tweeling

doorJoke ElZiam Nootebos
Zoveel mensen wie het nu niet meer lukt in een huwelijk of relatie te blijven welke begonnen is op persoonlijk zelf niveau en waarin een van beiden is gaan leven vanuit meer hart-éénheid en inzicht, vanuit de ziel en het hoger zelf, terwijl de ander zich slechts bezig blijft houden met alleen maar alledaagse dingen.
Tot voor kort kon het nog wel, maar nu niet meer. De ziel moet teveel ontberen als er op dat niveau geen resonantie terug komt van de partner. Geen Lichtdrager-ziel kan zichzelf nu nog lang in de zielekou laten staan. Het gaat gewoon niet, hoe men ook wil. Zeker in een verder fijne en waardevolle relatie is dit heel pijnlijk. Vaak duurt de relatie nog voort en vindt er al langere tijd een rouwperiode, een afscheid vanuit de ziel plaats, totdat het werkelijk uitgesproken wordt.

Tweelingziel

De ontwakende lichtdrager, waarvan de ziel gedurende de dag het mens-zijn, denken en handelen doorstraalt met liefde en licht, heeft het nodig met andere zielematen en soms zelfs met een tweelingziel, vlam of straal, uit te wisselen over wat hem of haar zo bezighoudt. Bezighoudt betreffende de eigen ziel aan inzichten, ontwikkeling, een betere wereld, hartcontacten of lichtwerk.
De ontwakende mens kan het eenvoudig niet meer opbrengen slechts over koetjes en kalfjes, het huishouden, de boodschappen, het werk, de collega’s, hypotheek en vakantie te praten. Het licht, het zieleleven en de spirituele ontwikkeling zijn een geïntegreerd deel van hem of haar geworden. Er is geen leven meer mogelijk in twee werelden. Op zo’n moment kun je ook je tweelingziel tegen komen.
Processen gaan dieper en sneller door het samen komen met anderen die reeds vanuit de ziel denken en handelen, door samen te groeien en stoeien, door liefde en soms ook pijn te verdiepen. Door te kiezen voor het hart. Liefde, gesprekken en healing, nemen een belangrijke plaats in.

Tweelingvlammen

Zo gauw je gedurende een aantal jaren je zieleleven bent gaan leven en verdiepen, ga je op weg naar het realiseren van je Goddelijke Vonk, je Ware Natuur in je gewone leven en persoonlijkheid.
Dit kan alleen als je ziel reeds volledig de persoonlijkheid overstraalt. Meer en meer leef je vanuit je Ik-Ben bewustzijn en met een nog grotere hartenergie. Vele dingen zijn er al veranderd in je relaties, in je karakter, in je natuur. Er is nog meer liefde, rust, vertrouwen, kalmte, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen en zekerheid in je gekomen. Je éénheidsbewustzijn, het willen delen en dienen worden belangrijker dan je “ikje”.
Dan je persoonlijk leven, waarbij alles om jouw gevoelens, groei en ervaringen draait. Soms heb je éénheids-verlichtingservaringen. Het streven en grijpen laten los, onthechting van karma, mensen en situaties vinden plaats. Je kent al vele leden van je zielengroep. Bewust of onbewust.

Op dit moment kun je een tweelingvlam ontmoeten.

Deze vlam heeft veel overeenkomsten met jou. Lijkt een beetje op je. Dezelfde thema’s maar net weer even anders, dezelfde rode draad door levens. Dezelfde zoektocht. Dezelfde gevoeligheid en liefde. Dezelfde kracht of overeenkomsten in bewustzijn.
Bij de ontmoeting van je tweelingvlam klikt het nog veel sterker dan bij de tweelingzielen. Immers nu doet niet alleen het persoonlijk zelf van de mens mee in deze ontmoeting, maar ook heel de intensiteit, alle lagen, van de ziel tot zelfs de herkenning van de Gods Vonk, de schoonheid van de Ware Natuur in de ander.
Je resoneert nog veel dieper op elkaar en betekent ongelofelijk veel voor elkaar.
tweeling

Vlammen reizen rustig de halve wereld over om elkaar te versterken en lief te hebben
Ze willen alles delen, alles bespreken, het diepste van hun ziel bloot leggen bij elkaar. Ze schamen zich niet bij elkaar, kunnen ontzettend vriendjes zijn, groeien bij elkaar. Maar kunnen ook heel erg op de teentjes getrapt zijn. Meer dan iemand anders kan je tweelingvlam je kwetsen, boos maken en bezeren. Hij/zij durft vooral bij jou de lelijkste schaduw te uiten. Niemand kan zo door je heen kijken of prikken, niemand kan je zo een goede en mooie raad steeds geven. Zo aanvullen. Je zo snel op weg helpen naar het realiseren van je Gods Vonk in je mens-zijn op aarde. Zo tot je kern van jezelf en al je zelven doordringen.
Niemand kan zo diep en veel van je houden
Relaties tussen tweelingvlammen trekken elkaar aan, botsen, kwetsen en stoten elkaar vervolgens weer af. Toch zien beiden in waarom de ander doet en voelt wat ie doet. Ze kennen zo goed elkaars zwakke punten. Het weglopen, de “haakjes” en “needings”, het gebrek aan zelfvertrouwen, eigenliefde of eigenwaarde. Beiden begrijpen elkaar zo goed, maar kunnen daar ook kriegel van worden.

Ze zijn ook geneigd voor elkaars zwakte te willen zorgen
Ze willen opvullen wat nog leeg is en mist in de ander. Ze zijn zorgzaam en fijngevoelig voor elkaar. Beiden helpen elkaar naar Zelfrealisatie door elkaars Licht brandende te houden.

Hun diepe liefde gaat nooit verloren
Hun liefde gaat nooit verloren ook al gaan ze uit elkaar of botst het soms te heftig. En lang niet altijd zijn tweelingvlammen in staat bij elkaar te blijven. Soms zit de een nog op het niveau van de tweelingziel en ook dan zal het samen zijn niet helemaal lukken. Vaak is het echter ook niet de bedoeling om samen te leven. Wel om veel samen te komen in vriendschap zodat door botsing, bewustzijnsgesprekken, liefde, DNA, karma, zijzelf en ook de gezamenlijke zielengroepen, zich zuiveren.

Daarom zijn in de komende tijden tweelingrelaties ook zo belangrijk voor de mensheid
Ze schonen onbewust mee aan het wereldkarma en dat van zielengroepen. Ze aarden het hoogste licht hier via hun samenzijn, trekken dit door naar persoonlijkheid en lager zelf waardoor onbewuste wrijvingen vanuit dit leven, verleden levens tot en met galactische zielengroeplevens, opspelen en zuiveren. Op alle  auralagen en zielelagen tot in het kristallijne lichaam aan toe worden positieve en negatieve gevoelens ervaren. Dit maakt dat alles ook zo intens en allesoverheersend kan zijn.

TWEELINGSTRALEN

Het niveau van tweelingstralen
Naast het bovenstaande zullen tweelingstralen elkaars denken kunnen scannen, staan ze nog veel meer met hun velden met elkaar in verbinding dan de vlammen. Een verbinding die zelfs telepathie overstijgt. Als de een groeit doet de ander dat ook. Als de een verandert doet de ander dat ook, nog directer dan bij de vlammen. Zelfs al zouden ze elkaar nooit zien of spreken. Ze zijn immers elkaars wederhelft.
Ze hebben ieder een innerlijk kompas waarop ze reeds lange tijd varen.
Ze zijn gewend daarop te vertrouwen en te luisteren naar hun eigen innerlijke stem en de hogere leiding. Ze kennen reeds alle trucjes van het ego. Dat van zichzelf en dat van de ander(en). Ze oordelen en projecteren minder dan de vlammen. Ze kunnen met, maar ook zonder elkaar. Ze hebben reeds een lange weg achter de rug. Beiden zijn naast al hun overeenkomsten ook zeer verschillend.

Hun bewustzijn is hetzelfde, maar ze benaderen alles andersom
Van bovenaf of van de aarde. Ieder kiest haar/zijn eigen pad en in een enkel geval gaat dat samen. In dat geval is er dan meestal ook sprake van een gezamenlijke opdracht/Taak.

Tweelingstralen versterken elkaars ontwikkeling en Zelfrealisatie, ook zonder elkaar gezelschap te houden. Ze zijn ieder in hun eigen Licht en hoeven dit niet meer bij elkaar wakker te houden zoals bij tweelingvlammen wel het geval is. Ze kennen elkaar door en door, in hun menszijn en ego, op alle zielenlagen en daaraan voorbij kennen ze elkaars Goddelijke Vonk oftewel het Universele ware Wezen. Ze kunnen alle lagen aanvoelen en scannen bij elkaar.

Daardoor zijn ze zoveel meer dan ze ooit met een ander of als single zullen kunnen zijn
Ze zijn innig vertrouwd en veilig bij elkaar. Innige maatjes op alle lagen. Soms hebben ze dergelijke ervaring ook in het verleden al gekend maar botste het toen nog teveel. Waren ze te kwetsbaar of wilden ze teveel op de ander leunen. Werkten ze vooral karma uit en bezaten ze nog niet de kracht en kwaliteit van het Ik-Ben lichaam.
Want alleen daardoor zien ze elkaar nu wel steeds in hun werkelijke Essentie, zien ze pas echt de overeenkomsten en hun werkelijke kwaliteiten. Steunen ze elkaar in werkelijk en volledig vertrouwen. Ook zonder woorden.

Ze doorzien alles van elkaar. En zonder blikken of blozen bekennen ze elkaar de ergste dingen. Ze lopen niet weg voor ruzie en onmin. Alles vinden ze bij het Leven horen. Alles willen ze aangaan. Ze zijn niet bang elkaar te verliezen, niet bang zich in elkaar te verliezen als ze voelen dat samenleven en werken één zijn. Ze staan immers in hun eigen Kracht en Lichtzuil. Ze lopen op de eerste plaats hand in hand met het Universum, niet met elkaar, zonder hun persoonlijk zelf te kort te doen. Ze verraden hun menszijn of het Universum niet meer. Het een of het ander is in geen enkele situatie meer uitgeschakeld.

De aansluiting met de Bron op het kruinchakra staat altijd open, ook in het alledaagse leven.
Er kunnen daarmee geen handelingen plaatsvinden of langdurige contacten meer worden aangegaan, die niet in lijn zijn met wat het Universum van hen wil, die alleen maar voor het ego van de mens zijn. Omgekeerd kan de mens niets meer voor het Universum doen, zonder dat het goed is voor de mens. Voor diens hart, welzijn en plezier. Zo komen hemel en aarde in hen bij elkaar en dit zetten ze neer voor de wereld. Ze ankeren het hoogste Licht voor allen. Tweelingstralen schonen nog meer dan de vlammen al doen, gezamenlijk karma van solaire, galactische en monadische zielengroepen door hun verschillen en Liefde aan te gaan met volledige Overgave.

Ze ontmoeten elkaar volgens eerder gemaakte afspraken in de bovenwereld om het bovenstaande te ontwikkelen. Ook nu weer kan het moeilijk tot onmogelijk worden als de één nog op tweelingziel-niveau zit en de ander op het niveau van de straal en in deze overgangstijd komen deze verschillen in Ontwaakt zijn in het gedrag, nog zeer vaak voor.

In hun ontwikkeling houden stralen niet altijd rekening met elkaar
Tweelingvlammen doen dat veel meer. Stralen doen vaak precies wat ze zelf willen. Door dit te oefenen bij elkaar groeit de indivuele kracht om straks de eigen zowel als de gezamenlijke opdracht van de Goddelijke Vonk te kunnen steunen. Door eerst te leren niet altijd braaf te zijn en te helpen. Geen angst te hebben vrienden, het vriendelijke gezicht, liefde en respect van de ander, te verliezen. Ze worden sterker en bouwen een fundering voor het Zelf, want als dat eenmaal deel uitmaakt van de persoon en diens gedrag dan kan het ook de eigen Kleur, de eigen Parel neerzetten.
Hogere wetten gaan op zo’n moment voor de aanpassing aan de massa, gezelligheid, elkaar willen “pleasen”. In de tweelingstralen ontmoeting valt dus heel veel te leren, ook over het alleenrecht, het zelf doen, zaken die niet altijd leuk hoeven zijn voor de ander. Het komt erop neer dat koesteren, elkaar pappen en nathouden niet meer kunnen.

Alleen volkomen autonomie, volkomen elkaars eigenschappen, Parels en kwaliteiten eren is wat telt
Niets lelijk vinden aan de ander, maar realiseren dat er in dat geval dezelfde schaduw is bij de wederhelft, maar dan net aan de andere kant. Net andersom.

Ook tweelingstraalrelaties kunnen het hevig met elkaar aan de stok hebben
Maar dat duurt nooit erg lang. Het wordt eenvoudig niet toegestaan door de gezamenlijke Goddelijke Vonk. Die duwt openen, toenadering en , Liefde, door het veld van onenigheid heen. Als de tweelingstraal deze opening vanuit het Universum voelt, komt er een lach, humor, Liefde, een inzicht hoe alles in elkaar zit en eigenlijk een spel van het ego is. Wel is er de bereidheid nodig om het roer dan om te gooien en weer open te gaan voor elkaar. Ook hier zitten soms nog wel “egostukjes” in de weg. Onenigheid houdt alleen nog maar versneld leren in. Brengt direct Kracht, Liefde, Groei en Inzichten die beiden nodig hebben in hun Werk en uitstraling naar anderen.

Ze zijn onafscheidelijk als ze bij elkaar zijn
Ze voeden elkaar aura, elkaars missing link, niet door te doen en te helpen zoals bij de vlammen, maar door nabijheid en Zijn. Bij elkaar zijn beiden voller, vollediger. Zijn er andere delen van hen zelf op de voorgrond die minder ontwikkelt waren. Het is heerlijk tweelingstralen samen te zien. Ze zorgen op de allereerste plaats goed voor zichzelf en daarmee voor de ander. Zijn in staat alles te delen. Hun kleren, bezittingen en zichzelf. Ze gunnen elkaar werkelijk alleen maar overvloed en hechten niet meer zoveel aan alles voor zichzelf te houden. Ze bezitten de taal der hogere Liefde. Deze hoger Liefde vindt plaats onder de Goddelijke Leiding, is niet van de mens.

Ze worden één
Er is bij tweelingstralen sprake van gewone aardse liefde in de vorm van vriendschap en/of seksualiteit, maar ook de geestelijke Liefde die houdt van elke bloem en plant, van elkaar en het land. Liefde om de Liefde. Universele liefde voor alles, voor heel de aarde, voor iedereen. Als beiden zichzelf gerealiseerd hebben dan ontmoeten ze elkaar in het hart van het gewone leven en wat het Universum wenst. Beiden vallen samen, de menselijke liefde en de Universele Liefde.

Stralen realiseren hun Ware Natuur en Taak d.m.v. de samensmelting van ego tot Bron
 Als ze dit aandurven voorbij al hun eigen grenzen, in elkaar en in God vallen, dan begint er een heel ander plan of pad. Ze voelen daarna een dringende oproep tot samenwerken aan het Universeel Doel welke boven hen beiden uitstijgt. Ze kunnen niets anders dan samenwerken voor het welzijn van alle mensen.
Die Taak start pas als Universele en aardse Liefde in zichzelf en met elkaar één zijn geworden. Hun drive, fundering en Liefde is dan groot genoeg voor hun Taak. Naast de Taak heeft hun gezamenlijke uitstraling een enorm effect op de groei en het bewustzijn van anderen die in hun nabijheid zijn. Immers hun uitstraling omvat alle dimensies waarin ze ook dagelijks zelf leven; Universeel, galactisch (engelenmens met sterrenlichamen)  tot en met het persoonlijk zelf.

Deze tekst mag worden overgenomen mits in zijn geheel geplaatst en met de volgende bronvermelding:
Joke ElZiam Nootebos, www.elohim-centre.org

11 REACTIES

 1. en zo zie je maar weer dat het niet uitmaakt om welke religie/gedachte o.i.d. het gaat, mensen willen gewoon gelijk hebben!!!!
  Persoonlijk vond ik het verhaal van Joke supermooi, herkende er veel in en dat ik toch waar het om gaat?
  Je kunt toch nooit verwachten dat een 'theorie' op iedereen evenveel van toepassing is?
  Pak eruit wat voor jou fijn voelt en laat de rest gaan en ga iig. niet zitten harrewarren over woorden en betekenissen en etiketjes. Wat een gezeur!! Zo komen oorlogen in de wereld.

 2. persoonlijk is dit een van mijn favoriete artikelen met juist de meeste duidelijkheid die er te vinden is op internet. Ik interpreteer dit alleen naar zoals het aansluit op ‘mijn waarheid’. ik zie de tweelingziel/vlam/straal niet als 3 verschillende personen, maar niveaus in het proces waar de personen zich in bevinden.
  Toen ik mijn twin leerde kennen was het overduidelijk tweelingziel-niveau, door lessen/karma uitwerken werd het een vlamniveau, en door de groei daarin, alsmede de battle met het ego zijn we verder gegroeid naar het niveau van de straal.
  ik begrijp bovenstaande reacties over een eventuele verwarring vergeleken met tz/zv, maar ik ben ook van mening wanneer iemand zo van slag kan raken door een artikel er nog veel pijn zal zitten onder de oppervlakte. Niemand beweert dat dit de enige waarheid is er is geen een artikel wat de volledige waarheid bevat. de waarheid zit binnen in jezelf, sluit een artikel daar op aan, mooi, zo niet, laat het los.

  Ik ben me er van bewust dat deze reacties van geruime tijd geleden zijn, dus ik weet niet hoe Carma coaching hier nu in staat, maar mijn advies zou hier zijn om antwoorden binnenin te zoeken en niet alles te geloven wat op internet staat. Verder sluit ik me bij Sabine aan.

 3. naar mijn inziens gaat het altijd om je eigen waarheid, er wordt veel over geschreven inderdaad. veel mooie dingen!
  Wat is waar? iedereen heeft zijn eigen waarheid en ik kan aleen maar zeggen blijf bij de dingen die voor jou waar zijn. dan bestaat er geen verwarring.

 4. Prachtig artikel maar erg verwarrend voor de meeste mensen. Je hebt 1 tweelingziel (of welke naam je er ook aan geeft), dat is je ‘andere helft’, het mannelijke-vrouwelijke deel met dezelfde blauwdruk. Niet te verwarren met de soulmate (uit dezelfde zielefamilie) dus je kunt tijdens je leven meerdere soulmates ontmoeten.
  Maar – de ontmoeting met – je tweelingziel (de naam zegt het al, 1 ziel verdeeld in 2 lichamen) is zo’n wonderschoon proces – soms zo ontwrichtend, tegelijk zo volkomen groots- daar zijn geen woorden voor. Kortom, iedere ontmoeting met je ‘andere helft’ is een uniek gebeuren en dat kun je niet aan een naam hangen (tweelingvlam/straal/ziel etc etc), en daar kunnen al helemaal geen ‘zo gaat het/zo verloopt het’ omschrijvingen aan hangen. Dit is een liefde zo groot, zo heftig en komt tot jou als de ultieme spiegel. Ieder koppel heeft zijn eigen schaduwkant(en) uit te werken….is dus uniek en zal dus een uniek pad doorlopen.

  Ik word heel verdrietig van dit soort verhalen die worden gepubliceerd op internet want de dynamiek van de tweelingziel (of welke naam je er ook aan wilt geven) is een motor die alles in beweging zet. Niets in je persoonlijkheid blijft onaangetast door de aanwezigheid van degene die jou het meest vervoert, maar je ook de stuipen op het lijf kan jagen. Dit is de allerhoogste vorm van liefde en die kun je niet in woorden en/of antwoorden gieten.

  • @Carma Coaching,

   Het feit dat jij verdrietig word zegt alles over jou.
   Blijkbaar ben jij nog niet bewust van delen van jou die je nog niet h(erkend) hebt. Ik voel veel pijn in jou als ik jou verhaal lees. Veel onverwerkte emoties die je projecteerd naar de buitenwereld.
   Advies van mij en doe er mee wat je wil.
   Kijk eens naar jou eigen binnenwereld en heel de wonden die je nog hebt. Je zal zien dat je dan liefdevoller en minder oordelend word naar de buitenwereld. Liefde is niet hoog niet laag. Liefde is……

   liefs sabine

   • @sabine, dank voor je reactie:-). Ik snap je comment echter is een tweelingziel-proces geen pijnlijk proces, maar een wonderschoon proces. Onverwerkte emoties heeft iedereen, we worden geboren uit en in liefde en we leren angst. Wat ik enkel wil aangeven is dat er zoveel artikelen worden geschreven en gepubliceerd over tweelingzielen/tweelingvlammen/tweelingstralen en dat is uiteraard ieder’s mening, waar ik verdrietig van word is enkel -voor mijn gevoel- ‘onwetendheid’. Ik mag mensen begeleiden in hun tweelingzielproces en dat doe ik met liefde, maar als je eens zou weten wat er allemaal achter verschuild dan zou je mijn reactie wel begrijpen denk ik. We proberen al jaren heldere informatie te geven over deze zielsprocessen en er ontstaat vaak zoveel verwarring rondom ‘geschreven waarheden’ terwijl het gaat om unieke processen – zonder labels. Ik oordeel niet, het is een allesomvattend weten wat van heel hoog komt:-)

    • @Carma Coaching, Heb even op jou site gekeken over jou visie op tweeling zielen en de volgende zin viel me op.

     quote:Twee zielen (mensen) die uit één gesplitste ziel afkomstig zijn

     In bovenstaande zin spreek je jezelf tegen. Twee zielen kom die uit 1 gesplitste ziel afkomstig zijn. Er is alleen 1 ziel. Als je incarneert dan splitst je ziel zich op in man of vrouw en het deel dat je niet ervaart in dit leven blijft achter aan de andere kant van de sluier. Hier kun je contact mee maken.

     Als ik van jougedachte uit ga dan zou het dus zo zijn dat 1 ziel (1 wezen dus) zich opdeelt in twee mensen (zielen). Deze twee mensen leven nu op aade met 1 helft van die ene ziel. Voor de man het mannelijke deel en de vrouw het vrouwelijke deel neem ik aan? Dat betekent dus dat als ze elkaar tegen komen de ‘ene ziel’ weer herenigd wordt, dat zou betekenen dat er een samensmelting plaats vindt?. Maar als ik het goed begrijp wordt hier dan uitgegaan van de twee mensen dus twee halve zielen dragen en de ander nodig hebben?

     Zou graag weten of je het zo bedoeld? Naar mijn mening heeft ieder mens die leeft een volledige ziel en als je bijvoorbeeld een man bent je gewoon met je innerlijke vrouw kunt verbinden en te leren ervaren wat er in haar leeft en je weer heel kunt worden. Zoals ik het nu begrijp van jou lijkt het alsof je afhankelijk bent van je wederhelft om tot spirituele groei te komen. Er wordt dus uitgegaan van niet heel, terwijl je in wezen al heel bent.

     Graag een toelichting 😉

 5. Mooie tekst en erg herkenbaar 🙂

  Ik heb al meerdere tweelingzielen en vlammen ontmoet.
  Telkens liep ik echter er tegen aan dat er iets ”ontbrak”, ik kon niet ”volledig” zijn, het belemmerde me. Ik wou verder.

  Ik miste dat wat wordt beschreven bij de tweelingstralen, dat voelt voor mij als dat wat mijn ziel verlangt.
  Ik heb het nog niet mee mogen maken, hopelijk komt dit nog.
  Vol verwachting wacht ik 😀

  Liefs

 6. Wat een prachtige tekst en wat een feest van herkenning!

  Een tijdje geleden heb ik mijn ‘zusje’ gevonden, iemand waarmee ik zo’n sterke band heb en waarmee ik lief en leed kan delen, iemand die ziet wie ik diep van binnen ben en mij accepteert zoals ik ben en vice versa.
  Door ons contact is onze eigen persoonlijke ontwikkeling nog veel sneller gegaan en is er bij ons ook de droom gekomen om samen iets op te zetten.
  We voelen allebei erg sterk een dringende oproep om samen een energieveld neer te zetten waar anderen mensen zich bij aan kunnen sluiten, een gevoel van eenheid en van liefde, een gevoel wat verder gaat dan wij met ons verstand kunnen begrijpen.

  Het is iets wat ons zelf soms overdonderd en wat soms best eng is maar door deze tekst begrijpen wij beiden zoveel beter wat er van binnen in ons leeft en wat het doel is van onze samenkomst.

  Onwijs bedankt, Joke ElZiam Nootebos, voor de prachtige tekst! Het geeft veel steun en kracht om volle goede hoop weer door te gaan.

  Liefs van Willemein

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in