Thich Nhat Hanh

Deze lezing is door Thich Nhat Hanh uitgesproken tijdens de winterretraite 2011-2012 en uit het Frans vertaald door Janny Beekman. 

Lieve Moeder, jij bent onze planeet, moeder van alle soorten, waaronder ons mensen. Je kinderen zijn er bij duizenden en ieder heeft zijn eigen taal. Omdat je de moeder bent van ons allen, begrijp je alle talen, zo ook de onze. Daarom is het altijd mogelijk, gemakkelijk en prettig om intiem met je te praten en tot je te bidden.
Jij bent de blauwe planeet, de Boddhisattva van de Zuivere, Frisse Aarde

Lieve Moeder, ik buig voor je vervuld van een diep respect, me volledig bewust dat je in mij aanwezig bent en dat ik een deel ben van jou. Jij hebt me op de wereld gezet, jij biedt mij alles wat ik nodig heb om me te voeden. Jij geeft me lucht om te ademen, water om te drinken, voedsel om te eten en geneeskrachtige kruiden om voor mezelf zorgen als ik ziek ben. Omdat jij me eens op de wereld hebt gezet, weet ik dat je me duizenden andere keren op de wereld zal zetten en dat ik nooit zal sterven. Bij iedere  verschijning word ik helemaal nieuw, iedere keer dat ik terugkeer naar jou, Moeder, strek jij twee meedogende armen naar me uit om me te verwelkomen.

Jij bent de Grote Aarde, Jij bent Terra, jij bent Gaïa, jij bent de blauwe planeet, jij bent de Boddhisattva van de zuivere, frisse Aarde. Jij bent heel geurig, erg verfrissend,jij bent erg mooi. Je bent in staat om alles te ontvangen, alles te beschermen en te veranderen, zelfs stinkend slijm, giftige gassen en stralingen. Je neemt er alle tijd voor, zelfs miljoenen jaren, als dat nodig is.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Je hebt talrijke kinderen, in duizenden soorten, waaronder menselijke wezens. Onder ons zijn er, verblind door hebzucht, arrogantie, onwetendheid, die jou niet hebben herkend als moeder. Zij hebben heel wat rampen uitgelokt en je gezondheid, je schoonheid vernield. Ik weet dat je voldoende kracht hebt om ons al onze vergissingen te omarmen en te transformeren. Maar onze onwetendheid blijft ons er toe aanzetten om jou uit te buiten en conflicten te veroorzaken. Soms maken wij je moe.

de-aarde
soms maken wij jou moe

Moeder, jouw geduld en jouw onmetelijke uithoudingsvermogen heeft jou tot een grote boddhisattva gemaakt, een zeer betrouwbare vluchtplaats voor ons allemaal. Iedere keer dat wij uit balans zijn, dat we ons verliezen in onachtzaamheid, verdriet, in haat of in wanhoop, voelen wij de behoefte om weer terug te keren naar jou en om te oefenen in het aanraken van de aarde. Wij nemen onze toevlucht tot jou om weer vrede, levensvreugde en zelfvertrouwen te vinden. Wij weten dat wij allen jouw kinderen zijn. En zelfs als wij veel vergissingen hebben begaan, vergeef jij ons steeds weer en iedere keer dat wij weer naar jou terug keren, ben je altijd bereid om ons in je liefdevolle moederlijke armen op te nemen. Wij hebben de natuur van niet-geboorte en niet-sterven dankzij jou. Jij bewaart in je hart enorme schatten aan energie, wij beloven die goed te gebruiken om hen niet te laten uitdoven. Zo zou je niet miljoenen jaren nodig hebben om hen te herstellen met veel voortvarendheid en geduld.

Jij bent de Moeder van alle boeddha’s

boedaOnze eerste leraar, de boeddha Sakyamuni, is jouw kind, net zoals de boddhisattva Avalokita, Maia, de Moeder van Jesus, de matriarch Lieu Hanh, als ook Sadaparibhuta, de boddhisattva van het Grote Respect en Ksitigarbha, de boddhisattva van de `grote Aspiratie. Ook onze ouders zijn jouw kinderen. Meerdere van jouw kinderen zijn opgegroeid en door jou gevoed gedurende meerdere levens en zijn boddhisattva’s geworden, in staat te onderwijzen, de wereld te helpen en jou te beschermen. Heel wat boddhisattva’s komen opnieuw in contact met jou, proberen jou te begrijpen en jou te helpen om de relatie met andere planeten van ons zonnestelsel en met andere sterrenstelsels in het Universum te handhaven. In het bijzonder  heb jij een harmonieuze verbinding tot stand kunnen brengen met de Zon en de Maan en kun jij regelmatig in interactie komen met hen om de cyclus van dag en nacht  en de vier seizoenen te regelen. Wij zijn ons er van bewust dat jij een van de mooiste en een van de meest bijzondere boddhisattva’s bent van het Universum. Wij erkennen jouw heel grote geduld en jouw heel grote volharding. We hebben werkelijk vertrouwen in jou en vanuit ons hele hart nemen we onze toevlucht in jou.

Meer dan 4,5 miljard jaar geleden ben je te voorschijn gekomen en je hebt 3,5 miljard jaar gewacht om ons op de wereld te zetten en een mooie planeet te worden, vol van leven zoals we dat vandaag zien. Het leven is begonnen in de diepte van de oceaan, het heeft zich overvloedig vermenigvuldigd en zich verspreid over je lichaam. Langzaam heeft het de atmosfeer veranderd en toegelaten dat zoveel nieuwe verschijningsvormen ontstonden. Eén miljard jaar later is de zuurstof in de atmosfeer vermeerderd en heeft de laag ozon gecreëerd. Die verhindert dat de schadelijke zonnestraling jouw oppervlakte kan bereiken en staat zo het leven toe zich te vermeerderen.

Gedurende de eerste miljarden jaren heb jij moeilijke periodes doorgemaakt om de atmosfeer te creëren. Je hebt het brandende magma moeten bedwingen, het vuur van de vulkanen moeten uitspuwen. Tijdens dat proces is damp los gekomen uit jouw aardkorst wat de verdichting heeft veroorzaakt in de atmosfeer. Deze heeft samen met het water en het ijs van kleine planeten en kometen, die met jou in aanraking kwamen, geholpen om de oceaan te creëren. De broeikasgassen hebben de warmte van de Zon vastgehouden, hebben jou opgewarmd en hebben zo de oceanen verhinderd te bevriezen. Jouw zwaartekracht en jouw magnetisch veld hebben verhinderd dat de atmosfeer weggevaagd werd door de zonnestormen en de kosmische straling. Dankzij dit alles heeft het leven zich kunnen voortplanten.

Maar zelfs voor de vorming van de atmosfeer heb je moeten lijden onder de enorme inslag van een planeet met de grootte van Mars, genaamd Théia. Een deel van deze massa bleef aan jou vast zitten en een ander een deel is samen met een beetje van jouw lichaam weggerukt en dat heeft de geboorte bewerkstelligd van een ander hemellichaam, genaamd de Maan. Lieve Moeder, de Maan, zo mooi als een fee, is een deel van jou. Zij is onze tante Maan. Zij volgt jou altijd, zij klampt zich aan jouw rok vast, zij remt jou af, ze stabiliseert jou en veroorzaakt ochtend en avond, de getijden op jouw lichaam.

Onze Vader, de Zon, is in  jou en in ons

de zon
© Colleen Pinski

Lieve Moeder, ik weet dat jij altijd onze Vader nodig hebt om ons op de wereld te zetten en ons te voeden. Onze Vader is de Zon. Jij volgt hem en jij draait in een baan om hem heen in 365 dagen, in een cyclus van vier seizoenen,  samen een jaar van 12 maanden. Het door Vader uitgezonden licht verwarmt jou, maakt de fotosynthese van de planten mogelijk en helpt jou het leven voor ons mogelijk te maken. Jij bent gevormd door een sterrennevel, afkomstig van Vader. Zijn diameter is 109 keer groter dan de jouwe. Zijn licht heeft 8 minuten nodig om jou te bereiken, terwijl de afstand tussen jullie zelfs 150 miljoen kilometer is.

Edele Moeder, iedere keer wanneer ik je beschouw, zie ik Vader in jou en in mij. Mijn Vader is niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde, aanwezig in jou en in mij. Iedere ochtend, verschijnt Vader in het oosten, als een schitterende oranjekleurige schijf. Zijn licht, stralend en majestueus, straalt naar alle kanten, op een onbeschrijfelijke manier. Mijn Vader is de Zon, hij is Sol, hij is Surya en hij is Sunna. Vader is een grote boeddha,  een grote boddhisattva, hij is de Tathagata Gote Zon, hij is Amitabha, de Boeddha van het Licht en het Voortduren van het Oneindige Leven, hij is de god Zon. Het lichaam van Vader is veel groter dan het jouwe. Hoewel hij een goed hart heeft, met een geweldige mogelijkheid tot liefde, is hij heel erg sterk, moedig en ook wreed. Zijn straling kan meer dan één miljoen graden Celsius bereiken. Het lichaam van mijn Vader is plasma en het is niet omhuld door een vaste en stabiele laag zoals jouw mooie en elegante blauwe jurk.

Mijn vader maakt deel uit van een klein aantal van de grootste sterren van de Melkweg. 85% van de sterren van het melkwegstelsel schitteren minder dan hij. Al is zijn massa gigantisch en 330 000 keer groter dan de jouwe, toch wordt ook hij kleiner. Want iedere seconde biedt Vader een deel van deze massa aan de wereld in de vorm van lichtenergie. Het leven ontwikkelt zich op jouw lichaam dank zij jouw vermogen om deze lichtenergie te ontvangen en dankzij de fotosynthese. Ook al is  de tijd van leven van mijn vader onbegrensd, hij is ook niet blijvend. Er zal een dag komen waarop heel zijn gigantische massa totaal getransformeerd is in energie. Zijn vorm van nu zal er dan niet meer zijn, maar met de vrijgekomen energie zal hij zich in  andere vormen manifesteren. Maar deze dag is nog heel ver weg, op zijn minst nog tien miljard jaar. De stralen die hij uitzendt zijn zijn voortbestaan en die energie zal nooit verloren gaan, zelfs geen enkel lichtdeeltje. Zo is het leven van mijn vader werkelijk oneindig.

Wij maken deel uit van de zonnefamilie

Achtenswaardige Moeder, wij hebben geleerd dat onze Vader Zon één van de grootste en schitterendste sterren is temidden van de 200 miljard sterren van de Melkweg. Het zonnestelsel van Vader draait rond in deze melkweg en onze Zon is een boeddha, omgeven door een verzameling planeten. Jij bent de mooiste van de vier planeten die om de zon draaien. Mercurius is de dichtstbijzijnde planeet van onze Vader, vervolgens komt Venus en daarna jij Moeder en tenslotte Mars. Tussen Mars en Jupiter is een gordel van miljoenen steroïden. Onder hen bevindt zich Ceres, de grootste van allemaal met zijn ongeveer 1000 km doorsnee en er zijn verschillende andere met ongeveer een kilometer doorsnee. Anderen, veel kleiner, zijn met z’n tienduizenden, en dan zijn er nog andere nog kleinere, kleiner dan korrels gruis.

Jupiter staat ongeveer 900 miljoen kilometer van onze Vader Zon vandaan. Hij is omgeven door 64 satellieten. Onder hen Europa met zijn dichte laag van ijs van enkele kilometers, waaronder een vloeistof zit die vormen van leven zou kunnen herbergen en Ganymedes, de grootste satelliet van het zonnestelsel, groter dan Mercurius. Jupiter is 318 keer zo groot als jij, Moeder. Hij bestaat voor het grootste deel uit waterstof en helium, zoals de Zon. Na Jupiter komt Saturnus, minder massief, maar ongeveer honderd keer zo groot als jij, Moeder. 62 Satellieten draaien ook rondom haar. Onder hen is Titan, de op twee na grootste satelliet van het zonnestelsel na Ganimedes, drie keer zo groot als de Maan. Na Saturnus zijn er nog Uranus en Neptunus, de twee laatste satellieten van het zonnestelsel. De verzameling van de Boeddha Zon is dus omvangrijk en wij voelen dat als een echte familie, een warme en blije sangha, samen meditatief onderweg, op een geweldige manier langs de Melkweg.

maan-en-jupiter
de maan en jupiter

We hebben vaak kunnen zien dat we allemaal een hart hebben. Als dat ophoudt te kloppen, sterven we onmiddellijk. Als we onze ogen openen zien we dat de Zon ook een hart is, niet in ons kleine lijf, maar in het grote lichaam van de Melkweg. Als onze Vader zou verdwijnen, stopt ons leven en dat van jou, Moeder. Wij denken dus vaak na over het Zonnehart om de blijvende aanwezigheid van onze Vader in en buiten ons te herkennen, om te begrijpen dat innerlijk en uiterlijk alleen maar begrippen zijn.

De omhelzing van Vader is kan veel teweeg brengen. Wij weten dat als hij ons in zijn armen neemt, jij Moeder en wij, jouw kinderen, as en poeder, gas en dampen zullen worden. Lieve Moeder, jij weet hoe je voor ons kunt zorgen. Jij hebt de levende wezens, je kinderen,  weten te beschermen door zuurstof te maken dank zij de fotosynthese en door een ozonlaag te formeren om de ultraviolette straling te filteren. Dat vogels nog het geluk hebben om in  de onmetelijke hemel te vliegen, dat de herten nog in het bos rond kunnen lopen, is dank zij jouw mogelijkheden om te omhullen en te beschermen. Jij hebt de energie van Vader op jouw handige manier,ontvangen en gebruikt om al je kinderen te voeden en jou steeds mooier te maken, al miljarden jaren. Wij weten dat jouw toekomst en die van ons afhangt van de toekomst van Vader Zon. Zijn licht zal de komende drie en een half miljard jaar 40% sterker worden en als jij niet van omloopbaan verandert, zullen jouw oceanen snel opdrogen en het leven op jouw lichaam zal eindigen.

Sommige van jouw kinderen zien dat Vader iedere dag van oost naar west reist. Zij geloven dus dat zijn woonplaats, zijn koningrijk in het westen is. Maar wij hebben net als jij, Moeder, gezien dat dat slechts schijn is. Vader is overal aanwezig. Aan deze kant van de aardde zien we hem in het westen, maar aan de andere kant in het oosten. De Boeddha maakt geen verschil tussen zuid of noord, binnenkant en buitenkant. Onze vader is boven in de hemel, maar hij is tezelfdertijd in ons en in jou, Moeder. Omdat wij jullie allebei in onszelf herkennen, hoeven wij jullie niet meer te zoeken.

Uit het licht van Vader heb jij het leven doen ontstaan en heb jij jezelf getooid met een prachtige blauwe jurk

Lieve Moeder, je herinnert je waarschijnlijk wel dat je nog niet je lichte en frisse jurk van vandaag droeg, toen je ontstond uit een grote wolk van stofdeeltjes en gas die Vader achter zich liet. Je jurk werd dus gemaakt uit een brandende vloeibare massa. Beetje bij beetje, dank zij het water dat in de atmosfeer condenseerde, is je lichaam afgekoeld en is ongeveer vijf miljard jaar geleden een stevige korst ontstaan. De warmte van de zonnestralen was 30% minder dan tegenwoordig. Maar de broeikasgassen en zijn licht hebben de temperatuur van jouw oppervlakte verhoogd, ze hebben jou opgewarmd en zo de oceanen verhinderd om te bevriezen.

Lieve Moeder, ongeveer vier miljard jaar geleden zijn de atomen waarschijnlijk uit de ruimte gekomen. Ze wisten zich met elkaar te verbinden om de eerste moleculen en macromoleculen te doen ontstaan. Die laatste werden langzamerhand levende cellen, de fundamenten waarop jij bent begonnen het leven voort te brengen.  De  stofdeeltjes van sterren op miljoenen lichtjaren afstand hebben jou bezocht en zijn bij jou gebleven. Beetje bij beetje zijn er cellen samengeklonterd met als resultaat grote cellen. De eencellige zijn zo geleidelijk geëvolueerd tot veelcellige organismen. Het leven heeft zich verspreid van het waternaar de aarde en nu heb jij een prachtige groene jurk. Echter, omdat onbestendigheid de natuur is van alle dingen, is het leven op jouw lichaam in zeer uitgestrekte gebieden meer dan vijf keer vernietigd. De meest recente gebeurtenis, 65 miljoen jaar geleden, is jou onverwacht overkomen toen een meteoriet in jouw lichaam insloeg en zo het uitsterven van dinosauriërs en andere gigantische reptielen veroorzaakte. Maar verschillende kleinere soorten, zoals zoogdieren, hebben het overleefd. Deze laatste hebben zich vervolgens vermenigvuldigd en zijn verdeeld in een groot aantal andere soorten.

coral-cove-park-florida
coral-cove-park-florida

Pas enkele miljoenen jaren geleden zijn de voorlopers verschenen van de menselijke soort in de vorm van mensapen zoals de orrorin tugenensis, die in staat was zich op te richten en zo zijn twee armen vrij te hebben. Vanaf toen leerde hij gereedschappen en communicatiemiddelen te gebruiken, wat de ontwikkeling van zijn hersenen en zijn evolutie tot menselijk wezen tot gevolg had. Met de ontwikkeling van de landbouw en de beschaving verwierf de mensheid capaciteiten waarover geen enkele soort op aarde daarvoor had beschikt. Hoewel hij extreem gewelddadig kan worden, en ook gemeen, kan hij, als hij een spirituele beoefening volgt, een groot wezen worden, een heilige, een boddhisattva, of een boeddha. Hij kan niet alleen van zijn eigen soort houden en die helpen, maar ook van andere soorten, jou beschermen en jouw schoonheid bewaren, Moeder.

Jij bent ons ware tehuis, waar we op onze schreden terug kunnen komen

Nobele Moeder, jij bent op elke plek op aarde aanwezig. Je hebt ons op de wereld gezet, jij draagt ons en je voedt ons. Als wij ons volledige bewustzijn cultiveren, dat we altijd in jou zijn en jij altijd in ons, dan zullen we altijd, Moeder en kinderen, goed gezond zijn, vredig, gelukkig en stevig. Maar sommigen van ons hebben dat bewustzijn niet. We verliezen ons dikwijls in onachtzaamheid, onmachtig om in te zien dat ons eigen lichaam ook het jouwe is. Terwijl we ons helemaal verliezen in onze verstrooide gedachtes of in de wereld van illusies, vergeten we dat jij ons een geweldig lichaam hebt gegeven.

Wij beloven je elke dag met aandacht te lopen, ons er helemaal van bewust dat we onze voeten op jou zetten. En met iedere stap kunnen we met jou in contact komen, met de prachtige dingen van het leven die zich op jouw lichaam manifesteren. Wij weten dat die manier van lopen ons kan voeden, ons kan herstellen en ons kan meenemen in het huidige moment, zodat we in contact blijven met jou. Jij bent de Zuivere Aarde, waarop ontelbare boeddha’s en boddhisatva’s zijn geboren, ontwaakt zijn en gediend hebben. Het is niet nodig dat wij een Pure Aarde of een Koninkrijk Gods elders of in de toekomst zoeken. Jij bent een mooi en geweldig Koninkrijk Gods. Jij bent ons ware thuis waar wij met iedere stap naar kunnen terug keren. Wij willen niet dromen over een ander Koninkrijk Gods of een ander paradijs.

maan_Jupiter_12-25-2012 Onze Leraar is jouw kind. Hij is ontwaakt aan de voet van de bodhiboom. Hij heeft deze planeet aanvaard als zijn geboortegrond en heeft geen andere hemel gekozen. Wij willen zijn werk voortzetten, wij beloven je samen met jou te leven, bestaan na bestaan, jou te helpen je talenten en je gezondheid te ontwikkelen, om het leven te schenken aan talrijke boddhisattva’s, ontstaan op jouw bodem.

Sommige mensen denken niet op de juiste manier. Zij denken dat het koninkrijk van God en deze wereld van lijden twee verschillende werelden zijn en raden ons aan onze wereld te verwerpen en te hopen op wedergeboorte in het Koninkrijk Gods. Zij weten niet dat, als ons hart rein is en vol liefde, als wij het vermogen hebben compost in bloemen te veranderen, de lotus kunnen laten groeien uit modder, dat dan ons lijden het Ontwaken is en dat deze wereld het Koninkrijk van God zelf is. Volgens onze manier van kijken is deze wereld die van het lijden of het koninkrijk van God. Ieder verschijnsel op jouw lichaam, Moeder, zoals een voorbijdrijvende wolk of een dwarrelend blad, volstaat om ons de natuur van niet-geboorte en niet-dood te tonen in de werkelijkheid van de dingen. Wij kunnen ons volkomen zonder angst en zonder zorgen verheugen over het zijn/niet-zijn, de verschillen/de overeenkomsten, groeien/niet-groeien … enz.

Roraima, Venezuela
Roraima, Venezuela

Edele Moeder, sommigen onder ons vragen ons nog af waar wij zullen zijn na het vergaan van jouw lichaam. Wij weten zeker dat we naar jou zullen terugkeren, dat is duidelijk. Als wij weten hoe we moeten beschouwen en diep kijken, dan herkennen wij de natuur van niet komen, niet gaan van alles. En dan stellen we ons niet meer de vraag om te weten waar we heen zullen gaan. We hebben dan geen zorgen meer, noch angst. Jij hebt het ons mogelijk gemaakt ons te manifesteren vanuit jou en jij zult daar voortdurend mee doorgaan in de toekomst. Bij iedere manifestatie worden we weer helemaal fris en nieuw.

Iedere keer dat ik rustig op jou zit, mijn Moeder Aarde, me er van bewust dat jij in mij bent, hoop ik jouw grote kwaliteiten te verwerven: geduld, uithoudingsvermogen, eerlijkheid, betrouwbaarheid, geen-angst, veel moed, oneindige creativiteit. Wij beloven je met heel ons hart te oefenen om deze kwaliteiten te bereiken, wetend dat jij al deze goede zaden hebt gezaaid in ons bewustzijn.

Al jouw kinderen zijn mooi en hebben er toe bijgedragen jou mooier te maken. Een helder meer, een groene pijnboom, een roze wolk, een besneeuwde bergtop, een geurend bos, een witte reiger, een snel hert …., al deze mooie verschijnselen zijn jouw kinderen. Ieder van hen kan jou steeds mooier maken. Wij zijn jouw kinderen en we zijn tegelijkertijd jouzelf omdat jij helemaal aanwezig bent in ieder van ons. Omdat jij bent begiftigd met de Boeddhanatuur, zijn ook jouw kinderen dat. Wij hebben de mogelijkheid om te ontwaken en gelukkig te leven en ons verantwoordelijk te gedragen.

Wij leren om lief te hebben in jouw licht van wijsheid van het inter-zijn en non-discriminatie

Marmeren-Grot-ChileChico-Chili
Marmeren-Grot-ChileChico-Chili

Lieve Moeder, dankzij onze volledige bewustzijn, kunnen wij, menselijke wezens, onze eigen aanwezigheid ontdekken en herkennen. Wij hebben onze ware plaats gevonden in jouw schoot en in het Universum. Wij weten dat we heel klein zijn en onbeduidend, maar ons hart kan drie duizend werelden omarmen. Wij zijn ons er van bewust dat onze mooie planeet niet het middelpunt van het Heelal is, maar alleen maar één van haar mooiste verschijnselen. Wij hebben de wetenschap en de technologie ontwikkeld. Wij hebben  de natuur van geen-geboorte en geen-dood ontdekt, van het niet groeien en van het niet kleiner worden van de werkelijkheid van de dingen. Wij hebben ontdekt dat het één alles bevat, dat het grote zich in het kleine bevindt en dat ieder deeltje stof de hele kosmos bevat.

Wij hebben krachtige telescopen ontwikkeld die alle soorten licht kunnen opvangen, dat voor het menselijk oog onbereikbaar is,  zoals infrarood licht, ultraviolette straling, de x- en gammastraling. We hebben ze geplaatst in observatiestations in de ruimte boven de ondoordringbare laag van de atmosfeer, enkele duizenden kilometers boven jouw oppervlakte. Wij hebben jou gezien, Moeder, in al jouw pracht in een onbeschrijfelijk schitterend universum. We hebben ook de Melkweg gezien en de sterren op een afstand van honderden miljoenen lichtjaren. Dankzij dat hebben wij jouw schoonheid volledig kunnen waarderen, lieve Moeder, en de wonderen in ons. Ons bewustzijn is jouw bewustzijn, evenals dat van het hele universum. De stralende en prachtige kosmos die wij met onze telescopen zien is ons bewustzijn zelf en niet iets afstandelijks en van buiten ons bewustzijn. Ieder van jouw kinderen die diep kijken beoefent met volledig bewustzijn en concentratie, zal de wijsheid van het Prachtige Zien bereiken.

Gifford Pinchot Nationaal Bos, Washington, USA
Gifford Pinchot Nationaal Bos, Washington, USA

In het licht van deze wijsheid leren wij van jou te houden, van onze Vader te houden en van onszelf. Wij weten dat deze manier van non-dualistisch te kijken en de wijsheid van het inter-zijn ons kan bevrijden van discriminatie, angst, jaloezie, haat en wanhoop. Wij beloven je dit diepe inzicht over te brengen aan toekomstige generaties. We zijn niet meer zo naïef te denken dat we de heersers van het heelal zijn.  We zijn het idee voorbij dat er een schepper is naar het beeld van de mens. Verscheidene onder ons hebben het dualistische beeld van goed en slecht overstegen en we stellen ons niet meer vragen over de schepping van de Aarde en de Hemel. We geloven niet meer dat een oude man met een witte baard, gezeten in de hemel, alles bestuurt wat op aarde gebeurt en ook niet dat een godin op een wolk ons kan helpen als we in gevaar zijn.

Edele Moeder, de ultieme dimensie van de werkelijkheid is onze natuur van geen-geboorte, geen-dood. Zolang wij weten hoe we in contact moeten komen met haar, ondervinden we vrede, geluk, de weldaad van geen-angst en geen-boosheid. De ultieme dimensie van de werkelijkheid bestaat niet afzonderlijk van de historische dimensie. Als we in diep contact zijn met iets uit de historische dimensie: een blad, een bloem, een lichtstraal, een berg, een rivier, een vogel of ons eigen lichaam, raken we op hetzelfde moment de uiltieme dimensie.
Dat laatste is het zijn, de werkelijkheid van wat is. Zij overstijgt alle begrip van zijn/niet-zijn, materie/bewustzijn, object/beschouwer, mens/niet-mens. De ultieme dimensie schittert altijd en in contact met haar voelen wij de invloed van welbevinden en geluk, zoals de vogels die zich verheugen in de blauwe lucht of het hert in het woud. Wij zijn ons er van bewust, dat we het ultieme niet ver weg hoeven te zoeken, want dat is onze ware natuur, in onszelf op ditzelfde moment. Door volledig bewustzijn te beoefenen, door de samenhang van alles te beschouwen, door de leegte en het inter-zijn te realiseren, kunnen we onmiddellijk in contact komen met het ultieme, op ieder moment.

Er zijn er onder jouw kinderen, die lijden hebben ervaren en die er zeker van zijn dat  dat door het kwaad komt en dat geluk veroorzaakt wordt door het Goede. Zij weten niet dat het lijden en het geluk afhangen van onze manier van kijken. Bovendien ervaren wij de dingen zo omdat onze zintuigen zo zijn. Als onze zintuigen anders waren gevormd, zouden we de dingen zeker anders ervaren. Dus , we begrijpen dat het koninkrijk van God en de wereld van het lijden, het geluk en het lijden afhangen van onze manier van beschouwen van de dingen.

Fernando-de-Noronha- Brazilie
Fernando-de-Noronha- Brazilie

De ultieme werkelijkheid overstijgt alle concepten van geboorte, dood, zijn en niet-zijn. De Boeddha kan een persoon zijn of een ster. De boeddha’s en de grote boddhisattva’s zijn er al vanaf het ontstaan van de tijd en niet persé in de vorm van een persoon, want de mens is een late verschijningsvorm op deze relatief kleine planeet, jij dus, Moeder.

Zoals onze Vader de zon, zo is ook jouw natuur geen-geboorte en geen-sterven. Omdat jouw natuur zo is, moet die van ons ook zo zijn. Jij hebt je gemanifesteerd als een boddhisattva, in de vorm van een planeet en niet in de vorm van een menselijk wezen en wij danken jou daarvoor. Ook als wij jou personifiëren door je Moeder te noemen zoals we met onze eigen moeder doen, weten wij dat jij de moeder bent van alle verschijnselen, waaronder de menselijke verschijningsvorm.

Onze natuur is geen-geboorte en geen-dood. Ons levenslicht en onze levensduur zijn oneindig

Waarde Moeder, heel wat mensen roepen steeds Vader aan, zonder te weten dat hij aanwezig is in henzelf en zich net boven hun hoofd bevindt. Zij weten niet dat hun natuur Amitabha is, het oneindige licht, het oneindige leven. Zij weten niet dat zij kinderen zijn van de Zon, van Vader. Zelfs onze leraar Boeddha Sâkyamuni beschouwde zich als nakomeling van de zon. Wij kunnen dag en nacht in contact zijn met Vader, als een prachtige realiteit en niet als verwijzing naar een simpele naam. Als onze Vader het licht is en het oneindige leven, dan zijn wij dat ook. Ieder cel van ons kan licht uitstralen, ook naar de toekomst.

Turquoise-Meer-Jiuzhaigou-Park-China
Turquoise-Meer-Jiuzhaigou-Park-China

Lieve Moeder, heel wat mensen onder ons die op jou rondlopen verlangen naar een zuivere aarde, terwijl ze niet weten dat jij al een prachtig paradijs bent, op ditzelfde moment. Zij zijn niet in staat om te zien dat die zuivere aarde al bestaat in hun eigen hart. Als onze geest kalm is en vredig, wordt de plaats waar wij onze voeten zetten de zuivere aarde.  Wij kunnen er dag en nacht van genieten, dank zij dit diepe besef, dank zij onze oefening om geheel in het huidige moment te zijn. We zijn al op de zuivere aarde, we hoeven haar niet meer te zoeken. Moeder, jij bent in staat om ons op zijn minst nog eens 500 miljoen jaar te dragen. Daarna zal jij je waarschijnlijk op een andere planeet manifesteren en zullen wij een andere prachtige realiteit zijn op jouw oppervlakte.

Waarde Moeder, jij hebt kinderen die er trots zijn op goede wiskundigen te zijn, begaafde architecten, begaafde kunstenaars, maar weinigen van hen hebben gezien dat jij de grootste wiskundige bent, de meest ervaren kunstenaar, de meest ingenieuze architect.  Het is al genoeg om naar een bloem aan de perzikboom te kijken, een schelp van een schaaldier of een vleermuis om deze waarheid te herkennen. Onder ons zijn geniale kunstenaars; maar hoe zouden hun schilderijen vergeleken kunnen worden met jouw kunstwerken, zoals we die zien in de loop van de vier seizoenen? Hoe zouden zij de opkomst van de zon net zo schitterend kunnen schilderen, de zonsondergangen net zo prachtig als de jouwe? Onder ons zijn talentvolle musici; maar hoe zouden hun composities de prachtige concerten van de Aarde en de Hemel kunnen evenaren, de majestueuze muziek Onder ons zijn moedige helden, die in de hitte lopen of in de storm, over bergen en rivieren bedwingen; maar wie zou jouw geduld kunnen hebben, jouw volharding en jouw vermogen te omarmen? Wij hebben ook geweldige liefdesgeschiedenissen; maar wie onder ons is in staat tot een liefde die oneindig is als de jouwe, die alle wezens omvat zonder verschil te maken?

Ice Canyon, Groenland
Groenland

Gerespecteerde Moeder, met iedere stap die op jou zet kan ik me ontdoen van de concepten van materie en geest. Jouw prachtige realiteit overstijgt hen.  Materie en geest zijn slechts noties, twee kanten van een zelfde werkelijkheid. De pijnboom is niet alleen materie, want zij draagt het weten in zich. Een stofdeeltje is niet alleen materie wat ieder van haar atomen bevat intelligentie, dat is een levende realiteit. Onze eigen natuur is jouw eigen natuur, die weer dezelfde is als van het Universum.  Het is de natuur van inter-zijn, van geen-geboorte/geen-dood, van geen-ontstaan/geen-ontbinden, van geen-materie/geen-geest, van niet-binnen/niet-buiten, van geen-komen/geen-gaan. Jij bent een van de vier fundamentele elementen, maar jij bevat de andere drie elementen, want jij bent het resultaat van niet-aarde elementen. Die vier elementen bestaan ook uit tijd, ruimte en bewustzijn. Iedere stap in vol bewustzijn gezet openbaart ons het inter-zijn van al deze elementen als een realiteit. De natuur van de Boeddha is in alle mensen, maar net zo goed in alle wezens.

Door na te denken over de ultieme dimensie kunnen we ons bevrijden van het lijden

Lieve Moeder, jij bent een grote boddhisattva, die ontelbare boeddha’s en boddhisattva’s op de wereld heeft gezet. Jouw hart omvat de hele kosmos en jouw begrip belicht alle kanten. Sommige van jouw kinderen lijden veel, zij hebben jou nog niet begrepen en zij hebben jou verweten dat jij ze op de wereld hebt gezet. Maar is het mogelijk om hun beperkte hart te laten oordelen over jouw onmetelijke liefde en begrip?

Door diep te kijken kunnen wij ons bevrijden van alle lijden en alle wrok. In diep contact met de historische dimensie ontdekken wij de ultieme dimensie en kunnen wij beter begrijpen wat er gebeurt in de historische dimensie. In de ultieme dimensie is geen geboorte, geen dood, geen lijden geen geluk, geen gaan en geen komen, geen goed, geen fout. We moeten naar de wereld van de verschijnselen leren kijken vanuit het perspectief van de ultieme dimensie. Als er geen dood zou zijn, zou er ook geen geboorte zijn; als er geen lijden is, is er ook geen geluk; zonder slecht kan er onmogelijk goed zijn; zonder modder zou de lotus niet groeien. De modder en de lotus zijn geen vijanden van elkaar. Zij zijn afhankelijk van elkaar voor hun bestaan en zo is het ook voor geluk en lijden, voor goed en kwaad.

Coyote-Buttes-Arizona
Coyote-Buttes-Arizona

Omdat ons begrip van goed en kwaad nog dualistisch is, accepteren sommigen onder ons jou niet en zij maken zowel jou als de Hemel verwijten. Vaak oordelen we met ons kleine hart over jouw onmetelijke hart, Moeder, en over dat van de Hemel. Overstromingen, tornado’s, tsunami’s, aardbevingen zijn geen uitingen van jouw woede of van die van Vader. Zij zijn geen straf, maar simpelweg iets dat  moet gebeuren om het evenwicht te herstellen in de historische dimensie. Om het evenwicht in de natuur te herstellen, moeten sommige soorten soms verliezen lijden. Maar als de noodzaak om te overleven vervangen wordt door hebzucht en arrogantie, zal het geweld dat daaruit voortkomt nog meer drama’s en rampen veroorzaken.

We hebben gezien, dat een soort die zich te snel en niet volgens de normale gang van zaken van de natuur ontwikkelt, veel schade veroorzaakt en het overleven van andere soorten belemmert. Dan ontstaan er oorzaken en omstandigheden, die voor deze soort tot grote verliezen, ja zelfs tot uitsterven kan leiden, om zodoende het evenwicht te herstellen tussen de soorten. Die oorzaken en omstandigheden komen vaak uit de soort zelf voort. Wij hebben een les geleerd: als wij ons bezondigen aan gewelddadige en schadelijke handelingen tegenover onze eigen soort en andere soorten, zijn we gewelddadig naar onszelf. En als we alle wezens weten te beschermen, beschermen wij onszelf.

Keukenhof-Nederland
Keukenhof-Nederland

Wij streven er naar om een goede voortzetting te zijn van jou en jou te beschermen, zodat jij altijd bij ons zal zijn

Lieve Moeder, wij hebben allemaal de Boeddhanatuur, omdat we jouw kinderen zijn, of we nu menselijke wezens zijn of dieren, planten of mineralen. Wij mensen zijn vaak trots dat we een geest hebben, die echter slechts één van de functies is naast de andere functies van het bewustzijn, zoals het onderbewustzijn en het zuivere bewustzijn. Onze geest stelt ons in staat onze eigen aanwezigheid en die van het Universum in het huidige moment te herkennen en die van het Universum, maar hij is nog begrensd door onze neiging verschil te maken tussen zijn en niet-zijn, geboorte en dood, binnen en buiten, individu en collectief.

Onder jouw kinderen zijn er die hebben geoefend, gemediteerd, zich hebben gezuiverd en de wijsheid hebben bereikt van de niet-gescheidenheid.. Zij zijn in contact gekomen met het nirvana, met hun natuur van niet-geboorte en niet-dood. Jij bent vast en zeker blij met hen, want zij zijn jouw voortzetting op de weg van de evolutie. Zij hebben anderen kunnen leiden op de weg naar de wijsheid van de niet-dualiteit om alle discriminatie, angst en wanhoop te transformeren.

Buddha-op-Lantau-Eiland-Hong Kong
Buddha-op-Lantau-Eiland-Hong Kong

Jij hebt onnoemelijk veel boeddha’s en grote boddhsattva’s neergezet op de aarde. Wij beloven je oprecht hen na te volgen, hen die onze grote broers zijn en onze grote zusters op de weg van vooruitgang. Wij willen het waard zijn jouw kinderen te zijn en doen de gelofte jouw prachtige en sublieme bewustzijn op te nemen. Wij weten dat alles vergankelijk is en zonder een zelf, zelfs de boeddha’s en de boddhisattva’s, onze Vader Zon en jij. Wij begrijpen dat jouw tijd van leven, evenals dat van Vader en alle soorten, bloemen en bladeren inbegrepen in de ultieme dimensie grenzeloos is en vrij van geboorte en dood. Maar in de historische dimensie zullen wij jou altijd beschermen, lieve Moeder, zodat jij verder kan bestaan in je huidige mooie vorm, niet alleen in aankomende 500 miljoen jaar, maar ook daarna. Wij willen je beschermen, zodat je er altijd zal zijn, met ons, in dit warme zonnestelsel.

Wij nemen onze toevlucht bij jou, Moeder en  jij kunt eveneens op ons rekenen

Lieve Moeder, wij, jouw kinderen, hebben in het verleden erg geleden onder natuurrampen. Wij zijn ons er van bewust dat jij samen met ons evengoed lijdt. Soms hebben wij ons tot jou gewend en hebben we jou gevraagd: “Kunnen we wel vertrouwen hebben in jou en onze toevlucht nemen tot jou?” Op dat moment antwoordde jij niet direct. Als je ons dan met ogen vol mededogen bekeek, antwoordde je ons: “Wel zeker kunnen jullie je toevlucht vinden bij jullie moeder. Ik zal er altijd zijn voor jullie. Maar, mijn lieve kinderen, jullie moeten je evenzeer afvragen of jullie moeder vertrouwen kan hebben in jullie en op jullie kan rekenen.” Beste Moeder, wij hebben verscheidene slapeloze nachten doorgebracht vanwege deze koan, die jij ons opgaf. Nu, lieve Moeder van ons, komen wij met betraande gezichten bij jou. Wij buigen met eerbied voor jou en antwoorden oprecht: “Ja Moeder, Je kunt vertrouwen in  hebben en op ons rekenen.”

Lucca-Toscane-Italie
Lucca-Toscane-Italie

Lieve Moeder, wij zien het hele Universum in jou en jou in onszelf. Zelfs als jij de moeder bent van alle soorten en niet alleen van de menselijke soort, kunnen wij ons altijd alles aan jou toevertrouwen in  onze taal, want jij kunt ons begrijpen. Jij wilt dat wij zodanig leven dat we op ieder moment van het dagelijks leven de energie kunnen voortbrengen van het volledige bewustzijn, van vrede, betrouwbaarheid en liefde. Wij doen de belofte te doen zoals jij wilt. Wij zijn er van overtuigd, dat wij mensen, als wij doorgaan met dagelijks deze gezonde energieën op te wekken, wij kunnen helpen het lijden op aarde te verlichten, vooral dat lijden dat veroorzaakt wordt door oorlog, armoede en ziektes. Wij zullen ook leren proeven van de levensvreugde, ons  verheugen in jouw aanwezigheid en die van het hele Universum. Wij willen ook meehelpen om natuurrampen te verminderen, zoals overstromingen, stormen, aardbevingen, tsunami’s. Alsjeblieft, Moeder, wees geduldig en heb vertrouwen in ons.

Met lichaam en geest helemaal één, buig ik in dankbaarheid voor jullie die het leven mogelijk maken op de grote planeet aarde, de Thatagata Vairocana en Amitabha, de Boeddha van het licht en van het eeuwige leven.

Met lichaam en geest helemaal één, buig ik in dankbaarheid voor jou, meedogende Moeder, de Boddhisattva Zuivere en Frisse Aarde, die alle soorten voedt, hen beschermt en hen voortdurend geneest.
aarde-foto-nasa

Deze lezing is door Thich Nhat Hanh uitgesproken tijdens de winterretraite 2011-2012
en uit het Frans vertaald door Janny Beekman. Anke Kooke en Anne van Lissa hebben de correctie gedaan.

Bron: www.aandacht.net

 

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

1 REACTIE

  1. Adembenemend mooi geschreven…dank je wel voor het delen en het plaatsen… 🙂
    ik kan me er helemaal in vinden.. 🙂 xxx

    liefs, Henriëtte xxx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in