Door ons aards bestaan heen lopen talloze energetische verbindingen die zorgen voor de essentiële levensenergie. Deze energie is universeel en constant. Wij leven in een groot resonerend, magnetisch veld waarin een constante energetische uitwisseling plaatsvindt. Vooralsnog is het voor veel mensen niet mogelijk om de subtiele energieën die ons hele bestaan doorstromen, te kunnen waarnemen. Onze zintuigen zijn daar nog niet helemaal klaar voor. In deze onmiskenbare energetische uitwisseling, waar men zich vaak niet bewust van is, gebeurt veel. Het is goed om ons te realiseren dat deze energieën al duizenden jaren door allerlei culturen zijn waargenomen en uitgewisseld. Hierdoor is er een ruime kennis aanwezig over het belang van deze energieën op ons welzijn. Deze kennis over energiestructuren verschillen per cultuur. Wat ze echter allemaal gemeen hebben, is dat deze energieën fundamenteel zijn voor de genezingstradities. Ze benaderen de mens als geheel. In het westen noemen we dit een holistische benadering, gericht op het genezen van lichaam, ziel en geest.

De kennis over dit energetische veld is inmiddels groot en het zal niet lang meer duren of ook de wetenschap zal dit gaan oppakken. Er is al veel meetbaar en dat zal steeds meer worden. Ondanks al deze grote ontwikkelingen die staan te gebeuren, is het voor ons belangrijk om op een eenvoudige manier meer zicht te krijgen op onze eigen energiecentrales, de kennis van de chakra’s. Velen weten dat we ze hebben, maar we staan nog te weinig stil bij het directe effect van ons handelen, emoties en gedachten op de chakra’s en het gehele energieveld om ons heen. De bewustwording ervan zou eigenlijk een onderdeel moeten worden van ons dagelijks bestaan.

De chakra’s en de energetisch kanalen corresponderen met ons fysieke lichaam, met onze organen, zenuwstelsel, hormonen enz. Kortom, met alles wat wij als ons lichaam zien en herkennen. Dit energetische stelsel is dus van fundamenteel belang om zicht te krijgen op ons welzijn. Deze kleine windmolentjes staan in directe verbinding met ons mineralenrijk, plantenrijk, dierenrijk, mensenrijk en ons planetenrijk. Energetisch zijn we er mee verbonden en iedere chakra is afgestemd op de daarbij corresponderende frequentie. De windmolentjes moeten dan ook constant draaien en in beweging zijn, om alle andere windmolentjes van energie te voorzien, anders loopt het vast en raken we uitgeput.

Ook de aarde en ons fysieke lichaam bestaan uit allerlei energieën, alleen zijn die wat trager en functioneren op een lagere frequentie. Zowel de hogere als de lagere energieën en de daarbij behorende frequentie, moeten voor een goed functionerend mens in balans zijn, want al deze energieën verhouden zich met elkaar en hebben een constante uitwisseling. Dit betekent dat we zowel verbonden moeten zijn met de hogere Kosmische energieën, als de lagere Aardse energieën.Energy-page

Wanneer het niet goed met ons gaat is het belangrijk te kijken waar de energie niet goed doorstroomt, en waar we in ons energetische stelsel zijn vastlopen. Dit kan door allerlei zaken ontstaan. De ons omringende vervuiling, stralingen om ons heen, verkeerde voeding enz. Echter, de meeste invloed op onze hele energetische stelsel zijn wel onze negatieve emoties en gedachten. Zij zorgen voor veel blokkades. We ontkomen er niet aan, we slippen af en toe gewoon dicht. We zijn alleen niet gewend om er iets mee te doen of om er naar te laten kijken. Met dezelfde reden dat we onze auto regelmatig laten nakijken of alles motorisch nog in orde is, en er geen onderdelen het laten afweten, zouden wij ook zo met ons zelf moeten omgaan.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Wat ik tegenwoordig veel in mijn praktijk zie, is dat je steeds meer mensen treft die buitengewoon sensitief zijn, maar daar geen weg mee weten in onze materialistisch ingestelde wereld. Het geestelijke aspect in hun zijn, vraagt om een constante aanpassing. Hoe geestelijker de instelling, hoe moeilijker. Men is vervreemd geraakt van de menselijke normen en waarden, hierdoor ontstaat verwarring en raakt men afgeleid van dat wat wezenlijk voor ons van belang is. Hun zintuigen staan op scherp en ze voorvoelen veel. Voor hen wordt het steeds moeilijker met de verhoogde energie waar de aarde al in functioneert, om zich te blijven verhouden met alles wat er in deze chaotische tijd gebeurd. Energetisch wordt er veel van hen gevraagd.

Toch zijn ze niet voor niets ter wereld gekomen met deze sensitiviteit. Dat is nodig, omdat we nu eenmaal op een keerpunt zitten en we deze gevoeligheid in dit proces nodig hebben. We groeien in de nieuwe tijd met een ander bewustzijn. Vanuit een afgescheiden bewustzijn transformeren we langzaam naar een eenwordingsbewustzijn. Deze weg gaat niet over rozen en vraagt veel van de mensen die daar een rol in hebben. Sensitieve mensen zitten vaak hoog in hun energie, en het is mede hun taak op aarde om voor de verbinding te zorgen.

De bovenste drie chakra’s corresponderen met de hogere energetische frequenties en de onderste chakra’s met de lagere energetische aardse frequenties. Het hartchakra is de verbinding tussen beiden, en wordt zowel gevoed door de kosmische energieën als door de aardse energieën. Bovendien voeden de chakra’s elkaar ook. Wanneer sensitieve mensen geen verbinding meer maken met de aardse energieën, dan ontstaat er disbalans. Men kan de negativiteit, die door alledaagse dingen zijn ontstaan, niet meer via de aarde energetisch afvoeren. Het hoopt zich op en put de chakra’s uit, waardoor ons fysieke lichaam niet meer voldoende met levensenergie wordt gevoed. Het is dus belangrijk dat ondanks deze sensitiviteit of vergeestelijking, men, nog meer dan voorheen, goed geaard blijft. Wat je veel ziet bij sensitieve mensen is dat hun lijntje naar ’boven’ er wel is, maar het lijntje naar beneden niet. Toch is het belangrijk dat voor het goed kunnen functioneren op aarde, en gebruik te kunnen maken van je sensitiviteit, dat je deze twee polen met elkaar laat samenwerken. Zorg voor beiden dat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Hierdoor krijgen de chakra’s de mogelijkheid om optimaal te kunnen samenwerken, waardoor er een direct effect zal zijn met hoe men in het leven staat en hoe we dealen met de wereld om ons heen.

Er zijn meerdere methodes die je daar bij kunnen ondersteunen en als je daar echt naar gaat zoeken, zijn er veel mogelijkheden. Mijn persoonlijke ervaring met klanktherapie van Ohmpunctuur is indrukwekkend. Het is een therapie waarbij klank en trilling werken op lichaam en geest. De harmonische trillingen zorgen ervoor dat de levensenergieën makkelijker doorstromen en brengen lichaam, ziel en geest in balans. In deze klanktherapie staan juist de voeten, ruggengraat, aura en de chakra’s centraal, waardoor het gronden automatisch door de resonantie wordt bewerkstelligd.

Naast deze energetische ondersteuning is het ook belangrijk dat je bewustzijn ten opzichte van jezelf en je mogelijkheden helderder worden. Veel mensen vragen mij hoe zij hun spiritualiteit of sensitiviteit onderdeel kunnen laten zijn binnen mijn relatie, werk en het gewone dagelijkse leven. Hoe zij er voor zorgen dat ze niet elke keer als er iets negatiefs gebeurt, volkomen uit het veld zijn geslagen. Hoe ze het leren te gebruiken en om te zetten in iets productiefs. Kortom, hoe ontwikkel je jouw kwaliteiten ten voordele van jezelf en de wereld om je heen. Dit zijn belangrijke vragen, waar voldoende antwoorden op zijn. Maar je moet het wel met jezelf aan willen gaan.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

7 REACTIES

 1. @Steef,

  Ik zie het zo. Of je nu wel of niet hooggevoelig ter wereld komt, iedereen komt hier naar aarde met het doel om thema’s uit te werken en te ervaren, zelfs een levensmissie ten uitvoer te brengen. Iedereen zit dus op hetzelfde pad, alleen niet iedereen even ver, een verschil in bewustzijn dus.

  Dat ‘werk’ kan niet door een ander gedaan worden, dat dient iedereen zelf te doen. Je dient jezelf te helen, door schoon schip maken met je thema’s (levenslessen). Daar heb je al die levens voor gehad. Door schoon schip te maken maak je stappen naar dat eenheidsbewustzijn.
  Het is je hoge gevoeligheid die je als geen ander in staat stelt om in contact te komen met je thema’s.
  En het is niet gemakkelijk om de confrontatie met jezelf ten diepste aan te gaan.

  Ik verwacht dat mensen met een hoger bewustzijn een dieper besef hebben van wie ze zijn, wat ze komen doen en waar het om gaat. Dat kunnen ze uitdragen naar anderen, dat is de rol die ze kunnen hebben. De rol die ze op het persoonlijke lijf is geschreven heet levensmissie : een liefdesvolle bijdrage aan het geheel. Dat opent harten, maakt mensen wakker, zet mensen in beweging, etc, van angst naar liefde.

  Groetjes Robert

 2. @Robert,

  ‘Die weg gaat niet over rozen, en vraagt veel voor mensen die daar een rol in hebben’

  Als we naar een eenheidsbewustzijn gaan, wat doen mensen die niet hsp zijn of dergelijke weg gaan? Ik bedoel, doen mensen met een dergelijk pad al dat werk dan voor anderen?

 3. Ik wil graag een aanvulling geven op de volgende 3 opmerkingen:

  Vooralsnog is het voor veel mensen niet mogelijk om de subtiele energieën die ons hele bestaan doorstromen, te kunnen waarnemen. Onze zintuigen zijn daar nog niet helemaal klaar voor.

  De windmolentjes moeten dan ook constant draaien en in beweging zijn, om alle andere windmolentjes van energie te voorzien, anders loopt het vast en raken we uitgeput.

  Wanneer het niet goed met ons gaat is het belangrijk te kijken waar de energie niet goed doorstroomt, en waar we in ons energetische stelsel zijn vastlopen. Wat ik tegenwoordig veel in mijn praktijk zie, is dat je steeds meer mensen treft die buitengewoon sensitief zijn, maar daar geen weg mee weten in onze materialistisch ingestelde wereld.

  Misverstand m.b.t. het niet kunnen waarnemen van subtiele energieën kan zijn, dat men zich nog te veel identificeert met de materialistische wereld en hetgeen de zintuigen hier waarnemen.

  In de materialistische wereld bestaat alles uit vaste stof. Daarentegen moet men moet er aan wennen dat de subtiele energieën (en energielichamen) voortdurend in beweging zijn en van “vorm” kunnen veranderen. Gelijk ook de windmolentjes (chakra’s) steeds in beweging zijn.

  Door zich de energie als vast voor te stellen, kan men inderdaad vastlopen en ontstaan er blokkades.
  Een blokkade kun je dus opheffen door je voor te stellen dat de “knoop of kluwen” in beweging komt.

  Veel mensen voelen weerstand bij het idee dat er innerlijk als vanzelf beweging/energie aanwezig is. Het ego ervaart dit namelijk als het verliezen van de controle.
  Gevolg: het ego bouwt weerstand/blokkade op, terwijl loslaten en ontspanning die spontane beweging juist toelaat.

 4. Toch zijn ze niet voor niets ter wereld gekomen met deze sensitiviteit. Dat is nodig, omdat we nu eenmaal op een keerpunt zitten en we deze gevoeligheid in dit proces nodig hebben. We groeien in de nieuwe tijd met een ander bewustzijn. Vanuit een afgescheiden bewustzijn transformeren we langzaam naar een eenwordingsbewustzijn. Deze weg gaat niet over rozen en vraagt veel van de mensen die daar een rol in hebben

  Precies!! Die gevoeligheid heb je niet voor niets.

  Kortom, hoe ontwikkel je jouw kwaliteiten ten voordele van jezelf en de wereld om je heen

  Ach, zou zomaar een levensmissie uit kunnen rollen 🙂

  Ook de aarde en ons fysieke lichaam bestaan uit allerlei energieën, alleen zijn die wat trager en functioneren op een lagere frequentie.

  Trager : ja (in vergelijking tot je energielichamen).
  Lagere frequentie : niet per se. Om dat bewustzijn te transformeren dient je fysieke lichaam ook mee te transformeren, oftewel op een hogere frequentie/energie te komen. Anders komt dat hele diepe oud zeer opgeslagen in je fysieke lichaam nooit aan het licht 🙂
  De aarde heeft plekken met een lagere frequentie, maar ook met een hogere frequentie. Eigenlijk precies zoals de mens. Niet gek, want de aarde is ook een levend wezen, met blokkades.

  Maar je moet het wel met jezelf aan willen gaan.

  Dat hoor ik wel eens vaker 🙂 🙂

 5. Die klanktherapie lijkt mij echt effectief .
  Dit soort methode ’s zouden veel meer mensen
  Moeten proberen dan pillen en poeders.
  Ik begrijp dat straling , waar ik ook aan bloot sta
  Nu ik met mijn i pad bezig ben.
  En vervuiling en de stress van alledag ook niet goed
  Voor je zijn.
  En nu ik ook lees dat het al duizenden jaren geleden
  Is waar genomen de energetische verbindingen door
  Andere culturen etc wordt het nog interessanter voor mij.

  Dank je wel Annette voor dit mooie stukje.