DELEN
awaken-spiritual-gifts

 Nieuw bewustzijn kan deprimerend aanvoelen(door Dana Mrkich)

In de jaren voor 2013 hadden we te midden van al onze healing en groei-ervaringen – zo moeilijk als ze waren – altijd een licht aan het einde van de tunnel om naar uit te kijken. Een keerpunt, dat hoop op grote transformatie beloofde. De tijd waarin we van het einde van een lange evolutionaire cyclus naar de volgende overgingen. Die tijd was er dan eindelijk, en in plaats van ons te begroeten als een vleugje frisse lucht, voelde het aan als een emmer verkillend ijskoud water die over ons uitgegoten werd, met een duidelijke boodschap: Wakker worden! Hier is de realiteit op Aarde in 2013; wat ga je daarmee doen? Deze boodschap was een shock voor diegenen onder ons die antwoordden, doorweekt en het beu zijnde, – ‘Wij zijn al wakker! Is dit een of andere grap?’awaken-spiritual-gifts

Dit jaar leerden we de betekenis van ‘ontwaken’ meer dan ooit. We waren misschien al ‘wakker’ maar dag na dag werd er ons gevraagd op zoveel manieren: ‘Wat doe jij met jouw ontwaakproces? Hoe toont zich dat in jouw leven? Hoe werkt het uit voor jou? Hoe draagt het bij tot de wereld? Hoe belichaam jij het? Ben je gelukkig met wie jij bent en wat je doet en met wie je het doet? Indien niet, wat ga jij daaraan doen?’

We werden overstelpt met ‘ga naar het volgende level’-popquizvragen: ‘Ben je alert voor je emoties? Ben je bewust van je behoeften? Ben je alert op wat je verlangt of wil doen in plaats van wat je zou moeten doen? Ben je ontwaakt in je hart? Ben je ontwaakt in je lichaam en mens zijn? Ben je ontwaakt in je kracht? Ben je ontwaakt tot wie je echt bent?

oceaan-golfWe kregen golf na golf te verduren: schoonmaak, spoelen, weggooien en loslaten. Dit voelde aan alsof we door een van de meest beveiligde luchthavens ter wereld moesten, waar ze je dwingen alles uit je tas te nemen, zodat al je medereizigers de inhoud kunnen zien. De bewaker zegt kordaat: ‘Nee, dat mag je niet meenemen. Dat ook niet. Dat ook niet. Laat het in de box en ga maar door.’ Luchthavens zijn die vreemde plekken ergens tussenin waarin je niet meer op je oude bestemming bent, maar ook nog niet op de nieuwe, en het voorbije jaar voelde net zo aan. Het is een opwindende emotionele plek, maar het vereist veel papierwerk om in te vullen en paspoorten om te stempelen. Zelfs wanneer we doorheen het proces zijn kunnen we niet meer terug. We hebben onze bagage. Het vliegtuig is er. De motoren draaien. We moeten gewoon vooruit en kijken waar het vliegtuig ons heen brengt, anders blijven we in niemandsland hangen.

Het voelde misschien alsof er geen steen was die niet omgekeerd werd. Indien je bijvoorbeeld heel bewust was op veel vlakken, maar je zelfliefde om zo te zeggen nog in het kelder-stadium zat, of je kracht was er nog niet helemaal, moest je naar de diepe levels van je onbewuste om te gaan kijken waarom je daar zo vast zat, waar je jezelf nog altijd tegenhield, wat je jezelf nog altijd niet gunde, waar je nog altijd bang van was.


Voor velen onder ons was de energie van 2013 de energie van een postnatale depressie. We kwamen uit de hoogten van zwangerschap en barensweeën, en we bleven over met een baby, in een mix van opwinding, liefde, opluchting, overweldigd zijn en de ontnuchterende realiteit dat we moesten gaan zoeken naar het kostbaar geschenk dat het leven hier is. Wanneer onze systemen en structuren ziek zijn, moeten we ze healen of nieuwe creëren. Wanneer onze planeet in een slechte staat is, moeten we dingen veranderen. Dit is geen Disney -film. Niemand zal komen binnen dansen en met een magische staf zwaaien en alles in een bliksemflits beter maken. We voelden ons alsof we aan het begin stonden van een heel nieuw leven zonder enige aanwijzing hoe verder te gaan, en al wat we konden doen was het leven van dag tot dag leven.

Bij het begin van ons ontwaken is het nog een heel persoonlijk proces. Maar wanneer we evolueren, en specifiek nu we als mensheid een nieuwe evolutionaire cyclus ingaan, wordt ons ontwaken meer een collectieve ervaring met zowel een globaal als een persoonlijk doel. We zijn ontwaakt om een meer bewust leven te leiden, inderdaad, maar we zijn ook ontwaakt om bij te dragen aan de schepping van een meer bewuste werkelijkheid hier op Aarde. Dit is iets waarnaar we al jaren toe evolueren, maar nu is de tijd voor de activering van deze volgende fase van ons ontwaken.

gele-mens-golf3De meesten onder ons namen niet aan dat de hele wereld op magische wijze op één nacht van dysfunctioneel zou veranderen in perfect. Het was voldoende te weten dat er meer licht op aarde ging komen, en dat is gebeurd, en van daaruit is alles mogelijk! We wisten dat dit licht ieders inspanningen om een bewuster leven te leven enorm zou bevorderen, en dat we samen dat bewustzijn zouden en zullen gebruiken om een heel nieuwe wereld te creëren door collectieve acties, initiatieven, ideeën, keuzes en energetische bijdragen, hoe groot of hoe klein ook.

We voelden dat dit nieuwe bewustzijn zich fysiek tastbaar zou manifesteren, op elk vlak: gezondheid, opvoeding, wonen, voedselproductie, politiek, economie en media. We gingen op zoek naar alle informatie over technologie, vrije energie, globaal verborgen agenda’s, en het bestaan van onze galactische buren en bezoekers. We hoopten dat deze kennis eindelijk mainstream zou worden, met het gevoel dat dit ons eindelijk uit de gevangenis-achtige realiteit die ons verkocht wordt als de realiteit zou bevrijden.

Het goede nieuws is dat dit allemaal aan het gebeuren is, maar met baby-stapjes, maar het duurt toch wel veel langer dan verwacht. Natuurlijk, vanuit het perspectief van ons hoger dimensioneel zelf is het allemaal oké, en daar tijd een illusie is gebeurt het allemaal in een oogwenk. Maar vanuit ons menselijk perspectief is hier zijn met een absolute kennis van ons potentieel en hier moeten leven binnen de grenzen van een beperkte realiteit die het collectieve bewustzijn ingeperkt en ommuurd heeft, afmattend: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. En net nu we dachten het moeilijkste deel van de reis achter de rug te hebben, draaiden we de hoek om, en wat dan???

 1. Emotionele zeeën met grote golven en extreme hoogten en laagten

 2. Energetische stormen die onze sensitieve receptoren bij manier van spreken elektrificeerden, we gaan alles nog dieper gaan voelen: onze eigen emoties, en die van mensen aan de andere kant van de wereld. Hoera voor eenheidsbewustzijn!

 3. Gigantische golven van licht die ons in de afgrond gooiden van al lang gehealde (dat dachten we toch) stukken, en die ons stimuleerden om uit te breiden tot versies van onszelf die we niet kenden

 4. De weerstand van de globale elite die in overdrive ging, met hun tactieken, pogingen om de macht en controle kost wat kost te behouden

 5. Van op een klif in de leegte gegooid worden, met geen enkel besef van waarheen of met wie! Dit is wel opwindend, maar het brengt ook alle angsten naar boven rond je kwetsbaarheid, veiligheid, overleven en alleen zijn. Het brengt alle twijfels naar boven rond onze ware vermogens, creatief potentieel en wat we verdienen te ontvangen.

wervelingHoly *#%#, het is een intens jaar geweest. In praktische zin denk ik dat de meesten onder ons weten dat grote veranderingen tijd vragen. En om ons als collectieve mensheid wat krediet te geven, kunnen we niet ontkennen dat miljoenen mensen dit jaar ontwaakt zijn, en we kunnen dat zien aan de groeiende aantallen mensen die zich engageren in activisme, aan het soort informatie dat gedeeld wordt op sociale media, en het soort conversatie die je hebt met familieleden, vrienden of collega’s, die tot nu onlangs nooit die woorden in de mond zouden genomen hebben.

Maar ik denk ook dat we iets duidelijkers verwacht hadden om op meer globale wijze te verschuiven. Iets om aan te duiden dat inspanningen voor de creatie van een meer bewuste wereld van nu af aan makkelijker zouden zijn, meer welkom en meer ondersteund ook. Misschien een enorme wereldgebeurtenis of onthulling die iedereen zou doen recht veren en opletten; toch is de Fukushima situatie door de mainstream media en globale regeringen sterk genegeerd, terwijl daar toch heel traag mensen, voedsel, lucht, water en zeeleven vergiftigd worden. Klokkenluiders worden aan de schandpaal genageld, terwijl de echte verraders van de mensheid blijven gevierd worden als leiders van onze gemeenschap. Men kan zich afvragen: wat gaat er op Aarde nodig zijn opdat de dingen zouden veranderen?

Ik vraag me dit dus af nu ik aan het schrijven ben, en het antwoord dat voor ons allen komt is: ‘Jullie proberen dingen te veranderen in systemen en structuren van het oude paradigma. Die systemen en structuren zijn gebouwd op funderingen van het oude paradigma, zijn samengehouden door oude paradigma-regels en -waarden. Ze kunnen niet veranderen zoals jullie dat willen. De verandering die jullie zoeken gebeurt al overal om je heen, jullie zijn het alleen niet gewend te gaan kijken naar de ‘gewone mensen’ voor tekenen van verandering. Jullie mate van bevestiging van verandering kwam altijd van een externe autoriteit, en dat is waarom zovelen onder jullie voelen dat jullie alleen zullen geloven dat dingen echt veranderd zijn wanneer de president aankondigt dat alle dossiers over buitenaardsen vrijgegeven zullen worden, of wanneer mainstream media beginnen te berichten over chemtrails en holistische geneeswijzen voor ziekten.

Die dingen zullen ook eens gebeuren, maar zij zijn niet die markeerpunten waarop je zou wachten om te verifiëren dat er toch verandering gebeurt. Die dingen zullen een onafwendbare reactie zijn op de grote golf van kennis die doorheen de mensheid raast, wat de regeringen en mainstream media ook de mensen als ‘waarheid’ proberen voor te houden. Al te lang hebben jullie je kracht afgegeven aan zij die de macht hadden, en nu wachten velen onder jullie, die nu ontwaakt zijn en weten dat het tijd is om in je kracht te gaan staan, op een soort van teken of verklaring van zij die aan de (oude) macht zijn, dat we in de nieuwe energie zijn!

Dat zal niet van hen komen. Het zal van jullie komen, de mensen. De oude leiders zijn niet de nieuwe leiders van jullie nieuwe wereld, dus kunnen zij niet aangewezen zijn om jullie daarheen te leiden. Zij die ervoor open staan zullen reageren op de golf nieuwe energie die komt van de mensen, en ze zullen beantwoorden aan de oproep om de dingen anders te gaan doen. Toch zeggen we jullie dit: de macht van het nieuwe leiderschap komt van jullie, de mensen, niet van weer een andere leider of leiders. De nieuwe leiders zullen zij zijn die waarlijk handelen vanwege de mensen, in daden, niet slechts in woorden.

En zo komen we bij de hoofdthema’s van 2014:

 1. Je Authentieke, Hart-gecenterde Macht in jezelf, je relaties en je rol in de mensheid/gemeenschap realiseren, toe-eigenen en tot uitdrukking brengen

 2. Je ‘herboren’ voelen in een bepaald opzicht, duidelijkheid krijgen voor nieuwe richtingen die je wil nemen, en nieuwe aspecten van jezelf die je wil ontwikkelen

 3. Verandering genereren door je keuzes, je stemmen, je daden en je gebeden

 4. Nieuwe mogelijkheden creëren door je bewustzijn te belichamen op manieren die je nooit eerder hebt belichaamd op deze planeet

 5. Een toename in sensitiviteit voor je gevoelens en die van anderen – zelfs mensen van de andere kant van de wereld. Daarnaast zullen we ook voortdurend eraan herinnerd worden om sterke grenzen te trekken en niet rommel van anderen als onze bagage te dragen; toegenomen sensitiviteit maakt dat we meer empathie en begrip voelen, en biedt ons een leidraad tot die gebieden van ons leven en van de gemeenschap waar we het meest passie voor voelen en waartoe we het meest willen bijdragen.

  Het is niet nog maar eens een last die we moeten dragen, en als we merken dat we lasten dragen die niet de onze zijn, zullen we daarover een heel duidelijke boodschap krijgen, om die los te laten! (Maar dat betekent niet dat we geen mensen kunnen helpen. Steeds meer mensen zullen een steun zijn voor hun medemensen. Maar in plaats van dat te doen vanuit hun ego, of martelaarschap (ze hebben me nodig) zal het vanuit een staat zijn van hulp bieden vanuit innerlijke kracht, waarheid en licht.)

 6. Oude systemen gaan verder ineenstorten, corruptie en verborgen zaken worden onthuld. Het zal niet meer relevant zijn, en dat is het nu al haast niet meer, of de media erover rapporteren. De mensen krijgen hun informatie online. Het aantal onthullingen kan bij momenten overweldigend zijn. Wanneer je voelt dat je er wanhopig van wordt, denk er dan aan dat al wat onthuld wordt al jaren aan de gang is, maar de meerderheid der mensen wist dat gewoon niet. Dus, hoe moeilijk het ook is om al die rommel van onder het tapijt te zien komen, is het beter dat we het nu zien. Dingen waarvan we ons niet bewust zijn dat ze ons beïnvloeden maken eigenlijk marionetten van ons. We zijn nu een beetje als Pinokkio, de houten jongen die tot leven komt. We worden ons van Zoveel bewust, zowel in als buiten ons, en dat maakt allemaal dat we ons leven en onze wereld vanuit een veel krachtiger en bewuste staat van zijn creëren.

 7. Er blijft weerstand komen van oude machten die controle proberen te houden over mensen. Energetisch is dat exact wat er binnen in ons gebeurt wanneer we een kwantumsprong maken naar een nieuwe manier van zijn of ons engageren om ons anders te gedragen. Alles in ons dat niet in aflijning is op de nieuwe keuze komt naar boven ter transformatie of om los te laten. Het ego en oude aspecten roeren zich, vanuit de angst om ze te moeten loslaten, en natuurlijk willen ze status quo behouden. Dit is er aan de hand met onze globale structuren en systemen. Het is je individuele keuze hoe je daarop reageert. Onze kracht ligt in onze reactie gaande van grote acties tot kleine dagelijkse beslissingen.

 8. Regelmatige synchroniciteiten van gek en licht tot magisch en diepgaand.

 9. We gaan meer in het NU leven, en het wordt heel moeilijk om het verleden terug op te roepen (ook al was het maar enkele dagen of een week geleden), veel uit het verleden lijkt alsof het een vorig leven was. Het zal dus ook moeilijk zijn om te ver in de toekomst te gaan plannen of kijken. Zelfs wanneer je fijne dromen en doelen hebt die je wenst te verwezenlijken, zal je ervaren dat het leven veel makkelijker stroomt wanneer je je focus in het heden houdt, en toestaat dat het leven zich van dag tot dag ontvouwt, zodat je plannen ook elk moment met de wind kunnen verdwijnen.

 10. Het wordt duidelijker dat het Goddelijke Vrouwelijke terug in balans komt, wat betekent dat ook het Goddelijke Mannelijke terug in balans komt. Koesteren, mededogen, creativiteit, intuïtie, hart-gecenterde kracht en vrouwelijke wijsheid wordt opnieuw wakker in ieder van ons, of we nu man of vrouw zijn.

 11. Dingen vanuit het hart doen in plaats vanuit de mind zal natuurlijker aanvoelen en zal op de meest onverwachte plaatsen beginnen op te duiken. We zullen meer tijd willen besteden aan het doen van dingen die we fijn vinden met mensen van wie we houden, en proberen werk te vinden dat ons net zozeer vervulling geeft als ons voorziet van het nodige.

 12. Soms kan het voelen alsof je je verstand verliest, en niets samenhangends meer te zeggen hebt! Woorden kunnen lastig zijn wanneer we meer vanuit ons ‘voelen’ gaan leven en telepathisch met elkaar beginnen te communiceren.

licht-tunnelSommigen onder jullie hebben zich al een tijdje vol nieuwe energie gevoeld, terwijl veel anderen zich verloren en leeg voelen, alsof we ronddobberen in een grote oceaan zonder anker of gevoel van richting of doel, behalve het leven van alle dag. Dit gevoel van leegte en verloren zijn werd door een grote golf mensen ervaren, zelfs wanneer je al meer dan 30 jaar innerlijk werk deed. Denk niet dat je ‘achtergelaten’ werd of iets verkeerds deed!

Ik ken niemand, ook ikzelf niet, die het voorbije jaar niet het gevoel had dat er iets absoluut voorbij was, maar toch hebben de nieuwe volgende stappen zich nog niet echt getoond. In deze mistige nevel komen er vensters van helderheid en gaan er plotse golven die activiteit brengen door ons heen bewegen. We zien en voelen een glimp van ons toekomstige zelf dat ons roept: hierheen, hierheen!!

Velen onder ons zullen binnen een jaar of meer het gevoel krijgen dat de mist optrekt, na in de leegte gezeten te hebben. Terwijl ik dit schrijf sijpelen er berichten binnen dat de NASA eindelijk bevestigt dat de Zon haar magnetisch veld heeft omgekeerd, en dat zal ons zeker helpen voelen als vlinders die na een lange nacht uit hun cocon komen. Timing is zoals altijd een factor en het zal een opluchting zijn voor velen dat het gevoel van luieren of rijden met de handrem op, of van als vliegtuig te wachten op het signaal om te mogen landen, zal verschuiven wanneer onze nieuwe rollen duidelijk worden, en wanneer de tijd voor het activeren van onze nieuwe rollen zich eindelijk ontvouwt.

Ik had het met mijn vriendin Diana over de energieën van het voorbije jaar en zei dat het voelt alsof zovelen onder ons zich hebben teruggetrokken uit hun normale bezigheden, of dat nu letterlijk, emotioneel of energetisch is. Ze antwoordde met haar beroemde lach: ‘Inderdaad, zo voelt het aan, maar waar is het sociaal noodplan?’

Zelfs als we nog altijd in dezelfde ‘rollen’ zitten, zijn onze oude zielsredenen waarom we dit doen veranderd, en dus voelt het alsof we aan het rijden zijn met een heel ander doel, richting, focus, motivatie en kaart. We hebben nu een nieuwe rol, zelfs indien we denken dat we in een oude rol zitten, wat tezelfdertijd verwarrend en opwindend kan zijn.

Wanneer we onze vibratie verschuiven, en vanuit een dichte vibratie naar een lichtere gaan, wordt onze realiteit vloeibaarder en minder strak. Onze oude dichtheid-ervaring was zoals een bal plasticine die al een tijd uit zijn potje was. Hij is hard, haast niet meer te bewerken, tenzij je er een goede dosis water over giet. Onze nieuwe hogere ervaring is als verse plasticine. Ze is flexibel, makkelijk getransformeerd. Het kan het ene moment dit zijn, en wat later iets helemaal anders. In deze realiteit kunnen je ogen beslissen of iets echt is of niet, afhankelijk van hoe je de dingen wil bekijken, en dan kan dat vlak voor je ogen veranderen.

Dit was natuurlijk zo in onze oude realiteit, maar nu is het makkelijker om te doen. Hoevelen onder jullie maakten mee dat een omstandigheid of situatie in letterlijk enkele minuten veranderde, van het ogenblik dat je je gedachten of perspectief daarrond veranderde? Toch kan dezelfde verschuiving maanden of jaren geduurd hebben vroeger.

Nu we 2014 binnen gaan gaan we meer en meer kijken als plasticine-alchemisten van onze werkelijkheid – niet filosofisch bekeken maar op een heel echte, tastbare, directe manier.

 1. We zullen steeds meer duidelijkheid, plotse inzichten krijgen waardoor we beseffen welk aspect/overtuiging/gedachte/invloed uit de kindertijd/voorouderlijke celherinneringen/zielsintentie in ons geprojecteerd is op het scherm vlak voor ons, om bepaalde patronen en ervaringen te tonen.

 2. We zullen ons dankbaar voelen voor nog meer ervaringen, en ons meer klaar voelen voor en in staat om die ervaringen die gedateerd zijn te vervangen door andere

 3. We zullen ons meer en meer geroepen voelen tot wat ook ons nieuwe doel is voor deze nieuwe tijd. Velen onder ons zullen opgeroepen worden om ons bewustzijn ‘down to earth’ te brengen, mee te werken in projecten, initiatieven en organisaties die ons in staat stellen de nieuwe energieën in elk gebied van ons persoonlijk en collectief leven te brengen.

 4. We zullen de aandrang voelen om een grotere balans te vinden in spelen/werken/rusten, van het leven meer te genieten en dingen gewoon voor het plezier te doen, en meer dingen te doen die ons lichaam, geest, hart en ziel voeden. Dit klinkt heel basic, maar voor mensen die incarneerden met een sterk gevoel van missie en dienstbaarheid is genieten van het leven en plezier hebben toch wel een nieuw concept!

lichtwezensTenslotte komen we nu uit het Jaar van de Slang, dat stond voor veel afgooien en transformatie, en gaan we nu naar het Jaar van het Paard, vanaf de Nieuwe Maan van 31/1. Het Paard staat voor Kracht, en beweging voorwaarts, avontuur, vertrouwen en moed.

Het enige wat ons tegenhoudt dit jaar, zullen wij zelf zijn. Wanneer we er klaar voor zijn en bereid zijn, is het tijd om ons te herinneren dat we alles wat we nodig hebben in onszelf hebben. We hebben sterkte, we hebben onze ervaringen waaruit we hebben geleerd en waaruit we gegroeid zijn. We hebben wijsheid. We weten wat goed voelt voor ons en wat niet. Dit betekent niet dat het leven een makkelijke rechte lijn zal zijn. Het leven gaat op en neer. Toch leerden we de golven met gemak te berijden.

We hoeven niet exact te weten waar we naartoe gaan en hoe we daar raken, maar hopelijk hebben we ons herinnerd dat we een innerlijke GPS (routeplanner) hebben die ons van moment tot moment gidst, en ons zegt zo en zo. En wanneer we dit vergeten, zullen we mensen rond ons hebben die ons daaraan doen denken.

Ik wens jou en je geliefden een gelukkig, gezond en overvloedig 2014 met al wat je hart nodig heeft.

Veel Liefde

Dana

www.danamrkich.com
Vert. Fran Tielemans

 

20 REACTIES

 1. Dank je wel Marianne, ik was mij er niet eens van bewust, maar het leest wel diepzinnig.

  Ik heb prachtige foto’s met de kerst gemaakt en het lijkt me best leuk die met jullie te delen, kan ik die ergens plaatsen? Volgens mij helpen ze wel tegen de nieuwjaars depressie.

  • @Petra,

   Hoi Petra,

   ‘t Is mij niet helemaal duidelijk of je reactie nu aan mij (Susanne) of dus aan iemand anders (Marianne) is bedoeld 🙂 .

   Liefs, Susanne

 2. Hallo lieve allemaal, ik reageer niet altijd, wil me niet teveel op de voorgrond dringen, naar wat is het hartverwarmend om jullie reacties te lezen.
  Lieve bezorgde pappa, wat lief om deze bijzondere steun voor je dochter te vragen, natuurlijk willen we haar allemaal onze steun geven, maar vergeet je jezelf niet? Je zegt dat je dochter hoogbegaafd is en bij niemand aanknoping kan vinden, maar ik heb gemerkt dat hoogbegaafdheid erfelijk is, ze kan het van jou of van haar moeder hebben meegekregen. Daarom gaat mijn zorg ook naar jou uit, heb jij, als kind misschien hetzelfde meegemaakt en wil je haar deze narigheid besparen?
  Ikbenblij, voor allebij, dat je deze site hebt ontdekt en hoop dat ook jij in deze prachtige blogs steun en kracht kan vinden voor je verdere leven.
  Ik wilmet alle liefde de Engelen voor jullie om goddelijke liefde, zuivere warmte en positieve energie vragen,maar het zou fijn zijn om jullievoornamen te mogen weten, dat naakt het wat persoonlijker, daarnaast mogen jij of je dochter of wie dan ookmij mailen hoor. Ik ben geen healing expert, maar gewoon iemand die wil helpen met de steun van de genezende Engelen.

  Lieve Jannie, wat heerlijk dat je die nare longontsteking goed hebt doorstaan en je bent je liefdevolle positieve zelf gebleven, dat maakt mij aan het twijfelen wie nou echt de sterke vrouw is, maar lief dat je het zegt.

  Hoi Monika, ik heb altijd gele grote lampjes in mijn kerstboom, nog de oude, met knijpertjes, want die kleine flut led lampjes geven mij geen sfeer. Ik denk, geel of wit licht, het gaat ook om hoe je zelf er tegen aan kijkt, een kaars brand ookniet wit en toch kan hun licht je hart verwarmen.

 3. verschrikkelijk down geweest en verloren gevoeld toen ik in het hele ascensiegebeuren letterlijk alles los had gelaten. Afgelopen dagen en vooral op dit moment WEER wakker geworden. ben blij dat ik er weer ben!

 4. Hoi
  Ik had het zelf geschreven kunnen hebben. De woorden raken mij in mijn ziel. De woorden , of de trilling , streling komen precies op een goed tijdstip , namelijk nu als ik het nodig heb. Ik dreigde in de leegde iets kwijt te raken.

  De leegde , geen enkel punt meer van herkenning, alleen wit licht. Wit licht is van andere art als geel licht. Het is heel helder maar het verblindt niet als men erna kijkt. Ondanks zijn helderheid verlicht het niet de omgeving. Het is op zich zelf .
  Ik had dit jaar wit licht gebruikt in mijn kerstboom. Ik moest er aan wennen. Het voelde afstandelijk . Het licht wordt niet warm . In het donkere weerkaatst het niet in de kerstbollen.
  Ik kon eerst niet wennen aan de koelte en afstandelijkheid die het licht in mijn kamer bracht. Ik wilde het zelf weer uit de boom halen en de bekende gele lampjes erin hangen.

  Uiteindelijk heb ik in de kamer ernaast gele lampjes opgehangen. Zo kon ik er dagelijks naar allebeide kleuren lampjes kijken en vergelijken . Op gegeven moment ervoer ik de gele lampjes naast de witte lampjes niet meer als verwarmend. Het gele licht gaat vervelen, het wekt een soort drukte in mij op. Ook lijkt het gele licht onzuiver en troebel naast het witte licht.

  Het witte licht is veel puurder, het is op zichzelf. Het is er gewoon. Het is rustig en het heeft een bijna heilige uitstraling. De trilling van het witte licht dringt anders in mijn hart als het gele licht. Het gele licht is net een moeder. Een warme deken die mij omhuld als ik het niet meer weet. d
  Het witte licht is volwassener. Het weet wat en wie het is. Het houdt zijn straling bij zich zelf. Het weerkaatst niet het zet de andere niet in het licht. Samen met de andere bolletjes wit licht is het een serene verschijning van schoonheid . Schoonheid die vanzelfsprekendheid in zich draagt ,die zichzelf niet vraagt, niet zoekt niet vergelijkt. Schoonheid die weet , schoonheid die is.
  Ineens besef ik dat dit verschijnsel het nieuwe bewustzijn is, wat zich op die manier aan mij manifesteert.

  Het oude is onherroepelijk voorbij. Alle pogingen om het oude te herstructureren leiden tot het inzicht dat het de oplossing niet brengt.

  Soms zijn er toestanden dat er geen oplossingen, herstructureren van het oude mogelijk zijn. misschien zitten wij in onze dimensie nu dit soort plek.

  De beker is vol , de volgend druppel laat hem overlopen. Het moment kort ervoor zit vol spanning. Er ontstaat eerst een soort gesloten huid boven de beker die uit gaat bollen tot het huidje breekt en het water over loopt in een compleet nieuw perspectief. Het kan niet meer terug in de beker. De oude toestand is onherroepelijk voorbij. Het heeft wel bijgedragen aan de nieuwe toestand. Iedere druppel die over de rand gevlooid is zit in een volledig andere dimensie. Alles is anders, vreemd, beangstigend en nieuw.

  Dat zitten wij dan. Is de beker al overgelopen. Ik denk dat 21.12 2012 het moment was dat de spanning gebroken is en dat de beker begonnen is met overlopen.

  Wij zijn onderdeel van de eeuwigheid ,van een nooit stoppend stroom van bewustzijn, van licht en liefde en creativiteit. Het universum is een podium van kunst, van magie, van licht en donker, van zijn en niet zijn , van leven en dood , van god en de duivel, van jouw en mij .

  Heel veel liefde, gezondheid en creativiteit voor 2014. Monika van Kempen

 5. “Bij het begin van ons ontwaken is het nog een heel persoonlijk proces. Maar wanneer we evolueren, en specifiek nu we als mensheid een nieuwe evolutionaire cyclus ingaan, wordt ons ontwaken meer een collectieve ervaring”

  “We wisten dat dit licht ieders inspanningen om een bewuster leven te leven enorm zou bevorderen, en dat we samen dat bewustzijn zouden en zullen gebruiken om een heel nieuwe wereld te creëren door collectieve acties, initiatieven, ideeën, keuzes en energetische bijdragen, hoe groot of hoe klein ook.” (co-creëren)

  “Goddelijke Vrouwelijke terug in balans”

  “We zullen ons meer en meer geroepen voelen tot wat ook ons nieuwe doel is voor deze nieuwe tijd. Velen onder ons zullen opgeroepen worden om ons bewustzijn ‘down to earth’ te brengen”

  “We zullen de aandrang voelen om een grotere balans te vinden in spelen/werken/rusten, van het leven meer te genieten en dingen gewoon voor het plezier te doen, en meer dingen te doen die ons lichaam, geest, hart en ziel voeden. Dit klinkt heel basic, maar voor mensen die incarneerden met een sterk gevoel van missie en dienstbaarheid is genieten van het leven en plezier hebben toch wel een nieuw concept!”

  Bovenstaande is mijn waarheid/weten.
  Zo heeft iedereen zijn of haar waarheid.
  Wellicht dat we samen De waarheid hebben.

  Groetjes, Diny

 6. Helder geschreven zeg en een voelt goed als je het leest. Bedankt! Heerlijk om te lezen dat rollen duidelijk zullen worden, welke weg verder na het gevoel dat de handrem erop stond.(wat waarschijnlijk nodig is/was om alles te intregeren en te verankeren)

 7. Goed artikel met een goede inhoud. Het enige wat mij “stoort”, is de letterlijke vertaling van het Engelse woord global. Ik wil niet taalkundig muggenziften maar ik lees o.a. energetisch. Globaal betekent in het Nederlands/Vlaams ‘ruw geschat’. Het heeft een hele andere energetische lading als het woord ‘mondiaal’. Dit woord versterkt voor mij de intentie van het artikel en zou een aanvulling kunnen zijn.

 8. Goedenmiddag papa . Ik zal zeker elke dag voor u dochter bidden en haar voor zo ver dat mogelijk is positieve energie zenden , het is zeker dat er in Nederland meer openheid is over deze zaken , ik wist ook altijd wel dat ik anders was , en veel verdriet had als ik verkeerd begrepen werd , nu ik begrijp dat ik een h s p persoon ben en er veel over gelezen heb zeker hier op deze site , weet ik waarom ik zo veel moeilijke dingen moest ondergaan , u dochter zal hopelijk toch ergens aansluiting weten te vinden , in belgie zal toch ook wel iets zijn voor haar , mijn familie snapt mij ook niet hoor zeker mijn broer niet , maar het zij zo , ik kan hier toch een fijn schrijven over wat mij boeit en over al die mooie onderwerpen , ze zijn hier zo ontzettend aardig en behulpzaam , u dochter zou hier eens moeten kijken , en lezen over h s p dat zou heel verhelderend voor haar zijn papa , ik wens u veel sterkte , en ik denk dat na u oproep er wel meer mensen u dochter energie van liefde en licht zenden , maak u maar niet ongerust het komt allemaal goed. Warme groeten Jannie

 9. als ik deze artikels lees, krijg ik het gevoel dat dit weleens de wetenschap van de toekeomst is. Op dit moment zijn er nog niet veel mensen die accepteren wat hier geschreven wordt.
  dit maakt het verschrikkelijk moeilijk om met je wijsheid in de alledaagse wereld verder te komen. Dit resulteert in issolatie en verschrikkelijke eenzaamheid.
  Ik zie dit gebeuren met mijn dochter, haar eenzaamheid en niet begrepen worden door de rest van de familie, maakt het verschrikkelijk moeilijk voor haar om verder te gaan.
  daarbovenop woont ze in Belgie waar nog niet veel bekent is over HSP en spiritualiteit. In Nederland is er blijkbaar meer openheid en verenigingen waar men terecht kan.
  Ik zou willen vragen aan iedereen die dit leest, dat je mijn dochter in gedachten houd in je gebeden en haar een beetje positieve energie toestuurt, zodanig dat ook zij op een dag deel kan uitmaken van de groep mensen die de genezing van deze zieke wereld in gedachten heeft.
  Ik wens u allen een spiritueel succesvol jaar, jullie verdienen dit en de wereld heeft jullie hard nodig.

  • Hey papa,

   Ik denk met plezier aan je dochter. Wat je zegt klopt wel hier zijn de mensen gereserveerder en minder open spiritueel. De mensen die het dan wel zijn, zijn er vaak beroepsmatig mee bezig en dat is toch niet hetzelfde dan een oprechte band met iemand opbouwen. Maar vertrouw ook in haar kracht. Hoe moeilijk ook, als ze zelf haar draai hierin vind en er in slaagt haar gevoeligheid positief in te zetten en te integreren dan kan ze daar ook in deze ‘gesloten’ maatschappij wel iets mee doen. Een proces waar ik zelf ook door ben gegaan en nog steeds mee worstel. Op mijn 33 ste ben ik pas voor de eerste keer, in Nederland, in een omgeving terecht gekomen waar ik het gevoel had ect mezelf even te kunnen zijn, zonder maskers zonder afsluiten.. Zalig was dat. Maar ik merk dat ook hier veel mensen er meer en meer mee bezig zijn, voor open beginnen te staan. Maar ik hou haar zeker in gedachten.

  • @papa,
   Beste papa,

   Soms lijkt het zo dat veel mensen het nog niet accepteren, maar dat komt ook doordat mensen vaak nog onwetend en onbewust zijn. De personen die deze artikelen lezen zijn vaak al wel bewust of op zijn minst geïnteresseerd. Zij zien de veranderingen, voelen de verbondenheid, weten dat we allemaal uit licht en liefde bestaan. Wij zijn allemaal lichtwerkers en kunnen onze kennis delen, hoe moeilijk dat vaak ook nog lijkt. Mijn ervaring is dat als je het in de juiste woorden giet voor anderen die nog niet zo bewust zijn, je ze toch kan bereiken. Vergelijkingen trekken met waar zij in geloven en hun normen en waarden en het dan doortrekt naar het Universum, dan zie je vaak ineens een vorm van herkenning en willen ze meer en meer weten. Dan gaan ze ook vragen naar artikelen en waar je hier informatie over kan vinden. Het is de tijd dat we spiritueel mogen zijn en niet meteen als zweverig worden weggezet ( of op de brandstapel terecht komen)! Steeds meer mensen luisteren en worden bewust, het gaat echt heel hard. Misschien dat in België de mensen er nog niet zo makkelijk voor uit durven te komen, maar ze zijn ook daar! Ik ontmoet ze weleens via mijn werk, dus ik vertrouw er wel op dat die olievlek zich ook over België verspreidt!
   Ik zal je dochter zeker positieve energie sturen, ze gaat vanzelf mensen als zijzelf ontmoeten, het is er nu de tijd voor, vertrouwen! En durven voor jezelf uit te komen wie je bent, wat je weet en met liefde wilt delen. Wij hebben allemaal ons neus gestoten voor we werden geaccepteerd, maar dat is nu wel aan het veranderen, steeds vaker. En af en toe stoot ik nog steeds mijn neus, maar dan stuur ik licht en liefde en dat vindt altijd zijn weg! Veel sterkte, het komt inderdaad allemaal goed.

 10. Een prachtig stuk om te lezen , en van te leren , ik sla het wel op het is te lang om zo een twee drie teverwerken , met dank voor het vertalen fran Tielemans .

 11. @Petra, Hoi Petra nog bedankt hoor ik ben ook weer beter , ik denk zeker dat jij daar aan mee gewerkt heb , ik keek in de spiegel vanmorgen en dacht ja je bent er weer . Voor de rest hoop ik dat ook jou 2014 goed gaat , ik denk het wel want je bent een sterke vrouw . Liefs Jannie

 12. Geweldig, ik voel mijn kruinchakra en derde oog open gaan terwijl ik dit lees.
  Ik voel mij Ineens voor een dichte deur staan die elkmoment open kan gaan en daarachter wachten de mooiste eh.. Tja, ik weet niet wat, maar wel dat ik eindelijk in beweging Kom. een poosje was alles zo akelig stil inmij, ineens begin ik weer te bewegen.

  Jullie weten van mijn wens om anderen te helpen met genezen, niet met workshops, gewoon vanuit mijn hart al mijn liefde en de wens voor gezondheid te schenken.
  Gisteren overkwam mij iets liefs.
  Bij mijn voordeur, tussen het dode blad lag papier, een opgevouwen briefje, ik wou het al weggooien maar een mens is nu eenmaal nieuwsgierig.
  Dit briefje had voorgedrukte tekst.
  Mijn wens is…
  Degene die het geschreven had wenste beterschap voor Alicia en Tess en een goed jaar verder voor iedereen.
  Lief toch.
  Ik heb het briefje niet weggegooid, maar op mijn bloem van de genezing geprikt.
  Naast alle andere personen waarvoor ik de Engelen om genezing vraag, hoop ik dat de Engelen van de genezing en Rafael ook Alicia en Tess willen helpen.
  Voor wie heb jij een bloem van de genezing gemaakt?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in