DELEN
zelfmoord

teksten, verhalen, sprookjes, ze kunnen ons, al naar gelang ons begripsvermogen, helpen in onze levensstudie. Ze hoeven niet godsdienstig van aard te zijn om ze te gebruiken in je dagelijkse leven. Je hoeft er ook geen religie voor aan te hangen. Ik ben niet praktiserend bezig met religies maar ik hou wel van inspirerende verhalen allerhande. Dus gebruik ik ook de zogenaamde ‘Heilige Schriften’.

Religieuze teksten en verhalen worden: ‘Heilige schriften’ genoemd. Heilig betekent heel.  In die zin kunnen we aannemen dat het volledige gamma van energetische bewustzijnslagen (van laag tot hoog) opgenomen en beschreven zijn in deze geschriften. Eén enkel citaat kan dus op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo komt het dat wat de één op een bepaalde manier begrijpt, de ander weer anders begrijpt. Op die manier komt men tot het idee dat ieder mens zijn eigen waarheid heeft.

Volgens de Veda’s (volgens de Veda’s zelf, de oudste heilige geschriften) zouden we reeds 5000 jaar in het Kali-tijdperk leven, dit tijdperk wordt gekenmerkt door redetwist en hypocrisie. Toen Meester Jezus op aarde kwam had de mens al 3000 jaar geoefend, nu 2000 jaar later zijn we nog beter geoefend in het redetwisten en wordt hypocrisie als heel normaal beschouwd. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in de politiek maar ook in het dagelijkse leven is hypocrisie nooit ver weg. Hoe dikwijls doe je niet iets dat je eigenlijk liever niet zou doen? Om de lieve vrede? Je lacht en eigenlijk zou je willen huilen. Je zegt hoe anderen moeten leven en doet het zelf niet. Enz…

Heilige teksten zijn gericht op het her-verbinden van de mens met zijn Ware Aard die goddelijk is, toch leiden ze steeds tot redetwisten. Zo sterk zelfs dat veel mensen er liever niets mee te maken willen hebben. En toch zitten er pareltjes bij die de mens al naargelang zijn ontwikkeling een stuk verder kunnen brengen in het begrijpen van zichzelf en dat wat men kan beschouwen als onze Ware Aard.

Als voorbeeld heb ik een citaat uit de Bijbel gelicht. Meester Jezus geeft raad over een bepaald onderwerp. Je kunt je afvragen of Hij niet goed wijs was of je kan speuren naar de diepere betekenis van het citaat en zo je visie verruimen. Wat uiteindelijk toch de bedoeling is van het aanwezig zijn als ‘spiritueel bewust’ mens hier op aarde.

Bergrede

Neem het volgende bekende citaat uit de Bijbel, de Bergrede van Jezus. Matt. 5:39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.

Eigenlijk was de Bergrede voor Zijn leerlingen bedoeld, mensen die met Hem optrokken en filosofeerden, mensen van wie Hij wist dat ze Hem beter begrepen dan de doorsnee mens dat deed. Natuurlijk mochten ook andere mensen mee genieten van de wijze woorden van Meester Jezus.

Letterlijk

Als je dit citaat letterlijk opvat houdt het in dat je wanneer iemand je op je rechterwang slaat, je deze persoon ook je linkerwang toekeert. Kan dit gedrag leiden tot een dieper inzicht? Ik heb zo mijn twijfels, je zou al snel een bokszak zijn voor al wie je kwaad gezind is. Zou dit de ware betekenis kunnen zijn? Iemand in het gezicht slaan is een vernederende handeling. Je nog meer laten vernederen zou dan een spiritueel hoogstaande reactie zijn?

Een mens met agressieve neigingen, uitnodigen je nog meer te slaan, wekt nog meer agressie op. Wat zeker niet bevorderlijk is voor het karma van de agressor. Natuurlijk kan men aan deze actie-reactie een karmische waarde geven. (bv. De agressor werd in dit of een vorig leven door het slachtoffer mishandelt, of iets dergelijks.) Naar eigen ervaring is karma niet meer werkzaam vanaf een bepaalde (hogere) bewustzijnslaag. Vermits Meester Jezus Zelf in een hoger bewustzijn leefde, kan men moeilijk de regel of wet van karma toepassen op Zijn woorden. Zou het Zijn bedoeling geweest zijn de mensen vast te houden in activiteiten die thuishoren in een lager bewustzijn? Ik geloof het niet.

Religieus

Zoek je een religieuze verklaring, dan kan je op internet en in vele religieuze beschrijvingen een mogelijke verklaring vinden. Deze gaan meestal over het feit dat de mens mededogen moet voelen voor de medemens die slaat en op die manier laat zien dat hij nog niet zo ver staat in zijn ontwikkeling als jij. Door hem de andere wang aan te bieden laat je zien dat je begrip hebt voor hem en dat je bereidt bent zijn gedrag te vergeven, dat je zelfs liefde voelt voor de ander, dat je hem wil helpen, enz.… Door deze houding aan te nemen laat je zien dat je een goede en gelovige persoon bent en dat je de religieuze waarde van het citaat begrijpt en toepast in je eigen leven.

Mijn idee; Op deze manier plaats je jezelf hoger dan de persoon die jou slaat en wek je mogelijk nog meer agressie op. Hoe lang kan je jezelf bereidt vinden je te laten slaan? Tenzij je de agressor voor de voeten valt om zijn schoenen te likken ervaart deze het aanbieden van de andere wang als aanmatigend, een uitdaging.

Spiritueel

Wanneer we dit citaat op een meer spirituele manier willen benaderen, moeten we, omwille van een ruimer begrip, eerst de gedachte of deze gebeurtenis ‘de Bergrede’ al dan niet fysiek heeft plaatsgevonden loslaten. Deze fysieke gebeurtenis, is voor onze benadering totaal onbelangrijk. Ware Spiritualiteit houdt geen rekening met materiële, beperkende omstandigheden.

Mensenmassa

De beschrijving van de Bergrede begint met de volgende zinnen; Matt. 5:1 “Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met Zijn leerlingen om zich heen.” Zonder deze eerste zinnetjes staan we nergens in onze benadering.

Vanuit spiritueel oogpunt gezien ziet Jezus vanuit het Hogere Bewustzijn de mensenmassa in Zijn leerlingen, Hij ziet de vele gedachten die zij met zich meedragen, de mensenmassa. Dus gaat Hij in bewustzijn hoger (de berg op) dan Hij normaal doet wanneer Hij een menigte toespreekt en vind Hij zijn leerlingen om zich heen zitten, Hij heeft ze meegenomen in dat Hogere Bewustzijn. (Hij had hun aandacht, Hij zag dat ze klaar waren voor de diepere betekenis van dat wat Hij hen ging vertellen.)

Oog om oog en tand om tand

Alvorens over het aanbieden van de rechterwang te beginnen zei Hij; Matt. 5.38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.”  Waarmee Hij bedoelt; dit is wat jullie geleerd is vanuit de menselijke ervaring. Maar; –“ ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet,”- geef niet toe aan de zienswijze en gewoonten die je aangeleerd zijn. Wanneer je in een Hoger Bewustzijn vertoefd ben je niets met je conditioneringen en je ervaringen, laat ze los, denk spiritueler.

Ratio versus Intuïtie

Symbolisch gezien staat onze rechterkant voor het rationele, het denken,… en de linkerkant voor intuïtie, Hoger Bewustzijn… Als iemand jou op je rechterwang slaat doet hij dat met de linkerhand (Wéten). Vanuit het Wéten van iemand anders (dat trouwens het Wéten van ieder mens is) krijg je in je denken (rechterwang), niet fysiek dus, een oplawaai van jewelste. Al wat je tot nu toe ‘denkt’ te weten gaat gewoonweg aan diggelen. Het is op dat moment dat Meester Jezus zegt “biedt ook je linkerwang aan,” door die oplawaai ben je zo geschrokken dat je in bewustzijn daalt en vergelding wil. Je wilt gaan lopen van het Wéten en je bent kwaad op de persoon die jou dit aandoet. Door moedig je ‘linkerwang’ aan te bieden en dieper op de onderwerpen, die jou zoveel angst bezorgen, in te gaan kom je in het Hogere Bewustzijn. Door telkens op deze manier te handelen kom je in een geheel ander gevoel waardoor je jezelf stimuleert tot Hogere Gedachten.

Hoger bewustzijn en denken

Wanneer men zichzelf toestaat in een hoger bewustzijn, een hoger denken, te gaan leven heeft men deze inspiratiebronnen niet meer nodig. Het Wéten is immers potentieel in ieders ziel aanwezig. Er naar te luisteren en als Waarheid te aanvaarden zorgt voor een houding die Meester Jezus ons voordeed toen Hij aan het kruis genageld was. Toen Hij zei: “Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.”, bedoelde Hij: ze handelen uit onwetendheid, als ze wisten waar ze mee bezig waren, zouden ze het zeker niet doen. Vader, God, Universele Energie, Al Wat Is, … reken het hen aub niet aan.

Van uit een Hoger Bewustzijn kan men zonder enige lust tot redetwisten kijken naar wat zich afspeelt op het moment en alleen maar mededogen voelen voor hen die het goddelijke in zich hebben maar het zelf nog niet weten.

Door je zelf steeds blijvend te stimuleren tot een Hoger begrip, vrijwaar je jezelf van het aanbieden van de linkerwang. Door steeds in beweging te blijven heb je geen triggers meer nodig.

Inspiratie

Op deze manier kunnen wij als we dat willen, alle inspirerende verhalen en teksten benaderen, bespreken en in overweging nemen tot we de diepere betekenis begrijpen en kunnen we deze op een praktische manier toepassen in ons leven. Er zijn onbeperkt veel diepzinnige teksten en verhalen die liggen te wachten op een analyse.

Zo kunnen we ook de diepere betekenis van teksten die op deze en andere sites gepubliceerd zijn gebruiken om ons bewustzijn te verheffen boven het huidige. Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Wanneer we iets te lezen krijgen dat niet past in ons denken, maar ons toch raakt willen we vergelding. We denken dan: “Ik zal het eens goed zeggen se!” Wanneer je de drang tot vergelding uitstelt en je afvraagt waarom je perse vergelding wilt, biedt je reeds je linkerwang aan. Dit te doen opent de deur naar een hoger bewustzijn, een hoger denken. Eens je deze deur ‘bewust’ geopend hebt volgen er vanzelfsprekend andere deuren. Uit eigen ervaring weet ik dat het werkt. Je moet het alleen maar doen en blijven oefenen.

Tot slot, bij wijze van oefening, nog een paar vraagjes; Wat stond er op de eerste tafels die Mozes mee bracht en stuk smeet toen hij zag dat de mensen die hij begeleide, zich niet aan zijn voorschriften hielden? Liet hij zich daardoor verleiden tot acties die eigenlijk in een lager bewustzijn thuis horen? Heeft Mozes het tweede set aangepast naar de normen die de mensen konden begrijpen? Veel plezier!

Ik wens je het onbeperkte vermogen diepe inzichten te verwerven,

Maa

 

2 REACTIES

 1. Matt. 5:39-
  En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.

  Een tekst met een dubbele bodem. Een van de vele interpretaties is de volgende:

  Iemand op de rechter wang slaan, doe je met de linker hand. Met diezelfde hand op de andere wang slaan is dus onmogelijk. Door de linker wang toe te keren geef je een signaal dat de agressor machteloos staat.

  De uitspraak: "Oog om oog, tand om tand" was al van toepassing ten tijde van het Oude Testament, en had in beginsel te maken met opvattingen die wij tegenwoordig karma noemen. "Actie is reactie", "zoals ge zaait zult ge oogsten". Men meende dat de mens gerechtigd was dit persoonlijk toe te passen als een soort vergelding.

  De komst van Jezus moest hier een einde aan maken.
  Ten eerste doordat Hij de zonde der mensheid zou wegnemen, waarmee karma dus zou verdwijnen. Ten tweede omdat Hij als eerste Liefde in de wereld bracht.

  De nieuwe ontwikkeling is duidelijk merkbaar, want er is een groot verschil tussen eht Oude en Nieuwe Testament.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in