DELEN
griepprik-kinderen

Door Carla Muijsert

Dr. Viera Scheibner is oorspronkelijk als arts betrokken geraakt bij onderzoek naar de oorzaak van wiegendood. Dit heeft er vijftien jaar later uiteindelijk toe geleidt dat ze in haar boek ‘Vaccinatie’ de negatieve verschijnselen van vaccinatie op een rij heeft gezet.

griepprik-kinderen

In 1985 vroeg Viera een elektronica-ingenieur voor haar een monitorsysteem te ontwikkelen voor het observeren van de ademhaling van pasgeboren baby’s. Dit in het kader van haar onderzoek. Zonder dat dit de bedoeling was, verzamelde ze hiermee ook de ademhalingsgegevens van baby’s vóór en na vaccinatie. Die gegevens lieten ondubbelzinnig zien dat de functies van baby’s gedurende een langere periode op een karakteristieke manier waren Veranderd na vaccinatie met een DKT P- cocktail. Baby’s bleken na vaccinatie vaak stijf te staan van de stress, wat bleek uit ernstige periodes van zeer oppervlakkige ademhaling over een periode van 45-60 dagen na vaccinatie. Navraag bij ouders die eerder een kind aan wiegendood waren verloren leerde haar dat het vorige kind meestal gestorven was na een DKTP- vaccinatie. De meeste gevallen van wiegendood (80%) doet zich voor op de leeftijd van twee tot zes maanden. In een aantal medische verhandelingen over de schadelijke bijwerkingen van vaccinaties wordt vermeld en geaccepteerd dat zich een overduidelijke clustering voordoet van sterfgevallen op of omstreeks de kritieke dagen na vaccinatie.

Toen Viera haar onderzoeksresultaten besprak met enkele kinderartsen stuitte ze op een muur van verzet. Dit sterkte haar echter alleen maar in haar mening dat goed onderzoek noodzakelijk was. Ze verzamelde zo ongeveer alle wetenschappelijke publicaties die er zijn over de ‘effectiviteit en gevaren van vaccins’. Zonder moeite kon ze hierna concluderen dat er hoegenaamd geen bewijs is dat vaccins, vooral vaccins tegen kinderziekten, preventief zouden werken tegen infectieziekten die ze geacht wordt te voorkomen. Er bestaat ook ruimschoots bewijsmateriaal dat de nadelige effecten van meer betekenis zijn voor de volksgezondheid dan enig nadelig effect van besmettelijke ziekten. Naar de mening van Viera zou er dan ook een onmiddellijk einde moeten komen aan alle vaccinaties.

In de inleiding van haar boek schrijft Viera dat volgens artsen vaccinatie de meest doeltreffende preventieve methode is die de moderne geneeskunde kent en dat epidemische ziekten als pokken of polio tot de grote successen van massale inentingsprogramma’s behoort.

‘EFFECT GRIEPPRIK NIET BEWEZEN’ Er is geen overtuigend bewijs dat de jaarlijkse griepprik voor ouderen en risicogroepen werkzaam en effectief is.  Dat zegt dr. D. Bijl in het oktobernummer van Geneesmiddelenbulletin. “Er is weinig betrouwbaar bewijs over influenzavaccinatie, maar er is wel bewijs van grootschalige manipulatie van conclusies en van verdachte onderzoeken.”

Uit onderzoek is echter gebleken dat sterfte aan besmettelijke ziekten al zo’n honderd jaar geleden met circa 90% was teruggelopen als gevolg van betere hygiëne, ruimere behuizing, betere voeding en goede sanitaire voorzieningen. Daarbij; in landen waar niet tegen bepaalde ziekten als kinkhoest wordt gevaccineerd, wordt eveneens een sterke achteruitgang van het aantal gevallen geconstateerd.
foksuk-vaccinatie
Een opmerkelijk feit dat Viera bijvoorbeeld meldt in haar inleiding is, dat in Japan, toen dit land in 1975 de minimumleeftijd voor vaccinatie verhoogde tot twee jaar, fenomenen als wiegendood, stuipen en toevallen bij baby’s nagenoeg zijn verdwenen. Pas sinds vaccinatie van kinderen vanaf drie maanden in de jaren tachtig weer werd toegestaan, is het aantal overleden kinderen daar weer gestegen. Zweden staakte in 1979 met vaccinatie tegen Kinkhoest op grond van de ineffectiviteit en de schadelijke bijwerkingen die veel ernstiger waren dan die van de kinkhoest zelf. Ook zegt Viera dat er in alle artikelen over vaccins, totaal duizenden bladzijden tekst, nergens bewijs kan worden gevonden dat tijdens een epidemie uitsluitend niet – gevaccineerde kinderen de een ziekte kregen. Door pleitbezorgers van inenten wordt gezegd dat vaccins op zijn minst het verloop van de ziekte zou afzwakken. Zelfs dat is volgens Viera niet waar. Niet alleen kunnen alle kinderen ernstig ziek worden, gevaccineerd of niet, maar inmiddels zijn er ook nieuwe ziekten ontstaan zoals atypische mazelen, een buitengewoon kwaadaardige vorm van mazelen die uitsluitend voorkomt bij gevaccineerde kinderen en wordt gekenmerkt door een aanzienlijk sterftecijfer.

Minister Schippers is het niet eens met de conclusies van het televisie-programma Zembla over de effectiviteit van de griepprik. Ze ziet ook niets in nader dubbelblind onderzoek. Dit blijkt uit het antwoord van de minister op kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP), naar aanleiding van een uitzending van het programma ZEMBLA over de griepvaccinatie. In de uitzending ‘De overbodige griepprik’ van 20 november jl. werd de effectiviteit van de jaarlijkse griepvaccinatie ter discussie gesteld.
Ook andere atypische vormen van ziekten als de bof steken hun kop op. Door ons vaccinatiebeleid raakt volgens Viera het immuunsysteem van kinderen ontspoort met desastreuze gevolgen voor later. In medische literatuur is veelvuldig gerapporteerd over het feit dat mensen die op latere leeftijd kanker en andere chronische – degeneratieve aandoeningen hebben gekregen, in de regel in hun kinderjaren opmerkelijk weinig infectieziekten hebben doorgemaakt.In de rest van het boek wordt per hoofdstuk systematisch verschillende vaccins en ziekten onder de loep genomen en voorzien van kritische kanttekeningen. Maar ook andere onderwerpen komen aan de orde. Zo wordt onder meer onder het kopje Vaccinatiebijwerkingen bewijzen het gelijk van de homeopathie aandacht gevraagd voor homeopathische uitgangspunten en wordt in elders in het boek een relatie gelegd tussen poliovaccinaties en leukemie, kanker, retrovirussen (als HIV) en aids. Dit lijkt allemaal wat vergezocht, maar het verbaast de lezer dan ook des te meer dat er simpelweg zoveel bewijzen voorhanden zijn dat deze relatie er wel degelijk is.In hoofdstuk veertien van het boek staan een samenvatting van een tiental feiten die uitvoerig onderzoek van medische literatuur over vaccinatie aan het licht heeft gebracht. Vier hiervan kunt u hieronder alvast lezen;
– Vaccinaties kunnen ernstige bijwerkingen hebben, zowel plaatselijk als in het gehele organisme, waarbij vooral de mogelijke schade aan het zenuwstelsel het meest zorgwekkend is.
– Er is geen enkele noodzaak tot kunstmatige immumisatie van kinderen en onszelf.
– De pleitbezorgers van vaccinaties kraaien onterecht victorie over veel voorkomende ziekten.
– Vaccinatie is verreweg de voornaamste oorzaak van wiegendood.
In ‘Vaccinatie’ een 331 pagina’s tellende boek, leidt Viera Scheibner haar lezer door een onvoorstelbare hoeveelheid wetenschappelijke onderzoeken. Dit maakt het boek misschien wat minder aantrekkelijk om te lezen, maar daar staat weer tegenover dat je aan het eind van het verhaal wel het gevoel hebt dat je zeer goed geïnformeerd bent. Deze informatie kan een ouder bevestiging geven voor het eigen intuïtieve gevoel dat er over het vaccineren van kinderen wel wat meer te vertellen valt dan we van artsen en consultatiebureaus te horen krijgen. Het doet ons in ieder geval op z’n minst nadenken over de noodzaak en de zin van vaccineren. Tien jaar geleden was het voor velen van ons noch vanzelfsprekend om kinderen hun inentingen te laten geven. Maar geldt dit nog steeds? De roep om een verbod op vaccinatie voor kinderen onder de twee jaar wordt in Nederland steeds luider. Is het zo vreemd om er vanuit te gaan dat kinderen de eerste twee jaar in de gelegenheid moeten worden gesteld om bepaalde processen door te maken alvorens we van buitenaf op hun immuunsysteem ingrijpen? Volgens Viera Scheibner in ieder geval niet. Zij gaat er vanuit dat infectieziekten in een grote rol spelen in de rijping van het immuunsysteem van jonge kinderen en moeten we ze dit ook vooral gunnen om hen te verzekeren van een gezonde toekomst.
Door : Carla Muijsert-van Blitterswijk

Boek:

Vaccinatie. Het einde van een mythe.

Door; Viera Scheibner

Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 1999

 

Andere boeken:

Vaccinatie en immunisatie. Gevaren, misvattingen en alternatieven

Door; Leon Chaitow

Uitg. Ankh-Hermes b.v., Deventer, 1993

 

Vaccinaties bij kinderen

Door Ruud Burgmeijer en Nico Bolscher

Uitvoering en achtergronden van het Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties bij kinderen. Uitg. Van Gorcum, Rotterdam , 1998. Dit boek geeft de officiële versie van de RIVM weer.

 

Meer informatie over vaccinaties:

Nederlandse Vereniging Kritische Prikken

Postbus 1106, 4700 BC Roosendaal

www.nvkp.nl

 

Homeopathische begeleiding:

Voor, tijdens en na een vaccinatie kunnen kinderen en volwassenen door homeopaten begeleid worden om de bijwerkingen van de vaccinaties tegen te gaan. Dit gebeurd met zogenoemde nosoden. Deze werken op energetisch nr homeopaten begeleid worden om de bijwerkingen van de vaccinaties tegen te gaan. Dit gebeurd met zogenoemde nosoden. Deze werken op energetisch niveau en helpen het kind zich voor te bereiden op de vaccinaties of de bijwerkingen van vaccinaties tegen te gaan.

Om na te gaan of kinderen sterk zullen gaan reageren op de vaccinaties kunnen ook van tevoren nosoden gegeven worden. Kinderen die hier heftig op reageren doen dit ook op de vaccinaties zelf.

 

Adressen:

Ned. Organisatie van Klassiek Homeopaten: www.nokh.nl

Ned. Vereniging van Klassiek Homeopaten: www.nvkh.nl

5 REACTIES

 1. Ik hoorde +- 10 jaar geleden dat een arts in België weigerde zijn kinderen te laten vaccineren. Resultaat is dat hij bedreigd werd met een gevangenisstraf indien hij het niet deed. Weet iemand hier meer van en kan dat zomaar?

  • @Lies Daenekindt,
   Ik heb eens geweigerd mijn kind te laten vaccineren omdat ik er niet over uit was om hem deze vacinatie wel geven. Hij had altijd erg last van het vaccineren. Toen hij 6 maanden was kreeg hij kinkhoest. Dan krijg je toch ook je twijfels?? Hij had van vaccinaties heel erg pijn en was er echt zo ziek van. Toen ik vertelde op consultatie bureau dat ik nog niet wist of ik wel met bepaalde vaccinaties mee wilde werken werd mij verteld als ik er 1 weiger dan word je uit het programma geknikkerd en als er dan bepaalde zijn die je wel wilt moet je ze zelf betalen. Dit was ongeveer 10 jaar geleden. Dus hoe dat nu zit weet ik niet.

   • @Bianca, Interessant!

    Mag ik je vragen wat je toen gedaan hebt, wel of niet gevaccineerd? Ik vraag me af wat zo’n vaccinatie kost zonder terugbetaling.

    Ik begrijp echt niet waarom het alles of niets is, ivm die vaccinaties?

    • @Lies Daenekindt,

     Hallo Lies en Bianca,

     Las vandaag jullie reacties en vragen van nov. 2011.
     Weet niet of jullie nog iets aan een antwoord v. mij hebben…..
     Ik heb mijn zoon “alleen” de 1e 2 vaccinaties laten geven, en eigenlijk had ik daar achteraf veel spijt van, had hem er liever geeneen laten geven. Het voelde al niet goed, om zo’n klein babytje in te laten enten met stoffen v. 4 hele ernstige ziektes, met ernstige bijwerkingen terwijl ze nog helemaal geen enkele weerstand hebben.

     Na de 1e 2 ben ik dus gestopt en heb daar eigenlijk geen problemen door gehad, ze probeerden nog wel hele griezelige verhalen over bijwerkingen v.d. mazelen om me over te halen…maar heb me daar niet door laten beinvloeden. Gelukkig maar. Want met wat ik NU allemaal weet en ook bovenstaand artikel nog eens lezende…..gruwelijk deze vaccinaties en hun gevolgen!!!

     Wij worden bang gemaakt en omdat het zo gewoon erbij lijkt te horen dat vaccineren, doen veel mensen het, zonder zich er verder in te verdiepen.
     Maar je maakt daarmee helaas meer kapot dan je lief is, met die vaccinatie en al hun giffen en desastreuze bijwerkingen, die lang niet altijd zichtbaar zijn en pas jaren later hun werkingen vertonen, waardoor je niet meer weet waar het vandaan komt en denkt “gewoon ziek” te zijn.

     Ik heb ook het boek: Psychologische PORTRETTEN van homeopatische geneesmiddeltypen. Deel 3 van Catherine R. Coulter (2002) Uitg. Homeovisie, gekocht
     waarin het Homeop.middel Thuja uitgebreid beschreven wordt. Thuja wordt homeop. veel ingezet bij en vooraf aan inentingen en een openbaring om hierover in dit boek te lezen……

     Ik heb ook begrepen, dat kinderen kinderziektes nodig hebben om steviger en gezonder in hun lijf te komen zitten. En door te vaccineren ontneem je ze die kans en verzwakt hun immuunsysteem.
     En ook komen er nieuwe ziektes i.d. plaats v. de “oude” kinderziektes, ziektes die er eerst niet waren, dus je lost er eigenlijk niets mee op.

     En kijk eens naar de allergieen hoe die toegenomen zijn.
     En er schijnt zelfs een hele grote link te zijn van vaccinaties en Autisme…..die vaccinaties kunnen ook ontstoord worden…..
     Maar dit wordt nu wel een heel lang schrijfsel, om nog uitgebreider te vertellen.

     Vaccineren, ik zou zeggen NIET DOEN, ook niet de griepspuiten (zit o.a. koelvloeistof in voor de houdbaarheid en dat gif komt ook in je lijf, samen met nog andere erntige giffen die i.d. vac.spuit zitten en die wij niet nodig hebben, maar om andere redenen erin gestopt worden en onze gezondheid extra belasten).
     Er schijnt giga veel verdiend te worden met die vaccinaties, ook een aardig “bijverschijnsel`’, doen ze het voor ons + onze kindertjes of voor de poen.

     Je bent het niet verplicht en als je kiest om het niet te doen, wil je toch ook niet meer in dat vacc.progr. zitten en ook niet enkele wel doen.
     Ik ben nooit uit een vacc.progr. gegooid, ze maken je alleen maar banger door hiermee te dreigen.

     Ik heb deze keuze niet zomaar gemaakt, maar me eerst serieus verdiept van alle ins en outs en ook in mijn dichtbije omgeving gevolgen v. vacc. gezien, ernstig hoor.
     En door de vacc. spuit je griezelige stoffen in je kind v.d. kinderziektes, waarvan je niet eens weet of je kind ze krijgt, de event. bijwerkingen v.d. kinderziektes zijn veel minder ernstig dan de bijwerkingen v.d. vacc.

     Ik hoop dat jullie hier nog iets aan hebben.
     Het heeft voor mij en mijn kind dus geen enkel gevolg gehad, de verdere vacc. te weigeren.
     Laat je niet bang maken.
     Gewoon heel zelfverzekerd, stevig in je schoenen aangeven niet te gaan vaccineren met je hummeltje.

     En kinderziektes zijn heel veilig, zonder bijwerkingen met Klass. Homeopathie te behandelen, dus dat is een heel veilig alternatief, om je gerust te stellen, vanwege je angst wat er verkeerd zou kunnen gaan als je je kind niet in laat enten.
     Mijn kind is nu bijna zeventien, en heb bij ziektes altijd homeop. behandeld als dat nodig was.

     Tip: onderdruk ook nooit koorts en al helemaal niet met asperientjes e.d. want koorts is de geneeskracht van ons lichaam.
     Ons lichaam heeft zowiezo een enorme zelfgenezende kracht/vermogen, dus lekker zorgen voor een gezond lichaam door gezonde voeding, veel genieten enz. en je zult eens zien hoe goed het gaat met je kindertjes,ik spreek als ervaringsdeskundige en ben heel blij het zo gedaan te hebben.

     Veel sterkte en wijsheid,
     warme hartegroet, Lelie Anne.

     • @Lelie-Anne, gewoon een vraag hoor, geen kritiek, ik lees in je verhaal kinderziektes zijn heel veilig en zonder bijwerkingen met klassiek homeopathie te behandelen. Bedoel je dan ziektes als rode hond, mazelen, bof en waterpokken?? Dat zijn de kinderziektes die ik als kind ook allemaal gehad heb en inderdaad dat lijken mij geen ernstige ziektes en in onze samenleving met onze welvaart het lichaam goed aankan(hoewel bof bij jongentjes onvruchtbaarheid kan veroorzaken en mazelen of was het rode hand bij zwangere vrouwen risico’s meebrengt voor de vrucht). Maar ik vraag me wel af of dit ook voor polio werkt, en voor tetanus en difterie?? Met kinkhoest zijn dit de enige ziektes waar ik als kind tegen ingeent ben (en pokken maar dat achterhaald meende ik).

      Zelf heb ik toen ik ongeveer 25 jaar geleden in een mestvork in de paardestal ben getrapt (door de laars heen, in de voet) toch maar een herhalingsprik voor tetanus gaan halen. En toen ik 5 jaar geleden op reis ging naar het midden-oosten voor het eerst heb ik ook gewoon het advies opgevolgd waarvoor geadviseerd wordt te enten (DKTP en hepatitis A). Van de DKTP prik ook bijwerkingen gehad, ben bijna 2 weken grieperig geweest. Maar daarna was het ook weer gewoon over.

      Ik vind dit hele lastige materie, aan de ene kant lees ik allemaal verhalen over bijwerkingen van alle inentingen, kan me heel goed voorstellen dat mensen daarvan schrikken, ik schrik daar ook van. Maar aan de andere kant ben ik ook wel weer zo, voor ziektes die fataal kunnen zijn of blijvende schade opleveren, ja dan kies ik toch voor de prik.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in