Arcturians (1)

Het Openen van het Portaal – Suzan Carroll

Van de Arcturiërs

Op het moment van de opening zul je je totaal moeten overgeven aan het Portaal.  Je zult  “sterven” aan het oude leven en worden “herboren” in je nieuwe leven. Deze daad van “sterven” is niet sterven met je lichaam want je zult moeten doorgaan je lichaam te gebruiken terwijl je deelneemt aan de grote transmutatie van de drie dimensionale wereld naar de hogere frequentie wereld die je Ziel heeft gekozen voor je Maiden Voyage. (Je Eerste Reis). Met andere woorden: jullie zullen NIET sterven aan/in je lichaam. Jullie zullen STERVEN aan je werkelijkheid. Sterven aan je werkelijkheid betekent dat alles, ieder mens, iedere plek, iedere situatie waaraan je verbonden bent in de werkelijkheid die je aan het verlaten bent, totaal en geheel moet worden losgelaten.
Het belangrijkste is dat terwijl jullie het oude loslaten,  je de exacte replica omhelst van jullie werkelijkheid met zijn uitdrukking van de hogere frequentie. Op deze manier zul je manifest blijven in de vorm, terwijl je de vorm toestaat te transmuteren met je bewustzijn er volledig aan verbonden. Toen jullie “stierven” in voorbije/alternatieve werkelijkheden, lieten jullie je bewustzijn losraken van je vorm, zodat de vorm kon verder gaan met zijn doodsproces zonder dat je hoefde te lijden bij die moeilijke overgang. In sommige van jullie stoffelijke levens kun je bang geweest zijn voor de dood en hing je aan je vorm, zelfs als die niet langer meer bewoonbaar was. Met andere woorden, je had een moeilijke dood. Het is die onbewuste herinnering van deze moeilijke overgangen die je moet loslaten.
Met andere woorden, je moet de herinnering van angst voor de dood loslaten en je vasthouden aan wat niet langer voor jou was om te beleven. Tegelijkertijd moet je je huidige derde dimensionale werkelijkheid loslaten terwijl je tegelijkertijd een mentale inprenting van deze werkelijkheid moet maken, zodat je die met je mee kunt nemen in het Portaal. Dan, terwijl je door het Portaal reist naar en in de uitdrukking gaat van de hogere frequentie van jullie werkelijkheid en vorm, zul je een mentale inprenting met je meenemen van dat wat je aan het transmuteren bent. Het is deze mentale inprenting, die gekopieerd en “gesaved” wordt in je Hoge hart, die in de uitdrukking van zijn hogere frequentie zal transmuteren.
Als jullie terugkeren uit je intrede en reis door het Portaal, wat velen van jullie zullen doen,  zul je het exacte lichaam en werkelijkheid zien dat je achterliet. Behalve, dat het een hogere dimensionale uitdrukking zal zijn van die werkelijkheid. Met andere woorden zul je:
De stoffelijkheid loslaten van je huidige werkelijkheid, terwijl je een mentaal plaatje handhaaft van die werkelijkheid, wat is “gesaved” in je Hoger Hart.
Met dit beeld dat is geschapen en gesaved, zul je ALLE hechtingen vrijlaten aan die werkelijkheid.
Maar je zult in een constant contact blijven met je stoffelijke lichaam, want het markeert het “terugkeerpunt”van je reis.
Het volgende belangrijke component van je reis door het Portaal is dat je je multidimensionale waarneming moet wekken, zodat je in contact kunt blijven en kunt waarnemen met meer dan een frequentie van de werkelijkheid door je hele reis heen. Met andere woorden, je zult je startpunt van die derde dimensie moeten waarnemen met grote helderheid om die te kopiëren en die plakken in je denken en je hart, terwijl je ook je vierde dimensionale aura ziet. Als je het eigen vier dimensionale kunt waarnemen, zul je weten dat je je perceptie hebt uitgebreid voorbij de grenzen van de derde dimensie.

Deze uitbreiding van perceptie is vitaal, want de Portalen zijn niet gegrond in de derde dimensie.  In feite worden de Portalen alleen maar gezien met je vier dimensionale perceptie omdat hun openingen op verschillende octaven zitten van de vierde dimensie. En om deze reden is het dat we jullie allemaal verteld hebben om een tunnel van licht te creëren door het Lager Astrale niveau heen, en dat is de accumulatie van ALLE negatieve energie die de mensheid heeft geschapen rond hun planeet. Als je deze tunnel nog niet hebt gecreëerd, dan doe dit nu.  (dat kan zelf en door Lady Quan Yin aan te roepen en er om te vragen. winny)

De manier waarop je die tunnel van licht creëert door het duister heen van het Lagere Astrale niveau, is natuurlijk, met je grote kracht van ongeconditioneerde liefde. En daarom tussen nu en de opening, bekijk dan je leven en je ongeconditioneerde liefde naar IEDER persoon, IEDERE plek, situatie en ding, die nog steeds herinneringen vasthoudt die op angst zijn gebaseerd, op verdriet, wraak, competitie etc. etc. Met andere woorden, je moet “Hen vergeven, want ze weten niet wat ze deden!”
Deze schoon vegende ongeconditioneerde liefde en ongeconditioneerde vergeving laat jullie ongeconditioneerd het FEIT aanvaarden dat je in deze tijd in incarnatie kwam om deel te nemen aan het proces van Persoonlijke en Planetaire Ascentie.  Als jullie je eenmaal realiseren dat deelname aan ascentie de ‘bedoeling was voor je incarnatie” zul je in staat zijn om ongeconditioneerd te accepteren dat ALLE negatieve ervaringen van je huidige werkelijkheid door je Ziel werd geschapen. Jullie Ziel schiep deze “problemen” zodat je alles kon schoonmaken dat onafgemaakt was in de tijd van je geboorte in deze ascentie werkelijkheid.
Je kunt denken dat deze taak teveel is voor maar een leven. Maar, als je je eenmaal herinnert dat je een groots Multidimensionaal Wezen bent die vrijwillig heeft gekozen om de “scène met veel misdaden” binnen te gaan om de Planetaire Uitdrukking van het ZELF, = Gaia, bij te staan, dan zullen jullie vele problemen bij het multidimensionale licht van je hogere bedoeling, verbleken.
Als je niet ongeconditioneerd kunt liefhebben, ongeconditioneerd kunt vergeven en ongeconditioneerd accepteren dat elk moment van iedere ervaring van je huidig leven verbleekt in het aangezicht van je hogere bedoeling, dan zul je niet in staat zijn om je genoeg los te maken van je huidige werkelijkheid om je totaal over te geven (aan)in en door het Portaal heen. Het niet in staat zijn je verleden los te laten zal je het geschenk ontzeggen om oneindig in het heden te leven. Daarom, onze geliefde gegronde mensen, bepleiten we met jullie om “hen te vergeven want ze weten niet wat ze deden.” En wat allermeest belangrijk is, vergeef jezelf want je wist ook niet wat je deed. Jullie waren in slaap toen, en ALLES dat je deed of wat er met je plaats vond  werd georchestreerd, zodat je KON Ontwaken. Ja, velen van jullie hadden problemen sedert je wakker worden, maar omdat je wist, werd je wakker, je zag deze situaties als inwijdingen, eerder dan dat je ze als problemen zag. Omdat jullie wakker werden, kon je uiteindelijk ieder van deze op angst gebaseerde situaties recht in de ogen kijken en zeggen: “Ik houd van je om de les die je me geleerd hebt.”
Terwijl je terugkijkt naar je leven, wees er dan zeker van dat je iedere herinnering met ongeconditioneerde liefde en dank verzegeld voor de les die deze je heeft geleerd. Jullie zitten in het proces de werkelijkheid te verlaten, en die lessen waren vaak moeilijk, pijnlijk en gevuld met angst. In feite verlaten jullie de vrees.
Wij kunnen door het schitterende licht van onze gegronde mensen zien dat velen van jullie reeds die overgang gemaakt hebben met schoonvegende vergeving.  Denk eraan dat vergeving geen passieve daad is. In feite is vergeving de oproep tot actie, om te corrigeren wat zo buiten de verbinding lag met je Ziel, dat het jullie feitelijk pijn deed.
Jullie Ziel schiep deze situatie in jullie leven zodat jullie je konden realiseren hoe jullie buiten de verbinding zaten met de hogere uitdrukking van het ZELF. Daarom, vergeef en laat ALLE pijn NU los, zodat die niet langer je gevoelens smoort van de hogere werelden. Laat ALLE oordeel los, want oordeel is een mentale conditie die je afscheidt van anderen en van je ZELF. Iedere ervaring van je gehele leven was VOLMAAKT want het heeft je tot de volledig ontwaakte staat van bewustzijn gebracht die je NU geniet.
Neem nu even een moment om volledig dit deel van onze boodschap te omhelzen. We zullen terugkeren met Deel II die jullie Multidimensionale Percepties activeert.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in