Autisme in spiritueel perspectief.

Autisme is geen eenduidige aandoening, maar bestrijkt (tegenwoordig) een heel spectrum. Er zijn autistische kinderen die goed kunnen communiceren en die prima in staat zijn hun dagelijkse dingen te doen, maar er zijn er ook die nauwelijks kunnen bewegen, en nog anderen kunnen totaal niet communiceren. Er zijn ook nog ‘autisten’, de savants, met bijzondere gaven. Daarom noemen ze het allemaal bij elkaar tegenwoordig dus: autismespectrum, of afgekort: AS.

door Arjun Walia

Sommige savanten kunnen, zoals Rainman, supergoed sommetjes maken in hun hoofd en doen daarin niet onder voor een rekenmachine of computer, weer anderen kunnen bijzondere artistieke gaven hebben. Er zijn veel talenten ontdekt bij savanten, en één daarvan lijkt wellicht telepathie te zijn.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Jammer genoeg denken mensen wel eens dat kinderen met autisme die slecht kunnen bewegen en communiceren er niet helemaal bij zijn. Nu is er dan toch bewijs dat ze er wel degelijk bij zijn, en sommigen zelfs nog een tikje meer dan een gemiddeld mens. Door hun moeite met communicatie komt het soms niet helemaal over, maar misschien zien we wel iets over het hoofd?

Soms maakt het hen onderwerp van spot, maar heel wat wetenschappers hebben inmiddels onderzoek gedaan naar telepathie tussen mensen. Er is al tientallen jaren aan onderzoeksmateriaal voorhanden, met soms verbluffende, en bovendien goed onderbouwde, resultaten. Een hoogleraar Statistiek aan de UC Irvine publiceerde in 1999 zelfs een paper waarin aannemelijk werd gemaakt dat experimenten in de parapsychologie veel betere resultaten hebben opgeleverd dan onderzoeken naar de effectiviteit van een dagelijkse inname aspirine om een hartaanval te voorkomen.

In het artikel komen zo nog wat voorbeelden aan bod, maar als je nu al een lijst wil zien met gedegen peer reviewed artikelen over bovennatuurlijke verschijnselen, de meeste daarvan uit deze eeuw, klik dan HIER

Telepathie is een vermogen dat wordt ingedeeld in de parapsychologie. Andere vermogens zijn remote viewing, bijna-dood ervaringen (BDE) en uittredingen.

Bewijs voor telepathische vermogens bij nonverbale, niet-pratende, autistische kinderen.

Dokter Diane Powell is een schrijfster, spreekster, onderzoekster en praktiserend neuropsychiater. Ze heeft een uitgebreide opleiding genoten en werkte al samen met de beste onderzoekers van deze eeuw, waaronder meerdere nobelprijswinnaars. Ze studeerde eerst biologische natuurkunde en neurologie, heeft als neuroscheikundige gewerkt, en bezocht de John Hopkins Opleiding voor Geneeskunde. Met Marshal Folstein publiceerde ze onderzoeken over de genetica achter Alzheimer, en ze heeft in Joseph Coyle’s laboratorium neurowetenschappelijk onderzoek gedaan. Toen ze haar medicijnenbul haalde in 1983, bleef ze verbonden aan het John Hopkins instituut voor haar post-doc over geneeskunde, neurologie en psychiatrie. In juli 1987 ging ze werken aan de geneeskundefaculteit van Harvard, en daar gaf ze les in neuropsychiatrie en deed ze ervaring op in interculturele psychiatrie en alternatieve geneeskunde. In juli 1989 vertrok ze om onderzoek te doen naar moleculaire biologie voor het Human Genome Project aan de Universiteit van Californie, in San Diego.

Diane Powell is altijd erg geïnteresseerd geweest in het menselijk bewustzijn, vooral in de bijzondere vermogens van deze begaafde kinderen en hoe ze bijdragen aan ons begrip van de wondere wereld van het bewustzijn.

In januari 1987 werkte ze een half jaar onder de voor zijn werk op autismegebied geridderde Sir Michael Rutter aan het Instituut voor Psychiatrie in Londen.

Het is even een kleine greep uit een indrukwekkend CV, om te laten zien hoe toonaangevend de onderzoekers wel zijn die zich bezighouden met de vermogens van autistische kinderen. Menselijke supervermogens, zoals het Instituut voor Noetische Wetenschap (het IONS) ze noemt, en parapsychologie zijn inmiddels serieuze onderzoeksonderwerpen.

Het werk van dokter Powell met nonverbale autistische kinderen duidt nadrukkelijk op telepathische vermogens. In de video hieronder zie je een voorbeeld van een onderzoek dat ze heeft afgenomen onder meerdere nonverbale autische kinderen. Het kind uit het filmpje scoorde honderd procent, en de hele groep bij elkaar scoorde 90 procent.

Dokter Powell legt in het filmpje uit waarom ze vervolgonderzoek op deze kinderen wil doen: “Ik wil terug, en dan Haley filmen onder de perfecte wetenschappelijke omstandigheden. Wereldwijd zijn er nog heel wat kinderen die zulke vermogens laten zien. Die wil ik ook onderzoeken.”

Meer bewijs voor telepathie

“Als de wetenschap eens zou beginnen niet-fysieke verschijnselen te onderzoeken, zou ze in tien jaar meer vooruitgang boeken dan in alle eeuwen daarvoor.” — Nikola Tesla

Midden jaren ’60 begon dokter Montague Ullman een serie experimenten aan het Maimonides Medical Center in Brooklyn, New York om erachter te komen of mensen aangestuurd zouden kunnen worden om iets specifieks te dromen. Ze zouden dan voor ze naar bed gingen zelf kunnen kiezen waar ze over wilden dromen, en dat ging van kunst tot films tot foto’s en meer. Kort na het begin van de experimenten sloot Stanley Krippner zich bij Ullman aan. Krippner heeft een indrukwekkende staat van dienst in het onderzoeken van dromen, psychologie en ook parapsychologie. Samen deden ze meer dan tien jaar onderzoek. In hun onderzoek was meestal sprake van een ‘telepathische zender’ en een ‘telepathische ontvanger.’

Recentelijk hebben wetenschappers, gewoon echte ouderwetse academici uit de gevestigde orde, een technologie ontwikkeld om telepathisch te communiceren. Dit is dan wel geen echte telepathie, omdat er technologische hulpmiddelen aan te pas komen, maar het laat wel zien dat meer en meer wetenschappers openstaan voor het idee van telepathie. Het is echt belachelijk dat er zoveel bewijs bestaat voor telepathie, terwijl de gevestigde wetenschap maar grenzen opwerpt aan wat wij voor mogelijk kunnen houden, terwijl het bewijs er echt niet om liegt.

HIER is nog een interview met dokter Powell waarin ze vragen van studenten beantwoordt tijdens de 57e jaarlijkse conventie van de Vereniging voor Parapsychologie, met daaronder nog een interessant voorbeeld waarin een door dokter Powell onderzocht kind mogelijkerwijs blijk geeft van telepathische vermogens.

Wil je meer weten over dokter Powell? DIT is haar website.

Niet-materieel onderzoek is belangrijk

Men doet vaak lacherig over dit soort experimenten, maar terecht is dat niet. Wetenschappers van internationale allure komen geregeld samen om te benadrukken hoe belangrijk het is te erkennen dat er meer is dan alleen de fysieke realiteit, dan alleen protonen, elektronen en fotonen, dingen met massa. We willen onze werkelijkheid doorgronden, maar dat gaat toch niet lukken als we enkel en alleen de fysieke systemen onderzoeken? Wat gedacht van niet-fysieke systemen, zoals bewustzijn, of de invloed daarvan op de fysieke materie?

Onze moderne wetenschappelijke methodes gaan alle uit van het idee dat we in een volledig materiële, fysieke wereld leven. Dit wetenschappelijk uitgangspunt heeft natuurlijk een enorm belangrijke rol gespeeld in hoe wij de werkelijkheid zien, maar dit beeld wordt tegelijkertijd zo volledig overheerst door de gevestigde academische orde. Daar heeft de aandacht die de wetenschappelijke studie heeft voor de werking van de geest danig onder te lijden gehad.

We zijn een heel eind gekomen met die materiële invalshoek, maar het wordt nu toch echt tijd dat we de horizonten van ons onderzoek verbreden, en laat ons nu maar eens accepteren dat we de deur open gooien voor een tijdperk van immateriële wetenschap. Er is in dit domein zo veel te ontdekken, met als risico dat met elke nieuwe ontdekking de mens mogelijk een kans ziet om er misbruik van te maken. Wij moeten onze technologie op een andere manier leren gebruiken en dat kan alleen als we onze geesten openen voor een nieuw perspectief over de aard van onze werkelijkheid.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

3 REACTIES

 1. Ik heb het filmpje bekeken en het valt mij direct op dat soms de vrouw de plaat met cijfers al wegtrekt wanneer het kind nog wat aan het bewegen is en soms haar veel langer door laat gaan ook al stopt ze al. Het lijkt erop dat de persoon zelf de uitkomst weet en dat haar dit beïnvloed met haar gedrag wanneer ze de plaat wegtrekt.

  Was degene die de plaat bestuurde zich bewust van de juiste cijfers? Zo ja, dan zeg ik dat dit geen zuiver onderzoek is op basis van wat ik hier zie.

 2. Planten, bloemen, bomen, dieren, mensen, alle uit ene en hetzelfde, allemaal hun eigen unieke groei en ontwikkeling.
  Alle zijn een creatie, alle hebben een levens doel Of je nou begrepen wordt of niet, jou stem zal gehoord worden, want jou stem is uniek, in fibratie, in golflengte, in handgebaar.

  Voor elke stem is er een gehoor.
  En ook jou stem zal gevonden worden.

 3. Yes! Wetenschap wordt zich eindelijk eens bewust van de nieuwetijdskinderen in deze wereld! Ik ben ook een nieuwetijdskind, en ik heb autisme

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in