!
  Dank je wel en veel goeds voor 2018!!!

 5. Heerlijk weer om zo in lijn te zijn met een artikel. 2018 beloofd een uitdaging te worden, maar wel eentje waar ik me op verheug. Ik kijk uit naar je nw/volle maan berichten. Ze geven steeds weer dat duwtje in de rug. Dank daarvoor.

  Liefs KS

  • Hallo charlotte, fijn dat je houdt van duidelijke en krachtige taal. Ik wens je dan ook een krachtig en verrijkend 2018

 6. Heerlijk, wat een prachtige en krachtige boodschap, voel me helemaal ‘wired’…;-))
  Dank weer voor je mooie boodschap, kijk er altijd naar uit…<3…

  • Wauw melissa, daar gaan we voor om ons te “wireren” en te ‘herverbinden……..ik wens je voor 2018 veel verbinding en fijne vibraties toe

 7. Isabelle,

  Ik wil jou bedanken voor je prachtige teksten hier op nieuwetijdskind.
  Elke keer als ik ze lees voel ik er zo veel verbinding mee.
  Ik wens jou ook een heel mooi, gelukkig en gezond 2018 toe.
  Wat een bijzonder nieuw jaar!

  • hallo claire, fijn dit aanvoelen. Blijkbaar zijn we al met velen die klaar zijn voor deze nieuwe bewuste stap in 2018. Ik wens je alvast veel genot op je persoonlijk pad. Laat het maar swingen zoals we hier zeggen in west vlaanderen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in