nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

In de wereld van de spiritualiteit heeft er altijd een deel bestaan dat opereert onder de vlag van spiritualiteit, maar niet wezenlijk spiritueel is omdat ze de autonomie, groei, en eigenwaarde van mensen eerder ondergraaft dan dat ze die opbouwt.
Dit deel, dat de illusie wekt spirituele groei te propageren, werkt onder de vlag van wat je ‘vals licht’ kunnen noemen: schijnspiritualiteit.

Schijnspiritualiteit

Schijnspiritualiteit is elke vorm van spiritualiteit die geluk, genezing en groei belooft maar mensen juist berooft van eigenwaarde, autonomie, en ze uit hun kracht haalt. Het is van alle tijden en je vindt het onder alle geloofsovertuigingen en bij alle vormen van spiritualiteit: van kerken en tempels tot spirituele centra, websites, leraren en praktijken.

Het is een uitdaging van deze tijd voor mensen die verlangen naar bewustwording en zich tot spiritualiteit wenden om het juiste onderscheid te maken tussen authentieke spiritualiteit die je vrij laat en helpt in je kracht te gaan staan, en schijnspiritualiteit die je juist ontkracht en afhankelijk maakt.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Wanneer je verdwaalt in de wereld van vals licht kan dit je veel tijd, energie en geld kosten en zeer pijnlijk zijn, maar uiteindelijk leidt het ook tot bewustwording, mits je wakker wordt en weer de leiding over jezelf en je eigen leven neemt. Elke ervaring kan immers dienen als les en als weg naar bewustwording, en valse spiritualiteit is een heftige, verwarrende en pijnlijke, maar daarom uiteindelijk ook zeer leerzame weg!

Wat het lastig maakt om valse spiritualiteit te herkennen, is dat het door alle lagen van de spirituele wereld voorkomt. Binnen één spiritueel centrum of school kunnen zich bijvoorbeeld authentieke docenten bevinden vlak naast mensen die werken vanuit ego en verborgen machtsspelletjes.
Daarbij kunnen spirituele werkers deels authentiek zijn, en in sommige aspecten van hun werk of wanneer ze met sommige situaties of mensen geconfronteerd worden, doorschieten in egogebaseerde valse spiritualiteit.
Het is dus geen eenduidige zwart-wit situatie, wat het nog belangrijker maakt om zelf op te letten en gewaar te blijven.lightdarksky- foto gemaakt door Wendy Gilissen

Dus hoe kun je vals licht herkennen?

Er zijn een aantal kenmerken die veel mensen en instituten die opereren onder vals licht gemeen hebben.

Illusie van licht en het onderdrukken van de schaduw

Er is bij schijnspiritualiteit vaak weinig of geen ruimte voor de erkenning en expressie van alles wat niet lief, leuk en aardig is. Het beeld van wat spiritueel leven in zou moeten houden wordt daarmee een illusie waar echte menselijke ervaringen ondergeschikt aan gemaakt worden. ‘Moeilijke’ emoties als woede en pijn worden weggepraat of zelfs veroordeeld, het onderzoeken van de schaduw (alles wat onbewust en verdrongen is) wordt ontmoedigd en wat overblijft is een schijn van licht en liefde die niet dieper gaan dan de oppervlakte.
In de communicatie wordt vaak overmatig gestrooid met mooie of lieve woorden, maar er zit geen ware diepgang of echt gevoel achter.

Echte liefde en licht schuwen het duister in je niet, maar moedigen je juist aan alles wat in je is te onderzoeken, er licht op te werpen en jezelf te helen, zonder oordeel.

schijnspiritualiteitProjecteren van de schaduw en onderdrukken van vrouwelijke energie

Een uitzondering hierop zijn behandelaars of docenten die juist overdreven waarde hechten aan het ontladen van moeilijke emoties en overal schaduwstukken denken waar te nemen, ook waar ze niet zijn. Dan wordt datgene wat niet onder die noemer valt, de meer zachte, vrouwelijke energie, juist ondergewaardeerd, ontmoedigd en zelfs verdacht van het zijn van schone schijn.

Dualisme

Ja, een kenmerk van schijnspiritualiteit is dat ze vaak doorschiet in het een of ander. Vals licht is dualistisch in plaats van dat ze de balans zoekt, alles wat er is omarmt en er laat zijn zonder oordeel.

Persoonsverheerlijking

Bij schijnspiritualiteit is er vaak sprake van een al dan niet subtiele verheerlijking van bepaalde mensen, leraren, opgestegen meesters, etc. Mensen worden  aangemoedigd de boodschappen van andere instanties (channels, mediums, spirituele entiteiten als engelen) voorrang te geven op hun eigen wijsheid en hun voorbeeld te volgen in plaats van de weg en wijsheid van hun eigen hart.

schijnspiritualiteitEr is een bekend Zen gezegde: ‘If you meet the Buddha on the road, kill him!’ (Als je de Boeddha onderweg tegenkomt, dood hem!’ Niet letterlijk bedoeld, natuurlijk.)
Juist de Boeddha zou zijn discipelen ontraden hebben hun persoonlijke autoriteit op te geven en te hangen aan de woorden van welke leraar dan ook, inclusief hemzelf. De enige wijsheid die van echte waarde is, resoneert met of ontspringt aan je eigen hart.

De inmiddels klassieke komedie ‘Monty Python’s Life of Brian‘ (1979) is een persiflage op het leven van Jezus en een hilarisch commentaar op religieus fanatisme en persoonsverheerlijking; een aanrader voor iedereen die er eens smakelijk om wil lachen.

Hiërarchie

Het dualisme van de schijnspiritualiteit kun je ook vaak waarnemen in de vorm van hiërarchisch, of ‘hoger-lager’ denken. Mensen worden met elkaar vergeleken en beoordeeld op kwesties als helderziendheid, het hebben van een hoge frequentie of mediamieke gave, ‘verlichting’, etc. waarbij natuurlijk de oudste, meest verlichte zielen bovenaan staan in de hiërarchie en de meeste respect krijgen en de anderen subtiel ondergewaardeerd worden.
Ware spiritualiteit erkent echter dat we allemaal, alle levensvormen, uniek en gelijkwaardig zijn en brengt dat ook in de praktijk door iedereen met dezelfde mate van respect te behandelen.

Theorieën en ideeën die je ‘uit je kracht’ halen

Bij valse spiritualiteit vindt je vaak theorieën en ideeën die beperkend of ontkrachtend werken en je angstig, afhankelijk en haastig kunnen maken.

Zo zie je bijvoorbeeld ideeën dat je een of andere deadline zou moeten halen om op tijd naar één of andere dimensie te kunnen opstijgen, omdat je anders buiten de boot valt.
Ware spirituele theorieën werken juist vanuit de wetenschap dat je een eeuwig wezen bent en precies bent waar en wanneer je moet zijn. Iedereen groeit in bewustzijn in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Ook fatalistische ideeën en uitlatingen over hoe alles voorbestemd zou zijn, op collectieve schaal of persoonlijk werken ontkrachtend. Je hebt als mens vrije wil en kunt altijd kiezen je leven zelf richting te geven. Vanuit de persoonlijkheid kan het wellicht soms lijken alsof alles voorbestemd is, maar vanuit het gezichtspunt van de ziel zijn we volledig vrij en kiezen we zelf voor wat we willen ervaren en hoe we ermee om willen gaan.

Channels, astrologen, mediums etc. die voorspellingen doen die je angstig maken of astrologische en andere tendensen zo duiden dat ze je het gevoel geven dat je machteloos bent en een slachtoffer van krachten buiten jezelf, zijn niet spiritueel bezig maar zitten zelf nog gevangen in de fuik van schijnspiritualiteit en angst. Ze zijn daardoor vooral gefixeerd op laagfrequente energieën en invloeden die hun voorspellingen beïnvloeden.

Ook ideeën over ascentie, hogere dimensies, buitenaards leven etc. die het wegvluchten van de aardse realiteit propageren vallen onder vals licht. Het is spiritueel gezien juist de bedoeling, dat wij leren ons licht hier op aarde neer te zetten, in een fysiek lichaam. Waarom zouden we anders ervoor gekozen hebben op deze prachtige planeet te zijn? Ascentie is geen vlucht, maar juist de realisatie van de ziel op aarde, de mystieke vereniging van aarde en hemel.

schijnspiritualiteitSpirituele scams

Sommige vals-licht theorieën beloven, als een spirituele scam, gouden bergen zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Maar net als bij internet scamming is het zo dat als er iets beloofd wordt dat te mooi is om waar te zijn, het dat waarschijnlijk ook is. Er is geen quick fix en geen sluiproute naar verlichting. En dat hoeft ook niet. We zitten precies goed op ons pad door ons leven te ervaren zoals het is, te zijn wie we zijn, onze eigen schaduwstukken liefdevol uit te werken en de stem van ons hart en onze ziel te volgen.

Hoe kun je jezelf bevrijden van de fuik van de valse spiritualiteit of voorkomen dat je erin verstrikt raakt?

Ga in je kracht staan
Realiseer je in de eerste plaats dat jij in wezen een autonoom, soeverein wezen bent en de schepper van je eigen ervaringen. Je bent eeuwig. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Je bent precies goed zoals je bent en precies waar je moet zijn. Er zijn geen deadlines die je moet halen. Je hoeft jezelf niet te zuiveren. Je zit precies goed op je pad en leer wat je wilt leren door het leven te ervaren zoals het is. Je kunt het niet verkeerd doen. Je bent evenveel waard als iedereen. Je hebt recht op jouw autonomie, jouw ervaringen, jouw grenzen.

Alles wat dit niet onderschrijft, valt onder valse spiritualiteit.

Luister naar je gevoel
Als iets niet goed voelt is het waarschijnlijk niet goed. Als je frequentie en gevoel van eigenwaarde dalen na het lezen van een boek, het bijwonen van een reading, een sessie, een workshop zitten er mogelijk elementen van valse spiritualiteit, angst-denken, macht en/of ego in.

Blijf kritisch
Omdat iemand beweert Aartsengel Michael te channelen hoeft de informatie die ze doorgeeft nog niet geheel zuiver of zelfs werkelijk van Michael afkomstig te zijn.
Daarnaast ben je zelf een autonome schepper en staat je ziel op hetzelfde niveau van bewustzijn en goddelijkheid als de aartsengelen en opgestegen meesters. De meest waardevolle wijsheid die je kunt ontvangen, is die van je eigen Ziel.

Wees eerlijk naar jezelf
We zijn allemaal menselijk en hebben nog allemaal nog kwetsbare plekken, wonden of onbewuste stukjes (het verlangen naar de perfecte vader- of moederfiguur die ons moet redden bijvoorbeeld) die ervoor kunnen zorgen dat we in de fuik van valse spiritualiteit gezogen worden. Veroordeel jezelf daar niet voor maar zie ze zoals ze zijn, en neem de verantwoordelijkheid om ze te helen.

Hoe kun je dan authentieke spiritualiteit herkennen?

Mensen, centra, theorieën die authentiek spiritueel zijn opereren daadwerkelijk vanuit het hart: zonder oordeel, met compassie, humor en geduld voor jouw tempo en jouw proces.
Ze hebben het niet nodig op een voetstuk gezet te worden, hebben het niet nodig gelijk te hebben of verheerlijkt te worden.
Ze laten je geheel vrij en respecteren je autonomie, en willen bovenal dat jij het krachtige, prachtige wezen wordt dat je al bent!

Bewaar voor later op Pinterest:

Vals licht: de valstrik van de schijnspiritualiteit

29 REACTIES

 1. Gewoon kritisch zijn. Wat voor de 1 niet helpt, helpt voor de ander juist weer wel. Zelfs schijnspiritualiteit kan een Mens op Zijn of Haar Pad brengen. Kwestie van inzien dat je uit alles een Les kan leren.

 2. Mooi stuk, goed en helder beschreven. Echter met je zin :sluiproute naar de verlichting, creëer ook jij dualiteit. Alsof dat het ultieme doel is? En “niet verlicht” is dus niet ok? Met het streven naar “iets beters” verlaat je het nu, creëer je dualiteit. En je oordeelt over je staat van zijn in het hier en nu. Want dat is blijkbaar niet goed genoeg, want verlichting (whatever that may be) is je streven.
  Hierover schrijft Jeff Foster het volgende: (hij legt t toch mooier uit dan ik ooit kan doen 🙂 )

  ENLIGHTENMENT IS NOT A DESTINATION
  There is no fixed path to enlightenment. Enlightenment is not a goal. It is not the resting place at the end of a long journey. That is the mind’s version of enlightenment.
  The idea of the ‘perfect enlightened being’. One of the biggest scams ever perpetrated on humanity, responsible for so much suffering, abuse, longing, false hope, blind belief, and lack of trust in our own first-hand experience.
  The moment you have some concept of ‘enlightenment’, you’ll start judging people (“this one is more enlightened than that one”), rating others’ ‘level’ of enlightenment, comparing yourself to them (a feast for the ego, ironically enough!).

  Enlightenment is simply the en-lightening, the lighting-up, of where you are right now.

  This is very good news. It means that nobody is the authority on your path – no teacher, no guru, no religious leader. It means that nobody can tell you the right ‘way’ for you. It means that you cannot go wrong, even if you think you’ve gone wrong. It means that nothing that happens can ever lead you off the path, for the path IS whatever happens, without exception.
  Be the awareness, shining on the moment, whatever its contents. Doubt, fear, sadness, anger, intense confusion – maybe, just maybe, these are neither enemies nor “blocks to enlightenment”, but expressions of a deeper intelligence, the same incomprehensibly vast and awake intelligence that gives birth to stars and moves the ocean tides and sends each and every living thing off on its paradoxical journey towards its own Being.

  Come out of the story of time and space and progress towards a future goal, and trust a sacred moment. Take any moment. Any moment at all. This moment. For any moment is the access point.

  There are never any blocks – only access points.

  You are not some separate entity on a long journey towards a future completion. You are pure poetry.

  – Jeff Foster —

 3. Goed stuk, alles wordt prima geduid en helder gemaakt. Echter met 1 zin creëer ook jij onmiddellijk dualiteit: Er is geen sluiproute naar verlichting. Dus kennelijk is verlichting toch de staat waar we naar moeten streven? Staat haaks op je uitspraak dat je precies goed bent zoals je nu bent. Non dualiteit omarmt alles wat er is. Er is geen doel. Juist in het omarmen van je grootste verlichtingsmomenten (want die duren maar even) en je diepste dalen, en ook nog het omarmen van je weerstand op je dalen, omarm je je hele wezen, je ziel en val je samen met NU, alles, de bron etc. . Zoiets?

 4. Gisteren zei iemand me: ‘Ken je ‘koud licht’? Zoek het eens op.’ Ik deed het vandaag en het gaf duidelijkheid want ik ontmoet soms mensen die enkel bezig zijn met hun ascentie en zich niet (meer) willen mengen met gewone stervelingen want zij staan boven de dualiteit wegens ver gevorderd etc. Ik moet ook absoluut hun leraren ontmoeten die telkens voor hen gaan channelen etc.. en het roept bij mij zoveel weerstand en zelfs verwarring op. Soms mist het dus ‘menselijkheid’ en die vind ik ineens wel bij onze kruidenier die duidelijk zo hartverwarmend met mensen kan omgaan etc… Klein groot, dik, dun, oud, jong, elk ras, elke positie. En dan vandaag dit verhelderend artikel dat ook over die dingen gaat. Synchronciteitje.

 5. De weg naar zuiver licht kent vele wegen. Voor sommigen is puur licht nog een beetje te eng en voor anderen willen niks anders meer dan puur licht. Ik zeg altijd maar zo. De weg van het licht kent vele wegen en vele scholen. Het maakt de 1 niet meer of minder dan de ander.
  De 1 voeld zich thuis binnen een kerk en weer een ander kiest voor een sekte.
  Elke pad en elke keuze heeft zo wel zijn voordelen en nadelen en de lering die men eruit kan halen is vaak ook verschillend. Het is vaak bij een kind zo dat het eerst een paar keer valt voordat het pas echt kan fietsen.
  Zolang je in het leven staat is het leven nog niet voorbij, dus ja wat is schijnlicht? Kijk naar de zon en je ziet licht Ieder zijn eigen normen en waarden en hen die tot een punt komen van nee dit wil ik niet staan weer voor een nieuwe T splitsing

 6. Dank voor dit bericht, het is heel herkenbaar voor mij. Ik zou mij aansluiten bij een kerk, maar werd niet erkend in mijn zijn. Sterker nog, ik moest kiezen tussen mijn gaven, helder voelendheid, helder ziendheid en mijn hsp zijn, waar ik mijn vak (psychosociaal therapeut) door kan uitvoeren, of voor deze stroming. Ook werden de helft van mijn helpende methodieken (NLP, EMDR, CPSS) in een kwaad daglicht gezet. afgewezen. Door goed naar mijzelf te luisteren heb ik voor een andere vorm van geloof gekozen, wat goed voelt.

  • Maar had u dan anders verwacht?
   Ik weet niet bij welke kerk u zich wilde aansluiten, maar er vanuit gaande
   dat dit een christelijke organisatie was is het logisch dat zij uw standpunten niet erkenden.
   Dat gaat tegen het geloof van hun organisatie/kerk in.
   http://www.gotquestions.org/Nederlands/Christen-helderzienden.html

   Je hoeft je niet bij een kerk aan te sluiten om toch in God te geloven en daarbij hoef je jezelf
   dan ook niet te verloochenen.
   Je kunt in God geloven en gewoon jezelf blijven en het op je eigen manier doen.
   Fijn dat je daar uiteindelijk je eigen weg in hebt gevonden.

 7. Ook dit artikel is vals licht, althans het meeste ervan, het is de mens zelf die het valse licht aanbid omdat het makkelijk is om niets te hoeven doen, er is geen weg of pad alleen de ruimte voor jezelf, paranormaal bestaat niet is een verzonnen iets, spiritueel leven betekend alleen maar het leven, leven en accepteren positief en negatief, beide werken samen en tegenover gesteld, alles op aarde is vanuit het duister en het licht is verborgen, het zijn de ervaringen voor de mens om het licht te ontdekken vanuit het duister, de mens is misleid en afgeleid, een richting opgeduwd die niets met menselijkheid te maken heeft, werken, geld, verzamelen, oorlogen, geloven, het moet zorgen voor elkaar, mag maar alleen in de noodgevallen, delen kunnen we niet al roepen we van wel, denken overheerst de gedachte, denken is 100x sneller als de gedachte. we willen alleen maar een ander helpen, maar ik ben hier op aarde uitsluitend voor mezelf, het is mijn reis, mijn ervaring
  voorbeeld, leven vanuit je hart beperkt de spiritualiteit in jou, waarom je beperkt je liefdes bron, je hart is maar een klein onderdeeltje van jou, liefde is wie jij bent, jou hele wezen, jouw volledige energie
  je bent hier om te leren nee want ik ben niet dom, dat zeggen anderen en als ik ga leren leg ik grenzen neer, kennis en ervaring dat heb ik nodig, elke ervaring is een emotie en zolang ik die niet ga leven doorleven dus, zal de ervaring die ik nodig hebt terug komen.

  • Een erg warrig verhaal vind ik.
   En je kunt niet spreken voor anderen en zeggen dat iets niet bestaat.
   Je kunt niet bewijzen dat het niet bestaat net als de ander wellicht niet kan bewijzen dat iets
   wel bestaat.
   Laat iedereen voor zichzelf bepalen wat ze geloven.
   Ik ben het er ook niet mee eens dat alles op aarde duister is.
   Ik vind jouw kijk op het leven erg negatief.
   Dat is mijn mening en ik wil je niet kwetsen.

 8. Dank je wel Wendy .. vanuit je hart geschreven.
  Nog steeds vinden veel mensen het makkelijk de regie over hun leven uit handen te geven.

 9. Je hoeft jezelf niet te zuiveren staat in het stuk, maar uit eigen ervaring weet ik dat wel zuiveren alles meer laat stromen. Terwijl het voorheen dan juist wat meer zou stagneren in de energie, en effect had op je leven in de vorm van tegenslagen. Tuurlijk is dit voor iedereen anders.:)

 10. Echte liefde is gratis omdat die zichzelf beloont. Ergo: zo gauw ergens voor betaald moet worden is het per definitie fout. Valse Goeroes willen altijd wereldse macht. (economische, intermenselijke of politieke, dat maakt niet uit)

  • Betaling kan een eerlijke interactie van energie bewerkstelligen. Er blijft niks hangen. Betalen voor bijvoorbeeld een reiki behandeling is mijns inziens heel nuttig om die reden. Het is iemands baan, en in de tijd dat die persoon reiki geeft kan hij/zij ook niks anders doen om de kost te verdienen.

    • Mee eens @Pim en @Gordon.
     Hoe egoïstisch is dat eigenlijk, dat er geen geld gevraagd mag worden voor spiritueel werk. Een ander mag zich uit de naad werken, omdat die ander niets wil betalen, dat het zogenaamd zuiverder en liefdevoller is. Vervolgens gaan ze daar zelf prat op en zo meer geld over hebben om met hun kont onder de zonnebank te liggen, nieuwe kleding te kopen en in de materiële dingen te blijven hangen.
     Heel veel hebben nog geen enkele notie van geestelijke wetten, maar willen wel meepraten en ook dat is nodig in hun ontwikkeling, zolang ze verder willen kijken dan hun neus lang is of hun comfortzone groot is.

     Voor de goede orde zitten er onder diegenen die gratis of heel goedkoop werken ook het nodig kaf. Ze denken vaak goed bezig te zijn en niet verder te hoeven onderzoeken. Ik bedoel ook echt onderzoeken van je eigen leven, onmachten, inzichten, gevoelens tot in je diepste diepten, zodat je weet dat jij jezelf in de spiegel kunt aankijken.
     Het betekend ook dat je jezelf ook met een niets ontziende onverschrokken houding kunt bekijken en doorlichten, zodat je dat ook kunt praktiseren. Het is wat werk, maar dan heb je ook wat, want het zorgt ook voor een onverschrokken, niets ontziende houding naar de buitenwereld. Voor de duidelijkheid is niets ontziend, niet vanuit een vorm van liefdeloosheid. Die werkt alleen vanuit liefde en niet vanuit de schijn-harmonie die sommigen denken te moeten naleven. Harmonie en liefde is alleen toegankelijk als je door de disharmonie heen gaat in liefde.

 11. Mooi artikel.
  Ik ben gelovig, maar blijf altijd mijn eigen hersenen gebruiken en ik
  doe wat goed voelt voor mij, zonder anderen daarmee lastig te vallen.

 12. Yes please!
  Hoe meer namedropping op een site, hoe harder mijn vals-licht-alarmbellen afgaan. Ware spiritualiteit verschuilt zich niet achter goeroes, titels, opgestegen meesters, gevolgde cursussen. Het is, in al haar eenvoud.

 13. Heel verwarrend.
  Een aantal uitpsraken staan contra op wat in de kern altijd gezegd is, in tal van tradities door de oudheid heen. let wel: wij bekijken alles vanuit een Westerse point of view. Dat kan niet anders, zo zijn we geprogrammeerd.

  Ons wordt aangeleerd: Doe alleen wat goed voelt.
  Spirituele meersters uit het Oosten waarschuwen voor deze (vanuit het Westen benaderde) gegeneraliserende uitspraak. Wensen, verlangens, emoties nastreven wordt gezien als gehectheid hieraan die een gigantische gevangenis creeërt.
  Het impliceert daarnaast niet alleen een houding van pijn en discomfort willen vermijden (soms kunnen we daar niet omheen, het zijn aspecten die bij het leven horen) het gaat compleet voorbij aan de balans samen met gezond verstand.
  "De discipel stak geen hand uit toen een vrouw, die zojuist zeer onaardig op hem had gereageerd, was gevallen en al haar koopwaar op de grond was gevallen. Het voelde niet goed deze vrouw te helpen en het voelde beter om door te lopen, daar dit de vrouw misschien zou leren om in de toekomst vriendelijker te zijn naar anderen. De meester zei: De gehechtheid aan gerechtigheid voelen heeft de belangrijkste menselijke deugd bij jou doen ondersneeuwen. 'compassie'
  Zonder compassie zijn we zelfzuchtige, Egocentrisce wezens die zijn vergeten dat ik een illusie en alles met elkaar verbonden is in één.

  De uitspraak ' if you meet the Buddha, kill him' heeft niets te maken met eigen-autoriteit.
  De gedachten erachter vanuit Boeddhisme is hier bedoelt in het kader van meditatie, de staat van meditatie. Het vacuum van de staat van meditatie wordt niet bereikt door in innerlijke beelden te blijven hangen. Dus wanneer de Boeddha verschijnt in het oog van de discipel, betekent het:'
  Ga voorbij het beeld, het beeld is slechts een illusie.

  6.000 ervaring met het leven, nog steeds, in de meeste niet-Westerse culturen, Taoisme, Boeddhsime, Hindoeisme, Sufisme.
  Het is niet verstandig dat uit te vlakken.

 14. Wendy sorry correctie.
  Ooh nee hé . Foutje .iemand om de tuin leiden met ei i p v , ij .
  Even te snel geschreven..

 15. Wendy ik herken het.
  Want in de loop der jaren heb ik toch zelf een sterkere intuïtie
  gekregen.ik laat mij niet om de tuin lijden.
  Ik neem zeker niet alles aan van al die helderziende mensen
  die opeens bij bosjes uit de lucht komen vallen.
  En inderdaad mensen die van uit hun hart werken , daar vertrouw ik op.
  Ook dat ze mij nemen zoals ik ben. mij niet proberen te veranderen.

  ❤️Liefs Jannie.

 16. Zo waar, zo mooi en herkenbaar! Heerlijk om te eraren dat wat ik voel ook beschreven staat.
  Heerlijk stuk!
  Dank hiervoor.

  Groetjes, Danny

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in