energie van overledenen

Veel mensen zijn overgevoelig. Ze kunnen het lawaai, de agressie en het jachtige tempo van de moderne samenleving slecht verdragen. Ze hebben vaak last van psychosomatische klachten en slapeloosheid. Wat anderen vanzelfsprekend vinden, gewoon meedoen met de rest, is voor hen een hele opgave. Een gezellig feestje met de familie is voor hen vaak een ramp.

© Gerrit Gielen-www.gerrit-gielen.nl

Als kind werden ze vaak slecht begrepen en aangevoeld. Omdat ze moeite hebben om voor zichzelf op te komen en vaak wegdromen is de schooltijd ook vaak onaangenaam geweest. Een succesvolle maatschappelijke carrière is meestal ook niet haalbaar voor hen: het is vaak een beetje meesukkelen aan de rand van de samenleving. Meedoen met het normale leven wordt als heel uitputtend ervaren.

Door dat alles is het zelfbeeld ook niet geweldig: het hangt meestal aan elkaar van de minderwaardigheidsgevoelens. De gedachten zijn vaak somber en kunnen eindeloos door het hoofd malen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Dit bovenstaande beeld is natuurlijk een beetje een karikatuur. Toch zullen velen er zich in herkennen.

Laten we nu eens even wat positieve kanten van overgevoelige mensen opnoemen.
Ze houden van rust en vrede, en ze verlangen ernaar in harmonie met hun medemensen te leven. Ze zijn gevoelig voor schoonheid, met name die van de natuur, ze zijn heel invoelend en staan open voor het spirituele. De fantasie is rijk. En ze merken, vaak tot hun eigen verbazing, dat als een ander echt problemen heeft, zij vaak opgezocht worden om mee te praten.

Wat is er nu echt aan de hand met deze mensen? Het antwoord is dat ze niet overgevoelig zijn, maar hooggevoelig.

Wat is hooggevoeligheid?

Alles heeft een bepaalde sfeer, een uitstraling, een bepaalde trilling: bloemen, de zon, mensen, dieren, planeten, maar ook de menselijke samenleving als geheel. Je bent hooggevoelig als jouw uitstraling, jouw innerlijke trilling, te mooi en te verfijnd is voor die van de menselijke samenleving.
Denk eens aan een hele mooie engel die vanuit een prachtige hemel neerdaalt en geboren wordt in een mensenlichaam in een moderne metropool. Zo’n engel begrijpt niets van al het lawaai, de drukte en de lelijkheid van de wereld om zich heen. Waar is de schoonheid en rust van de natuur, waar zijn de bloemen? Waar is het diepe innerlijke weten, het gevoel van eenheid met de kosmos?
Hij voelt zich naar en vervreemd, de omgeving voedt hem niet. Hij gaat denken dat er iets mis met hem is en wordt terneergeslagen en verdrietig. Hij voelt zich niet thuis, trekt zich terug in zichzelf en er is een vaag verlangen naar een andere wereld. Zijn omgeving gaat hem zien als een dromer die de feiten niet onder ogen wil zien.

Zijn licht verzwakt: hij was hooggevoelig, hij wordt overgevoelig.

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom die engel incarneert op aarde.

Er zijn heel veel engelen geïncarneerd op aarde, en iedere engel heeft zijn eigen reden om dat te doen. Maar er is ook een algemene reden: om de aarde te helpen. Door de aanwezigheid van al die engelen, van al die lichtpuntjes, wordt de menselijke samenleving als geheel wat lichter en gevoeliger. Wordt de trilling van onze wereld als geheel wat verhoogd. En dat gebeurt vooral als die engelen weer weten wie ze zijn, weer zelfvertrouwen krijgen: dan gaat hun licht pas echt stralen.

Stel nu jij bent die engel.
Wat kan jij dan doen om weer te gaan stralen, om je overgevoeligheid om te zetten in hooggevoeligheid?

Stap 1 – Besef dat je een engel bent.

Besef dat je een engel bent, en laat zien dat je dat bent. Geloof in je eigen licht, in je eigen scheppende vermogens en overwin de angst om jezelf te laten zien. Dit is de eerste stap.

Hoe bereik je dit, hoe kom je tot dit besef?
Om dit te bereiken is het belangrijk om contact te maken met het spirituele. Leer de wereld te zien vanuit een spiritueel perspectief, word je weer bewust van die tijdloze werkelijkheid vol schoonheid en liefde waar je oorspronkelijke vandaan komt; de wereld waar je thuis hoort. Je hebt die wereld altijd al gevoeld, ga geloven in de werkelijkheid van die wereld.

Op het moment dat je dat contact maakt, maak je ook weer contact me je diepste innerlijke kern en ga je weer voelen wie je bent. Je wordt je weer bewust van het feit dat jouw bewustzijn eeuwig is, dat jouw bewustzijn een scheppende bron van kracht en licht is.

Op het moment dat je het bestaan van die andere wereld begint te voelen en te beseffen, gaan de oordelen van de menselijke samenleving veel minder zwaar wegen. Je beseft dat het maar tijdelijk is en dat deze rumoerige, hectische samenleving ooit zal verdwijnen om plaats te maken voor een mooiere, gelukkiger en vrediger samenleving. Wat deze samenleving over jou denkt, jou altijd verteld heeft is niet meer zo belangrijk. Het gaat er om wat jij komt doen, hoe jij je licht hier neer zet. Door dit alles te gaan voelen, ontsteek je je eigen licht. En licht schept en transformeert. Je zult merken dat je omgeving gaat veranderen, dat de mensen anders op jou gaan reageren.

De dingen beginnen makkelijker te gaan, je wordt serieuzer genomen.

Je hebt een belangrijke stap gedaan in de overgang van overgevoeligheid naar hooggevoeligheid.

Stap 2 – Word je bewust van je mannelijke energie.

Je kunt je licht pas echt geven als je het ook niet kunt geven. Als je geen ‘nee’ kunt zeggen, heeft je ‘ja’ geen betekenis. Leren grenzen stellen en voor jezelf leren opkomen is cruciaal. Als je dit niet doet, stroomt je energie in een bodemloze put en zul je je voortdurend zwak en leeg voelen.

Om dit te kunnen bereiken is een goed contact met je eigen mannelijke kracht nodig. Veel spirituele mensen hebben een negatief beeld van de mannelijke energie. De mannelijke pool van de werkelijkheid wordt geassocieerd met geweld, onderdrukking en agressie; wordt gezien als niet spiritueel. Als gevolg van deze manier van denken hebben veel spirituele mensen moeite om in hun kracht te treden. De oplossing hiervan is leren in te zien dat er helemaal niets mis is met de mannelijke kant van de werkelijkheid; de disbalans tussen het mannelijke en vrouwelijke is het probleem. Door het mannelijke als minderwaardig te beschouwen, verzwakken mensen zichzelf ernstig. Met name bij gevoelige vrouwen kan dit het geval zijn. Vooral als je je in een proces van spirituele ontwikkeling bevindt, is het contact maken met de mannelijke energie van enorm belang.
Zodra je stap één gezet hebt, ga je je energetisch onderscheiden van je omgeving. Je licht wordt opgemerkt. Je krijgt dan te maken met wat ik ‘zuigers’ noem. Dit zijn mensen of iets anders, bijvoorbeeld de organisatie waar je werkt, die zich gaan laven aan jouw energie. Ze zuigen energie van je weg zonder er iets voor terug te geven. Als je dan niet leert jezelf te beschermen tegen je omgeving, loop je vast.

Gebruik hiervoor je mannelijke kracht. Bemin de man in jezelf, vertrouw hem. Laat hem de vorm aannemen van een zwaard in je hand dat de banden tussen jou en alle energiezuigers afkapt.
Een belangrijke valkuil bij het doeltreffend gebruiken van de mannelijke energie kan liggen in het idee van gelijkwaardigheid. “We zijn allemaal gelijk dus ik mag me niet onderscheiden van een ander, ik mag niet anders zijn dan een ander, ik moet alles eerlijk delen met een ander.” Het idee van gelijkwaardigheid is op zichzelf juist. Op het niveau van de ziel zijn we gelijkwaardig, op het niveau van manifestatie echter niet. De ene mens is veel meer in staat het licht van zijn ziel te laten stralen dan een ander. Door dit niet te willen zien, geven we zuigers alle kans.
Juist mensen die veel uitstralen, die veel te geven hebben, moeten dit kostbare beschermen. Kijk goed aan wie en aan wat je jezelf geeft. Niet iedereen is klaar voor jouw energie. Laat het mooie en kostbare in jezelf niet omlaag halen door anderen die zo ver nog niet zijn. Gebruik hiervoor je mannelijke energie.

Stap 3 – Besef dat de aarde je vriend is.

Veel overgevoelige mensen voelen een weerstand tegen het leven op aarde. Die weerstand is in de eerste plaats een heel logisch gevolg van het feit dat ze zich niet thuis voelen in de moderne westerse samenleving. De energie van die samenleving klopt niet met hun eigen energie en werkt vervreemdend. Ze willen hier weg, ze herinneren zich onbewust hun spirituele herkomst en ze verlangen er naar om daar weer te zijn. Het verschil tussen het lawaaierige menselijke samenleven met zijn grootschaligheid, zijn anonimiteit, al zijn angsten en agressie enerzijds en de hemelse sfeer met zijn rust schoonheid en liefdevolle harmonie anderzijds, is groot, heel groot.
Daarnaast speelt er ook iets anders een rol. Gevoelige mensen voelen ook vaak heel goed aan wat er in vorige levens op aarde is gebeurd. Vaak dragen zij herinneringen met zich mee aan oorlogen, vervolgingen en andere vormen van agressie. Herinneringen waarin zij het goede probeerden te doen en op een gewelddadige manier werden afgewezen.

Om deze weerstand te overwinnen is het belangrijk om het verschil te leren zien en voelen tussen de energie van de menselijke samenleving en die van de aarde zelf.

Zoek daarvoor eens een mooie plaats in de natuur op. Ga op een doordeweekse dag zodat het rustig is. En voel de sfeer daar, de rust. Stel je hart helemaal open voor die plaats, voel alle energieën die er zijn, en voel dat er naast jou ook allerlei andere wezens zijn, elfen, kabouters, nimfen. Wezens die heel nauw met de aarde samenwerken.

Voel dan de aarde zelf. Dit is de aarde waarvoor je gekomen bent, dit is de aarde die jou wil helpen. Stel je hart open voor haar energie en liefde.

Door deze verbinding aan te gaan kun je werkelijk gaan staan, werkelijk stralen in de wereld.
Je kunt de wereld veranderen, mooier maken. Er zal een plaats hier op aarde ontstaan waar jij je thuis voelt. Een plaats die uitgroeit tot een stralend punt van licht dat de wereld om je heen transformeert.
Overgevoelige mensen verbergen zich voor deze wereld, hooggevoelige mensen laten hun stralende licht zien aan deze wereld.

Stap 4 – Gebruik de vrouwelijke energie om nog gevoeliger te worden.

De vrouwelijke energie kan het verschil uitmaken tussen angst voor de ander en liefde voor de ander. Ze maakt dat je door de ruwe bolster van de ander heen kunt prikken en de blanke pit kunt zien. In ons hart zijn we allemaal goed, in het hart van ieder zit God.
Je kunt de vrouwelijke energie in jezelf gebruiken om nog gevoeliger te worden, nog dieper in de ander te duiken en om die ander werkelijk te begrijpen. Dit kan je helpen agressief of kwetsend gedrag van een ander los te laten en te relativeren. Dit wordt mogelijk zodra de mannelijke energie in jezelf voldoende krachtig is om de vrouwelijke te beschermen.

Als we gekwetst worden door iets wat een ander zegt, worden we vaak niet gekwetst door de woorden zelf, maar door onze eigen overgevoelige interpretatie van die woorden. Meestal zijn ze niet zo bedoeld, maar zijn het gewoon oppervlakkige uitspraken die niet op de persoon gericht zijn. De vrouwelijke energie gebruiken om wat dieper in de ander te duiken kan ons hiervan bewust maken. Door gebruik te maken van deze energie gaan we enorm veel lichtjes zien in de soms donkere wereld om ons heen. Nog gevoeliger worden is een stap naar het hart van de medemens, en dat is vaak veel mooier en warmer dan we denken. Door het licht in het hart van de ander te zien, gaat dat licht sterker branden.
Dit gevoeliger worden werkt bovendien in twee richtingen: wij zien niet alleen de ander beter, de ander ziet ons ook beter. Hij merkt bij jou iets gevoeligs, iets warms en moois op dat hij niet eerder had gezien; door de ander te erkennen, erkent de ander jou. Hierdoor begin je je thuis te voelen op aarde.

Tot slot: Leven als engel is leven in evenwicht

Ieder mens geeft en ontvangt. Willen we geestelijk en lichamelijk gezond blijven, dan moeten we in energetisch evenwicht zijn met onze omgeving, dat wil zeggen dat de gevende en ontvangende stroom met elkaar in evenwicht moeten zijn.
Op het moment dat we meer gaan stralen, meer gaan leven als Engel, de transformatie maken van overgevoeligheid naar hooggevoeligheid, dan wordt de gevende stroom groter. We stralen dan veel meer licht uit; zonder dat we dat zelf weten zetten we onze omgeving in een mooi scheppend licht. Die energie wil bij ons terug komen, vaak in de vorm van fysieke overvloed.

Dit levert vaak problemen op. Veel overgevoelige mensen geloven niet dat het leven mooi, rijk en overvloedig kan zijn. Ze denken dat dit niet mag, dat ze het niet waard zijn en blokkeren de energiestroom die hen overvloed wil schenken. De calvinistische sfeer die hier in Nederland in de lucht hangt ondersteunt dit denken. Angst en twijfel slaan toe en houden het goede tegen.
Wees hier attent op. Controleer bij jezelf of je je wel openstelt voor alles wat het universum jou wil geven, voor alle liefde die er voor jou is.

Zolang je niet ja zegt tegen het universum, heb je eigenlijk ook nog geen ja gezegd tegen jezelf. Zeg daarom een onvoorwaardelijk liefdevol ja tegen jezelf, tegen alles in jezelf. Het accepteren van de ontvangende stroom wordt daarna vanzelfsprekend.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

31 REACTIES

 1. Dankjewel Gerrit, Ik had gevraagd om een antwoord hoe ik mijzelf meer kon beschermen, het stond al in mijn email!!
  Visualisaties werken voor mij het mooiste !
  Liefs

 2. Kijk, hier worden wij nu blij van!
  Dank je wel Gerrit voor je prachtige uitleg, en energie die ervan uitstraalt.
  We gaan weer een heerlijke dagje tegemoet.

  🙂

 3. Even een reactie mbt het dicht bij jezelf blijven,dat houdt in geen dingen doen waar je niet achter staat.Luisteren naar je intuitie bij het maken van keuzes.Anderen kunnen je daar meestal niet mee helpen.Het mooie is dat de antwoorden altijd vanzelf komen als je de tijd neemt en de stilte opzoekt.De stilte ( in de natuur ) is een krachtig medicijn.Je komt tot rust,terug in balans en de waarheid komt boven borrelen.Belangrijk is ook gezonde voeding en geen drugs of alcohol gebruiken.Vaak wel door hooggevoelige mensen misbruikt om met de stroom gekte mee te kunnen maar het vertroebelt je inzicht en je intuitie.Niet doen dus!Ik heb me altijd een eenling gevoelt maar wist onbewust dat het goed was.Het is fijn te weten niet alleen te zijn. Onze kracht is essentieel !!!!

  • @JacqJones, mijn intuïtie zegt dat ik niet uit bed komen moet.

   Het is daar namelijk lekker warm en veilig.

   Stilte vind mijn intuïtie ook maar niets, mijn intuïtie luistert liever naar hardstyle muziek.

   De natuur in, met al die beestjes en je zal er maar mensen tegen komen, help.

   Ik neem nog een borrel.

   Moraal van het verhaal.

   Jammer, die is er niet.

   Wat nou als de intuïtie gebaseerd is op het kleine angstige kind in ons.

   Wat nou?

   Is voor 99,99% een feit.

   Ik ga mezelf eens zoeken, ik kon weer eens niet bij mezelf blijven, tis hopeloos, ik klapper een keer met mijn vleugels, kan de intuïtie en mezelf mij niet bijhouden.

   Ja maar Aart wie is dan die ‘mij’ die niet bijgehouden kan worden?

   • heey aart,

    bestaat er iets zoals intuïtie?
    Zou jij intuïtie beschrijven zoals je wel vaker gezegd heb dat het lichaam vanzelf zal aangeven als er ECHT dreigend gevaar is in het het en nu?

    Is dat nou Intuïtie?
    of is het ook iets verzonnen door de mens…

    liefs sabine

    • @sabine, wat zijn je eigen ondervindingen m.b.t. wat de mens intuïtie genoemd heeft.

     Ik ben een hele slechte graadmeter hoor.

     Ik zeg dat het ik en dualiteit niet bestaan en toch handelt 99% der mens daaruit.

     Ik word hier betaald per letter dus lees enkel de eerste zin aub.

     Is ‘liefs’ je voornaam?

     De mens zou eens kleiengelenschieten moeten gaan uitvinden.

     Mijn intuitie staat in het rood merk ik.

     Eerste zin, hoor.

    • @sabine, ik zit hier voor een vriendin een zonnedoek in elkaar te flansen, mijn vrouwelijke kant komt eens goed tot zijn recht, ik hoop maar dat ik haar kan intomen anders sta ik zo ook nog af te wassen.

     Ongeveer nu 3 kwartier geleden kwam er bij mij binnen dat ik eens op nieuwegeitskind.com moest gaan kijken, is dat intuitie, geen idee.

     Alles is energie en alles is voelbaar.

     Het punt is m.i. dat energie gewoon neutraal gevoeld kan worden.

     Dat kan een functie van het lichaam zijn maar waarschijnlijk ook van, ik noem maar wat, de ziel, het hoger zelf. Ik heb zelf met die laatste 2 niets want voor mij is er enkel dit moment en is alles wat er hier is 1 pot nat.

     M.a.w. vanuit het moment, hier en nu kunnen dingen/ energie gevoeld worden maar dat is niet veel anders dan even buiten gaan staan om te voelen of je een jas moet aandoen of niet (neutraal, no big deal).

     Als ik mensen het over intuitie hoor/zie hebben dan voelt dat voor mij praktisch altijd als dat ze het over de antennes hebben die gericht staan naar buiten om hun ego/comfortzone veilig te stellen.

     M.a.w. dat wat intuitie genoemd wordt gaat voornamelijk om eigenbelang.

     Een niet iets gebaseerd op de werkelijkheid (daadwerkelijke dreiging voor het lichaam) maar op wat goed voor het beeld van zichzelf/ik/ego voelt.

     En die antennes/intuitie kunnen vaak heel scherp zijn en de boodschap die gelezen word is natuurlijk van groot belang voor het ego.

     M.a.w. (3x) die natuurlijke functie (iets aanvoelen, weten) die er is en ook die mogelijke seintjes van de ziel en hoger zelf stellen net zoveel voor als een windje dat even in de darmen dwars zat, gewoon even een seintje, no big deal.

     Maar vanuit het ego/angst/eigenbelang is dat een heel ander verhaal.

     Mijn hemel, is dit nog te volgen.

     Ik ga afwassen.

     • Aart,

      whahahahaha, jaaaa ik kan je volgen hoor!!!
      Heeft wel lang geduurd (zeker een jaar of zo) voordat ik je volgen kon 🙂 maar ik heb hem!!

      Ergens DACHT ik dat al wat jij omschrijft als intuïtie, maar goed sinds ik jou lees begint er het een en ander te wankelen…….:) 🙂

      enne liefs is niet mijn voornaam 🙂 🙂

      Je kan er niks mee, hoeft trouwens ook niet hoor 🙂 geef je toch een dikke knuffel(soort liefs zeg maar)

      liefs sabine

 4. Ik kan mij er geheel in vinden. Vanaf jongsafaan al deze dingen ondervonden.
  Stap voor stap een manier gevonden om de drukte te ontlopen.
  Rust te zoeken in de natuur en vooral rust in mijzelf.
  In deze krankzinnige tijd is het voor hooggevoelige mensen verre van makkelijk.
  Ik ben blij met het stukje van Gerrit gielen.het is op een mooie manier beschreven.
  Zoals het werkelijk gaat in het leven van een hooggevoelig mens.
  Het is in ieder geval een mooi handvat om terug te lezen.

  Bedankt Gerrit. Ik ben er blij mee.

 5. Een prahtig artikel met veel herkenbaarheid.

  Maar ook blijheid omdat ik zie hoe ik gegroeid ben in al die jaren door wat het leven voor me inhield. Het is zeker niet altijd makkelijk en je hebt het zelf allemaal te doen maar ik voel me zo meer thuis op aarde en bij mezelf dat het lichter leven is.

  Dank je wel Giel voor je mooie verhaal.

 6. “Veel overgevoelige mensen geloven niet dat het leven mooi, rijk en overvloedig kan zijn.”

  Dat klopt want het leven is ook niet mooi, rijk en overvloedig.

  Ik werd een maand te vroeg geboren, de eerste woorden die ik te horen kreeg waren; ‘als dit leven blijft dan wordt het niet veel’, werd in couveuse gestopt, honger geleden, kreeg een ‘ikje’ aangemeten, doodsangsten uitgestaan, om over de goedbedoelende bewustheid der opvoeders maar te zwijgen, m.a.w. niet zo vreemd dat de ervaringen van de eerste 4 jaar het script voor de rest van mijn leven geworden is en waarschijnlijk voor vele levens hierna.

  Alleen pech voor het script dat het enkel ontstaan is door oude ervaringen van een hulpeloos wezentje en dat het niets van doen heeft met de werkelijkheid van Nu.

  Het N(Shift n)u waar deze engel met gevulde maag met beide voeten op de grond staat.

  Nou moet ik wel zeggen dat ik 278 engeltjes (die krengen wegen ook bijna niets) heb die me op de grond houden.

  Niet dat ik van die brede schouders heb maar wel een flinke bochel.

  • Aart,

   Ik werd een maand te vroeg geboren, de eerste woorden die ik te horen kreeg waren; ‘als dit leven blijft dan wordt het niet veel’, werd in couveuse gestopt, honger geleden, kreeg een ‘ikje’ aangemeten, doodsangsten uitgestaan, om over de goedbedoelende bewustheid der opvoeders maar te zwijgen, m.a.w. niet zo vreemd dat de ervaringen van de eerste 4 jaar het script voor de rest van mijn leven geworden is en waarschijnlijk voor vele levens hierna.

   Sjonge, jonge.
   Ze hadden je droef moeten noemen.
   Was jij niet een zondagskindje?
   😆

 7. wat fijn om dit te lezen en eindelijk eenbevestiging van wat ik altijd al voelde…
  verlangen om terug te gaan naar ‘huis”
  en “ik hoor hier niet”….
  waar dit vandaan komt is me wel duidelijk….
  dank je wel voor het schrijven en het delen

 8. goedemorgen en dank je wel, Gerrit. Hier kan ik een grote stap mee verder komen! Hartvolle groet en mooie dag! Edith

 9. …Wat ontzettend mooi en helder beschreven! Hier kan ik wat mee, het helpt mij om nog meer in mijn kracht te zijn 🙂 Dankjewel!

 10. Heel mooi, maar ook wel een beetje té makkelijk beschreven.
  Alle processen doe je niet zomaar even.
  En voordat die processen daadwerkelijk een verandering geven in je energie, c.q. trilling, en de buitenwereld daardoor ook veranderd, is niet in een korte tijd gerealiseerd.
  Ik heb nooit in de maatschappij kunnen staan en zeker niet mee kunnen doen met al die ‘gekheid’ om me heen.
  Regeltjes, het moeten van buiten af, veronderstellingen, ze liggen allmaal ver van mij vandaan.
  Maar het helpt me om in te denken dat ik een engel ben.
  Voel ik een Licht ontstaan in mijn hart en een ongekende zachtheid, die ik niet durf toe te laten. Ik weet wel, dat dit de bedoeling, ik ben iemand die werkt aan mijzelf.
  Ik ben sprirtueel, ook paranormaal, ken de andere wereld op mijn manier, sta in contact ermee. Dan bedoel ik wel de Hogere energieën. En overledenen zoeken mij ook op, wanneer het functioneel is. Het is niet nieuw voor mij, ben zo op de wereld gekomen.

  Ik vind dit soort artikelen eerlijk gezegd té eenvoudig.
  het is een hele lange weg om terug te komen in jezelf.
  Misschien is dit ook persoonlijk, maar een verandering in jezelf moet ook integreren en eigen worden. Dan kom je angst, verzet, afweer e.d. tegen. Hiermee moet je ook weer op een juiste manier mee omgaan.

  Nee, het is niet makkelijk, het leven is niet makkelijk.
  Maar wel de moeite om te werken aan jezelf.
  Namasté

  • @Yvonne,
   klopt hoor Yvonne maar het is wel even een kleine ondersteuning en een herkenning voor vele…
   het is zeker niet makkelijk om de weg te bewandelen weet er alles van.
   maar het geeft wel een beetje kracht en hoop om toch bij jezelf te blijven, toch?x

   • @chris, “om toch bij jezelf te blijven”

    Chris, ik kan me daar echt niets bij voorstellen.

    Kun jij me alsjeblieft zeggen wat dat is; ‘bij jezelf blijven’ en hoe ik dat kan doen.

    Ik heb zo`n vermoeden dat wat de meeste mensen onder ‘bij jezelf blijven’ verstaan niets te maken heeft met wat ze werkelijk zijn maar dat dat gebaseerd is op wat ze voelen vanuit een bepaald beeld dat ze van zichzelf hebben.

    M.a.w. eerder dat het een niet bij jezelf blijven maar bij het beeld/gevoel van dat zogenaamde jezelf is.

    Ach, we kunnen niet allemaal engelen zijn, wat zit ik weer te jengelen.

    Het zou mij niet verbazen als alle ellende die de mens ervaart enkel voortkomt uit dat onjuiste beeld/gevoel van dat JEZELF.

    Ach Aart, ga een stukkie vliegen en neem jezelf mee.

  • @Yvonne, “Voel ik een Licht ontstaan in mijn hart en een ongekende zachtheid, die ik niet durf toe te laten. Ik weet wel, dat dit de bedoeling, ik ben iemand die werkt aan mijzelf.”

   Yvonne en 99% der mensheid, hoe komt het dat je die ongekende zachtheid niet durft toe te laten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in