DELEN
Light_Element

Light_ElementDe Hemelse Witte Wezens

“Tips voor het Navigeren van het Nieuwe Tijdperk”

Augustus 2013 / Natalie Glasson

Goddelijke zegeningen aan jullie schitterende wezens van licht, wij eren jullie terwijl jullie je weg navigeren door een belangrijke ascentie reis via het medium en onderwijssysteem van de Aarde en diens fysicaliteit. Soms zijn wij ons ervan bewust dat jullie je waardeloos voelen omdat jullie op de Aarde bestaan en dat jullie zelfs op het één of andere niveau van jezelf mogen geloven dat je gestraft wordt, maar alle wezens die op de Aarde bestaan zijn opperste wezens van Licht. Door het proces van allen op de Aarde, hun goddelijkheid en macht beseffend, wordt het licht van allen op de innerlijke gebieden vergroot. Jullie werden uitgekozen om in deze tijd op de Aarde te zijn voor een specifieke reden, welke het prachtige en machtige wezen is dat jullie zijn.
Jezelf opnieuw ontdekken staat ons allemaal toe om de waarheid van de Schepper opnieuw te ontdekken; jullie zijn een representatie van de Schepper op de Aarde zoals alle wezens op de Aarde dat zijn. Jullie hebben een doel van het voortbrengen van meer licht van de Schepper in/naar het Scheppers Universum. Een ieder van jullie is in de voorhoede van het ontcijferen en meer volledig begrijpen van de trillingen van de Schepper. Dit is vaak waarom de geascendeerde meesters naar voren stappen als gidsen om dienstbaar te zijn en jullie te ondersteunen omdat zij ook in de voorhoede geweest zijn van dergelijke ontdekkingen terwijl zij op de Aarde waren, en daarom begrijpen zij de grote eis die er op jullie geplaatst is.
Wij wensen waarlijk voor jullie om de prachtige ontdekkingen die jullie binnenin jullie wezens maken te waarderen en te respecteren; de realisaties, loslatingen, genezingen, de inspiratie en de ontwaking die jullie bereiken. Ieder proces is verwant aan een persoonlijke verschuiving maar het is feitelijk een belangrijke doorbraak voor iedereen met de ontdekking van de Schepper, dus veronachtzaam niet de vele spirituele ontwakingen die jullie dagelijks bereiken maar sta elk van hen toe om her/erkend te worden als het bijstaan en het ondersteunen van de verlichting van de Schepper binnenin iedereen. Eer en vier alles dat jullie zijn en alles dat jullie loslaten, aangezien jullie de ascentie van iedereen ondersteunen. Dit is niet om druk op jullie te plaatsen maar om jullie te ondersteunen bij het besef dat iedere spirituele doorbraak, of het nu door jullie klein of groot geacht wordt, waarlijk assisteert bij het transformeren van alles in/naar het licht, de liefde en de wijsheid van de Schepper. Vanwege dit is er een noodzaak om jezelf te eren en liefdevol te respecteren en ook de rol die jullie op de Aarde uitvoeren. Jullie zijn niet vergeten, noch zijn jullie verbannen omdat jullie van een lage trilling zijn, jullie zijn op de Aarde als een dienstverlening, welke wij allemaal naar waarde schatten en waarderen. In waarheid is dit onze eerste tip voor jullie voor het navigeren door jullie ascentie reis op de Aarde heen, het is om Jullie zelf te eren en van jezelf te houden op een bescheiden en prachtige manier voor de dienstverlening die jullie aan jezelf aanbieden, aan alle aspecten van de Schepper op de Aarde en de innerlijke gebieden, en aan de Schepper. Jullie worden gewaardeerd en er wordt onvoorwaardelijk van jullie gehouden, dus sta jullie zelf toe om dit volledig te ervaren.

In deze tijd van ascentie wensen wij ook voor jullie om alle verwarring en spanning op te lossen, alsook de staat van de geest welke aan jullie gedicteerd werd dat jullie niet in controle zijn, dat jullie niet weten wat te doen en dat jullie niet in staat zijn toegang te verkrijgen tot jullie innerlijke begeleiding. De waarheid is dat jullie wel toegang kunnen verkrijgen tot jullie innerlijke waarheid en begeleiding en dat er niet langer de noodzaak voor jullie is om verward of onzeker te zijn binnenin jullie werkelijkheid en specifiek wanneer jullie keuzes maken. Jullie hart en ziel kennen onmiddellijk het antwoord op iedere situatie, omstandigheid en beslissing welke naar boven komen. In het afgelopen tijdperk stroomden de energieën van de Schepper voornamelijk jullie wezen binnen, jullie van brandstof voorziend en jullie wakker makend met de overvloedige stroom van de Schepper. In dit nieuwe tijdperk stromen de energieën voornamelijk van binnenuit jullie wezen, naar buiten toe projecterend zodat jullie de energieën van de Schepper in jullie fysieke werkelijkheid mogen ervaren. Met de stroom en het projecteren van stromende energie van binnenuit naar buiten toe, maakt het gemakkelijker voor jullie om toegang te verkrijgen tot jullie eigen goddelijke innerlijke begeleiding welke verschuldigd is aan het op natuurlijke wijze stromen van alles vanuit jullie wezen. Dit symboliseert dat jullie een voortdurende stroming van binnenuit jullie wezen ervaren en vereist eenvoudig om in/op deze stroming af te stemmen om met jezelf in balans en harmonie te bestaan, jullie goddelijke kennis en wetendheid altijd ervarend. Eén van de gereedschappen die nodig is om toegang te verkrijgen tot jullie innerlijke kennis en wetendheid is om, Toegang te verkrijgen tot jullie bekwaamheid om alles onmiddellijk los te laten dat het verstand/de geest lastig valt of bezet houdt.

Dit is om te her/erkennen dat de geest/het verstand ook gehechtheden bezit over het nadenken over bepaalde situaties, omstandigheden of kwesties in jullie werkelijkheid. Jullie worden dan dieper in jullie geest getrokken en verder van jullie hart wetendheid vandaan. Het is vaak dat de cyclussen van gedachteprocessen waar jullie geest jullie naar binnenleidt jullie niet dienen maar alleen maar verdere stress, spanning en lijden binnenin jullie wezen creëert, jullie kunnen ook begrensd raken in het proces van de illusie. Wanneer jij beseft dat de geest jou in/naar een staat van lijden, onbalans of een lagere trilling trekt dan is er een noodzaak om eenvoudig alle gehechtheden van de geest te laten vallen, met ander woorden, alles los te laten waar je aan denkt en jouw geest toe te staan in vreedzaamheid te rusten. Zeg eenvoudig, “Ik laat nu alles los waar mijn geest en gedachteproces momenteel aan gehecht zijn.” Haal dan diep adem en adem uit terwijl jij je ieder gedachte verbeeld als een object in jouw geest dat nu in alle richtingen aan het wegstromen is, jouw geest leegmakend. Het is dan belangrijk om Je de natuurlijke stroming te beseffen van de Scheppers expressie vanuit jouw hartchakra en volledige wezen.

6fa62184a46991286559060e0928be2eMet dit besef bekrachtig jij jezelf onmiddellijk zoals het besef dat jouw hart en ziel aan jou de meest passende begeleiding kunnen verstrekken. Jullie zijn al bezig jullie focus uit jullie geest vandaan te trekken, in/naar jullie hart en jullie kunnen wat voor vraag dan ook stellen om duidelijkheid te brengen, maar sta de vraag toe om vanuit een ruimte van vreedzaamheid vrij van gehechtheid te komen.

Besef dat jouw geloof in jezelf als een wezen dat geen enkele spirituele bekwaamheid en vaardigheid heeft oude programmering is welke losgelaten moet worden.
Op vele manieren terwijl jullie het nieuwe tijdperk binnengingen van het ervaren van liefde op de Aarde, gaven jullie jezelf automatisch toestemming om te floreren, al jullie vaardigheden die jullie bezitten als een ziel toestaand om te integreren met jullie fysieke wezen en werkelijkheid. Er is eenvoudig een noodzaak om de oude programmering waar jullie jezelf controleerden los te laten, om de nieuwe software binnenin jullie wezen te laten ontwaken welke jullie de vrijheid aanbied om jullie goddelijkheid te ervaren. Bijvoorbeeld, het toegang verkrijgen tot jouw eigen innerlijke kennis is iets dat je gemakkelijk kunt bereiken en waarvoor geen begeleiding vereist is om dat te doen, maar er is een noodzaak om de programmering los te laten welke nog steeds jou en jouw bekwaamheden beperkt. Dit kan bereikt worden door eenvoudige intenties en de opbouw van jouw geloof in jezelf en jouw vaardigheden in dit nieuwe tijdperk op de Aarde.nieuwetijdskind.com-oceaan-licht

Het veranderen van jouw geloven/overtuigingen zal jouw volledige wezen opnieuw programmeren en de manier waarop je op alle niveaus van jouw wezen functioneert, nieuwe gebieden van jezelf wakker makend om te ontdekken.  
Het is ook belangrijk om te beseffen dat hoewel veel karma losgelaten werd terwijl jullie door de verschuiving van 2012 heengingen, angst nog steeds kan resteren en vaak aanwezig is als een beperkende trilling.

Sta jezelf toe om de waarnemer te zijn en je bewust te zijn van jouw angsten, maar vrij van gehechtheden aan jouw angsten.
Soms, zelfs wanneer jij je bewust bent van jouw angsten kunnen er nog steeds vormen van gehechtheden zijn die jou vasthouden met en aan jouw angsten, dit kan zijn omdat je geloofd dat jouw angsten een deel zijn van jouw wezen, wanneer zij slechts jouw creatie zijn. Dit perspectief staat jou toe om een afstand te ervaren van jou angsten en dat wat jou beperkt, een begrip aanbiedend dat er een overvloed is aan wijsheid binnenin jouw wezen wat erop wacht om onderzocht te worden; jij bent het die deze verkenning belemmerd.

Jij bent volledig veilig in iedere moment van jouw werkelijkheid.
Met de ontbinding van gehechtheden jegens jouw angsten, zet je ruimte open voor verdere verkenning van de Schepper, jezelf toestaand om gegrond te raken in liefde, eenvoudig verschuldigd aan jouw focus dat weg geprojecteerd is van de waarheid. Je staat jezelf toe om in jouw goddelijke doel op de Aarde te treden. Het is ook belangrijk om te beseffen dat,

Jouw goddelijke doel geen vaardigheid of een bekwaamheid is, maar is eenvoudig het Zijn en Bestaan als een verkenner van de Schepper op de Aarde. Jouw doel is om aanwezig te zijn op de Aarde, bewust zijnde van jezelf als de Schepper.
Wij, de Hemelse Witte Wezens, zijn altijd hier om jullie te ondersteunen, als er wat voor aspecten dan ook van onze communicatie zijn waarvan je voelt dat je daar graag genezing/herstel van zou willen vergaren welke verbonden is aan de kwestie, doe dan alsjeblieft een beroep op ons in jouw eigen bewoordingen ons vragend om een diep ontwakend genezingsproces binnenin jou en met jou te ondersteunen, ervan te houden en te promoten.

Met Hemelse Zegeningen,

De Hemelse Witte Wezens

Natalie Glasson http://www.omna.org

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

3 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in