eenzaamheid

Wil je (meer) verbinding met anderen? Voel je je eenzaam of onbegrepen? Zou je in contact met anderen herkenning willen zien? In tegenstelling tot jezelf terugtrekken in situaties waarbij je je niet gezien voelt, zou een andere benadering wel eens op zijn plek kunnen zijn.

Stel je bent in een omgeving waar je omringd bent met onbekenden. Wanneer je om je heen kijkt valt het je op dat er onderling volop gepraat wordt. Het komt over dat er genoeg te delen is. De onderwerpen waarover wordt gesproken daar heb je, in eerste instantie, geen herkenning in.

Je blijft toch nog even luisteren om daarna de conclusie te trekken dat het onderwerpen zijn waarbij je een andere mening is toegedaan. Je trekt jezelf terug. Jij kijkt anders naar de beweegredenen die voorbij zijn gekomen. En jouw visie is vanuit zo’n ander gezichtspunt dat je niet eens probeert jouw mening te delen.

De behoefte om aan te sluiten

Eenmaal thuis overdenk je de situatie. Je ziet jezelf staan. Aangesloten bij een groepje mensen. Daar waar ook de behoefte ligt: aansluiting. Alleen op het moment dat de herkenning niet te vinden is in de zienswijze, is er een automatische reactie. Namelijk jezelf terugtrekken. Het jezelf te kort doen komt voort uit de behoefte ‘gezien te worden’. Het durven uiten van een anders gevormde mening vraagt om moed.

Veiliger is het om af stand te nemen en je te beroepen op ‘het anders zijn’. Het niet in contact zijn heeft als gevolg dat je je voor een deel ongezien ervaart. Ongezien ervaren we als een vorm van eenzaamheid. Niet het alleen zijn waarbij het goed vertoeven is met onszelf. Deze vorm doet ons eenzaamheid ervaren vanuit het afgescheiden zijn. We doen onszelf te kort wanneer we terugdeinzen.

Wanneer we onszelf verdiepen in datgene wat er wezenlijk aan ten grondslag ligt, zien we ook dat er een andere zienswijze mogelijk is. Vanuit wezenlijk standpunt zien we onszelf ons best doen om contact te leggen. We hebben een vooropgesteld plan. Binnen de kaders van dit plan valt gelijkgestemden ontmoeten. Gelijkgestemd is vanuit wezenlijk oogpunt gezien zeer divers. Niet gebonden aan kaders.

Jezelf werkelijk laten kennen

We kunnen opnieuw de ontmoeting vormgeven vanuit deze verruimde blik. We zien onszelf staan. Aangesloten bij hetzelfde groepje mensen. We horen de onderwerpen aan. We kijken naar degenen die aan het woord zijn. Er vormt zich een mening in ons. Deze mening wijkt volledig af van datgene wat tot nu toe gedeeld is. Op dit punt kan er gekozen worden om terug te deinzen. Alleen deze keer laten we de film afdraaien waarbij de mening geuit wordt.

Vooropgesteld dat het uiten van je mening voortkomt uit de behoefte gelijkgestemden te ontmoeten, vraagt het delen om moed. Omdat angst voor afwijzing daarmee samengaat. Je besluit de sprong te wagen en jezelf steunend ontmoet je de ander. Je laat van jezelf horen en geeft daarmee de ander de gelegenheid jou werkelijk te leren kennen.

Eenzijdig verkondigen van een mening maakt dat de ander jou niet werkelijk ontvangt. Wanneer je van jezelf laat horen, in de wetenschap dat je mening ertoe doet, geef je jezelf de kans contact te leggen.

De ander kan besluiten jouw mening te negeren. Of jouw mening ter harte te nemen. Ook bestaat de mogelijkheid dat het iets oproept bij de ander waar herkenning uit voortkomt. In het laatste geval geeft het de mogelijkheid elkaar te leren kennen vanuit wie we werkelijk zijn. Dat vraagt om vertrouwen.

We kunnen onszelf de ruimte geven om hiermee te experimenteren. Om onszelf de mogelijkheid te geven te oefenen met ons werkelijk zijn tot uiting te brengen. Zodat we gezien worden. Afgeschermd is een veiliger leven. Openhartig naar de ander toe vraagt een onbeschermde houding. Werkelijk contact leggen brengt vrijheid met zich mee. Vrijheid waarin we onszelf de ruimte geven om daadwerkelijk gezien worden.

3 REACTIES

 1. Dankjewel voor deze ondersteunde tekst <3.
  Ik zit precies in een fase om te leren mezelf te zijn :).
  Uiten, grenzen stellen/aangeven en niet (over)leven vanuit angst ;).

  • Ik vind het heel moeilijk om mezelf te leren ontdekken. Ondanks ik een partner heb die me spiegeld… Voor mij voelt het als aandacht vragen en niet als een zelfontdekking

 2. Goedemorruguhhh,

  Dank je wel voor dit mooie cadeautje.
  Voor mij komt dit precies op het juiste moment van verwarring.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in