nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
advertorial

Vaarwel oude energie

Deze overgangstijd, deze grote transitie, is de meest ingrijpende overgang uit de evolutie van de mensheid. De mens maakt een geweldige stap in bewustzijn, een kwantumshift. Hierbij zal eveneens het overlevingsbrein, dat gericht is op vechten en vluchten, zich ontwikkelen naar een hoger eleganter bewustzijn met meer liefde, compassie, respect en waardering voor alles wat leeft.

Het oude bewustzijn dat al geruime tijd heerst op deze planeet en nog verbrokkeld aanwezig is, maakt geleidelijk plaats voor nieuw bewustzijn. Er stroomt steeds meer hoger bewustzijn de wereld in, ‘hoger’ in de zin van multidimensionaal, conceptueel, het grotere plaatje zien. Hierdoor is er meer licht en liefde aanwezig. Dit hogere bewustzijn interfereert met het oude eendimensionale bewustzijn. Een onvermijdelijk wereldwijd gevolg hiervan is dat het oude bewustzijn geïrriteerd raakt, vast schiet in ontkenning en gefrustreerd de (uiteindelijk kansloze) strijd aan gaat met hoger bewustzijn.

Kijken we naar het hedendaags wereldbeeld, dan zien we hoe oud bewustzijn, oude energie de laatste uitspattingen vertoont, krampen van irritatie, extreme uitlatingen van haat, vernietiging en het zaaien van chaos en angst. Het oude bewustzijn overschreeuwt zichzelf als het ware, om zich krampachtig staande te houden in een wereld die niet langer dergelijke energieën tolereert. Er is een strijd gaande tegen een ongrijpbare, onvindbare en ogenschijnlijk onwerkelijke vijand. De mens noemt het de strijd tegen terreur, maar niemand weet precies wat of wie de aanjager, de drijfveer is achter al die aanslagen. Dit heeft in de geschiedenis van de mens nooit eerder op deze wijze plaats gevonden.

Vroeger streden er stammen tegen stammen, landen tegen landen, religies tegen religies, alles gebeurde vanuit bepaalde meningsverschillen, (geloofs)overtuigingen, expansiedrift of wat voor reden dan ook. Het was tastbaar, verklaarbaar en herleidbaar. Echter, tegenwoordig kan deze ‘vijand’ overal ‘uit het niets’ opduiken, enkel om angst, dood, verderf, verdriet en chaos te zaaien. Met name chaos. Dit is dan ook het voornaamste doel van de oude energie. Chaos om de chaos. Angst om de angst. Het is compleet onlogisch en onwaarachtig.

Dit is nou precies de destructieve uitingsvorm van de oude energie die in blinde paniek tekeer gaat om nog zoveel mogelijk angst en verderf te zaaien tijdens zijn onontkoombare ondergang. Hoger bewustzijn, aldus licht, liefde, waarheid, integriteit, wijsheid, compassie, aanschouwt dit drama vanuit het besef dat het helaas zo bedoeld is. Bedoeld in die zin dat deze chaos het einde betekent van de oude tijd; de laatste stuiptrekkingen van een Barbaars tijdperk.

Dit alles is natuurlijk niet te veroordelen, het gebeurt tenslotte vanuit onwetendheid en angst, hetgeen kenmerkend is voor de oude energie. Dit zijn allemaal vormen van lager eendimensionaal bewustzijn waar nagenoeg geen licht en liefde in valt te bespeuren. De mensheid heeft lange tijd vertoeft in duisternis, zonder dit zelf werkelijk te beseffen.

De definitie van duisternis is de afwezigheid van licht, aldus bezit duisternis geen waarheid, geen kracht, geen werkelijke macht vanuit zichzelf. Metaforisch bestaat er bijv. ook geen ‘donker’ schakelaar, alleen een ‘licht’ schakelaar, dus het enige wat helpt om de duisternis te ‘verjagen’, is licht. Vind de schakelaar. Doe het licht aan. Zware duistere invloeden zullen verdwijnen en plaats maken voor alles wat nieuw, vredelievend, wijs, integer en licht is.

Welkom nieuwe energie 

toekomstGaandeweg de duisternis in de wereld verdwijnt, ontstaat er meer ruimte voor alles wat licht en liefde vertegenwoordigd, in het bijzonder nieuwetijdskinderen. Deze kinderen zijn als het ware de spirituele ouders, de geestelijke begeleiders van hun biologische ouders. Zij bezitten de nieuwe lichtcodes in hun DNA en zijn energetisch en genetisch voorbereid op de nieuwe tijd.

Het is duidelijk dat de mensheid geestelijk en spiritueel nog in een kinderlijke ontwikkeling zit, als zijnde ruzie makende kinderen op een schoolplein. Zoals kinderen begeleiding nodig hebben, heeft de mensheid dat evenzo.

De-Toekomst-Wat-(naar)-ons-toe-komt.Je zou kunnen zeggen dat de mensheid als collectief nu richting de jongvolwassenheid gaat, waarbij egocentrisme afneemt en er meer betrokkenheid, compassie en integriteit ontstaat voor alles wat leeft.

Nieuwetijdskinderen komen ons hierbij helpen, zij leven op een hoger trillingsgetal en dragen de hogere vibraties van liefde, licht, rust, vrede, welzijn, compassie en nog zoveel meer in zich. Het is voor deze kinderen geen makkelijke taak. Zo is er bijvoorbeeld al veel geschreven over hoe prikkels vanuit de omgeving ‘groter’ en ‘harder’ binnen komen bij hen, met hierbij de conclusie dat deze kinderen sneller overprikkeld raken. Dit is een logische beeldvorming vanuit de omgeving, aangezien er automatisch en (on)bewust een vergelijking wordt gemaakt met de gangbare ‘norm’. Iedereen denkt, voelt en interpreteert tenslotte vanuit diens eigen referentiekader.

Vanuit de beleving van het kind komen prikkels gewoon ‘binnen’, het besef van ‘groter’ of ‘harder’ is er niet, aangezien zij niet die vergelijking kunnen maken met hoe de minder gevoelige omgeving prikkels ervaart. Om kort te gaan, het is dus vooral het referentiekader wat onder de loep dient te worden genomen, tezamen met de reacties van deze kinderen.

Men zou goed dienen te onderzoeken in welke mate de omgeving afgestompt en ongevoelig is, waardoor juist bij hen de prikkels doffer, onbeduidender en minder intens binnen komen.  Als je vanuit de belevingswereld van deze nieuwetijdskinderen redeneert, kan je stellen dat zij zichzelf niet zozeer ‘hooggevoelig’ vinden, maar dat de hedendaagse samenleving ‘laaggevoelig’ is. Laten we de zaak vooral omdraaien. Want deze kinderen worden (zijn) de norm van de toekomst.

vlinder-toekomstHet belangrijkste wat opvalt bij nieuwetijdskinderen is, naar mijn idee, hun compassie. Zij gaan respectvol en liefdevol om met alles wat leeft. Niet enkel compassie in wat zij voelen maar juist ook in wat zij doen. Compassie in actie. Hun begrip, geduld en respect voor de natuur, de mensen en de dieren, is iets wat zij niet hoeven te ontwikkelen, het zit in hun ‘zijn’.

Compassie en integriteit zijn waarden die mede door deze kinderen worden geïntroduceerd in de wereld. Zo denk ik dat deze kinderen in de toekomst een ‘compassie- label’ gaan introduceren in de wereld. Een graadmeter in hoeverre mensen, in een bedrijf of wat voor instantie dan ook, respectvol, begripvol en mededogend omgaan met hun medemens. Net zoals er nu een eco-label bestaat.

Doordat zij met compassie vanuit hun hart leven, creëren zij vanuit geïnspireerde actie, van binnen naar buiten. Dit heeft invloed op nagenoeg alle structuren in de wereld waarbij er nu nog van ‘buiten naar binnen’ dingen (ondoordacht) worden opgelegd en opgedragen.

Nieuwsgierig? Wilt u meer weten over energie, nieuwetijdskinderen, de nieuwe tijd en wat ik voor u kan betekenen? Voor meer informatie zie: www.solmircolors.com

 

vitaal water
vitaal water
vitaal water

5 REACTIES

 1. hoi met ronnie, wat je schrijft over nieuwe tijdskinderen herken ik in hoge mate bij mijzelf,de compassie,inlevingsvermogen,liefde voor al wat leeft heb ik van jongsaf aan meegekregen,ZEKER NIET van mijn ouders,ben gewoon een heel oude ziel en tot overmaat van ramp ben ik in een zeer laaggevoelige dorpsgemeenschap terecht gekomen,terwijl mijn paranormale gevoeligheid sterk is toegenomen,en ik ga mij steeds meer geisoleerd voelen hier,ik kan niet gewoon vriendschappelijk omgaan met meest getrouwde vrouwen,die mannen worden steeds hysterischer,sommige vrouwen ook,een schizofrene vrouw reageerde zeer negatief op mij…ik denk dat de therapeuten te snel van alles moois beloven,het duurt nog zeker 1000-2000 jaar,toch bedankt voor het artikel,in mijn vorige woonplaats Lelystad vond ik meer gelijk gestemden maar terugkeer is haast onmogelijk geworden,ohja ik ben al 72,van 23 maart 1945.

  • Hallo Ronnie, dank je wel voor je bericht. Ik begrijp je situatie voor zover ik deze nu kan inschatten. Je bent mogelijk een van de pioniers van de nieuwe tijd, geboren in een wel erg zware periode. In ieder geval is dit een hele dappere en moedige keuze. Waarschijnlijk een loodzware weg in een moeras van onbegrip en weerstand, continue de confrontatie met de oude energie, waar je jezelf doorheen moet worstelen. Isolement is dan bijna onvermijdelijk, maar wat ik je wil mee geven is, sta sterk in je licht en weet dat lichtwerkers vaak hun weg alleen gaan.
   Zij zijn als het licht van de vuurtorens aan de zee. Zij zijn de richtingaanwijzers voor de schippers die anders verdwalen in de duisternis. Echter, de vuurtorenwachter is vaak alleen. Schippers trekken voorbij maar niemand gaat uit eten met de vuurtorenwachter. Echter, zij hebben hem wel heel hard nodig, anders dolen ze verder met alle gevolgen van dien.
   Beste Ronnie, hoe zwaar het isolement ook kan voelen, weet dat je nooit echt alleen bent. Je hebt een missie en wordt gedragen door duizenden vleugels van licht, ook al zie je deze misschien niet.
   Dat je nu op aarde bent in deze bijzondere tijd, is heel waardevol.
   Het zal inderdaad nog generaties duren voordat er vrede zal zijn op deze planeet en vrede is enkel het begin van heel veel goeds. Maar je zal het gaan zien, want je komt terug en alles wat je reeds geleerd en meegemaakt hebt, zal zich hebben geïntegreerd in je ziel.
   Het wordt steeds echt steeds beter.
   Hartegroet, Mireille

  • Dank je wel. Inderdaad dat geeft ruimte 🙂
   Als je het interessant vind…op mijn website staat bij het item -Nieuwetijdskinderen-en het item -Alles is energie- meer hierover.
   Mooie zondag! Hartegroet, Mireille

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie asch
vul je naam in