Oude relaties loslaten

Het is niet moeilijk om de moed of de levenslust tijdens deze crisis te verliezen. Toch heb je alles in huis om erdoorheen te bewegen, en er beter uit te komen. Begin te gronden in je licht, durf de illusies te doorzien en ga terug naar heelheid: je ziel ín je lichaam.

Deze crisis heeft een fantastische kant: je spirituele ontwikkeling – je beweging naar eenheid omdat je de illusie doorziet – kan harder gaan dan ooit. Omdat de afscheiding zo helder zichtbaar wordt; die tussen gevoel en ratio, binnen- en buitenwereld, feminien en masculien, natuur en technologie, licht en donker… de lijst is eindeloos. In essentie is dit de afscheiding van de ziel (bewustzijn) van zijn thuis, het lichaam. En of die afscheiding met opzet tot stand is gebracht, of gedurende de geschiedenis gewoon is ontstaan, is vooral een goeie vraag. Feit is dat allerlei systemen hem hebben bevorderd en dat mensen er steeds vaster in zijn gaan geloven. Maar afscheiding is een illusie en goeroes weten dat al eeuwen.

Ontstaan van de illusie

‘Hoe zijn we erin beland?’ is altijd een goeie vraag als je ergens weer uit wil komen, en de scheiding van lichaam en ziel, ratio en gevoel, natuur en gezondheid, etc. is natuurlijk een geleidelijk proces geweest. Verlichting, religie, industrialisatie, wetenschap en heksenvervolgingen hebben er allemaal aan bijgedragen. En hoewel we er inmiddels geen zicht meer op hebben, is het makkelijk aan te voelen dat er bijvoorbeeld een verband bestaat tussen de enorme weerstand ten aanzien van vrij normale menselijke vermogens als helder voelen, weten en zien, en de honderdduizenden vrouwen die als heksen zijn gemarteld en vermoord. Zolang het niet geheeld is, leeft het voort, in het collectieve onderbewuste.

De afscheiding (separation) is mensen bovendien eeuwenlang stevig ingeprent door kerk, patriarchaat, commercie en onderwijs. De laatste honderd jaar hebben instituties daarbij gebruik kunnen maken van inzichten uit de massapsychologie: met angst, herhaling en beloning is ingespeeld op de onzichtbare lagen van de psyche.

Je ziel in je lichaam

Mensen zijn licht in materie en worden vrij geboren. De afscheiding en dus illusie vanbinnen is echter niet zonder meer te herkennen. Er zijn wel aanwijzingen: als je vindt dat je nooit genoeg bent. Als je altijd in je hoofd zit en moeilijk kan voelen. Als je hard werkt om erkend te worden, of om de buitenkant op orde te krijgen (je carrière, status, huis, auto), maar jezelf niet echt kent. Ook heel veel ziekten en depressies zijn er een uiting van; het lichaam geeft aan dat het de ziel mist.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

In de wereld om je heen zie je de afscheiding bij celebs en social media met hun liefde voor de buitenkant. Je ziet het bij het onderwijssysteem, waar handenwerk ondergeschikt is aan hoofdwerk en de overheid, die gek is op modellen en ieder gevoel buiten beschouwing laat. Vaak is het onmogelijk om én aan al die uiterlijke regels te voldoen én ontspannen jezelf te zijn.

illusies doorzien

Tot twee jaar geleden konden de meesten, inclusief ikzelf, er best mee leven, omdat er ook veel goed was. Comfort is altijd de doodsteek voor verandering, en illusies doorprikken is ook pijnlijk. Maar nu ligt dat anders. Systemen kraken in hun voegen, kloven worden dieper, de liefdeloosheid groeit en iedereen voelt wel aan dat het uiteindelijke gevolg van die afscheiding is dat geld, macht en energie van gewone mensen kan en zal worden overgeheveld naar puissant rijken zonder gezicht. Of iedereen zich dat durft voor te stellen is een tweede.

Terug naar heelheid

Hoe bewegen we nu weer uit die afscheiding, uit de illusie, terug naar eenheid? Vechten tegen te machtige systemen heeft nooit zin. Maar we kunnen er wel kracht aan onttrekken; als we zien dat we ze zelf mede in stand houden. Dus begin bij jezelf: kan je herkennen dat het huidige wereldbeeld zich richt op slechts een deel van het geheel: het fysieke, de ratio, de buitenkant en de commerciële waarde? En dat veel systemen afscheiding benadrukken? Ben je in staat die illusies te doorzien?

Herken je vervolgens ook de afscheiding in jezelf (hoe hij er in jouw geval dan ook uitziet)? Kan je je gehechtheid aan het (praktische en emotionele) comfort van systemen loslaten? Kan je je uit dat krachtige, dominante energieveld bevrijden, licht blijven en eenheid ervaren te midden van de verdeeldheid? Het is spirituele beoefening ten top! Maar hij brengt jou, en anderen, terug naar heelheid.

Voel je natuurlijke staat

Je hebt daar maar één simpele tool voor nodig: je eigen bewustzijn en je hart, dat onderscheid maakt tussen heel en afgescheiden, tussen de waarachtigheid van de liefde en de illusie van de angst. Muziek en boeken resoneren met je ziel, evenals de natuur. Gebruik aarde, water, wind en vogels als spiegels van je binnenwereld, laat je erdoor voeden. Herinner je natuurlijke staat: ontspanning, vrijheid, liefde, verbinding, levendigheid. Activeer die gevoelens en wordt weer een ziel ín een lichaam, en dat betekent dat je veilig bent zonder dat je je hoeft te verdedigen, inspiratie hebt zonder je hoofd te breken, er liefde is zonder ernaar te zoeken, helderheid zonder dat anderen die scheppen en je je verantwoordelijkheid draagt zonder dat het een verplichting is.

Besef tot slot dat je ziel op aarde is voor de liefde en niet om zich in een wokkel te wringen om de illusie van afscheiding in stand te houden. Zonde van je kostbare tijd. Ja, we hebben wetten nodig, maar dat zijn gewoon natuurlijke principes: je wordt vrij geboren, je bent gelijkwaardig aan ieder ander, je zal niet doden en stelen, en je laat je medemensen in hun waarde. That’s it.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap