DELEN
archangel_michael_by_edcamp65rhh

Aartsengel Michael

“Tijd om te Beslissen * De Toekomst is NU”
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-12-2014 (December 2014)
Aartsengel MichaelGeliefde meesters, nooit tevoren hebben jullie zo een wonderbaarlijke kans gehad om de mensheid en de Schepper te dienen. Jullie zijn op een kruispunt in jullie evolutionaire proces, want de wereld die jullie in het verleden gekend hebben is langzaam aan het vervagen. Als Goddelijke Vonken van de Schepper, werd aan jullie een groot geschenk gegeven, een schatkist van de Schepper Essentie om op iedere manier dat jullie wensten te gebruiken. Jullie begonnen dit leven met een portie aan Adamantine Deeltjes van Licht (de Essentie van de Opperste Schepper) opgeslagen binnenin jullie Heilige Hart, en ook een reserve weggestopt binnenin jullie Wortelchakra — het Heilige Vuur Zaad Atoom soms ook de Kundalini genoemd en wordt weergegeven als een opgerolde slang. Jullie hebben altijd toegang gehad tot het Heilige Vuur dat opgeslagen is binnenin jullie hart; echter, jullie moeten je herinneren hoe jullie “Sleutels voor het Koninkrijk” te gebruiken om deze krachtbron van Goddelijk Licht aan te steken en effectief te gebruiken. De Kundalini of het Slangenvuur is een andere kwestie, want jullie moeten 51% van de vervormde energie opruimen welke jullie in het verleden gecreëerd hebben om in te tappen op dit krachtige reservoir van Goddelijk Schepper Licht. Om deze staat te bereiken, moeten jullie de trillingspatronen van jullie fysieke, emotionele, mentale en etherische lichamen harmoniseren tot aan de graad dat jullie Energetische Handtekening resoneert met de boventonen van de midden-vierde dimensies en hoger.
De hogere-bewustzijn ontwaking begint wanneer het Kundalini Vuur ontsteekt binnenin de wortelchakra en naar boven begint te bewegen via de ruggenwervel door het etherische chakrasysteem, daardoor het proces activerend van het openen van de Zeven Zegels van het Hogere Bewustzijn. De Medulla Oblongata of de Ascentiechakra, welke soms de Mond van God genoemd wordt, is geactiveerd, en de Pijnappelklier begint te pulseren en te functioneren zoals het oorspronkelijk ontworpen was om te doen. Dit op diens beurt opent de Kroonchakra of de Lotus van Verlichting bovenop het hoofd. Daardoor verbindend met de stralende Kolom van Licht, welke uiteindelijk leidt naar je God-Zaad Atoom of Ik Ben Aanwezigheid. Wanneer je deze verbinding eenmaal maakt, ben je voor altijd veranderd. De bekrachtiging van Spirit begint door jou heen te stromen terwijl je begint om jouw meesterschap van Zelf opnieuw op te eisen samen met de goddelijke geschenken van jouw Goddelijke erfenis.
Het is voor jou tijd, en voor andere Lichtwerkers, om te begrijpen waar je in dit grote kosmische evenement van uitbreiding en evolutie past. Nu is de tijd waar jij je op voorbeid hebt in dit en vele vroegere levensspannen. Jullie, de trouwhartigen, die ernaar streven om het Zelfmeesterschap te bereiken, zodat jullie Wereld Dienaren van het Licht mogen worden, zijn nu meer dan ooit nodig. Het is nu de tijd om te verkondingen, “Ik zal ernaar streven om een ONBEVREESDE DRAGER van het LICHT te zijn zodat ik naar mij aan mag trekken en van mij uit mag stralen de maximale hoeveelheid van het Scheppers Licht naar buiten de wereld in, naar de mensheid en de gehele Schepping.”
Nieuwe paden in het brein worden geopend als jullie ermee beginnen om de lichtpakketten van wijsheid en jullie geschiedenis opgeslagen binnenin de hogere dimensionale niveaus van jullie Heilige Geest te ontsluiten. De oude paden en pijnlijke herinneringen van jullie derde- en vierde dimensionale verleden begint te vervagen, en jullie zullen ontdekken dat het steeds moeilijker wordt om de mislukkingen en het lijden van jullie vroegere levens te herinneren. Hebben wij jullie niet verteld dat jullie het verleden genezen terwijl jullie spiraalsgewijs de toekomst ingaan? Jullie zullen je herinneren wie jullie en jullie geschiedenis zijn, maar alleen de positieve, harmonieuze gebeurtenissen.
Als een Verlicht Wezen, ben je begonnen een brug van bewustzijn terug in/naar de hogere rijken van dit Subuniversum te bouwen. Het wordt genoemd de Antakarana in oude, esoterische leringen en in de huidige de Regenboog Brug. Om naar het meesterschap terug te keren, moet je leren om de drie aspecten van je mentale aard te gebruiken: de brein-geest-Ziel. Je moet ook de vervormingen van de onderbewuste geest opruimen en de bewuste geest afstemmen op je Ziel Zelf zodat de wijsheid van je Ziel en Hogere Zelf door jouw vier lagere lichaamssystemen heen kan beginnen te stromen. Denk eraan, iedere atoom en jouw gehele fysieke Wezen hebben bewustzijn, en zij moeten Verlicht en afgestemd zijn op de hogere frequentiepatronen van ascentie. Je bent gemaakt van Goddelijke Essentie. Jij bent een Vonk/Fragment van de Opperste Schepper. Je hebt latente krachten die ontwikkeld moeten worden. Er is een grote noodzaak voor de mensheid om diens spirituele geheugen te verfrissen en de krachten van een Meester van het Licht te ontwikkelen.
De Antakarana is samengesteld van sub-zijrivieren of stromen van Licht, welke uiteindelijk de verbindingen tussen de vele facetten van je Hogere Zelf en jouw God-Zaad Atoom zullen versterken. Deze stromen van Licht hebben bewustzijn, en zij bevatten de intelligentie van jouw meervoudige niveaus van Zelf welke in de hogere rijken verblijft. Zoals wij jullie verteld hebben, jullie onderbewuste geest is bezig bewust te worden, en jullie bewuste geest is bezig zich te openen voor de wijsheid van jullie superbewuste geest, welke de mysteriën van dit Subuniversum bevat.

Aartsengel Michael verslaat de draak , een schilderij van Raphael
Aartsengel Michael verslaat de draak , een schilderij van Raphael
Jullie zijn in de laatste stadiums van een zeer wonderbaarlijk experiment: Spirit perfectioneren en vermengen met materie in diens hoogste vorm. Het ego begeerde lichaam, de wil van de fysieke persoonlijkheid, moet vermengen met de Wil van Spiritin/naar één gefuseerde eenheid van bewustzijn. Om te evolueren/ascenderen in/naar de volgende hogere frequentie niveaus van bewustzijn, moeten jullie nastreven om halverwege ferm te staan op het pad van Licht en schaduw terwijl jullie de rijken van de dualiteit bereizen. Het is wezenlijk belangrijk dat je toegang verkrijgt tot de Zaad Atomen van hoop, inspiratie en intuïtie, welke opgeslagen zijn binnenin jullie Heilige Geest en Heilige Hart. Als je de mist van negativiteit geleidelijk uit je etherische lichaam, je geest en emotionele lichaam verwijdert, zullen deze kostbare Zaad Atomen beginnen te pulseren en de krachtige kosmische deugden, talenten en wijsheid die daarin opgeslagen zijn loslaten. Je moet ernaar streven om jezelf te ontkoppelen van de glamour van de materiële wereld en van de beperkende krachten van de materie.
De Ziel zoekt eeuwig naar eenheid. Jullie zijn aan het leren om een praktische mysticus te zijn – om ferm verankerd in de verfijnde niveaus van de derde- en vierde dimensionale omgeving te staan terwijl jullie geleidelijk de veelvoudige facetten van jullie Wezenlijkheid vermengen in/naar  de entree niveaus van de vijfde dimensie. Jullie zijn goed onderweg met het temmen van het menselijke intellectuele verstand om toegang te verkrijgen tot de intuïtieve hogere geest en het te gebruiken. Het innerlijke leven van een Zelfmeester wordt vanuit een mentale staat van bewustzijn geleefd en geregeerd. Emoties, gedachten en acties worden allemaal gefilterd door de mentale faculteit van de Ziel. Als een resultaat, geeft de illusie vrij baan aan de intuïtie, waardoor de hogere frequentie kennis geleidelijk beschikbaar wordt. De verleiding van de materiële wereld zal langzaam vervagen als het ego begeerde lichaam diens dominantie houvast verliest en de persoonlijkheid Ziel-bezield raakt. Als een Zelfmeester, zal je leren om efficiënt te functioneren binnenin de gecombineerde gebieden van dynamica, fysieke kracht en kosmische energie.
De Aarde en de mensheid staan op de rand van de grootste ontwaking en transformatie sinds de teruggang van het menselijke bewustzijn in/naar de lagere rijken van dichtheid. Terwijl de Aarde en de mensheid zich gereed maken voor de volgende grote sprong in evolutie en uitbreidend bewustzijn, wordt alles op het diepste niveau van het bestaan omgeschud. Hoe hoger je reikt richting Verlichting, hoe dieper je in/naar de kernessentie van je verleden moet gaan. Als je intapt op de geheugencellen van je kosmische verleden, en je bewust wordt van je Koninklijke afkomst, herinner jij je ook hoe het was, keer op keer, in jouw vroegere verleden toen je werkelijkheid en de wereld op hun kop schenen te worden gezet. Alles dat vertrouwd/bekend was veranderde op de één of andere manier vlug of werd weggeveegd, vaak door oorlogen tussen naties en/of rassen, of door ecologische rampen via de elementen van de natuur: vuur, water, lucht/wind, en Aarde beweging.
Zoals wij vele keren eerder verklaard hebben, “Onze Moeder/Vader God straft niet”. Echter, als de universele patronen van verandering zelfs krachtiger worden, en deVerschuiving van de Tijdperken versnelt, wordt alles dat niet op waarheid, harmonie en vreedzame samenleving gebaseerd is tot in diens kern dooreen geschud. Vele kostbare Zielen die nog niet gereed zijn om af te studeren voor het wiel van reïncarnatie en karma transcenderen in/naar de hogere rijken ter voorbereiding op eenopwaardering in bewustzijn als zij zich voorbereiden op een nieuwe en betere cyclus van ervaring in de materiële/fysieke rijken van de expressie.
De lagere, drastische ongebalanceerde derde en lagere vierde dimensies keren geleidelijk aan terug naar het oorspronkelijk ontworpen spectrum van de dualiteit. Dat oude, vervormde project of experiment in cocreatie is bezig tot een einde te komen en zal nooit herhaald worden. Vanwege wat jullie, de Legioenen van het Licht, bereikt hebben, is het verzekerd dat geen andere groep van Zielen ooit het diepe niveau van lijden, angst, negativiteit en ontberingen hoeven te ervaren welke jullie allemaal ervaren hebben tijdens jullie vele verblijven in dit Subuniversum en specifiek op de planeet Aarde.
Bij de eeuwwisseling werd aan de prachtige, getrouwe dienaren van de Schepper en onze Vader/Moeder God, de grote Devic en Elementale Koninkrijken, een volgende nieuwe richtlijn gegeven – instructies om de Aarde te beginnen te bezielen met een versnelling van de elementen van het leven, het kosmische vuur, de Adamantine Deeltjes van Schepper Licht, de levenskracht energie van de gehele Schepping: het lucht element, de Heilige adem van onze Vader/Moeder God; het reinigende en levensonderhoudende element van Water, en de fundering van jullie bestaan op het materiële vlak; en de elementen van de Aarde. Alle gebieden van de Aarde ervaren onstabiele weerspatronen en verschuivende landmassa’s terwijl jullie moeder Aarde meer dichtheid afschudt, en de schrandere opbouw van beïnvloede negatieve gedachtevormen van diep binnenin Haar fysieke voertuig. De elementen zijn niet jullie vijanden, zij zijn Goddelijke geschenken van de Schepper; echter, de mensheid heeft de Aarde en elkaar genoeg overdadig gebruikt en misbruikt. Het is voor jullie allemaal tijd, als gevoelhebbende Wezens, om de volledige verantwoordelijkheid voor jullie creaties te nemen. Elke en iedere Ziel op de Aarde is in het proces van lijden door de consequenties of het oogsten van de beloningen van hun acties.
Het is snel duidelijk aan het worden welke gebieden van de planeet het meest in behoefte zijn van reiniging en balanceren; echter, wij wensen geen angst of twijfel binnenin het bewustzijn van de massa’s in te prenten. In feite is dat wat wij wensen te verdrijven als wij proberen om jullie ervan te verzekeren dat jullie en jullie alleen zullen beslissen of jullie ofwel in/naar de nieuwe omgeving van het hogere bewustzijn als een Zelfmeester verhuizen, of dat jullie vervormde energiepatronen cataclysmen en chaos aantrekken in/naar jullie persoonlijke omgeving. Onze hoofdzakelijke aandacht is om jullie te helpen begrijpen wat er voor jullie op voorraad is gedurende deze volgende kritieke jaren van transformatie van de Aarde en de mensheid. De beslissingen die jullie nu maken en de energieën die jullie uitstralen vanuit jullie zelf welke het auragebied creëren waarin jullie bestaan, zal jullie werkelijkheid van de toekomst bepalen, en hoe jullie deze gedenkwaardige jaren van overgang zullen ervaren. Het is tijd voor jullie om te beslissen of jullie ofwel voorwaarts zullen gaan op de spiraal van ascentie door het geschenk van Verlichting, hetgeen jullie een gouden kans zal geven om door de deur van het leven en in/naar de toekomst te stappen, volledig opzettelijk en bewust van wie en wat jullie zijn, ofwel jullie het fysieke stervensproces moeten ervaren door de oude Wetten van leven en dood binnenin de derde en vierde dimensionale rijken.aartsengel-michael
Sinds jullie afdaling in/naar de wereld van de fysicaliteit, heeft jullie Spirit-Zelf geworsteld te functioneren binnenin diens fysieke bedekking terwijl jullie het spel van de dualiteit en afscheiding speelden. Het is nu tijd om al deze diverse facetten van jullie zelf terug in/naar harmonie te brengen zodat jullie wederom mogen functioneren in een staat van verenigd bewustzijn. Jullie auragebied en jullie uitstraling zal helderder branden en zal wijd en zijd uitbreiden terwijl jullie steeds meer facetten van jullie God-Zaad Atoom integreren – dat facet van jullie Goddelijke Zelf welke verblijft in de hoogste dimensies van het bestaan, het beginpunt voor de gebroken, Zelf-bewuste Wezens van het Licht binnenin dit Subuniversum. Is het niet wonderbaarlijk om een blijvende kameraad te hebben die jou dirigeert, inspireert, verzorgt en zelfs beschermt? Is het niet verbazingwekkend hoe zoveel Ziel families samenkomen om de hogere waarheden, talenten en ervaringen te delen – die zich bij elkaar aansluiten om een krachtige, synergetische gedachtevorm van Liefde, welwillendheid en bekrachtiging te creëren? Diegenen van jullie die trouwhartig op koers gebleven zijn downloaden verbazingwekkende concepten van kosmische wijsheid, en jullie worden op vele manieren geholpen terwijl de sluizen van overvloed zich wijder en wijder openen. Jullie hoogste visioenen/inzichten beginnen te manifesteren wanneer zij in uitlijning zijn met het grootste goed voor allen. Geïnspireerde gedachten en frisse, creatieve ideeën overstromen de geesten/gedachten van diegenen die de bekwaamheid hebben om deze verfijnde concepten te downloaden, en hen dan tot bloei te brengen in de materiële vorm ten gunste voor de gehele mensheid.
Het mag aldus voor velen van jullie niet zo toeschijnen; echter, een wonderbaarlijk nieuw visioen, een krachtige waarschijnlijke toekomst voor de mensheid en de Aarde heeft vorm aangenomen, en wordt van moment-naar-moment versterkt en vergroot. Terwijl steeds meer van jullie langzaam jullie aandacht en gedachten terugtrekken uit de zelfbeperkende gedachtepatronen van het oude, ontbinden zij geleidelijk en worden ondoeltreffend. Wanneer jullie de attributen van jullie God-Zelf toestaan tevoorschijn te komen en de verfijnde energie van Spirit wordt de dominante kracht in jullie leven, wordt het pad voor jullie opgeruimd om het proces te beginnen van toegang te verkrijgen tot de volledige spectrum componenten van de Twaalf Stralen en deze te integreren welke opgeslagen liggen binnenin jullie Diamanten Kern God Cel.
Veel Lichtwerkers en SterrenZaad Zielen zijn zich bewust dat dit het meest belangrijke leven is dat zij ooit op de planeet Aarde zullen ervaren. Ook, voor vele wijze, geavanceerde Zielen die naar de Aarde kwamen om het Pad van Ascentie te openen en de weg leiden, is dit de laatste incarnatie die zij zullen ervaren in de dichtheid van de vier lagere dimensies van de materiële gebieden van het bewustzijn. Tegen onze dappere en onverschrokken strijders van het Licht, zeggen wij, “Het werk is goed uitgevoerd.”
Mijn geliefde kampioenen van het Licht, het is geen tijd voor de lafhartigen, en het is tijd om te stoppen met liefhebberen in de spiritualiteit. Velen van jullie werden halfslachtig in jullie inspanningen om te ontwaken tot de wijsheid van de Ziel en jullie Hogere Zelf. Het is tijd om jullie harten in vuur en vlam te zetten met een krachtig verlangen om het Zelfmeesterschap op te eisen en een Ziel-Zoeker te worden in plaats van een plezier-zoeker. De geheimen van hoe de dramatische veranderingen en de chaotische tijden van transformatie te bereizen worden onophoudelijk aan jullie geopenbaard. Echter, julliemoeten de inspanning maken en actief streven om de absoluut veilige methodes die voor jullie beschikbaar zijn te incorporeren, als jullie succesvol de schuimkop van de golven van verandering willen berijden tijdens de turbulente jaren die er in het verschiet liggen. Het is een tijd van het LATEN GAAN VAN DE OUDE-VERVAARDIGDE MANIER VOOR HET NIEUWE. Een opwaardering en verfijning van ieder facet/Vonk van God-bewustzijn, alsook van ieder dimensionaal niveau, winnen aan kracht/snelheid terwijl het verheven Licht van de Opperste Schepper voort straalt naar de uiterste rand van de gemanifesteerde Schepping binnenin dit Subuniversum.
Geliefden, wij zien het Licht uitbreiden en aan kracht winnen in vele plaatsen rondom de wereld. Wij zien ook jullie uitstraling en beïnvloeding groeien, en jullie maken een positieve impact op meer levens dan ooit tevoren. Jullie moeten hart-gecentreerd en Ziel-gefocust blijven terwijl de chaos en de angst groeien en verspreiden over de gehele planeet heen. Wij hebben nu de krachten gebundeld, en wij zijn en zullen altijd onoverwinnelijk zijn, want wij vervullen een Goddelijk mandaat van onze Vader/Moeder God. Eeuwige Liefde, bescherming en zegeningen zijn van jullie, nu en voor altijd meer.
IK BEN Aartsengel Michael.
Vertaling: Cobie de Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

8 REACTIES

 1. Ik heb dit met groot genoegen gelezen. Het is zoals het is. In de oneness is geen dualiteit of negatief en positief. Net zoals in de mens is er positief en negatief, wanneer je dit accepteert is alles een. Dank je voor deze channeling!

 2. Een mooie boodschap van aartsengel Michael.
  Alleen een beetje langdradig. Wat een lap tekst.
  Misschien een beetje extra omdat het de laaste maand
  Van het jaar is. !

 3. vreemde channeling van Michael. in deze dualistische wereld is het niet mogelijk om alleen positiviteit te ervaren en geen negativiteit. en vice versa. positief en negatief zijn menselijke waardeoordelen en kunnen niet existeren zonder elkaar. in hoger spiritueel bewustzijn. (lees meesterschap) is er geen positief en negatief. geen blijdschap en geen verdriet. geen goed en geen slecht. al deze zaken komen vanuit het kleine bewustzijn van de mens en zijn oordelen. vind het dus een beetje vreemd dat een hoger spiritueel wezen dit zou onderwijzen…

  • @darklight,

   Natuurlijk is het mogelijk om in deze wereld alleen positiviteit te ervaren…de wereld is alleen dualistisch omdat jij dat zo ziet…als iemand met een “hoger” bewustzijn,
   hier nu rondloopt op aarde…ervaart hij of zij geen dualiteit…want die bestaat niet voor hem of haar.
   Zolang je jezelf vragen blijft stellen…functioneer je op een dualistisch niveau…op het moment dat je de stilte binnengaat…heb je geen vragen meer…dan weet je.

   • @Merlijn, nou merlijn in hoop dat ik ooit zo’n verlicht persoon mag treffen die alleen positiviteit ervaart. ik druk me waarschijnlijk ook erg gebrekkig uit als ik iets uit wil leggen. mijn excuses daarvoor. sommige mechanismen van de hersenen zijn lastig uit te leggen.

    • @darklight en de kerstman, je vindt ze vaak op het kerkhof.

     Even zonder dollen darklight, het gaat enkel om jou en enkel jij kunt inzien dat enkel (jeuk aan mijn enkel) oude mechanismen (mind) vanuit het verleden de beleving van negativiteit (en dualiteit) doen ontstaan.

     Ik beleef al jaren geen negativiteit/dualiteit meer.

     Ook geen positiviteit trouwens.

     Niets bijzonders, gewoon onze simpele natuurlijke staat waarvoor we niets hoeven te doen.

     Enkel (4x) de mind/angst/ego die veel doen moet om zichzelf in stand te houden zorgt voor de beleving van dualiteit.

     Kijk maar eens hoe je de wereld aanschouwt (had van mij ook met een d gemogen) als het in die bovenkamer geheel stil is.

     Bij mij is die bovenkamer nooit stil.

     Ik heb er 3 vluchtelingen gehuisvest.

     Ze waren het zat in het hoofd van Lia2 en ja wie ben ik om dan te weigeren.

     Er is volgens mij wel plek voor het hele universum.

     Zo, ik heb de schepper en de mensheid wel weer genoeg gediend voor dit moment.

  • ??
   Volgens mij ligt de klemtoon hier niet op positief/negatief, goed/kwaad.
   Krijg evenmin de indruk dat er wordt geoordeeld.
   Ik vind het een uitstekend artikel.
   🙂

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in