spirituele wereld

De laatste 20 jaar is er een enorme groei opgetreden in het aanbod van spirituele cursussen, workshops en behandelaars. Er is een grote keuze aan behandelmethoden en spirituele technieken waarin je je kunt leren bekwamen.
Maar hoe weet je nu of de gids, reader, workshop docent, paragnost, etc veilig en betrouwbaar is, en de juiste is voor jou?

Toen ik mijn eerste stappen zette in de wereld van spiritueel werkzame mensen, ruim 30 jaar geleden, leerde ik deze belangrijke les:

‘‘Als iemand spiritueel of paranormaal begaafd is, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij ook wijs en integer is. ’’

Het heeft een aantal jaren geduurd voordat dit gegeven echt tot mij doordrong. Op de een of andere manier was ik, onder andere door indoctrinatie in vorige levens, er heilig in gaan geloven dat als iemand bijvoorbeeld helderziend is, hij of zij ook psychologisch volwassen is en eerlijk en zuiver met haar gave omgaat.

In het ideale geval zijn readers, mediums, paragnosten en behandelaars psychologisch volwassen, behandelen ze iedereen met eerbied en mededogen, kennen ze hun grenzen als behandelaar, en respecteren zij de grenzen en vrije wil van de cliënt.
Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Paragnosten, healers, mediums en therapeuten

Wat als je je connectie met de Bron kwijt bentIk heb paragnosten ontmoet die zeer intuïtief waren, maar hun waarneming lieten vertroebelen door persoonlijke egokwesties zoals verlangen naar erkenning, hebzucht en jaloezie.
Er bestaan begaafde readers en paragnosten die schadelijke adviezen geven omdat ze te weinig psychologisch inzicht en kennis hebben.
Er zijn therapeuten die nog niet genoeg van hun eigen persoonlijke bagage hebben geheeld en deze projecteren op de mensen die ze behandelen.
Ook komt het voor dat behandelaars één methode hebben geleerd en daar zo enthousiast over zijn, dat ze die vervolgens altijd en overal willen toepassen, ook bij mensen en situaties waarin dit ongepast of zelfs schadelijk zou kunnen zijn.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Kortom: paragnosten, readers, healers, mediums en therapeuten zijn allemaal ook gewoon maar mensen die kunnen functioneren op verschillende niveaus van persoonlijke groei.

Hetzelfde geldt voor de wereld van cursussen en opleidingen op spiritueel en alternatief gebied.

Ik heb docenten ontmoet die internationaal bekend waren in hun vakgebied en bewonderenswaardig zuiver hun vak uitoefenden, zonder ego, zonder oordeel, met het welzijn en de persoonlijke groei van hun cliënt absoluut voorop.
Daarnaast bestaan er ook gerenommeerde therapeuten die hun eigen schaduwstukjes en innerlijke wonden nog niet voldoende hadden geheeld om zonder inmenging van het ego te kunnen werken.
Het hebben doorlopen van scholing is geen garantie dat iemand ook de levenswijsheid en ervaring heeft om een zuivere therapeut te zijn.
Aan de andere kant zijn er behandelaars die weinig officiële scholing hebben gehad, maar die puur en wijs zijn door levenservaring en functioneren als fantastische healers, readers of docenten. Diploma’s en status zijn dus zeer betrekkelijk.

Ook in de wereld van gidsen, engelen en andere niet-belichaamde wezens zou je dezelfde lessen kunnen herkennen:

‘‘Omdat iemand een overleden familielid of andere entiteit is, wil nog niet zeggen dat die de wijsheid in pacht heeft.’’

En:

‘‘Als een onbelichaamd wezen beweert een engel of gids te zijn, wil dat nog niet zeggen dat dat ook zo is.’’

Als je een behandelaar of leraar zoekt, hoe maak je dan een gedegen keuze als diploma’s, bekendheid, status en reclame-uitingen geen afdoende leidraad zijn om een goede keuze te kunnen maken? En hoe herken je een echte engel of gids?

Er zijn waarschuwingssignalen, ‘red flags’ die kunnen aangeven dat een paragnost, medium, therapeut, docent inderdaad niet integer of wijs genoeg is om goed of veilig te zijn voor jou, en een ‘gids’ of engel niet is wat ze lijkt te zijn.

Een paar belangrijke waarschuwingssignalen:

gedwongen worden om te reïncarneren1. Na een behandeling of reading voel je je angstig, verward, onzeker of gekleineerd
Een goede behandelaar behandelt je altijd met eerbied en respect voor jou, je persoonlijke ruimte en vrije wil. Bij een goede therapeut of paragnost voel je je welkom, veilig, gelijkwaardig, en heb je het gevoel dat je mag zijn zoals je bent. Een goede therapeut is in staat zonder oordeel naar jouw pijnstukken te kijken en die liefdevol en zonder persoonlijke invulling of gehechtheid bespreekbaar te maken.

Als je je op de een of andere manier minder waard voelt na een sessie, is er iets aan de hand dat zorgvuldig onderzoek verdient. Is er oude angst of onzekerheid getriggerd door de behandeling? Maak het dan bespreekbaar, dan kan de behandelaar je daarbij helpen. Maar als het gedrag van de behandelaar zélf je minder doet voelen, kan het tijd zijn om een andere behandelaar te zoeken.

2. De uitspraken van een paragnost of reader geven je een negatief of angstig gevoel
Paragnosten of readers die beweren dingen te zien in verleden, heden of toekomst die je een angstig gevoel van onheil geven, zijn hoogstwaarschijnlijk niet zuiver afgestemd. Helderziende informatie komt altijd door het filter van de waarneming en persoonlijkheid van de reader of paragnost. De kans op vervorming is dus altijd aanwezig.
Een paragnost die werkt vanuit een zuivere, hoge frequentie zal nooit boodschappen doorgeven die je een ellendig of angstig gevoel bezorgen. Als dat wel gebeurt, is deze waarschijnlijk verkeerd afgestemd of onzuiver bezig.

Zo kunnen bijvoorbeeld onervaren readers zich, door hun eigen ongeheelde stukjes, onbewust laten leiden door laagfrequente wezens die zich voordoen als gidsen maar dat niet zijn en angstaanjagende beelden doorgeven en nare uitspraken doen.

Uitspraken van hoogfrequente wezens als engelen en echte gidsen zijn altijd vervuld van onvoorwaardelijke liefde en positieve energie en voelen altijd respectvol en goed, ook wanneer ze confronterend zijn.

Een goede paragnost doet geen voorspellingen over ziekte en dood, en geeft alleen gegevens door waar je iets aan hebt op jouw reis naar heling, groei en zelfverwerkelijking.

3. Een behandelaar, therapeut of entiteit geeft dwingende adviezen over wat jij zou moeten doen of laten in je persoonlijke leven
Een goede behandelaar laat jou zelf je keuzes maken en respecteert boven alles jouw vrije wil. Een wijze therapeut of paragnost weet dat het in het leven gaat om groei en eigen ervaring. Een onervaren therapeut is nog persoonlijk gehecht aan het resultaat van een consult en zal je een richting op willen duwen omdat hij of zij zich daar zelf beter bij voelt.

Als je je tijdens of na een behandeling of reading gepusht voelt, gedwongen, beperkt, negatief of gedeprimeerd is het tijd om heel goed te onderzoeken of deze behandeling of behandelaar wel werkt vanuit eerbied voor jouw vrije wil en jouw groei en genezing voorop heeft staan.

Een voorbeeld: de nepgids

gedwongen worden om te reïncarnerenEen cliënte van mij die mediamiek zeer begaafd is maar als kind niet geleerd heeft ermee om te gaan, bleek in een sessie al jaren een ‘gids’ bij zich te hebben die haar dringende adviezen gaf over wat ze wel en niet moest doen. Omdat de manier van doen van de ‘gids’ ietwat dwingend overkwam, besloten we nader onderzoek te doen. Het bleek dat de ‘gids’ helemaal geen gids was, maar een overleden persoon die er genoegen in schepte voor gids te spelen omdat het haar het gevoel gaf belangrijk te zijn. De cliënte had haar als kind toegelaten omdat ze eenzaam was en behoefte had aan leiding. De ‘gids’ had haar al die jaren beperkt en klein gehouden. Toen we het volwassen zelf van de cliënte zich lieten ontfermen over het kind, kon die de ‘gids’ loslaten. Die ging niet graag, het beviel haar veel te goed om de baas te spelen! Maar aangezien de cliënte haar niet langer vast hield, kon ze niet anders dan vertrekken en haar eigen weg gaan vinden.

4. Een docent bezit geen werkelijke kennis en ervaring of denkt de ‘waarheid’ in pacht hebben

‘‘Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnengaan.’’ Chinees spreekwoord

Een goede leraar biedt gedegen stof aan en laat zijn of haar cursisten zelf nadenken en ontdekken. Echte leraren kennen hun vak en weten dit zelf in de praktijk te brengen, kennen daarbij ook eigen hun eigen menselijke beperkingen en staan zichzelf toe nog steeds te leren van hun leerlingen. Daarbij staan ze open voor het feit dat geen mens de absolute waarheid in pacht heeft, en is hun ultieme doel: hun leerlingen zodanig laten groeien in kennis en ervaring dat ze de leraar nog zouden kunnen overtreffen.

In de spirituele wereld is er een wildgroei aan cursussen en workshops en komt het voor dat mensen die zelf nog aan het begin van hun spirituele groeiproces staan en nog veel persoonlijke stukken te helen hebben zich al opwerpen als leraar en cursussen gaan geven zonder degelijke basis.

Ook zijn er docenten die wel degelijk goede vakkennis en ervaring hebben, maar die vanuit eigen ongeheelde schaduw-en egostukjes nog de behoefte hebben cursisten te domineren of hun persoonlijke visie op te leggen. De laatste herken je aan het feit dat ze geen andere mening dulden en met irritatie reageren op kritische vragen.

Daarnaast komt het ook voor dat docenten die bijvoorbeeld kennis hebben van een bepaald stuk vakgebied, hun grenzen niet kennen en zich ook op andere vakgebieden gaan begeven.

Wanneer je het gevoel hebt dat een leraar je niet kan of wil laten groeien of zelf nadenken, je geen daadwerkelijke vakkennis opdoet in een cursus, of je je op wat voor manier dan ook onbehagelijk of gekleineerd voelt, is het tijd de cursus of docent kritisch te bekijken en serieus na te gaan of deze wel de juiste voor je is.

Veilig door de spirituele wereld manoeuvreren

In al deze gevallen is het advies: luister naar je eigen gevoel! Als je je ergens niet goed bij voelt, is het belangrijk dit serieus te nemen en te gaan onderzoeken waar dit door komt.

We zijn als volwassen mensen allemaal verantwoordelijk voor onszelf en onze eigen keuzes, en juist op spiritueel gebied is het van belang om die verantwoordelijkheid ook echt te nemen. Als je de macht over jezelf uit handen geeft aan een ander omdat die het beter lijkt te weten dan jij, ga je uit je kracht. Als je je onderscheidingsvermogen gebruikt en de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, je eigen gevoelens en je eigen keuzes, sta je in je kracht en kun je veilig door de spirituele wereld manoeuvreren.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

10 REACTIES

 1. Ook ervaring mee..al 2 maal.
  Je gaat van het goede uit en vertrouwd mensen, totdat je gevoel anders zegt.
  Mensen die zelf vast zitten en denken te kunnen projecteren ..geen eigen inzichten hebben en bij spiegelen boos worden..
  Heb geleerd om bij mijn gevoel te blijven ; volg je hart , dat klopt altijd 🙂

 2. Goed artikel, duidelijk & oprecht. Ook als we hulp of advies vragen aan spiritueel hulpverleners, dienen we goed bij onszelf te blijven. Er is altijd een signaal (lichaam, intuïtie) als je daarvoor open staat.

 3. Hallo Jannie, Het is inderdaad mooi als je mooie boodschappen kan en mag doorgeven aan de mensen. Héél af en toe heb ik wel eens niet zo'n mooie boodschappen moeten vertellen, maar dan begrepen de mensen dat wel. Soms lijkt het nodig te zijn en soms moeten er ogen geopend worden. Je valt al héél snel door de mand als je maar 'wat' verteld. Mijn overleden vader zegt dan áltijd tegen mij: 'Zeg tegen iedereen dat ze waardevol en uniek zijn. Dát moeten de mensen weten, want zij zijn belangrijk. Elke dag weer.' Ik vind dat ook altijd mooi als ik dit doorgeef. Ja…ik geef readings, maar ik weet ook niet alles. Soms denken mensen dat je álles kan en alles weet. Ik ben geen tovenaar en hou totaal niet toekomst voorspellen. De mensen moeten in het NU leven.

 4. Wat een goede en duidelijke uitleg hier gegeven. Ik heb gelukkig nog nooit tijdens de readings die ik geef vreemde dingen 'moeten' zeggen. Het is goed als mensen met een goed gevoel, blij en gelukkig naar huis gaan. Ik ben dankbaar dat ik zoveel mooi en fijn werk mag doen. Ik ben alleen maar een soort van 'doorgeefluik'. Mijn overleden vader en broer zijn mijn Engelen/Gidsen. Ook zij waren paranormaal begaafd en hebben vele mensen mogen helpen. Ik ben blij dat ik daar deel van mag uitmaken. Mensen moeten zelf hun keuze maken om bijvoorbeeld iets wel of niet te doen. Ik mag bepaalde dingen doorgeven, maar zal eveneens nooit iemand iets opdringen want dan ben je sowieso niet goed bezig. Ik ben een keer naar een paranormaalbeurs gegaan en zag een mevrouw met een foto van haar man naar een 'paranormaal' genezer gaan. Hij gaf deze vrouw een reading. Ik ben behoorlijk doof en stond wat achteraf, maar kon/mocht de boodschap die hij gaf duidelijk horen. Na de reading liep de vrouw huilend, overstuur weg. Ik ben haar achterna gegaan en mocht héle andere dingen zeggen waarvan ze gelukkig werd. Het waren liefdevolle boodschappen die ik door mocht geven. Daarna ben ik naar deze paranormale genezer gegaan en heb gevraagd waarom hij die mevrouw huilend en overstuur weg liet gaan. Het enige antwoord dat ik toen kreeg was: 'Omdat ik dat zo moest zeggen.' Dan zeg ik bij mijzelf…goede man, je bent niet goed bezig.

 5. Een goed artikel met een duidelijke uitleg. Ik geef al jaren readings en soms vragen mensen of ik de toekomst kan voorspellen of mensen kan genezen. Natuurlijk moet je altijd integer te werk gaan. Gelukkig heb ik nog nooit Gidsen, Engelen ontmoet die vreemde opdrachten gaven of vreemde dingen tegen mij zeiden om dat dan door te geven. Je moet al paranormaal mens weten waar je grenzen liggen. Ik voorspel geen toekomst en ben geen tovenaar. Laat altijd de keuze aan de mensen omdat wij geen keuzes van andere mogen bepalen. Ik ben eens op een paranormaalbeurs geweest en kwam een mevrouw met een foto van haar overleden man naar een van de mensen, achter de tafel die paranormaal 'begaafd' was. Op afstand keek ik mee, en aangezien ik aardig doof ben, kon ik álles uitstekend horen. Deze paragnost zei dingen die totaal niet klopten en liet de mevrouw aan wie hij een reading gaf huilend weggaan. Onvoorstelbaar dat zoiets kan en mag. Ik ben die mevrouw achterna gegaan…en haar andere dingen mogen vertellen waar ze gelukkig mee was. Daarna ben ik naar die 'paragnost' gegaan en hem verteld waarom hij mensen huilend laat weggaan. Het enige wat hij zei was: 'omdat ik dat zo moest zeggen!!!'
  Mijn overleden vader en broer zijn mijn Engelen waar ik alles aan kan vragen. Het is dankbaar en mooi werk en ook ik voel me daar gelukkig bij. Het is fantastisch als je mensen met een blij en gelukkig gevoel naar huis kan laten gaan.

 6. Heel goed artikel, dankjewel! Mooi verwoord en goede tips. Bij mij is mijn lichaam altijd een goede raadgever; als ik buik- of hoofdpijn krijg bij iemand, is het een teken dat het niet klopt – en intussen heb ik ook geleerd om mijn ratio dan even liefdevol aan de kant te zetten 😉

 7. Prima artikel wendy. Ik heb in de loop der jaren al veel avonden
  Meegemaakt waar diverse soorten mediums of mensen waren
  Die zeiden dat ze er een waren .
  Al gauw voelden ik aan wat wel of niet klopten .
  Er zijn zoveel mensen die denken dat ze dingen kunnen
  Voorspellen en zo mensen uit hun evenwicht brengen.
  Er zijn natuurlijk ook veel mensen die denken dat een medium alles
  En alles weet .
  Als het een goede is dan zeggen ze b v nooit dingen die de mens
  Van streek kunnen maken. bv dat je ziek bent etc.
  Ze nemen je even apart om het een en ander uit te leggen.
  Ik ben zelf nog nooit bij een medium in zijn praktijk geweest .
  Ik denk het niet nodig te hebben , maar zeg nooit , nooit .
  Want een mens blijft nieuwsgierig en soms wil je antwoorden
  Op dingen waar je zelf niet uit kan komen .
  Mijn broer b v heeft zulke mooie boodschappen mogen ontvangen
  Van zijn overleden vrouw .
  Op dat moment had hij dat nodig . hij kon weer verder met zijn leven ,
  Na die mooie dingen die het medium hem kon vertellen over haar.

  Groetjes Jannie.

 8. Geweldig artikel Wendy. Je slaat de spijker op z'n kop!

  "Wie zichzelf tot Rechter over Waarheid en Kennis verklaart, strandt door het gelach van de Goden". Albert Einstein

 9. Heel goed dat je dit geschreven hebt Wendy…Ik ben in het verre verleden wel eens bij zo'n behandelaar geweest en ging er in belabberde staat van weg. Gelukkig ontmoette ik kort daarop iemand die dat wel kon,
  dus was het leed gauw geleden…

 10. Wat fijn Wendy dat je dit nu in deze tijd doorgeeft, heel mooi en verhelderend. Dankjewel, warme groet, Wilma