DELEN

Boodschap van aartsengel Michaël, gechanneld door Katerina Karanika

 

De Universele Wet van Genade

 

Lieve vrienden, Children of Love, ik ben Michael. Genade is zo oud als de Bron zelf. Genade hoort bij de levensenergie van Liefde en is een aspect van onvoorwaardelijke Liefde, van God, van Het Leven. Genade was in vroegere tijden, toen jullie in de diepe duisternis van de derde dimensie zaten, een bron van hoop, van heling, van evolutie, groei en ontwikkeling. Naar mate de linker hersenhelft een grotere rol is gaan spelen en naar mate het intellect de intuïtie overschaduwd heeft is genade in ongenade gevallen. De wonderen die ieder moment om jullie heen gebeuren worden niet meer waargenomen. Jullie zien alleen wat jullie intellect begrijpt. Sinds zijn enorme groei komt het verstand niet meer op het idee om in moeilijke tijden genade te vragen.

Jullie verkeren nog steeds in de illusie dat het verstand de sterkste bondgenoot is die jullie in leven kan houden en zelfs gelukkig kan maken. Jullie zijn teleurgesteld als het geluk en de welvaart achterwege blijven terwijl jullie zo verstandig zijn en meestal verstandige keuzes maken. Jullie worden wanhopig als je tot de conclusie komt dat je geen enkele controle op de gebeurtenissen in je leven kan uitoefenen, ondanks het feit dat je alles begrijpt en weet wat de oorzaak en wat het gevolg kan zijn. Gebrek aan een of andere vorm van controle maakt jullie onzeker en angstig. Jullie verstand draait overuren, gaat malen, houdt jullie uit de slaap en dat brengt stress, ziekte en gebrek voort.

Wat is genade? Genade is de Goddelijke kracht die opgeroepen kan worden door het geloof. Niet een oppervlakkig geloof maar een diep geloof dat aan  weten grenst. Genade is de kracht die jullie in jezelf dragen en die overal aanwezig is.

Deze kracht is niet alleen aan een God buiten jezelf of aan het rijk der Engelen en de heiligen toebedeelt. Jullie maken zelf deel uit van het wonder van genade. Jullie kunnen genade niet voelen als het verstand de toegang blokkeert. Jullie zitten nog steeds vast aan bepaalde overtuigingen als ‘het geloof is voor de kinderen en de dommen terwijl weten voor de volwassenen en de slimmen is’. En ‘Iets is pas waar als het bewezen is, liefst wetenschappelijk.’ Zo houden jullie veel meer overtuigingen vast die jullie verstand boven het gevoel en de intuïtie plaatsen. Die overtuigingen leven in jullie persoonlijke en collectieve onbewuste en belemmeren het vragen om genade die wonderen kan laten gebeuren.

De tijd waarin jullie leven, is de tijd van de overgang naar een nieuwe evolutiefase van het bewustzijn. Deze tijd is een moeilijke, chaotische tijd die steeds zwaarder gaat worden voor degenen die niet geloven, voor degenen die alleen met hun verstand alles willen begrijpen en voor degenen die zich te goed voelen om genade te vragen.

Deze overgangsperiode kan heel gemakkelijk bewandeld worden als jullie de switch maken van verstand naar gevoel. Van intellectueel weten naar innerlijk weten, van buiten naar binnen en daarmee bedoelen we niet dat jullie het verstand los moeten laten gaan. Neen, neen, we bedoelen dat zowel het verstand als het gevoel in balans met elkaar moeten komen te staan. Op dit moment houdt dat in dat jullie meer ruimte moeten gaan geven aan je vrouwelijke kant, aan jullie intuïtie en aan het ontvangende principe. Het verstand hoort voornamelijk bij het mannelijk principe, dat nog steeds de overheersende kracht is op aarde.

Het is nu tijd dat het vrouwelijke principe op gaat staan en haar plaats opeist naast het mannelijke. Beide moeten in de cirkel van eenheid samensmelten. Het verstand moet samensmelten met de intuïtie, de daadkracht met vertrouwen en afwachten, de controle met overgave. De weg om dat in balans te brengen, is aanspraak maken op de Wet van Genade.

Waarom spreken we over een wet? Het is een wetmatigheid van het universum dat liefde daar naartoe stroomt waar plek is om ontvangen te worden. Genade is geen gunst, die jullie moeten verdienen. Jullie hoeven je dus ook niet bezwaard te voelen om genade te vragen. Bedenk dat genade een  natuurkundig fenomeen is waar iedereen gebruik van kan maken. Stel jezelf voor haar kracht open. Vraag om genade in eerste instantie vanuit het geloof en daarna vanuit de zekerheid dat het komt, gewoonweg omdat het onmogelijk is dat het niet zou komen.

We horen jullie denken: ‘Ik vraag zo vaak om gunsten en hulp maar het komt maar niet.’ De reden, lieve vrienden, dat genade je niet kan bereiken is dat er nog blokkades bij jezelf zijn. De belangrijkste blokkade is als je hogere Zelf, je ziel en je ego het niet met elkaar eens zijn. Het met elkaar aan de stok hebben. Je ziel vraagt om genezing terwijl je ego het er helemaal niet mee eens is, omdat hij daar anders over denkt. Bijvoorbeeld: ‘Als ik om genezing vraag dan ben ik mijn gewoonte om altijd ziek en misselijk te zijn kwijt, de aandacht van mijn omgeving die ik zo hard nodig heb is dan verdwenen en als klap op de vuurpijl ik ben mijn controle kwijt. Dan ben ik niemand meer…’

Omdat de wet van de vrije wil op jullie planeet van toepassing is, is het noodzakelijk dat het ego en de ziel op één lijn zitten als ze om genade vragen. Vaak zijn het bepaalde ideeën, denkbeelden en overtuigingen van jullie ego die de doorstroming van genade belemmeren. Maar ook daarvoor kunnen jullie om genade vragen! Het belangrijkste is dat jullie beseffen dat genade een Wet is.

De natuurlijke staat van ieder levend wezen op aarde is evenwicht dat zich uit in gezondheid, psychisch welzijn, overvloed, vreugde of geluk. Dat is jullie natuurlijke staat van zijn. Als er onevenwichtigheid in één van die aspecten bestaat, als er onbalans aanwezig is, zorgt de natuurlijke beweging van de Goddelijke energie voor het herstel van de balans. Maar omdat jullie wezens zijn die gekozen hebben voor vrije wil met de intentie daarmee het grote bewustzijn te dienen, is het van groot belang dat jullie ego op één lijn met je ziel zit. Daarom is het aan te raden om contact met jullie ego op te nemen en te onderzoeken: Wat gelooft mijn ego, wat wil hij, wat doet hij het liefst?  Hoe je dit kan doen? Gewoon, je maakt contact met je ego. Zie je ego, je persoonlijkheid, je kleine zelf als een aspect van jezelf die zowel in jezelf zit en deel uitmaakt van wie je bent maar ook een zelfstandig wezen is. Maak contact met dat wezen van je ego en vraag hem eens: Wat wil je, wat wens je? Leg hem de Wet van Genade eens uit, de toekomst die hem te wachten staat. Neem zijn angsten weg, troost hem zoals een moeder haar kind troost. Alleen dan is het mogelijk dat je Hoger Zelf in het ego afdaalt en zij een eenheid vormen. Als dit gebeurt dat is er geen ziekte, geen disharmonie, geen lijden, geen armoede meer, want die horen niet bij de natuurlijke staat van zijn.

Herinner je, lieve vrienden, wie jullie zijn. Niet degene die je nu in de spiegel ziet, je omhulsel, het fragmentarische aspect van jezelf maar herinner je dat je meer dan dat bent. Meer zelfs dan je huidige persoonlijkheid. In je huidige lichaam huist je ziel. In ieder cel van je lichaam zetelt de goddelijkheid van je ziel, met alle ervaringen van alle incarnaties met alle weten, alle lijden en alle vreugde. Alles zit in jezelf. Jij bent degene die bepaalt welke aspect wilt actualiseren in dit leven. Als je genoeg hebt van het lijden, het ziek zijn, van  armoede of ander lijden, hoef je maar te vragen om genade. Je hoeft het niet eens te vragen. Het komt vanzelf naar je toe op het moment dat je in de eenheid bent gestapt.

 

Oefening:

In zou jullie nu willen vragen om eerst contact te maken met je ziel en aan haar te vragen wat zij nu op dit moment wenst. Vervolgens vraag ik jullie om contact te maken met je ego en dezelfde vraag te stellen. Misschien is het handiger dat je beide wezens tegelijkertijd een gezicht en vorm geeft en ze voor je ziet. Als de waarnemer van de waarnemer vraag je ze: Wat willen jullie nu? Wat willen jullie genezen zien? Waarvoor wil je genade vragen? Wat is je grootste wens op dit moment? Ze mogen maar één wens doen. Als beide wensen overeen komen, wees verzekerd dat binnen nu en binnenkort de genade zichtbaar zal worden. Wees voorzichtig als er onenigheid is. Mocht dit het geval zijn kun je het gesprek aan gaan met je ego en het vragen wat zijn bezwaren zijn. Ga het gesprek aan en ga net zolang door met je betoog tot je overeenstemming hebt bereikt. Misschien komt er een compromis in de vorm dat er eerst genade voor een andere wens wordt gevraagd en dan pas de wens van het Hoger Zelf. Zorg dat je nu vraagt om genade voor iets waar beiden het over eens zijn. Weet dat de genade zichtbaar zal worden tussen nu en binnenkort.

Lieve broeders en zusters, wandelaars op het pad naar Eenheid we staan altijd voor jullie klaar. Vraag en je zult ontvangen.

Ik ben,

Michael

Vraag Petra:

 

Als wij Goddelijke wezens zijn en dat zijn we…. met ongekende mogelijkheden…. kunnen we dan anderen ook Genade geven? Of moeten ze ons er dan eerst om vragen? Net zoals je ‘het Goddelijke’ er eerst om moet vragen? Natuurlijk kunnen wij anderen in het licht zetten, een warm hart toedragen, ik weet wel dat het een kwestie van ‘vrije wil’ is, maar toch vraag ik me af of we geen wonderen voor anderen kunnen ‘bestellen’ of bewerkstelligen… Of moeten we soms leren dat los te laten? Of gebeuren er ook wonderen als wij voor onszelf wonderen bewerkstelligen, ik bedoel:

transformeren anderen dan mee in die energie?

 

Michaël:

Wonderen zijn het gevolg van genade. Er zijn verschillende gradaties (om in jullie termen te spreken) van genade. De verschillen zijn afhankelijk van de hoogte van de trilling van de genadegever. Hoe zuiverder de vraag om genade is, hoe meer eensgezindsheid tussen ego en ziel, hoe sterker de afstemming op de goddelijke kracht in jezelf. Al deze aspecten en nog meer bepalen of er wel of niet een wonder kan plaatsvinden en of die zich direct manifesteert of later.

De andere belangrijke factor is de ontvanger. Het ego van de ontvanger staat niet altijd open voor wonderen, maar ook kan het zijn dat zijn ziel evenmin openstaat voor een wonder van buitenaf of van hogerhand. Als de ontvanger ook in wonderen gelooft (er open voor staat), als zijn ego en ziel eensgezind zijn, is het mogelijk om een wonder te bewerkstelligen ook al heeft de ontvanger niet direct erom gesmeekt.

Daarom raden we jullie aan je altijd op je Hogere Zelf af te stemmen en altijd de hoogst mogelijke liefde (trilling) naar de betreffende persoon te sturen en het vervolgens los te laten. Vertrouw er op dat als bovengenoemde factoren elkaar in de synchroniciteit ontmoeten, het wonder geschiedt.

Je zorgen maken over een ander is het ergste dat je voor een ander kan doen. We zien dit fenomeen heel veel en we voelen jullie goede bedoelingen, maar ook jullie machteloosheid, gebrek aan vertrouwen en respect voor het universum en de ander. Het is tijd, lieverds, om alle situaties met vertrouwen tegemoet te treden en iedereen om je heen het beste van jezelf te geven wat je op een gegeven moment te bieden hebt. Het is tijd om te weten dat niets in iemands leven zomaar plaatsvindt en dat iedereen zijn lessen zelf kiest en ook hoe hij ermee om moet gaan. Maak je los van ieder ander op het niveau van het ego. Verbind je met de ander op het niveau van de ziel. Mededogen en compassie zijn de kwaliteiten die nu steeds meer op aarde zullen verschijnen in plaats van medelijden, schuldgevoelens en verantwoordelijkheid nemen voor het leven en het lot van een ander. We begrijpen hoe moeilijk dit is voor jullie, omdat jullie met het ene been in de derde dimensie staan en met het andere in de vijfde dimensie. Speciaal tegen jullie zeggen we: Focus je op de afstemming met je Hogere Zelf. Dat zou je enige taak per dag hoeven te zijn. De enige taak, die je met wilskracht moet verrichten. De rest komt vanzelf.

 

We houden onvoorwaardelijk van jullie en hebben respect voor jullie weg,

Ik ben

Michael

 

© Gechanneld door Katerina Karanika 2012 – www.thechildrenoflove.org

bewerking tekst: Petra Maartense

 

4 REACTIES

  1. het is zeer zeker een schitterde boodschap! zo mooi en duidelijk! dank jullie Allen! (smile)

    Liefs, Henriëtte

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in