synchroniciteit toeval

Het begrip synchroniciteit werd ingevoerd door de psycholoog C.G Jung, geboren in 1875 in een rijke Zwitserse familie. Kort samen gevat, beschreef Jung synchroniciteit als een samenloop (coïncidentie) van twee gebeurtenissen met wederzijdse betekenis. Zij zouden zich ook min of meer gelijktijdig voordoen. Drie eenvoudige voorbeelden verduidelijken deze bijzondere situatie.

a.Je denkt na over een bepaald probleem. Per ongeluk valt er een boek uit de kast. Tot grote verbazing lees je op de open gevallen bladzijde geheel onverwachts de oplossing van het probleem.

b.De klok staat plotseling stil. Enkele uren later valt er een overlijdensbericht in de brievenbus.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

c.Je zit al de hele ochtend met een bepaald liedje in je hoofd. ’s Middags zet je de radio aan. Wat je als eerste hoort, is hetzelfde liedje.

Ieder mens maakt dit soort merkwaardige coïncidenties wel mee. Echter, de één zal ze als tekens, symbolen of boodschap beschouwen, terwijl de ander er geen speciale betekenis aan hecht, en beweert dat het allemaal puur toeval is. In ieder geval moeten we coïncidentie niet verwarren met bijgeloof. Zo kan een klok duizend keer stilstaan, terwijl er niemand overlijdt. Berust synchroniciteit nu op toeval, of kunnen we er meer achter zoeken? Er bestaan een paar specifieke signalen, die doen vermoeden dat synchroniciteit wel degelijke van waarde is.

1.Synchroniciteit zou geen algemeen regelmatig optredend verschijnsel zijn, maar daarbij kunnen we aantekenen dat veel mensen er aan voorbij gaan, het niet opmerken, of het als onbelangrijk toeval bestempelen. Synchroniciteit kan zich dus vaker voordoen dan we beseffen.

1Cor.12:12.
in het Nieuwe Testament bij 1Cor.12:12. is sprake van het ene lichaam dat vele onderdelen heeft, die allemaal met elkaar in verband staan

Coïncidenties lijken vaker voor te komen bij personen, die in nauwere verbinding staan met zichzelf en het eigen bewust-Zijn. Met name doet betekenisvolle synchroniciteit zich voor, wanneer men aan de vooravond staat van een grote verandering in het leven. Men beleeft het dan als hulp, steun, aanwijzing, of  boodschap.

2.Coïncidenties treden spontaan op. Ze gebeuren op onvoorziene wijze, alsof ze plotsklaps uit de lucht komen vallen. We kunnen ze niet zelf veroorzaken. Ze vallen ons onverwachts toe, en in die zin hoeft toeval niet persé toevalligheid te betekenen.

3.Soms kan de aanwijzing en/of boodschap een concreet antwoord geven. Maar meestal is de boodschap in een symbolisch jasje verpakt. Dit kan zijn in de vorm van een getal, jaartal, een naam, een stukje muziek, de tekst op een reclamebord, een opmerking van iemand, een bijzondere ontmoeting, een droom, etc. Symbolen kunnen onzekerheid brengen over de juiste interpretatie. Wat zegt een getal of een stukje muziek ons?

4.Coïncidenties worden als belangrijk of onbelangrijk geacht, naar de betekenis die we er aan hechten. Zij worden als meer zinvol ervaren, zodra er een overduidelijk verband bestaat tussen de persoonlijke situatie en het symbool. Zij krijgen ook meer waarde, naarmate zij meer emotionele indruk achterlaten. Ze kunnen zelfs als een bom inslaan. Niettemin blijft het subjectieve beleving.

5.Het gelijktijdige aspect van synchroniciteit moeten we in ruimer verband zien, daar zij zich doorgaans binnen een bepaald tijdsbestek presenteert. Het symbool kan zich onmiddellijk voordoen,  binnen enkele uren, maar wellicht ook een maand later. Aangezien de persoonlijke situatie en het symbool in onderling verband met elkaar staan (namelijk door dezelfde of vergelijkbare betekenis), zal men de boodschap een maand later nog kunnen begrijpen.

“Gelijktijdigheid” blijkt samen te hangen met “het juiste moment”. Het lijkt erop, alsof het juiste ogenblik wordt afgewacht om het symbool te presenteren.

Een voorbeeld maakt dit weer duidelijk.

Marie gaat op vakantie naar Turkije, en in Istanbul komt zij Mohammed tegen, de liefde van haar leven. De ontmoeting valt haar toe op “het juiste moment”. Immers, als Marie dat jaar niet voor Turkije had gekozen, en niet op dat bewuste tijdstip Istanbul had bezocht, was zij Mohammed ongetwijfeld misgelopen.

istanbul
de prachtige stad Istanbul

Het zich voordoen van synchroniciteit is moeilijk te begrijpen, omdat het uit een ervaringswereld stamt, die weinig of niets te maken heeft met ons lineaire tijdsbesef.

Bij lineair tijdsbegrip, is er eerst een oorzaak, daarna een gevolg. Door het oorzaak-gevolg denken worden verschijnselen achter elkaar verbonden als kralen aan een ketting. Bovendien vatten we de afzonderlijke kralen op als losstaande feiten, die op hun beurt ook weer geanalyseerd moeten worden. Rationeel, oorzakelijk denken (toegepast door de wetenschap) zoekt op deze wijze naar verklaringen en het waarom der dingen.

Zo zal een rationeel denkend persoon de reis van Marie naar Turkije en Istanbul opvatten als oorzaak, en de ontmoeting met Mohammed als een gevolg daarvan.

We kunnen Mohammed echter niet buiten beschouwing laten. Ook hij moest ter plekke aanwezig zijn, en evenzo op het juiste moment. Vervolgens passen we het oorzaak-gevolg denken op Mohammed toe. Dat Mohammed in Istanbul woont is de oorzaak. Het gevolg is, dat hij Marie daar tegen het lijf liep.

Maar hoe we het ook wenden of keren, het oorzaak-gevolg redeneren vertelt niet hoe het mogelijk is dat Marie en Mohammed SAMEN aanwezig waren op exact dezelfde plaats en op exact de juiste tijd. Toeval lijkt dan een makkelijk woord voor iets waar geen verklaring voor is.

Bovendien wordt de betekenis en zinvolheid van hun ontmoeting er niet bij betrokken, terwijl Marie en Mohammed elkaars geliefden blijken te zijn. Is hier dan sprake van toevalligheid, of kruiste hun levenspad zich, omdat het zo moest zijn?

Behalve oorzaak en gevolg, bestaat er nog een andere zienswijze waarop verschijnselen en gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn, en die is niet minder belangrijk.

Deze zienswijze berust op holistisch denken. Het is een “denken” (liever ervaren) in samenhangen, waarbij verschijnselen en/of gebeurtenissen op het juiste moment samenvallen in plaats en/of tijd. Bij het holistische denken, is men geïnteresseerd in het SAMEN (d.i gelijktijdig) optreden van meerdere verschijnselen, en de betekenis van zo’n groter geheel. Er wordt niet zozeer gevraagd naar een verklaring van de afzonderlijke delen.

energie-lichaam
alles is met elkaar verbonden

Een voorbeeld om dit verschil duidelijk maken.

Een man zit bij een vijver en vraagt zich af, waarom er tien kikkers in de vijver zwemmen, terwijl het er vorig jaar nog vijftig waren. Hij stopt een kikker in een jampot, en stapt er mee naar het laboratorium voor microscopisch onderzoek. Deze man richt zijn aandacht op het detail, en zoekt naar de oorzaak.

Een tweede man zit bij de vijver. Afgezien van de kikkers ziet hij veel meer. Hij ziet het water in de vijver rimpelen. Hij ziet de vissen, een groep eenden, en de bomen rond de vijver. Hij voelt de warmte van de zon op zijn huid. Hij ruikt het gras, en luistert naar de wind. Deze tweede man beseft onderdeel te zijn van dit tafereel. Met andere woorden: hij overziet een groter geheel, waarin alles SAMEN en tegelijk aan hem verschijnt. Hij realiseert zich dat al deze symptomen bij elkaar horen.

Deze tweede zienswijze nu, speelt een rol bij synchroniciteit.

In de Oudheid werden holistisch denken en synchroniciteit als vrij normaal beschouwd.

Heraclitus
Heraclitus: Zij die zonder begrip (voor samenhang) luisteren, lijken op doven.

Zo vertelde de Griekse wijsgeer Heraclitus over de kosmische samenhang: Zij die zonder begrip (voor samenhang) luisteren, lijken op doven.

 Een tweede voorbeeld van holistisch denken komen we tegen in het Nieuwe Testament bij 1Cor.12:12. Hier is sprake van het ene lichaam dat vele onderdelen heeft, die allemaal met elkaar in verband staan. 

En tot slot liet Marcus Aurelius (161-180 na Chr.) weten:

Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan vooraf ging, want het is niet alleen maar een opsomming van losstaan­de feiten, die een bepaalde volgorde hebben, maar er is ook een onderling en natuurlijk verband. En zoals het bestaande harmonisch is opgebouwd, zo toont al wat tot bestaan komt geen dorre opeenvolging maar een wonderschone samenhang. Overweeg dikwijls hoe alles in het universum met elkaar in verband staat, en van elkaar afhankelijk is. Alle dingen vormen met elkaar een soort vlechtwerk en daarom is ook alles aan elkaar verwant.

Marcus Aurelius
Marcus Aurelius

Met de opkomst van het rationele oorzaak-gevolg denken, verloor het holistisch denken helaas terrein.

Maar hoewel de wetenschap het holistisch denken eeuwen lang heeft verfoeid, wint zij de laatste jaren weer aan betekenis. Zo beginnen we zoetjesaan in te zien, dat ontbossing en luchtvervuiling niet alleen plaatselijk tot milieuproblemen leiden, maar hun invloed zich over de hele wereld uitstrekt.

Kortom er is hoop, dat synchroniciteit eveneens als nuttig verschijnsel geaccepteerd zal worden. Al zal dit nog wel even duren.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

14 REACTIES

 1. Bedankt voor dit artikel Lia.
  Het gaat echter nog een stap verder.
  Volgens de kwantumfysica, hindoeïsme, boeddhisme, daoisme, A Course in Miracles,… blijkt dat oorzaak en gevolg volledig omgekeerd zijn.
  Wij bedenken alles wat we zien of m.a.w. onze ogen zijn projectoren i.p.v. ontvangers.
  Alles wat we zien, horen, voelen, proeven, ruiken,… hebben we zelf bedacht.
  Het is a.h.w. een droom of film waar we naar kijken. Wat moet gebeuren, zal gebeuren.
  Wat niet moet gebeuren, gebeurt nooit.

  Dat maakt het leven een rivier, je gaat mee met de stroom. In het voorbeeld hierboven betekent dit dat de 2 geliefden elkaar ALTIJD hadden ontmoet of het nu in Turkije, Vaticaanstad of Antarctica was. Dat ligt vast enkel de plek kan wijzigen.
  Een mooie film daarover is The Adjustment Bureau.

  Alleszins is het leven veel leuker en mooier als je leeft op synchroniciteit. Ook daar is een mooie film over Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.
  Het leven is dan letterlijk een sprookje met een mooi einde, de (re-)unie met God.
  De manier waarop je naar het leven kijkt, is de allesbepalende factor.
  Groeten en fijne dag!

 2. Beste Lia en Chris, bedankt voor jullie reactie.
  Helder! Iemand nog een tip hoe ik er dan achter kan komen of dit ook liefde is op menselijk niveau? Ik bedoel is dit hem? Ik ben geen kei in het herkennen helaas ;-( wel HSP.
  Kan ik een trucje toepassen om dit te weten te komen?
  Voordat ik weer gekwetst wordt?

  Warme groet,

  • Goede morgen Roos,
   Er is op deze website al het een en ander geschreven over tweelingzielen, zielsverwanten en het verschil in herkenning er tussen. Misschien zou Gordon nog eens willen aangeven waar je deze informatie kan vinden. Verder kun je op Google tweelingzielen of zielsverwanten intypen en je krijgt een hele rij sites met informatie.
   Misschien kan je er iets mee. Fijne zondag, Lia

  • @Roos,
   @roos,
   ik begrijp goed wat je bedoeld,mijn gedachte hierachter is dat wanneer je een tweelingziel oid ontmoet dat je de verliefdheid overslaat. dat is dus nietmeer nodig,is al geweest ,ergens ,,,,,in een andere wereld,ander leven…
   verliefd zijn is in mijn ogen iets voor nieuwe zielen en voor ons is dat dus niet meer nodig.
   ook ik ben hsper en zeker hspers kunnen een verliefdheid overslaan.is in mijn ogen ook beter want verliefd zijn is heerlijk maar verdoezeld heel veel.
   ook ik ben niet verliefd geweest,de ander ook niet maar er is een diepe genegenheid en veel herkenning en wederzijds respect.(wat ik nooit in een relatie heb meegemaakt)
   bij de eerste ontmoeting was het ook direct ok. wij hebben overigens wel de zelfde interesses en ideeen .
   zelfs bleken we bijna identieke sieraden te dragen….
   ga op je gevoel af Roos,dat zal je nooit meer in de steek laten en laat het komen zoals het komt.
   ik vind het heel bijzonder om te lezen dat jij ditzelfe ervaart want ik dacht dat ik spookjes zag hahaha
   lieve groeten

   • @chris, wow dank je wel Chris voor je warme commentaar. Ik heb hiervoor een karmische relatie gehad, daarbij was juist heel veel verliefdheid en het deed ontzettend veel pijn toen het uit ging, niet normaal. Volgens een paragnost waren die heftige gevoelens (vlinders en later de pijn) nodig om elkaar te herkennen juist uit een vorig leven om ons contract dat we gesloten hadden uit te werken in dit leven. Dus ik weet niet of het altijd geldt wat jij schrijft over of verliefdheid nodig is. Misschien wel voor tweelingzielen inderdaad!? Ik ben nogal snel verliefd als iemand lief tegen me doet, dus mijn gevoel vertrouwen is niet altijd een goed idee gebleken 😉

    Maar het voelt nu goed, dus laat ik dan maar er in meegaan. Beter dan onder een steen leven toch?

    Warme groet,
    Een spookje dat nog in sprookjes gelooft.

 3. Zeer interessant. Ben al lange tijd op zoek naar duidelijke uitleg over synchroniciteit, daar ik sinds kort een man ontmoet heb waarbij onze synchro ontzettend ver gaat.
  – Iets zeggen wat ik nooit zeg, blijken zijn woorden te zijn die hij net wilde zeggen.
  – Een ontzettende huilbui hebben, telefoontje krijgen van hem dat hij een ontzettende huilbui heeft of ik even langs kan komen? Zo ook zijn hyperventilatie voelen.
  – Een vraag in mijn hoofd hebben en per watsapp het antwoord van hem krijgen.
  – Als ik een watsapp krijg met “rara…” het antwoord weten.
  ect ect

  Mijn vraag over waarom dit gebeurd wordt in bovenstaand artikel deels beantwoord: twee mensen die dicht bij zichzelf staan, ok, maar waarom bij hem?

  We voelen ontzettend veel voor elkaar, zijn veel samen, het is hecht, warm, liefde, kroelen en meer …;-) maar we zijn niet verliefd.

  We voelen ons enorm aangetrokken naar elkaar, maar zijn elkaars type niet. Dient de synchroniciteit zodat het bijzonder voelt en we daarom toch naar elkaar toetrekken?

  • Ha Roos,
   Zoals ik bij punt 1 liet weten, komt synchroniciteit vaker voor bij mensen die in nauwe verbinding met elkaar staan. Te denken valt o.a. aan een relatie op zielsniveau. Dat zou dan een zielsverwant kunnen zijn, of wellicht een tweelingziel, terwijl beide uiterlijk zeer kunnen verschillen en andere interesses hebben. Karmische achtergronden brengen mensen spontaan bij elkaar. Waarschijnlijk om iets van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen. Je herkent elkaar (mogelijk uit vorige levens). Synchroniciteit zou vaker ervaren worden door mensen die vanuit hun ziel leven, of op het punt staan hun ziel te ervaren. Het doel van de ontmoeting/synchroniciteit is dan een op handen zijnde verandering, d.w.z. persoonlijke ontwikkeling op zielsniveau. Zo kun je samen meer liefde en warmte ervaren, en die weer uitstralen naar je omgeving. Groet van Lia

  • @Roos,
   ja Roos ,ik heb dus hetzelfde met iemand,exact gelijk!tis ongelofelijk wanneer jeidd een vraag wil stellen,dat niet doet maar wel het antwoord krijgt,,,,,en zo heb ik nog vele vele dingen meer.
   begon al toen ik de persoon niet kon maar mijn auto kocht bij een garage met de achternaam van de persoon…en wat er daarna allemaal is voorgevallen…..heel bijzonder

 4. mijn hele leven bestaat uit synchroniciteit en ik wordt er af en toe “gek “van,,,;-)
  het is gewoon prachtig wanneer je in staat bent om deze dingen en dingetjes waar te nemen en ze niet zomaar voorbij te laten gaan.
  ze helpen mij om mn pad te vinden.zijn mijn bakens.
  er is een iemand waarme ik wel met een kabeltje lijk vast te zitten,zo heftig is het,terwijl de persoon 15 km weg woont.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in