oog

De onderstaande teksten zijn bedoelt ter meditatie of ter bezinning.

Neem de tekst die je bij een eerste, oppervlakkige lezing aanspreekt en wat dat doet.

Neem die tekst een dag lang – of misschien zelfs een paar dagen lang – met je mee en overdenk in alle rust de zin en betekenis van die woorden. Hoe geduldiger je die tekst op jezelf laat inwerken, hoe groter de zeggingskracht, en hoe groter de inwerkende kracht van deze woorden op je ziel. Zeer waarschijnlijk kom je tot verrassende inzichten over jezelf, die je zonder deze meditatie niet gekregen zou hebben!

 

oog

 

 

Een nieuw begin: je ontvangt het alleen als een geschenk als je ervoor open kunt staan en niet alleen maar op zoek bent naar zekerheid en veiligheid.

Een nieuw begin: voor díegene is het een geschenk die vol verwachting als een kind zich voor het onbekende durft open te stellen.

Een nieuw begin: word als een kind, en het leven wordt stralend nieuw voor jou.

 

Hoe langer ik leef, hoe ouder ik word, des te meer word ik mij ervan bewust, dat veel dingen waar ik mij vroeger veel zorgen over maakt, zich gewoon in de tijd hebben opgelost.

Daarom wil ik mij vanaf vandaag minder zorgen gaan maken over dingen waar ik nu de afloop nog niet van weten kan. Ik wil nu enkel nog leren vertrouwen op de liefdevolle wijsheid van God.

 

Gedachten zijn de grootste krachten in de natuur.

Wanneer je aan mooie en goede dingen denkt, dan voel je je beter, dan wanneer je je gedachten richt op negatieve en lelijke dingen. Vanaf vandaag ga ik mijn aandacht meer bewust op goede en positieve dingen richten, zodat ik daardoor innerlijk rustiger word en vrolijker, en er uiterlijk ontspannen en beter uit ga zien.

 

‘NEE”- leren zeggen is net zo belangrijk als ‘JA’  leren zeggen. Omstreden durven zijn is net zo belangrijk als geliefd zijn. Maar wijs is de mens die weet wanneer het ‘ja’ zal zijn en wanneer ‘nee’.

Wijs is diegene wiens ja en nee niet uit eigenbelang voortkomen, maar uit een dieper weten.

 

Er schijnt een licht in je hart. Het is de Universele Liefdeskracht die in ieder levend organisme de kern of de bron is van zijn of haar leven. Die bron is een tijdloos Kosmisch Licht van zuivere Liefde. Ook jij bent in staat dat licht vanuit jezelf naar de wereld om je heen te doen uit-stralen.

Open je hart en laat je liefde stromen, onvoorwaardelijk.

Dan doe je de wil van God.

 

Leer zó te spreken dat je de ander geen schuldgevoel meegeeft. Niemand anders is verantwoordelijk voor jouw onmacht en verdriet dan jij alleen.

Niemand kun je verwijten wat bij jouw levenslot behoort: eens heb je daar zelf voor gekozen. Je mag slechts hopen dat anderen je zullen helpen om je verdriet te dragen; je mag het nooit verwachten of verlangen.

 

Kinderen wéten nog. Ze weten nog waar ze vandaan komen, en ze herinneren zich vaak nog het licht van God. Kijk in de ogen van een pasgeborene, en je leest daarin die eeuwenoude wijsheid die het kind vanuit de geestelijke wereld meenam.

Beschouw het kind dan ook als een gelijkwaardige, en geef het in gelijkwaardigheid de leiding die het nodig heeft.

 

Vanaf vandaag wil ik proberen te denken zoals God denkt: ruim, universeel en onpartijdig in plaats van zelfzuchtig, klein en bekrompen.

Vanaf vandaag wil ik me niet langer afgescheiden voelen van het geheel.

Ik wil uit mijn gevangenis van kortzichtigheid en bekrompenheid breken.

Vanaf vandaag wil ik me meer vrij gaan voelen.

Een kind van God, dát ben ik.

 

Veel mensen die een geliefde verloren hebben aan de dood, krijgen na haar of zijn dood een teken van leven vanuit die andere wereld, waar ze nu leven.

Het komt dus vaker voor dat je wél een levensteken of een boodschap krijgt van een gestorven geliefde, dan dat je er geen krijgt!

regenboog

In liefde leven wil niet zeggen dat je het alleen met ánderen  fijn moet leren hebben en met een ander gelukkig moet proberen te worden. Het is op de eerste plaats belangrijk dat je met jezelf gelukkig leert zijn, en van daaruit straal je dan vanzelf een vredige, liefdevolle energie naar buiten toe uit. Dankbaarheid voor het leven zelf is de sleutel daarvoor.

 

Hoe word je een wijs mens?

Sta eens stil bij je eigen gevoelens en neem die serieus. Maak jezelf bewust in welke opzichten jij jezelf nog slachtoffer voelt van het leven of van andere mensen.

Durf dán die gevoelens van woede en verdriet alsnog te doorleven en los te laten. Wie dat doet is geen slachtoffer meer, maar een sterk en zelfbewust mens.

 

Slapen moeten we allemaal, omdat in de heilige rust van de slaap, alle cellen van ons lichaam, en de krachten van onze geest hersteld en vernieuwd worden. Maar voor veel mensen is de periode waarin geslapen dient te worden een marteling.

Ze kunnen de slaap niet vatten. Zorg ervoor dat je in de slaapkamer omgeven bent door liefdevolle en mooie dingen, en praat met God of je beschermengelen.

 

Wat zijn we bang om iets in ons leven kwijt te raken. We verzekeren ons van alles om maar te voorkomen dat we geen schade zullen ondervinden, door verlies van dingen die we ons, vaak met moeite en pijn, verworven hebben. Maar het leven is tijdelijk, en alle materiële zaken die we ‘bezitten’, hebben we in bruikleen. Kun je er desondanks, met zekerheid van genieten?

 

Opnieuw geboren worden: dat is het geheim en de essentie van het leven. Wie het kent, begrijpt het; wie het niet heeft meegemaakt, begrijpt er meestal niets van.

Opnieuw geboren worden: zó veranderen door wat het leven doet, dat je met andere en nieuwe ogen naar het leven kijken gaat, dat je de geheimen van het leven begrijpen gaat, en dat je groeit in liefde.

 

Ken je de bomen en weet je hun namen? Ken je de vorm van hun blad en het patroon van hun schors? Je verbinden met de natuur – de bomen, de vogels, de bloemen, de grassen

etc. – is essentieel voor de ontplooiing van ons wezen. Want wie zich verbindt met de natuur en haar leert liefhebben, die hoort hoe God Zichzelf uitspreekt in de natuur: die

hoort God in zichzelf.

Veel mensen die terugkijken op hun leven, zien dingen waar ze spijt van hebben en die ze graag nog over zouden willen doen omdat ze achteraf inzien hoe het beter had gekund.

Maar ze vergeten dat als de tijd teruggedraaid zou kunnen worden, ze dezelfde gevoelens als tóen zouden hebben en dat ze tóen handelden zoals ze voelden dat het goed was.

Het móest zo zijn.

 

Zoek je nog steeds een vader, hunker je nog steeds naar een begrijpende moeder?

Kom je nog steeds in opstand, overal waar je een soort vaderlijk gezag vermoedt?

Zet je je nog steeds af tegen elke zorg die lijkt op een moederlijke zorg?

Zet je niet langer af tegen je ouders, maar neem hen in op in je wezen, wórd je ouders.

Dan, eindelijk, ben je echt volwassen.

 

Sta eens stil bij je dromen; bij wat je eigenlijk zou wensen voor jezelf, voor wie je lief zijn, en voor deze wereld. Durf eens te dromen, zoals je misschien deed toen je jong was.

Droom maar van een wereld die vrede kent, droom maar van liefde die alle verdriet wegvaagt, droom, droom, droom.

Want onze dromen zetten echt een kracht in beweging die genezing brengen.

 

 

Geschreven door Hans Stolp en Harm Wagenmakers

Overgenomen uit het blad Verwachting nr. 29

Van Stichting de Heraut  www.stichtingdeheraut.nl

www.nieuwetijdskind.com  2011

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in