1 persoon – 7 dagen

Van Steve

De afgelopen week ontving ik de uitgetypte versie van deze channeling. Toen ik ernaar keek, dacht ik dat dit een fantastische boodschap zou zijn voor de volgende Bakens van Licht. Terwijl ik de boodschap aan het bewerken was realiseerde ik me dat er werd verwezen naar gebeurtenissen die op die dag plaatsvonden. In de tweede alinea zullen julliezien dat de Groep zei om de energie die precies op dat moment van de zon kwam, in te ademen. Ik moest de tape terugspelen om er naar te luisteren. Het gebeurde precies op het moment waarop de energie van de grootste zonnevlam uit de geregistreerde geschiedenis in de Aarde begon door te dringen. Vanaf dat moment werd de energie opgeslagen in de tektonische platen om daarna geleidelijk afgegeven te worden aan ons leefmilieu. Hoewel de zonnevlammen momenteel een beetje rustig zijn, braakt de zon nog steeds in een onvoorstelbaar tempo energie uit. De laatste X-klasse zonnevlam was op 14 juli. Zie het verhaal en de film daarover hier: http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast14jul_2m.htm
Die energie is onze wereld heel stilletjes aan het veranderen. We komen in een nieuwe dimensie terecht terwijl we praten. De Groep zegt dat deze nieuwe dimensie de Nieuwe Aarde is. Het ascensieproces is nu volop aan de gang.

Als we in een hogere trilling terechtkomen, bepalen we opnieuw onze rol. Sommigen ontwaken als genezer, facilitator of leraar. Je zou tot de ontdekking kunnen komen dat de dingen ook voor jou heel snel aan het veranderen zijn. Eén van de nieuwe gebieden waarover de Groep het nu vaak heeft zijn de Menselijke Engelen. Dit zou veel meer kunnen betekenen dan we eerst hadden gedacht. Deze boodschap is een deel van de informatie die de Groep heeft onthuld over het proces een Menselijke Engel te worden. Trek dat engelengewaad eens aan en kijk of het past. Past het, neem de uitdaging dan aan.

Van de Groep

Groeten van Thuis.
We houden van die klank. Als we de woorden “De groeten van Thuis” uitspreken, nemen jullie de trilling daarvan in je op alsof ze van jezelf zijn. Op dat moment en op gedurende de tijd dat we bij elkaar zijn, bevinden jullie je volledig in de trilling van Thuis. Het woord “groeten” van de Hoeder is een trigger die dat in gang zet. Welkom Thuis lieverds. De ware trillingen van Thuis zijn nu hier op de Nieuwe Aarde. Het zijn de diepste trillingen van vreugde en de grootste trillingen van plezier. Die trilling is het hoogst als jullie lachen, want in die trilling zijn jullie Thuis. Mensen zijn zulke prachtige wezens, jullie denken veel te veel en dat overschaduwt soms je eigen trilling. Ah, het is voor ons zo’n grote eer om in jullie aanwezigheid te zijn. Jullie zijn de uitverkorenen die ervoor hebben gekozen om precies op dit moment in jullie eigen evolutie hier te zijn. Wij zeggen jullie dat er veel gaande is in jullie wereld, dat er veel gebeurt hier op de Aarde waar het Spel van de Vrije Keuze opnieuw wordt bijgesteld om zich aan te passen aan jullie hogere trillingen. Jullie doen dat door de keuzen die jullie maken. Dit is zo’n bijzondere tijd om hier te zijn, zo’n speciale tijd op Aarde. Let er eens op hoe je eigen mede-scheppingskrachten groter worden. Let eens op hoe jullie je eigen contract beginnen te schrijven vanaf jullie kant van de sluier. Jullie hebben het recht verdiend om volledig over je kracht te beschikken en die kracht wordt nu aan jullie overgedragen.

Energie om je eigen energiekolk te vormen

Jullie hebben jezelf in een positie gebracht die nog nooit eerder ervaren is. Jullie hebben jezelf in een collectieve trilling gebracht die op het punt staat opnieuw te veranderen. Ah, maar niet alleen jullie, want we zeggen jullie dat alle ogen van het universum op jullie zijn gericht. We zullen de energie in de zaal nu veranderen. [Steve’s handen gingen omhoog en de energie in de zaal veranderde.] We vragen jullie om deze energie in te ademen want precies op dit moment was er een instroom van energie die jullie hebben gekregen van de zon. Die maakt deel uit van de energiekolken die zich op Aarde aan het vormen zijn; die jullie door je eigen intentie aan het creëren zijn. O, jullie doen het zo goed. Ja, jullie maken fouten; ja, jullie gaan dan de ene, dan weer de andere kant op. Ja, het zal af en toe lijken of je tegen een muur oploopt, ja, jullie zullen struikelen, ja, het kan zelfs zijn dat jullie vallen. Maar we zeggen jullie dat jullie nooit meer… gekwetst … zullen worden. Werk met deze energie want dat is jullie geboorterecht. Jullie zijn dat wellicht vergeten, want de sluier is erg dik en jullie kijken misschien in de spiegel en zeggen “Wie is dat? Wat ben ik? Wie ben ik? Wat moet ik doen?” en “Waarom ben ik hier naartoe gekomen?” Op zulke momenten creëren jullie een opening in je eigen energiekolk. Als jullie dat doen, zullen wezens uit de andere dimensies naar jullie opzoeken en ze zullen je een tikje op de schouder geven en om je heen reiken om je aan te raken met de Engelenaanraking. Voel je hartchakra want terwijl jullie worden aangeraakt, ook nu, verandert je hele energiestructuur. De energie van de zon zal deze verandering makkelijker maken. Dit zijn de Lichtzaden die worden uitgezaaid.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Daden van de Menselijke Engelen

We zien jullie vraag. Nee, we zullen jullie niet vertellen wie jullie zijn. Nee, we zullen jullie niet vertellen welke kant je op moeten gaan en waarom je hier naar toegekomen bent. Jullie vinden het heerlijk om je kracht weg te geven, hè? Ah, maar we zullen de zaden van deze kennis in je leggen en we zullen die zaden koesteren en we zullen ervoor zorgen dat ze voldoende zonlicht en water krijgen en we zullen ervoor zorgen dat ze voldoende liefde krijgen. Maar het zijn niet die zaden die verschil zullen maken, want die zaden zullen bloeien en jullie zullen de leraren worden, jullie zullen de genezers worden en andere mensen aanraken. Jùllie zullen verschil maken, niet alleen in je eigen leven maar ook in dat van anderen. Dat zijn de kenmerken en de daden van de Menselijke Engelen.

De magie ontstaat wanneer de vrucht volledig rijp is en van de boom of wijnstok afvalt en in die vrucht zitten nieuwe zaden. Daarin ligt de magie. Daarvoor zijn jullie hier gekomen. Daarom zijn jullie zo vaak in de war als jullie proberen je passie te vinden, proberen uit te vinden waarom jullie hier gekomen zijn want jullie zijn de Menselijke Engelen. Jullie zijn hier niet gekomen om de vruchten te oogsten. Jullie zijn hier gekomen om de zaden uit te zaaien. Voel de trillingen van Thuis. Voel de trillingen in je eigen hart en je zult de waarheid kennen, want jullie zijn de Menselijke Engelen die voor verschil zullen zorgen.

De uitdaging van de Menselijke Engel

Het grootste werk dat je als Menselijke Engel kan doen, is het doelbewust uitzaaien van Lichtzaden. We bieden jullie nu, op deze dag een uitdaging aan die jullie een duidelijker beeld kan geven hoe je praktische toepassingen daarvoor kunnen vinden in je dagelijkse leven.

Zoek de komende zeven dagen één persoon. Zoek één persoon en doe iets bijzonders. Probeer die persoon op de een of andere manier te bereiken. Zoek een manier om de ruimte te creëren waarin die persoon kan veranderen. Zorg voor iets heel belangrijks in het leven van een ander. Doe iets bijzonders of stuur energie zodat die ander het hoogste en beste in zichzelf kan vinden. De vertrouwensbasis die je met die ander kan bereiken, zal bepalen hoe ver je kunt gaan. Blijf binnen de grenzen waarin je jezelf op je gemak voelt. Als die ander vragen stelt… geeft antwoord. Als die ander iets accepteert… geef. Als die ander bang is… onderwijs. Reflecteer de energie van die ander op een zodanige manier dat die zijn eigen kracht kan zien. Dat is de grote evenwicht tot stand brengende daad van de Menselijke Engel. Neem geen verantwoording voor de ander, probeer de ander niet te leiden, laat de ander niet zien waarvoor die hier naar toe is gekomen, maar laat die ander in plaats daarvan zijn eigen kracht zien en creëer de energie voor die ander om in die kracht te stappen. Zoek manieren om de ander in zijn kracht te zetten zonder dat je die kracht afpakt. De volgende stap is aan jullie. Menselijke Engelen moeten nu met hun training beginnen. Dit is de eerste stap. Zoek de komende zeven dagen één persoon die dat nodig heeft en wijd je eraan die persoon te helpen zijn eigen kracht te zien. We zeggen jullie dat je zonder mankeren je Plan B contract in werking zal zetten en je eigen passie zal vinden. Nee, het zal niet van die ene persoon komen en het zal niet van die ene ervaring met het uitzaaien van zaden komen, maar we zeggen jullie, zet het in beweging door je eigen intentie om in één leven verschil te maken. Als je niet precies weet waar je die persoon kunt vinden, vraag of zijn pad het jouwe mag kruisen en het zal gebeuren. Zet je intentie om dienstbaar te zijn en wacht op de gelegenheid. Verplicht jezelf om deze persoon in de komende zeven dagen te vinden. En adopteer de rol van Menselijke Engel voor zolang als nodig is om die zaden uit te zaaien. Het kan een geschenk zijn. Het kan een telefoontje of een brief zijn. Het doet er niet toe wat het is, maar verplicht jezelf om hier op Aarde de komende zeven dagen lichtzaden uit te zaaien in een ander mens. Oordeel niet voor jezelf of deze zaden succes hadden, want dat is niet jouw verantwoording. Het is jouw verantwoording om zaden uit te zaaien. Het is de verantwoording van de ander om zijn eigen vruchtbare grond te vinden. Vanaf dat punt is het zijn/haar verantwoording om er voor te zorgen dat deze zaden voldoende licht, water en liefde krijgen.

Eén persoon in de komende zeven dagen… Laat het wonder nu beginnen.

Je bent niet alleen

Als jullie de uitdaging allemaal aannemen en de komende zeven dagen één hart aanraken met het geschenk van licht, zullen jullie de wereld in een oogwenk veranderen. Dat klinkt fantastisch, hè? Ja, dat weten we. Jullie kunnen niet door de sluier heen kijken; jullie kunnen niet zien wie jullie zijn en hoewel we jullie vaak aanraken met de engelenaanraking, zijn er momenten waarop jullie dat niet voelen. Er zijn momenten waarop jullie zelfs niet weten dat wij er zijn. Er zijn momenten waarop jullie denken dat je zo alleen bent en dan zijn wij er om de ruimte voor je vast te houden, zoals we jullie zojuist hebben gevraagd de ruimte voor een ander vast te houden. Ja, jullie zullen een klein beetje gaan ondervinden hoe frustrerend dat kan zijn.

De uitverkorenen

We zeggen jullie dat het voor ons een grote eer is om in jullie aanwezigheid te zijn want jullie zijn de uitverkorenen. Jullie zijn de gezalfden. Jullie zijn degenen die de langste contracten hebben opgesteld om precies in deze tijd hier te zijn. Jullie hebben je eigen script van Menselijke Engel gekozen en daarom noemen we jullie de uitverkorenen. Jullie zijn degenen die durven zeggen “Als we in staat zijn verschil te maken, dan zijn we klaar om in actie te komen. Ik wil er zijn als de tijd voor de gehele mensheid daar is om vooruit te gaan. Ik wil degene zijn die verschil maakt.” En hier zijn jullie nu, lieverds. Wij zeggen jullie dat die tijd waarop de Menselijke Engelen in actie moeten komen nu is aangebroken. Begin met de eenvoudige uitdaging in de komende zeven dagen één persoon te vinden.

Ja, we weten dat er verwarring zal zijn, want “wij zullen niet weten wat we moeten doen”. En nu kijken jullie om je heen en zeggen “Waar is mijn leiding?” We zeggen jullie dat er geen boeken bestaan hoe je een Menselijke Engel wordt, want die boeken moeten jullie nog schrijven. Vertrouw op jezelf want dat is de bron van je ware leiding. Je eigen onderscheidingsvermogen vormt de bron van je kracht.

Dit is voor jullie een heel bijzondere tijd. Het is een prachtige ruimte waar jullie je in bevinden. Jullie hebben dat door je eigen keuzen gecreëerd. Jullie hebben een heel bijzondere tijd gecreëerd om hier op Aarde te zijn, want het Speelbord van de Vrije Keuze is nu onderweg naar het volgende dimensionale niveau en nu schrijven jullie het script voor die keuzen en plannen op elk moment dat jullie iets doen. Elke keuze die je nu maakt, brengt je op een nieuw trillingsniveau. Kies goed, maar maak een keuze. Want zoals het gaat bij alle dingen, als je niet kiest, zal je bij gebrek aan beter een antwoord worden gegeven. Zorg dat het je eigen keuze is. Wees niet bang om een verkeerde keuze te maken want er bestaan geen verkeerde keuzen en als je een keer niet gelukkig bent met je werkelijkheid, heb dan de moed om opnieuw te kiezen. Er zullen fouten worden gemaakt terwijl jullie vooruit gaan, wees daar niet bang voor maar stel je tot doel om van je fouten te leren en dan zal het niet voor niets zijn geweest.

Het creëren van Thuis

De goddelijke energie in menselijke gedaante, dat is de basis van wie jullie zijn. Dat is het zaad van je ware kracht en dat zullen jullie onderwijzen en dat zijn de zaden die jullie zullen uitzaaien. Neem deze uitdaging aan. Zoek in de komende zeven dagen één persoon. Zorg voor verschil, geef hun een geschenk, zet hen in hun kracht, ongeacht wat daar voor nodig is. Jullie zullen dat weten want jullie zijn de uitverkorenen. Jullie zijn de begiftigde engelen die in hun hart weten wat er moet worden gedaan. Vertrouw daarop, lieverds. Het zal werken. En als een ieder van jullie de komende zeven dagen voor verschil zorgt in slechts één leven en dat ene leven aanraakt en de zaden uitzaait, zal de wereld binnen zes maanden een andere plaats zijn.

Ah, jullie kunnen je niet voorstellen hoeveel kracht jullie in je eigen hart hebben en hoe vaak we jullie ook vertellen dat jullie de uitverkorenen zijn, dat jullie de machtige wezens zijn, dat jullie de meesters zijn die erin hebben toegestemd om het Speelbord van de Vrije Keuze te bewandelen met deze sluiers op hun plaats van waarachter jullie niet kunnen zien wie jullie zijn. Hoe vaak we jullie dat ook proberen te vertellen, jullie kunnen het niet zien, want dat is de aard van de sluier. Maar jullie kunnen het zien door anderen aan te raken. Pak die uitdaging op. Zou je je eigen leven willen verbeteren? Zou je de kwaliteit, de blijheid, de vreugde, de passie in je eigen leven willen verbeteren? Pak die uitdaging op. Eén persoon in de komende zeven dagen. Zorg voor verschil.

Pak deze uitdaging op om een Menselijke Engel te zijn en zorg de komende zeven dagen voor verschil in iemands leven, en kijk hoe je eigen leven verandert. Want dat zijn de energieën die je in lijn brengen met de mooiste werkelijkheid. Daarvoor zijn jullie hier gekomen. Jullie zijn de uitverkorenen. Jullie zijn degenen die naar voren zijn gestapt en hebben gezegd: “Laat me in die tijd daar mogen zijn. Ik beloof dat ik precies op tijd wakker zal worden om mijn werk te doen.” En hier zijn jullie nu. Terwijl jullie de slaap uit je ogen wrijven, wachten we hier op jullie in de hoop dat we jullie korte glimpjes kunnen laten zien van de trillingen van Thuis, zodat jullie je ware erfgoed zullen her-inneren. Daarom hebben we zo veel ontzag voor jullie. Jullie hebben de moed gehad om het te doen; jullie hebben de moed gehad om te struikelen, te vallen, weer overeind te krabbelen en voor verschil te zorgen en wij kunnen jullie daar niet genoeg voor bedanken. Jullie zijn de menselijke engelen die Al-dat-is aan het veranderen zijn. Wees niet bang. Draag die titel van Menselijke Engel met trots en heb de moed om in je eigen licht te wandelen. Houd je fakkel hoog en er zullen geen schaduwen meer bestaan.

Met het grootste respect en de hoogste eer vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen met de bekrachtigingsfactor. En her-inner je alsjeblieft dat het een prachtig Spel is en speel goed samen.

Copyright Aantekening:
Deze informatie mag in zijn geheel of gedeeltelijk verspreid worden op voorwaarden dat er geen kosten berekend worden en dat deze tekst er aan toegevoegd is. Wanneer er een bewerkte of een gedeeltelijke versie gebruikt wordt, vermeld dan duidelijk dat dit een bewerkte of gedeeltelijke versie is en wijs de lezer erop dat de originele versie staat op http://www.lightworker.com/. Meer informatie over Steve Rother en de Groep kan gevonden worden op de websites: http://www.lightworker.com/ en http://www.lichtwerker.com/ of via Lightworker ++ 1 702 871 3317.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap