Trump als personificatie van de Schaduw

Shocktherapie

Als je probeert om de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied vanuit een hoger standpunt te bekijken en je de grote lijnen wilt zien, ga je mogelijk anders aankijken tegen de onverwachte verkiezing van Trump tot president van het machtigste land van de wereld.  Misschien is het wel een onvermijdelijke stap in het bewustwordingsproces van de mensheid. Als Trump onze schaduwkant vertegenwoordigt, zowel van ieder individueel als van de westerse maatschappij als geheel, dan is zijn rol op het wereldtoneel geen toeval en dient die een hoger doel; als een soort shocktherapie, op weg naar een meer verlichte samenleving. Op aarde is alles onderhevig aan het principe van de dualiteit: alles heeft zijn keerzijde en soms moeten we extreem één kant ervaren en daarna weer naar de andere kant over hellen om uiteindelijk in het midden uit te komen.

Terug naar de jaren 60

Door de keuze van Trump voor de mensen die hij om zich heen verzamelt op machtige posities, kunnen we zien dat de uitspraken tijdens zijn campagne geen loze kreten waren en dat het zeker niet mee gaat vallen in de praktijk. Racisten, homohaters en klimaatontkenners; miljardairs en geslepen zakenlieden; narcisten en seksisten gaan de dienst uitmaken en zullen er misschien voor zorgen dat Amerika weer in de sfeer van de jaren 50 tot 70 belandt. De tijd van de koude oorlog, de wapenwedloop en dreiging van de atoombom, het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen, haat en geweld tegen de zwarte bevolking, de oorlog in Vietnam: het was een duistere periode in de geschiedenis van Amerika, waar niet voor niets een heftige reactie op volgde. De opkomst van de alternatieve, spirituele gemeenschap is daar begonnen. De westkust van Californië was een broedplaats voor nieuwe, revolutionaire ideeën en trok mensen aan die zich verzetten tegen het bekrompen klimaat van die tijd. Allerlei alternatieve therapieën en leefvormen werden er ontwikkeld. Spirituele stromingen, beïnvloed door Oosterse filosofie en religie, Indiase goeroes, kunstenaars en wetenschappers die de dogma’s van hun vakgebied ter discussie stelden hadden veel invloed. Het was een uitbarsting van creativiteit en vernieuwing, als reactie op een periode waarin de mensen bang waren en zich bekneld en onderdrukt voelden door machthebbers die elk protest de kop in probeerden te drukken. Tot dat niet langer meer ging en de protesten tegen de Vietnam oorlog zo massaal werden dat een maatschappelijke verschuiving op grote schaal niet meer te voorkomen was.

Ban de bom

trump-ban de bom
demonstratie in Hyde park 1985

Zelf heb ik deze tijd bewust meegemaakt in mijn jeugd. Ik liep in protestmarsen (“Ban de bom”) tegen de atoombom mee en voelde me een halve hippie toen ik eind jaren 60 twee jaar op reis ging, liftend met primus en tent op mijn rug. In die tijd ervoeren velen het als onontkoombaar dat de bom vandaag of morgen zou vallen en dat gaf vreemd genoeg een gevoel van zorgeloosheid over de toekomst: die was er waarschijnlijk toch niet, dus je kon maar beter doen waar je op dat moment zin in had. Natuurlijk gold dat lang niet voor iedereen. Het overgrote deel van de bevolking deed gewoon braaf wat ze geacht werden te doen en liep netjes in het gareel. Maar er was kennelijk een kritische massa ontstaan van jongeren uit de naoorlogse generatie die er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat veel van hun idealen werkelijkheid zijn geworden: meer individuele en seksuele vrijheid, meer gelijkheid tussen de seksen en verschillende lagen van de bevolking en minder eerbied voor de heersende klasse. Ook was er belangstelling voor niet-materiële zaken als reactie op het denken in geld en status. Het was in die tijd not done om geld belangrijk te vinden.

Op die enorme uitbarsting van vrijheid is natuurlijk een tegenreactie gekomen, zoals dat altijd gaat. In de jaren 80, toen werkloosheid heerste, werd het een statussymbool om een goede baan te hebben met een goed inkomen, heel anders dan daarvoor. Geld verdienen werd (weer) een levensdoel.

De onderstroom

Er is eigenlijk sinds de jaren 50/60 sprake van een onderstroom van mensen die anders willen leven, zich verzetten tegen de heersende normen en waarden en die steeds sterker wordt. Een deel van de kracht van deze stroming, individuele vrijheid en wars zijn van structuren, is ook haar zwakte, want het blijven individuen die zich meestal niet organiseren en weinig samenwerken. Toch is deze meer spirituele onderstroom krachtiger dan je denkt en ze beïnvloedt steeds meer de hoofdstroom, al gaat dat langzaam. Maar het feit dat bijvoorbeeld yoga en meditatie volkomen ingeburgerd zijn geraakt zegt iets over de invloed van deze beweging. De nieuwetijdskinderen, die in steeds grotere aantallen op aarde komen, zullen veel invloed op dit veranderingsproces hebben. (Zie ook mijn vorige artikel: Het HSP-experiment en de Nieuwe Aarde.)

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De schaduw

Sinds de psychiater C. G. Jung in de eerste helft van de vorige eeuw het begrip Schaduw introduceerde als de kant van ons wezen die onbelicht is gebleven omdat we die onacceptabel vinden, worden we er ons in toenemende mate van bewust hoe belangrijk het is voor onze spirituele ontwikkeling om te leren deze schaduwkant van onszelf te integreren. Als we onszelf willen helen is het van cruciaal belang dat we dat deel van ons dat onaangepast is onder ogen zien en accepteren, zodat we kunnen zijn wie we in wezen zijn, zonder iets van onszelf taboe te hoeven verklaren. Daarvoor zullen we die schaduw in het licht moeten brengen, ernaar kijken en hem erkennen. Pas dan kunnen we hem integreren en transformeren, waardoor we ons de kracht en de schoonheid die er ook in schuilen kunnen gaan toe eigenen. Maar veel spiritueel ingestelde mensen hebben de grootste moeite om hun schaduwkanten te erkennen en te accepteren. Ze willen slechts het goede zien in zichzelf en anderen en zijn geschokt als ze in aanraking komen met de minder mooie kanten van het bestaan. Maar als we vrede op aarde willen, dan zullen we tenminste vrede met onszelf moeten hebben, precies zoals we zijn.

Zou het kunnen dat Trump de rol van Schaduw, van “het Kwaad”, voor ons en voor de maatschappij als geheel gaat spelen? Hij laat de schaduwkanten van de westerse maatschappij zien, zonder zich te verontschuldigen, open en bloot en sterk uitvergroot, zodat we er heel goed naar kunnen kijken. Maar ongetwijfeld zal het ook een krachtige tegenreactie oproepen en de onderstroom sterker kunnen maken. Tevens kan het als effect hebben dat de gevestigde orde er niet meer omheen kan de uitwassen en perverse kanten van onze open, democratische, kapitalistische maatschappij onder ogen te zien en zich te realiseren dat het één bij het ander hoort, zolang we ons eigenbelang als leidend principe hanteren.

Het persoonlijke is politiek

Ondertussen kunnen we (blijven) onderzoeken welke maatschappelijke veranderingen tot een evenwichtiger en eerlijker samenleving kunnen leiden. De discussie over het basisinkomen is daarvan een goed voorbeeld. Veranderingen komen van onderop; als mollen ondermijnen we steeds meer de bestaande verhoudingen. Wanneer we in toenemende mate vanuit ons hart gaan leven, in verbinding met onszelf, de ander en de aarde, zullen we de noodzakelijke veranderingen te weeg kunnen brengen. “Het persoonlijke is politiek” werd in de jaren zeventig gezegd. Die uitspraak is actueler dan ooit. Jouw bewustzijnsproces is van wezenlijk belang voor het ontstaan van de Nieuwe Aarde. Wij zullen op die manier uiteindelijk een kritische massa vormen die een kantelpunt kan veroorzaken. Als je af en toe moedeloos wordt van je worstelingen is het goed om je dat te realiseren.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

11 REACTIES

 1. Je kun van President Trump zeggen wat je wil, tot nu doet hij wat hij heeft gezegd. Hij gaat het gevecht aan met de gevestigde orde die alleen aan zichzelf dacht. Je kunt zijn stijl lomp en ondoordacht vinden ja zelfs onze schaduw noemen. Toch zorgt hij voor opzien en beginnen vele te denken aan verandering. Verandering van het systeem dat ons aan de rand van een diepe afgrond heeft gebracht. Een systeem waar het geloof geld is en economische groei ten koste van alles moet worden gerealiseerd. Dan is Trump een verademing. Hij zegt wat hij denkt, hij doet wat hij wil, het volgt niet het pad van zijn voorgangers. Al met al. Kijk eens met andere ogen naar Trump en niet alleen met de ogen van de man. Mocht je nu denken dat ik fan ben van President Trump. Nee niet echt. Maar de heersende macht in de VS is nog vele male erger.

 2. Trump is door al het "nepnieuws" aan de macht gekomen. Hillary, werd in reacties op die sites Killary genoemd vanwege het bloed aan haar handen, fraude van haar en de Clintonfoundation. Het is erg moeilijk om de Amerikaanse politiek vanuit ons landje te beoordelen, wie zijn wij om daar over te oordelen?

 3. Sterk dat u nu een artikel over Trump publiceert. Afgelopen zondag had ik een heel mooi gesprek met iemand en ik kwam door dit gesprek op Trump uit. Mijn visie bij hem was dat hij de maatschappij laat zien hoe men de dingen graag wilt. Alles moet snel een succesvol. Het gaat niet meer om het hebben van de juiste moraal en dit alles gekoppeld aan het hart, verbinding etc. De korste weg naar succes en rijkdom, het maakt niet uit of men er op een eerlijke weg naartoe werkt als men er maar komt, desnoods met geweld of corruptie. Op deze manier zag ik in hem de spiegel van de huidige maatschappij.

 4. Het Amerikaanse verziekte systeem heeft Trump helemaal aan zichzelf te danken, misschien dat je dat als schaduw ziet. de leugens rond 9/11, de bankelite die ongestoord hun gang kunnen gaan, wapenhandel, de oorlogen in het Midden Oosten die de VS voerde en voert, maar ook ons hele westerse op materie gerichte denken staat zwaar onder druk. De ik zou het zeggen bezopen verkiezingscampagnes en het gebrek aan waarheid. Hillary stapelde de ene leugen op de andere, ze heeft een vertrouwenspersoon Huma Abadin die uit een familie van Moslimbroeders stamt die ook niet bepaald uitblinkt in vrouwvriendelijkheid.

 5. Ik ben geen Trump aanhanger zeker niet als het gaat over homorechten, racisme en alle andere zaken die in dit artikel worden genoemd. Ik ben ook geen liefhebber van het polariseren (het link/rechts). Dat Trump president is geworden is geheel te danken aan zij die de macht hebben en met dubbele agenda's werken. Ik heb zelf 15 jaar (op alle niveaus) in de politiek gewerkt (1992-2007) en heb vanaf dag een gewaarschuwd voor de koers die de politiek op ging. Toen Verdonk en Wilders in Nederland ten tonele verschenen had ik er genoeg van en ben gestopt. Alleen kun je immers de politiek niet veranderen en missch8ien is dit ook niet de bedoeling. Maar terug naar Trump, toen in 1979 Ronald Reagan werd gekozen zagen ook veel mensen dit niet zitten. De zwartkijkers van toen dachten zelfs dat het met de verkiezing van Reagan snel zou gaan komen tot een kernoorlog met Rusland. Uiteindelijk is Reagan de man geweest die voor ontspanning in de wereld heeft gezorgd. Ook is hij de man geweest die ervoor heeft gezorgd dat we nu internet en overige digitale middelen hebben. En ja, de CD is uitgevonden door Philips maar dat is in deze bijzaak. Wat ik dus wil zeggen is, wacht nu eerst maar eens rustig af wat er gaat gebeuren voordat we allemaal moord en brand gaan schreeuwen. Van vooroordelen is nog nooit iemand beter geworden.

 6. Zoals ik kijk naar het komende presidentschap van Trump, zie ik alles wat 'fout', maar ook 'goed', kan gaan onder een vergrootglas gelegd worden. Blijkbaar is dat nodig om de komende tijd de mensen de ogen te openen en alles naar boven te halen wat eeuwen lang onder de pet is gehouden. Eigen moraliteit gaan onderzoeken en eigen verantwoordelijkheid gaan nemen.

 7. Leuk verhaal. Beter een verandering als het met zekerheid naar een oorlog toegebracht worden door de zittende krankzinnige elite machthebbers. En over protesteren zoals deze schrijver in vroegere tijden tegen de atoombom zoals ex politieker Samson ook gedaan heeft wil niet zeggen dat men voor het goede is of eerlijk is Zoals men weet van volksverlakkers als Samson. Dus pas op met zulke vuilverspreiders.

 8. Wat een demonisering van een persoon. (en ook nog eens hopeloos fout, haha, NRC lezer?)
  Trump is het symptoom voortgekomen door mensen zoals jij, mensen die net als Hillary denken dat ze het volk blijvend kunnen onderkakken. Misschien tijd voor bezinning?
  Ben blij dat het armoede (in geest en waargenomen leven) veroorzakende socialisme op haar laatste benen zwalkt. Kijkje in de geschiedenis en aanschouw de horrors die de linkse mens de ander aangedaan heeft. Velen malen erger dan andesom. #nepspiritualiteit